Titta

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Om UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Föreläsningar om att bemöta barn med normbrytande beteende och hur man kan undvika att hamna i maktkamp med dem. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling : Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 1Dela
 1. Hej och välkomna till Skolportens
  dag två på konferensen elevhälsa.

 2. Vi kommer att inleda dagen med
  barn som har normbrytande beteenden.

 3. Jag säger hej och välkommen till
  Henrik Andershed.

 4. Du arbetar som professor
  i kriminologi och psykologi-

 5. -vid Örebro universitet.

 6. -Ordet är ditt. Välkommen!
  -Tack så jättemycket.

 7. God morgon. Jättekul att vara här.

 8. Det känns väldigt respektingivande
  att tala inför så många samtidigt.

 9. Då måste man veta vad man pratar om.
  Förhoppningsvis gör jag det.

 10. Jag ska prata om
  mitt forskningsområde-

 11. -normbrytande beteende
  bland barn och ungdomar.

 12. Jag ska försöka förmedla-

 13. -vad ni som jobbar inom elevhälsan
  och relaterade områden-

 14. -kan lära av den typen av forskning.

 15. Lite kort om mig.

 16. Precis som Linda är inne på är jag
  verksam vid Örebro universitet.

 17. Ett ganska ungt universitet
  där jag håller på med forskning-

 18. -om risk- och skyddsfaktorer.

 19. Jag håller på med forskning på vuxna.
  Men mest fokus på barn och unga.

 20. Jag sitter som vetenskapligt råd
  på nationell nivå-

 21. -och har tjänstgjort
  som vetenskapligt sakkunnig-

 22. -hos Socialstyrelsen.

 23. Jag vill prata om risk- och skydds-
  faktorer och normbrytande beteende.

 24. Vad kan vi lära av den forskningen?
  Hur kan vi praktiskt tänka kring det?

 25. Då måste vi börja med:
  Vad menas med normbrytande beteende?

 26. Varför ska vi prata om
  risk- och skyddsfaktorer?

 27. Vad begreppen innebär och vad de inte
  innebär är en viktig sak.

 28. Vad finns det för styrkor, begräns-
  ningar och svagheter med begreppen?

 29. Hur kan vi i praktiskt arbete,
  skola, elevhälsa etc.-

 30. -använda oss av den här typen av
  kunskap från forskning?

 31. Jag ska komma in på detaljer.

 32. Sen ska jag avrunda
  nån gång efter fikat.

 33. Det här med huret-

 34. -d.v.s. hur kan vi bedöma risk- och
  skyddsfaktorer på ett bra sätt-

 35. -bland barn och unga?

 36. Och vi ska diskutera hur vi kan
  koppla risk- och skyddsfaktorer-

 37. -till insatser. Vi vill ju ge stöd
  till våra barn och ungdomar.

 38. Hur gör vi det på bästa sätt-

 39. -kopplat till de forskningsbaserade
  risk- och skyddsfaktorerna?

 40. Det jag kommer att prata om baseras
  på de här forskningspublikationerna.

 41. Jag listar dem så här i början.

 42. Det blir tjatigt om jag ska ange
  referenserna på varenda sida.

 43. Om jag refererar till
  nån annan forskningsrapport-

 44. -kommer jag att ange det
  på den sidan.

 45. Vad är normbrytande beteende?

 46. Ordet normbrytande beteende...

 47. Vi tänker nog på lite olika saker
  när vi hör det begreppet.

 48. En del tänker att man kan vara
  normbrytare på ett positivt sätt.

 49. Det är inte fel att tänka så. Man kan
  gå i bräschen för en politisk fråga.

 50. Här menar vi inte det.
  Utifrån ett legalt vuxenperspektiv-

 51. -menar vi barn och ungdomar som
  bryter mot rådande normer och regler-

 52. -i skolan och hemmet
  men också mot lagar och regler.

 53. Så inom definitionen
  som vi pratar om här-

 54. -inryms all brottslighet. Men också
  allvarliga regel- och normbrott.

 55. Beteenden som bryter mot rådande
  normer och regler i individens miljö.

 56. Det är en ganska viktig formulering.

 57. Det kan vara kulturellt
  beroende på vilken skola man är i-

 58. -men också kulturellt för familjen.
  Vad som gäller i familjen o.s.v.

 59. Man kan dela in normbrytande beteende
  i två kategorier.

 60. Aggressiva, utåtagerande
  normbrytande beteenden.

 61. Slåss, sparkar, hotar.
  Det måste inte vara bara fysiskt.

 62. Det kan vara verbalt
  eller via sociala medier etc.

 63. Mot andra människor och djur.

 64. Icke-aggressiva normbrytande
  beteenden är snatta, stjäla.

 65. Det är typiska
  barn- och ungdomsnormbrott.

 66. Men också olovlig skolfrånvaro t.ex.

 67. Den typen av normbrott.

 68. De flesta som uppvisar aggressivt
  normbrytande beteende-

 69. -uppvisar också ofta nån form av
  icke-aggressivt normbrytande.

 70. Bland dem som uppvisar det här icke-
  aggressiva normbrytande beteendet-

 71. -är det inte lika vanligt
  att man också har aggressivt.

 72. Det vanligaste normbrottet
  i mellanstadie- och högstadieåldern-

 73. -är snatteri. Den typen av normbrott.

 74. Det är intressant att konstatera
  att har man den aggressiva delen-

 75. -har man oftast en varierad typ
  av normbrytande beteende.

 76. Det är ovanligt med specialisering
  i normbrott.

 77. Det är ett kriminologiskt faktum.

 78. Det är ovanligt att man bara snattar.

 79. Då är det oftast andra normbrott.
  Olovlig skolfrånvaro etc.

 80. Finns den aggressiva delen,
  är det en hypotes-

 81. -att det oftast finns en annan form
  av normbrytande beteende också.

 82. Det finns ett tydligt samband.

 83. Tittar vi på
  ålderskriminalitetskurvan...

 84. Man pratar om "age crime curve"
  i kriminologiska läroböcker.

 85. Många forskningsrapporter visar
  att så här ser normbrott ut-

 86. -om vi fördelar det över livet.
  Vi har skurit av vid 25-30 års ålder.

 87. Efter 25-30 års ålder
  flackar kurvan ut.

 88. Ganska långsamt visserligen.

 89. Kurvan säger att det finns ingen tid
  i en människas liv-

 90. -som är så normbrytandefrekvent
  som 15-17 års ålder.

