Titta

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Om UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Föreläsningar och samtal om svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige. Frågor som tas upp är exempelvis vilka språkkunskaper det krävs för att få arbete i Sverige och hur det går att utveckla språkkompetensen på en arbetsplats. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer : Vilka språk talas i Sverige?Dela
 1. Jag har alltså försökt uppskatta-

 2. -vilka språk som finns i Sverige
  och hur många talare de har.

 3. I nån mån även var de bor
  och lite sånt där.

 4. Det finns det
  ingen officiell statistik om.

 5. Storebror, staten, vet absolut "nada"
  om språken i Sverige-

 6. -vilka som finns
  och hur många som pratar dem.

 7. Hur som helst, så har jag i boken
  och därför även nu då-

 8. -en liten historisk exposé
  som inledning.

 9. Andra tyckte att den skulle vara med.

 10. Just när man pratar om det
  är det kanske bra så att ni slipper-

 11. -att hela tiden
  bara få siffror upprabblade.

 12. Den historiska exposén
  kunde få börja här nånstans-

 13. -vid stormaktstiden.
  Det här ska föreställa 1660-

 14. -då Sverige hade
  sin största utsträckning-

 15. -sina naturliga gränser,
  eller hur ni vill uttrycka det.

 16. Här är det ju svårt att dra gränser-

 17. -mellan vad som är svenska, norska,
  danska och så vidare.

 18. Jag har därför använt mig
  av tre färger här.

 19. Gult är germanska språk,
  blått är uraliska språk-

 20. -finska och samiska i första hand.

 21. Sen ett litet hörn längst ner till
  höger med ett baltoslaviskt språk.

 22. Runt 1660 under stormaktstiden-

 23. -kan vi räkna med att ungefär
  halva Sveriges befolkning pratar...

 24. Ska vi säga att de pratar svenska,
  eller pratade nånting...

 25. ...nån form av språk, vars...

 26. ...efterföljare
  vi i dag kallar svenskar?

 27. Ni vet det här med gränser
  mellan språk och dialekt.

 28. Det finns inga vettiga gränslinjer.
  Eller gör luftcitattecken "svenska".

 29. Cirka hälften av invånarna i riket-

 30. -pratade då vad vi
  skulle kunna kalla för svenska.

 31. Sen vet ni ju vad som hände
  med stormaktsväldet.

 32. Det gick ju åt fanders.

 33. Det förlorades bit för bit.
  Det sista som kapades var Finland.

 34. Inte det allra sista, men det
  sista stora var Finland, 1809.

 35. Då får vi en gräns där i mitten.

 36. Redan om den här kartan
  är allt man vet i frågan-

 37. -ser man att vi får
  ett mycket svenskare Sverige-

 38. -när vi då blir av
  med den östra rikshalvan.

 39. Om man ska ha några historiska
  hållpunkter för dagens situation-

 40. -så har vi först stormaktstiden
  då Sverige är rysligt mångspråkigt-

 41. -som vi såg här.

 42. Efter förlusten av Finland kommer
  napoleonkrig och i deras kölvatten-

 43. -kommer idén om att folkslag
  och stater ska motsvara varandra.

 44. Det ska bo en etnicitet
  i varje nation.

 45. Annars får gränser dras om eller folk
  skjutas av för att det ska stämma.

 46. Under 1800-talet blir Sverige genom
  förlusten av Finland mer renspråkigt.

 47. Sen kommer ideologin med nationalism,
  nationalromantik och sånt-

 48. -som gör att vi vill bekämpa
  de få minoriteter som vi har kvar.

 49. Under 1800-talet
  försöker vi göra svenskspråkiga av...

 50. ...kanske inte så mycket samer,
  men den största andra minoriteten-

 51. -nämligen tornedalsfinnarna.

 52. Då blir Sverige
  förhållandevis enspråkigt.

 53. Det sista som sker
  som upptakt till dagens situation är-

 54. -att nån gång
  strax innan andra världskriget-

 55. -övergår Sverige från att vara ett
  utvandrar- till ett invandrarland.

 56. Det är där vi befinner oss i dag.

 57. Då ökar diversiteten i Sverige igen.

 58. Först har vi en massa språk,
  sen blir det mer enspråkigt-

 59. -för att sen vända kring kriget.

 60. I ett historiskt perspektiv
  kan man ju då säga-

 61. -att ett relativt enspråkigt Sverige,
  det har aldrig varit det.

 62. Det finns inga enspråkiga länder,
  men relativt enspråkigt-

 63. -där kanske mer än 95 procent
  pratar nån sorts svenska.

 64. Det är en parentes i historien.

 65. Kanske kul att komma ihåg
  med tanke på dagens situation.

 66. Sen är ju förstås alla länder
  i världen mångspråkiga.

 67. För att illustrera invandringen
  efter kriget gjorde jag en bild...

 68. Jag försökte illustrera, men folk
  säger att de blir sjösjuka av den.

 69. Jag ville visa att det inte börjar
  och slutar ett visst datum.

 70. Det var ungefär den här perioden.

 71. Det här är exempel
  på några större språk-

 72. -vilkas talare har kommit
  till Sverige efter kriget.

