Titta

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Om UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Föreläsningar och seminarier om utsatta EU-medborgare och hur man ska nå målet att alla i Europa ska ha en dräglig tillvaro. Konferensen är en plattform för erfarenhetsutbyte och delande av kunskap om aktuell forskning inom området. Inspelat 6-7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Till första programmet

UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare : Europas och hemländernas ansvarDela
 1. Jag får börja med att säga att jag
  tycker att det är beklämmande-

 2. -att behöva uttala självklarheter.

 3. Men de här senaste dagarnas
  pressdebatt-

 4. -visar att det är nödvändigt
  att framhålla-

 5. -att den här konferensen
  handlar om människor-

 6. -inte om djur, eller saker som kan
  gömmas undan eller jagas bort.

 7. Alla människor
  har grundläggande rättigheter-

 8. -mänskliga rättigheter,
  och det gäller alla, i teorin-

 9. -men inte alltid i praktiken.

 10. Det finns ett antal minoriteter,
  etniska och sociala-

 11. -som nästan alltid faller utanför.

 12. Den största minoriteten
  i Europa är romer.

 13. Mer än tio miljoner människor, alltså
  mer än hela Sveriges befolkning.

 14. På konferensen har vi talat om
  det ansvar som Sverige har-

 15. -som värdland för utsatta
  EU-medborgare, och det med all rätt.

 16. När de är här,
  då är det vår skyldighet-

 17. -att se till att de inte far illa.

 18. Man kan inte låta
  en människa drunkna-

 19. -för att det finns
  en simskola i närheten.

 20. Det är självklart också
  att huvudansvaret-

 21. -för att skapa drägliga
  livsbetingelser för alla medborgare-

 22. -vilar på hemländerna.
  Dem måste vi ställa krav på.

 23. Men vi måste också hjälpa
  och samverka med dem.

 24. Även Europa i stort har ett ansvar.

 25. De utsatta medborgarna i allmänhet-

 26. -och romerna i synnerhet,
  är ett gemensamt europeiskt problem.

 27. Det är mot den bakgrunden som jag
  skulle vilja att vi lyfter blicken-

 28. -och tar upp två förslag...

 29. Så. Tack. Det är svårt, det där.

 30. ...två förslag om samverkan
  i ett europeiskt perspektiv.

 31. Låt mig då börja med Europa.

 32. Då ska vi se...

 33. Här var det grejer.

 34. "Klicka på ikonen för att
  lägga till en bild..." Nu, då? Nej...

 35. Vi kör.

 36. För ett år sen, ungefär, tog
  EU-kommissionens ordförande, Juncker-

 37. -initiativ till en plan-

 38. -för utveckling av den europeiska
  pelaren för sociala rättigheter.

 39. En utredning tillsattes, med
  den förre svenske finansministern-

 40. -Allan Larsson som huvudansvarig.

 41. Han lämnade sin slutrapport i mars
  i år. Den omfattar drygt tio sidor-

 42. -och har en bilaga med 20 områden.

 43. De allra flesta av förslagen borde
  förstås gälla alla EU-medborgare-

 44. -men här faller faktiskt tio-tolv
  miljoner människor under radarn-

 45. -därför att de är som det heter
  "ekonomiskt inaktiva".

 46. "Ekonomiskt inaktiva"
  betyder i klartext-

 47. -att de är för fattiga för att
  alls komma in i det sociala systemet.

 48. Alla vi som har sett EU-

 49. -som mer än en institution
  för att underlätta marknaden-

 50. -vi måste bli besvikna.

 51. Planen ser ut som
  en makroekonomisk inventering-

 52. -med sidoblickar på såna
  sociala aspekter som är viktiga-

 53. -för att ekonomin ska fungera
  i och mellan unionens länder.

 54. Till yttermera visso, när man
  läser det här väldigt ordentligt-

 55. -så ser man att planerna
  egentligen bara gäller euro-området-

 56. -men då med möjligheter
  för övriga EU-länder att ansluta sig.

 57. Men det finns en ljuspunkt.

 58. Man har öppnat för samråd
  om de här planerna.

 59. Man har utlyst en medborgardialog-

 60. -en medborgardialog
  med möjligheter för alla-

 61. -enskilda,
  organisationer och myndigheter-

 62. -att lämna synpunkter och förslag.

 63. Den här möjligheten är öppen
  ända fram till den 31 december i år.

 64. Man har lovat att alla inkomna
  yttranden ska beaktas.

 65. Det här kan vi och det måste vi göra.
  Här måste vi göra vår röst hörd.

 66. Vi måste kräva att de utsatta
  EU-medborgarna inte lämnas utanför.

 67. Nu ska vi se...

 68. Det här är några punkter
  som vi behöver lyfta fram.

 69. Vi låter det vara. Jag kör ändå.

 70. -Jag gör ett försök.
  -Okej.

