Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2016

UR Samtiden - Bokmässan 2016

Om UR Samtiden - Bokmässan 2016

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 22-25 september 2016 på Svenska Mässan. Arrangör: Bok & Bibliotek i Norden AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2016 : När allting faller på platsDela
 1. Välkomna till Bokmässan
  och det här seminariet-

 2. -med en av våra främsta författare
  och föreläsare om missbruk.

 3. Författaren och terapeuten
  Tommy Hellsten.

 4. I sin nya bok
  "När allting faller på plats"-

 5. -skriver han om
  att lämna bakom sig ett liv-

 6. -styrt av prestationstvång,
  en djup känsla av värdelöshet-

 7. -utanförskap, men också om hemkomst.
  - Välkommen, Tommy.

 8. Du har skrivit 26 böcker-

 9. -men kallar den här den viktigaste.
  Då blir man nyfiken. Varför då?

 10. Det är inte bara
  den viktigaste boken-

 11. -utan över lag min viktigaste gärning
  i det här livet.

 12. Jag var tvungen att leva i nästan
  65 år innan jag kunde skriva den.

 13. Allt jag har gått igenom i mitt liv,
  både som privatperson-

 14. -och professionell,
  har jag behövt för att...

 15. ...för att skapa den här helheten.

 16. Det är nåt jag länge har velat göra,
  men skjutit upp, för jag har känt-

 17. -rent instinktivt
  att jag inte är färdig, inte redo.

 18. Men sen "tog" boken mig,
  så alternativen fanns inte längre.

 19. Om vi backar bandet lite...
  Du kom själv till 12-stegsrörelsen-

 20. -för att få hjälp
  och blev sen terapeut där.

 21. Kan du berätta lite om din resa?

 22. Ja...

 23. Jag har ju vuxit upp
  i ett sammanhang-

 24. -i ett hus, i en familj
  som aldrig blev ett hem.

 25. Orsaken till
  att det inte blev ett hem var-

 26. -att mina föräldrar saknade förmågan
  att vara närvarande.

 27. Jag har alltså levt i en situation,
  där det saknades bekräftelse.

 28. Det gick inte att vara barn-

 29. -eftersom det inte fanns nån
  att vara barn åt.

 30. Man kan inte vara barn åt tomma
  intet, samhället eller sig själv.

 31. Det behövs nån som finns där.

 32. Jag växte upp utan denna bekräftelse,
  utan detta kärlekssammanhang.

 33. Dessutom växte jag upp-

 34. -i en familj,
  som insjuknade i alkoholism.

 35. Det betyder att jag...

 36. ...aldrig egentligen
  utvecklade en identitet.

 37. Jag utvecklade
  bara överlevnadsstrategier.

 38. Det var jag förstås inte medveten om,
  utan jag levde-

 39. -fastklamrad vid dessa strategier
  långt in i vuxenlivet.

 40. Men jag mådde så dåligt i det
  att jag var tvungen...

 41. Jag var tvungen att...

 42. Jag föstes in på en resa
  tillbaka till mitt förflutna.

 43. En resa som samtidigt
  var en resa in i mitt inre.

 44. Och...

 45. Jag var 15 år när jag...

 46. ...när det var som värst
  i vår familj.

 47. Min strategi var att finnas till för
  mina föräldrar, lyssna och stödja-

 48. -så jag tänkte: "Finns det ingen
  i denna stad som kan hjälpa mig?"

 49. Jag tog kontakt
  med församlingens kyrkoherde-

 50. -och bad om audiens.
  Han kände mig och vår familj.

 51. Sen satte jag mig på kyrkoämbetet,
  pastorskansliet-

 52. -i en värdig miljö med en brun
  lädersoffa med mässingnitar.

 53. Jag hade ett jättesvårt ärende,
  jag skulle avslöja det-

 54. -som hände i vår familj.

 55. Kyrkoherden anlände
  och satte sig mittemot mig.

 56. Mitt hjärta började klappa
  inför min berättelse-

 57. -och mina avslöjanden-

 58. -som hade
  med vår familjesituation att göra.

 59. Så fort det gick upp för honom
  vad mitt ärende var-

 60. -så steg han upp, gick ut och sa:
  "Nej, nu måste jag gå."

