Titta

UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Om UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Föreläsningar och samtal om hur yttrandefriheten värnas i ett alltmer globaliserat samhälle. Var går yttrandefrihetens gränser i den tilltagande digitaliseringen? Hur motverkar vi den inskränkning av friheterna som sker också i demokratiska stater? Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred : Utmaningar för den som talar klarspråkDela
 1. Yttrandefrihet och fred,
  fred och yttrandefrihet...

 2. Doktor Mukwege sa:
  "Utan sanning, ingen frihet."

 3. Utan sanning, ingen fred
  kanske till och med.

 4. Då måste man kanske fråga sig,
  när vi har en sån här rubrik...

 5. Vad är det här med "klarspråk"? Vem
  är det som identifierar vad det är?

 6. Är det vi i den här delen av världen-

 7. -eller finns det universella frågor
  som vi behöver reda ut?

 8. Jag anade det
  hos våra tidigare paneldeltagare.

 9. Hans, vill du börja?
  Vad är klarspråk?

 10. Jag kan börja.
  Jag kommer tillbaka till klarspråket.

 11. Jag var väldigt tagen av många
  av de personer vi har hört i dag-

 12. -som arbetar med frågorna under
  bitvis riskfyllda omständigheter.

 13. Mycket av det som jag tar med mig
  är att ha lyssnat på nytt-

 14. -på de här orden och formuleringarna
  och själva språket-

 15. -bakom de här...

 16. Hela idématerialet som vi känner igen
  från den franska revolutionen-

 17. -den europeiska upplysningen
  och den judisk-kristna traditionen-

 18. -som får liv på nytt genom de här
  människorna som nästan är martyrer.

 19. Det är viktigt att bli
  påmind om det där hela tiden.

 20. Efter att ha hört dem vill jag komma
  tillbaka till mitt första inlägg.

 21. Det... När vi i dag befinner oss i
  vår egen situation i det här landet-

 22. -där vi...och i Europa, där de här
  rättigheterna fortfarande är säkrade-

 23. -så är det ju också vårt privilegium
  att tänka lite över de här orden.

 24. Både hur de fungerar
  och deras historia.

 25. I och med att vår panel har tagit upp
  det här med utmaningar och klarspråk-

 26. -så skulle jag säga att hela den här
  vokabulären från upplysningen-

 27. -är ju nåt som i dag
  också befinner sig-

 28. -under en ganska svårbemästrad
  omförhandling-

 29. -inom Europas egen...
  Den egna europeiska samtalskulturen.

 30. Jag tänker på det som delvis händer,
  som vi måste vara vaksamma på-

 31. -är att en del av de grundläggande
  värderingarna i dag mobiliseras-

 32. -av dem
  som har en agenda inom Europa-

 33. -som absolut inte är den
  som jag tror många av oss delar.

 34. Vi kan se
  hur den franska situationen-

 35. -i synnerhet efter de förfärliga
  Charlie Hebdo-angreppen-

 36. -hur vi kan se hur den franska högern
  plötsligt gör sig till företrädare-

 37. -för exakt de upplysningsvärderingar-

 38. -som är en del av landets
  egna andligt politiska arv.

 39. Det här är ju nåt
  som vi kan se i vårt eget land.

 40. Vad gör man när anspråk på yttrande-
  frihet mobiliseras av människor-

 41. -som uppenbart har en exklusiv agenda
  och en öppen kulturkrigsagenda?

 42. Då måste vi sätta i gång på nytt.
  Vi kan...

 43. Vi måste använda de här orden
  och påminna oss om vad de kan betyda-

 44. -på platser där vi själva
  inte befinner oss-

 45. -men också upprätthålla
  ett samtal om-

 46. -vad de här värderingarna
  faktiskt vilar på i sin tvetydighet.

 47. Vi måste inte bara lära oss utan
  också våga fortsätta tänka i den-

 48. -en slags "clair-obscur"-zon
  där vi kan se-

 49. -att upplysningen är det
  som har möjliggjort vår civilisation-

 50. -men samtidigt också den som har
  djupa övergrepp på sitt samvete.

