Titta

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Om UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Föreläsningar och samtal om svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige. Frågor som tas upp är exempelvis vilka språkkunskaper det krävs för att få arbete i Sverige och hur det går att utveckla språkkompetensen på en arbetsplats. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer : Svenska språket och arbetsmarknadenDela
 1. Nu blir det arbetsmarknadsekonomi.

 2. Ja...

 3. Med det ska jag också säga
  att jag inte är språkvetare.

 4. Jag är nationalekonom med inriktning
  på arbetsmarknadsfrågor.

 5. Det är från det hållet jag kommer.

 6. Ur mitt perspektiv är det här med
  språk en potentiellt viktig faktor-

 7. -men också väldigt svårfångad.
  Det vi gör är att försöka-

 8. -operationalisera språk, som är
  ett mycket mer komplext fenomen-

 9. -än vad man kan fånga i enkla mått,
  och koppla det till sysselsättning-

 10. -inkomster, löner
  och möjligheter på arbetsmarknaden.

 11. Det kommer säkert att finnas mycket
  att kommentera och anmärka på-

 12. -men ni ska veta att jag vet om
  att jag inte är språkvetare.

 13. Nu har jag sagt det. Jag tänkte
  börja prata väldigt kort kring teori.

 14. Varför skulle vi tro
  att svenska språket har betydelse-

 15. -för chanserna på arbetsmarknaden?
  Sen pratar jag om olika mätningar-

 16. -om kunskapsläget
  i olika delar av befolkningen-

 17. -och sen om sambandet
  med sysselsättning och inkomst.

 18. Dels kopplingen
  språkkunskaper och arbetsmarknaden-

 19. -och sen också SFI och arbets-
  marknaden. Det är inte samma sak.

 20. Man tror ju att en kanal
  som SFI påverkar möjligheterna-

 21. -att det är via höjda språkkunskaper,
  men det är hypotetiskt tänkbart-

 22. -att det finns andra mekanismer,
  som en allmän effekt av utbildning-

 23. -att man genom SFI inte lär sig
  så mycket, men får ett kvitto-

 24. -som signalerar till en arbetsgivare.
  Det är inte samma frågeställning.

 25. Sen ska jag säga lite om
  försök att påverka SFI-resultat-

 26. -och om utvärderingar av SFI-bonus
  som gjordes för några år sen-

 27. -och diskutera kring
  hur den typen av faktorer-

 28. -påverkar deltagande
  och framför allt resultat.

 29. Humankapitalteori.
  Humankapital är en sån här term-

 30. -som känns lite sliten
  och fyrkantig på olika sätt.

 31. Poängen med att prata om kapital
  när man pratar om människor...

 32. Mycket forskning om vad som påverkar
  löner, inkomst och sysselsättning-

 33. -utgår från det här
  med humankapitalteori-

 34. -i alla fall som en komponent
  i de empiriska studierna.

 35. Poängen med att prata om kapital är
  att det är nåt man kan investera i.

 36. Man kan investera i utbildning,
  till exempel i språk.

 37. Man kan investera i olika faktorer.

 38. Det är också att det här kapitalet
  kan depreciera över tid.

 39. Man kan glömma det man en gång
  kunde.

 40. Man kanske kan lika mycket, men
  det är inte lika mycket värt längre.

 41. Det tappar sitt värde.

 42. När man flyttar kapitalet
  från ett sammanhang till ett annat-

 43. -kan vissa saker
  som var gångbara i ett sammanhang-

 44. -inte alls ha ett värde
  på den nya arbetsmarknaden.

 45. På det sättet är analogin med kapital
  inte helt fel.

 46. Den här figuren kommer från Delmi.se,
  Delegationen för migrationsstudier.

 47. Där finns lättfattlig statistik
  kring olika aspekter på migration.

 48. Den här visar sysselsättningsgraden
  för flyktingar-

 49. -som har fått uppehållstillstånd
  av skyddsskäl under olika år.

 50. Varje kurva är en kohort. På x-axeln
  är det antal år från noll och uppåt.

 51. Man ser hur sysselsättningsgraden
  utvecklas över tid.

 52. Ni kommer att få se den här kurvan
  i olika versioner.

 53. Det här ser man
  i väldigt många länder.

 54. Från början, när man kommer ny, är
  ställningen på arbetsmarknaden svag.

 55. Sen, över tid, stiger den.
  Det kan ha många bidragande orsaker-

 56. -men det är precis vad en human-
  kapitalteoretisk ansats förutsäger.