 73. Vi ser att under kriget
  får vi en massa estnisktalande.

 74. Strax efter kommer talare av tyska,
  inte så kul att vara tysktalande då.

 75. Italiensktalande, som i första hand
  är arbetskraftsinvandrare.

 76. Alla hamnar på ASEA i Västerås.
  Sen kommer finnar.

 77. Nu ser vi inte storleken,
  men hade jag åskådliggjort det-

 78. -så är naturligtvis de finsktalande
  betydligt större än alla de andra.

 79. Det där är bara ett urval av språk
  som har kommit hit efter kriget.

 80. En ganska bra illustration
  till det här är-

 81. -när jag bläddrade i
  Statistisk årsbok, årgång 1930.

 82. Precis där vänder Sverige-

 83. -från att vara nettoutvandringsland
  till nettoinvandringsland.

 84. 1930 fanns det i Sverige
  4 isländska medborgare-

 85. -4 brasilianare, 7 spanjorer,
  1 indier och 3 sydafrikaner.

 86. Det fanns naturligtvis fler,
  men det är ett slumpmässigt urval.

 87. Vi hade alltså 19 personer
  från de här 5 länderna.

 88. Nu är de en bra bit över 40 000 från
  dessa länder som en illustration.

 89. Då angav vi även
  folks religiösa tillhörighet.

 90. Det ingick i folkräkningen.

 91. Då anges ens kristna samfund,
  man kan vara mosaisk trosbekännare.

 92. 1930 fanns det i Sverige 15 stycken
  "muhammedaner med flera".

 93. Inte 15 muslimer,
  utan "muhammedaner med flera".

 94. Ingen vet hur många de är i dag-

 95. -men det finns ett par hundratusen
  med muslimsk kulturell bakgrund.

 96. Det säger förstås inget
  om hur troende man är.

 97. En bra illustration
  till hur det här har förändrats.

 98. Och lite triviakunskap,
  som jag tycker är roligt...

 99. Andelen utrikiskt födda i Sverige
  är ju strax över 15 procent.

 100. Nåt jag hade svårt att tro,
  men som faktiskt är sant är-

 101. -att den här andelen
  är ungefär lika hög i USA-

 102. -som vi betraktar
  som ett invandrarland par excellence.

 103. Det som förvånade mig är att det även
  är det högsta det har varit i USA.

 104. Många trodde nog att på
  "Utvandrarna"-tiden var väl alla där-

 105. -födda i Småland
  eller nånstans utanför USA.

 106. Men det var ungefär den andelen
  då också, faktiskt.

 107. Så mycket mer invandrarland än så
  verkar inte länder bli, tydligen.

 108. Nåväl...

 109. Det relativt enspråkiga Sverige
  är en historisk parentes.

 110. Men man ska komma ihåg
  att i ett globalt perspektiv-

 111. -så är Sverige mer homogent än
  det genomsnittliga landet på jorden.

 112. Det bästa sättet att räkna ut det här
  på är med diversitetsindexet.

 113. Ingen komplicerad matematik alls.
  Jag kan visa den som är intresserad.

 114. Men om vi tar ett land, en stad
  eller vad vi nu vill beräkna det på-

 115. -och plockar upp en slumpvis vald
  invånare i landet och säger:

 116. "Hej, vilket är ditt modersmål?"
  Sen plockar vi upp en gubbe till.

 117. Hur stor är chansen att gubbe 2
  ska ha samma eller annat modersmål-

 118. -jämfört med gubbe 1?

 119. Ta exemplet Sverige och en invånare
  som har svenska som modersmål-

 120. -är chansen rätt stor
  att nästa gubbe också har det.

 121. Är modersmålet för gubbe 1 sydsamiska
  är det osannolikt samma för gubbe 2.

 122. Indexet väger ihop allt det här.
  Diversitetsindexet i Sverige är 0,28.

 123. Det är 28 % chans att gubbe 2
  ska ha ett annat modersmål-

 124. -än gubbe 1. Det vill säga...
  72 % chans att de ska ha samma.

 125. Och det är...

 126. Sett till hela världen
  så är det under världsgenomsnittet.

 127. På det sättet kan man säga
  att Sverige är ganska homogent.

 128. I Papua Nya Guinea
  är indexet 0,99.

 129. 99 % chans att två slumpvis valda
  invånare ska ha olika modersmål.

 130. Ett exempel på denna ökade mångfald,
  att vi har gått ifrån...

 131. Det här är den enda språkstatistik
  vi har i Sverige, vilket är skolbarn.

 132. Den började man föra
  höstterminen 1978, har jag för mig.

 133. Jag måste vara den första årgången
  som har den kartlagd-

 134. -för då började jag på lågstadiet.