 91. Den puckeln existerar
  både för pojkar och flickor.

 92. En del kanske tänker att den inte
  existerar för flickor. Det gör den.

 93. Men ni ser
  att pojkar ligger högre hela vägen.

 94. Det är vanligare bland pojkar i
  barndom, ungdom och vuxen ålder-

 95. -med olika former av normbrott.

 96. Men det existerar så klart också
  bland flickor.

 97. När man tittar på kurvan är det lätt
  att tänka-

 98. -att vi bör fokusera
  alla våra resurser-

 99. -både forskning och insatser
  i praktik, i 15-17 års ålder.

 100. Det är lite feltänkt.
  De har en bättre prognos-

 101. -för fortsatt utveckling.

 102. De tidiga debutanterna
  har en mycket högre risk-

 103. -för att hamna i långvariga problem.

 104. Den där gruppen, alltså.

 105. Det är tydligt påvisat
  i många vetenskapliga studier.

 106. När man debuterar i tidig ålder...

 107. En del studier tittar på innan tolv
  års ålder, en del innan tio-

 108. -men den tidiga debuten är associerad
  med relativt hög risk-

 109. -för långvariga problem i livet.

 110. När vi inte sätter in
  tidiga insatser.

 111. För det här är baserat på
  normalutvecklingsstudier.

 112. Prognosen är dyster
  när vi inte sätter in insatser.

 113. När vi inte upptäcker de här barnen
  tidigt är prognosen dyster.

 114. Mer än 50 procent av pojkarna
  återfinns i vuxen ålder med problem.

 115. Typiska problem är kriminalitet,
  missbruk-

 116. -problem på arbetsmarknaden,
  relationsproblem-

 117. -psykiatrisk diagnostik.

 118. Ångest, depression och personlighets-
  störningar är relativt vanliga.

 119. Det är en liknande problembild-

 120. -även om det är vanligare med
  depression och ångest-

 121. -bland tjejer
  än vad det är bland killar.

 122. Där ser ni att prognosen
  är lite bättre för tjejerna.

 123. Ungefär 20 procent drabbas över tid.

 124. Jämför vi dem med de som debuterar
  senare ser vi lägre siffror.

 125. De som debuterar senare i ungdoms-
  årsåldern, efter tolv års ålder-

 126. -de har bättre prognos.

 127. Det finns de som debuterar i ungdoms-
  åldern som fortsätter över lång tid.

 128. Men de är procentuellt sett
  inte lika många.

 129. Jag vill inte säga att vi ska sluta
  sätta in insatser till ungdomar.

 130. Men det är viktigt att både jobba
  med ungdomar och tidiga insatser-

 131. -och att känna till att tidig debut
  är associerat med sämre prognos.

 132. Jag ska prata mycket om
  risk- och skyddsfaktorer.

 133. Man tar fram kunskap
  mycket från vetenskapliga studier.

 134. Det har man gjort länge inom medicin.

 135. Man gör epidemiologiska studier där
  man tittar på stora populationer.

 136. Vad äter man, hur mycket motionerar
  man? Och över tid så ser man-

 137. -hur många som motionerar mycket
  som ändå drabbas av cancerformer-

 138. -eller diabetes. Och så försöker man
  föra saker i samband-

 139. -för att se vad i livet
  som ökar risken för cancerformer-

 140. -diabetes eller
  vad vi nu är intresserade av.

 141. Det här är motsvarande forsknings-
  område inom beteendevetenskap.

 142. Vi försöker se vad det är för saker
  som har samband med-

 143. -ökad risk för normbrytande beteende
  och saker som har en association med-

 144. -minskad risk för normbrytande
  beteende. Skyddsfaktorerna.

 145. En riskfaktor kan öka sannolikheten.

 146. Då pratar vi om normbrytande
  beteende. Det betyder-

 147. -att en riskfaktor
  är ett sannolikhetsbegrepp.

 148. Forskning som tar fram kunskap
  om riskfaktorer-

 149. -kan väldigt sällan, om nånsin-

 150. -vara säker på orsak och verkan.

 151. Det här med kausalitet.
  Hönan och ägget.

 152. Det vi ser är samband.

 153. Vi kan inte kontrollera för alla
  tänkbara, ovidkommande variabler.

 154. D.v.s. andra saker som kan tänkas
  påverka en relation.

 155. Därför pratar man mycket om
  riskfaktorer-

 156. -snarare än orsaksfaktorer-

 157. -när man får fram empiriska
  forskningsresultat.

 158. Det är så svårt att säkerställa
  kausalitet. Orsak/verkan.

 159. Det blir också en svaghet
  med riskfaktorsforskningen.

 160. Vi kan säga
  att vissa saker är riskfaktorer.

 161. Men vi kan inte vara helt säkra på
  vilka faktorer som är orsaksfaktorer.

 162. Och vilka saker som är mer
  icke-kausala, icke-orsaksfaktorer-

 163. -eller riskindikatorer, som egent-
  ligen inte orsakar problematiken.

 164. En skyddsfaktor kan öka
  motståndskraften.

 165. Den ökar möjligheterna
  för positiv utveckling.

 166. Nånting som gör att det går bra
  trots risker.

 167. Det finns ett forskningsområde
  som man kallar för resiliensområdet.

 168. Det kommer från "resilience". Det kan
  man översätta till motståndskraft.

 169. Maskrosen på bilden
  uppvisar motståndskraft.

 170. Är ni med på det?
  Den växer upp i en riskfylld miljö.

 171. Asfaltbeläggningen är den riskfyllda
  miljön med riskfaktorer.

 172. Asfaltmiljön är gjord för att här ska
  ingen organism kunna växa.

 173. Vi har en hemmiljö för maskrosen
  som är fientlig och riskfylld.

 174. Det finns riskfaktorer.

 175. Men maskrosen, och därför kallar vi
  barnen för maskrosbarn-

 176. -klarar sig ändå.
  Den uppvisar motståndskraft.

 177. Den klarar sig trots riskfaktorer.
  Den uppvisar motståndskraft.

 178. Hur kopplar vi det här
  till skyddsfaktorer?

 179. Jo, det som förklarar motståndskraft-

 180. -är ett antal
  eller enskilda skyddsfaktorer.

 181. Det kan vara egenskaper
  hos maskrosen.

 182. Egenskaper som att fröet
  kan växa på väldigt lite näring.

 183. Den behöver inte så mycket
  vatten, jord och sol.

 184. Den behöver inte så mycket regn.
  Men det är säkert en kombination.

 185. Därför är maskrosen ett bra exempel.
  Inte bara individuella egenskaper-

 186. -är skyddande, utan också saker i
  miljön. Det kan handla om tajming.