 61. Där blev jag sittande
  med mitt ärende.

 62. Jag minns inte vad som hände,
  vart jag gick-

 63. -men jag kände sannolikt
  en stor skam.

 64. Jag hade gjort fel, och det var det
  han visade genom sitt beteende.

 65. Jag kände
  att jag inte borde ha kommit.

 66. Det här var egentligen startpunkten-

 67. -för den resa
  som jag då hade påbörjat.

 68. Jag hade sökt hjälp från religionen,
  församlingen och kyrkan-

 69. -inte bara då
  utan i många andra sammanhang.

 70. Men jag hade aldrig blivit bemött
  och förstådd och bekräftad.

 71. Det jag mötte var snarare
  ett religiöst krav.

 72. Det här gjorde då
  att det uppstod en klyfta i mig.

 73. Samtidigt hade jag mina...

 74. ...mina psykologiska behov.

 75. Det fanns ett behov av
  att nån skulle se mig.

 76. Samtidigt bemöttes jag då
  från kyrkan och församlingen-

 77. -av religiösa krav. "Bli sån och sån,
  och sen accepterar vi dig."

 78. Det här skapade på ett sätt
  en livsuppgift i mig.

 79. I 50 år har jag på sätt och vis gått
  och funderat på frågan:

 80. Hur kan man förena människans andliga
  behov, hennes andliga dimension-

 81. -och hennes psykologiska verklighet?

 82. Separerar man dem
  sker nåt som inte borde ske.

 83. Ser man på det ur psykologins
  synvinkel ger det en människobild-

 84. -som är förenklad
  och saknar det oförklarliga.

 85. Ser man det från det andra hållet,
  från andlighetens sida-

 86. -så leder det till
  att man förandligar saker-

 87. -utan att se den bakomliggande
  sykologiska verkligheten.

 88. Det är alltså väldigt viktigt
  att föra samman de här två sakerna.

 89. Det är egentligen det boken
  handlar om, men för att undvika-

 90. -att bli för begreppsmässig, har jag
  valt att berätta min egen historia.

 91. Det låter som om du redan från det
  att du var 15 eller ännu tidigare-

 92. -söker den här andligheten
  mitt i dina problem...

 93. -...att du har burit på den längtan.
  -Ja, det stämmer.

 94. Jag rekonstruerade händelsen
  hos kyrkoherden med-

 95. -att jag ville kliva upp i Guds famn
  och blunda för min egen problematik.

 96. Utan att Gud sa nåt,
  jag hörde inga ord-

 97. -men efteråt gestaltade jag det
  som att han sa:

 98. "Nej, min son, hit kommer du inte."

 99. "Du kan inte kliva upp i min famn
  och samtidigt själv blunda för det."

 100. "Du måste ge dig ut på en resa in
  i din egen verklighet, i ditt inre."

 101. Här skriver du mycket om närvaron-

 102. -att våga vara i sig själv.
  Är det det du menar med resan?

 103. Man kan inte vara i sig själv
  om man är på flykt från sig själv.

 104. Istället för att fly från mig själv
  in i till exempel religiositet-

 105. -var det viktigt att vända ansiktet
  till sig och möta det jag hade i mig.

 106. Om jag inte gör det...

 107. ...så är jag inte närvarande,
  utan jag är på flykt.

 108. Den här resan som jag föstes in på-

 109. -den varade i 50 år.

 110. År då jag har gått i psykoterapi
  och skolats i USA.

 111. Man kan säga att jag har ägnat
  ett helt liv åt självrannsakan.

 112. Som ett resultat av det
  startade min professionella karriär-

 113. -som terapeut, föreläsare, mentor,
  och även författare.

 114. När sen den här resan
  hade varat i 50 år-

 115. -fick jag känslan
  att nu är det gjort.

 116. Nu har jag skådat naveln länge nog,
  det finns inget mer intressant i den.

 117. Sen kom jag tillbaks - om man nu
  använder samma bild...

 118. ...tillbaks till Gud,
  som hade föst mig ut på resan.

 119. "Här är jag. Jag gjorde som du sa.
  Vad ska jag göra nu?"

 120. "Skriva en bok", blev svaret.

