Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Hitta till forskningenDela
 1. Veckans panelgäster i "Lärarlabbet":
  Katrin Lilja Waltå, lektor i svenska-

 2. -på Visbygymnasiet i Visby,
  och lärare på Campus Gotland.

 3. Ingela Bursjö, lektor i grundskolan
  och lärare i naturvetenskap-

 4. -och teknik
  vid Johannebergsskolan i Göteborg.

 5. Ska vi köra i gång?

 6. Undervisning ska vila
  på vetenskaplig grund-

 7. -men hur kan lärare hitta forskning?

 8. Och vad finns det för arenor,
  där forskare och lärare kan mötas?

 9. När kom ni i kontakt
  med skolforskning första gången?

 10. Nånstans fanns det
  redan i utbildningen.

 11. -På lärarutbildningen?
  -Ja, vi läste ämnena separat...

 12. ...och sen läste man
  pedagogisk utbildning.

 13. Visst var det forskning då också. För
  mig har det varit en självklar del-

 14. -av jobbet att forskning finns.

 15. Jag har nog en lite
  annan utgångspunkt kan man säga-

 16. -därför att...

 17. ...jag utbildade mig
  till lågstadielärare först.

 18. Av tradition har det varit
  ett mer praktiskt yrke-

 19. -och då är vetenskapen
  inte lika närvarande.

 20. Men när jag utbildade mig
  till gymnasielärare-

 21. -och började min forskarutbildning, blev
  det ett mer naturligt...

 22. ...samband, och jag kunde också
  fortsätta arbeta i skolan.

 23. Varför är det viktigt
  att ha kontakt med forskning?

 24. Det ger en möjlighet att reflektera över
  det man gör på ett annat sätt.

 25. Man får förståelse för det man gör, och
  det gör att man lättare-

 26. -kan diskutera med andra om man har
  teorier och metoder att luta sig mot.

 27. Utbildning är lite för viktigt
  för att man ska lägga det i händerna-

 28. -på ideologiska krafter
  eller marknadskrafter.

 29. Så länge vi kan luta oss
  mot forskning står vi mer stabilt.

 30. I Skåne har en grupp lärare gått ihop
  och driver föreningen VIS.

 31. De arbetar för att göra forskning
  mer tillgänglig genom seminarier-

 32. -och fortbildning för lärare.

 33. Jag heter Maria Brännström
  och är verksamhetsledare i VIS.

 34. Jag är lärare
  för högstadiet och gymnasiet.

 35. Jag har jobbat där i många år, men nu är
  det mest VIS jag jobbar med.

 36. Mitt namn är Therese Blomberg och
  arbetar på Sankt Petri skola i Malmö.

 37. Jag är förstelärare
  i språkutvecklande arbete-

 38. -och leder olika processgrupper.

 39. Har du läst litteraturen till idag? Vad
  bra.

 40. Jättebra. Då kör vi.

 41. VIS är en organisation,
  eller egentligen en förening-

 42. -som har två huvudsakliga ben.
  Det ena är ett nätverksben.

 43. I det har vi 40 forskarutbildade lärare
  och andra experter-

 44. -från olika ämnesfält. Naturvetare,
  samhällsvetare, humanister, esteter.

 45. I det benet träffas vi för seminarier.
  VIS-lärare kan berätta-

 46. -om sin aktuella forskning-

 47. -eller så tar vi externa föreläsare, som
  fyller på det vi behöver veta.

 48. Vi behöver få in forskning
  i skolan och utbildningar-

 49. -för att höja kvaliteten-

 50. -och ge fler perspektiv
  för både lärare och elever.

 51. Vi har också ett ben i det här-

 52. -där vi forskar.

 53. Vi läser skolutvecklingslitteratur
  tillsammans. Det är ett ben.

 54. Sen har vi vårt uppdragsben.

 55. Vi tänker att vi arbetar i skolan
  med olika uppdrag vi får-

 56. -i kraft av
  att vi är forskarutbildade lärare.