 187. Vissa behöver komma in i
  rätt utvecklingsfas.

 188. Innan det här fröet har torkat ut
  och dött-

 189. -måste det komma lite regn, t.ex.

 190. Regnet blir i det här sammanhanget
  en skyddande faktor-

 191. -som gör att organismen kan klara sig
  trots riskerna-

 192. -som är miljöbaserade.
  Regnet är en miljöfaktor-

 193. -och så kan det finnas individuella
  karakteristika hos maskrosen.

 194. Ofta är det så hos människor också.

 195. Skyddande faktorer finns både hos
  barnet och i den sociala miljön.

 196. När man definierar skyddsfaktorer så
  här, påvisar det hur viktigt det är-

 197. -att vi försöker identifiera
  brister i skyddsfaktorer hos barn-

 198. -för att kunna stärka dem.

 199. Men inte bara leta brister, utan
  också se vad som fungerar hos barnet.

 200. Barnet som har problem och risker
  associerat hos sig eller i miljön-

 201. -vad finns det redan för skydds-
  faktorer som vi kan upprätthålla?

 202. Vi måste ha brasklappen att med
  skyddsfaktorer har vi också svårt-

 203. -att säkerställa orsak/verkan.

 204. Det blir begränsat till
  att vi ser samband.

 205. Varför är det viktigt-

 206. -att vi fokuserar på risk- och
  skyddsfaktorer i praktiskt arbete?

 207. Då tänker jag att
  vi går till kärnan.

 208. För mig är det här argumentet
  tillräckligt.

 209. Min läsning av forskningen är
  att det här är övertygande.

 210. Forskningsbaserade risk- och skydds-
  faktorsinsatser är mer effektiva-

 211. -än insatser som inte är det.

 212. Vi har undersökt hundratals,
  tusentals barn. Vi ser-

 213. -att vissa saker ökar och minskar
  risken för normbrytande beteende.

 214. Vi riktar insatser till de sakerna.

 215. Då är vi mer effektiva
  än om vi gör andra saker.

 216. Det är huvudargumentet.
  Det är det viktigt att ni är med på-

 217. -för fortsättningen på hela morgonen.
  Det är därför det här är viktigt.

 218. Och som tur är finns det
  en hel del kunskap om det här nu.

 219. Det finns mycket forskning
  om risk- och skyddsfaktorer-

 220. -som vi faktiskt kan använda.

 221. Vi kan konstatera att ute i praktik
  är det sporadiskt i Sverige-

 222. -hur mycket man använder det.

 223. Jag känner till några elevhälsoteam-

 224. -som arbetar med det här tänkandet.

 225. Socialtjänsten har ett tydligt tryck
  på sig att jobba enligt det här.

 226. Deras nya version av Barns behov
  i centrum-utredningsmall-

 227. -lutar mer nu på empirisk forskning
  om risk- och skyddsfaktorer.

 228. Det kan ha nånting att göra med
  att mitt team i Örebro var med.

 229. Det är saker som är bra som händer.
  Kritiker kan säga:

 230. "Vi är inte färdiga med forskningen
  om risk- och skyddsfaktorer."

 231. "Den kunskapen är inte färdig
  och helomfattande."

 232. "Vi förstår inte allting.
  Därför ska vi vara försiktiga."

 233. "Därför kanske vi t.o.m. inte ska
  använda forskningen i praktik."

 234. Ska vi tänka så
  i medicinsk vård också?

 235. Bara för att vi inte har all kunskap
  om hur vi på ett bra sätt-

 236. -t.ex. kan behandla
  och kontrollera diabetes...

 237. Bara för att vi inte vet hur vi gör
  det eller ett ingrepp bäst-

 238. -ska vi inte använda den kunskapen
  då? En hyfsat ledande fråga, va?

 239. Evidensbaserad praktik, som det finns
  mycket missförstånd om...

 240. ...säger att vi ska använda oss av
  vår erfarenhet, vår expertis-

 241. -gärna i kombination med
  bästa tillgängliga kunskap.

 242. Lyssna på det begreppet.
  Bästa tillgängliga kunskap.

 243. Det står inte
  "den färdiga kunskapen".

 244. "Den helt färdiga kunskapen".

 245. Den kommer vi aldrig att få.

 246. Eftersom vi som försöker skapa kun-
  skap jagar efter samhällsfenomenen.

 247. Nu när vi har Pokémon GO uppstår
  normbrytande beteende efter det.

 248. Det händer nya saker hela tiden.

 249. Vi ska försöka luta oss på
  bästa tillgängliga kunskap.

 250. Det finns andra verksamhetsområden
  som redan gör det här.

 251. Som redan använder kunskap om
  risk- och skyddsfaktorer.

 252. Medicinsk epidemiologi. Vad ökar
  risken för hjärt-/kärlsjukdom-

 253. -stroke etc.? Jo, högt blodtryck.
  Det finns det mycket forskning på.

 254. Varför blir vi alltid exponerade för
  blodtryckstest hos en läkare?

 255. Forskning visar att det kan vara en
  riskfaktor om vi har högt blodtryck.

 256. Det bygger på det här tänkandet.

 257. Då kan man komma till
  en sån här summering.

 258. Det är viktigt att användningen
  av den här kunskapen ökar.

 259. Det leder till
  mer effektiva insatser.

 260. Om vi gör det här på ett bra sätt
  ska vi ha som hypotes-

 261. -att det här kommer att hjälpa fler.

 262. Det här är viktigt att säga.

 263. Syftet är inte att göra nånting annat
  än att upptäcka och hjälpa.

 264. Kan det ha stigmatiserande
  och stämplande konsekvenser?

 265. Ja, det kan det.

 266. Det kan diagnoser och annat också ha-

 267. -när vi inte lyckas kommunicera
  det här på ett bra sätt.

 268. Viss forskning stödjer att det
  handlar om hur vi kommunicerar-

 269. -om en diagnos. Vad betyder den,
  hur reagerar klasskompisarna?