 135. Man frågar: "Talas nånting annat
  än svenska i barnets hem?"

 136. Här ser vi summan av ja-svar.

 137. Det här görs, eftersom barn
  har rätt till modersmålsundervisning.

 138. Inte helt obetingat. Vissa kriterier
  ska vara uppfyllda, men i princip.

 139. Siffrorna visar inte hur många
  som faktiskt utnyttjar möjligheten.

 140. Det visar bara hur många som har
  rätt till modersmålsundervisning.

 141. Hur stor del av alla grundskolebarn.

 142. Vi har ganska nyligen passerat 20 %.

 143. Vart femte grundskolebarn
  har ett annat modersmål än svenska.

 144. Det är den enda officiella
  språkstatistik som finns i Sverige.

 145. Trenden är...
  Det här gäller inte bara Sverige.

 146. Det här gäller hela världen,
  åtminstone västvärlden.

 147. Trenden är att de gamla minoriteterna
  som alltid har funnits, de minskar.

 148. Nationalstaten blir mäktigare, folk
  upptas i det dominerande språket.

 149. De inhemska minoriteterna blir
  allt mindre i alla jämförbara länder-

 150. -medan vi i stället får
  nya minoriteter genom invandring.

 151. Ett bra exempel på att gamla
  minoriteter ersätts av nya-

 152. -är Australien
  där man för språkstatistik-

 153. -som en del av folkräkningen.
  Där är antalet talare av svenska-

 154. -dubbelt så stort som talare
  av det största aborginspråket.

 155. Det tycker jag är
  ett ganska bra exempel.

 156. Nåväl...

 157. Jag har då försökt beräkna
  hur det ser ut i Sverige.

 158. Nu har ni ju med språk att göra
  så ni kanske har tänkt på det här-

 159. -men de flesta har nog inte tänkt på
  att vi saknar sån här statistik.

 160. Jag tror att i svenskens självbild,
  vad är en svensk-

 161. -så ingår "vi är ju genomkartlagda".

 162. Vi måste vara de "kartlagdaste"
  i världen, storebror vet rubbet.

 163. Det kanske är sant
  att vi är mer kartlagda än andra-

 164. -i de flesta avseenden,
  men icke i detta hänseende.

 165. Då ska man veta att de flesta länder
  har en språkfråga i folkräkningen.

 166. Staten har aktivt försökt ta reda på
  vad folk pratar.

 167. En annan fråga är ju om folkräkningen
  är tillförlitlig eller inte.

 168. Det kan finnas skäl till att den inte
  är det, många länder är diktaturer.

 169. Man kan misstänka att de försöker
  framställa nån språkgrupp som större-

 170. -eller mindre än vad den är.

 171. Håller man på med sånt här,
  hör det till att man ska säga:

 172. "Folkräkningar kan man inte lita på,
  dem ska vi inte ta på allvar."

 173. Jag menar att de är mer trovärdiga
  än vad sociolingvister hävdar.

 174. Så tagna ur luften är inte andra
  länders uppfattningar om antalet.

 175. De flesta länder i världen har alltså
  en språkfråga i folkräkningen.

 176. Sverige har det inte.
  Vi hade det fram till 1945.

 177. Vi har heller
  inga folkräkningar längre.

 178. Vi hade vår sista 1990
  och kommer aldrig mer att ha en.

 179. Den som dör, stryks ur registret,
  den som föds, läggs till. Klart!

 180. Vi behöver aldrig mer räkna folk.

 181. Man kan naturligtvis
  föra språkstatistik på andra sätt.

 182. Det har man i de flesta länder,
  men inte i Sverige.

 183. Nu har inte staten - ursäkta att
  jag pratar om staten som en individ-

 184. -eller organism - myndigheterna,
  storebror eller vad vi nu ska säga.

 185. Staten har förstås tänkt på det här.
  Myndigheterna har blivit påminda:

 186. "Hörni, ska ni inte hålla koll på
  vad ni har för språk i landet?"

 187. Svenska staten, oavsett regering,
  svarar jämt: "Nej, inte tu tal om!"

 188. Man har tänkt på det, men man
  har aktivt tagit ställning mot det.

 189. De som har framfört det,
  privatpersoner och organisationer-

 190. -men även FN och EU
  har kritiserat Sverige.

 191. Vi i Sverige är hyggliga typer-

 192. -och har skrivit under allt om att
  man ska vara snäll mot minoriteter.

 193. Då säger FN: "Hur kan ni lova
  att vara hyggliga mot minoriteter"-

 194. -"när ni inte ens vill ta reda på
  om de existerar i ert land?"

 195. Sverige svarar med en axelryckning.

 196. Argumentet är att det är ett intrång
  på den personliga integriteten.

 197. Man kan icke föra register
  över folks modersmål.

 198. Det är som
  att registrera folks etnicitet-

 199. -och det såg vi ju
  vad det ledde till för 70 år sen.

 200. Att veta nåt
  om vad folk har för modersmål-

 201. -är samma sak som att Auschwitz
  lurar om hörnet ett stenkast bort.

 202. Som ni kanske anar tycker inte jag
  att det är självklart att det är så-

 203. -men det är inställningen.
  Så fort det tas upp-

 204. -det är löjligt förutsägbart,
  kan man räkna raderna-

 205. -i remissvaret eller vad det kan vara
  innan rasbiologiska institutet nämns.

 206. Det är obligatoriskt
  att ha med det i resonemanget.

 207. Man glömmer att det finns ett gäng
  respektabla demokratier-

 208. -som har koll
  på medborgarnas språktillhörighet.

