Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Teori i praktikenDela
 1. Veckans gäster:

 2. Ulrika Németh. Lektor och lärare
  i svenska och svenska som andraspråk.

 3. Erik Sigurdson. Slöjdlärare
  och lektor i pedagogiskt arbete.

 4. -Ska vi köra i gång?
  -Javisst.

 5. Undervisning ska ske
  på vetenskaplig grund.

 6. Vad betyder det? Hur kopplar man ihop
  teori och praktik?

 7. Och hur kan man som lärare göra sin
  undervisning bättre med forskning?

 8. Hur har er syn på undervisning
  förändrats efter att ni har forskat?

 9. När man forskar får man syn på nya
  saker. Om man inte kan svampnamn-

 10. -och går ut i svampskogen,
  då ser man inga svampar.

 11. När man har forskat
  får man begrepp för saker-

 12. -som man inte har kunnat
  sätta ord på tidigare.

 13. Då får man syn på mer. Perspektiv
  vidgas som inte hade funnits förut.

 14. Lärare håller på med det praktiska. Nu
  kan man ställa det som händer-

 15. -i nåt slags perspektiv.
  Det har fördjupat min undervisning.

 16. Jag håller med. En av de stora kickarna
  med att bedriva forskning-

 17. -är att... Skolan kan ibland
  tyckas vara densamma.

 18. Men om man får byta perspektiv på
  skolkontexten, blir det nåt annat.

 19. För mig har det varit
  en sån vändning...

 20. ...från individen mot lärmiljön
  och vilken kontext vi är i.

 21. Hur styr det vad som är möjligt
  att göra i lärmiljön?

 22. Och det är samma gamla händelser
  som sker.

 23. Jag håller med dig.
  Det är en viktig del.

 24. På Globala gymnasiet
  är många lärare forskarutbildade.

 25. De har startat fortbildning i ämnes-
  didaktik för andra lärare i kommunen.

 26. Thérèse Halvarsson Britton leder
  seminarier i religionsdidaktik.

 27. Jag heter Thérèse
  och jobbar på Globala gymnasiet.

 28. För två år sen blev jag färdig med min
  Lic i Karlstad.

 29. Sen några månader fortsätter jag för att
  gå vidare från Lic till doktor.

 30. Jag forskade i religionsdidaktik.

 31. Då kan vi börja...

 32. Några historielärarkollegor
  fick idén till kurserna.

 33. Professionsutvecklingskurser
  för lärare.

 34. De var på en konferens och tyckte
  att det var ett bra upplägg.

 35. Man fokuserar på
  några ämnesdidaktiska begrepp.

 36. Lärare som deltar får själva
  bli utsatta för elevövningar-

 37. -som behandlar de här begreppen.

 38. Sen är det nån föreläsning om forskning
  relaterat till det här.

 39. Sen skapar lärarna övningar eller
  material utifrån det man pratat om.

 40. Jag tror att många av oss lärare
  har gått på dagsfortbildningar.

 41. Det kan bli svårt att göra nånting
  med det. Vi ses fem gånger-

 42. -under en termin och en dag har vi en
  workshop där vi producerar material.

 43. ...och vad vi gör med det sen
  som religionskunskapslärare.

 44. Han är av kött och blod.
  Det är din elev också.

 45. Ett syfte med kurserna är
  att göra teori till praktik.

 46. Det är därför vi har
  både teoretiska och praktiska inslag.

 47. Vi vill att lärare ska komma härifrån
  och känna-

 48. -att man har ett nytt tänk
  till sin undervisning-

 49. -baserat på
  den didaktiska forskningen.

 50. Forskningen syns på Globala gymnasiet
  dels i min undervisning-

 51. -dels i arbetslaget, tror jag.

 52. Eftersom vi jobbar så mycket
  tillsammans smittar det av sig.

 53. Dessutom har vi de här
  professionsutvecklingskurserna-

 54. -för verksamma lärare.
  Även våra lärare är inbjudna.

 55. Men det vänder sig framför allt
  till grundskolelärare i kommunen-

 56. -för att det är en eftersatt grupp
  ämnesdidaktiskt.

 57. För de lärare som har deltagit i
  de här kurserna-

 58. -blir det ett sätt att skapa
  ett gemensamt språk inom ämnesramen.

