Titta

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Om UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Föreläsningar om att bemöta barn med normbrytande beteende och hur man kan undvika att hamna i maktkamp med dem. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling : Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 2Dela
 1. Då fortsätter vi där vi slutade.

 2. En viktig sak att tänka på-

 3. -när vi säger "identifiera och
  gradera"... Vad är "gradera"?

 4. Graderar gör vi när vi sätter betyg-

 5. -och när vi bedömer
  hur bra en film eller en bok är.

 6. Gradering är bra
  när vi pratar om riskfaktorer-

 7. -och forskning visar
  att ju mer frekvent en riskfaktor är-

 8. -och ju mer problematisk,
  desto högre graderas den.

 9. En riskfaktor kan vara
  hur mycket alkohol någon dricker.

 10. Dricker man mer alkohol, så tenderar
  det att vara en starkare riskfaktor.

 11. Då blir det viktigt
  att gradera risk- och skyddsfaktorer.

 12. En annan viktig del i att man
  graderar inför till exempel insatser-

 13. -är att gradering
  kan användas för att följa upp-

 14. -när vi har gett nån form av stöd-

 15. -för att se om det sker
  nån önskad förändring.

 16. Socialstyrelsen pratar mycket
  ut mot socialtjänsten om-

 17. -att vi måste börja följa
  dem vi hjälper-

 18. -och göra systematiska uppföljningar.

 19. Vi kan inte bara fråga efteråt-

 20. -utan vi måste mäta innan,
  under och absolut efter-

 21. -så att vi kan se om vi förändrar
  saker på det sättet som vi vill.

 22. Då behöver vi gradera,
  och inte bara se-

 23. -om vi kan upptäcka en riskfaktor-

 24. -utan om vi ser den, hur utpräglad
  är den? Hur graderar vi den?

 25. Det kommer vi till om en stund.

 26. Då kan det vara bra att ta hjälp
  av checklistor och formulär-

 27. -som redan har utvecklat
  såna svarsskalor-

 28. -med definierade steg.

 29. Det finns tre principer
  som man forskar mer och mer på.

 30. Att följa dem ökar möjligheten
  att vara mer hjälpsamma i insatser.

 31. Risk-, behov- och mottaglighets-
  principerna är viktiga att nämna-

 32. -i fråga om risk- och skyddsfaktorer.

 33. De ger ett analytiskt perspektiv
  och talar om hur vi ska göra.

 34. Om vi vet att barnet
  har vissa riskfaktorer-

 35. -hur ska vi då förstå det?

 36. Då blir de tre principerna
  användbara-

 37. -som analytiska bedömningshjälpmedel.

 38. Riskprincipen tydliggör varför det
  behövs en prognostisk riskbedömning.

 39. Det är man skyldig att göra
  inom socialtjänsten.

 40. Man ska göra en prognostisk
  riskbedömning när man utreder barn.

 41. Det är inte bara för att vi vill göra
  en prognos, utan vi vill använda den.

 42. Här visar forskningen
  genom riskprincipen-

 43. -att insatsen bör anpassas
  till nivån av risk-

 44. -för långvariga normbrytande problem.

 45. För de som har högre risk-

 46. -har behov av mer intensiva
  och omfattande insatser-

 47. -medan de som har lägre risk
  för fortsatta problem-

 48. -sällan har behov
  av omfattande insatser.

 49. Man har empiriskt studerat
  barn och ungdomar-

 50. -och de omfattande insatserna.

 51. De som gick in initialt i insatsen-

 52. -med hög risk för långvariga problem-

 53. -som många riskfaktorer
  och få skyddsfaktorer...

 54. Många av dem blev hjälpta
  av omfattande insatser.

 55. Men de som bedömdes ha lägre risk-

 56. -med få allvarliga riskfaktorer-

 57. -blev kanske inte alls hjälpta
  av en intensiv omfattande insats.

 58. De har antagligen inte de behoven.

 59. Men det är definitivt så, enligt
  studier av den här riskprincipen-

 60. -att de som har mer av riskfaktorer-

 61. -och en kumulativ påbyggnad av
  riskfaktorer, alltså en förhöjd risk-

 62. -har ofta behov
  av mer omfattande insatser.

 63. Det säger att vi bara kan vara
  begränsat effektiva-

 64. -om vi ger universella, generella
  insatser till en hel klass.

 65. Då kan vi inte få
  några dramatiska positiva effekter-

 66. -på två individer
  med många riskfaktorer.

 67. Då behöver vi bli mer
  selektivt indikerade, som det heter-

 68. -inom prevention. Man går alltså in
  på individnivå och försöker hjälpa.

 69. Behovsprincipen säger egentligen-

 70. -att vi måste fokusera
  på det som har med saken att göra.

 71. Tänk inte att "one size fits all"-

 72. -utan titta på vad som upprätthåller
  problematiken hos just det barnet.

 73. Fokusera på att söka forsknings-
  baserade risk- och skyddsfaktorer-

 74. -alltså de mest centrala behoven.

 75. Det är ingen motsättning i "behov"
  och "risk- och skyddsfaktorer".

 76. Risk- och skyddsfaktorer kan ses
  som behov. Har man ett riskbeteende-

 77. -eller en riskegenskap,
  så har man behov av att förändra det.

 78. En brist i en skyddsfaktor
  har behov av att stärkas.

 79. Det finns ingen motsättning
  i de här båda begreppen.

 80. Risk- och skyddsfaktorer är en sorts
  behov, kan man sammanfatta det med.

 81. Fokusera alltså
  på forskningsbaserade faktorer.

 82. Om du ser nåt specifikt hos ett barn
  som det saknas forskningsstöd för-

 83. -så kan du använda argumentet att
  fokusera på en identifierad faktor.

