Titta

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Om UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Föreläsningar och seminarier om utsatta EU-medborgare och hur man ska nå målet att alla i Europa ska ha en dräglig tillvaro. Konferensen är en plattform för erfarenhetsutbyte och delande av kunskap om aktuell forskning inom området. Inspelat 6-7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Till första programmet

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare : Kan EU-fonden FEAD göra skillnad i Sverige?Dela
 1. Kan FEAD-fonden göra skillnad
  i Sverige på nåt sätt?

 2. Jag ska försöka svara på den frågan
  i slutet av presentationen.

 3. Jag ska berätta vad fonden
  är till för och hur den ska jobba.

 4. Många undrar också varför vi har valt
  att jobba så här med den i Sverige.

 5. Jag ska också berätta kort
  om de projekt-

 6. -som vi finansierar
  med fonden i Sverige.

 7. Svenska ESF-rådet är samarbetspartner
  för den här konferensen-

 8. -så jag är glad över
  att vi kan vara med-

 9. -och bidra till de diskussioner
  som sker i dag och i morgon.

 10. FEAD heter "Fund for European Aid
  to the Most Deprived" på engelska-

 11. -och är en helt ny fond
  i EU:s fondfamilj.

 12. Den skapades och började verka 2014-

 13. -och ska pågå, som alla andra fonder,
  i sju år fram till 2020.

 14. Den är en del i EU 2020-strategin-

 15. -som vår statssekreterare
  Pernilla Baralt berättade om-

 16. -där man ska verka för en smart,
  inkluderande och hållbar tillväxt-

 17. -med sikte på
  att minska fattigdomen i hela EU.

 18. Som Pernilla sa har vi
  inte lyckats med det jättemycket-

 19. -i den här delen
  av EU 2020-strategin.

 20. Jag ska ta fram en bild.
  I Sverige finns den här fonden...

 21. Syns inte bilden?

 22. Det syns här, men inte där.

 23. Jag fortsätter prata ändå.

 24. Fonden finns i alla 28 medlemsländer.

 25. Men det är väldigt olika
  hur mycket pengar varje land får.

 26. I Sverige har vi sju miljoner euro
  från fonden.

 27. Alltså en miljon euro per år
  under sju år.

 28. Totalt sett finns det 3,8 miljarder
  euro i hela fonden, så vi får lite.

 29. Fonden finns delvis för att andra
  pengar till frivilligorganisationer-

 30. -har minskat och
  för att jordbruksstödet har minskat-

 31. -vilket gett minskad
  jordbruksproduktion.

 32. Så frivilligrörelsen i Europa
  har mindre möjligheter-

 33. -att hjälpa fattiga
  med mat och förnödenheter.

 34. Därför inrättade man fonden.

 35. Tanken var att alla medlemsländer
  skulle dela ut mat och förnödenheter-

 36. -till fattiga människor
  i det egna landet.

 37. Men Sverige är en del av undantaget-

 38. -tillsammans med Tyskland,
  Nederländerna och Danmark-

 39. -där man istället ska använda
  pengarna till social inkludering.

 40. Fortfarande ingen bild? Nej.

 41. Varför blev det då så? Mycket
  av förklaringen ligger nog i-

 42. -att vår generella välfärdspolitik-

 43. -inte handlar om att dela ut mat
  och kläder, utan om social omsorg-

 44. -och ekonomisk trygghet
  vid sjukdom och arbetslöshet-

 45. -och i viss mån även om ekonomiskt
  bistånd om man drabbas väldigt hårt.

 46. Om man läser historien-

 47. -kan man betrakta inledningen av vår
  välfärdspolitik på 20- och 30-talet.

 48. Där talade man om arbete och alla
  istället för om nödhjälp.

 49. Genom att människor kom i arbete fick
  de en egen försörjning och trygghet.

 50. Det skulle man jobba med i politiken,
  inte med nödhjälp.

 51. Så socialpolitiken blev på nåt sätt
  en del av arbetsmarknadspolitiken-

 52. -på 20- och 30-talet,
  och som vi fortfarande jobbar med.

