Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Att utveckla kunskapernaDela
 1. Veckans panelgäster:

 2. Anette Petersson, biträdande rektor
  på Lindängeskolan i Malmö.

 3. Saima Glogic är språkutvecklare
  i Tyresö och fortbildar lärare.

 4. -Då kör vi i gång.
  -Det gör vi.

 5. För att nyanlända elever inte ska
  förlora tid och kunskap i skolämnen-

 6. -bör undervisningen utgå från deras
  tidigare kunskaper och erfarenheter.

 7. Hur gör man det medan eleverna
  lär sig svenska? Det ska vi prata om.

 8. Brukar eleverna halkar efter i andra
  ämnen medan de lär sig svenska?

 9. Det finns forskning på det.

 10. Den har gjorts
  på ett begränsat antal elever-

 11. -och en liten grupp av elever
  från Syrien-

 12. -som hyser en stor oro för att
  de tappar sina tidigare kunskaper.

 13. Det har vi sett genom åren.

 14. Det blev bättre med den obligatoriska
  kartläggningen och den nya lagen.

 15. Det händer mycket.

 16. Men fortfarande råder uppfattningen
  att man bör lära sig svenska först-

 17. -för att komma ut
  och lära sig skolämnena.

 18. -Vad tycker du?
  -Jag ser ju samma sak.

 19. Samtidigt ser jag att de stora sats-
  ningar som skolverket har sjösatt-

 20. -med språkutvecklande
  ämnesundervisning och olika uppdrag-

 21. -har gjort att det har blivit mycket
  bättre än det var för några år sen.

 22. Det är viktigt att vi inte låter
  eleverna sitta och vänta in språket-

 23. -innan man tar vara
  på kunskaperna de har med sig.

 24. De har mycket kunskaper när de
  kommer. Det gäller att få syn på dem.

 25. De kan inte heller utveckla
  det kunskapsrelaterade språket-

 26. -genom att enbart läsa
  ämnet svenska som andraspråk.

 27. De behöver
  gå ut i ämnesundervisningen-

 28. -för att utveckla språket och förstå
  begrepp och relationerna mellan dem.

 29. Det hänger ihop:

 30. Att delta i undervisningen och lära
  sig språket. Språk och ämne hör ihop.

 31. I Lindesberg kan nyanlända elever
  snabbare gå ut i enskilda ämnen.

 32. Eleverna blir en tillgång.

 33. Det säger Agneta Guhrén, lärare på
  språkintroduktion på Lindeskolan.

 34. Jag heter Agneta Guhrén och arbetar
  på Lindeskolan i Lindesberg.

 35. Jag är lärare i svenska som
  andraspråk på språkintroduktionen.

 36. Den är till för sent anlända elever
  i det svenska skolsystemet.

 37. Lindeskolan har
  ett stort upptagningsområde-

 38. -så jag tror
  att det är runt tusen elever.

 39. På språkintroduktionen
  går det 350 elever just nu.

 40. Hörde ni? Det är samma ord,
  men det betyder olika.

 41. Kort och kort. Ni vet kort...

 42. Vi såg att vissa elever
  hade med sig vissa kompetenser-

 43. -som skulle vara bra
  för övriga skolan.

 44. Man kanske kom från Burundi
  och hade haft franska som skolspråk.

 45. Det fanns en franskgrupp på skolan-

 46. -som pratade franska
  några timmar i veckan.

 47. Det här vore ett utmärkt tillskott,
  men det fanns inte i organisationen-

 48. -att man skulle få komma in på
  den lektionen utan att vara behörig.

 49. Men vi tänkte: "Det goda
  exemplets makt måste fungera."

 50. Vi pratade snällt med de lärare som
  vi trodde skulle ta emot våra elever.

 51. De flesta sa att de var välkomna.

 52. Plötsligt var det på samma villkor.
  De tillförde en resurs till gruppen.

 53. De räknades efter det de hade,
  och inte det som fattades.

 54. Lite tjock.

 55. Den modell som vi har arbetat fram
  här på Lindeskolan går ut på-

 56. -att när man har uppnått
  kunskapsmålen för ett steg...