 71. Nej, den har hängt sig på nåt sätt.

 72. Vi kör ändå.

 73. Jag ska se till att ni får
  de här grejerna utsända så småningom.

 74. Det är några punkter
  som jag menar måste lyftas fram.

 75. Vi måste se till att det finns
  en referens i den här planen-

 76. -till de utsatta grupper
  som annars skulle falla utanför.

 77. Det är verkligen ett minimikrav.

 78. Vi ska se...

 79. Sen måste vi se till att vi får upp-

 80. -den tanke som Thomas Hammarberg
  har fört fram många gånger-

 81. -som man talade om här tidigare,
  som professor Burtea talade om-

 82. -nämligen att vi måste
  få till en europeisk samordnare-

 83. -för frågor kring
  de här stora romska minoriteterna.

 84. Den här samordnaren
  måste kunna rapportera-

 85. -direkt till kommissionens ordförande
  eller vice ordförande.

 86. Det är viktigt.
  Det är först då som vi kan få fram-

 87. -en gemensam syn på den politik
  som gynnar den här minoriteten.

 88. Sen, återigen professor Burtea...

 89. ...behovet av ett effektivt system
  för övervakning och "monitoring"...

 90. ...av medlemsländernas romapolitik,
  med regelbunden rapportering.

 91. Jag lämnar kvickt...
  Ni har säkert själva goda idéer-

 92. -och de hoppas jag att ni
  ska föra fram till kommissionen-

 93. -och hur gör man det? Jo, man... Det
  syns inte, det som jag har lagt fram.

 94. Här står det... Men jag lägger...

 95. Vi ska se.
  Den sista bilden låter vi ligga kvar-

 96. -annars så får ni den
  per e-mail så småningom.

 97. Det förbereds ett inspel
  från den offentliga sidan i Sverige-

 98. -men också svenska
  frivilligorganisationer, som vi-

 99. -måste ta sitt ansvar
  och lämna sina bidrag-

 100. -och ställa sina krav.

 101. Det gör man
  genom att gå in på den här sidan.

 102. Där finns alla uppgifter
  om hur man går till väga.

 103. Jag återkommer till det på slutet.
  Det var den europeiska aspekten.

 104. Det är också viktigt att svenska
  organisationer samarbetar bilateralt-

 105. -med motsvarigheterna i de utsattas
  hemländer, till exempel Rumänien.

 106. Vi har en användbar utgångspunkt
  i den här deklarationen-

 107. -som statssekreteraren
  talade om tidigare, det vill säga-

 108. -den som de svenska och rumänska
  socialministrarna skrev under 2015.

 109. Det är en text
  som av politiska skäl är tunn.

 110. Den nämner inte romer,
  men den kan användas som avstamp-

 111. -mot ett bredare
  och djupare samarbete-

 112. -som också är mer intensivt.

 113. Det är därför som vi
  har velat föreslå en deklaration-

 114. -om ett svensk-rumänskt samarbete
  på det civila samhällets nivå-

 115. -både mellan organisationer
  och det offentliga och sinsemellan.

 116. I den här lilla påsen
  som ni fick med konferensmaterial-

 117. -så finns det en text som ser ut
  så här. Den har ni allihop.

 118. Den har jag dessutom skickat ut
  till alla medlemmar av nätverket.

 119. Det är ganska många
  av de organisationer som är med här.

 120. Den har varit ute och gått
  fram och tillbaka under ett halvår-

 121. -men det är inte riktigt färdigt.

 122. Vi hade hoppats att kunna öppna den
  här deklarationen för undertecknande-

 123. -av svenska organisationer i dag,
  och det står också i programmet-

 124. -men det kan finnas flera som har
  synpunkter innan de vill skriva på-

 125. -och så har vi inte heller
  hunnit diskutera förslaget-

 126. -med mer än ett fåtal intressenter
  på rumänsk sida.

 127. Då skulle det vara ganska respektlöst
  att vi svenskar skrev på-

 128. -och sen fick de hänga på
  om det passade, så att säga.

 129. Mot den bakgrunden har vi skjutit upp
  möjligheten att ansluta sig-

 130. -till i början av nästa år.

 131. Vi kommer att lägga ut det här
  på vår hemsida, eumigranter.se-

 132. -och löpande informera om läget
  och hur anslutning ska kunna ske-

 133. -och dessutom kontakta alla
  konferensdeltagare. Jag har en lista.