 59. Innan Buddha blev upplyst-

 60. -passerade alla liv revy.

 61. En kollega som också hade forskat sa:

 62. "Innan jag började tyckte jag att jag
  var en bra lärare. Jag har insett"-

 63. -"att jag har långt kvar.
  Det finns mycket att lära."

 64. Jag kan hålla med.
  Allt har inte blivit bättre.

 65. Men somligt har blivit bättre.
  En större medvetenhet och roligare.

 66. Man blir inte färdig med läraryrket.
  Det finns ingen slentrian-

 67. -i religionskunskapsundervisningen.
  Det finns mycket att tänka runt.

 68. Jag tycker att jag får lite mer verktyg
  för det och mer grund.

 69. En utmaning är att få lärare som har
  forskat tillbaka till skolan-

 70. -så att man skapar möjlighet
  att både undervisa-

 71. -och att fortsätta
  hålla på med forskning.

 72. Då är det viktigt att få stöd från
  skolledning och förvaltning.

 73. Om forskande lärare återvänder till
  skolan kan andra ta del av forskning-

 74. -undervisningen vilar på
  vetenskaplig grund-

 75. -och blir förhoppningsvis bättre
  för elever.

 76. -Vad säger ni om det här?
  -Det är jättespännande.

 77. När man ser det här initiativet
  och intresset från lärarna...

 78. Då det börjar i professionen.
  "Det här vill vi utveckla."

 79. För mig är det inspirerande,
  det väcker en massa frågor.

 80. "Vad händer med de här lärarna
  när de vill utveckla sin praktik?"

 81. "Vad händer? Får jag läsa det?
  Vad gjorde de?"

 82. Historiedidaktiker som jag är
  blir jag nyfiken på det här.

 83. Jag tänker
  att det här är nånstans en...

 84. En större fråga om vetenskap och
  kommunicerbarhet. Genomskinlighet.

 85. Det handlar inte bara om att forskare
  kommer tillbaka till en skola-

 86. -utan också inspirerar dem på skolan
  att forska i sin praktik.

 87. Vilka vägar finns då att få
  den här forskningen på pränt?

 88. Jag blev imponerad av hur man
  ordnat det på Globala gymnasiet.

 89. Just att grundskolelärare
  får möjlighet att ta del av det här.

 90. De har en tanke bakom.

 91. Hon pratade om att en del
  kanske inte kommer tillbaka.

 92. Det tror jag beror på
  att rektorer eller huvudmän-

 93. -inte har tänkt igenom
  vad lärarna ska användas till.

 94. Hur kan vi använda det här nya,
  den fantastiska kunskapen-

 95. -på ett genomtänkt sätt
  så att det sprids?

 96. Erik, ni har ett projekt med
  en magisterutbildning i Piteå.

 97. Lite som sades i inslaget-

 98. -är skolledningens stöd viktigt
  i den här typen av projekt.

 99. I Piteå kommun har man beslutat
  att tillsätta en vetenskaplig ledare-

 100. -för att säkra en skola
  på vetenskaplig grund.

 101. Ledaren har startat nätverk
  och kopplat in bland annat mig-

 102. -med en magisterutbildning
  vid Umeå universitet.

 103. -Vad går den ut på?
  -Det är ett sätt...

 104. ...att bygga på en grundlärarexamen.

 105. Det handlar om vetenskap,
  utvecklingsarbete i skolan-

 106. -vad som är teori, praktik och metod,
  lärande och lärandeteorier.

 107. -Det är studier på avancerad nivå.
  -Varför är det viktigt?

 108. Det är viktigt att stötta
  professionsutvecklingen.

 109. Att lärare ska få verktyg
  att beforska sin egen praktik.

 110. Att stärka upp sin praktik
  med andras forskningsresultat.

 111. Och att kunna bli stöt-tålig
  mot forskningsresultat som kommer.

 112. Som du är inne på. Att kunna ha ett
  kritiskt öga på forskningsresultat-

 113. -och välja där. Det här är
  en symbol för att skapa en brygga-

 114. -mellan lärarpraktiken
  och vetenskaplighet.