 270. Hur kan vi hantera det i klassen?
  Hur kan vi prata om det?

 271. Syftet är att upptäcka
  för att hjälpa.

 272. Och evidensbaserad praktik.

 273. Evidensbaserad praktik
  är tveklöst framtiden.

 274. Vi måste börja lyssna mer på evidens.
  Det kommer att komma mer evidens.

 275. Kunskap från forskning
  kommer att öka.

 276. Skolans värld behöver bli bättre på
  att ha det här förhållningssättet.

 277. Så mycket som möjligt
  luta sig på vetenskap.

 278. Men också på
  er expertis och erfarenhet.

 279. Evidensbaserad praktik definieras ju
  så. Det finns missuppfattningar om-

 280. -att om vi ska jobba evidensbaserat,
  ska vi bara luta oss på forskning.

 281. Gå gärna in på kunskapsguiden.se
  angående det.

 282. Kunskapsguiden.se. Där kan man läsa
  mer om evidensbaserad praktik.

 283. Väldigt tydligt blir det då
  vad det handlar om.

 284. Man kan gå en tvåtimmars webbutbild-
  ning där man får följa ett fall.

 285. Väldigt, väldigt bra.

 286. Vilka är risk- och skyddsfaktorerna?

 287. Ni jobbar i praktik och väntar på:
  "När ska han visa listan?"

 288. "När kommer quick fix-checklistan
  som vi kan gå hem med?"

 289. Det kommer att komma lite checklistor
  på slutet efter pausen.

 290. Innan det är det viktigt
  att gå igenom hur man tänker-

 291. -och vad vi har från forskning.

 292. Andershed och Andershed 2009
  är en större forskningsöversikt-

 293. -för att titta på risk- och skydds-
  faktorer. Man kan konstatera det här:

 294. Målar vi upp verkligheten i nån form
  av socialekologiskt synsätt...

 295. Ett sätt att förenkla världen
  drastiskt.

 296. Men vi finner empiriskt
  - när vi undersöker faktiska barn-

 297. -deras familjer, kompisar och skolor-

 298. -risk- och skyddsfaktorer i alla
  de här olika lagren av verkligheten.

 299. Det finns egenskaper
  och beteendemönster-

 300. -som kan vara både risk och skydd som
  man kan utveckla tidigt eller senare.

 301. Det finns saker i familjen.

 302. Föräldraskapssaker och
  föräldrastrategier.

 303. Kontakten och anknytningen
  mellan barn och förälder.

 304. Saker i kamratnätverket, skolans
  struktur, innehåll och lärare.

 305. Och självklart också
  i bostadsområdet.

 306. Risker och möjligheter i bostads-
  området. Och lagar och regler.

 307. Händelser och miljömässiga
  förändringar är saker över tid.

 308. Mer eller mindre allvarliga
  samhällsförändringar t.ex.

 309. Det kan vara ekonomiska konjunkturer,
  att vi kommer in i...

 310. Om 100 år kallar vi tiden
  som började 1990 för dataåldern.

 311. När vi började kommunicera med smart-
  phones och barn i allt yngre åldrar-

 312. -börjar spela våldsamma,
  realistiska spel.

 313. Vad har det för konsekvenser för
  hur barn utvecklas?

 314. Eller naturkatastrofer, krig
  eller vad det nu kan vara-

 315. -som förändras över tid. Eftersom vi
  funnit risk- och skyddsfaktorer-

 316. -i alla de här lagren behöver vi ha
  ett helhetsperspektiv.

 317. Så ambitiösa måste vi vara. Om vi
  forskare på allvar ska förstå-

 318. -hur normbrytande beteende utvecklas,
  måste vi leta i alla de här lagren.

 319. Därför har vi ritat
  de dubbelriktade pilarna.

 320. Helhetsmässigt
  men också interaktionistiskt.

 321. Det finns ömsesidiga påverkningar
  mellan de här.

 322. Varför är det en pil
  från barnet till familjen?

 323. Kan ett barn påverka föräldrarnas
  sätt att vara mot barnet?

 324. Så är det.

 325. Jag kulle vilja mena att en
  en dag gammal individ-

 326. -som fortfarande är kvar på BB
  påverkar sina föräldrar signifikant.

 327. Ni som har flera barn har sett att
  syskonen har individuella skillnader.

 328. De är olika. Ett barn ammade
  lysande direkt, ett annat inte.

 329. Ett annat ville inte sova på
  nätterna, det andra hade ont i magen.

 330. Barnet kommer att ställa krav.
  Vi måste revidera vårt beteende-

 331. -och göra annorlunda
  mot det första barnet.

 332. Ett barn kan påverka med sitt eget
  beteende hur föräldrar är-

 333. -tillbaka mot barnet. Det var vi
  forskare sena att vakna upp i.

 334. Ända fram till 80-talet - när man
  läser forskningslitteraturen-

 335. -ser det ut som om man tänkte
  att barnet inte är en aktiv aktör.

 336. Utan det är vad föräldrarna gör.

 337. I dag förstår vi att egenskaper och
  beteendemönster som barnet har-

 338. -kan förändra hur föräldrarna
  beter sig med barnet.

 339. Det menar vi med att vi behöver ha
  ett interaktionistiskt perspektiv.

 340. Forskningen har identifierat
  ett stort antal faktorer.

 341. Vi kan lista över 100 faktorer.

 342. Om vi inte bara säger
  "familjen är en riskfaktor"-

 343. -utan tittar på de olika saker inom
  familjen som utgör riskfaktorer-

 344. -är det flertalet riskfaktorer
  inom familjen och hos individen.

 345. Då kommer vi till när vi separerar
  dem. Vi vet att både vissa gener-

 346. -och vissa sociala strukturer
  har påvisats vara-

 347. -risk- och skyddsfaktorer i dag.
  Då kan vi prata om över 100 faktorer.

 348. Då tänker ni kanske:
  "Då försvann den korta checklistan."

 349. Jag har kanske inte en jättekort
  checklista till er, men...

 350. ...alla de 100 är inte relevanta
  för er.

 351. Vi ska resonera om
  vilka som är mer relevanta än andra.

 352. På flera olika nivåer.
  Individen, familjen, området o.s.v.

 353. På alla de här nivåerna har vi funnit
  risk- och skyddsfaktorer.

 354. Vad säger det här i praktiskt arbete?
  Säger det nånting?

 355. Det säger jättemycket.
  Det säger åtminstone en viktig sak.

 356. Om vi koncentrerar oss på att orsaker
  till barnets problembeteende-

 357. -ligger i miljön, blir det inte
  bästa möjliga insatser.

 358. Därför att orsakerna också kan komma
  från andra håll.

 359. Om vi bara fokuserar på individen
  blir det inte heller-

 360. -så effektivt
  som det skulle kunna bli.

 361. Är ni med på
  den övergripande poängen?