 209. Finland, USA, Kanada,
  Schweiz, Australien, massvis...

 210. ...som de flesta
  tycker är schyssta demokratier.

 211. Där är det inga problem, utan man
  har bokfört vilka språk folk pratar.

 212. Man behöver inte ha ett register.

 213. "Kalle Petterson, Storgatan 25
  pratar nordkurdiska."

 214. Det kan förstås bokföras separat-

 215. -från namnen
  om man månar om integriteten.

 216. Sen är det relevant att det
  finns statistik på könssjukdomar-

 217. -övervikt, ångestproblem-

 218. -cannabiskonsumtion och förstås
  våra politiska preferenser.

 219. Jag vet inte vad ni tycker, men jag
  besvarar hellre frågan om modersmål-

 220. -än om jag har haft den ena
  eller andra könssjukdomen.

 221. Där har vi inga problem med statistik
  och det tycker jag är konstigt.

 222. Det finns andra intresserade, men
  staten är demonstrativt ointresserad.

 223. Det gör att det kan florera vilka
  uppgifter som helst i olika forum.

 224. Folk kan kläcka ur sig siffror
  på talare av ett visst språk-

 225. -som har extremt lite
  med verkligheten att göra.

 226. Som romani under de senaste åren-

 227. -uppskattningen av dess talare
  från 90-talet och framåt-

 228. -har vad jag har kunnat hitta
  varierat mellan 5 000 och 100 000.

 229. Ett annat fall är...

 230. ...tornedalsfinska,
  det som nu heter meänkieli.

 231. När riksdagen klubbade igenom
  minoritetsspråkslagen för 17 år sen-

 232. -ansågs man inte helt
  kunna undvika antalsfrågan.

 233. Riksdagsledamöterna
  fick ett utredningsunderlag.

 234. "Det här ska vi rösta om på torsdag,
  läs igenom det här till dess."

 235. Då står det...

 236. ...lite höftade talarantal för de
  minoritetsspråk som var aktuella.

 237. För meänkieli står det att antalet
  är cirka 66 000 bara i Tornedalen-

 238. -exklusive diasporan här i Stockholm.

 239. Vad är problematiskt med det? Jo,
  det bor inte ens 66 000 i Tornedalen.

 240. Vill jag att riksdagsbeslut
  ska fattas på den typen av grunder?

 241. Det finns förstås mer som avgör
  hur en ledamot röstar-

 242. -men det känns otillfredsställande
  att det ska få gå till så där.

 243. Ett tredje exempel jag hittade-

 244. -var dåvarande integrationsverket,
  det finns inte längre.

 245. De hade en sida med "Sveriges
  befolkning efter språktillhörighet".

 246. "Finns det verkligen språkstatistik
  för Sverige", tänkte jag.

 247. Sen kollade jag deras lista där de
  räknar upp språk och deras antal.

 248. Sen blev jag misstänksam när kurdiska
  påstods ha noll talare i Sverige-

 249. -medan engelska och hindi
  påstods ha 12 533 talare i Sverige.

 250. Då blir man misstänksam
  och kollar upp det.

 251. Det året i Sverige
  bodde det exakt 12 533 personer-

 252. -som var födda i Indien.

 253. Då tänker man: "Personen är född
  i Indien, pratar det man pratar där."

 254. Kolla, kolla... "Där är hindi
  och engelska officiella språk"-

 255. -"alltså har vi 12 533 talare
  av engelska och hindi."

 256. Kurdiska är inte officiellt, ergo
  noll talare av kurdiska i Sverige.

 257. Några exempel på den typen
  av uppgifter som har florerat.

 258. Många håller nog med om
  att det inte är övermåttan seriöst.

 259. Jag har då försökt göra
  mina egna uppskattningar.

 260. Till saken hör - jag vet inte varför
  - men till saken hör också-

 261. -att man förväntas ange höga siffror.

 262. Ju högre siffror,
  desto bättre människa är du.

 263. Ett skäl till 66 000 i Tornedalen
  och 100 000 romanitalande med mera.

 264. Jag vet inte varför, men en kultur
  har av nåt skäl utvecklats-

 265. -där du är god
  om du anger ett absurt högt tal.

 266. Anger du ett misstänkt lågt tal,
  tolkas det som:

 267. "Jaså, du önskar
  att vi var så här få. Vill du det?"

 268. Det kanske inte nödvändigtvis
  gynnar den egna saken-

 269. -och kan vara kontraproduktivt.

 270. Jag har inga belägg, men man kan
  föreställa sig att statsmakten säger:

 271. "Ni behöver väl inget stöd om ni är
  27 miljoner talare av lulesamiska"-

 272. -"bara i Jokkmokks centralort.
  Då behöver ni väl inte vårt stöd."

 273. Man kan föreställa sig
  att det missgynnar den egna saken.

 274. Men av nån anledning är det tjusigt
  att ange extremt höga siffror.

 275. Grundprincipen om man
  vill undvika fler ovänner är att...

 276. Märk väl om ni vill testa det här.

 277. Varje grupp måste vara större
  än varje annan grupp.

 278. Det är tumregeln.

 279. Nu har jag försökt att inte gå
  tillväga på det sättet, vilket då...

 280. Jag rekommenderar det för den
  som har för många kompisar-

 281. -och vill bli av med några.
  Jag har alltså försökt beräkna och...