 57. Det kan vara uppdrag,
  det kan vara studier.

 58. Vi gör till exempel studier på varför
  betygen är så låga i det här ämnet-

 59. -eller på skillnaden
  mellan pojkars och flickors betyg.

 60. "Vad bör alla veta om vetenskap?"
  är ett projekt.

 61. Vad ska man ha för allmän vetskap
  om vetenskap när man slutar skolan?

 62. Målstyrda processer. Det ska ske
  en förändring hos den vi undervisar.

 63. Man ska hålla fast vid uppgifter tills
  de är genomförda...

 64. ...eller förstådda snarare.

 65. Eleverna får fördjupade kunskaper inom
  olika ämnesområden-

 66. -men de får också verktyg,
  metoder och strukturer för-

 67. -att arbeta mer vetenskapligt.
  Begreppsapparater, teorier-

 68. -modeller för att nå bättre analyser.

 69. En lärare blir uppdaterad
  på kunskaper, som eleverna-

 70. -men man kan mellan lärare
  och i kollegiala grupper diskutera-

 71. -på en annan nivå. Det var ett tag sen
  lärarna gick på universitetet-

 72. -och man kan få en uppfräschning av
  vad man har kunnat sen tidigare.

 73. Vetenskapliga metoder-

 74. -och utökade kunskaper, som gör att
  läraren blir tryggare i klassrummet.

 75. Utmaningen för skolan är tid
  för reflektion och eftertanke-

 76. -och utvärdering av det man gör. Jag
  menar inte bara snabba utvärderingar-

 77. -utan det som kan få mig att fundera på
  vad som är bäst för mina elever.

 78. Vad ska de lära sig? Hur ska de lära
  sig? Hur är jag den viktiga noden?

 79. Hur är jag den viktiga noden,
  som för dem till de här kunskaperna-

 80. -som vi jobbar fram tillsammans?
  Men den tiden måste vi få.

 81. Den här tiden för reflektion,
  hur skapar man den?

 82. Det jag nog är mest stolt över
  med det vi har gjort de senaste åren-

 83. -är att vi varje vecka har lagt in 1,5
  timme för kompetensutveckling-

 84. -för alla lärare. Det är viktigt
  att vi just säger "alla"-

 85. -och inte säger några utvalda,
  som ska vara lärarledare.

 86. Vi pratar om alla. Varje vecka har
  vi kompetensutveckling...hela året.

 87. -Hur skapar man tid?
  -Jag tänker mig informella stunder.

 88. Vi har visserligen också
  kollegialt lärande-

 89. -på gymnasieskolan där jag arbetar, men
  den riktiga reflektionen-

 90. -går kanske inte bara
  att göra på bestämda tider.

 91. Det måste också finnas utrymme
  i den dagliga verksamheten-

 92. -där lärare får möjlighet att mötas.

 93. Fanns det nån annan tråd i reportaget ni
  vill lyfta?

 94. Det är ett väldigt bra nätverk.
  Det har tagit tid att skapa det-

 95. -och när vi pratar om skolan,
  pratar vi inte om snabba lösningar-

 96. -utan vi får ha tålamod,
  vi får kämpa i uppförsbacke-

 97. -och vi får hitta flera olika sätt att
  göra det på.

 98. "Är vi tillräckligt många?" Det har de
  lyckats med i den här gruppen.

 99. De är tillräckligt många för
  att de ska kunna stötta varann också.

 100. Det är ett bra exempel på
  hur det kan se ut.

 101. -Var det nåt du tänkte på?
  -Jag tänker på att det är viktigt...

 102. ...att sträva efter att bygga broar
  mellan vetenskap, akademin-

 103. -och...den faktiska undervisningen
  på den faktiska skolan.

 104. Och jag tror att...man måste...

 105. Ett viktigt led i det här är
  att det finns, som du var inne på-

 106. -forskarutbildade lärare,
  som har ett ben i varje led-

 107. -om vi ska prata om ben,
  som Maria gjorde.