 57. Från början saknar man en del faktor
  som har värde på arbetsmarknaden-

 58. -och över tid stärks ställningen.

 59. Sen kan ni ju se att
  - ett stickspår i och för sig-

 60. -men den stagnerar ganska tidigt
  vid relativt låg nivå.

 61. Det är också ett mönster
  som man har sett under många år.

 62. Även efter femton-tjugo år i landet
  kommer man inte högre-

 63. -än 60 procents sysselsättning. Det
  är lägre än i befolkningen i övrigt-

 64. -och en av de utmaningar
  som politiken står inför-

 65. -och har stått inför under lång tid.

 66. Om man tittar på hur det ser ut...

 67. Det här är en väldigt lätt figur.
  Den kommer från PIAAC.

 68. "Program for the international
  assessment of adult competences"-

 69. -en internationell undersökning
  där man tittar på vuxnas färdigheter.

 70. Det här är från
  "literacy proficiency score"-

 71. -det vill säga läsförmåga-

 72. -och det är naturligtvis
  inte bara språkkunskaper-

 73. -men språk är en viktig del för att
  kunna läsa, tänker jag som amatör.

 74. Det är säkert svårare än så. Det här
  visar hur det ser ut i olika länder.

 75. I A-delen här har man med
  de här trianglarna och cirklarna-

 76. -placerat ut
  infödda, alla utlandsfödda-

 77. -utlandsfödda som har kommit nyligen
  och som har varit där länge.

 78. Tittar man på Sverige
  så ligger vi här nere.

 79. Vi ligger ganska högt.
  Sverige klarar sig ganska bra här.

 80. Mycket bättre än i PISA, som handlar
  om yngre personer. Det här är vuxna.

 81. Läsfärdigheten ligger högt
  bland infödda i Sverige.

 82. Den ligger ganska lågt
  när man tittar på utlandsfödda.

 83. Sverige har faktiskt
  den största skillnaden-

 84. -mellan infödda och utlandsfödda
  i läsfärdighet som det mättes här.

 85. Går vi sen till PISA-undersökningen
  ser vi när vi ser på läsförmåga-

 86. -att det finns betydande skillnader
  beroende på bakgrund-

 87. -och om man är infödd
  eller invandrad.

 88. De här skillnaderna är ganska stora-

 89. -i samma storleksordning
  som mellan pojkar och flickor.

 90. Där ligger det på ungefär
  50 poäng i skillnad i snitt.

 91. Det här är bara ett sätt att mäta på.

 92. Det här kommer från
  en studie där vi försökte...

 93. ...hantera att när man i Sverige
  forskar på arbetsmarknadsfrågor...

 94. ...sysselsättning och inkomster,
  så har vi stora registerdatabaser...

 95. ...från Skatteverket
  över hela befolkningen.

 96. Vi har inga register som säger
  hur bra nån behärskar svenska.

 97. Då måste man förlita sig
  på mindre undersökningar-

 98. -som är beroende av hur de genomförs,
  vilka som tillfrågas att vara med-

 99. -och vilka som väljer att vara med.
  Därför har vi flera undersökningar.

 100. Det här är undersökningar
  som på olika sätt tittade på-

 101. -utlandsföddas språkkunskaper.

 102. Av fyra undersökningar ser två på
  talad förmåga och två på läsförmåga.

 103. Om man ser på andelen
  som ligger på bra eller utmärkt-

 104. -varierar det
  beroende på undersökning-

 105. -för att man har fångat olika delar
  av populationen, helt enkelt.

 106. En övergripande slutsats är att
  ganska många har väldigt bra förmåga-

 107. -men ganska många i varje
  undersökning ligger dåligt till.

 108. Mycket dåligt är
  att man nästan inte kan prata alls-

 109. -att man behöver tolk,
  mer eller mindre.

 110. Man kan säga
  att det finns stora skillnader-

 111. -och det finns ett utrymme för
  bättre kunskaper i svenska språket.