 282. Mina uppskattningar
  är inte oproblematiska.

 283. Det här är behäftat
  med miljarder problem.

 284. Men är man ensam om att göra nåt,
  blir man ju även bäst på det.

 285. Fast som nån påpekade: "Ja, men då
  är du ju även sämst på det."

 286. Men det är det enda seriösa försöket,
  så jag ser glaset som halvfullt-

 287. -och säger att jag är bäst på det.

 288. Då är frågan vad man ska räkna.

 289. "Men Parkvall, man är inte antingen
  bara talare av ett språk"-

 290. -"eller inte.
  Det finns grader däremellan."

 291. Varje gång vill jag svara:
  "Det har aldrig slagit mig!"

 292. Det är naturligtvis ett problem.

 293. Vi kan ju vara på en skala
  perfekt till icke-perfekt talare.

 294. Min avsikt är att det här
  ska motsvara modersmålstalare.

 295. Inte hur många som kan säga
  "hejsan svejsan" på ett givet språk-

 296. -utan hur många som har vuxit upp med
  språket som sitt huvudsakliga språk.

 297. Varför? Jo, det är det normala sättet
  att ange språkstorlek-

 298. -och blir därför mer jämförbart.

 299. Slå upp vilket språk som helst
  i en uppslagsbok-

 300. -så anges där typiskt
  antalet modersmålstalare.

 301. Pratar vi om engelska,
  så säger man...

 302. Inget bra exempel, men det har 40
  eller 1 000 talare här.

 303. Man säger inte att det finns
  9 miljoner talare av engelska här.

 304. Nu är ju engelska lite speciellt.

 305. Modersmålstalare brukar anges,
  så det är en bra anledning.

 306. Men vad tusan är ett språk?
  Var går gränsen?

 307. Är det två olika språk eller ett?
  Och så vidare.

 308. I ett fall är problemet extra akut,
  med meänkieli/tornedalsfinska.

 309. Man skaffar sig fiender om man säger
  att de två språken har kopplingar-

 310. -bara för att de förstår varandra
  och pratar likadant och så.

 311. Jag anser det rimligt att se det
  som en dialekt av finska.

 312. Men det tycker inte alla.

 313. Det där är ett problem
  och det gäller precis...

 314. När man blir kritiserad, så säger de:

 315. "För mitt språk är det asviktigt
  att det är/inte är två olika språk."

 316. "I de andras fall förstår jag exakt,
  för det är ju inte särskilt viktigt."

 317. Det gäller kinesiska, arabiska...
  Är det ett eller flera språk?

 318. Det går inte att undvika en viss grad
  av godtycke i sammanhanget.

 319. En sista grej
  när det gäller det metodologiska.

 320. Jag har - och jag är medveten om
  att det är helt tokigt -

 321. -men jag har räknat som om varje
  person hade endast ett modersmål.

 322. Det stämmer nog för många av oss,
  men inte för alla.

 323. Man kan förstås växa upp
  med två språk i barndomshemmet.

 324. Men eftersom det ändå är
  så extremt många problem-

 325. -så mycket osäkerhet och komplexitet-

 326. -har jag tagit mig friheten att räkna
  som om folk bara hade ett modersmål.

 327. Ja, jag vet att det inte är så-

 328. -men det är en liten eftergift
  som jag har gjort där.

 329. När det gäller Sverige är det många
  av dem jag strax visar siffror över-

 330. -som nog har svenska
  som ett andra parallellt modersmål.

 331. Jag har så att säga maximerat...

 332. ...de andra språken, minoriteterna,
  så det här är liksom maxantal.

 333. Om vi sen vände på det
  skulle svenska bli mycket större.

 334. De som kan antas ha svenska
  och ett annat modersmål-

 335. -har räknats som nåt annat här.

 336. Ska man räkna det här, måste man
  bena ut vilka typer av språk vi har.

 337. Redan innan
  vi har börjat gräva i det-

 338. -kan man lista ut att de kan delas
  upp så här utan att vi vet nånting.

 339. Vi har svenska, och sen finns det
  erkända inhemska minoritetsspråk.

 340. Det finns inhemska minoritetsspråk
  utan den politiska statusen.

 341. Vi har invandrarspråk,
  som är erkända minoritetsspråk.

 342. Folk brukar vilja misstolka det här
  som en politisk markering av mig-

 343. -när jag till exempel säger att
  romani inte är ett inhemskt språk.

 344. Det betyder bara att de flesta talare
  av romani här är utrikiskt födda.

 345. Det är i egenskap av det, som det
  i praktiken är ett invandrarspråk.

 346. Jag menar inte att förolämpa nån
  och säga att ni inte är inhemska-

 347. -men det är så här man måste göra
  för att uppskatta antalet.