 51. Får jag säga en sak om klarspråk?
  Jag pratar för länge.

 52. Det här motiverades av att jag
  började tänka på "klarspråk".

 53. Varför vill jag inte använda det här
  ordet? Jag använder aldrig klarspråk.

 54. Det finns inte i min vokabulär.

 55. Men det finns nåt auktoritärt i det.
  Vad är det här auktoritära?

 56. Jo, det här ordet, som egentligen
  är väldigt nytt i svenskan...

 57. Det första belägget är på 70-talet.
  Det finns inte i äldre SAOL.

 58. Om man läser den sista versionen
  av SAOL, den uppdaterade-

 59. -så är exemplet som ges: "Att tala
  klarspråk i integrationsfrågor."

 60. Det är exemplet på språket.

 61. Det måste ni ju höra. När nån säger
  "nu ska vi tala klarspråk"-

 62. -då antyds i svenskan att nu ska vi
  säga det som man inte får säga-

 63. -men som jag, som säger det,
  nu ska förklara.

 64. Det finns en auktoritär, nästan
  semantisk materia i det här ordet-

 65. -samtidigt som det låter bra.
  Vi vill tala klart.

 66. Det är ett typiskt exempel på ett ord
  där vi är på två platser i språket.

 67. Det är ju jättespännande,
  det du lyfter.

 68. Då blir det ju ett stort ansvar,
  naturligtvis-

 69. -hur vi använder orden ännu mer.

 70. Det här ansvaret
  för att ha yttrandefrihet.

 71. Vad säger du, Maureen, när du
  hör Hans, utifrån din erfarenhet-

 72. -för det var ju en twist.

 73. En oväntad men välkommen twist.

 74. Vi pratade om rubriken
  för ett par veckor sen.

 75. Jag hade väldigt svårt
  med begreppet klarspråk.

 76. Du satte fingret på varför, eftersom
  jag jobbar med social hållbarhet-

 77. -och väljer bort ordet integration.
  Vi jobbar med etablering.

 78. Ax Foundation ska hjälpa personer som
  är nya i Sverige att etablera sig-

 79. -så att man kan kalla Sverige
  sitt nya hem.

 80. Integration som begrepp är inte
  ömsesidigt utan en ensidig process.

 81. Jag får verkligen ta med mig det här
  och luska lite i begreppet klarspråk.

 82. Jag har inte varit med hela dagen,
  men får med mig många aspekter.

 83. Mina föräldrar var politiska
  flyktingar, min mamma var journalist-

 84. -när vi lämnade Uganda
  i två omgångar.

 85. Jag har ett ganska starkt
  anglo-saxiskt perspektiv.

 86. Jag är inte filosof utan historiker,
  jag kan inte resonera på samma sätt.

 87. Men i styrelsen för CinemAfrica möter
  jag många journalister från Afrika-

 88. -som kämpar med det fria ordet
  och att få komma till tals.

 89. Jag känner igen diskussionerna
  vi har här, som de kämpar med också.

 90. Jag vill passa till mina kollegor
  som jobbar mer med det här.

 91. Men det är inte bara ett europeiskt
  perspektiv utan ett globalt.

 92. Jag är även verksam som aktivist
  i föreningen MeR Barnkultur-

 93. -där vi försöker verka för att främja
  representationen i barnlitteratur-

 94. -som har varit väldigt infekterat
  i Sverige de senaste fem åren.

 95. Där har man ett annat perspektiv
  på representation, etablering-

 96. -men också det här
  "nu ska vi prata klarspråk".

 97. Det är en väldigt tuff rubrik och jag
  kan bara problematisera ytterligare-

 98. -för att belysa
  just hur svårt det är.

 99. Vi kommer tillbaka till näringslivets
  roll i det tillitsbaserade samhället-

 100. -fred och att tala om yttrandefrihet.

 101. Ole, ni har ju pristagare
  från hela världen.

 102. Många av dem kämpar ju just
  för att få lyfta olika sakfrågor-

 103. -eller politiska...
  sin politiska kamp.

 104. Hur tänker du
  när du tittar på utmaningarna-

 105. -för dem som kämpar för
  yttrandefrihet...och klarspråk?

 106. "Klarspråk" är även i vårt arbete ett
  begrepp som jag aldrig har använt.

 107. Jag tänkte lite om det
  innan jag kom hit.

 108. Jag skulle snarare definiera
  det som utmärker våra pristagare-

 109. -och deras ställningstaganden
  som uppriktighet.