 121. Närvaro är ju ett begrepp
  som är relativt modernt i dag.

 122. Hur ska vi vara här och nu och
  inte tänka: "Jag glömde köpa mjölk."

 123. "Har jag ringt mamma?
  Fick barnen med sig gympakläder?"

 124. Vad är egentligen närvaro och varför
  har vi så svårt att vara i nuet?

 125. Det känns som att förlösa en elefant
  när man ska svara på den frågan.

 126. Fenomenet är så enormt,
  det rymmer egentligen allt-

 127. -just det här begreppet närvaro.

 128. För några år sen ställde jag
  mig frågan: "Vad beror det på"-

 129. -"att det är så få människor
  som till slut är här?"

 130. Det går inte att möta människor
  för de är inte där, ingen lyssnar.

 131. Ingen finns där.

 132. Alla finns någon annanstans.

 133. Jag ställde mig själv frågan,
  eftersom jag visste...

 134. ...var medveten
  om vad det berodde på.

 135. Svaret kom intuitivt, ganska snabbt.

 136. Orsaken är rädsla.

 137. Jag räcker inte till, jag duger inte,
  jag är inte älskvärd.

 138. Jag måste bli attraktiv, prestera,
  skaffa ett människovärde jag saknar.

 139. Det finns alltså en skam
  bakom allt det här.

 140. Rädslan gör att jag
  inte vågar landa här och nu...

 141. ...eftersom jag inte har någon vila.

 142. Jag har ingen rast, är rastlös.

 143. Samtidigt kan man fråga: "Vad är det
  som gör att vissa kan vara-

 144. -"och är närvarande?"

 145. Svaret är kärlek.

 146. Jag räcker till,
  jag duger, jag får vara.

 147. Allt är väl.

 148. Det märkliga är att...

 149. ...att den här stunden, nu, är just
  den stunden, där kärleken finns.

 150. Det är nämligen så
  att närvaron nu, i detta nu-

 151. -öppnar sig uppåt,
  det är öppet uppåt.

 152. Min upplevelse i den här processen,
  att ha landat i nuet är-

 153. -att i och med att du finns här
  och nu, har du allt du behöver.

 154. Rädslan försvinner.

 155. Du får en rofylldhet,
  du får även en intuitivitet.

 156. Den gör att du egentligen-

 157. -vid behov har svar på alla frågor.

 158. Jag har föreläst i årtionden
  och min skräck har alltid varit-

 159. -att bli utsatt för frågor
  som jag inte kan svara på.

 160. Det har förstås aktiverat mitt ego
  som ska bevisa-

 161. -att jag är duktig och briljant
  och allt det här.

 162. Det har lett
  till ett prestationstvång-

 163. -en kramp som har gjort
  att närvaron har försvunnit.

 164. Men sen kom det en dag
  då jag insåg-

 165. -att jag kan faktiskt
  stiga upp på scenen-

 166. -och samtidigt vara närvarande
  i mig själv och här.

 167. Jag kan avslöja att jag har fått
  hundratals frågor av min publik-

 168. -och alltid haft svar på allt.

 169. Detta trots att jag fick en fråga
  jag aldrig hade tänkt på-

 170. -i de banorna. Först reagerade
  jag med "jag vet inte".

 171. Nästa reaktion är - när jag tillåter
  mig själv att vara icke-vetande-

 172. -att tappa min kontroll.

 173. Då kommer svaret intuitivt,
  eftersom nuet är öppet uppåt.

 174. Det ramlar ner genom mig.

 175. Därför brukar jag säga
  att jag alltid har svar på allt.

 176. Det är förstås inte jag
  som har svaren-

 177. -utan de kommer genom mig,
  det svaras i mig.

 178. Om vi tittar på att för att vara
  närvarande behöver man känna-

 179. -kunna ta emot, och känna sig älskad.

 180. Då kommer vi till prestationskravet
  som du har känt och många känner.

 181. Om man har kravet
  för att få nåt måste man prestera...

 182. -...kan man då känna sig älskad?
  -Nej, eftersom...

 183. Söker du ditt människovärde genom
  att prestera når du aldrig fram-

 184. -för du kan aldrig få tillräckligt
  av det du inte behöver.