 53. På nåt sätt lyckades de fyra länderna
  förhandla med kommissionen-

 54. -så att Sverige får använda fonden
  till det som inte är materiellt stöd-

 55. -utan det som är social inkludering.

 56. Parallellt med...FEAD-

 57. -finns också socialfonden som vi
  också förvaltar på ESF-rådet.

 58. Där finns väldigt mycket mer pengar,
  780 miljoner euro under perioden.

 59. Men där jobbar vi också
  med social inkludering.

 60. De två fonderna får inte kollidera.

 61. Både en liten och en stor fond
  som jobbar med social inkludering.

 62. Det socialfonden gör
  behöver man inte ha FEAD till-

 63. -och därför måste man hitta
  en målgrupp och aktiviteter-

 64. -som bara gäller för FEAD, och som
  socialfonden inte kan finansiera.

 65. Lösningen, eller skiljelinjen mellan
  FEAD och socialfonden ser ni här.

 66. Det handlar om icke-ekonomiskt aktiva
  EU- och EES-medborgare-

 67. -som vistas tillfälligt, begreppet vi
  hörde om i förmiddags, i Sverige-

 68. -utifrån den fria rörligheten-

 69. -som inte har rätt till bistånd från
  socialtjänsten, förutom nödhjälp.

 70. Så står det i överenskommelsen
  mellan Sverige och kommissionen.

 71. Vi har dock hört i dag att det finns
  kommuner som jobbar med insatser-

 72. -på ett annat sätt än vad som upp-
  fattades när överenskommelsen skrevs-

 73. -så det finns andra typer av stöd
  som kommunerna ger.

 74. Jag såg en dom från förvaltnings-
  rätten för Stockholms socialtjänst-

 75. -där de har fått okej på att dela ut
  pengar till frivilligrörelsen-

 76. -för att hjälpa utsatta medborgare
  från andra länder.

 77. Beslutet överklagades då man menar-

 78. -att skattepengar ska gå
  till kommunens medborgare.

 79. Men rätten
  gav Stockholms kommun rätt.

 80. Så det finns större möjligheter nu
  när vi arbetar mer med gruppen-

 81. -att både med andra och svenska
  pengar stötta i dessa fall.

 82. Men det handlar om icke-ekonomiskt
  aktiva som kommer hit-

 83. -och inte om asylsökande.
  Där får inte fonden arbeta.

 84. Asylsökande går in
  i ett annat system-

 85. -och andra stödformer
  som Migrationsverket ansvarar för-

 86. -så de är inte heller med i gruppen.

 87. Utan det är ju framförallt befolkning
  från Ungern och Rumänien-

 88. -alltså de målgrupper vi har pratat
  om idag, som får del av fonden.

 89. Projektägarna är inte vem som helst.

 90. Antingen är det ideella aktörer,
  alltså frivillig-Sverige-

 91. -eller kommuner. Det är de två
  som kan vara och är projektägare.

 92. Principen är att vi inte ska ha
  ett projekt i en aktör-

 93. -utan en aktör
  som administrerar projektet-

 94. -men man ska samverka. Precis som
  temat är för de här diskussionerna.

 95. Man ska samverka med andra
  kring ett större projekt.

 96. Så går det även till i våra insatser.

 97. Sedan finns tråkigt nog fyra stycken
  "inte" som ni ser på bilden.

 98. Vi får alltså inte
  dela ut mat och kläder.

 99. Det handlar inte
  om insatser i andra länder.

 100. Vi får inte använda fonden till att
  åka till Rumänien eller andra länder-

 101. -för att hjälpa målgrupperna där,
  utan pengarna ska användas i Sverige.

 102. Det får inte vara arbetsmarknads-
  insatser. Det sköter socialfonden.

 103. Man får inte ge direkta
  kontanta bidrag till individerna.

 104. Det är stöd runt individerna på andra
  sätt, inte olika materiella insatser.

 105. Fonden finns 2014-2020,
  men det tar ett tag att sätta igång-

 106. -så i början på 2015-

 107. -lyste vi ut drygt 50 miljoner kronor
  till projektverksamhet.