 108. Hur håller man sig uppdaterad
  inom forskning?

 109. Att komma åt forskning... Med tanke på
  digitala verktyg och lättheten-

 110. -att nå vad vi vill i hela världen, är
  det lättare än nånsin-

 111. -att göra det,
  men då är det tidsfrågan igen.

 112. Det finns en väg till.
  Det är att som lärare-

 113. -vara aktiv i lärarutbildningen.
  Tar du emot lärarstudenter-

 114. -blir du på köpet indragen
  i aktuell forskning.

 115. Ni är båda två lektorer.
  Hur jobbar ni?

 116. Det är mycket en fråga
  om nätverkande, eller hur?

 117. Arbetsplatserna kan variera.
  Ena stunden på universitetet-

 118. -nästa stund med politiker,
  tredje stunden med elever-

 119. -och den fjärde stunden
  utvecklingssamtal.

 120. Det är en otroligt spännande mix.

 121. Man får ett helikopterperspektiv
  i det läget.

 122. Det går
  att se mönster ganska tydligt-

 123. -och det går att dra i rätt trådar för
  att kunna göra förändringsarbete.

 124. Nånstans tror jag att vi har
  en riktigt, riktigt avgörande roll i-

 125. -att knyta kontakter.

 126. Vi har olika förutsättningar.
  Jag är på en liten ort-

 127. -så utbudet är inte lika stort.

 128. Jag tänker att...
  Jag strävar efter att ha kontakt-

 129. -med andra lektorer, inte bara på
  Gotland, utan även ute i landet-

 130. -vilket jag också har. Sen har jag
  i första hand ett läraruppdrag.

 131. Jag är lärare i första hand,
  och mina elever kan få en direkt...

 132. ...del av mina kunskaper.
  Det är viktigt.

 133. Sen undervisar jag blivande snickare.
  på byggprogrammet-

 134. -och jag undervisar
  på ett teknikprogram också.

 135. Det är blandat, men jag
  jobbar inte heltid på gymnasiet-

 136. -utan jag arbetar
  också på Campus Gotland-

 137. -där jag handleder förskollärare.
  Och jag jobbar i Språkverkstaden.

 138. Genom att röra mig
  i de här olika miljöerna...

 139. Jag är nybliven lektor, så jag har inte
  hunnit lika långt som du-

 140. -men man vill driva nånting,
  och man vill få ut...

 141. Man vill gärna att andra ska få
  ta del av ens erfarenhet på nåt sätt.

 142. När man har kontakter på flera ställen,
  går det fort att lösa det.

 143. Det är inga långa formaliavägar-

 144. -utan man frågar nån som man ser.
  "Kan vi inte göra så här?".

 145. Det gör att vi ökar upp möjligheterna
  för fler samverkansdelar-

 146. -och hittar fler möjligheter
  att få med alla i det här.

 147. Det handlar ju inte om-

 148. att lektorn ska vara personen
  det kretsar kring-

 149. -utan där dras i trådarna för att
  det ska hända på många andra ställen.

 150. "Alla lärare ska inte forska, men fler
  ska vara delaktiga i forskning"-

 151. -säger Lena Adamson, direktör
  på Skolforskningsinstitutet.

 152. De ska stärka
  undervisningens vetenskapliga grund.

 153. -Vad gör Skolforskningsinstitutet?
  -Vi tar fram vetenskaplig kunskap...

 154. ...som rör arbetssätt och metoder
  för undervisningen i skolan.

 155. Det gör vi på två sätt. Vi gör
  sammanställningar av forskning-

 156. -så kallade systematiska översikter-

 157. -och vi finansierar
  praktiknära skolforskning.

 158. Varför är det viktigt att ni finns?

 159. Tänker vi
  på forskningssammanställningarna-

 160. -är det så att forskningen i dag
  är så omfattande.

 161. Det tillkommer ny forskning,
  och det är svårt att orientera sig-

 162. -och då behöver man
  den här typen av översikter.

 163. Som lärare har man små möjligheter att
  ta till sig all forskning.

 164. När det gäller forskningsanslaget, tar
  vi fram en ny profil-

 165. -för praktiknära skolforskning.
  Det är forskning-

 166. -som adresserar frågeställningar
  som man står inför i undervisningen.