 348. Vi har icke-erkända invandrarspråk:
  arabiska, kurdiska, etc.

 349. Den sista kan vi strunta i,
  privilegierade främmande språk.

 350. Det är ju inte de språken
  som är i fokus i här.

 351. Här är de vi har att göra med.
  När det gäller de sant inhemska...

 352. De inhemska minoritetsspråken
  hör i stort sett hemma i Norrbotten.

 353. Den traditionella bilden
  av hur Norrbotten såg ut före kriget.

 354. Gult är svenska,
  orange är överkalixmål-

 355. -som är så avvikande
  att det blir ett eget språk.

 356. Det blå, två nyanser.
  Det ena är tornedalsfinska/meänkieli.

 357. Det ljusblå brukar
  bland annat kallas gällivarefinska-

 358. -och är en särskild dialekt.

 359. Det lila är samiska, svårt att se,
  men det har också fler nyanser.

 360. Nordsamiska och lulesamiska.

 361. De traditionella inhemska,
  som nästan bara finns i Norrbotten.

 362. De måste beräknas separat, eftersom
  talarna är typiskt födda i Sverige.

 363. Vi kan inte gå på nånting
  om var folk är födda eller så där.

 364. Jag har finkammat litteraturen
  efter andras uppskattningar.

 365. Hur många tror andra att det finns?

 366. Det finns enstaka enkäter
  som folk har genomfört.

 367. Just de här språken fanns med
  i 1945 års folkräkning.

 368. Men de flesta som var med då
  är inte med oss längre.

 369. Jag har ändå
  för att få nån sorts jämförelse-

 370. -försökt göra en framskrivning.
  Hur många har dött sen dess-

 371. -och hur många nya har fötts?

 372. I fallet samiska kan man jämföra
  med Finland som har språkstatistik.

 373. Av alla där med samisk etnicitet, hur
  många har samiska som modersmål?

 374. "Jaha, då är det kanske en
  motsvarande andel av svenska samer."

 375. Det är en av många tänkbara trådar
  att dra i.

 376. Då får man i alla fall
  det här resultatet, eller jag fick.

 377. Det här är de
  som jag tycker är inhemska-

 378. -plus... Där har jag då...

 379. ...delat upp finska och meänkieli
  som ni ser.

 380. Men ungefär nåt åt det där hållet
  kom jag fram till.

 381. Det är naturligtvis
  helt ifrågasättbart som allt annat.

 382. Men jag vill hävda
  att det är mer seriöst-

 383. -än många andra uppskattningar.

 384. Jag har räknat älvdalska och
  överkalixmål som inhemska språk-

 385. -och inte som dialekter. Som sagt,
  så är gränsdragningen godtycklig.

 386. Jag har räknat dem som språk,
  inte som svenska övriga dialekter.

 387. En fråga om tycke och smak.

 388. Svenskt teckenspråk
  är inget erkänt minoritetsspråk-

 389. -men ett språk är det uppenbart och
  inhemskt får vi väl ändå kalla det.

 390. Om vi då tittar på de uthemska-

 391. -försökte jag göra
  samma typ av resonemang där.

 392. Innan vi vet nåt överhuvudtaget
  kan vi a priori tänka oss-

 393. -att Sverige
  kan bestå av följande grupper.

 394. Man kan vara född i Sverige
  av två sverigefödda föräldrar.

 395. Då är svenska
  eller annat inhemskt språk modersmål.

 396. Man kan vara född av en svensk
  och en utrikisk förälder.

 397. Då kan man få den ena förälderns
  utrikiska språk som modersmål.

 398. Men mer sannolikt svenska. Man kan
  ha två utrikeskfödda föräldrar.

 399. Då är chansen lite större att man
  får deras språk som modersmål.

 400. I nån mån svenska. För dem båda
  har jag tittat på andra länder.

 401. Hur stor är chansen-

 402. -att en person med en
  eller två utrikeskfödda föräldrar-

 403. -får det utrikiska språket
  som modersmål?

 404. För det andra
  kan man vara född utomlands.

 405. Ens föräldrar kan vara sverigefödda.

 406. Jag råkade födas
  under deras solsemester på Mallis.

 407. Mer sannolikt
  när de jobbade utomlands.

 408. Då är jag tekniskt sedd
  född utomlands, men ändå svenne.

 409. Jag kan vara född utrikes
  av två utrikeskfödda föräldrar-

 410. -men tillhöra en svensktalande
  etnisk grupp.

 411. I praktiken
  betyder det finlandssvensk.

 412. I några fall estlandssvensk
  eller gammalsvenskbybo från Ukraina.

 413. De är relativt marginella, men
  finlandssvenskar är inte försumbara.

 414. Vi får se upp så att vi inte räknar
  finlandssvenskar som finsktalande.

 415. Glöm inte adoptivbarnen. De är
  tekniskt sett födda utomlands-

 416. -men har svenska som modersmål
  om de har svenska adoptivföräldrar.

 417. Sen har vi övriga, den största
  gruppen som är utrikeskfödda-

 418. -och sannolikt
  har andra språk som modersmål.