 110. Uppriktighet
  i en analys av problemläget-

 111. -men också en uppriktighet
  i beskrivning av lösningar.

 112. Det är många problem och lösningar
  som vi står inför i dag som är svåra.

 113. Det krävs svåra val i våra samhällen
  som inte är så enkla för alla-

 114. -och som kommer att kräva
  att de som har mycket i dag-

 115. -får dela med sig lite
  till de som inte har så bra ställt.

 116. Det krävs en uppriktighet i att få
  med medborgarna i den här analysen.

 117. Vi har ett problem-

 118. -i de etablerade politiska
  strukturerna, i partierna-

 119. -som strävar efter en uppriktighet-

 120. -men som känner att många
  av budskapen är så svårsålda-

 121. -att man spinnar och försöker
  få det mer attraktivt för väljare.

 122. Och då går väljarna till dem
  som hävdar att de talar klarspråk.

 123. Det kan ju inte vara
  att man får säga vad som helst.

 124. Ett sant klarspråk
  måste vara just uppriktighet.

 125. Det får man ju ännu mindre av höger-
  populister och Trump och så vidare.

 126. Så jag tror att det vore
  väldigt viktigt i den...

 127. I den etablerade politiska debatten,
  om man vågade bli mer kontroversiell.

 128. Det är nåt som våra pristagare
  står för, som vi har upplevt-

 129. -är svårare och svårare att få...

 130. ...politiker och andra fora
  att ställa upp för.

 131. Vi hör att våra pristagare
  är för kontroversiella-

 132. -när vi egentligen känner att de
  bara säger uppriktiga sanningar.

 133. Ja, väldigt intressant. Stina, som
  representant för Yennenga Progress-

 134. -som jobbar med att hjälpa människor
  och skapa nätverk-

 135. -inte minst för att skapa en bättre
  global situation, med fattigdom...

 136. Vad känner du när du hör det här
  med utmaningar och klarspråk-

 137. -i ditt nätverksbyggande?

 138. Jag... "Klarspråk" är ett svårt ord
  som vi inte använder heller.

 139. -Men... Men...
  -Då struntar vi i det.

 140. Så när ordet "klarspråk" kom upp-

 141. -så tänkte jag nog mer på
  lättillgänglighet och lättläst.

 142. Det var ju nån i dag
  som pratade om:

 143. Hur skapar du... Hur kan du
  trycka ner yttrandefriheten?

 144. Den största basen handlade ju om
  att hålla befolkningen outbildad-

 145. -så att man inte har tillgång
  till information och yttrande...

 146. För om den stora massan inte har
  tillgång till medier, skriven media-

 147. -är det lättare
  att hålla information borta.

 148. Det kan vi se i länder
  som vi arbetar med.

 149. Man gör byråkratin
  runt att bli en del av samhället-

 150. -som att registrera sig
  med ID-handlingar...

 151. De allra simplaste saker är
  superkrångligt och jättebyråkratiskt.

 152. Man håller folk tillbaka och
  försvårar processen att delta i val.

 153. -Varsågod och flika in.
  -Det är intressant att ta del av det.

 154. I min korta förberedelse för det här-

 155. -gjorde jag
  en liten undersökning av ordet-

 156. -för jag blev plötsligt så nyfiken.
  Jag visste inte att det var så nytt.

 157. Det här ordet har två sidor.

 158. Vad jag kan se så dyker det upp
  i svenskan som en poetisk neologism.

 159. En proletärpoet skrev en diktsamling
  -71 som är första gången det används.

 160. Men i början när det används,
  klarspråk-

 161. -är det mer som ett lite
  så där upplysnings-vänsterord.

 162. Det finns tidiga texter av SSU
  som kallar sig klarspråk.

 163. Från mitten av 80-talet finns det
  en rörelse från myndighetshåll-

 164. -som handlar om det du säger,
  ett ickebyråkratiskt myndighetsspråk.

 165. Det finns fortfarande en bulletin som
  ges ut av en språkvårdande myndighet-

 166. -under Kulturdepartementet,
  "Bulletinen klarspråk".

 167. Så ordet har...
  Som med många ord är det ett myller.

 168. En aktuell, lite längre definition
  säger att det betyder klartext.

 169. Ett icke-byråkratiskt sätt
  att informera människor-

 170. -som därmed kan hållas informerade.