 134. Jag ska väldigt snabbt
  gå igenom texten-

 135. -så att ni vet,
  om ni inte har tittat på det här.

 136. Det är ändå ett konstruktivt förslag,
  hoppas jag.

 137. Utgångspunkten är alltså
  den här deklarationen den 5 juni-

 138. -som socialministrarna skrev på.

 139. Barnens rättigheter ska man tala om,
  säger de-

 140. -socialvård ska man tala om,
  social trygghet ska man tala om-

 141. -och jämställdhet mellan könen
  tycker de också. Alldeles utmärkt.

 142. Det kan vi utveckla.

 143. Den här avsikten tar vi upp
  i vår deklaration.

 144. Sen så har deras deklaration...

 145. De har tre avsiktsförklaringar,
  och dem ska vi också bygga på.

 146. För det första ett utbyte av
  kunskaper, erfarenheter och exempel-

 147. -samt, säger de,
  understödjande av gemensamma projekt.

 148. Två: understödjande
  och underlättande av samarbeten-

 149. -mellan frivilligorganisationer
  i de båda länderna.

 150. För det tredje, att understödja
  vidare samarbete på nämnda områden-

 151. -och, nu kommer det viktiga,
  diskutera möjligheterna-

 152. -att ytterligare vidga samarbetet. Då
  kanske vi kan komma åt det viktiga.

 153. Det ska jag precis nu
  komma fram till.

 154. Vi vill att
  det civila samhällets organisationer-

 155. -i Sverige och Rumänien
  konstruktivt och aktivt-

 156. -ska intensifiera
  och fördjupa sitt samarbete-

 157. -för att förbättra situationen
  för de mest utsatta migranterna-

 158. -av vilka de flesta är romer,
  på basis av deras rättigheter-

 159. -deras behov
  och deras egna strävanden.

 160. Det är människor vi har att göra med.
  Vi tänker oss fem första steg.

 161. Det viktigaste
  och mest grundläggande kommer först.

 162. Det är arbetet mot antiziganism...

 163. ...och arbetet mot fördomar,
  i båda länderna.

 164. Det måste bygga på goda erfarenheter
  av arbete i båda länderna-

 165. -liksom,
  och det tror jag är ganska nyttigt-

 166. -de erfarenheter vi har i Sverige
  av arbetet mot antisemitism.

 167. Där kan vi lära oss mycket.

 168. Jag tänker inte bara på
  Thomas Hammarbergs kommission-

 169. -mot antiziganism,
  utan även Forum för levande historia-

 170. -som kan en hel del om det här.

 171. För det andra
  har båda länderna anslutit sig till-

 172. -flera internationella konventioner
  om mänskliga rättigheter:

 173. FN, Europarådet, EU och så vidare.

 174. Därför måste vi lägga fokus
  på de här rättigheterna-

 175. -och särskilt barnens rättigheter,
  rätten till människovärdiga bostäder-

 176. -rätten till hälso- och sjukvård
  och jämställdhet mellan könen.

 177. För det tredje ska vi ha
  ett intensifierat samarbete-

 178. -för att säkerställa att alla
  medborgare, både barn och vuxna-

 179. -blir registrerade och får tillgång
  till alla rättigheter-

 180. -som följer med medborgarskapet.

 181. Det vill säga också rätten
  att registrera och äga fast egendom.

 182. Det får inte gå till
  som det gör på somliga ställen-

 183. -i Rumänien och Bulgarien, att romer
  blir utkastade från sina egna hus-

 184. -bara för att de inte har papper på
  dem, på grund av den diskriminering-

 185. -som de är utsatta för.

 186. Det fjärde är att vi måste göra
  större ansträngningar-

 187. -för att hjälpa EU-migranter att
  få arbete i Rumänien eller i Sverige-

 188. -och därmed erkänna migrationens roll
  som fattigdomsbekämpande-

 189. -och främjande
  av utveckling på lokal nivå.

 190. Här kommer Lisa Pellings tankar-

 191. -och genomgång
  av remitteringarna i går in.

 192. Slutligen, ett intensifierat arbete-

 193. -för att koordinera
  frivilligorganisationernas arbete-

 194. -såväl sinsemellan
  som med offentliga institutioner.

 195. Det betyder att vi måste hoppas
  att många kommer att ansluta sig-

 196. -och det är först om många skriver på
  och ni dessutom uppmuntrar-

 197. -era motsvarigheter
  i Rumänien att skriva på.