 112. Sen kommer vi in på frågor
  där jag är ute på tunn is.

 113. Man kan ställa sig frågan: "Känner vi
  vår egen förmåga och gör andra det?"

 114. Hur är det med bedömningar? Tester
  behöver inte ge en korrekt bild.

 115. Det finns forskning som indikerar
  att man tenderar att gå på brytning.

 116. Är brytning språkförmåga? Ja,
  kanske, säger en del och andra inte.

 117. Ett mönster pekar på
  att både infödda och invandrare-

 118. -överskattar den egna förmågan.
  Om man frågar folk hur bra de är-

 119. -säger de vad de tror, men tenderar
  nästan alltid att prestera sämre.

 120. En stor majoritet presterar sämre
  än vad man trodde.

 121. Det här gäller oavsett bakgrund.

 122. Jag är inte
  så säker på tolkningen av det här.

 123. Om man frågar folk: "Kör du bil
  bättre än genomsnittsbilisten?"-

 124. -skulle de flesta säga ja.
  Det kan man ju skratta åt-

 125. -men det beror också på vad man
  lägger i begreppet "köra bra bil"-

 126. -eller "kunna språket". För en del är
  det viktigaste att man alltid pratar.

 127. För andra kanske allt de säger ska
  vara perfekt, och det är bra språk.

 128. Men det går inte att komma ifrån-

 129. -att när man frågar
  arbetsförmedlare och arbetssökande:

 130. "Är det så att språkförmågan,
  kunskaperna i svenska"-

 131. -"är ett hinder på arbetsmarknaden,"
  så säger arbetsförmedlare oftare ja-

 132. -än vad en arbetssökande gör.
  Det kan man tolka på olika sätt-

 133. -men det är en indikation på
  att personer ibland underskattar-

 134. -den här faktorn,
  kunskaper i svenska språket.

 135. Vi har också försökt att titta på
  vad arbetsgivarna kräver.

 136. Vi gjorde några enkätundersökningar-

 137. -en till "200-företagen",
  som är de 200 största företagen-

 138. -och en enkät till rekryterande
  chefer i Stockholms läns landsting.

 139. I 200-företagen
  var det väldigt varierande svar.

 140. I vissa företag sa man rakt ut att
  svenska inte var deras arbetsspråk.

 141. I landstinget var det tydligare
  att det var en viktig faktor.

 142. Man lyfte fram
  det här med patientsäkerheten-

 143. -att det är en absolut rätt att bli
  förstådd när man är sjuk och dålig.

 144. Det lyfter frågan
  i det samhälle vi lever i:

 145. Hur ser det ut med andra
  språkkompetenser inom vården?

 146. Den här rättigheten borde gälla
  även om man inte behärskar svenska.

 147. Andra intressanta mönster var-

 148. -att det inte är lätt att förutsäga
  i vilka tjänster det spelar roll.

 149. Det är inte alltid hierarkiskt,
  att ju högre upp man kommer-

 150. -desto viktigare är språkkunskaperna.

 151. Nån sa att man ofta accepterar
  lägre språkkunskaper hos läkare-

 152. -men hos mentalskötare
  är det viktigt för patienten-

 153. -att man kan prata obehindrat.

 154. Vad såg man som en acceptabel nivå?
  Det är svårt att få svar på.

 155. "Det är okej med utländsk brytning,
  men inte grammatiska fel."

 156. "I skriven text kan jag ta
  några få språkmässiga felaktigheter"-

 157. -"om det inte påverkar
  begripligheten."

 158. I allmänhet verkar man tycka
  att sökande till tjänster-

 159. -hade okej kunskaper,
  med ganska varierande svar.

 160. En sak som framkom var att det var
  svårt att bedöma kunskaper-

 161. -utifrån en skriven ansökan. Många
  historier om att man har fått hjälp.

 162. Det indikerar kanske behovet av
  ett kvitto på vad man kan.

 163. Har jag goda kunskaper i svenska
  så behöver jag nån form av kvitto.

 164. Om vi går över till
  att titta på sambandet mellan...

 165. ...kunskaper i svenska
  och chanserna på arbetsmarknaden.

 166. Här kommer vi till
  poängen med flera undersökningar.

 167. Varje undersökning är begränsad
  och har en del selektionsproblem-

 168. -men analyserar man flera
  undersökningar på ett likartat sätt-

 169. -så kan man få
  en sammanhängande bild.