 185. Du måste prestera mer och mer.

 186. Du tror att du inte presterar nog,
  eftersom du inte mår bra.

 187. Därför drar du slutsatsen: det också,
  det också, dit också, dit också.

 188. Den vägen tar aldrig slut,
  den har ingen ände.

 189. Du kan aldrig få tillräckligt
  av det du inte behöver.

 190. Det måste finnas en annan väg
  och det gör det.

 191. Den vill vi gärna höra om.
  Från närvaro, behöver man kärlek-

 192. -och hela prestationskravet
  ligger över oss som ett tungt moln.

 193. Hur tar vi oss bort från det, då?

 194. Prestationskravet är ett symptom på
  att du inte lever i kärlek.

 195. Du älskar inte dig själv.

 196. Du vill kompensera kärleksbristen,
  genom att skaffa kärlek, "duga".

 197. Genom att få beröm, bli accepterad.

 198. Genom att bli synlig, ha framgång.

 199. Men eftersom det egentligen
  inte är vad du behöver-

 200. -så måste du hitta en annan väg.

 201. Den andra vägen är den som börjar med
  att bli medveten om det här.

 202. Du blir medveten om det tvivelaktiga
  i det du sysslar med.

 203. Du får alltså en sund sjukdomskänsla.

 204. När du då inser din bristfällighet,
  din svaghet och din vilsenhet...

 205. ...börjar du öppna dig för kärlek,
  eftersom du behöver kärlek.

 206. Ingen kan få kärlek
  innan hon behöver kärlek.

 207. Ingen behöver kärlek
  innan hon har konfronterats med-

 208. -och bejakat sin maktlöshet,
  sin svaghet och sin mänsklighet.

 209. Det är det här paradoxala,
  den här paradoxala insikten-

 210. -som leder dig ut på en väg
  där det finns hopp.

 211. Jag brukar säga som så att...

 212. Den första förutsättningen-

 213. -för att kunna leva här och nu...

 214. ...den första förutsättningen
  är modet att tappa kontrollen.

 215. Man kan enbart vara närvarande
  i den här stunden-

 216. -som sårbar, svag, behövande,
  hjälplös och maktlös.

 217. Det är det som krävs för att vi ska
  kunna vara närvarande i denna stund.

 218. Det är fruktansvärt för en människa
  som inte älskar sig själv.

 219. Hon fruktar sin svaghet,
  sin bräcklighet och otillräcklighet.

 220. Därför rustar man sig
  med hjälp av sitt ego.

 221. Det bygger på suveränitet,
  självtillräcklighet och...

 222. ...och egoism.

 223. Så länge du identifierar dig
  med ditt ego-

 224. -kan du inte vara närvarande,
  eftersom egot är ett hinder för dig.

 225. När man ställer sig frågan:
  Vem är jag egentligen?

 226. Vem är jag på riktigt?
  Vilket är mitt sanna jag?

 227. Det är en process som börjar
  med insikten "vem jag inte är".

 228. Den som inser vem jag inte är
  är den jag är.

 229. Förstår ni? Det är medvetenhet.

 230. Man kan inte ta kål på sitt ego,
  döda det, krossa det-

 231. -men man kan betrakta det.

 232. Den som betraktar det,
  betraktar det utifrån-

 233. -och då är det den du är,
  den som är medveten.

 234. Medvetenhet är ett drag hos människor
  som lever i närvaro.

 235. Då kommer vi till ditt fina begrepp
  som du kallar hemkomst.

 236. Du beskriver att du själv
  har nått din hemkomst.

 237. Man kan inte komma hem
  nån annanstans än i kärlek.

 238. Det är det enda hem vi har.

 239. Det är en villfarelse att livet
  kan levas nån annanstans än i kärlek.

 240. Det är ett misstag.

 241. Vi har en barometer i oss
  som larmar-

 242. -om vi lever utanför kärlek,
  och det är rädsla.

 243. Oro, rädsla, ångest är resultat av
  att inte leva i kärlek.

 244. Problemet är förstås att om du alltid
  har levt i rädsla sen barndomen-

 245. -så vet du inte att du gör det,
  det är normalt.

 246. Först när du får verklig,
  sann kärlek-

 247. -försvinner rädslan
  och tillväxten börjar.