 57. Det finns tre steg mot nians mål,
  och de motsvarar årskurs 3, 6 och 9.

 58. Om man uppfyller det på en onsdag kan
  man gå till nästa steg på torsdag.

 59. Det grundar sig i att vi vill se
  elevens tillgångar och resurser.

 60. Vi vill se det perspektivet,
  inte bristperspektivet.

 61. Ingen av oss vill identifieras efter
  vad vi inte kan, utan vad vi kan.

 62. När man sätter håret så-

 63. -så är det lite...
  Ja, lite hästsvans.

 64. Svårigheterna är-

 65. -att eleverna snabbt uppnår ett
  vardagligt och konkret vardagsspråk.

 66. Men för att lyckas i skolan
  och gå vidare-

 67. -måste man ha ett abstrakt skolspråk.

 68. "Men jag kan prata svenska. Alla
  förstår mig och jag förstår dem."

 69. Då är det svårt att förstå att
  studierna kräver ett abstrakt språk.

 70. Det är klart att vi måste prata lite
  amerikanskt val och politik i dag.

 71. Eleverna ser ju alltid framåt-

 72. -när de ser att det är möjligt
  att flytta till nästa steg.

 73. Det kan vara frustrerande att läraren
  tycker att man ska kunna vissa saker-

 74. -men man ser hela tiden nästa steg.
  Man ser en målbild.

 75. Ibland kan man till och med få
  sitta med i en grupp och prova på.

 76. "Det är hit jag ska, och det här
  ska jag kunna för att komma hit."

 77. Det kan vara stor skillnad på olika
  kandidater i ett och samma parti.

 78. Jag tycker fortfarande
  att det bygger mycket på god vilja-

 79. -i stället för
  att det är organiserat.

 80. Behörighetsreglerna gör ju
  att det finns spärrar.

 81. Om det är många sökande till ett
  program och alla kurser blir fulla-

 82. -så är det stängt för våra elever.

 83. Om det här kunde organiseras-

 84. -så att man hade rätt att läsa ett
  ämne när man uppnått rätt nivå-

 85. -så skulle vi bli lyckliga.

 86. Vad är era spontana tankar?

 87. Det är ett gott exempel på hur man
  har hittat individuella lösningar-

 88. -som funkar för individerna
  som kommer med ett visst språk.

 89. Det är ett bra exempel på hur man
  tar till vara på elevernas styrkor.

 90. Samtidigt visar inslaget-

 91. -att det verkligen behöver
  organiseras också.

 92. Man behöver se över och möjliggöra
  det här på en organisationsnivå.

 93. Det får inte hänga på eldsjälarna
  eller de lokala förhållandena.

 94. Just det här att inte se de nyanlända
  eleverna som grupprepresentanter-

 95. -utan som individer med styrkor.
  Resursperspektivet.

 96. Man bör se den nyanlända eleven
  som en resurs-

 97. -och inte påtala bristerna
  hela tiden.

 98. Det här att man inte kan språket
  får inte ta över.

 99. Man måste kunna se bortom språket
  och den kulturella kulissen-

 100. -som omger den nyanlända eleven
  under den första tiden i Sverige.

 101. Hur ska man göra
  för att se eleven som en resurs?

 102. Man kan ju som lärare
  planera in i ett arbetsområde...

 103. Om jag jobbar med demokrati
  och har en elev-

 104. -som har en helt annan erfarenhet
  av politiska system än de andra-

 105. -så är det en oerhörd resurs, mot att
  man som lärare sitter och berättar.

 106. Vi har ju faktiskt... Man
  ska planera in det på ett bra sätt-

 107. -så att man slipper bli representant
  för nåt man inte vill vara en del av.

 108. Som lärare kan jag öppna upp genom
  att tänka på vilka elever jag har-

 109. -och på hur jag kan planera
  undervisningen så att det blir bra.