 170. Den vänstra delen är när man tar
  sannolikheten att ha ett jobb-

 171. -och ser hur
  sambandet ser ut för det med frågan-

 172. -om man pratar eller läser svenska
  bra eller dåligt. En grov indikator.

 173. Då ser vi ungefär tio procentenheters
  ökad chans att ha ett jobb.

 174. Det säger två saker.
  Det ena är att språket har betydelse.

 175. Det andra är
  att det inte är självklart-

 176. -för många som jobbar
  har begränsade kunskaper i svenska.

 177. Hela arbetsmarknaden är inte
  beroende av kunskaper i svenska.

 178. Det andra är som att säga att
  bara för att du har lärt dig svenska-

 179. -så kommer du in på arbetsmarknaden.
  Tio procentenheter är en stor effekt.

 180. Det är ett kraftigt samband.
  Om vi tittar på lön så ser vi-

 181. -att det ser ut att påverka
  med tio procentenheter där också-

 182. -men för det högutbildade
  ser man ett extra starkt samband-

 183. -mellan goda kunskaper i svenska
  och lönen.

 184. Det skulle kunna vara konsistent
  med en tolkning som säger-

 185. -att för en högutbildad person blir
  språket en nyckel för avkastning-

 186. -på det man har med sig i sin
  utbildning och sin meritportfölj.

 187. Annars är man mer begränsad i sina
  möjligheter på arbetsmarknaden.

 188. Tittar vi i andra länder
  - här är en PIAAC-figur igen-

 189. -där man har gjort liknande
  statistiska skattningar som nyss-

 190. -men för olika länder,
  så visar staplarna på-

 191. -betydelsen av utbildningens längd,
  hur mycket utbildning man har-

 192. -och de små prickarna pekar på-

 193. -korrelationen mellan
  sannolikheten att ha ett jobb-

 194. -och resultatet på lästestet.

 195. Även här utmärkte sig Sverige
  som ett land där...

 196. ...det finns ett starkt samband
  mellan resultatet på lästestet...

 197. ...och sannolikheten att ha ett jobb.

 198. Man ser ett positivt samband i nästan
  alla länder. Det går åt samma håll.

 199. Sverige utmärker sig som att här
  kan vi ganska starkt koppla-

 200. -chansen att ha ett jobb
  till resultatet på provet.

 201. Man ska inte dra för stora växlar
  på en undersökning...

 202. ...men det är intressant att notera
  att Sverige är det land av...

 203. Bland OECD-länder
  hamnar vi långt ner på listan-

 204. -över hur stor andel lågkvalificerade
  jobb man har i ekonomin.

 205. Det skulle kunna vara kopplat till...

 206. ...att vi ser att de personer som har
  begränsade kunskaper i svenska...

 207. ...också verkar ha
  en svår situation på arbetsmarknaden.

 208. Ser man på mer djupgående forskning
  där man försöker hantera problemet-

 209. -med om man får jobb
  för att man är duktig på svenska-

 210. -eller om man lär sig svenska
  när man har fått ett jobb-

 211. -så ser man i de flesta fall väldigt
  likartade samband som vi såg nyss.

 212. Precis som vi skulle förvänta oss
  utifrån enkel humankapitalteori-

 213. -så ser det ut som om kunskaper i det
  språk som gäller i det land man är i-

 214. -har en betydande påverkan-

 215. -på individens möjligheter
  på arbetsmarknaden.

 216. Nu tänkte jag prata lite om SFI.

 217. Det är egentligen...

 218. Rent metodmässigt är det likartade
  utmaningar eller problem där.

 219. Det gäller all utbildning.
  Om vi ser på sambandet-

 220. -mellan att ha gått en utbildning och
  framtida sysselsättning och inkomst-

 221. -då måste vi fundera på
  om vi jämför äpplen och päron.

 222. Är det så att de som väljer
  eller går in i utbildningen-

 223. -skiljer sig redan från början åt
  från de som inte gör det?

 224. Tittar vi på den här
  sysselsättningsfiguren så ser vi-

 225. -visar den streckade linjen andelen
  sysselsatta efter tid i Sverige-

 226. -bland de som går in i SFI
  nån gång under de första åren.