 167. Man kan likna det vid klinisk forskning.
  Den som läkare behöver-

 168. -för att behandla sina patienter.

 169. Svensk pedagogisk forskning
  har ofta handlat om lite andra saker-

 170. -om skolan som organisation. Det
  behöver man inte i undervisningen.

 171. Den forskningen
  kommer vi att finansiera.

 172. Kan du ge exempel på projekt
  som är i gång just nu?

 173. Vi har fattat beslut om åtta projekt,
  som har fått medel från oss.

 174. Det berör konkreta frågeställningar på
  områden som många känner igen.

 175. Det rör matematikundervisning,
  förskolans språkutveckling-

 176. -och lekens plats i förskolan.

 177. Vi har projekt som rör digitalisering i
  matematik, om jag minns rätt.

 178. Det är verksamhetsnära projekt,
  där lärare har varit med-

 179. -i formuleringarna
  av frågeställningarna-

 180. -och många gånger i projekten.

 181. Hur viktigt är det
  att lärare forskar själva?

 182. Det är jätteviktigt att många lärare är
  delaktiga i forskningsverksamhet.

 183. Men det ska man göra tillsammans
  med de, som har en forskarutbildning.

 184. Alla ska inte forska.
  Alla ska undervisa på bästa sätt-

 185. -och på vetenskaplig grund.
  Men man kan skilja på-

 186. -att vara kunskapskonsument
  och kunskapsproducent.

 187. I dag är många lärare
  kunskapskonsumenter.

 188. Vi behöver fler kunskapsproducenter.

 189. Hur kan lärare använda sig av
  forskningen konkret i sitt klassrum?

 190. På många olika sätt beroende på vilken
  forskning vi pratar om.

 191. I en systematisk översikt
  har vi sett att vissa arbetsmetoder-

 192. -i matematikundervisningen
  verkar fungera jättebra.

 193. Då kan man använda den metoden.

 194. Men det kan handla om en
  fördjupad förståelse på nåt område-

 195. -som förbättrar undervisningen.

 196. Vad lär man sig av att
  jobba tillsammans med en forskare?

 197. Vad lär sig en forskare genom
  att arbeta tillsammans med en lärare?

 198. Båda parter lär sig av varann.

 199. En forskare kan formulera
  forskningsfrågor som går att besvara.

 200. En lärare kan tala om för en forskare
  vilka frågeställningar-

 201. -vi behöver veta mer om.

 202. Det är viktigt att tänka på
  att vi behöver båda kompetenserna.

 203. Den ena är inte viktigare
  än den andra.

 204. Vad tänker ni om det
  Lena Adamson berättar?

 205. Hon sa mycket, men det som jag
  blev glad över, är alla liknelserna.

 206. Att den kliniska forskningen
  är praktiknära-

 207. -att forskare och lärare möts,
  att det är väldigt viktigt-

 208. -att vi inte bara konsumerar forskning,
  utan producerar.

 209. I produktionen av data
  till forskning-

 210. -bygger det mycket på att det finns tid
  för lärare att genomföra det här.

 211. Kan vi nå ända dit,
  har vi tagit ett jättekliv.

 212. Det viktigaste i inslaget
  är ändå det här att man trycker på-

 213. -att både lärare och forskare
  behöver varann.

 214. Det tycker jag är oerhört viktigt.
  Och att...

 215. ...det inte blir så att nån snickrar
  ihop olika teorier i akademin-

 216. -som inte fungerar i praktiken.

 217. Nej.

 218. Hur kan den här forskningen
  komma till godo i undervisningen?

 219. Är den väl vald,
  att forskningsfrågan är relevant-

 220. -löser sig det av sig självt,
  därför att det är lätt att nå det.

 221. Och har vi en manege där vi har tid att
  ses och diskutera frågorna...

 222. Om behovet och stödet
  av forskningsöversikter-

 223. -och forskningsunderlag finns,
  använder vi det.

