Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Digital undervisningDela
 1. Den svenska skolan ska bli bäst
  på digitaliseringens möjligheter.

 2. Men då måste du som lärare
  utveckla digital kompetens.

 3. Hur gör man det? Hur använder man det
  i undervisningen?

 4. Ni ska göra ett medborgarförslag
  med ritning och uträkningar.

 5. -Vad är det för något?
  -En bubbelpool.

 6. -Gör digitaliseringen skolan bättre?
  -Ja, vid det här laget vet vi det.

 7. Läraren måste göra nåt helt nytt.

 8. Eleverna sitter utspridda över hela Norge
  i ett virtuellt klassrum.

 9. Ni ska göra ett medborgarförslag-

 10. -för hur anläggningen kan se ut
  med ritning och uträkningar.

 11. Och vissa saker ska finnas med.

 12. Vi jobbar med "storyfication", ett
  arbetssätt i en digitaliserad miljö.

 13. Storyfication är ett eget framarbetat
  koncept av mig och Jeanette.

 14. Vi gillar ämnesövergripande tänk och
  vill arbeta i en digitaliserad miljö-

 15. -eftersom vi hade blivit
  en en-till-en-skola:

 16. "Hur ska vi jobba med digitala verktyg
  på ett bra sätt?"

 17. Och vi ville arbeta
  med ett helhetsperspektiv.

 18. Vi är en liten skola och vill hjälpas åt
  att bygga upp undervisningen.

 19. Det underlättar ofta i bedömningen
  att tänka tillsammans.

 20. Det här är en kortsida. Om du väljer att
  ha det på den sidan...

 21. Så här... Här är kortsidan, tror jag.

 22. Det här är kortsidan,
  och den här är ju...

 23. Om du går upp ser du att
  den är längre. Gå upp i ovanför-läge.

 24. Det är längre så,
  det här är kortsidan.

 25. -Det blir dubbelt, det blir 60.
  -Okej.

 26. Vi arbetade fram storyfication,
  ett storyline-inspirerat arbetssätt-

 27. -med "gamification" som drivkraft.

 28. I en "storyline" har man tid, plats
  och karaktärer.

 29. Det utspelas någonstans. Det är
  uppdragsbaserat, de får uppdrag.

 30. Gamification är att använda spel-
  -mekanismer i verkliga situationer-

 31. -för ökat engagemang hos eleverna.

 32. För oss har gamification varit
  att i varje projekt som vi haft-

 33. -så har eleverna fått bygga
  en lägenhet eller stuga.

 34. De har fått skapa karaktärer
  som har bott i stugan.

 35. Genom att utföra olika uppdrag
  har de fått måla och tapetsera.

 36. De kanske har fått en soffa
  som en morot på vägen i uppdraget.

 37. Det är våra storyfication-projekt.

 38. -Det är solceller.
  -Miljöperspektivet. Snyggt.

 39. Ja. Snyggt. Är det här platser
  för att sätta handduken på?

 40. -Båda.
  -Båda?

 41. Det som tränas
  i storyfication-uppdraget-

 42. -är elevernas förmåga
  att lösa problem.

 43. Att göra beräkningar av omkrets,
  att kunna göra en skalenlig skiss-

 44. -att kunna följa sin ritning och
  uttrycka språkligt vad de har gjort.

 45. En megapool kan inte vara liten.

 46. Det kan ju betyda att den är stor så,
  men den kan vara grund.

 47. Det jag ser hos eleverna
  vid våra storyfication-uppdrag-

 48. -är att de visar stor arbetsglädje,
  motivation och engagemang.

 49. Vi ser att de tycker det är roligt och
  vi själva tycker det är roligt.

 50. Så vi brukar säga att storyfication
  ger oss lust att undervisa.

 51. Men det ger också eleverna lust
  att lära, så vi vinner alla på det.

 52. Det viktigaste med digitala verktyg
  är den pedagogiska idén.

 53. Det är den som ska styra. De digitala
  verktygen är hjälpmedel för oss-

 54. -att både motivera och visa saker
  på ett lättare sätt för eleven.

 55. Men vår pedagogiska idé ska styra, inte
  de digitala verktygen.

 56. Att med hjälp av digitala verktyg
  arbeta ämnesövergripande-

 57. -är väldigt inspirerande och roligt,
  för jag som svensklärare-

 58. -har det mycket lättare
  om jag får jobba med matteläraren.

 59. Som du nämnde är vi en liten skola-

 60. -så vi måste arbeta med varandra
  trots att vi har olika ämnen.