 171. Med tillägg: "Inte att blanda samman
  med uttrycket 'tala klarspråk'."

 172. Till och med de som definierar det
  har insett att det finns en gungning.

 173. Det är ingen tillfällighet, för idén
  är ju att lägga ut det som det är.

 174. Därför blir det ett så intressant
  exempel på hur vi talar och tänker...

 175. Det gäller stora ord
  som sanning, upplysning, frihet...

 176. Vad kan inte missbrukas om man inte
  tänker på situationen man talar i?

 177. Semantik är nåt oerhört viktigt
  när vi tittar på hur vi i framtiden-

 178. -och nu mitt i detta vill bygga
  mer tillitsbaserade samhällen-

 179. -fredliga samhällen,
  jämlika samhällen.

 180. Återigen starka ord som vi
  kanske läser in olika betydelser i.

 181. Men om jag får
  komma tillbaka till dig, Ole...

 182. Vi pratade lite om att det känns
  som att den här delen av världen-

 183. -pådyvlar eller ger ut priser och...

 184. Man lyfter människor som kämpar
  för sina rättigheter i världen.

 185. Hur har ni gjort för att skydda...
  Många som har fått priser har hotats.

 186. Hur har ni gjort för att påvisa att
  det här är universella rättigheter-

 187. -kamper som förs,
  oavsett vad vi kallar dem?

 188. Vi ska komma tillbaka till
  om det finns såna.

 189. Det är viktigt att stödja hotade
  förändringsaktörer i sina länder-

 190. -där det väldigt ofta
  används emot dem.

 191. I Indien, Ryssland, Egypten...

 192. Vår pristagare i år från Egypten
  får inte lämna landet-

 193. -för att hon har fått ekonomiskt stöd
  just från väst.

 194. Det används mot förändringsaktörer,
  mot civilsamhället-

 195. -i länder där situationen för
  yttrandefriheten är väldigt svår.

 196. Man säger: "Det är bara påhejat
  av västerländska regeringar."

 197. I Ryssland finns det
  en lag mot "utländska agenter"-

 198. -där de som arbetar "på ett politiskt
  sätt", väldigt luddig definition-

 199. -och som tar emot resurser
  från utländska givare-

 200. -måste rubricera sig själva
  som utländska agenter-

 201. -i allt sitt arbete, broschyrer,
  hemsidor och så vidare.

 202. Utländsk agent, "Inostrannyj agent"
  på ryska, är samma rubrik-

 203. -som under Stalintiden användes
  för dem som skickades till Gulag.

 204. Vad man kan göra då är att försöka
  skapa internationell solidaritet.

 205. Så gjorde vi med pristagarna Memorial
  i Ryssland.

 206. I juni tog vi dit
  en pristagare från Paraguay-

 207. -som arbetar med liknande MR-frågor.

 208. De förde, i Moskva, en dialog
  mellan Latinamerika och Ryssland-

 209. -om de här universella värderingarna-

 210. -så att det inte sågs som nåt som
  väst försöker tvinga på Ryssland.

 211. För vi ser ett krympande utrymme
  för många i det civila samhället-

 212. -där det har funnits en fristad
  för biståndsorganisationer.

 213. Vad har du för kommentar, Stina?

 214. Vi är så vana i Sverige
  att ha de här friheterna.

 215. De har varit här i 250 år.
  Vi tar dem för givet.

 216. Men man behöver inte åka så långt
  för att det ska upplevas som korkat.

 217. Att offentlighetsprincipen
  är ett jättehot mot staten-

 218. -och att människor,
  okunniga människor-

 219. -ska ha tillgång till offentliga
  handlingar ses som ett hot.

 220. Därför är det ju
  en annan sida av myntet.

 221. En delegation från 14 olika länder
  var här vid ett val.

 222. Jag hade hand om gruppen och vi
  tittade i vallokaler och hade möten.

 223. Så kom det folk gående med pappkassar
  med valsedlar och skulle in.

 224. Delegationen blev helt förfärad.
  "Hur kan ni göra så?!"

 225. "Det skulle vi kommentera på.
  Tänk om nån hoppar på dem!"