 227. Den längre streckade linjen visar
  de icke-matchade deltagarna...

 228. De ej matchade icke-deltagarna. Under
  de första åren är det ett stort gap.

 229. Andelen sysselsatta bland de som inte
  går in i SFI är mycket högre.

 230. Det indikerar att det är två olika
  grupper med stora skillnader.

 231. När vi gör nåt som kallas matchning-

 232. -att vi delar upp studiepopulationen
  i små celler, kan man säga-

 233. -och bara jämför till exempel
  kvinnor i åldern 40 till 45-

 234. -som kom från Irak 1997 och som
  har en utbildning på gymnasienivå.

 235. Nu jämför vi bara de med varandra,
  så lite äpplen och päron som möjligt.

 236. Då hamnar kurvorna
  lite närmare den här helstreckade-

 237. -även om det fortfarande ser ut
  som att de ligger högre i början.

 238. Naturligtvis finns det
  en sån selektionseffekt.

 239. Har man jobb så är inte anledningen
  att gå in i SFI lika stark-

 240. -som om man inte har det,
  i alla fall på marginalen.

 241. Över tid ser vi att de
  som går in i SFI och genomför det-

 242. -stärker sin ställning
  relativt de andra grupperna.

 243. För sysselsättning ser det på lång
  sikt ut som att den ligger högre-

 244. -än både de matchade
  och icke-matchade icke-deltagarna.

 245. Tittar vi på inkomster och framför
  allt den matchade jämförelsen-

 246. -då ser vi mer en konvergens, att man
  långsiktigt hamnar på samma nivå.

 247. Det är att gå för långt att säga
  att jag har visat effekten av SFI-

 248. -men det ser ut som att det
  skulle finnas ett positivt samband-

 249. -och en positiv effekt, och det är
  vad vi skulle förvänta oss-

 250. -utifrån grundläggande teori.

 251. Tittar vi på kvinnor och män
  så ser vi ett likartat mönster.

 252. Om något, så ser det
  mer positivt ut för kvinnor.

 253. Man kan också titta på vilka typer
  av yrken som folk befinner sig i.

 254. Det här är
  kvalifikationsnivåer enligt SSYK-

 255. -alltså sån här yrkesklassificering.

 256. Man ska komma ihåg att fler
  kommer in i arbete över tid-

 257. -så om man har en konstant andel
  är det fler personer som finns här.

 258. Om vi tittar på andelarna ser vi att
  för icke-deltagarna är det konstant.

 259. Det är en högre andel som har
  högkvalificerade jobb direkt.

 260. Kommer du till Sverige för att du vet
  att du har ett jobb på gång-

 261. -så är du inte så benägen
  att börja i SFI.

 262. Om du lär dig svenska
  så lär du dig då i andra sammanhang.

 263. Däremot ser vi en minskning
  av andelen lågkvalificerade jobb-

 264. -och en ökning av medelnivåjobb
  bland de som går in i SFI-

 265. -vilket skulle hänga ihop med en
  stärkt ställning på arbetsmarknaden.

 266. Nu kommer en gammal fråga: finns det
  inte förbättringspotential inom SFI?

 267. Jag vet inte hur många här som har
  varit med i utredningar där man...

 268. Under många år har man sagt:
  "Borde det inte gå att göra bättre?"

 269. Tittar man på statistiken så är det
  inte helt tillfredsställande.

 270. Det här är en typ av insats
  eller en typ av program-

 271. -där vi satsar ganska mycket
  gemensamma medel och mycket tid-

 272. -och utredning efter utredning
  har konstaterat-

 273. -att det inte går
  så bra som vi har hoppats.

 274. Man kan diskutera om det är
  ett problem att folk inte går in-

 275. -och det beror förstås
  på alternativen.

 276. Tittar man på den här statistiken
  från Skolverket-

 277. -så ser den på de som började 2013.
  Hur stor andel har på nåt sätt-

 278. -genomfört minst en godkänd kurs?
  Ungefär två tredjedelar.

 279. Det är lite bättre
  för kvinnor än män.

 280. Det ser ändå inte ut som
  att det går väldigt snabbt-

 281. -och inte alla får de här
  kursresultaten som man har tänkt sig.