 110. Sen är det så att undervisningen...
  Det hänger ihop med skolans uppdrag.

 111. Undervisningen
  ska bedrivas i demokratiska former.

 112. Det innebär i praktiken väldigt
  mycket interaktion och samtal-

 113. -där åsikter ska brytas mot varandra-

 114. -och eleverna ska kunna utveckla
  sin egen röst och känna sig trygga.

 115. På det viset kommer olika perspektiv
  in naturligt i undervisningen.

 116. De blir undervisningens utgångspunkt.
  Det är ett utmärkt sätt.

 117. Jag tänker på elever
  som har en annan skolkultur med sig.

 118. Du var inne på det.
  Hur ska man möta det som lärare?

 119. Med tydlighet, framför allt.

 120. Vi bör relatera allt vi gör
  till skolans uppdrag.

 121. Vi bör också relatera till det som vi
  har sett att eleven har med sig.

 122. Genom att arbeta interaktivt-

 123. -får vi veta mycket om eleven och
  om den kultur som eleven har med sig.

 124. Om vi tänker på kunskapssyn,
  till exempel.

 125. När vi tar emot en elev som är van
  vid traditionella arbetsformer-

 126. -där läraren kanske har sändarrollen
  och eleven mottagarrollen...

 127. Nu ska eleven sitta i grupper-

 128. -och komma med
  sina åsikter, analyser, slutsatser-

 129. -och lyssna in andras inlägg
  och så vidare.

 130. Då händer det ofta att eleven undrar
  vad det här är för undervisning.

 131. Var är läraren, som är experten och
  äger kunskapen, i den här processen?

 132. Kartläggningsmaterialet
  ger eleverna...

 133. Ämneskartläggningen i steg 3 ger en
  klar bild av vad som ingår i ämnet.

 134. Där är det ofta det här med att man
  ska analysera och diskutera saker-

 135. -som kanske förekommer i mindre grad
  i andra skolsystem.

 136. Det kan vara nåt som gör att eleverna
  lite snabbare kan få reda på-

 137. -att det i Sverige är viktigt
  att man pratar om källkritik.

 138. Det kan också vara ett medel
  att komma lite längre i den biten.

 139. Du har jobbat med att ta fram
  kartläggningen för steg 3 i SO.

 140. Hur gör man där för att få fram
  elevers styrkor och visa vad de kan?

 141. Ett konkret exempel är att du kan bli
  väldigt duktig på huvudräkning-

 142. -om du säljer varor på ett torg,
  utan att du har gått i skolan.

 143. I historia har vi
  ett spännande exempel-

 144. -när man var ute och gjorde
  de här kartläggningsutprövningarna.

 145. Elever som aldrig hade gått i skolan
  tog sig ända upp till årskurs 9-nivå-

 146. -när det gällde källkritik. Man hade
  ett analytiskt tänkande med sig.

 147. Man kanske saknade referenskunskap,
  men kunde fundera över svåra frågor.

 148. Det som är det svåraste
  i historieämnet klarade man.

 149. Att få syn på de sakerna
  är så värdefullt-

 150. -för det är utifrån styrkorna
  som man bygger undervisningen.

 151. En elev som aldrig har gått i skolan
  och som saknar referenskunskap-

 152. -kan då börja bygga på nånting som
  alla andra tycker är väldigt svårt.

 153. Det är guld värt, vill jag påstå.

 154. Det gäller att ta reda på alla
  styrkorna och bygga vidare på dem.

 155. Läraren får inte ta för givet
  att det ska finnas en massa kunskap.

 156. Det här med att argumentera...
  Vissa elever är duktiga på det.

 157. De kan vara som modeller
  för hur man gör.

 158. Sen måste läraren genom undervis-
  ningen tillhandahålla de modellerna.

 159. "Så här argumenterar man."

 160. "Det här är ett enkelt resonemang."
  Eller ett välutvecklat.

 161. Man måste vara explicit-

 162. -i stället för att underförstå
  en del kunskaper-

 163. -som kanske inte finns.

 164. Studiehandledning på modersmålet
  gör att nyanlända lyckas i skolan-

 165. -men det kräver att handledare får
  tid att samarbeta med andra lärare.