 226. I min värld
  så var ju inte det ett problem.

 227. -Men man ser det som ett jättehot.
  -Så öppet och offentligt.

 228. Jag kommer tillbaka till de grund-
  läggande frågorna, de universella.

 229. Maureen, du som jobbar inom
  näringslivet för Ax Foundation-

 230. -som är en stor organisation och
  ett stort internationellt företag...

 231. Känner du att...

 232. ...det finns en nyfikenhet
  och en förståelse för-

 233. -att vi lever i en värld där
  de här frågorna måste diskuteras?

 234. Som fred, frihet, identifiera ord,
  hur använder vi dem?

 235. När du sätter på dig hatten
  och går in där, vad möter du?

 236. -Vilken fråga!
  -Ja, nu är vi nyfikna.

 237. Ax Foundation är en stiftelse
  stiftad av Antonia Ax:son Johnson-

 238. -som hon stiftade för 20 år sen.

 239. Vi jobbar som en tankesmedja
  mot koncernen Axel Johnson-

 240. -så vi är en separat organisation,
  men jobbar nära.

 241. Organisationen finns både
  i Sverige och i USA-

 242. -och vi jobbar mycket med produktion
  i Sydostasien.

 243. Är det Åhléns och kläder
  så vet vi alla var de produceras.

 244. Antonia började jobba på 80-90-talet
  med miljö och hållbarhet-

 245. -och var en av de första att lansera
  begreppet CSR och blev ifrågasatt.

 246. Varför ska vi företagare hålla på med
  miljöfrågor? Varför ska vi bry oss?

 247. Hon var drivande. Det är tacksamt
  att jobba i en sån organisation-

 248. -där de värderingarna
  fanns från början.

 249. Men det betyder ju inte
  att koncernen är representativ.

 250. Jag tror snarare att man är
  en "trailblazer" i de frågorna.

 251. När vi för ungefär 2 år sen,
  2,5 år sen till och med-

 252. -började prata om social hållbarhet,
  CSR och miljö...

 253. Det räcker inte att prata om det
  hållbara samhället utan det sociala.

 254. Då började man prata om
  en ökande flyktingvåg till Europa.

 255. Och sen kom förra hösten, de senaste
  två åren som en panelist nämnde.

 256. Hon började prata mikronivå, hur det
  ser ut, hur vi ska leva med varandra.

 257. Vi måste också stödja olika initiativ
  och olika sätt att mötas.

 258. Vi hamnade nästan på en detaljnivå.

 259. Sverige är ju ett väldigt bra land,
  väldigt mycket fungerar-

 260. -men man kan alltid bli bättre.

 261. Hur kan vi göra Sverige bättre,
  hur kan vi bli mer hållbara?

 262. Vi har olika områden, man bor
  segregerat, får inte jobb...

 263. Vi är på den mikronivån
  med social hållbarhet.

 264. Men samtidigt, i ett makroperspektiv,
  har vi jobbat med miljöfrågor-

 265. -och uppmuntrar whistleblowers,
  bland annat-

 266. -i produktionsled i Sydostasien.

 267. Vi har ju Hemköp, Willys och några
  koncernföretag med produktion...

 268. Det kan vara kyckling, fisk, det
  är viktigt att det sker enligt CSR.

 269. Det bygger på att det finns
  lokala hjältar som vågar säga ifrån.

 270. Så vi ser det på flera olika nivåer
  i alla snitt, från vår sida.

 271. Du säger att det här är en
  organisation som går i framkant.

 272. -Finns det nån nyfikenhet kvar?
  -Ja!

 273. -Det gör det? Vad bra.
  -Det är därför jag är där.

 274. -Men möter du nåt motstånd?
  -Inte än.

 275. Jag jobbade länge i myndighets-
  världen, så näringslivet är nytt.

 276. Jag lär mig ganska mycket nytt. För
  två år sen satte man spännande mål-

 277. -som att 2020 ska 20 % av koncernens
  chefer ha internationell bakgrund.

 278. Det har jag inte sett
  i nån myndighets jämställdhetsplan.

 279. Det är väldigt spännande
  och vi jobbar med olika metoder.

 280. Man tittar på Sveriges befolkning
  där 20 % har utländsk bakgrund.

 281. Det är klart
  att det speglar kunderna.

 282. Då måste ju företaget och affären
  också spegla befolkningen.

 283. Man har ju tittat på det
  med nya ögon.

 284. Nyfiket, ja, och det
  skulle kunna utmana många andra-

 285. -både privata aktörer
  och offentliga förvaltningar.