 362. Men som ändå kan vara viktig.

 363. Vi kan prata om över 100 faktorer.

 364. Men det är inte samma faktorer för
  alla. Det gäckar oss forskare.

 365. Vi har letat efter kanske
  lite för enkla förklaringar-

 366. -till varför folk begår normbrott
  och brott i ungdom och vuxen ålder.

 367. Vi vet i dag att den grupp av barn
  och ungdomar som är normbrytande-

 368. -på ett frekvent och utpräglat sätt
  är allt utom en homogen grupp.

 369. Det är en väldigt heterogen grupp.
  Det är också väldigt viktigt.

 370. Vi kan ta fram en lista på saker som
  har samband. Ökad risk, minskad risk.

 371. Men det är olika faktorer
  för många individer.

 372. I vår forskning försöker vi hitta
  mer homogena undergrupper-

 373. -inom den här normbrytande gruppen.

 374. Inte bara för att,
  utan hittar vi mer homogena grupper-

 375. -har de antagligen mer av liknande
  behov och risk- och skyddsfaktorer.

 376. Då kommer det att vara viktig
  information för insatserna.

 377. Det här säger nånting praktiskt. Det
  säger "one size does not fit all".

 378. Vi ska inte tro att insatser
  till normbrytande beteende-

 379. -bara har en ram. "I vår insats mot
  normbrytande beteende i vår skola"-

 380. -"gör vi det här, det här och det här
  till alla"-

 381. -"som uppvisar normbrytande
  beteende." Det blir inte effektivt.

 382. Hur ska vi då sortera
  bland alla dessa 100 faktorer?

 383. Det kan vi faktiskt göra.
  Det kan man göra på flera olika sätt.

 384. Man kan prata om indirekta
  och direkta faktorer.

 385. Om statiska och dynamiska.

 386. Om initierande och upprätthållande.

 387. Och man kan prata om kausala
  och icke-kausala.

 388. Indirekta och direkta. Lyssna på
  de riskfaktorer jag läser upp-

 389. -och fundera på om de direkt kan på-
  verka barnets normbrytande beteende-

 390. -eller mer indirekt.

 391. Trångboddhet. Många individer
  på liten kvadratmeteryta.

 392. Ensamstående föräldraskap.
  Ungt föräldraskap.

 393. Indirekt eller direkt? Lägre utbild-
  ning och inkomst hos föräldrarna?

 394. Jag tror inte att det finns en direkt
  påverkan från de faktorerna.

 395. De är riskfaktorer för att barnet
  ska utveckla normbrytande beteende.

 396. De faktorerna kommer att öka risken
  något.

 397. Men påverkar de sakerna direkt? Att
  man är ung förälder? Antagligen inte.

 398. De påverkar antagligen indirekt
  via mer direkta faktorer.

 399. Direkta faktorer kan vara
  ineffektiva föräldrastrategier.

 400. Det kan vara egenskaper hos barnet.
  Impulsivitet, bristande empati.

 401. De här sakerna
  kan påverka risken direkt-

 402. -för att barnet
  ska agera normbrytande.

 403. Är ni med på det?

 404. Då blir det här en väldigt relevant
  praktisk indelning.

 405. Hur man kan tänka kring riskfaktorer.

 406. Vissa saker är indirekta,
  vissa direkta.

 407. Behöver vi få en förändring
  i de indirekta eller direkta-

 408. -för att nå en förändring
  i barnets normbrytande beteende?

 409. Det torde väl vara de direkta?

 410. Är ni med? Om vi är rätt ute i
  att identifiera direkta faktorer-

 411. -måste vi få en förändring i dem
  för att få en förändring i beteendet.

 412. Det säger inte att det är oviktigt
  med de indirekta. Om vi får familjen-

 413. -att bo mindre trångbott-

 414. -kanske det minskar stress och
  bättrar på föräldrastrategier.

 415. Är ni med på logiken?
  Vi jobbar med indirekta insatser.

 416. På det sättet får vi en påverkan på
  de direkta.

 417. Får vi en påverkan i de direkta, har
  vi möjlighet att få en förändring-

 418. -i det normbrytande beteendet.

 419. Det finns faktorer som vi inte kan
  förändra och som vi kan förändra.

 420. Statiska faktorer är riskfaktorer
  som vi inte kan ändra.

 421. Att vara pojke innebär ungefär
  tre till fyra gånger högre risk-

 422. -att man uppvisar frekvent
  normbrytande beteende.

 423. En statisk faktor tänker vi på då.

 424. Tidig debut.
  Vi träffar en femtonåring.

 425. Femtonåringen hade debut i sitt norm-
  brytande beteende när han var sju år.

 426. Han har haft sin debut.
  Det var en tidig debut.

 427. Ska vi prata om tidigare och sen, får
  vi bestämma definitionen på tidig.

 428. Då är det vanligt att man pratar om
  kanske innan tio eller innan tolv.

 429. Hans debut har varit.
  Vi vet att tidig debut-

 430. -är en riskfaktor för fortsatt
  normbrytande beteende.

 431. Hans tidiga debut kan vi inte
  förändra. Det är en statisk faktor.

 432. Hänger ni med på det? Men debutålder
  som begrepp blir dynamiskt-

 433. -om debuten ännu inte har varit.

 434. Nu träffar vi en annan femtonåring
  med problembeteenden och annat.

 435. Men det finns inte
  normbrytande beteende.

 436. Då har debuten inte varit.
  Då är debutålder dynamiskt.

 437. Är ni med på den logiken?

 438. Så länge debuten inte varit
  kan vi påverka debuten.

 439. Statiska och dynamiska.
  Vilka är mest relevanta i insatser?

 440. Det är dynamiska. Då undrar en del:
  "Varför ska vi använda de statiska?"

 441. Jo, dem kan vi göra riskbedömningar
  med. Prognostiska bedömningar.

 442. Det vill vi inte göra bara för att.

 443. Utan det vill vi göra därför att
  en riskbedömning är viktig-

 444. -därför att de som vi på professio-
  nella grunder bedömer har högre risk-

 445. -ofta har behov av mer intensiva
  och omfattande insatser.

 446. De statiska faktorerna
  är ofta starka riskfaktorer.

 447. Därför vore det dumt att inte lyssna
  på dem. De ger inte information om-

 448. -exakt vad vi ska förändra.
  Men de säger nånting om risk.