 61. Det är som med livet i stort,
  det går inte att skilja på saker-

 62. -utan SO och NO går ihop, tillsammans
  med teknik och matte.

 63. Allt liksom hänger ihop, det vore
  konstigt att tänka på ett annat sätt-

 64. -nu när vi har hittat
  den här arbetsformen-

 65. -där vi försöker hitta de berörings-
  punkter och förmågor som hör ihop.

 66. Det är viktigt att eleverna ser
  att allt hänger ihop-

 67. -för det har vi pratat mycket om.
  Vi vill ha verkliga problem-

 68. -så inte skolan är en isolerad värld. De
  ska stöta på det i verkliga livet.

 69. Det ska vara sånt de kan stöta på: bygga
  ett hus, tapetsera en vägg-

 70. -eller skriva en jobbansökan,
  som de kommer få göra sen.

 71. Digitala verktyg låter mig hjälpa
  eleverna på ett helt annat sätt.

 72. Till exempel finns det bra, konkret
  material på Ipad och datorer-

 73. -för att hjälpa och förstå
  till exempel algoritmer.

 74. Ett tiobasmaterial, "Number pieces".

 75. Jag brukar göra instruktionsfilmer.

 76. När jag märker att elever fastnar
  på samma typ av saker-

 77. -så gör jag en instruktionsfilm
  och får bättre flöde under lektionen.

 78. Det underlättar för mig.

 79. I engelska har jag använt appen
  "Buddypoke"-

 80. -där man skapar en egen avatar
  och skapar olika utseenden till den.

 81. Sen spelar man in ljud
  så att den får prata.

 82. I årets projekt fick eleverna presentera
  sig via den här appen.

 83. De fick berätta om sig själva
  på engelska och spela in.

 84. Sen är det som om avataren berättar och
  är dem själva.

 85. Det blir bra, eleverna vågar mer när
  avataren pratar och inte de själva.

 86. De vågar mer, det var en förstärkning
  för att få dem att våga prata.

 87. -Eleven går in i en annan roll.
  -Precis.

 88. Jag tänker på att vi använder Minecraft
  i undervisningen.

 89. Det är också motivationshöjande
  för eleverna.

 90. Man måste vara där barnen är-

 91. -och hitta verktygen
  som motiverar dem just nu.

 92. För om tio år är det säkert
  inte Minecraft, utan något annat.

 93. Så det gäller att följa med
  och utnyttja det i skolan.

 94. Att ta vara på
  det eleverna faktiskt är i.

 95. -Och som de är intresserade av.
  -Precis.

 96. Digital undervisning i all ära,
  men vad gör verktygen för skillnad?

 97. Vad krävs för att du ska hänga med?

 98. Med Jan Hylén pratar vi
  om kollegialt samarbete-

 99. -nya arbetssätt
  och digital skolutveckling.

 100. Digitaliseringen i samhället
  är ett faktum-

 101. -och skrivningarna i styrdokumenten
  gör det tydligt.

 102. Gör digitaliseringen skolan bättre?

 103. Ja, vid det här laget kan vi se det.

 104. Det finns förbättringar
  i lärandet som vi kan påvisa-

 105. -och tidsbesparingar för lärarna.

 106. Men för att förbättra lärandet
  måste man jobba systematiskt-

 107. -och veta när man ska använda
  digitala verktyg och varför.

 108. De ska inte användas slumpmässigt.

 109. Lärare kan använda självrättande prov
  som sparar mycket tid.

 110. Vi vet från danska undersökningar
  att digitala läromedel sparar tid.

 111. De har uppmätt 5-6 % skillnad.

 112. Det låter inte mycket,
  men är en timme i veckan.

 113. Det är ändå ett bevis på
  att det går att spara tid.

 114. Finns det konkreta exempel
  på den här förbättringen?

 115. Ja, det finns många exempel på
  när eleverna lär sig mer-

 116. -och bättre. Ett av de bästa exemplen i
  Sverige är en studie i Sollentuna-

 117. -där man tittade på tre grupper
  i årskurs 1-3, ganska små elever.

 118. En grupp jobbade systematiskt med
  digitala verktyg efter en viss metod-

 119. -en grupp jobbade slumpmässigt,
  ibland digitalt och ibland inte-

 120. -och en grupp jobbade traditionellt.

 121. Sen tittade de på delproven i matte och
  svenska i de nationella proven-

 122. -för de tre grupperna. De som jobbat
  systematiskt klarade sig klart bäst.

 123. Mest intressant var att pojkarna gjorde
  mycket bättre ifrån sig.

 124. Näst bäst var den grupp
  som jobbat traditionellt-

 125. -och sämst gick det för gruppen
  med slumpmässig användning.