 419. Det finns uppgifter
  om var man är född.

 420. Det är inte integritetskränkande
  till skillnad från modersmålet.

 421. Man måste kombinera antalet födda
  i ett visst land med språket där.

 422. Men folk kan vara överrepresenterade.

 423. I Finland är finlandssvenskarna
  nere i 5 % av befolkningen.

 424. Men av finländare i Sverige finns det
  goda skäl att anta att de är 25-30 %.

 425. Folk som kommer hit från X-land
  måste ej ha samma språkfördelning-

 426. -som hos dem som är kvar i X-land.

 427. Det här är bara ett exempel,
  mina kommentarer till mig själv.

 428. Jag har skruvat språk upp eller ner
  med motiveringar för mig själv.

 429. Det är inte meningen att andra
  ska se det här. Vi går vidare.

 430. Om jag anser att jag har uppskattat,
  och det är extremt mycket höftande.

 431. Det är "educated guesses"
  för i alla fall halva slanten.

 432. Men då kan man
  komma fram till det här.

 433. Nu tog jag ett fiktivt land-

 434. -för att inte avleda uppmärksamheten
  från om det är korrekt eller inte.

 435. Jag vill visa tillvägagångssättet.
  G1 är alltså första generationen-

 436. -födda i Långtbortistan, är 10 000.

 437. 400 av dem är finlandssvenskar
  eller estlandssvenskar.

 438. De räknas bort.

 439. 20 är födda där av svenska föräldrar,
  500 är adopterade.

 440. Då får vi totalt 920
  som är födda i Långtbortistan-

 441. -men som har svenska som modersmål.

 442. Då har vi kvar 9 080
  som är födda i Långtbortistan-

 443. -och kan ha ett långtbortistanskt
  språk som modersmål.

 444. Därefter har vi G2-prim och G2-bis.
  G2, generation 2.

 445. De är födda i Sverige med en eller
  två föräldrar från det här landet.

 446. Det finns det också statistik över,
  så jag har räknat fram-

 447. -hur många de är
  som har föräldrar därifrån.

 448. Baserat på övriga länder.

 449. Med en förälder från Långtbortistan
  är det 14 % chans-

 450. -att man har förälderns modersmål,
  med två föräldrar är det 78 %.

 451. Ni fattar att jag skjuter från höften
  och att siffrorna inte är exakta.

 452. Är man född och uppvuxen
  i Långtbortistan-

 453. -är chansen 100 %, med finlands-
  svenskar och adoptivbarn borträknade-

 454. -att man har ett långtbortistanskt
  språk som modersmål.

 455. Då multiplicerar vi kategorierna
  med dem som kommer från landet.

 456. Sen pytsar vi ut det på de olika
  språk som talas i Långbortistan.

 457. Min metod för invandrarspråken.

 458. Sen har jag försökt
  att i nån mån geografiskt kartlägga-

 459. -var folk bor
  som pratar det ena och det andra.

 460. Det här råkar vara
  min gamla hemstad Södertälje.

 461. Den är enbart intressant,
  eftersom den är udda i sammanhanget.

 462. Den har en extremt hög koncentration
  av ett specifikt språk, arameiska.

 463. Och det... Södertälje är världens
  assyrisk/syrianska huvudstad.

 464. Det är i alla fall Europas
  assyrisk/syrianska huvudstad-

 465. -med TV-kanal och flera fotbollslag
  och såna där saker.

 466. Den geografiska fördelningen
  bygger enbart på skolsiffror.

 467. Andelen i respektive rektorsområde
  med annat hemspråk än svenska.

 468. Ibland kan det vara intressant
  med geografiska fördelningar.

 469. Men det är inte det vi ska prata om-

 470. -utan själva antalen.

 471. Här är...
  Nu håller jag er lite på halster.

 472. Här är återigen enbart skolstatistik.

 473. Bara för att visa att man inte kan
  påstå saker som sen blir inaktuella.

 474. Skolbarn med några utvalda språk
  som modersmål. Finska ser ni.

 475. Jag hade först tänkt så här:
  "Toppen! Vi har skolstatistiken."

 476. Multiplicera barn med föräldrar och
  få antalet som talar ett visst språk.

 477. Men de finsktalande är så gamla
  att de inte har barn i grundskolan.

 478. Utgå från skolresultatet och finsk-
  talande ser ut att vara mycket färre-

 479. -eftersom alla finsktalande
  är i snitt 82,5 år.

 480. I skolan sjunker finsktalande,
  arabiska och somaliska stiger.

 481. Serbokroatiska hade börjat sjunka-

 482. -när arbetskraftsinvandrarnas barn
  gick ur skolan.

 483. Sen gick det upp i mitten på 90-talet
  och ni vet ju vad det berodde på.

 484. Ett invandrarspråk som var på dekis,
  men som sen fick ett uppsving.

 485. Mina resultat i nån sorts stapelform.

 486. Pilarna är de språk-

 487. -som rör sig tydligt
  antingen uppåt eller neråt.

 488. Nu ska man komma ihåg
  att det här bygger på årsskiftet...

 489. Årsskiftet 2012/2013 eller nåt sånt.
  Siffrorna är redan ett par år gamla.

 490. Det är extremt svårt att säga,
  men jag tror att arabiska i detta nu-

 491. -går om finskan som det
  näst största språket i Sverige-

 492. -vilket är historiskt.