 115. Ulrika, vilken användning har du
  av forskningen i din undervisning?

 116. Jag använder den utan att tänka.

 117. Det låter som om man tänker
  väldigt medvetet.

 118. Framför allt har den gjort
  att jag tänker mer kvalitativt.

 119. Jag försöker lägga in saker
  som jag förstår...

 120. Om jag jobbat med läs- och skriv-
  utveckling, använder jag teorier-

 121. -och begrepp som jag lärt mig. Och hur
  kan det se ut i mitt klassrum?

 122. Då måste jag tänka kring det. Det finns
  inte alltid metoder för det.

 123. För en del saker är det kanske inte
  uttänkt hur det ska se ut.

 124. Det här är saker som påverkar hur jag
  tänker kring min undervisning.

 125. Hon sa att lärarna
  när de hade avslutat sin träff-

 126. -skulle få med sig ett sätt att tänka.
  Det ska man vara ute efter.

 127. Man ska vara försiktig med
  att rekommendera-

 128. -att alla ska göra
  det ena eller det andra.

 129. Vi måste alltid jobba utifrån våra egna
  förutsättningar på våra skolor.

 130. Vad behöver de här eleverna just nu
  i undervisningen?

 131. Erik, du arbetar med slöjd.
  Ett praktiskt-estetiskt ämne.

 132. Hur ser förhållandet
  mellan teori och praktik ut där?

 133. Vi som jobbar inom slöjdfältet-

 134. -är ganska kritiska till att skapa
  en skillnad mellan teori och praktik.

 135. Filosofiskt sett är det svårt
  att ha en teori-

 136. -om det inte har handlat om
  nåt praktiskt.

 137. Så det stupar på att vi alltid är i en
  materiell verklighet.

 138. Det är den skola jag står i.
  Det är den verklighet-

 139. -som genom mina sinnen blir tillgänglig
  för mitt intellekt.

 140. Att överbrygga teori och praktik är
  viktigt för praktisk-estetiska ämnen.

 141. Genom Stockholm Teaching
  and Learning Studies-

 142. -kan lärare själva forska på
  sin undervisning.

 143. Inger Eriksson är vetenskaplig ledare
  där. Jag träffade henne tidigare.

 144. Du gillar inte uttrycket
  att gå från teori till praktik.

 145. Nej,
  för det finns en föreställning om-

 146. -att den teori som är utvecklad-

 147. -innefattar lösningar och att det bara
  handlar om att tillämpa dem.

 148. Medan praktiken är mer komplex, och
  det finns många frågor i praktiken-

 149. -som behöver teoretiseras.
  Så det måste ske en växelverkan.

 150. Man måste kunna ta ett teoretiskt
  perspektiv på praktiken-

 151. -men man måste lära sig
  att teoretisera praktiken.

 152. -Vad gör ni på STLS?
  -Vi försöker just det.

 153. Vi försöker skapa en forskningsmiljö,
  ett vetenskapligt sammanhang-

 154. -för lärare
  som bedriver eller deltar i-

 155. -småskaliga forsknings-
  och utvecklingsprojekt.

 156. -Vad är det för typ av forskning?
  -Ämnesdidaktisk.

 157. Vi brukar säga ämnesdidaktisk
  undervisningsutvecklande forskning.

 158. Det låter krångligt,
  men det är fokus på innehållet-

 159. -mötet mellan lärare och elev,
  och ett innehåll-

 160. -och ett fokus på
  att utveckla undervisningen.

 161. På vilket sätt kan den här typen av
  forskning göra undervisningen bättre?

 162. Den uppstår i lärarnas utmaningar.

 163. Den hämtar sina frågor från lärarnas
  dagliga situationer och utmaningar.

 164. Och den försöker bygga upp svar.

 165. Metoder, frågesystem, uppgifter-

 166. -och lite läromedel till och med.

 167. Den försöker bygga upp material
  som andra lärare kan använda-

 168. -som andra lärare också kan förfina
  och utveckla.

 169. Den här typen av forskning
  är per automatik nästan färdig.

 170. Man säger att forskningen
  behöver översättas in i klassrummet.

 171. Men den här forskningen
  är redan översatt.

 172. Den pratar samma språk från början.

 173. Den adresserar
  lärarnas praktik direkt.

 174. Hur viktigt är det
  att lärare forskar?

 175. Det är helt avgörande, om vi ska säga
  att vi ska ha en profession-

 176. -en verksamhet och en undervisning
  som vilar på vetenskaplig grund.