 224. -Vad tänker du?
  -Jag tror att...

 225. ...den kan ge underlag
  för reflektioner och...

 226. ...exempel och hjälp att se på ens
  verksamhet utifrån olika perspektiv.

 227. Och också det att forskningen
  kommer in i skolan gör-

 228. -att det går av sig självt.
  Folk blir intresserade.

 229. Jag är övertygad om att de flesta lärare
  är intresserade av forskning-

 230. -och sitt speciella ämne. Det gäller att
  hitta former för det här.

 231. Och det som Maria Brännström
  var inne på, tid för reflektion-

 232. -tror jag är oerhört viktigt.

 233. I Västerbottens län är avstånden mellan
  skola och lärosäten stora.

 234. Per-Daniel Liljegren
  är forsknings- och utvecklingsledare.

 235. Hans uppgift är att minska avståndet
  mellan forskning och skola.

 236. -Hej, Per-Daniel.
  -Hej, Isabella.

 237. Ditt uppdrag är att utveckla skolorna på
  vetenskaplig grund. Hur gör du?

 238. Jag försöker knyta ihop lärare,
  rektorer-

 239. -och skolhuvudmän med forskare,
  både digitalt och i verkligheten.

 240. Det är ett projekt som heter SUPER-

 241. -"Skolutveckling i praktiken
  på evidens av relevans".

 242. Jag har kontakter med
  ett tiotal nätverk lokalt, regionalt-

 243. -nationellt och internationellt,
  lärosäten i Sverige och utomlands-

 244. -och myndigheter och departement.

 245. Vilka utmaningar har ni i er region?

 246. Nu finns ingen större utmaning än
  lärarbristen i regionen och landet.

 247. Utan lärare stannar skolan, och därmed
  företag och hela samhället.

 248. På lång sikt är det att elever
  som går i skolan nu förväntas leva-

 249. -in i nästa århundrade. Borde vi inte ge
  dem bästa tänkbara utbildning-

 250. -så att de och hela världen
  klarar sig?

 251. Det klarar inte vi som skolsystem, om vi
  inte baserar politiska reformer-

 252. -och Skolinspektionens tillsyn och
  vardagsarbetet på vetenskaplig grund.

 253. I vår region är glesbygdsfrågorna
  en utmaning. Jag har varit skolchef-

 254. -i en kommun med noll invånare
  per kvadratkilometer.

 255. Det är viktigt med digitala lösningar
  och attityder från forskare-

 256. -och lärosäten, och att våra myndigheter
  vet hur Sverige ser ut.

 257. Jag arbetar med digitala
  och fysiska mötesplatser.

 258. SUPER-kollen är en sökbar databas för
  mig och andra med omvärldsbevakning.

 259. Fokus är på forskning
  om lärande och hälsa.

 260. Det finns även politik och teknik
  av relevans för arbete inom skolan.

 261. I går föredrog jag en skrivelse
  från länets skolchefer-

 262. -till Lärarhögskolan, om hur vi ska
  starta en dialog om de här frågorna-

 263. -för att komma ännu bättre framåt.

 264. Hur arbetar du för att uppmuntra lärare
  att hitta till forskning?

 265. Så fort jag får kontakt med nån som gör
  nåt bra, är jag väldigt snabb-

 266. -att skicka ett uppmuntrande mejl.
  Jag försöker stödja goda initiativ-

 267. -genom att hjälpa till.
  Jag har arbetat med en plan-

 268. -för ett projekt
  som handlar om effekter-

 269. -av pulsbaserad fysisk aktivitet
  på lärande och utveckling.

 270. Jag gör allt möjligt för att uppmuntra
  initiativ, och stötta det-

 271. -som är i linje
  med vetenskaplig grund.

 272. -Stort tack för att du var med oss.
  -Tack för att jag fick vara med.

 273. Vad tänker ni om Per-Daniels uppdrag?

 274. Oj, han har ett stort uppdrag.

 275. Och styrning och ledning-

 276. -är avgörande för
  att det här ska kunna bli verkstad.