 126. Det visar att det finns tydliga vinster
  om man jobbar systematiskt-

 127. -och att man ska akta sig
  för det slumpmässiga:

 128. "Jag vet inte varför,
  men har hört att det ska vara bra."

 129. Vad har lärare för behov vad gäller att
  utveckla digital kompetens-

 130. -och använda digitala läromedel?

 131. Det vi ser i undersökningar
  är att man ofta efterfrågar-

 132. -undervisningsnära kompetens,
  det som rör det egna ämnet.

 133. Det säger lärarstudenter i två under-
  sökningar, en i höstas och en nu.

 134. Och vi vet från Skolverkets under-
  sökningar att man efterfrågar det.

 135. Så det är ganska likt
  vad gäller behoven...

 136. -...för yrkesverksamma och studenter?
  -Det verkar så.

 137. -Hur ser det ut för skolledarna?
  -De är viktiga, och har försummats.

 138. I undersökningar säger en av tre
  rektorer att de saknar kompetens-

 139. -att leda det strategiska digitala
  arbetet. Det är inte bra.

 140. Så kan vi inte ha det.
  De måste få mycket mer utbildning.

 141. Nu kommer utbildningsmoduler
  riktade till rektorer, det är bra.

 142. Lärarrollen har förändrats mycket
  sen folkskolan infördes.

 143. Vad har digitaliseringen adderat?

 144. Den accentuerar förändringen av läraren
  från att vara en föreläsare-

 145. -till att bli mer av en ledare
  i klassrummet. Inte att kliva undan-

 146. -utan att leda ett arbete
  där eleverna är aktiva.

 147. Det vi vill uppnå är aktivare elever,
  att de inte sitter och lyssnar-

 148. -eller att de sitter ensamma
  och knappar på sina datorer.

 149. Man ska utnyttja tekniken
  - lyssna kan man göra hemma-

 150. -och utnyttja att gruppen ses
  när man gör det.

 151. Ett konkret sätt är att man kan jobba
  mer formativt och processinriktat.

 152. När vi gick i skolan,
  eller åtminstone jag-

 153. -så fick man tillbaka skriftliga prov
  eller läxförhör två veckor senare-

 154. -och så stod det "bra" i kanten
  eller "tänk på avstavningarna".

 155. Nu kan läraren gå in direkt
  i texterna, speciellt i molntjänster-

 156. -där dokumenten ligger öppet
  för dem som är med i gruppen-

 157. -och kommentera
  redan i tidiga skeden-

 158. -och säga till eleven vad som behöver
  utvecklas och vad som är bra.

 159. Vad behöver lärare för att utveckla
  digital kompetens och undervisning?

 160. Gärna att skapa en kultur
  av att man delar med sig på skolan-

 161. -att man törs testa och göra fel.

 162. En del kallar det för stunder
  med "skryt och byt"-

 163. -eller "skicka sladden" då man visar på
  projektor vad man gjort.

 164. "Det gick så där, men jag testade",
  eller "det här gick bra".

 165. Då behöver inte alla uppfinna hjulet på
  nytt, man kan lära av varandra.

 166. Det finns sen gammalt forskning
  som visar att IT är en förstärkare-

 167. -så att bra fungerande skolor
  och klassrum kan bli ännu bättre-

 168. -med tekniken, och precis tvärtom.

 169. Är det oreda kan det bli värre, för det
  kommer in ett störningsmoment.

 170. Man ska inte underskatta
  de krafter man sätter i rörelse.

 171. Det är ett viktigt arbete
  som många behöver engagera sig i.

 172. Att arbeta digitalt
  höjer undervisningen-

 173. -det blir ett extra lyft
  med digitala verktyg.

 174. Man kan variera sig, både ha papper och
  penna och digitala verktyg.

 175. Det höjer undervisningen
  att jobba digitalt.

 176. Större variation, du når fler.

 177. De blir också mer motiverade
  att använda verktygen.

 178. Deras arbete syns på ett annat sätt.

 179. Man kan också hjälpa eleverna
  på ett annat sätt.

 180. De digitala verktygen är hjälpmedel.
  Om jag vill visualisera någonting-

 181. -till exempel människokroppen-

 182. -så kan jag använda en app
  för att visa hur den ser ut inuti.

 183. Men de är även hjälpmedel i matte
  för att förstå de olika talsorterna-

 184. -eller för att använda som konkret
  material i undervisningen.