 166. Det säger Anne Reath Warren,
  som är doktorand i språkdidaktik.

 167. Jag träffade henne.

 168. Vad gör en studiehandledare?

 169. Genom att använda språk
  som eleven förstår-

 170. -ska en studiehandledare hjälpa
  eleven med kunskapsutveckling.

 171. Den ska hjälpa dem att nå kunskaps-
  målen i olika ämnen i läroplanen.

 172. I min studie har jag sett
  att studiehandledare hjälper till-

 173. -med omformulering och beskrivning
  av olika ord och begrepp-

 174. -både vardagliga
  och ämnesspecifika begrepp.

 175. De har förklarat uppgifterna-

 176. -hur eleven ska lösa olika uppgifter.
  Det är språkliga förklaringar.

 177. Man pratar om uttal,
  grammatiska strukturer-

 178. -och ordföljd och liknande.

 179. Det är även
  sociokulturella aspekter av lärandet-

 180. -alltså hur det är att vara
  i en svensk skola och i Sverige.

 181. Det är frågor
  om värdegrund och demokrati.

 182. Såna saker är viktiga anser studie-
  handledare som jag har pratat med.

 183. Vad är viktigt för att
  studiehandledning ska fungera bra?

 184. Rektorn bör anordna tid och plats
  för samplanering och kommunikation.

 185. Det är orimligt att studiehandledaren
  ska gå in i vilket ämne som helst-

 186. -och kunna alla lärandemål
  och kunskapsmål i alla ämnen-

 187. -och i alla åldrar och årskurser.

 188. Därför är det viktigt att de
  pratar ihop sig med ämneslärare.

 189. När bör studiehandledningen ske?

 190. Det är olika beroende på var eleven
  befinner sig i lärandeprocessen-

 191. -om man tänker så.

 192. Om en elev är nyanländ och inte kan
  nån svenska över huvud taget-

 193. -är det fördelaktigt med studie-
  handledning i förberedande syfte-

 194. -för att hjälpa eleven att förstå
  vad som ska hända under lektionerna.

 195. Man förbereder dem.

 196. Då kan de förhoppningsvis delta
  på ett annat sätt under lektionstid.

 197. Att vara med på lektionen
  är också jättebra-

 198. -men det finns
  vissa praktiska problem med det.

 199. Om man har många nationaliteter
  och många olika studiehandledare...

 200. Det finns ett begränsat antal platser
  i ett klassrum. Det kan vara svårt.

 201. Men det är bra, för då får eleven
  hjälp precis när den behöver det.

 202. Den kan vända sig
  till studiehandledaren och fråga.

 203. Då eleven har kommit längre och
  inte går i förberedelseklass längre-

 204. -och har kommit längre
  i svenskutvecklingen-

 205. -så kan det vara bra
  om de samlar på sig frågor-

 206. -och träffar studiehandledaren
  nån gång i veckan för att följa upp.

 207. Då sker handledningen
  efter lektionen.

 208. Alla tre varianter
  har för- och nackdelar.

 209. Det är brist på studiehandledare
  och många saknar utbildning.

 210. Vad är det för kompetens som behövs?

 211. Man måste kunna språken som
  eleven kan, så klart, och svenska.

 212. Det är en fördel
  om man kan det svenska skolsystemet-

 213. -och det skolsystem
  som eleven har kommit ifrån.

 214. Då får man ett jämförande perspektiv.

 215. Att vara en bra pedagog och hjälpa
  eleven att nå målen är också viktigt.

 216. Ämneskunskaper är ett plus-

 217. -men eftersom man kan få studie-
  handledning i många olika ämnen-

 218. -så är det inte det viktigaste.

 219. Vad tänker ni om det
  som Anne Reath Warren pratar om?

 220. Det finns en del problem med hur
  man organiserar studiehandledningen.

 221. Ofta sker den ju centralt.

 222. Studiehandledare
  kan ha en arbetssituation-

 223. -där de i bästa fall är i 4-5 skolor.

 224. I värsta fall är de i 16 skolor
  under en vecka.

 225. Att få till ett samarbete
  med 16 ämneslärare-

 226. -eller olika representanter
  för en skola är en utmaning.