 108. Projekten pågår i treårsperioder-

 109. -så de som har startat från och med
  förra halvårsskiftet ungefär...

 110. ...kommer att pågå en bit in på 2018.

 111. Det finns pengar kvar i fonden som vi
  ska diskutera hur vi ska använda.

 112. Det blev fem projekt
  som fick dela på dessa 50 miljoner.

 113. Det är ett projekt som heter Bättre
  hälsa, som Göteborgs stad håller i.

 114. Digniti Omnia,
  som Växjö pastorat ansvarar för.

 115. Frisk, som Läkare i världen står för.

 116. Make Sense, drivet av
  Kommunalförbundet i Västernorrland.

 117. Och Po Drom,
  drivet av Göteborgs stadsmission.

 118. Så vi har två projekt
  som utgår från Göteborg-

 119. -men kring de här fem projektägarna-

 120. -finns det också
  ett hundratal andra organisationer-

 121. -som är samverkansaktörer...

 122. Förlåt, jag har skrivit fel.
  Bra att ni rättar mig.

 123. Göteborgs Räddningsmission ska det
  vara. Ni är med och arrangerar detta.

 124. Bra. Bra koll.

 125. Jag har inte tid att gå igenom
  vad projekten gör i detalj.

 126. Men jag finns här i dag och i morgon,
  samt Heidi Knorn och Johan Nordqvist-

 127. -från Svenska ESF-rådet,
  som ni kan prata med.

 128. Vi har ett bokbord,
  och de kan berätta om projekten.

 129. Dessutom finns också företrädare
  för samtliga projekt här i dag.

 130. Det finns även bokbord
  för de projekten.

 131. Så vill ni veta mer om vad projekten
  går ut på, så tala gärna med dem.

 132. Vad är då social inkludering? Jo, att
  skapa mötesplatser för målgrupperna-

 133. -men också att jobba mycket
  med uppsökande verksamhet-

 134. -för att få kontakt
  med dessa individer-

 135. -som kanske inte vet
  att projektverksamheten finns-

 136. -eller kanske uppfattar dem
  som myndigheter-

 137. -som man kan ha dålig erfarenhet av
  från sitt hemland.

 138. Det handlar om samhällsorienterande
  frågor och hälsoinformation.

 139. Hur fungerar det svenska samhället?
  Vilka rättigheter och skyldigheter-

 140. -har man som...?

 141. Vad kallar vi dem?
  Vad hette de i filmen?

 142. Besökare. Tack.

 143. Vi vet att det finns problem
  och frågor kring reproduktiv hälsa-

 144. -som de här projekten tar hand om.
  Språkträning och digitalisering.

 145. Hur fungerar en dator?

 146. Projekten finns då inte bara
  i de här orterna, utan i hela landet-

 147. -även om de inte finns på alla orter.
  Men på många olika ställen.

 148. Jag ser att du uppmanar mig
  att runda av nu.

 149. Kan FEAD göra skillnad?

 150. Det gäller sju år och i sammanhanget
  inte jättemycket pengar-

 151. -så man får ha måttliga förväntningar
  på vad vi kan göra.

 152. Men vi kan nog jobba mycket
  med enskilda individer-

 153. -och skapa egenmakt för individerna.

 154. Att de kan ta det med sig
  vid kontakt med projekten.

 155. Men jag tror på samverkan.

 156. Att vi med projekten och aktörerna
  hittar nya metoder och arbetssätt-

 157. -och att de förhoppningsvis
  lever kvar och blir ny verksamhet-

 158. -både för målgruppen och andra.
  Att vi skapar nya arbetsstrukturer-

 159. -och att det blir
  en långsiktig effekt av projekten.

 160. Vi får se om kommissionen tycker
  att FEAD ska finnas-

 161. -i nästa programperiod
  mellan 2021 och 2027.