 185. Det är jättebra att använda
  när man vill ge reflektion-

 186. -eller rätta, hjälpa dem på traven,
  inspirera och dela dokument.

 187. Då kan jag göra det på jobbet, hemma
  eller var jag nu må vara.

 188. Jag kan hela tiden stötta
  och hjälpa eleverna.

 189. Just att eleverna kan se vad de andra
  eleverna har gjort.

 190. När man publicerar dem på bloggen
  ser de det: "Aha, så gjorde den."

 191. Då kan man få lite hjälp,
  göra något liknande-

 192. -inspireras av varandra
  och hjälpa varandra att utvecklas.

 193. Med digitala verktyg får man en stor
  variation på sin undervisning.

 194. Man välja att använda papper
  och penna och vanliga böcker-

 195. -men med digitala verktyg kan man
  visualisera på ett helt annat sätt-

 196. -än vi har kunnat göra tidigare.

 197. Det var en platt karta
  om vi pratade om Europa.

 198. Nu har vi Seterra som är jätteroligt
  och det blir som en tävling.

 199. Det blir en tävling mot sig själv,
  inte mot klasskamraterna.

 200. Det behöver inte läraren säga,
  det är elevens egen drivkraft-

 201. -som skapar en inre tävlan
  eller tävlingsgen.

 202. Vi har krokat ihop med andra skolor
  via en blogg, "Matte United"-

 203. -där vi byter matteproblem
  med varandra.

 204. Det har givit jättemycket
  i matteundervisningen-

 205. -för eleverna har fått träna på att
  formulera problem som andra förstår.

 206. De har också fått träna på att visa
  hur de löser uppgifter-

 207. -och använda rätt begrepp. Samtidigt har
  de lärt sig digitala verktyg.

 208. De har fått göra egna mattefilmer.

 209. De andra skolorna har tipsat oss
  om digitala verktyg i matematik-

 210. -och vi har tipsat dem, vilket har lyft
  alla tre skolorna som är med.

 211. Vår skola är ganska liten
  och för mig som haft det i matte-

 212. -känns det som om jag har kollegor
  även i Norrtälje och Sundsvall.

 213. Det är häftigt, och eleverna
  har klasskompisar på andra orter.

 214. Det kräver mer av mig som lärare
  naturligtvis-

 215. -för jag måste ju vara insatt i
  hur verktygen fungerar.

 216. Men jag behövde inte kunna allt
  från början-

 217. -utan man måste våga prova,
  kasta sig in och testa.

 218. Eleverna lär sig otroligt fort, och det
  är roligt att de lär varandra.

 219. Jag behöver inte kunna allt,
  de kan också visa varandra-

 220. -och har någon förstått hur man
  ska göra, kan den hjälpa nästa.

 221. Sen förenklas det med digitala verktyg
  då man har allt samlat.

 222. När man ska göra bedömningar
  finns arbetena på bloggen-

 223. -så det är lätt för mig
  att gå tillbaka och se uppdrag-

 224. -som de haft tidigare
  och vad de har publicerat.

 225. Och även sånt som inte publicerats,
  som när vi har delat dokument.

 226. Det finns ju också färdigt
  på en egen arbetspadda.

 227. Det är ett flöde som funkar lättare.

 228. Vi har skapat en nätbaserad skola-

 229. -där elever från hela Norge träffar
  andra elever som är i samma situation.

 230. På så sätt har vi skapat ett koncept-

 231. -som kan användas för andra områden
  och andra målgrupper än de vi har nu.

 232. Till exempel modersmålsundervisningen
  för invandrare och flyktingar-

 233. -men även andra, smalare områden.

 234. Projektet inleddes 2011.

 235. Utbildningsdepartementet gjorde då
  en utredning om högstadiet.

 236. Utredningen visade
  att elevernas motivation sjönk i nian.

 237. Samtidigt hade Norge också
  dåliga resultat i Pisa-undersökningen.

 238. Därför ville man testa och se-

 239. -hur en nätbaserad matematikskola
  skulle hjälpa på de områdena.