 248. Det är mycket enkelt. Det tar bara
  20-30 år och man inser det genast.

 249. Tack, Tommy, det här gick snabbt.

 250. Jag vill avsluta med ett kort citat
  ur din bok.

 251. "Att vara närvarande förutsätter
  att man upplever och inser"-

 252. -"att man är älskad." Så vackert.

 253. Tack så jättemycket. - Tack, Tommy.

 254. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

När allting faller på plats

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Författaren och terapeuten Tommy Hellsten berättar om sin bok "Du är mer än du anar". Här handlar det om beroende, medberoende och om att återerövra tillit. Det är när man hittar sin egen styrka som man kan hitta sin egen väg vidare i livet, säger Tommy Hellsten. Moderator: Jennie Sjöström. Inspelat den 22 september 2016 på Bokmässan. Plats: Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Libris.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Psykologi, Självuppfattning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Made by Sweden?

Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Kungliga biblioteket och Kulturrådet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Att skriva under hot

Panelsamtal om åsikts- och yttrandefrihet. Hur hanterar författare och konstnärer situationen i länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan Sverige göra? Medverkande: Getachew Engida, vice generalsekreterare, Unesco; Housam Al-Mosilli, poet från Syrien; Parvin Ardalan, författare från Iran; Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister. Moderator: Ola Larsmo. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska Unescorådet, Global free speech vid Göteborgs universitet, ICORN och Svenska PEN.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ska det vara så svårt att vara människa?

Seminarium med den brittiske författaren Matt Haig. Han har bland annat skrivit självbiografiska "Skäl att fortsätta leva" och romanen "Människorna". I dem tar han sig an svåra ämnen som sin egen depression och människosläktets sätt att leva utifrån ett utomjordiskt perspektiv. Moderator: Johanna Koljonen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Livet, konsten och kärleken enligt Patti Smith

Samtal mellan artisten och författaren Patti Smith och ärkebiskop emeritus K. G. Hammar om Dag Hammarskjöld. De har ett gemensamt intresse för hans författarskap och samtalar här om det, livet och litteraturen. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Svenska kyrkan och Brombergs förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Så kan du hjälpa din hjärna att bli smartare

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom samtalar med Åsa Nilsonne, psykiater och författare, och Anders Hansen, läkare och författare, om den senaste forskningen kring hur träning påverkar hjärnan och hur mindfulness kan bidra till nya upptäckter inom modern neuropsykologi. Forskningen visar till exempel att barn som rör på sig är mycket bättre på matte och svenska, och att äldre som håller igång har större motståndskraft mot demens och alzheimer. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnier Fakta och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Universum - vackrare än någonsin

I takt med att bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna får vi också en helt ny kunskap om vår egen existens och mänsklighetens framtid. Astrofysikerna Ulf Danielsson och Christophe Galfard guidar genom svarta hål och bortom döende solar och förklarar fysikens häpnadsväckande nya upptäckter. Universums skönhet har aldrig varit större. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Volante och Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Läslust som bränsle för kunskapssamhället

Att barn och unga känner sig trygga med det skrivna ordet är en förutsättning för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet, men vad behövs för att det ska ske? Ett samtal om hur vi väcker läslust och gör litteraturen tillgänglig för alla. Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Petter Askergren, artist, och Johan Unenge, författare. Moderator: Daniel Sjölin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Bonnierförlagen och Berättarministeriet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Varför krigar människan?

Är människan fredlig till sin natur eller är hon alltid benägen att ta till våld om tillfälle ges? Hur kommer det sig i så fall att 90 procent av soldaterna valde att inte avfyra sina vapen under ett av världshistoriens blodigaste slag? Frågor och svar om krigets ursprung och människans primitiva drivkrafter delar forskarvärlden. Björn Hagberg och Martin Widman berättar om sin reportagebok "Att döda en människa" där de diskuterar den historiska och antropologiska forskningens syn på vårt innersta väsen och sökandet efter krigets ursprung. Moderator: Karin Bojs. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