 227. Det viktiga är att man börjar samtala
  och har en samsyn på uppdragen.

 228. Ämnesläraren måste inse vikten av
  samarbete med studiehandledaren.

 229. Absolut. Jag håller med. Man måste
  skapa en samverkansstruktur-

 230. -så att man möts fysiskt ett par
  gånger när man börjar samarbeta.

 231. Man måste bestämma hur man gör-

 232. -och vad ämnesläraren
  behöver bidra med.

 233. Då handlar det om hur jag planerar
  min undervisning. Hur jobbar vi?

 234. Det är viktigt att studiehandledaren
  kan förmedla till eleven-

 235. -varför vi gör som vi gör
  och vad resultatet ska vara.

 236. Ofta har skolor
  en gemensam plattform-

 237. -där man kan se planeringar
  och vad klassen arbetar med.

 238. Det här är de centrala begreppen.

 239. Det är det vi fokuserar på.
  Och relationer mellan begreppen.

 240. Vad är viktigt här?

 241. Studiehandledaren äger den andra
  kunskapen. Vad är svårt för eleven?

 242. De här kompetenserna i samverkan
  kan göra väldigt stor skillnad.

 243. Allt behöver inte ske
  i fysiska möten.

 244. Hur stöttar man dem som nått längre,
  men som inte har lärt sig svenska?

 245. Forskningen visar-

 246. -att eleverna får väldigt
  mycket hjälp i förberedelseklassen.

 247. Sen när de ska börja
  i ordinarie klass, vanlig klass-

 248. -så dras all hjälp in. Man tycker
  att eleven nu ska klara sig.

 249. Det är då som det behövs mycket.

 250. Det glappet kanske är ganska vanligt.

 251. Låt flerspråkiga elever använda
  alla sina språk i undervisningen.

 252. Då lär de sig fortare.

 253. Det menar Kate Seltzer, doktorand
  vid City University of New York.

 254. Hon forskar om "translanguaging",
  eller "korsspråkande"-

 255. -som det kallas på svenska.
  Hon är med oss nu.

 256. -Hej, Kate.
  -Hej, Isabella.

 257. Vad är korsspråkande?

 258. Man kan se det på två olika sätt.

 259. Dels handlar det om hur tvåspråkiga
  personer använder sina språk.

 260. Det sker inte alltid enligt de normer
  som styr enspråkighet.

 261. Det handlar också om att bygga
  pedagogiken på den här idén.

 262. Eleverna ska alltid kunna använda
  alla sina lingvistiska resurser-

 263. -och dra nytta
  sin tvåspråkighet i lärandet.

 264. Vilka är fördelarna
  med korsspråkande?

 265. De finns inom två områden.
  Undervisningen är det ena.

 266. Med korsspråkande kan man tillägna
  sig information via ett nytt språk.

 267. Eleven får större möjlighet
  att delta och engagera sig.

 268. Sen är det
  den socioemotionella aspekten.

 269. Det kan vara tufft
  att börja i en ny skola-

 270. -om man kommer från en annan kultur.

 271. Genom korsspråkandet får de veta att
  deras språk är till nytta i lärandet.

 272. Hur kan man använda det här
  som lärare?

 273. Det finns många sätt
  att använda det i undervisningen-

 274. -oavsett vilken
  lingvistisk inriktning man har.

 275. Men ett brett angreppssätt är
  att skapa möjligheter för elever-

 276. -att ta hjälp av andra människor
  och andra lingvistiska resurser.

 277. Det kan vara kompisar som talar ett
  liknande språk, familjemedlemmar...

 278. Men också internet, översättnings-
  appar, böcker och andra texter.

 279. Andra resurser, alltså.
  En annan viktig sak är-

 280. -att lärare måste börja skilja på
  process och produkt.

 281. Även om produkten ska vara
  på undervisningsspråket-

 282. -så kan inlärningsprocessen
  vara flerspråkig.

 283. Eleven bör få använda alla
  sina språk i inlärningsprocessen-

 284. -även om produkten, som kan vara en
  uppsats, är på undervisningsspråket.