 240. Den virtuella matematikskolan, DVM,
  har två målgrupper.

 241. Det är de som behöver
  större utmaningar på mattetimmarna.

 242. Alltså de som har tråkigt
  för att det är för lätt.

 243. Men vi har också de elever
  som tycker att matte är svårt.

 244. Vi har alltså
  två mycket olika målgrupper.

 245. Eleverna går i högstadiet
  och är mellan tolv och sexton år.

 246. Lärarna måste göra nåt helt nytt.
  De har inte undervisat så här förut.

 247. Normalt sett
  har man eleverna i klassrummet.

 248. Man har möjlighet att se kroppsspråk
  och mycket annat.

 249. Men här sitter eleverna utspridda
  i hela Norge.

 250. De måste läras sig
  hantera ett virtuellt klassrum.

 251. De måste lära sig att undervisa
  i ett virtuellt klassrum.

 252. De måste lära sig att hålla elevernas
  motivation och uppmärksamhet uppe.

 253. Till exempel, hur ska vi
  använda kameror. Hur ska vi använda...

 254. När ska läraren ha en stor bild av sig-

 255. -och när ska det vara en bild av tavlan,
  för att eleven ska hållas aktiv?

 256. Nåt som vi gjorde för att lyckas med det-

 257. -var att vi anlitade en person från NRK
  som kunde göra tv-program...

 258. ...och fick veta hur de gjorde för att
  hålla kvar tittarnas uppmärksamhet.

 259. Nätbaserad undervisning är inte lika bra
  som den som sker ansikte mot ansikte.

 260. Här sitter läraren nån annanstans
  än eleven.

 261. Vi kan inte konkurrera-

 262. -med den fysiska läraren som är på plats
  och hjälper eleven här och nu.

 263. Men vi kan erbjuda eleverna
  ett innehåll som de annars inte hade fått.

 264. De får undervisning-

 265. -så att de kan göra matematik för
  gymnasiet trots att de går i högstadiet.

 266. Detta eftersom det är nätbaserat.

 267. Tidigare hade bara de som bodde
  i större städer den möjligheten.

 268. Dessutom säger många elever att det är
  coolt att jobba med dator och på nätet.

 269. Själv är jag ganska aktiv
  i olika facebookgrupper.

 270. Jag läser - jag skriver inte mycket
  själv - men hittar bra idéer.

 271. Jag följer pedagoger som bloggar.

 272. Jag följer även mycket på Twitter,
  där man får jättebra idéer.

 273. Sen får man ju sålla i det man får-

 274. -men intresset väcks
  för något speciellt:

 275. "Just det där kan passa min elev."

 276. Jag utvecklas på samma sätt
  via Facebook-

 277. -och grupper jag är med i.

 278. Och trots flödet man får in,
  måste man tordas prova någonting.

 279. Jag tycker att det inte kräver mycket
  och att man får mycket tillbaka.

 280. Det var ju som du sa tidigare,
  bara att man vågar-

 281. -om man har den pedagogiska idén
  med vad man vill.

 282. Utifrån det får man fånga de digitala
  verktyg som uppfyller det man vill.

 283. Då kräver det inget mer av mig
  som pedagog-

 284. -annars hade jag försökt hitta,
  det finns fler möjligheter...

 285. ...att ge eleverna de bästa verktygen
  för att få en bra förståelse.

 286. Det gäller bara att våga.
  Att våga prova och använda dem.

 287. Och börja i det lilla. Om man tycker
  att digitala verktyg är onåbart...

 288. -...så kan man börja i det lilla.
  -Precis.

 289. -Start small.
  -Start small.

 290. Jag tycker det funkar jättebra att leda
  arbetet med digitala verktyg.

 291. Just det att eleverna
  är så pass motiverade i arbetet-

 292. -gör ju också att de faktiskt
  gör det de ska.

 293. Sen sitter eleverna inte själva
  med sin Ipad-

 294. -utan de samarbetar också
  med sina kompisar, precis som förr.

 295. Det är bara ett annorlunda,
  eller kanske inte numera-

 296. -men ett annat sätt
  än vad vi gjorde för tio år sen.

 297. Jag tänker att vi lärare
  har den pedagogiska idén-

 298. -som vi visar dem i uppdragen
  och sen utför eleverna dem.

 299. Det är där vi leder arbetet-

 300. -genom att ha den pedagogiska tanken
  bakom vilka verktyg vi ger eleverna.

 301. Även under arbetets gång
  följer vi eleverna.

 302. Vi har koll på vad eleverna gör.

 303. Vi handleder eleverna längs vägen
  när de har fått ett uppdrag.

 304. Jag kan påminna och säga;
  "Nu har vi en läxa till på fredag-

 305. -och jag ser att du inte har varit inne
  och tränat."

 306. Man ser dem på ett helt annat sätt via
  de digitala verktygen.

 307. Jag känner att vi ser dem än mer
  än för bara tio år sen.

 308. Dela gärna med er av era tankar
  på sociala medier: #lärlabbet.

 309. Och vill ni se mer så gå in på:
  urskola.se. Hej då!

 310. Textning: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Digitalteknik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?