 493. Finska har varit
  det största minoritetsspråket-

 494. -i Sverige
  så länge Sverige har existerat.

 495. Det är historiskt
  att arabiska går om-

 496. -om vi nu anser
  att arabiska är ett språk.

 497. Jag sa det där i nån TV-intervju
  för nån månad sen.

 498. Sen googlade jag mig själv-

 499. -och oj så ofta jag nämndes
  på rasistiska sajter!

 500. "Nu har vi halalslakt och sharialagar
  runt hörnet här", och så...

 501. Det är väl trist, men...

 502. Är det så här, måste det påpekas
  i vilka syften folk än utnyttjar det.

 503. Finska är det enda
  av de större språken i Sverige-

 504. -som minskar, allt annat ökar.

 505. De minskar, eftersom de flesta finnar
  kom hit under skiftet 60-/70-talet.

 506. För varje generation
  försvinner ett antal talare.

 507. Man för inte det finska språket
  vidare i 100 % av fallen.

 508. Är det bara nåt litet tapp
  för varje generation, märks det.

 509. Sista bilden. Det här är topplistan.
  Så här föreslår jag att det ser ut.

 510. Jag hoppas att ni förstår att det här
  måste tas med åtskilliga skopor salt.

 511. Det här är en uppskattning-

 512. -eftersom ingen annan
  har velat göra en.

 513. Det är inte sanning,
  utan ett förslag.

 514. Här är alla språk överhuvudtaget,
  blandat invandrarspråk och inhemska.

 515. Det är tänkt att föreställa
  den totala topplistan.

 516. Så många som fick plats,
  topp 50, typ.

 517. Tänk även på att de här siffrorna
  redan är ett par år gamla.

 518. Ni har inte glömt bort
  hur det såg ut här förra hösten.

 519. Det har hänt en hel del
  när det gäller migration.

 520. Siffrorna blir fort inaktuella.

 521. Dels behöver det här göras bättre
  än vad jag har gjort det-

 522. -och dels
  behöva uppdateras regelbundet.

 523. Men var så säkra på
  att jag inte tänker göra det!

 524. Ni får ta bollen där jag släpper den.

 525. Tack för mig!

 526. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vilka språk talas i Sverige?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns ingen officiell statistik över hur många språk som talas i Sverige eller hur många som talar språken och var de bor. Detta har lingvisten och forskaren Mikael Parkvall försökt rätta till. Här berättar Parkvall om sin bok "Sveriges språk i siffror" där han har gjort en skattning och en översikt av det svenska språksamhället. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Språk, Språkstatistik, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Den flerspråkiga arbetsplatsen

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka fördelar och nackdelar flerspråkighet kan föra med sig, säger forskaren Gunlög Sundberg. Flygplatser är bra exempel på flerspråkiga arbetsplatser. En undersökning med fokus på Heathrow i London där 150 anställda intervjuades visade 27 olika förstaspråk och 45 talade språk. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Vilka språk talas i Sverige?

Det finns ingen officiell statistik över hur många språk som talas i Sverige eller hur många som talar språken och var de bor. Detta har lingvisten och forskaren Mikael Parkvall försökt rätta till. Här berättar Parkvall om sin bok "Sveriges språk i siffror" där han har gjort en skattning och en översikt av det svenska språksamhället. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Att utveckla språk- och yrkeskompetens

Projektledaren Kerstin Sjösvärd berättar om ett antal lyckade projekt med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetensen hos anställda inom vård och omsorg. En faktor som bidragit till det goda resultatet är att stor vikt lagts vid att träna sig i att använda svenska som arbetsspråk för att sedan bygga på med andra kurser likt ett pärlband. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Att få komma till tals

Fredrik Harstad från ABF berättar om det uppmärksammade och prisbelönta magasinet Världen och vi. De journalister, fotografer och illustratörer som arbetar på tidningen har alla svenska som andraspråk, och många vistas här som flyktingar. Genom tidningen har eleverna fått en röst i samhället, och samtidigt har texterna har blivit ett viktigt undervisningsmaterial för dem som studerar på sfi. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Svenska språket och arbetsmarknaden

Olof Åslund är professor i nationalekonomi och generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Här berättar han om sin forskning kring om det finns ett samband mellan deltagande i sfi och framgång på arbetsmarknaden. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Samtal om svenska som arbetsspråk

Har vi i Sverige för höga krav på språkkunskaper i svenska när det gäller att få en plats på den svenska arbetsmarknaden? Nej, tyckte de flesta deltagarna i den här panelen med ett specialintresse i språkfrågor och flerspråkighet. Ett problem kan dock vara att vi svenskar är dåliga på att acceptera och förstå svenska med ett lite annorlunda uttal. Att bryta på svenska har till exempel sämre status jämfört med att prata engelska. Medverkande: Kerstin Sjösvärd, projektledare Äldrecentrum, Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare ABF, Anna Folkesson, språkkonsult, och Olof Åslund, professor i nationalekonomi. Moderator: Karin Helgesson. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Konsten att kommatera

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Här berättar hon om hur skiljetecken hjälper till att göra texter överskådliga och begripliga. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.