 277. Intentionerna och styrdokumenten finns,
  men en stark ledning krävs-

 278. -för att det ska kunna genomföras.
  Det gäller att tala för sin sak.

 279. "Det här är viktigt för
  att vi ska uppnå det vi vill uppnå."

 280. Den här nivån, om vi pratar om
  beslutsfattare, är avgörande för-

 281. -hur det faller ut i praktiken.

 282. Vilka utmaningar ser ni annars
  i era kommuner?

 283. Vi är ju på en ö. Det är inte bara att
  kliva över till fastlandet.

 284. Avstånd är faktiskt en utmaning.

 285. Jag tycker att lektorstjänsterna
  har en central plats här.

 286. Man måste utnyttja
  och kanske utöka antalet lektorer-

 287. -så att det kan bli ett möte
  mellan olika ämnen-

 288. -och det här samarbetet
  med...universitetet-

 289. -med lärarutbildningen.
  Det är mycket viktigt.

 290. -Hur ser utmaningarna ut i Göteborg?
  -Det är två sidor av samma mynt.

 291. Vi är sjutton lektorer i Göteborg-

 292. -som arbetar i grundskola och
  gymnasium. Vi är få i grundskolan-

 293. -vilket gör att vi har en ny värld
  att erövra, får man nästan säga.

 294. Det finns nog inte i medvetandet
  att vi är en resurs-

 295. -som kan användas fullt ut
  i alla stadsdelar till exempel.

 296. Vi behöver tänka på
  att den forskning som ska in-

 297. -ska människor jobba med.

 298. De måste få möjligheter
  att utföra sitt jobb.

 299. Hur får man lärare
  att använda forskning?

 300. Jag tror inte att viljan är haken-

 301. -för jag har inte mött nån ovilja
  nån gång. Det är inte vilja-

 302. -utan förutsättningar i form av
  att man lyfter att det är viktigt.

 303. Vi säger att det här
  är det vi har vår yrkesstolthet i.

 304. Den vändningen sker.
  En lärare kan rakryggat säga:

 305. "Jag vet att det vi gör nu,
  har stöd."

 306. Vi pratar om digitalisering-

 307. -och det är många som vill
  sälja in sig hos oss kan man säga.

 308. Vi behöver veta vad det är
  i det vi gör nu som gör-

 309. -att vi hittar bästa kvalitet
  hela tiden.

 310. Vi hittar svaret i forskningen.

 311. Det handlar inte bara om-

 312. -att man ska ta del av forskning.
  Det kan också slå över i-

 313. -att det i svenska blir en jakt
  på begrepp, och så tror man-

 314. -att undervisningen
  baseras på forskning.

 315. Alla lärare ska få möjlighet att möta
  och tänka på ett visst sätt.

 316. Att ta del av forskning handlar också om
  att tänka på ett speciellt sätt-

 317. -att man är medveten om att det kan
  finnas olika perspektiv och ingångar-

 318. -att man blir mer ödmjuk
  inför uppgiften.

 319. Det är det som följer
  med en forskarutbildning också.

 320. Ju mer man lär sig, desto mer inser man
  att man inte kan så mycket.

 321. Stort tack för att ni kom hit. Ni
  ska få prata mer i vårt eftersnack.

 322. Dela med er av era tankar om hur lärare
  ska hitta till forskningen.

 323. Eftersnacket ser ni på vår blogg. Nästa
  gång handlar det om-

 324. -att koppla ihop teori och praktik.
  Hur ska lärare använda forskning-

 325. -och vad kan forskningen lära sig
  av lärarna? Se oss gärna då. Hej.

 326. Då var det slut.

 327. Ja...

 328. Vi har varit nere och vänt.
  PISA har timperiod-

 329. -vilket gör det tydligt att vi har varit
  i svackan och är på väg upp.