 84. Och man ska analysera på individnivå.

 85. Varför begår Pelle om och om igen
  de här normbrotten?

 86. Vad är det som upprätthåller det?

 87. Vi måste komma ifrån
  det förenklade tänkandet.

 88. Ofta när man börjar jobba
  med risk- och skyddsfaktorer-

 89. -är man nöjd när man konstaterar...

 90. Inte för att raljera, men då har man
  börjat tittat på riskfaktorer-

 91. -bland dem som man jobbar med-

 92. -och då har man sett att Pelle, som
  är tretton, dricker och begår brott.

 93. Eftersom alkoholkonsumtion
  är en riskfaktor för brott-

 94. -enligt vårt bedömningsinstrument-

 95. -så måste alkoholen
  hänga ihop med hans brottslighet.

 96. Men så måste det ju inte vara
  på individnivå.

 97. Det finns ett samband mellan alkohol-
  konsumtion och brott på gruppnivå.

 98. Det kluriga är att det är en individ.

 99. Pelles alkoholkonsumtion och brott
  måste väl hänga ihop?

 100. Nej, det måste de inte. Är ni med?

 101. Det måste inte vara så att han begår
  brott eftersom han dricker alkohol.

 102. Det är troligt, med tanke på styrkan
  i sambandet mellan alkohol och våld.

 103. Det är ganska troligt,
  men det måste ju utredas.

 104. Hur utreder vi det?
  Vi tittar på NÄR han begår normbrott.

 105. Vad gör han då? Var är han?
  Är han påverkad av alkohol?

 106. Om vi gör en behovsanalys, så ser vi-

 107. -att han dricker och begår normbrott,
  men att de inte kan kopplas ihop.

 108. Däremot uppvisar han också
  riskfaktorn "negativ kamratinverkan".

 109. Det verkar ha med
  hans normbrytande beteende att göra.

 110. Då har vi gjort en viktig analys,
  som när läkaren försöker isolera-

 111. -varför Henrik har feber. Det kan
  vara faktor X, för forskning visar-

 112. -att den kan orsaka feber,
  fast det är nog inte den-

 113. -utan den andra faktorn. Det avgör
  vad vi sätter in för insatser.

 114. Om vi ska påverka Pelles beteende,
  så ska vi inte fokusera på alkoholen.

 115. Det är ett viktigt mål ändå, men vill
  vi minska det normbrytande beteendet-

 116. -så måste vi jobba med kamrat-
  inflytandet, för de hänger ju ihop.

 117. Mottaglighetsprincipen
  handlar mer om "hur".

 118. Riskprincipen är "vilka"
  och behovsprincipen är "vad".

 119. Nu vet vi att det är hög risk-

 120. -och vi vet vad som upprätthåller
  problematiken och vad vi vill göra.

 121. Nu behöver vi fundera på
  hur vi gör det.

 122. Finns det svårigheter att ta hänsyn
  till för att vi ska kunna nå fram-

 123. -till Pelle och hans vårdnadshavare
  när det gäller våra insatser?

 124. Det kan vara
  neuropsykologiska problem, ångest.

 125. Man vill göra det individuellt.
  Det kan vara flera olika saker-

 126. -som vi behöver ta hänsyn till
  för att nå fram.

 127. Därav "mottaglighetsprincipen".
  Hur kan vi få den unge mottaglig?

 128. Hur kan vi justera
  vårt stöd och våra insatser-

 129. -för att de ska kunna tas emot?

 130. Det här ställer höga krav
  på er som jobbar i praktik.

 131. Man ska vara otroligt eklektisk
  och flexibel när man utför saker.

 132. Fundera bara på hur man själv
  vill ha det på ett visst sätt-

 133. -för att saker ska kännas bra
  och vara motiverande.

 134. Det är en annan viktig sak:
  motivationen.

 135. Vad är viktigast för de inblandade?

 136. Kan man komma överens
  om mål för insatserna?

 137. Principerna bygger mycket på varandra
  när det gäller effekten.

 138. Om man tittar på en sån här graf...

 139. Ursäkta kvaliteten.

 140. Nollan syns knappt,
  men ni ser ett, två, tre på x-axeln-

 141. -och så ser ni en nolla
  i den mörka stapeln som går neråt.

 142. Uppåt så har vi "decrease"
  och "recidivism".

 143. Här tittar vi
  på återfall i brott som exempel.

 144. "Recidivism" är återfall, och vi ser
  på återfall i brott efter insats.

 145. Här har man klumpat ihop insatser-

 146. -och de som har en nolla här har inte
  använt riskprincipen i insatserna.

 147. Ettorna har använt en princip,
  tvåorna har använt två och så vidare.

 148. På y-axeln ser vi "increase".
  Grafen är lite kontralogisk.

 149. "Increase" neråt betyder en ökning
  i återfall i brott efter insats.

 150. Där det står 3 på x-axeln
  så har man i insatserna använt-

 151. -risk-, behov- och mottaglighet.
  Där har vi de bästa effekterna.

 152. I öppenvårdsinsatser,
  alltså "community"-insatser-

 153. -har vi en minskning på 35 procent
  av återfall i brott.

 154. Vi tar inte upp varför
  man har bättre effekter i öppenvård.

 155. Resultaten visar det.
  "Residential" är slutenvård.

 156. Men både i öppen- och i slutenvård
  har vi sambandet-

 157. -att ju fler principer vi följer
  desto bättre effekter har vi.

 158. Är ni med på det?

 159. Så här kan vi tänka
  i ett flödesschema:

 160. Till vänster försöker vi identifiera
  och gradera risk- och skyddsfaktorer.

 161. I den andra boxen,
  "observerade faktorer"-

 162. -har vi beskrivit
  barnet och familjen.