 282. Från politikens sida, i alla fall.

 283. Sen började man diskutera SFI-bonus
  för ett antal år sen.

 284. Många av er har säkert en stark åsikt
  kring hur dåligt det är.

 285. En del kanske tänker att det var
  en bra idé, men den funkade inte.

 286. Det här med ekonomiska incitament
  är ju lite ambivalent.

 287. Ekonomisk teori är väldigt enkel,
  och säger så här:

 288. Om man är i en situation
  där man kan få gå in i en utbildning-

 289. -en del gör det, och man satsar olika
  hårt på att slutföra den och så.

 290. Om vi gör det mer attraktivt
  att slutföra utbildningen snabbt-

 291. -skulle enkel ekonomisk teori säga
  att fler borde göra det.

 292. Säger vi att du får 12 000 kronor
  om du klarar den här nivån-

 293. -då borde på marginalen
  fler göra det.

 294. Den teoretiska prediktionen
  är väldigt enkel och solklar.

 295. Tittar man på empirisk forskning
  så ser det inte så enkelt ut.

 296. Det finns massor med studier
  som hittar blandade resultat-

 297. -i olika sammanhang
  och på olika nivåer.

 298. Det finns en stor diskussion kring
  om externa motiverande faktorer-

 299. -faktiskt tränger undan
  interna motiverande faktorer.

 300. Det finns en psykologisk diskussion
  där det inte fins konsensus.

 301. Det är också lätt att se
  att det kan skapa negativa effekter.

 302. Vissa har rätt att få bonus, andra
  inte. Hur blir det med lärartiden?

 303. Hur blir det... Är det så
  att man i stället för att lära sig-

 304. -fokuserar på proven?

 305. Det beror på hur bra proven är,
  om de speglar kunskaperna eller inte.

 306. En motivering när regeringen började
  föra diskussioner kring att göra nåt-

 307. -det är att se att vi har misslyckats
  med att nå de resultat vi har velat.

 308. Vilka effekter kan en sån här sak ha?

 309. Det här behöver jag inte tala om
  för er, men man införde-

 310. -att om man inom femton månader
  efter invandringstillfället-

 311. -dock max tolv månader
  efter kursstart-

 312. -uppnådde B på studieväg A-

 313. -C på studieväg två
  eller kurs D på studieväg tre-

 314. -kunde man få 6 000,
  8 000 eller 12 000 kronor i bonus.

 315. Började du på studieväg ett
  så kunde du få 6 000 plus 6 000-

 316. -om du fortsatte till B
  eller fortsatte till C.

 317. Då är frågan:
  hade det här nån effekt-

 318. -på folks studieprestationer?

 319. Ja, kanske och kanske inte.

 320. Det här är en regressionstabell-

 321. -där den översta raden
  är grundbudskapet.

 322. .020 betyder att
  två procentenheter fler...

 323. ...klarade nån kurs
  inom det här tidsfönstret...

 324. ...i de kommuner
  som genomförde det här försöket...

 325. ...jämfört med de kommuner
  som ingick i kontrollgruppen.

 326. Relativt där det står "Dep var avg,"
  "Dependant variable average"...

 327. Relativt en bas på 20 procent
  som gjorde det innan-

 328. -så är det en inte obetydlig ökning.

 329. Resultaten är rätt spretiga,
  men det man ser är framför allt-

 330. -om vi tar raden 3D som står där,
  det är framför allt där som man ser-

 331. -en tydlig ökning
  och från en bas som är väldigt låg-

 332. -sex procent som klarade 3D inom den
  här stipulerade tiden innan i snitt.

 333. Då är 2,2 procentenheters ökning
  väldigt mycket där.

 334. Det man däremot såg,
  och som förbryllade politikerna-

 335. -är ju de två nedersta raderna.

 336. Effekten drivs helt av,
  och syntes bara i storstadsområdena-

 337. -konkret faktiskt i Stockholm.

 338. Man kan undra vad det kan bero på.
  Det kan vara en sinkadus, en slump.

 339. Tittar man på Stockholm så var det
  mycket snabbare mellan invandring...

 340. Andelen som fick påbörja SFI snabbt
  var mycket högre i Stockholm.

 341. Eftersom systemet
  var väldigt tajt redan från början-

 342. -är det möjligt att det bara var i
  Stockholm som man såg möjligheten.