 286. Vi hoppar lite här, men det som är
  spännande är att allt måste samverka.

 287. Akademiska utmaningar...
  Hur vi definierar det vi pratar om.

 288. Näringslivet, organisationer
  som vill handfast jobba med-

 289. -att skydda, hjälpa, lyfta dem
  som kämpar för fred och frihet-

 290. -och nån som vill bygga nätverk
  och tror på att vi hör samman-

 291. -att det är det som är viktigast för
  vår jord, att hitta samarbetsformer.

 292. Då tänker jag så här, Hans...

 293. Helt kort, vilka tror du är
  de här konstanta värdegrunderna-

 294. -som vi har med oss, som mänsklighet?

 295. Vi vet ju vad som är rätt och fel.
  Vi vet att det är fel att kriga.

 296. Att mörda, ha ihjäl varandra,
  smutsa ner... Allt det här.

 297. -Vi vet ju när vi gör rätt och fel.
  -Ja... Vi...

 298. Att mord är fel är ju nånting som...

 299. ...som alla kulturer
  har haft som en etisk ledstjärna-

 300. -om än inte alltid applicerat
  på ett universellt sätt inom gruppen.

 301. Alltså, det här med universialism,
  som vi kommer in på hela tiden...

 302. Tanken att vi nånstans är
  en mänsklighet och en värld-

 303. -och att vi letar efter former som
  gör att vi kan skapa en gemenskap...

 304. Begreppsapparaten kring universialism
  är en del av brickan i spelet-

 305. -och det är så viktigt
  att fundera över det där.

 306. Var försiktig med: "Det är klart
  att det finns en universialism."

 307. "Det är klart att vi är samma, att
  de gemensamma principerna är lika."

 308. En sak är vår längtan, ett hopp, som
  kan ta sig uttryck i enstaka möten-

 309. -när vi plötsligt känner igen den
  andre och känner att vi är samma.

 310. Men även universialismen
  har sin historia.

 311. Det är en problematisk historia
  under pågående förhandling.

 312. Vi hade nyligen här ett symposium
  om skapandet av FN:s deklaration.

 313. Den är ett litet mikrokosmos i sig.

 314. En juristprofessor, Ove Bring, sa att
  deklarationen aldrig hade gått i dag.

 315. Det var
  ett speciellt historiskt ögonblick-

 316. -då det var möjligt att få 55 länder,
  nu är det nästan 200-

 317. -att skriva under och inte ens då
  skedde det helt och hållet.

 318. Ett gäng filosofer, jurister och
  diplomater skapade ett dokument-

 319. -där man försökte i ett 1,5 år långt
  filosofiskt seminarium-

 320. -nöta ner varandras positioner tills
  man hittade en formulering för alla-

 321. -och som byggde på att ingen fick
  ha med sin egen definition.

 322. De kristna fick inte säga
  att människan var skapad av Gud.

 323. De andra fick inte heller några
  definitioner. Det var flytande.

 324. I slutändan skrev ändå inte alla på.

 325. Hela den sovjetiska sfären la ner
  sin röst, Saudiarabien, Sydafrika...

 326. I och med att de la ner rösterna fick
  vi ett dokument som är universellt.

 327. Det är en universialism
  under förhandling.

 328. Vi befinner oss i samma situation
  i dag, med bilagor till konventionen.

 329. Det är en förhandling där vi drivs
  av en önskan och en förhoppning.

 330. Det är inte så att det här finns,
  utan det är en pågående skapelse.

 331. Vi nuddar ju bara vid stora frågor,
  men vi har haft en spännande dag.

 332. Mycket av det handlar ju om att få
  inspiration och nya infallsvinklar.

 333. Då tänker jag så här, avslutningsvis,
  att Stina...

 334. Jag vill att du kort berättar vad som
  ger dig hopp när du blickar framåt.

 335. Ole också, även Maureen och så Hans.
  Då har ni bara nån minut på er.

 336. Vad är det
  som är mest hoppfullt för dig?

 337. Det som är mest hoppfullt är att det
  faktiskt går att prata klarspråk.

 338. Att man får... Att det faktiskt
  i och med sociala medier-

 339. -och den typen av process,
  och satirmålning...