 198. Först då får vi tyngd
  och kan göra nytta. Vi återkommer.

 199. Jag hade hoppats att som slutbild
  ge klara intentioner-

 200. -om vilka länkar som gäller.

 201. Det är en lista, och den
  kommer vi i stället att skicka ut.

 202. -Därmed ska ni väl gå och käka. Tack.
  -Tack så hemskt mycket.

 203. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Europas och hemländernas ansvar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare, talar om vilket ansvar Sverige har för utsatta EU-medborgare när de befinner sig i landet och vilka krav som ska ställas på EU. Huvudansvaret för att skapa ett drägligt liv vilar på hemländerna, säger han. Den största minoriteten i Europa är romer, som är fler än hela Sveriges befolkning. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
Bostäder, Levnadsförhållanden, Romer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Samordning och stöd - detta gör regeringen

Statssekreterare Pernilla Baralt berättar om mål och medel inom EU för att bekämpa fattigdom bland utsatta EU-medborgare. Hon beskriver hur arbetet ska bedrivas i Sverige samt hur avtalen mellan Sverige och Rumänien och Sverige och Bulgarien ser ut. Efter föreläsningen följer en diskussion med Johanna Westeson från Amnesty International och Sara Stendahl, professor i juridik vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Romer i Europa - utmaningar och vägar framåt

Thomas Hammarberg är ordförande i Kommissionen mot antiziganism. Han ger sin bild av situationen för romer som kommer till Sverige från andra länder i Europa. Vilka åtgärder är nödvändiga för att förbättra deras livsvillkor? Hur kan situationen förbättras i hemländerna och hur kan antiziganismen motarbetas? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Har barnen en plats i Sverige?

Paneldiskussion om hur man kan säkerställa att barn till utsatta EU-medborgare får tillgång till det som hör till de mänskliga rättigheterna. Medverkande: Ragnhild Eklund, Social resursförvaltning, Göteborg; Marina Johansson (S), kommunalråd, Göteborgs stad; Tove Fransson, Sveriges Stadsmissioner; Gina Ionescu, EU-migrant och Sara Stendahl, professor vid Göteborgs universitet. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Boende och avhysningar

Samtal om avhysningar, antiziganism och situationen för EU-medborgare i Sverige. Medverkande: Sven Hovmöller, Föreningen Hem - hemlösa EU-medborgare; Gina Ionescu, EU-medborgare; Hans Caldaras, artist, författare och aktivist. Moderator: Aaron Israelson. Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Kan EU-fonden FEAD göra skillnad i Sverige?

Håkan Forsberg är ställföreträdande generaldirektör för Svenska ESF-rådet och berättar om EU-fonden Fead. Det är en fond med europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt i Europa. Kan den göra skillnad för utsatta människors livssituation? Inspelat 6 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri

Panelsamtal om människor som befinner sig i tiggeri och prostitution i Sverige och i Europa. Vilka stödprogram och resurser finns för att göra insatser vid misstanke om människohandel? Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission. Moderator: Karin Klingenstierna. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Människohandel - vår tids slaveri - fördjupning

Samtal om människohandel som pågår i Europa idag. De medverkande möter dagligen personer som utsätts och berättar om människohandeln ur olika perspektiv. Medverkande: Mariana Petersel, organisationen Generatie Tanara i Rumänien; Ninna Mörner, Civila plattformen mot människohandel; Mats Paulsson, polisens traffickingenhet i Göteborg; Caroline Casco, Göteborgs Räddningsmission; Aaron Israelson, journalist. Inspelat 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Mobilisering för Europas romer

Vasile Burtea är professor i sociologi och har i hela sitt liv arbetat för romers rättigheter. Här presenterar han ett förslag till europeisk strategi för att stimulera arbetet för romsk inkludering. Varje EU-land har en strategi på papperet, men hur ska den omsättas i praktiken? Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Europas och hemländernas ansvar

Mats Åberg, Nätverket för utsatta EU-medborgare, talar om vilket ansvar Sverige har för utsatta EU-medborgare när de befinner sig i landet och vilka krav som ska ställas på EU. Huvudansvaret för att skapa ett drägligt liv vilar på hemländerna, säger han. Den största minoriteten i Europa är romer, som är fler än hela Sveriges befolkning. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Utsatta EU-medborgare

Soraya Post om utsatta EU-medborgare

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ, talar om antiziganismen och romernas historia i Europa. Det finns en stor omedveten antiziganism som kommer från en kultur och tradition, menar hon. Inspelat den 7 oktober 2016 i Smyrnakyrkan i Göteborg. Arrangör: Göteborgs Räddningsmission.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.