 449. Initierande
  och upprätthållande faktorer.

 450. Saker som sätter i gång
  normbrytande beteende.

 451. Saker som gör
  att man börjar begå normbrotten.

 452. Och saker som upprätthåller,
  som gör att man fortsätter.

 453. Initierande och upprätthållande
  faktorer behöver inte vara desamma.

 454. Det kan vara samma som gör att man
  börjar begå normbrott och fortsätter-

 455. -men det måste inte vara det.
  Tänk er att en ung herre-

 456. -tretton år, märker att kompisarna
  snattar på rasterna i skolan.

 457. Han vill inte göra det men vill
  vara erkänd i kamratumgänget.

 458. Jag förenklar väldigt mycket.

 459. De går dit. Han gör det och tycker
  att det är obehagligt första gången.

 460. Andra och tredje gången
  blir det mindre obehagligt.

 461. Efter två, tre gånger märker han:
  "Det funkar, nu är jag inte rädd."

 462. "Och jag får godis gratis."
  Nu börjar han snatta på egen hand.

 463. Kompisarna behöver inte säga åt honom
  att det är häftigt.

 464. Utan nu börjar han gå i väg
  på egen hand och bli belönad.

 465. Nu kommer det inlärningsteori.
  Han blir belönad av det.

 466. Han blir förstärkt i beteendet
  för att han får gratis saker.

 467. Han börjar också tycka
  att det är lite spännande.

 468. Då hör ni att det inte är samma ini-
  tierande saker som upprätthållande.

 469. Det initierande var kamratpåverkan.
  Det som upprätthåller är nåt annat.

 470. Men det skulle kunna vara samma.
  Det kan vara kamratpåverkan-

 471. -som gör att det kommer i gång
  och som gör att det fortsätter.

 472. Kausalitet. Minns ni från vetenskaps-
  teorin på högskoleutbildningen?

 473. Orsak och verkan. Det är inte bara
  en vetenskapsteoretisk sak.

 474. Det är högst en praktisk sak.

 475. Helst vill vi agera mot orsaker.

 476. Inte bara på riskindikatorer.
  Om jag går till läkaren-

 477. -vill jag
  att läkaren agerar medicinskt-

 478. -mot orsakerna till min feber
  eller vad det nu är.

 479. Därför är det viktigt att utröna vad
  som är kausala faktorer och inte.

 480. Det här är jättesvårt
  att bli säker på från forskning.

 481. Det är nästan hopplöst.
  När vi blir säkra på det-

 482. -testar vi i ett laboratorium-

 483. -om alkoholintag gör
  att människor blir mer aggressiva.

 484. Men då tappar vi i verklighetstrohet.

 485. Då blir människorna provocerade av
  ett spel i datorn, man får en stöt-

 486. -av en fiktiv granne i ett annat rum
  samtidigt som man får en drink.

 487. Är det så livet ser ut?
  Det är det inte.

 488. När vi tappar i kontroll-

 489. -intern validitet, och vi är
  ganska säkra på orsak/verkan-

 490. -så tappar vi i extern validitiet.

 491. Vi tappar i
  verklighets...generaliseringen.

 492. Det blir svårt att vara säker på
  kausala och icke-kausala...

 493. Ibland är det självklart.
  "Det där är ingen kausal faktor."

 494. Vi observerar t.ex. att när det är
  mycket våldsbrott i Örebro city-

 495. -så sitter det väldigt mycket kråkor-

 496. -på Örebro slotts tak.

 497. Vi ser en signifikant korrelation
  faktiskt-

 498. -mellan jättemycket fåglar
  och mer våldsbrott.

 499. Tror vi att det är
  en kausal riskfaktor?

 500. Sannolikt inte. Skulle det sambandet
  kunna ske på nån logisk grund?

 501. Ja, för det finns ett samband
  mellan utomhustemperatur-

 502. -och ökade våldsbrott
  som antagligen förklaras av-

 503. -att människor är ute mer
  i offentlig miljö och dricker mer.

 504. Mer människor på liten yta som är
  onyktra ökar risken för våldsbrott.

 505. Och är det varmt ute kanske kråkorna
  tycker att det varma taket är mysigt.

 506. Vi kan finna såna riskfaktorer.
  Det gör vi.

 507. Men de är inte kausala.

 508. Är ni med på att de här indelningarna
  är relevanta i praktiskt arbete?

 509. Säger nån i pausen "det här är en
  riskfaktor för ungdomsbrottslighet"-

 510. -är den viktig för oss? Och hur?
  Kan vi sortera in det så här?

 511. Nu kommer listan.

 512. Då ser ni exempel.
  Kom ihåg, över 100 faktorer.

 513. Här har vi gjort ett urval. Det här
  baseras på en forskningsöversikt-

 514. -där vi har integrerat
  massor av studier.

 515. För att en faktor ska komma med
  på den här listan-

 516. -måste flera studier ha visat
  att det här är en riskfaktor.

 517. Det behöver inte betyda
  att det är helt säkert.

 518. Är det nånting som förvånar?
  Är det konstigt att ha med-

 519. -normbrytande beteende som en risk-
  faktor för normbrytande beteende?

 520. Det är lite konstigt, men här är det
  en lista på riskfaktorer.

 521. Vad är det som ökar risken för fort-
  satt, framtida normbrytande beteende?

 522. En av de starkaste riskfaktorerna
  för fortsatt normbrytande beteende-

 523. -är normbrytande beteende.

 524. Flera studier visar att det kanske är
  den starkaste faktorn.

 525. Bland barn, ungdomar och vuxna.

 526. Tittar vi på
  vilka som återfaller i brott-

 527. -är det 80 procent av dem som har
  många tidigare domar som återfaller.

 528. Bland förstagångsdömda är det ner mot
  20 procent som återfaller i brott.

 529. 40 procent återfaller inom tre år.
  Har man många domar-

 530. -är det dubbelt så hög risk. Tidigare
  grad av tidigare brottslighet...

 531. Vi ser det t.o.m. bland treåringar.

 532. Grad av tidigare puttas, rivas
  o.s.v. predicerar ganska väl-

 533. -fortsatt normbrytande beteende.

 534. Det är absolut inte så att alla
  fortsätter. Men det är en ökad risk.

 535. Tidigare normbrytande beteende
  kan inte förklara-

 536. -fortsatt normbrytande beteende.
  Men det är en viktig riskfaktor.

 537. Här ser ni också det som vi
  diagnostiskt kallar för ADHD.

 538. Eller vi kanske använder ICD
  och kallar det för nånting annat.

 539. Intressant att säga om överaktivitet
  och koncentrationssvårigheter-

 540. -är att det inte måste finnas
  en diagnos-

 541. -för att det ska vara riskfyllt för
  att utveckla normbrytande beteende.