 163. Vi identifierar riskfaktorer och
  svaga skyddsfaktorer som ska stärkas.

 164. Nu analyserar vi bilden.
  Nu kommer principerna in.

 165. Det står "responsivitet",
  som är samma sak som "mottaglighet".

 166. Barnet har vissa riskfaktorer
  och brister i skyddsfaktorer.

 167. Hur bedöms risken?
  Det finns riktlinjer-

 168. -som vi inte går in på i detalj nu.

 169. Vi funderar på behovsprincipen.
  Vad behöver barnet stöd i?

 170. Vad upprätthåller problemen?

 171. Varför har man
  så mycket frånvaro i skolan?

 172. Hur kan vi sätta in insatser?
  Kanske behöver vi samverka med andra.

 173. Sen har vi "tillgängliga insatser".

 174. Här menar jag det som ni kan erbjuda.

 175. Ni kan erbjuda en insats
  som är allt ifrån den lilla-

 176. -till den jätteintensiva insatsen.
  Det vill vi demonstrera här.

 177. Det handlar om att anpassa insatsen-

 178. -till risk- och skyddsfaktorerna
  och de individuella behoven.

 179. Säg inte att alla som har ett norm-
  brytande beteende ska ha insats A.

 180. Ni förstår säkert
  att det inte blir effektivt-

 181. -eftersom olika saker på individnivå
  upprätthåller beteendet.

 182. Däremot är det så att i er insats A-

 183. -kan vi jobba med vissa faktorer.

 184. I insats B kan vi jobba med andra,
  eller delvis samma som i insats A.

 185. Här blir det viktigt att vi känner
  till vad våra insatser faktiskt gör.

 186. Det låter grundläggande, men har vi
  beskrivningar av det vi kan erbjuda-

 187. -har vi målgrupp och syfte-

 188. -och de forskningsbaserade risk- och
  skyddsfaktorer som vi kan använda?

 189. Vi måste beskriva våra insatser
  på den nivån för att kunna koppla-

 190. -risk- och skyddsfaktorer
  till insatsen, och få nytta av-

 191. -att vi tittar på faktorer
  hos barn och ungdomar.

 192. Vi måste veta
  vilka risk- och skyddsfaktorer-

 193. -som våra insatser kan arbeta med.

 194. Den stora pilen som går ner
  och tillbaka visar att vi gärna-

 195. -vill följa upp på ett strukturerat
  sätt - "systematisk uppföljning".

 196. Det är ingen effektutvärdering,
  som ju kräver en kontrollgrupp.

 197. Men om vi gör systematiska
  uppföljningar, så kan vi åtminstone-

 198. -sätta saker i relation till varann.

 199. När vi har en viss grupp med pojkar-

 200. -så verkar insats B funka,
  för vi ser att problemen minskar.

 201. Men ger vi samma insats till flickor,
  så verkar det inte funka lika bra.

 202. Här kan vi inte säga nåt om effekter-

 203. -för då krävs kontroll- och
  jämförelsegrupp, men vi ser samband.

 204. Är det då verkligen
  så viktigt att följa upp?

 205. Evidensbaserad praktik
  är ju ett helt förhållningssätt.

 206. Det evidensbaserade praktik-
  perspektivet säger en klok sak:

 207. Vårt minimikrav, om vi jobbar
  evidensbaserat, ska vara-

 208. -att vi kan utesluta
  att vi gör skada.

 209. Vi ska kunna utesluta det.

 210. Kan vi det om vi inte följer upp
  dem vi jobbar med ordentligt?

 211. Jag menar bestämt att svaret är nej.

 212. Då kan vi inte uttala oss om
  positiva samband, och vi kan inte se-

 213. -om vi gör skada om vi inte följer
  dem vi ger stöd och insatser till.

 214. Alltså måste det
  vara otroligt viktigt.

 215. Hur ska vi bedöma
  risk- och skyddsfaktorer?

 216. Vi läser en bok eller en checklista-

 217. -och sen jobbar vi på
  och försöker komma ihåg listan.

 218. Antagligen inte.
  Antagligen kommer inte det att räcka.

 219. Kan ni bedöma det här?

 220. Koncentrera er individuellt
  på det här.

 221. Tänk er att det är nånting annat-

 222. -som ett viktigt beslut om stöd
  eller inte stöd till ett barn.

 223. Nu handlar det förvisso om linjer.

 224. A och B har öppna ändar
  respektive slutna ändar.

 225. Har nån sett en liknande visuell
  övning tidigare? Upp med en hand.

 226. Ja, perfekt. Tack.

 227. Vi säger till tittarna
  att nästan alla räckte upp handen.

 228. De flesta här inne
  gör en erfarenhetsbaserad bedömning.

 229. Är ni med på den pedagogiska
  övningen? Men ni saknar instrument.

 230. Ni har inget annat stöd,
  utan ni lutar er på erfarenheten.

 231. Ni litar ju även på ögat-

 232. -så det är en kombination
  av perception och erfarenhet.

 233. Ni som inte har sett den: lycka till.

 234. Hur många bedömer att de
  är lika långa? Räck upp handen.

 235. Hur många bedömer
  att de är lika långa?

 236. Håll upp händerna, och så kan
  ni längre fram vända er om.

 237. Då ser ni en intressant effekt.

 238. Då kan ni ta ner händerna.

 239. Nästan alla,
  en tydlig majoritet i alla fall-

 240. -gjorde samma bedömning.

 241. Det kallas för "reliabilitet"
  när vi bedömer nåt.

 242. Mer specifikt:
  "interbedömarreliabilitet".

 243. Mellan olika bedömare
  överensstämmelse. "Samstämmighet".

 244. Ni är ganska överens här inne,
  kort och gott.

 245. Nu är jag fräck
  och frågar inte er andra-

 246. -utan vi nöjer oss för övnings skull
  med att de flesta sa "lika långa".