 330. Vi märker även när vi diskuterar
  forskningsfrågor att...

 331. Jag började
  forskarutbildningen för tio år sen.

 332. Då mötte jag ganska mycket motstånd
  mot vad lärare gör.

 333. När jag var på Akademien sa man:
  "Lärare förstår inte. De gör fel."

 334. Det fanns en liten syndabockstanke.
  Den hör vi aldrig längre. Aldrig.

 335. Det är ett annat klimat i hur vi
  diskuterar professioner emellan.

 336. Hur talar lärare om forskare,
  och hur talar forskare om lärare?

 337. Den är viktig.

 338. Jag tänker återigen
  på olika arenor och mötesplatser.

 339. Då tänker jag genast-

 340. -på att det är viktigt att komma iväg på
  konferenser där det blandas folk.

 341. Jag har varit på flera där det
  har varit bibliotekarier, forskare-

 342. -doktorander och lärare.

 343. Många olika får mötas.
  De här mötena måste ske.

 344. Det är nog en förutsättning
  för att kunna bygga vidare.

 345. Jag tror på det frivilliga,
  som jag har signalerat.

 346. Jag är inte så mycket för att man har
  för mycket fasta tider för saker.

 347. Ändå är det många lärare
  som efterfrågar att man får tid.

 348. Jo, men man måste nog fundera över
  hur man ska organisera den tiden.

 349. Det får inte bli så att all verksamhet i
  skolan blir så inrutad-

 350. -att de informella träffarna inte finns
  kvar. De är oerhört viktiga.

 351. Lena var inne på att alla inte ska bli
  forskare. Det var en tydlig tes.

 352. Men alla ska nog läsa en master, tänker
  jag.

 353. Nu backar jag igen till hur
  lärarsituationen var för 30 år sen.

 354. Vi var helt fria i arbetstid.

 355. Vi hade undervisningstiden
  och väldigt sällan konferenser.

 356. Men lärarna kompetensutvecklade sig
  hela tiden i sina ämnen.

 357. Den drivkraften var en inre motor. Att
  se till att vara uppdaterad.

 358. Vi måste hitta den igen. Den har nog
  försvunnit i alla regleringar.

 359. Den inre motorn,
  att följa forskningen har blivit:

 360. Om jag har fast arbetstid
  när jag ska vara på jobbet-

 361. -så tar det bort
  sakerna man själv driver.

 362. Vi måste hitta den drivkraften igen.

 363. Vi får vända blickarna mot Finland, som
  har så bra PISA-resultat.

 364. Där har lärarna kvar
  sin självbestämmande rätt-

 365. -vilket inte alltid framkommer
  när man pratar om lärare.

 366. Där håller jag verkligen med dig.

 367. Vi besökte klasser i Åbo för två veckor
  sen. De har en ny läroplan.

 368. Det gör att frågan om hur man behåller
  lärarens autonomi-

 369. -och tillitsfrågan
  blir oerhört viktig.

 370. Vi hade besök från Ontario
  för några veckor sen i Göteborg.

 371. Samma fråga dök upp.
  Hur får man tillit i systemet?

 372. Hur gör man för att vi ska lita på
  att lärarna gör ett gott jobb?

 373. Då får man vända sig till
  professionsforskningen, som visar-

 374. -att ju mer
  man kan påverka sin arbetssituation-

 375. -desto bättre jobb gör man.

 376. Jag har inte en dag på jobbet
  utan att vi diskuterar forskning.

 377. Det är nästan av den karaktären-

 378. -att det är det
  vi förlitar oss på nu.

 379. Det är där vi hämtar vår näring
  och ser vad vi kan göra av det här.

 380. Vad kan vi flytta från den kontexten?
  Vad kan vi använda-

 381. -av andras erfarenheter?

 382. Vi försöker också att dokumentera så
  att det blir beprövade erfarenheter.

 383. Vi utför studier i vår verksamhet. Det
  är en sorts aktionsforskning.

 384. Vi ska nog nöta in det här. Det
  ska bli en del av vår vardagsvecka.

 385. Jag ser inte att framtidsläraren
  har all sin tjänst i undervisning.

 386. Jag ser att nästan alla...
  Man kan ha några år i början-

 387. -när man är trogen
  sin undervisningsdel av jobbet.