 542. Finns den där typen av problem-

 543. -motorisk överaktivitet,
  kan inte sitta still-

 544. -impulsivitet...

 545. Jag vet inte om ni tänkt på
  att det är med i diagnosen.

 546. Det hänger ofta ihop med
  att man har svårt att hämma sig.

 547. Har man den här typen av problem
  även om man inte har diagnosen-

 548. -innebär det en risk.

 549. Vissa av de här faktorerna
  kan man prata mer specifikt om.

 550. Föräldrarnas egna svårigheter. Där
  kan vi prata om egen kriminalitet-

 551. -egen missbruksproblematik,
  depression.

 552. Psykisk hälsa har visat sig vara
  viktigt. Det påverkar relationen-

 553. -mellan föräldrarna och barnet om
  föräldrarna har den typen av problem.

 554. I svårigheter i föräldra-/barnrela-
  tionen och uppfostringsstrategier-

 555. -finns det flera fasetter
  man har tittat på som riskfaktorer.

 556. Tittar vi på faktorerna
  vad det gäller skyddsfaktorer...

 557. Här har vi definierat skyddsfaktorer
  på det sättet-

 558. -att vi säger att skyddsfaktorer
  ska bidra till motståndskraft.

 559. Skyddsfaktorer ska öka chanserna
  att det går bra för individen-

 560. -trots närvaro av riskfaktorer.

 561. Då ställer vi ganska tuffa krav
  på skyddande faktorer.

 562. Kanske därför blir de inte så många.

 563. Vi ska dock säga att det finns
  mycket mer forskning på riskfaktorer-

 564. -än på skyddsfaktorer. Möjligen växer
  den här listan de kommande åren-

 565. -mer än riskfaktorslistan.
  Det får vi väl se.

 566. Men det är väl ändå rättvist
  att säga så.

 567. Studier visar att nåt av positiv
  skolanknytning och prestationer-

 568. -är viktigare för att öka chanserna
  för positiv mänsklig utveckling.

 569. Är det skolanknytning
  eller prestationerna?

 570. Skolanknytningen. Det brukar man
  definiera som att man trivs i skolan.

 571. Man tycker
  att det är meningsfullt i skolan.

 572. Det verkar vara viktigare för
  psykosocial hälsa över tid-

 573. -än själva prestationerna.

 574. Men skolanknytning och prestationer
  hänger ofta ganska tätt ihop.

 575. Har vi en bra skolanknytning, brukar
  vi se bättre skolprestationer.

 576. Baserat på det
  skulle jag efterlysa t.ex.-

 577. -att den politiska debatten
  skulle landa mer i skolanknytning-

 578. -kanske snarare
  än bara på prestationerna.

 579. Prestationerna är sannolikt
  ett resultat av skolanknytningen.

 580. Medvetenhet och motivation
  är också en viktig sak.

 581. Att man har nån medvetenhet om
  att man har behov av att förändras.

 582. Det finns forskning inom psykoterapi
  som visar-

 583. -att det är svårt att förändra folk
  riktigt ordentligt från dag till dag-

 584. -och beteendemönstermässigt över tid
  om vi inte har en medvetenhet-

 585. -en egen inre motivation
  till förändring.

 586. Om det bara är andra som säger åt
  individen att man behöver förändras-

 587. -och det inte landar hos individen,
  blir det svårare med förändring.

 588. Föräldrafaktorer
  kan vara jätteviktiga.

 589. Engagemang, stöd, positiva attityder
  och uppfostringsstrategier.

 590. Medvetenhet och motivation.

 591. En väldigt viktig grundkunskap
  om risk- och skyddsfaktorer-

 592. -om vi speciellt pratar riskfaktorer-

 593. -så är den grundkunskapen denna:

 594. Enskilda riskfaktorer
  är ofta relativt svaga.

 595. En ensam riskfaktor
  är sällan riktigt stark.

 596. Det är inte det vanliga vi ser
  från forskning. Om vi säger så här:

 597. Ganska ofta använder man
  korrelationer i forskningen.

 598. Det är helt enkelt att man sätter
  en potentiell riskfaktor-

 599. -i relation till en potentiell...
  Eller till ett utfall.

 600. En potentiell riskfaktor i relation
  till normbrytande beteende.

 601. Har alkoholkonsumtion ett samband
  med grad av normbrytande beteende?

 602. Då kan vi göra en korrelation.
  Korrelationen mäter samband-

 603. -mellan x och y
  och kan vara max 1,0.

 604. Kommer ni ihåg från
  högskolestudierna?

 605. Det kan också vara -1,0,
  men det är lika starkt som +1,0.

 606. Det är bara riktningen.

 607. Många riskfaktorer
  har en styrka på ungefär 0,20-0,40.

 608. Det är inte ovanligt
  i medicinsk kunskap heller.

 609. Många riskfaktorer för hjärt-/kärl-
  sjukdomar har den här styrkan också.

 610. Det betyder att det är
  ett stort glapp upp till 1,0.

 611. Det betyder att många individer
  kommer att kunna ha en riskfaktor-

 612. -men som aldrig utvecklar utfallet
  som det är en riskfaktor för.

 613. I det här fallet normbrytande
  beteende. Hänger ni med på det?

 614. Det är en viktig insikt-

 615. -att enskilda riskfaktorer typiskt
  inte är så mycket att oroa sig för.

 616. Men dessvärre finns det undantag
  till det.

 617. Enskilda riskfaktorer på individnivå
  kan vara jättestarka.

 618. Så vi kan inte helt utesluta att det
  inte kan finnas enskilda faktorer.

 619. Men många som har en enskild risk-
  faktor utvecklar aldrig det utfall-

 620. -som riskfaktorn ökar risken för. I
  det här fallet normbrytande beteende.

 621. Men - det här är viktigt -
  riskfaktorer har tydliga-

 622. -kumulativa, additiva effekter.
  Plussande effekter.

 623. Ju fler riskfaktorer, desto högre
  risk. Så kan man uttrycka det enkelt.

 624. Och det verkar också faktiskt
  vara så-

 625. -att även skyddsfaktorer har
  den här typen av kumulativa samband.

 626. Ju fler skyddsfaktorer,
  desto lägre sannolikhet-

 627. -att problemen inte utvecklas
  eller inte fortsätter över tid.