 247. Vi har bra reliabilitet här inne-

 248. -men kan vi ha reliabilitet
  när vi ska bedöma en riskfaktor-

 249. -men inte validitet?

 250. Validitet är att vi har rätt.

 251. Att vi gör korrekt bedömning.

 252. Kan vi vara samstämmiga,
  men ha helt fel?

 253. Ja!

 254. Vad skönt att ni håller med,
  för ni har nämligen helt fel.

 255. Då tar vi fram ett instrument.
  Den där är nio enheter lång-

 256. -och den där är tio enheter lång.

 257. Jag har lurat er, vilket mina elever
  tror att jag gör i alla deras tentor.

 258. Men den pedagogiska övningen var
  att jag skulle luras.

 259. Erfarenheten är att de ser
  olika långa ut, men är lika långa.

 260. Det är det visuella
  perceptionstricket.

 261. Men jag har fixat till det,
  så att det blir extra svårt.

 262. Poängerna är några stycken här.

 263. Vi tror att vi kan, men vi kan inte.

 264. Vi tror att vi kan,
  fast vi klarar inte det.

 265. Några kanske har talang för det här,
  fast bevisligen inte majoriteten.

 266. Förlåt.

 267. En annan poäng är att vi kan
  vara överens, men ha helt fel.

 268. Att min kollega håller med,
  betyder inte att jag har rätt.

 269. I våra bedömningar
  av risk- och skyddsfaktorer-

 270. -måste vi sträva efter
  både reliabilitet och validitet.

 271. Det är bra att vara samstämmiga, men
  vi måste göra adekvata bedömningar.

 272. Det är svårt utan hjälpmedel,
  för vi har olika förmågor, talanger-

 273. -olika expertis och utbildningar
  och olika förutfattade meningar.

 274. Är ni med?

 275. Man kan tro att sjukvården har jobbat
  väldigt strukturerat världen över.

 276. Det är inte riktigt sant.

 277. I början av 2000-talet
  insåg World Health Organization-

 278. -att det ser olika ut världen över-

 279. -hur strukturerat, effektivt
  och icke-skadligt man arbetar-

 280. -i operationssalar.

 281. Tre till sjutton procent
  leder till komplikationer.

 282. Det är inte nära noll, men här
  handlar det ju om sjukvårdskirurgi.

 283. Det är ju sjuka människor.

 284. Det obehagliga är att det är vanligt
  att det är handhavande fel.

 285. Då började man fundera på
  vad man kan göra åt det där.

 286. Vi tittar på hur andra branscher gör.
  Hur gör piloterna?

 287. Man pratade med flygindustrin, bland
  annat, om att ta fram en checklista.

 288. Här är det inga svåra, men viktiga
  saker. "Är det rätt patient?"

 289. Det känns viktigt, va? "Har vi
  markerat rätt ställe på kroppen?"

 290. Och vi måste ha koll på allergier-

 291. -och om vi har rätt mängd av rätt typ
  av blod närvarande om nåt händer.

 292. Olika operationer har olika risk för
  det, så vi preparerar och checkar av-

 293. -att vi inte har glömt bort det.
  Här finns inget erfarenhetsbaserat-

 294. -som säger hur hårt man ska trycka
  med skalpellen för att öppna huden.

 295. Vi menar inte att checklistor ska
  ersätta utbildning och erfarenhet-

 296. -utan vara ett komplement till det.

 297. Checklistan testades i tre månader
  i sju olika sjukhus runtom i världen.

 298. Runt 2002-2003 gjorde man försöken-

 299. -och tre månader MED checklistan.
  Är ni med på designen?

 300. Vad händer?

 301. Komplikationer minskar med 36
  procentenheter med en checklista.

 302. Dödsfall minskar med 47 procent.

 303. Då var det så,
  att innan man använde checklistan-

 304. -så hade man två procent dödsfall.

 305. När man använde checklistan
  hade man ungefär en procent.

 306. Reduktionen är 47-procentig.

 307. Är inte det ganska dramatiskt?

 308. Det säger nåt om människans kapacitet
  vad gäller minne och systematik.

 309. Det här har jag och min forskargrupp
  intresserat oss mycket för.

 310. Ett annat exempel är central-
  venkateter associerat med akutvård.

 311. Det ska gå fort, och man går in
  i bröstkorgen med en kateter.

 312. Jag är ingen expert, men jag tror
  att man kan monitorera hjärtat.

 313. En amerikansk akutläkare insåg
  att infektioner är vanliga i USA-

 314. -när man sätter in centralvenkateter.

 315. Ganska många dör av det.

 316. En på fem dör som ett resultat av
  infektion via centralvenkatetern.

 317. Det är en allvarlig infektion.
  Många anhöriga blir lidande-

 318. -och det kostar mycket, för folk blir
  kvar på sjukhuset och kanske avlider.

 319. Vad observerade då läkaren?

 320. Jo, ett eländigt slarv
  och ett problem med att minnas rätt.

 321. Så checklistan är inget konstigt.

 322. "Se till att du öppnar ett nytt paket
  och täck över ordentligt."

 323. Vad händer? Vi minskar infektioner
  med över 50 procent.

 324. Erfarenhet och utbildning
  är nödvändigt, men inte tillräckligt.

 325. Hur får vi en Big Mac
  att smaka likadant överallt?

 326. Är det bara utbildning och erfarenhet
  eller också en hög grad av struktur?