 177. Då måste professionen vara med och
  utveckla kunskapsbasen den består av.

 178. Det räcker inte med den forskning
  som är mer teoridriven-

 179. -och kommer från universitetet.
  Utan vi måste få-

 180. -de vardagsnära och konkreta
  undervisningsfrågorna-

 181. -som lärarna står inför
  och som handlar om-

 182. -hur man kan få elever
  att lära sig vissa saker-

 183. -och vad som behöver utvecklas för
  elever som har svårt för vissa saker.

 184. Vilka frågor och uppgifter
  kan vi använda?

 185. Men det kan också handla om
  att hitta helt nya sätt att förstå-

 186. -vad för kunnande som ska utvecklas.

 187. Inom andra professionsyrken
  är det en given sak-

 188. -att de som bär professionen också
  producerar den kunskap som behövs.

 189. Det försöker STLS skapa förutsättningar
  för.

 190. Tyvärr är dagens lärarutbildningar
  inte byggda för-

 191. -att lärarna ska ha kompetensen att
  driva småskaliga utvecklingsprojekt.

 192. Det byggs inte in i utbildningarna.

 193. Så vi ser att STLS kan vara en början
  till att skapa förutsättningar-

 194. -för att lärare ska kunna vara
  kvalificerade forskare i sin praktik.

 195. Vad tänker ni om det
  som Inger pratade om?

 196. Jag tycker att hon har helt rätt.
  Praktiken kan vi föra in i teorin.

 197. Man behöver inte börja med teorin
  och lägga den över praktiken.

 198. Utan utgå från det vardagsnära.
  Det som är problem för lärare.

 199. Många som har gått forskarskolorna har
  börjat med vardagliga problem.

 200. Tänk om fler skulle göra det och göra
  det på skolorna, i kommunerna-

 201. -och tillsammans utveckla. Det är
  en väldigt bra idé som de har skapat.

 202. Det vore kul om den kunde spridas.

 203. -Vad tänker du, Erik?
  -Det är viktigt med den här bryggan.

 204. För det här initiativet finns.

 205. Det är ett projekt i samma anda
  som det jag är inkopplad på i Piteå.

 206. Men att den här forskningen...

 207. Det har varit problemet med
  lärarutbildningen generellt.

 208. Den här forskningen riskerar att stanna
  om den inte kommer på pränt-

 209. -eller om det inte skapas strukturer.

 210. Strukturbyggen måste gynnas
  så att de här lärarna har möjlighet-

 211. -att kommunicera sin forskning, skriva
  ner den, skriva en uppsats.

 212. För i dag i lärarutbildningen
  ges det inga verktyg-

 213. -för hur du ska kunna driva såna frågor
  och ingå i såna strukturer.

 214. Det kommer på magisternivån.
  Men det här är viktigt.

 215. Att det inte bara blir eldsjälar,
  utan att det blir en struktur.

 216. Att det finns nån plats för mig
  som forskat i min praktik-

 217. -att lära mig hur jag kommunicerar det
  genom vetenskap.

 218. Vad är svårt med att koppla ihop
  teori med praktik?

 219. Att man har gjort skillnad på dem
  från början.

 220. Det går inte att diskutera nånting
  eller skriva om nånting-

 221. -isolerat från att det är nånting.

 222. Så fort vi pratar om en slöjdsal
  finns den slöjdsalen.

 223. Eller träbitar
  eller tecken på ett papper.

 224. Så det finns en hierarki
  mellan teori och praktik.

 225. Det måste man bryta och försöka tänka
  att det är samma sak.

 226. Det kanske bara är att teori är text
  eller att teori är tal.

 227. Om vi tar bort tal och text, finns
  teori- och praktikskillnaden då?

 228. Tänker en ekorre? De lever ju ett bra
  liv. De bildar familj och samlar...

 229. Är ni med? Det finns de
  som framför tankarna att...

 230. Ja, det finns ju... Varelser är medvetna
  även utan språk och text.

 231. Så i ordet teori finns mycket
  som man kan ifrågasätta.

 232. -Ulrika, vad tycker du är svårt?
  -Det svåra är förutsättningarna.