När vi var unga

I Jan Guillous roman "Äkta amerikanska jeans" växer Erik upp i Saltsjöbaden på 1950-talet. Det är en tid när grunden för det svenska folkhemmet och välståndet läggs och en ny ungdomskultur föds. Tre decennier senare växer de två pojkarna i Johan Ripås debutroman "Forever young" upp i ett område inte långt från Saltsjöbaden. Folkhemmet håller successivt på att demonteras och nya ungdomskulturer växer fram. I detta samtal med journalisten Görrel Espelund berättar Guillou och Ripås om hur de förhåller sig till sina uppväxtminnen och gör fiktion av det. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Piratförlaget.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Kulturmannen synas i kavajsömmarna

Panelsamtal om "kulturmannen" och vilken innebörd begreppet kan ha. Åsa Beckman skrev våren 2014 en krönika i Dagens Nyheter som ledde till en intensiv debatt i media. Finns "kulturmannen" fortfarande? Medverkande: Åsa Beckman, kulturjournalist; Lena Andersson, författare; Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap. Moderator: Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Norstedts och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Poetens blick på den arabiska kulturen

Om poeten Adonis diktning i boken "Våld och islam" som behandlar teman som religion, radikalisering, den arabiska våren och intellektuellas engagemang. Medverkande: Adonis, poet; Houria Abdelouahed, översättare och författare; Akho Ioussef, tolk. Moderator: Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent för SR. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Volantes.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Intellektuellt liv under diktaturen

Nobelpristagaren Herta Müller i samtal med förläggaren Svante Weyler. En rumänsk filosof sa en gång att för ett intellektuellt liv är dåliga omständigheter bra och bra omständigheter dåliga. Men kan man fungera normalt i en så onormal omgivning som en diktatur? Är intellektuellt liv överhuvudtaget möjligt i en diktatur och, om ja, till vilket pris? I tider av förtryck ställs också frågan om de intellektuella har ett ansvar. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Rumänska kulturinstitutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Tre decennier med Horace Engdahl

Trettio år har gått sedan Horace Engdahl debuterade som författare och han har sedan dess satt sin tydliga prägel på svenskt kulturliv. I "Den sista grisen" samlar Engdahl aforismer, längre funderingar och plötsliga infall. Det är texter som många gånger är provocerande, men också utlämnande och personliga. Hur ser Horace Engdahls bokslut över de senaste tre decenniernas verksamhet ut? Här samtalar han med litteratur- och konstkritikern Sinziana Ravini. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Ebba Grön i bilder

Lars Sundestrands fanzine Funtime var nystartat när han första gången kom i kontakt med Ebba Grön. En spelning i den lilla lokalen Sprängkullen blev början på en livslång vänskap. Under ett par intensiva år i slutet av 1970- och början av 1980-talet följde Sundestrand Ebba Grön och dokumenterade deras liv och musik. I fotoboken "Station Rågsved" finns en aldrig tidigare berättad historia om den svenska punkvågen och ett band som kom att lämna ett avgörande avtryck i svensk musik för all framtid. Jan Gradvall samtalar här med Lars Sundestrand och Ebba Grön-medlemmen Gurra Ljungstedt. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 23 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2016

Mitt fosterland var en äppelkärna

Nobelpristagaren Herta Müller berättar för Maria Schottenius om sin bok "Mitt fosterland var en äppelkärna" som utgörs av ett samtal med den österrikiska redaktören Angelika Klammer. Med en fri associationsteknik formas samtalet i boken till en spännande och annorlunda biografi över författarens liv. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangörer: Rumänska kulturinstitutet och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta En bok, en författare

Jag bara tvingar mig lite

”Jag bara tvingar mig lite” är en självbiografisk roman skriven av Maja-Stina Fransson. I den får vi följa Minna som barn, tonåring och ung kvinna. Vi får läsa hennes dagbok och följa med in i terapirummet. Hon har tvångstankar. I boken skildras det med allvar, men också med en viss komik som ett liv med tvångstankar kan innebära. Intervjuare: Tara Moshizi.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Sveriges starkaste

Zilan håller sin motståndare i ett stadigt grepp. Om bara några sekunder är allt avgjort. Då kan hon vara Sveriges starkaste 12-åring. På läktaren sitter Monica och Morgan och hejar. De har tagit hand om Zilan sen hon var fyra år och behövde en ny familj. Zilan har kämpat med förluster i hela sitt liv, nu har hon en brinnande längtan efter att vinna.