 327. Använder ni nåt instrument
  till vardags?

 328. Använder ni en kalender?

 329. Det gör jag också.
  Det är väldigt bra att göra det.

 330. Jag som professor på universitet vet
  att det finns ett antal checklistor-

 331. -som jag ska använda.
  Jag har utvecklat en för mina lärare.

 332. "Tänk på det här före en ny kurs.
  Detta ska läggas upp på läroporten."

 333. "Tänk på det här..." Jag använder
  inte alltid den listan slaviskt.

 334. Jag minns väl det viktigaste,
  men ibland missar jag-

 335. -för att jag inte tittar tillräckligt
  ofta. Men kalendern missar jag inte.

 336. Jag kommer ju att få problem om jag
  inte skriver ner saker i kalendern.

 337. Det är en självbevarelsedrift.

 338. Om jag inte använder min kalender,
  så leder det till stress och misstag.

 339. Vi själva vill jobba strukturerat.

 340. Annars verkar det svårt att få check-
  listor att implementeras i praktiken.

 341. Förstår ni vart jag är på väg
  med mina bilder?

 342. Man bygger inte längre hus på känn.

 343. Det är inte byggherren som kommer
  och sätter de första stenarna längre.

 344. Det var längesen det var så.

 345. Vi kan gissa vad vi väger och hur
  fort vi kör, men det är inte så lätt.

 346. Blir inte det en viktig fråga?
  Problemet med instrument är-

 347. -att alla inte inser behovet av dem.

 348. Det är tydligt där ute.
  "Jag behöver inte ha nån struktur."

 349. I den här operationssalsstudien
  som hade de fantastiska resultaten-

 350. -var det tjugo procent av personalen
  som inte ville använda checklistan.

 351. Det är tråkigt. "JAG behöver inte."
  Vi stryker under "jag".

 352. "Min kollega kanske behöver,
  men inte jag."

 353. Visst, på jobbet tänker man ju inte
  att man ska göra fel igen.

 354. Man tänker inte på att man
  gör misstag, i alla fall inte jag.

 355. Det tar tid. "Ska vi kryssa i listan
  i stället för att ha ögonkontakt?"

 356. Nej, det finns inget uteslutande här.

 357. Man upplevs som mer professionell
  när man jobbar strukturerat.

 358. Att jobba så är bra för relationen
  som man ska bygga med de inblandade.

 359. Det är tryggt att veta
  vad man ska fråga om.

 360. Piloterna tycker om checklistor-

 361. -för de slipper fundera på att de
  kan glömma att kolla oljetrycket.

 362. Det finns ingen chans att de glömmer,
  för de går igenom det systematiskt.

 363. Tjugo procent ville inte ha listan.
  Då ställdes den här frågan:

 364. "Om du skulle opereras, skulle du då
  vilja att checklistan användes?"

 365. Vad säger man då?

 366. Då säger 93 procent ja.

 367. Jag vet inte hur vi ska övertyga
  de övriga sju procenten.

 368. Utbildning...
  och för all del fortbildning...

 369. Det är förhoppningsvis
  fortbildning som ni får här.

 370. Det och erfarenhet är nödvändigt.

 371. Ingen kirurg eller pilot tycker att
  det är oviktigt. Det är nödvändigt-

 372. -men det är inte tillräckligt.

 373. Kunskapen som ni behöver
  när ni jobbar med elevhälsa-

 374. -kommer att öka, och ökar redan.

 375. Hur mycket vi behöver ta hänsyn till
  minskar inte, utan det ökar.

 376. Då måste vi ta hand om den kunskapen.

 377. Ett sätt är att hitta sätt
  att få in den där kunskapen-

 378. -i checklistor och bedömnings-
  instrument som frågeformulär-

 379. -som grund för bedömning och insats.

 380. Men vi ska inte bli
  några checklisterobotar.

 381. Det ska vi vara glada för
  att piloter inte är.

 382. Många tror att jumbojetplan landas
  med robot, men så är det sällan.

 383. Få landningsbanor har den tekniken-

 384. -utan upp och ner sköts det manuellt.

 385. Men vid cruising
  är det ofta autopilot.

 386. Man behöver mycket erfarenhet för att
  kunna landa när det blåser storm.

 387. Det är svårt att landa
  när det blåser mycket sidvind.

 388. Det står inte i listan hur hårt
  man ska hålla planet mot vinden.

 389. Ingen lista säger precis i vilken ton
  ni ska tala till föräldrar-

 390. -för att få in dem
  i en bra allians med er.

 391. Men poängen med checklistor är att
  utbildning och erfarenhet är kvar-

 392. -men vissa saker behöver vi kolla av.

 393. Då blir det viktigt att vi är öppna
  för att jobba mer strukturerat.

 394. Jag ska ge ett exempel på instrument-

 395. -som berör även era verksamheter.

 396. Det här bedömningsinstrumentet
  ska ses som ett exempel.

 397. Vår Örebro-forskargrupp har utvecklat
  det, så jag känner till det.

 398. Men ni ska se det som ett exempel.

 399. Det finns
  andra bedömningsinstrument också.

 400. Ni ska få en bild av
  hur man kan göra det här.

 401. "Evidensbaserad strukturerad bedöm-
  ning av risk- och skyddsfaktorer."

 402. Fokus är på risk- och skyddsfaktorer
  för normbrytande beteende.

 403. ESTER har två verktyg i sig.
  Dels ett screening-verktyg.

 404. Det låter avancerat, men är ett kort,
  strukturerat frågeformulär-

 405. -som man kan ge vårdnadshavare
  eller den unge från tio år.

 406. Man kan också ge den till lärare
  och andra professionella-

 407. -som har information om den unge.

 408. Man ser på hur mycket riskfaktorer
  det verkar finnas hos individen.

 409. ESTER-bedömning är ett strukturerat
  bedömningsinstrument-

 410. -där man genomför intervjuer,
  och gör observationer, om man vill.