 233. Var får man tid till detta?
  För det tar tid.

 234. Man kan inte mellan två lektioner tänka
  i fem minuter på vad som hände-

 235. -och hur jag ska koppla ihop det
  med det jag pratade om med mitt lag.

 236. Det behöver en organisation
  där man kan lägga in det här.

 237. Då tror jag att det är möjligt
  att koppla ihop teori och praktik-

 238. -utan att göra en alltför stor grej av
  det. Men det måste byggas in.

 239. -Och nån måste våga satsa.
  -Birgitta Berne har forskat om...

 240. ...hur man kan använda samhällsfrågor i
  NO-undervisningen.

 241. För henne var det viktigt att forska i
  sitt klassrum. Hon är med oss.

 242. Varför ville du forska på
  din egen undervisning?

 243. När jag hade kommit in på
  CUL:s forskarskola-

 244. -visste jag att jag skulle hålla på med
  forskning i minst åtta år.

 245. Halvtid som lärare,
  forskarutbildning på halvtid.

 246. Det kunde bli ett dilemma, men jag hade
  tillgång till ett klassrum-

 247. -där jag kunde få svar på
  mina frågor.

 248. Vad är vinsterna med att forska
  i ditt eget klassrum?

 249. Att lärare får forska på sin egen
  verksamhet är väldigt viktigt.

 250. Det finns ett glapp
  mellan forskning och praktik.

 251. Men om lärare får forska, kommer
  resultaten direkt ut i praktiken.

 252. Det blir inget gap.

 253. En lärare som forskar i sitt klassrum
  kan bestämma vad man vill forska om.

 254. Jag kunde inte ha gett
  min intervention till nån annan.

 255. De hade inte lagt fyra veckor på att
  göra detta om jag bett dem om det.

 256. Man måste själv vara övertygad om
  att det här är viktigt.

 257. Lärare i Sverige är vana vid
  att bestämma själva.

 258. De hade nog inte gjort interventionen
  om jag gett den till nån annan.

 259. Finns det problem med att forska på sin
  egen undervisning?

 260. Lärare är lärare i första hand. Eleverna
  kom kanske lite sent-

 261. -och jag hade inte talat om
  att jag samlade in data den timman.

 262. De körde för fort på sina mopeder. Jag
  var tvungen att ta tag i det.

 263. Möjligtvis tyckte eleverna
  att jag hade svikit deras förtroende-

 264. -och var inte lika entusiastiska efter
  det.

 265. När man analyserar data
  blir man överväldigad.

 266. I en artikel måste man få med allt.
  Det tar tid innan man får distans.

 267. På vilket sätt har din forskning
  påverkat undervisningen?

 268. När jag har analyserat
  elevernas gruppsamtal, ser jag-

 269. -hur finkänsligt
  de kan stötta varandra-

 270. -och utvecklas
  när de diskuterar upprepade frågor.

 271. De stöttar och ifrågasätter varandra.

 272. Då får eleverna
  mer naturvetenskapliga argument-

 273. -och lägger in etiska synpunkter
  i sina argument-

 274. -och utvecklas genom detta. Det har jag
  tagit med mig till andra ämnen.

 275. Jag höll på med bioteknik, frågor om
  dna-register, gmo och design av barn.

 276. Men även i andra frågor i klassrummet
  låter jag eleverna stötta varandra.

 277. Tack, Birgitta,
  för att du var med oss.

 278. -Vad säger ni om det här?
  -Fantastiskt. Under så lång tid.

 279. Jag forskade inte på mitt klassrum,
  så jag har inte hennes erfarenheter.

 280. Men det låter otroligt att doktorera och
  använda sitt eget klassrum.

 281. Men svårt. Distansen behövs också-

 282. -så man inte glömmer bort
  att man är forskare.

 283. Jag valde bort att forska på mitt eget
  klassrum. Det finns problem.

 284. Hon uttryckte också det
  när hon berättade. Men jättekul.

 285. Det är också en sak som blir tydlig här.
  Det är ändå möjligt att göra.

 286. Att de etiska problemen finns
  är inte skäl nog att låta bli.

 287. Vi pratar om att man antingen är lärare
  eller forskare.

 288. Jag tror att vi måste tänka
  att rollen hör ihop.

 289. Det finns metoder för att forska på sin
  egen praktik utan att det blir-

 290. -etiskt komplicerat.