 340. Det finns sätt att nå ut på i dag som
  inte har varit lika lätta tidigare.

 341. Vi ser i de processer
  som har varit...

 342. Vi jobbar mycket i Burkina Faso, som
  har en spännande politisk situation-

 343. -där folket flera gånger
  har sagt ifrån.

 344. Både internationella samfundet
  och de egna...

 345. De har suttit inom lyckta dörrar och
  kommit fram till rationella beslut-

 346. -och folket har sagt "nej, vi vill
  ha det helt öppet och transparent"-

 347. -"och vi vill börja om
  med en regering som vi kan lita på."

 348. Det tycker jag är otroligt hoppfullt.

 349. Att ha den här typen av sammankomster
  där vi kan mötas från olika håll-

 350. -och lyfta frågorna, för det är
  i det här som vi kan ta oss vidare.

 351. Så Burkina Faso är ett spännande
  exempel? - Ole, för din del...

 352. Vad känner du är mest hoppfullt?

 353. Ja... Jag tycker att vi behöver
  bli lite mer kritiska i Sverige.

 354. Det skulle inge mig hopp om vi vore
  lite mer kritiska mot oss själva.

 355. Även i panelen. Lite för mycket
  tendens att vi är så bra på...

 356. ...yttrandefrihet och på miljö,
  bäst i världen, mest jämlika...

 357. Jag tror vi har en hel del problem
  som det är viktigt att ta itu med.

 358. Till exempel yttrandefrihet,
  vi har en pristagare Edward Snowden-

 359. -som inte fick komma hit
  för att ta emot sitt pris.

 360. När det gäller vapenexport är vi
  tredje störst i världen per capita.

 361. Vår överkonsumtion
  är ett stort problem.

 362. Sa han och tittade på mig...

 363. Slagen om
  Sveriges billigaste matkasse.

 364. Det är väldigt skadligt för
  jordbruket om mat ska bli billigare.

 365. Vi får vara lite mindre självgoda.
  Det skulle inge mig hopp.

 366. Lite ansvar där, helt enkelt.
  - Maureen... Ja, det var bra. - Kort.

 367. Jag vet inte om det var bra
  att jag var nummer tre.

 368. Nej, men jag har faktiskt
  svårt ibland att se hoppet.

 369. Jag tycker att det är svårt ibland
  att öppna tidningar-

 370. -och läsa och mötas
  av de rubriker som vi i dag ser.

 371. Politik, utsatthet, representations-
  diskussioner i Sverige.

 372. Sverige är ett väldigt bra land
  och kan bli bättre-

 373. -men det finns en självgodhet som jag
  brottades med på Svenska institutet.

 374. Samtidigt...
  - Hej, före detta kollega där nere!

 375. Samtidigt så satt jag och läste
  en bok, man måste peppa sig själv.

 376. Vi har aldrig varit så friska,
  levt så länge, mått så bra-

 377. -och haft så lite fattigdom
  och så låg barnadödlighet.

 378. Om det når fram till fler personer...
  Våra förutsättningar är bättre.

 379. Vi lever 40 år längre
  på en generation.

 380. Om man förstod vad det innebär skulle
  det finnas bättre förutsättningar.

 381. -Så jag lämnar där.
  -Ja. - Hans, du får avsluta.

 382. Ja, jag blev lite inspirerad
  av Oles ingång-

 383. -så jag måste... Jag ska avsluta
  med nåt väckelsemöte.

 384. När vi hyllar den svenska 250-åriga
  historien blir det historielöst-

 385. -för det är ett faktum att Chydenius
  förslag röstades igenom-

 386. -men sen så avskaffades ju faktiskt
  yttrandefriheten under Gustav III-

 387. -som är en märkvärdig kung på många
  sätt och gjorde mycket för Sverige.

 388. Sverige har inte
  haft 250 år av tryckfrihet.

 389. Vi har definitivt inte haft 250 år
  av religionsfrihet, det är nyligen-

 390. -det är mindre än en full mansålder.