 285. Hur kan det här hjälpa studenter att
  utveckla sin kunskap i skolämnena?

 286. Korsspråkande hjälper lärarna-

 287. -att skilja på elevers språk-
  förståelse och deras ämnesförståelse.

 288. Genom att använda
  sina olika språk-

 289. -kan elever visa vad de vet och vad
  de klarar inom vilket ämne som helst.

 290. De hämmas då inte av en språkbarriär.

 291. Kan du ge nåt råd till lärare
  som vill jobba med korsspråkande?

 292. Jag tror
  att man ska börja i liten skala.

 293. Man kan göra en "välkommen"-skylt
  på elevens språk.

 294. Man kan betona för eleven-

 295. -att elevens språk är välkomna och
  att de bidrar i inlärningsprocessen.

 296. Slutligen bör man se eleverna som
  den bästa språkliga resurs man har.

 297. De kan ta in språket i undervisningen
  på ett sätt som främjar lärandet.

 298. -Tack för att du var med. Hej då.
  -Tack, Isabella. Hej då.

 299. -Kände ni till "translanguaging"?
  -Ja.

 300. -Pratar man om korsspråkande?
  -Ja.

 301. Det har varit omdiskuterat
  vad man ska kalla det-

 302. -men diskussionen är väldigt levande.

 303. Det är vi glada för.

 304. Att språket ses
  som en resurs i klassrummet.

 305. Det gör också väldigt mycket för
  identiteten att ens språk räknas.

 306. Man kommer till ett land
  där man inte kan visa sin kunskap.

 307. Många är duktiga på sitt språk, men
  här är det bara svenska som gäller.

 308. Det gör mycket för identiteten.

 309. Absolut. När man bekräftar elevernas
  modersmål som kunskapsspråk-

 310. -så visar man att elevens tidigare
  kunskaper är mycket värda.

 311. De har inte försvunnit, utan är den
  grund som vi bygger vidare på.

 312. Det är viktigt för självförtroende
  och kunskapsutveckling.

 313. Vad behöver man kunna som lärare
  för att arbeta med translanguaging?

 314. Man behöver ha en medvetenhet om-

 315. -att eleven inte kommer
  utan ett inlärningsinstrument.

 316. Modersmålet är det,
  i allra högsta grad.

 317. Det är ett mycket vasst instrument
  i många fall. Man bör använda det.

 318. Även om man inte
  förstår elevens modersmål-

 319. -så kan man, som Kate säger,
  skilja på produkten och processen.

 320. Även om kunskapen
  kanske visas på svenska i slutändan-

 321. -så ska processen
  ta vara på alla resurser.

 322. Modersmålet är den största resursen.

 323. Eleven kan jobba på modersmålet
  i vissa moment under processen.

 324. -Vad tänker du?
  -Så kan man variera undervisningen...

 325. ...och låta eleven
  visa sina kunskaper.

 326. Det borde vara självskrivet att
  även språket räknas som ett verktyg-

 327. -som man kan ha
  för att visa sina kunskaper.

 328. I Sverige glömmer vi nog ofta bort
  att vi är lite ovanliga.

 329. De flesta länder
  har mer än ett språk.

 330. Vi ser det nog lite som att svenskan
  är vårt språk här i Sverige-

 331. -men glömmer att man
  i andra länder har många språk.

 332. Man kan hålla i gång dem i olika
  situationer utan att det ger problem.

 333. Det är ett verktyg för att
  komma vidare i kunskap, helt klart.

 334. Tack så mycket för att ni kom hit. Ni
  ska få prata mer i vårt eftersnack.

 335. Dela gärna med er av era tankar
  om det här på sociala medier.

 336. Eftersnacket som följer nu
  kan ni se på vår blogg.

 337. I nästa tema ska det handla
  om forskning i klassrummet.

 338. Hur får jag som lärare tag på
  forskning som rör min undervisning?

 339. Och på vilka arenor
  kan lärare och forskare mötas?

 340. Det pratar vi om i nästa program.

 341. Ja. Ja.

 342. Tankar. Känslor. Funderingar.
  Nu är det slut.

 343. Det känns ändå som om vi kommit långt
  med de nyanlända eleverna.

 344. Om man tittar på vad som händer i
  klassrummet och individualiseringen.

 345. Det har skett mycket bra
  de senaste åren.

 346. Absolut. Alla satsningar på
  språkutvecklande arbetssätt, t.ex.-

 347. -har höjt medvetenheten
  och givit en del verktyg.