 291. Man kan forska på sin upplevelse
  kring en undervisningssituation.

 292. Men det är en utmaning att forska.

 293. För om man forskar på människor ställer
  det extra höga krav.

 294. Men är det nån som grejar det,
  är det lärarna.

 295. Det är väl
  de som ska beforska det här?

 296. Vilka är de största vinsterna?

 297. Dels det här med
  att få ut forskningsresultat.

 298. Att forskningsresultat
  skapas på plats.

 299. Det uppstår nätverk och man blir
  vetenskapligt stöt-tålig.

 300. Men också nånstans...
  Det är såna tankar man har.

 301. Att läraren får vara
  den vetenskapliga personen.

 302. Det smittar av
  om lärare pratar om sånt här.

 303. Håller man på med
  vetenskapliga och etiska frågor...

 304. Det kändes i inslaget som om etik var...
  Både i hennes forskning-

 305. -och i undervisningen uppskattade hon
  att elever lyfte etiska frågor.

 306. -Det här färgar undervisningen.
  -Relevansen också.

 307. När man börjar i sin egen praktik
  väljer man inte nåt som...

 308. Nån grammatikgrej, utan det här är ett
  problem jag sett i mitt klassrum-

 309. -som jag hör mina kollegor prata om.
  Sen får man utvecklas utifrån det.

 310. Det är jättespännande.
  Det är precis så det ska gå till.

 311. Man måste också kunna forska lite i sitt
  klassrum utifrån mindre problem-

 312. -och prata med sina kollegor, men det är
  viktigt att det dokumenteras.

 313. Om man inte kan skriva ner det,
  finns det inte.

 314. Det måste finnas utrymme även för det
  som inte är universitetsforskning.

 315. Det kan ändå vara forskning
  som kan driva skolutveckling.

 316. Stort tack för att ni kom hit. Ni ska få
  prata mer i vårt eftersnack.

 317. Dela gärna med er av era tankar
  under hashtagg Lärlabbet.

 318. På vår blogg kan ni se eftersnacket.
  Nästa gång pratar vi om-

 319. -hur lärare kan ha ett forskande
  förhållningssätt i vardagen. Hej då!

 320. -Då var det till ända.
  -Ska vi hoppa ner från stolarna?

 321. Sitt kvar om ni vill.
  Vad får ni för tankar nu?

 322. Jag tänker att det är ett stort fält-

 323. med teori, praktik,
  vetenskaplighet, skola och forskning.

 324. Man skrapar bara på ytan-

 325. -men det är också angeläget.

 326. Det är otroligt bra att det lyfts.

 327. Bara lärarna har
  tid att titta på programmet...

 328. Tiden finns kanske inte alltid
  att skapa utrymme för just detta.

 329. Tänk vilken bra utgångspunkt såna här
  program kan vara för att diskutera.

 330. Det stora problemet är
  att det är mycket praktiskt-

 331. -som stör oss i vår undervisning.

 332. Många lärare är nog intresserade av att
  forska på sin egen undervisning.

 333. Sen blir det inte av
  för att man har stora grupper-

 334. -och stora saker man måste ta itu med
  och som måste gå först.

 335. Eleverna går alltid först för lärare,
  och det blir så lite tid kvar.

 336. Det är lite energi kvar också.
  Man orkar inte riktigt.

 337. Man ska vara rädd om lärarna
  och väcka den lusten.

 338. Skolan
  skulle nog kunna nå mycket längre-

 339. -om man får den pushen som man får
  av att titta på sin egen praktik-

 340. -och av att se saker man inte har sett
  och sätta dem i ett sammanhang.

 341. Att få diskutera det med andra...
  Det är riktig fortbildning.

 342. På vår skola har vi en liten
  sån grej. Vi har börjat lite grann.

 343. Lärarna får försöka att beskriva
  ett problem med sin undervisning-

 344. -och vad de vill pröva
  för att komma åt det problemet.

 345. Kanske lösa det, men det behövs inte,
  utan bara få perspektiv.

 346. -Kan du ge nåt exempel?
  -Ja...

 347. Idrottslärarna på vår skola
  hade stora prov förut i idrott.

 348. Idrottsämnet är lite teoretiskt
  nuförtiden. De har gått ifrån det-

 349. -och gjort till bikupor och liknande.