 388. Men sen ska lärare
  göra andra saker också.

 389. Därför att det driver utvecklingen
  med skolans arbete framåt.

 390. Det finns inte
  så många lektorer i grundskolan.

 391. -Vad beror det på, tror ni?
  -De kanske...

 392. De satsar på förstelärare-

 393. -för att man får två såna
  för samma pris som en lektor.

 394. Det handlar väl om mycket pengar.

 395. En förstelärare kanske är...
  Jag kan inte svara för hela Sverige-

 396. -men min uppfattning är att det är mer
  styrt vad försteläraren ska göra.

 397. De får ett uppdrag.
  "Du ska hålla på med läslyftet."

 398. En lektor är mer riktad mot
  att hålla sig ajour med forskning-

 399. -och att försöka
  att förmedla nya forskningsrön-

 400. -till lärare och elever, inte minst. Det
  vill jag poängtera.

 401. Det handlar inte bara
  om vetenskaplig grund-

 402. -till högskoleförberedande program, utan
  till yrkesprogram.

 403. Jag kan göra nytta där.
  Jag trivs bra på yrkesprogrammen.

 404. Märker du att du syns hos eleverna?

 405. Ja, de känner sig stolta.
  Det vet jag.

 406. -Hur märker du det?
  -De säger det rent ut.

 407. När jag kom tillbaka
  efter att jag hade Lic:at-

 408. -så kände en pojke igen mig
  och ställde frågor-

 409. -om vad jag hade gjort de
  fyra dagarna jag inte var i skolan.

 410. Jag sa lite svävande
  att jag hade pluggat.

 411. Men till slut tänkte jag klämma till
  ordentligt så att han blev tyst.

 412. Jag sa att jag hade Lic:at.
  Då sa han:

 413. "Då är ju du lektor." Han vände sig
  mot grabbarna i klassen och sa:

 414. "Vi har äntligen fått
  en riktig svenskalärare." De har...

 415. Även om det finns en annan attityd
  så har de inställningen-

 416. -att svenska är viktigt
  och att skolan är viktig.

 417. Men förväntningarna
  är inte alltid så höga.

 418. Vare sig från lärarna,
  eller eleverna och deras föräldrar.

 419. Inte minst läromedel, som jag har
  undersökt i min doktorsavhandling.

 420. -Vad tänker du om det?
  -Det är ett demokratiskt dilemma.

 421. Man har olika förväntningar på elever
  när de lämnar grundskolan.

 422. Sen börjar de gymnasiet i augusti-

 423. -och helt plötsligt
  tänker man olika om dem.

 424. Klyftorna växer
  ju längre de går i skolan.

 425. Skolan har ett dubbelt uppdrag.
  Den ska fostra eleverna-

 426. -till ett demokratiskt samhälle
  och de ska bli kunniga i sina ämnen.

 427. Mitt forskningsområde
  är lärande för hållbar utveckling.

 428. Där är den sociala aspekten stor.
  Den ekonomiska är stor.

 429. Den ekologiska är grunden
  för miljöundervisningen.

 430. Alla de här frågorna bottnar
  i den hela människans undervisning.

 431. Nånstans känner jag att lärarjobbet är
  fantastiskt bra på grund av det.

 432. Jobbet är givande eftersom vi vet att
  det är hela människan vi jobbar med.

 433. Hade vi bara undervisat i vårt ämne-

 434. -hade nog inte jobbet
  varit så tillfredställande.

 435. Jag jobbade på Universeum i några år
  och mötte många elever.

 436. Men jag saknade att träffa samma
  och att följa dem.

 437. Då blev det 6-9.
  Nu har jag bara åttor och nior.

 438. Men just att följa i många år
  och se vad som har effekt-

 439. -det är otroligt stimulerande. Jag kan
  inte tänka mig ett annat jobb.

 440. Och att lägga forskningen som en
  trygghet och en ryggrad i det hela-

 441. -det gör det bättre.

 442. Tack så mycket för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Forskning, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?