 411. Sen dokumenterar man riskbeteendena
  och skyddsfaktorerna-

 412. -och gör en bedömning efter en skala.

 413. Här har vi möjlighet
  att identifiera och gradera.

 414. Det finns också datorstöd som
  hjälper till att tolka resultaten.

 415. Man bedömer faktorerna hos barn och
  ungdomar från noll till arton år.

 416. Det är inte bara för ungdomar.

 417. När det är spädbarn så används ESTER
  för att bedöma föräldrafaktorerna.

 418. När det är skolbarn kan man använda
  risk- och skyddsfaktorer för barn.

 419. Instrumentet utvecklades för att
  det ska kunna användas i samverkan.

 420. Vi har exempel på det i Sverige.
  Vi har utbildat personal-

 421. -i över 200 kommuner, bland annat
  inom socialtjänsten och skolan.

 422. Det är relativt spritt i Sverige.
  Det implementeras även på Island-

 423. -och det är på gång i Danmark.

 424. Via det här datorstödet
  kan man samarbeta kring ett fall-

 425. -och lösa det här med samtycke.

 426. Vid ESTER-bedömning
  finns nitton faktorer.

 427. Det är de som jag visade som exempel.

 428. De faktorer som uppdelas i den unge,
  familjen, risker och skydd.

 429. Tolv risk- och sju skyddsfaktorer.

 430. Det ska vara ett beslutsstöd
  för vad för stöd som barnet behöver-

 431. -men också ett uppföljningsverktyg-

 432. -så att man kan följa utvecklingen
  av insatserna och se-

 433. -om det går i önskad riktning.

 434. Datorstödet förenklar tolkning.

 435. De faktorerna som jag visade förut
  och som är med i ESTER-

 436. -bygger på forskningsöversikter.

 437. Studierna bedömde
  de här riskfaktorerna-

 438. -och genom ESTER
  bedömdes de här skyddsfaktorerna.

 439. Det har blivit populärt
  inom bedömningsinstrumentsområdet-

 440. -att man gör det datoriserat.

 441. Alla vill inte jobba med en skärm,
  men här finns ett viktigt syfte.

 442. Det ska användas när vi följer upp,
  för då blir det mycket information.

 443. Om man vill studera
  hur nåt har förändrats-

 444. -hur ska vi grafiskt ens studera det?

 445. Det uppstår frågor, som vi försöker
  lösa genom att visa visualiseringar.

 446. Vi tar fram visualiseringar
  av resultaten.

 447. Man får fram
  sammanställningar av faktorerna.

 448. När man har gjort bedömningar
  över tid, så ser man förändringar.

 449. Med ESTER bedömer man från noll,
  "inte närvarande"-

 450. -upp till "mycket utpräglat".
  Det är skalan.

 451. Det finns definitioner för alla steg.

 452. Man tittar på en faktor över tid.

 453. I det här fallet
  har vi gjort fyra olika bedömningar.

 454. Efter bedömning ett
  har vi gjort nån form av insats-

 455. -och sen följer vi upp.

 456. Här kan man också
  sätta upp mål med insatserna-

 457. -som är relaterat till graderingen.

 458. Inför insats är "ilska" utpräglat.

 459. Vårt mål är att det ska vara svagt
  när vi har nått målen med insatserna.

 460. Det blir ett smart mål,
  ett mätbart, konkret mål.

 461. Man kan göra andra sammanställningar-

 462. -så här ser ni
  vad man kan göra med instrument.

 463. Till sist vill jag visa
  några forskningsresultat-

 464. -baserat på
  ett strukturerat instrument.

 465. En vanlig hypotes bland forskare,
  det gäller även mig-

 466. -är att bedömningar som görs
  med ett strukturerat instrument-

 467. -leder till reliabla,
  samstämmiga bedömningar-

 468. -och till mer adekvata bedömningar.

 469. De blir dessutom bättre än om
  vi inte använder ett instrument.

 470. Det är en nyckelpoäng.
  Det behöver vi undersöka.

 471. Om inte användningen
  av ett instrument är bättre än inget-

 472. -då behövs inget instrument.

 473. Stämmer det? Vi har undersökt det här
  i socialtjänsten.

 474. Kanske är det dock tillämpbart
  i andra organisationer också.

 475. Det är en hypotes. Vi rekryterade
  30 socialsekreterare till studien.

 476. De var utbildade i ESTER.

 477. De var utbildade
  i ett strukturerat instrument-

 478. -och det ska hjälpa till med att
  identifiera och gradera faktorerna-

 479. -och vi ska använda informationen
  som beslutsstöd inför insatser-

 480. -för om vi riktar insatser
  till risk-och skyddsfaktorerna-

 481. -så kan vi hjälpa fler barn. Vi kan
  öka chanserna att hjälpa ett barn.

 482. Alla 30 fick samma uppgift:
  Bedöm fallet "Kalle, fjorton år".

 483. Det fiktiva fallet handlade om Kalle-

 484. -som hade problem
  i skolan och på fritiden.

 485. Man hade intervjuat
  läraren och mamman.

 486. Innan lät vi några praktiker bedöma
  från ett till tio-

 487. -om Kalle kunde hända på riktigt.
  Bedömningen blev 9,5.

 488. Det är inget konstigt fall, alltså.

 489. Sen tog vi 30 andra som inte var
  utbildade i strukturerade instrument.

 490. De använde inte heller nåt sånt.

 491. De fick bedöma precis samma fall.
  Är ni med på forskningsdesignen?

 492. Det står "dock BBIC".

 493. "Barns behov i centrum"
  är socialtjänstens utredningsramverk.