 348. Det är en stor fördel.

 349. Jag skulle vilja lyfta
  språket i ämnena.

 350. Alla lärare bör ha kunskap om
  hur språket i deras ämne är uppbyggt.

 351. Hur det är konstruerat.
  Vad som är svårt.

 352. Hur man packar och packar upp
  det här ämnesspråket som är abstrakt.

 353. Man packar mycket information
  på liten plats. Hur sker det?

 354. Man kan analysera språket
  i sina ämnen. Diskutera.

 355. Man kan ge modeller för
  det man vill eleverna ska producera.

 356. Säg att en labbrapport ska lämnas in.

 357. Då ska läraren ha jobbat med
  hur man skriver en labbrapport.

 358. Så att alla elever vet
  hur de ska göra.

 359. Eller om man pratar om resonemang:
  att man har vridit och vänt på det.

 360. Hur bygger man upp och utvecklar det?

 361. Hur tar man in flera perspektiv?

 362. Så att man inte utgår ifrån
  undervisningsstoffet-

 363. -och eleverna ska resonera kring det
  utan att man pratat om hur man gör.

 364. Det är ett exempel.

 365. Alla hade nog vunnit på
  att ämneslärarna fick del-

 366. -av sånt man talar om
  i svenska som andra språk.

 367. Medvetenheten om vad som är svårt
  i det egna ämnet.

 368. Det hade gjort stor skillnad
  för eleverna.

 369. Som att passiva satser kan göra
  en provfråga mycket svårare.

 370. Den kunskapen skulle kunna ge
  eleverna större chans-

 371. -att lyckas med ämnet
  när det inte berör språket.

 372. Ska svenska-som-andra-språkslärarna
  och ämneslärarna prata om det här-

 373. -så att man får hjälp
  med vad som kan vara svårt?

 374. Det är lätt att t.ex. stryka alla
  passiva satser i ett prov.

 375. De flesta lärare är inte ute efter
  att veta om de klarar passiva satser.

 376. De är mer intresserade av hur
  eleverna klarar sig kunskapsmässigt.

 377. Fem, sex saker kan man lätt undvika.

 378. Att inte använda nominalseringar-

 379. -att göra om verb till substantiv.

 380. Många enkla saker.
  Hade man dessa på fingrarna-

 381. -skulle det underlätta oerhört
  för eleverna.

 382. Lite grundläggande saker om
  vad som är svårt i svenska språket.

 383. Idiomatiska uttryck är svårt även
  för barn med svenska som modersmål.

 384. När man diskuterar betyg med eleven
  och säger:

 385. "Du måste lägga på ett kol."
  Det betyder inget för eleven.

 386. "Du har en bit kvar till målen."

 387. Jag vill lyfta nåt som är svårt
  för många, inte bara unga-

 388. -utan de som kommer
  och lär sig svenska.

 389. Det inlindade sättet
  att uttrycka sig på.

 390. Hur då?

 391. Att man lindar in.

 392. Att man inte säger "nej"
  när det är nej, exempelvis.

 393. Det kan vara svårt
  att utläsa ett budskap-

 394. -som uttrycks med språkliga medel
  som man inte själv äger.

 395. I en språkkultur
  man inte själv delar.

 396. Om man är van vid raka besked
  med klart språk-

 397. -blir det väldigt svårt
  att tolka alla mjukgörare.

 398. -"Har du lust att göra det här?"
  -Som kanske är en uppmaning.