 162. Ta kontakt med Heidi och Johan
  och titta på bokborden.

 163. Eller fråga mig om ni vill veta nåt.
  Tack.

 164. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan EU-fonden FEAD göra skillnad i Sverige?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Håkan Forsberg är ställföreträdande generaldirektör för Svenska ESF-rådet och berättar om EU-fonden Fead. Det är en fond med europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt i Europa. Kan den göra skillnad för utsatta människors livssituation? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi > Välstånd och fattigdom, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomisk hjälp, Ekonomiska förhållanden, Europa, Fattigdom, Finansväsen, Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Samordning och stöd - detta gör regeringen

Statssekreterare Pernilla Baralt berättar om mål och medel inom EU för att bekämpa fattigdom bland utsatta EU-medborgare. Hon beskriver hur arbetet ska bedrivas i Sverige samt hur avtalen mellan Sverige och Rumänien och Sverige och Bulgarien ser ut. Efter föreläsningen följer en diskussion med Johanna Westeson från Amnesty International och Sara Stendahl, professor i juridik vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Romer i Europa - utmaningar och vägar framåt

Thomas Hammarberg är ordförande i Kommissionen mot antiziganism. Han ger sin bild av situationen för romer som kommer till Sverige från andra länder i Europa. Vilka åtgärder är nödvändiga för att förbättra deras livsvillkor? Hur kan situationen förbättras i hemländerna och hur kan antiziganismen motarbetas? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Har barnen en plats i Sverige?

Paneldiskussion om hur man kan säkerställa att barn till utsatta EU-medborgare får tillgång till det som hör till de mänskliga rättigheterna. Medverkande: Ragnhild Eklund, Social resursförvaltning, Göteborg; Marina Johansson (S), kommunalråd, Göteborgs stad; Tove Fransson, Sveriges Stadsmissioner; Gina Ionescu, EU-migrant och Sara Stendahl, professor vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Boende och avhysningar

Samtal om avhysningar, antiziganism och situationen för EU-medborgare i Sverige. Medverkande: Sven Hovmöller, Föreningen Hem - hemlösa EU-medborgare; Gina Ionescu, EU-medborgare; Hans Caldaras, artist, författare och aktivist. Moderator: Aaron Israelson. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Kan EU-fonden FEAD göra skillnad i Sverige?

Håkan Forsberg är ställföreträdande generaldirektör för Svenska ESF-rådet och berättar om EU-fonden Fead. Det är en fond med europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt i Europa. Kan den göra skillnad för utsatta människors livssituation? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri

Panelsamtal om människor som befinner sig i tiggeri och prostitution i Sverige och i Europa. Vilka stödprogram och resurser finns för att göra insatser vid misstanke om människohandel? Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri - fördjupning

Samtal om människohandel som pågår i Europa idag. De medverkande möter dagligen personer som utsätts och berättar om människohandeln ur olika perspektiv. Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission; Aaron Israelson, journalist. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Mobilisering för Europas romer

Vasile Burtea är professor i sociologi och har i hela sitt liv arbetat för romers rättigheter. Här presenterar han ett förslag till europeisk strategi för att stimulera arbetet för romsk inkludering. Varje EU-land har en strategi på papperet, men hur ska den omsättas i praktiken? Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Europas och hemländernas ansvar

Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare, talar om vilket ansvar Sverige har för utsatta EU-medborgare när de befinner sig i landet och vilka krav som ska ställas på EU. Huvudansvaret för att skapa ett drägligt liv vilar på hemländerna, säger han. Den största minoriteten i Europa är romer, som är fler än hela Sveriges befolkning. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Soraya Post om utsatta EU-medborgare

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ, talar om antiziganismen och romernas historia i Europa. Det finns en stor omedveten antiziganism som kommer från en kultur och tradition, menar hon. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska. Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, bjuder på en historisk exposé över våra nationella minoriteter och beskriver övergrepp som har skett mot människor i dessa grupper. Han berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Inspelat hos Utbildningsradion den 30 oktober 2015. Arrangör: Utbildningsradion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.