 494. Det här är det före detta BBIC.
  Det finns ett nytt nu.

 495. Den första gruppen socialsekreterare
  hade BBIC-

 496. -och det strukturerade instrumentet.
  Den andra gruppen hade bara BBIC.

 497. Ni behöver inte känna till BBIC här.

 498. Alla de här 60
  fick exakt samma frågeställning:

 499. "Vad är viktigt att uppmärksamma
  för att hjälpa Kalle?"

 500. Hypotesen är att med instrument upp-
  täcks fler risk- och skyddsfaktorer.

 501. Det är bra, för det hjälper till
  vid insatser. Det är idén här.

 502. Här och där
  gjorde vi det lite klurigt-

 503. -och byggde in åtta riskfaktorer.

 504. Man kunde identifiera
  noll till åtta av dem.

 505. Högst upp ser ni "samtliga åtta".
  Titta på den raden.

 506. 37 procent av de som använde
  instrumentet identifierade alla åtta.

 507. Hur många i gruppen utan instrument-

 508. -identifierade
  alla åtta riskfaktorer? Noll.

 509. Titta i kolumnen "med ESTER".

 510. När vi använder ett instrument med
  tydliga definitioner och gradering-

 511. -så identifierar 100 procent
  fem eller fler faktorer.

 512. Vänder vi på det och tittar på
  gruppen utan instrument-

 513. -är det över 50 procent
  som har identifierat färre än fem.

 514. Man kanske tänker att resultatet inte
  var så bra för dem med instrumentet.

 515. Man kanske tycker
  att det ska stå 100 procent där uppe.

 516. De använder ett strukturerat
  instrument, men missar ändå. Ja.

 517. Det finns faktiskt två poänger här.

 518. Det är bättre pricksäkerhet med
  instrument, men inte perfektion.

 519. Det är viktigt att säga,
  för ingen utlovar det.

 520. Det är inte enkelt, trots instrument,
  att bedöma människor.

 521. Men gör vi det bättre än om vi inte
  använder ett instrument? Ja.

 522. Vi tittade på fyra skyddsfaktorer.
  Här fick båda grupperna underbetyg.

 523. Det var svårt
  att identifiera skyddsfaktorer.

 524. Titta på gruppen som använde
  instrumentet, "med ESTER-bedömning".

 525. Tio procent identifierar samtliga.

 526. Men nåt var svårt här
  med att identifiera skyddsfaktorer-

 527. -trots instrumentet, men titta
  på skillnaderna mellan grupperna.

 528. 33 procent av dem med instrument
  missar helt och hållet-

 529. -men det är 94 procent
  som missar i gruppen utan instrument.

 530. Vi tyckte att vi var kluriga
  när vi kom på-

 531. -att vi skickar ut
  alla 60 bedömningar till praktiker-

 532. -och låter dem bedöma bedömningarna.

 533. Då gjorde vi det.

 534. De sändes till enhetschefer och ut-
  vecklingsledare inom socialtjänsten.

 535. Vi tänkte att
  de kanske har lite tid över.

 536. Nej, det tänkte vi inte,
  men så gjorde vi.

 537. Om jag var en av de enhetscheferna
  inom socialtjänsten-

 538. -så läste jag först in mig
  på Kalles fall-

 539. -så att jag förstod hans problem.
  Sen läste jag den första bedömningen.

 540. Sen fick de ett formulär
  med bland annat de där frågorna.

 541. "Var det en bra bedömning?"
  Skalan var ett till fyra.

 542. Sen tog jag nästa bedömning, svarade,
  och tog nästa.

 543. Är ni med? Här ser ni medelvärdena.

 544. Det första värdet är 2,78.
  Det är ju medelvärdet på den skalan.

 545. Ni ser t-värden, och stjärnorna
  visar på signifikanta skillnader.

 546. Man tycker alltså att det är
  en bättre bedömning med instrumentet.

 547. Man missar färre saker och man tycker
  att man föreslår mer rätt insatser.

 548. Sen tänkte vi att vi måste göra det
  på riktiga barn, så vi gjorde det.

 549. På 65 barn inom socialtjänsten
  gjordes det ESTER-bedömningar-

 550. -av risk- och skyddsfaktorer
  inom ramen för utredningen.

 551. Man följde dem och 30 andra barn
  med ungefär samma typ av problematik-

 552. -där ingen strukturerad bedömning
  gjordes. Sen följde vi dem i ett år.

 553. Vi ställde två frågor
  till de professionella:

 554. Har insatserna fokuserat på att
  förändra evidensbaserade faktorer?

 555. I 81 procent av fallen där
  instrumentet användes svarade man ja.

 556. I den andra gruppen utan instrument-

 557. -hade sjutton procent
  lyckats göra det.

 558. Att man hade skräddarsytt insatserna
  tyckte man i lika stor utsträckning.

 559. Det är intressant-

 560. -för bevisligen verkar det
  som om man skräddarsyr olika saker.

 561. Gruppen med instrument
  skräddarsyr förmodligen-

 562. -kring risk- och skyddsfaktorerna.

 563. Baserat på att 81 procent av de som
  har gjort en strukturerad bedömning-

 564. -säger att man har fokuserat
  på risk- och skyddsfaktorer-

 565. -så ska vi väl anta
  att vi får bättre behandlingsutfall-

 566. -där man fokuserar
  på risk- och skyddsfaktorer.

 567. Det indikerar även
  tidigare forskning.

 568. "Grad av normbrytande beteende"
  svarade vårdnadshavarna på innan-

 569. -och ett år efter insats.