 399. Vi svenskar är bra på att linda in.

 400. Vi säger inte att nån inte klarar
  målen, utan att vi ska jobba vidare.

 401. Och det väcker osäkerhet hos elever.

 402. Rent språkligt...
  "Mjukgörare" kallade du det.

 403. Vi lindar nog in det lite-

 404. -i stället för att, vilket skulle
  underlättat, säga ja eller nej.

 405. Tydlighet behövs verkligen.
  Vilka språkliga medel använder vi?

 406. Den kunskapen skulle hjälpa lärare.
  Många behöver handfasta råd.

 407. "Gör så här!"
  Just det vi inte vill ge.

 408. Vi ska smyga in budskap hela tiden.
  Varför ska vi göra det?

 409. Jag tänker på samverkan.

 410. Nu lyfter vi samarbete mellan
  ämneslärare och studiehandledare.

 411. Lärare i svenska som andra språk
  är viktigs i den processen.

 412. I samarbetet förstärker de
  de språkliga bitarna.

 413. Och ger sammanhang.
  Helheter och sammanhang.

 414. Det är särskilt viktigt för dem-

 415. -som har dessa tre parallella
  processer att gå igenom.

 416. Lära sig språket, ämnena på språket
  och bli en del av skolgemenskapen.

 417. Förstå koder, dolda budskap
  och kunskapssynen.

 418. Allt det som man måste kunna
  för att lyckas i skolan.

 419. Hur viktig är
  modersmålsundervisningen?

 420. -Otroligt viktig.
  -Språket är ju en resurs.

 421. Modersmålsundervisning är viktig
  när det gäller språket-

 422. -men även när det gäller identiteten.

 423. Språket är en identitetsfaktor
  som vi inte ska skoja bort.

 424. -Oerhört viktigt.
  -Och viktigt för samhället.

 425. Vi bygger upp en fantastisk resurs
  genom att bygga ut deras modersmål.

 426. När det gäller handeln
  och internationella relationer...

 427. Diplomati, alla möjliga områden.

 428. Stärka lärandet
  kan man på olika sätt.

 429. På ditt modersmål, svenska
  och förhoppningsvis olika ämnen.

 430. Jobbar man ämnesövergripande kan man
  befästa de här begreppen.

 431. Får man det på svenskan
  och i olika ämnen-

 432. -är det svårt att misslyckas med
  att lära sig ett kunskapsinnehåll.

 433. Allt är en helhet, när man ser
  på hur språket används också.

 434. Att alltid se det som en resurs är
  det som är viktigt i det hela.

 435. Det Kate Seltzer pratade om,
  uppmuntran att använda modersmålet-

 436. -visar att modersmålet har ett värde.
  Att sen hitta sätt att använda det:

 437. Elever med samma modersmål kan
  diskutera sig fram till ett innehåll-

 438. -som de kanske redovisar på svenska,
  med hjälp av studiehandledaren-

 439. som hjälper dem att formulera det.
  Det finns många olika sätt.

 440. Man ska ta vara på möjligheterna
  som dyker upp i klassrummet.

 441. Utforska - vilka möjligheter finns
  i den här undervisningssituationen.

 442. Hur kan jag göra? Det krävs lite
  innovation när man undervisar.

 443. Och samarbete och samverkan
  mellan olika yrkeskategorier.

 444. Det är en nyckelfråga, och där har vi
  kanske lite till att jobba med.

 445. Hur man organiserar det.

 446. Att med studiehandledare och
  modersmålslärare, då det är möjligt-

 447. -bli en del av skolan, så det inte
  är nåt som ligger centralt.

 448. I personalrummet kan vi prata
  om en elev-

 449. -på ett annat sätt än om man är
  på många olika ställen.

 450. Vad krävs för att komma dit? Förutom
  förstärkning av personalgrupperna.

 451. -Rent organisatoriskt?
  -Att om möjligt prioritera det.

 452. Det blir en trygghet för eleven
  att ha en studievägledare på skolan.

 453. Det ser olika ut i olika kommuner.

 454. Det är ett nyckelarbete att titta på-

 455. -hur man organiserar dessa saker som
  har med språk och kunskap att göra.

 456. Tiden är slut.
  Tack så mycket för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Individualiserad undervisning, Invandrarundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.