 391. Det är viktigt att komma ihåg.
  Alla länder bär på sina bagage.

 392. Jag sätter ett hopp till... Annars
  skulle jag inte göra det jag gör.

 393. Jag tror att det vi gör i akademin
  kan bidra.

 394. Vårda det historiska minnet, det goda
  samtalet, en förnuftig diskussion-

 395. -i förhoppningen om att på den vägen
  också över språk, över nationer-

 396. -kunna utveckla ett språk
  där vi till slut kan mötas.

 397. Hör ni, det var fantastiskt.

 398. Vi är på väg mot
  våra sista punkter på dagordningen.

 399. Khazar har med den här vackra boken
  till er. Tack så mycket! - En applåd!

 400. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utmaningar för den som talar klarspråk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En professor i filosofi och tre ansvariga från internationella hjälporganisationer diskuterar begreppet klarspråk och berättar hur de jobbar för att skapa mer yttrandefrihet runt om i världen. Medverkande: Hans Ruin, fil dr i teoretisk filosofi, Maureen Hoppers, Axfoundation, Ole von Uexkuell, Right Livelihood Foundation, och Stina Berge, Yennnega progress. Moderator: Marika Griehsel. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Ämnen:
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Ämnesord:
Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Alice Bah Kuhnke om yttrandefrihet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) berättar om sitt arbete för att främja fria medier och demokrati och hur hon träffar alla från prideaktivister i Serbien till lokaljournalister i Jämtland och nordkoreaner. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Journalist mellan ideal och självcensur

Gunnar Nygren, professor vid Södertörns högskola, talar om hur pressfriheten ser ut idag med fler medieformer än någonsin. Sverige var ett av de första länderna i världen med sin tryckfrihetsförordning 1766, men mycket har förändrats sedan dess. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Pressfriheten i världen idag

Varje dag misshandlas och torteras människor i världen för att de försökt använda sin yttrandefrihet. Här berättar Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, hur organisationen arbetar för att uppmärksamma journalisters utsatta situation både i världen och i Sverige. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Yttrandefrihet i Kongo-Kinshasa

Doktor Denis Mukwege, mottagare av Nobels fredspris 2018, är chefsläkare vid Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa och världskänd för sitt arbete för våldtagna kvinnor. Här håller han ett brandtal för dem som står upp för orättvisorna i hans land. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Vad gör EU när yttrandefriheten begränsas?

En paneldiskussion om yttrandefrihet. EU-parlamentarikerna Anna-Maria Corazza Bildt (M) och Cecilia Wikström (L) berättar om hur de arbetar i EU med Polen, Ungern och Turkiet. Denis Mukwege är besviken på hur lite som görs i hans hemland Kongo-Kinshasa. Medverkar gör även Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser. Moderator: Khazar Fatemi. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Zapiro och Sydafrika

Satirtecknaren Jonathan Shapiro har tecknat fruktansvärda händelser från Sydafrika på ett rått och rättframt sätt ända sedan apartheid-tiden. Här berättar han om sitt arbete och hur han motarbetats genom stämningar och hot både förr och nu. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Varför är det fria ordet ett hot?

Vi har en situation nu i Sverige där många journalister lever under hot, säger Ola Larsmo från svenska PEN-organisationen i detta panelsamtal om hur det fria ordet mår idag. Övriga medverkande: Henrik Olinder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Gunnar Nygren, professor Södertörns högskola. Moderator: Elisabeth Löfgren. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Syrien i pixlar

Sahar Burhan berättar om satirens roll under den arabiska våren. Hon var en av de första som ritade Syriens president Bashar al-Assad som karikatyr, men är framförallt känd för sina pixlade konstverk av syriska nyhetsbilder. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Yttrandefrihet för demokrati och fred

Utmaningar för den som talar klarspråk

En professor i filosofi och tre ansvariga från internationella hjälporganisationer diskuterar begreppet klarspråk och berättar hur de jobbar för att skapa mer yttrandefrihet runt om i världen. Medverkande: Hans Ruin, fil dr i teoretisk filosofi, Maureen Hoppers, Axfoundation, Ole von Uexkuell, Right Livelihood Foundation, och Stina Berge, Yennnega progress. Moderator: Marika Griehsel. Inspelat den 14 oktober 2016 på Södertörns högskola. Arrangörer: Yennenga Progress, Arbetets museum i Norrköping, Södertörns högskola och EU:s informationskontor i Sverige.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.