 628. Ju fler riskfaktorer, desto högre
  risk. Exempel: Cambridgestudien-

 629. -har följt ett antal brittiska pojkar
  från ungdom till vuxen ålder.

 630. Ni kan läsa Farrington 2003.
  0, 1, 2, 3, 4, 5-6.

 631. Det är antalet utpräglade
  riskfaktorer i unga år.

 632. På y-axeln har ni procent
  som i vuxen ålder...

 633. Man har följt pojkarna prospektivt
  longitudinellt.

 634. Man har mätt saker i ungdomsåldern
  och kommit tillbaka till dem.

 635. Man har tittat på hur många
  som dömts för brott i vuxen ålder.

 636. Då ser ni de kumulativa effekterna
  av riskfaktorer.

 637. Ju fler riskfaktorer,
  desto högre risk.

 638. Vi går till
  ett amerikanskt urval av unga.

 639. På x-axeln har vi 0-9+. Nu tittar vi
  på ännu fler riskfaktorer.

 640. Jag tror inte att vi ska hänga upp
  oss på procentsatserna på y-axeln.

 641. Urvalen ser olika ut,
  så vi ska inte jämföra direkt.

 642. Poängen här är att visa på
  de här kumulativa effekterna.

 643. "Base rate" betyder
  hela urvalsgruppen hopslagen.

 644. Det är ungefär 35-40 procent-

 645. -som har uppvisat våldsamt beteende.

 646. Men sen delar vi upp dem.

 647. 0 forskningsbaserade riskfaktorer.
  1, 2, 3.

 648. Då ser vi jättetydliga kumulativa
  effekter av riskfaktorerna.

 649. Och så sa jag ju...

 650. ...att skyddsfaktorer
  också har kumulativa effekter.

 651. Hur ser vi det här? Jo.

 652. Här har vi två urvalsgrupper från
  en amerikansk studie i Pittsburgh.

 653. 0 och uppåt till 6 är att man har
  fler och fler riskfaktorer.

 654. När det står 6 längst till höger
  har man 6 riskfaktorer.

 655. På minussidan har man fler och fler
  skyddsfaktorer. Är ni med?

 656. Vad visar det här?
  Jo, en tendens till-

 657. -att skyddande faktorer också har
  kumulativa samband med minskning.

 658. Ju fler skyddsfaktorer,
  desto lägre risk.

 659. Ju fler riskfaktorer,
  desto högre risk.

 660. Ja, hur ska vi då använda och tänka
  kring det här i praktiskt arbete?

 661. Ska vi introducera det kort
  innan vi tar fika?

 662. Då kan man tänka så här.

 663. Man har introducerat begreppet
  riskfokuserad prevention.

 664. "Risk focused prevention".

 665. Man kan också kalla det för
  ett risk-/skyddsperspektiv.

 666. Och man tänker sig två steg. Det
  första steget är att vi i praktik-

 667. -försöker upptäcka,
  mäta och gradera riskfaktorer.

 668. Vi försöker först och främst använda
  oss av kunskap från forskning.

 669. Vilka riskfaktorer får vi inte missa?
  De forskningsbaserade riskfaktorerna.

 670. Sen kan vi titta på saker
  som vi har erfarenhet av är viktigt.

 671. Det godkänner
  det evidensbaserade perspektivet.

 672. Men som grund kan det vara klokt
  att alltid kolla blodtrycket.

 673. Det kan vara en riskfaktor.

 674. Kolla alltid av vissa
  risk- och skyddsfaktorer.

 675. Det kan vara viktigt att göra det
  enligt forskning.

 676. I andra steget: Arbeta för att genom
  insatser minska riskfaktorerna-

 677. -och stärka skyddsfaktorerna.
  Vi nyanserar det efter fikat.

 678. Men det är viktigt att säga att det
  är det här tänkandet man kan ha-

 679. -när man vill tillämpa kunskapen.

 680. När vi vill hjälpa barn och ungdomar
  kan vi tänka att en del av-

 681. -det vi behöver titta på för att
  bedöma vad barnet har för behov-

 682. -och hur vi bäst kan stödja
  det här barnet...

 683. En del av en sån beskrivning av
  behoven kan vara i framtiden-

 684. -att vi också tittar på forsknings-
  baserade risk- och skyddsfaktorer.

 685. Kommer ni ihåg vad jag sa inlednings-
  vis? "Varför ska vi göra det här?"

 686. Därför att en viktig gemensam nämnare
  som effektiva insatser...

 687. Inte tidseffektiva nödvändigtvis,
  utan effektiva.

 688. En minsta gemensam nämnare är-

 689. -att man fokuserar på forsknings-
  baserade risk- och skyddsfaktorer.

 690. Därför är det här viktigt.

 691. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 1

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet, visar att användningen av forskningsbaserade insatser leder till en större förbättring hos individen än insatser som inte är forskningsbaserade. Han talar även om vad som karaktäriserar barn med normbrytande beteende och varför är de så viktiga att uppmärksamma. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Barn- och ungdomspsykiatri, Elever med särskilda behov, Lärare och elever, Psykiatri, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 1

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet, visar att användningen av forskningsbaserade insatser leder till en större förbättring hos individen än insatser som inte är forskningsbaserade. Han talar även om vad som karaktäriserar barn med normbrytande beteende och varför är de så viktiga att uppmärksamma. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 2

Det gäller att identifiera risk- och skyddsfaktorer mot normbrytande beteende och därefter minimera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna, säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Detta bör göras enligt risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna, menar han. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Undvik maktkamper med elever

Ibland utmanas skolans personal av elever som upprepat motsätter sig skolans arbete och som man riskerar att fastna i ogynnsamma maktkamper med. Hur undviker man att hamna i dessa maktkamper? Ayman Jihar, biträdande skolchef Magelungens grundskolor, visar här hur man kan flytta fokus från hur eleverna agerar till hur de professionella agerar. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Lärandet

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Sveriges ledarskola

På Djursholms skolor går en stor andel av Sveriges framtida ledare och chefer. Där ses lärarna som servicepersonal som ska administrera verksamheten och leverera höga betyg. Misslyckande är inte ett alternativ. Det säger Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi som ägnat fem år åt att studera samhället Djursholm. Resultatet blev boken "Djursholm: Sveriges ledarsamhälle", en 700 sidor lång socialantropologisk studie där en stor del ägnas åt just skolan. Både samhället och dess skolor beskrivs som något extrema. Vad kan andra skolor lära av Djursholm? Är det ens relevant att jämföra sig?