 350. De har testat
  att eleverna går medan de diskuterar.

 351. Vad händer då,
  och hur uppfattar eleverna detta?

 352. Det är inte lätt
  att mäta kunskapsnivåer-

 353. -men man kan mäta attityder.

 354. Det kan man göra i andra ämnen också.

 355. Det är svårt att ha en kontrollgrupp när
  man forskar på sin undervisning.

 356. Man får titta på vad som händer med
  eleverna. Hur har de upplevt det här?

 357. Det är lagom. Sen får de
  skriva ner det i en enklare rapport.

 358. De får för lite tid för detta,
  men det är en början.

 359. Hur skulle ett sånt här
  utvecklingsprojekt se ut inom slöjd?

 360. Det finns, tycker jag.

 361. Det är en studie
  som är gjord nyligen-

 362. -som tittar
  på nyanlända i slöjdsammanhang.

 363. Slöjden är en lite annorlunda miljö.

 364. Först identifieras vissa saker i den.

 365. I slöjden samlas man runt saker. Det
  hävdar jag också i min avhandling.

 366. Vi samlas runt föremål, som ett glas.

 367. I det här fallet samlades eleverna kring
  skriftliga instruktioner.

 368. De här eleverna kunde inte språket,
  så det både samlade och stötte bort.

 369. Då är en enkel...

 370. En enkel intervention är att ta bort
  den skriftliga instruktionen-

 371. -och se om det förändrar dynamiken.

 372. Det håller på att göras.

 373. Men att göra en intervention...

 374. Vi tänker oss gärna att skolforskning
  ska vara en experimentell studie-

 375. -där vi har ett läge här. Sen gör vi en
  intervention och mäter i slutet.

 376. Kanske en kontrollgrupp...
  Men forskning är lika gärna-

 377. -att ta nåt känt och belysa det
  från ett nytt perspektiv.

 378. Det är också forskning. Att forska
  på sig själv är också giltigt.

 379. Inte bara att forska på elevers
  upplevelse av en undervisning-

 380. -utan jag måste tillskriva mig själv som
  lärare den legitimiteten.

 381. Min åsikt och mina upplevelser
  funkar också att beforska.

 382. Vi vinner nog på att bredda tanken
  om vad forskning kan vara.

 383. Inom estetiska ämnen och slöjd-

 384. -pratar vi mycket om
  hur tyst kunskap kan fångas.

 385. Praktisk klokhet
  är ett begrepp vi använder.

 386. Charmen med pedagogiskt arbete
  och utbildningsvetenskap-

 387. -är att det inte är riktigt satt än.

 388. Det finns en frihet i det här,
  men också en vilsenhet ibland.

 389. Det har jag upplevt i min forskning.

 390. Inom fältet slöjd finns det inte
  så många att ta rygg på-

 391. -men jag är ganska fri att välja.

 392. I läs- och skrivutveckling är väldigt
  mycket beforskat. Där är det snarare:

 393. Vad ska man förhålla sig till?
  Vad har relevans för min forskning?

 394. Det är en helt annan utgångspunkt-

 395. -jämfört med slöjdforskningen
  som är lite smalare-

 396. -eller som det
  inte finns mycket forskning kring.

 397. Det är det svåraste. Vilken slags
  forskning behöver mina kollegor...

 398. -Hur gör du, då?
  -Jag väljer själv...

 399. ...utifrån vad som är relevant.

 400. Jag får tänka på
  vad det vi pratar om handlar om.

 401. Jag kan ge
  ett annat exempel från min skola.

 402. När de valde forskningsprojekt-

 403. -var det två kollegor som tittade på
  elevers läsning av skönlitteratur.

 404. Vad elever uppfattade som...

 405. Inte uppväckande för deras läslust-

 406. -men vad som skulle få dem
  att läsa mer. De gjorde enkäter.

 407. Det här resultatet
  använder vi svenskalärare på skolan-

 408. -för ett utvecklingsprojekt i år.

 409. Vi läser teorier kring användning
  av skönlitteratur i klassrummet-

 410. -och vad man vill åt.
  Vi diskuterar kring det lästa.