 570. Det visas på baslinjen innan insats
  och ett år senare.

 571. Vi hade ett antal frågor
  som vi fick ett medelvärde på.

 572. Den övre linjen är de 30 barnen där
  ingen strukturerad bedömning gjordes.

 573. Sjutton procent
  fokuserade på risk- och skydd.

 574. Den mörkblå linjen, där det
  normbrytande beteendet minskar mer-

 575. -där fokuserade många
  på risk- och skydd.

 576. Där finns ett bättre behandlings-
  utfall. Beteendet minskar över tid-

 577. -vilket vi ju vill åstadkomma.

 578. Sammanfattar vi resultaten,
  så gör strukturerade instrument-

 579. -att vi identifierar fler faktorer.

 580. När vi använder instrument och får
  ögonen på risk- och skyddsfaktorer-

 581. -så minskar problemen mer.

 582. Jämför det med
  att INTE använda instrument.

 583. Det är det som är
  den viktiga poängen med studien.

 584. Jag ska sammanfatta
  det som jag har pratat om i dag.

 585. Man kan sammanfatta det så här:

 586. Bedömning av risk- och skyddsfaktorer
  kan leda till effektivare insatser!

 587. Ja, det mesta pekar i den riktningen,
  relativt entydigt och tydligt.

 588. Det här kan vi använda.
  Om vi blir bättre i praktik-

 589. -och mer systematiskt kan identifiera
  och gradera risk- och skyddsfaktorer-

 590. -och ha det som en bas vid hjälp,
  så kan vi bli mer effektiva.

 591. Här finns det kostnadseffektivitet
  och etikfrågor också.

 592. Jag hinner inte djupdyka
  i de frågorna i dag-

 593. -men vi måste också fundera på
  vad vi har insatser för.

 594. Vi måste fundera på det praktiska
  och etiska i att bedöma saker.

 595. Om vi beskriver saker hos barn
  och ungdomar, och om vi därefter-

 596. -har identifierat ett problem
  och inte har nåt att erbjuda...

 597. Det blir ett etiskt dilemma.

 598. Man måste diskutera hur man hanterar
  det. Har vi inget att erbjuda?

 599. Om vi kan bedöma nåt, så måste vi
  samverka med vilka det nu än är.

 600. De resonemangen måste man ju ha.

 601. Det kräver att vi känner till
  vad insatsen gör. Vad gör insats A?

 602. Insatsen som vi kallar "samtalsstöd"-

 603. -som är vanlig inom socialtjänsten.

 604. Vad kan vi åstadkomma
  inom samtalsstöd egentligen?

 605. Varför tror vi
  att samtal löser problem?

 606. Vi måste definiera vad det är vi gör
  och varför vi gör det.

 607. Vad tror vi att det kan hjälpa med?
  Det måste vi veta med alla insatser.

 608. Annars kan vi inte skräddarsy
  efter faktorerna.

 609. Om vi kan bedöma faktorerna,
  men inte har koll på insatserna-

 610. -så kan arbetet bli ogjort, vilket
  man kan diskutera det etiska med-

 611. -eftersom vi inte vet
  vad vi ska göra med informationen.

 612. En poäng som jag har försökt göra-

 613. -är att strukturerad bedömning
  har flera fördelar.

 614. Vi når högre samstämmighet
  och reliabilitet samt validitet.

 615. Jag slår även ett slag
  för systematisk uppföljning.

 616. Vänta inte på att forskare
  ska komma och utvärdera allt ni gör.

 617. Om de inte har kommit nu, så kommer
  de nog inte i morgon heller.

 618. Det är bra att praktik
  jobbar med forskning, och tvärtom-

 619. -men jag ser inte
  att det kommer att öka. Min poäng är-

 620. -att vi måste bygga lokal kunskap
  ute i de enskilda verksamheterna.

 621. Vi måste ta reda på
  om det vi gör fungerar-

 622. -och följa upp dem vi ger stöd, så
  att vi kan börja bygga lokal kunskap.

 623. Lokal kunskap om våra klienter
  är också kunskap.

 624. Det är ingen forskning, men nån form
  av kunskap som ni kan använda er av.

 625. Tack för mig.

 626. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det gäller att identifiera risk- och skyddsfaktorer mot normbrytande beteende och därefter minimera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna, säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Detta bör göras enligt risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna, menar han. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Barn- och ungdomspsykiatri, Elever med särskilda behov, Lärare och elever, Psykiatri, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 1

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet, visar att användningen av forskningsbaserade insatser leder till en större förbättring hos individen än insatser som inte är forskningsbaserade. Han talar även om vad som karaktäriserar barn med normbrytande beteende och varför är de så viktiga att uppmärksamma. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Forskning som stöd vid normbrytande beteende, del 2

Det gäller att identifiera risk- och skyddsfaktorer mot normbrytande beteende och därefter minimera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna, säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Detta bör göras enligt risk-, behovs- och mottaglighetsprinciperna, menar han. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stöd elevernas utveckling

Undvik maktkamper med elever

Ibland utmanas skolans personal av elever som upprepat motsätter sig skolans arbete och som man riskerar att fastna i ogynnsamma maktkamper med. Hur undviker man att hamna i dessa maktkamper? Ayman Jihar, biträdande skolchef Magelungens grundskolor, visar här hur man kan flytta fokus från hur eleverna agerar till hur de professionella agerar. Inspelat den 30 september 2016 på Essinge konferenscenter, Stockholm. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Learning study

Matematik

Inledning av konferensen Learning study och presentation av temat matematik av lärare från Karl Johans skola i Örebro.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Berättande i förskolan

Förskolan är den viktigaste skolan i livet menar förskolläraren Susanne Sahlqvist. Hon jobbar på förskolan Borgen i Solna och har specialiserat sig på barns språk och berättande. I förskolan ska barnet ta till sig mer kunskaper och färdigheter än under någon senare period i sina liv.