 411. Sen funderar vi på vad det innebär.

 412. Det har redan skett
  förändringar av vår undervisning.

 413. Där funkar inte jag som en expert,
  utan som lärare, precis som de andra.

 414. Förutom att jag
  strukturerar upp samtalet, och så.

 415. I övrigt är jag en av de andra.
  Vi pratar om-

 416. -vad som skulle hända om vi gjorde det
  som en viss forskare pratar om.

 417. Det är ett enkelt exempel på
  att om man inte kan göra nåt annat-

 418. -kan man åtminstone
  göra det i sitt arbetslag.

 419. Båda de här grenarna behövs ju.
  Den här resultat...

 420. När vi vet att vi vill höja
  resultaten i ett ämne-

 421. -så kan vi testa metoder. Didaktisk
  forskning i den egna praktiken.

 422. Sen finns det genus inom mitt fält...

 423. Vi har ett jämställdhetsmål.

 424. Det är ett otydligt mål, men det är ändå
  strukturer vi måste förstå.

 425. Jag måste förstå dem
  där jag är i min slöjdsal.

 426. Det är klart att det blir
  andra typer av frågeställningar-

 427. -och andra typer av studier. Det går
  inte att mäta i bättre eller sämre.

 428. Jag vill slå ett slag
  för den här reflexiva didaktiken-

 429. -eller att hålla öppet för olika typer
  av forskningsinriktningar.

 430. -Det vinner vi på.
  -Vi är nog vid nåt slags paradigm...

 431. ...där forskningen
  hela tiden ska visa resultat.

 432. Jag tror att det är ett feltänk.

 433. Vi visar nog bättre resultat
  om vi släpper det.

 434. Det är en paradox
  som vi måste komma runt.

 435. Det här med mätbarhet...

 436. Kvaliteten kommer nog genom
  ett annat slags långsiktigt tänkande.

 437. Det är ett av spåren.

 438. Tack för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Didaktik, Forskning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever?

Avsnitt 6 av 10

Hur ger man bra feedback till sina elever? Att ge bra återkoppling kan vara båda svårt och tidskrävande. Enligt aktuell forskning är den processorienterade återkopplingen - som fokuserar på styrkor, svagheter och råd - mycket mer användbar för eleverna än den återkoppling som består av betyg. Återkopplingen blir än mer effektiv om man jämför elevens aktuella kunskapsnivå med inlärningsmålet och sedan ger eleven strategier för hur de ska kunna uppnå målet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fysisk lärmiljö i klassrummet

Avsnitt 7 av 10

Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klassrum. Hans studie visar att 16 procent av elevernas studieresultat beror på klassrumsmiljön. Peter redogör för vad man som lärare kan göra för att förbättra den fysiska lärmiljön.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur ser en bra läxa ut

Avsnitt 8 av 10

Läxor är ett återkommande debattämne. Vissa lärare är för, andra emot. Men hur ser en bra läxa ut? Och vad är egentligen syftet med den? Cathy Vatterott, professor i pedagogik vid University of Missouri, går in på vilka egenskaper en bra läxa ska ha. Bland annat säger hon att läxan ska göra att eleven känner sig smartare, inte dummare. En läxa ska heller inte öka på frustrationen vid inlärning. Enligt John Hatties stora metastudie med över 100 000 elever har läxor en positiv, men begränsad effekt, på elevers lärande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man bra grupparbete som lärare?

Avsnitt 9 av 10

Forskning visar att grupparbeten utvecklar viktiga förmågor, men de skapar ofta svårigheter när det gäller samarbete och bedömning. Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik, har ägnat sin forskning åt grupparbete. Hon menar att det är bra om det finns ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen och att rollfördelningen i gruppen är viktig. Jennifer Langer-Osuna, biträdande lektor i matematikstudier vid Stanford University, menar att en gruppuppgift ska vara så komplex att den stimulerar till diskussion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Differentierad undervisning för att utmana alla elever

Avsnitt 10 av 10

Många elever behöver mer utmaningar i undervisningen, enligt Skolinspektionen, annars går de miste om det lärande och den utveckling de har rätt till. Fem procent av alla elever kan räknas som särskilt begåvade. Simon Hjort är lektor vid didaktikcenter i Linköpings kommun. I sin bok "Effektiv undervisning, meningsfullt lärande" beskriver han hur man kan använda sig av differentierad undervisning för att utmana alla elever i en klass, oberoende av vilka förutsättningar de har.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.