 343. Man gör en kalkyl: är det värt
  att satsa hårt eller inte?

 344. Vi såg också mönster där man ser att
  effekten är tydligare bland yngre.

 345. Vi ser också att bland EEA-studenter,
  en väldigt liten grupp-

 346. -där, om något,
  ser man ett tydligt positivt samband.

 347. Det skulle vara konsistent med att om
  den här ribban är svår att passera-

 348. -och det är svårt att nå målet,
  då skulle vi tro-

 349. -att studenter på de studievägar där
  studenterna har bäst förutsättningar-

 350. -bäst förmåga att ta till sig
  utbildningen, ja det är studieväg 3.

 351. Vi skulle tro att den språkliga
  barriären för att gå SFI-

 352. -i snitt är lägre
  för EEA-studenter än för andra-

 353. -och vi skulle tro
  att de institutionella faktorerna-

 354. -var mer gynnsamma i storstäderna
  än vad de var i övriga kommuner.

 355. Regeringen valde att avskaffa det
  här. Vi hade inga synpunkter på det.

 356. Det är en viktig fråga: är det en
  slump att vi ser de här effekterna-

 357. -i Stockholm, och varför
  ser vi det inte nån annanstans?

 358. Det finns en annan faktor i det här,
  och det handlar om-

 359. -de indikationer vi får på att den
  här effekten verkar vara tillfällig.

 360. Om vi tittar på panel D där, så ser
  vi att det är månadsvisa effekter.

 361. Innan juli 2009
  ligger de ungefär vid nollan-

 362. -och sen ser vi en uppgång,
  framför allt efteråt-

 363. -och sen ser det ut
  att gå ner till noll igen.

 364. Det kan vara att en sån här reform
  har en nyhetens behag-effekt.

 365. När det uppfattas som
  att det är så systemet funkar-

 366. -får man inte den här extra
  motivationsgrejen.

 367. Sammantaget är det ganska oklart
  i vilken mån man kan påverka-

 368. -beteenden och resultat
  i den här typen av insatser

 369. -med enkla ekonomiska incitament.
  Erfarenheterna pekar på-

 370. -att om man kan det så är det ganska
  raffinerat. Man måste rigga systemet-

 371. -så att man når
  precis de grupper som man vill.

 372. Vi såg inga effekter på studieväg 1,
  de som har sämst förutsättningar-

 373. -och lägst sannolikhet att
  tillgodogöra sig SFI på ett bra sätt.

 374. Avslutningsvis skulle jag säga
  att språket är en viktig del-

 375. -av det som vi kallar humankapital.
  Det borde enligt enkla teorier-

 376. -påverka ställningen
  på arbetsmarknaden.

 377. Det är svårt att mäta språkkunskaper.
  De varierar mycket i befolkningen.

 378. Det finns en förbättringspotential
  och Sverige sticker ut-

 379. -som ett land där skillnaderna är
  stora beroende på personers bakgrund.

 380. Vi ser ett tydligt positivt samband
  med sysselsättning och löner.

 381. Där tänkte jag sluta.

 382. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Svenska språket och arbetsmarknaden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Olof Åslund är professor i nationalekonomi och generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Här berättar han om sin forskning kring om det finns ett samband mellan deltagande i sfi och framgång på arbetsmarknaden. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Ämnen:
Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Invandrare, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Språkvetenskap, Svenska för invandrare, Svenska som andraspråk, Svenska språket
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Den flerspråkiga arbetsplatsen

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka fördelar och nackdelar flerspråkighet kan föra med sig, säger forskaren Gunlög Sundberg. Flygplatser är bra exempel på flerspråkiga arbetsplatser. En undersökning med fokus på Heathrow i London där 150 anställda intervjuades visade 27 olika förstaspråk och 45 talade språk. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Vilka språk talas i Sverige?

Det finns ingen officiell statistik över hur många språk som talas i Sverige eller hur många som talar språken och var de bor. Detta har lingvisten och forskaren Mikael Parkvall försökt rätta till. Här berättar Parkvall om sin bok "Sveriges språk i siffror" där han har gjort en skattning och en översikt av det svenska språksamhället. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Att utveckla språk- och yrkeskompetens

Projektledaren Kerstin Sjösvärd berättar om ett antal lyckade projekt med syfte att utveckla språk- och yrkeskompetensen hos anställda inom vård och omsorg. En faktor som bidragit till det goda resultatet är att stor vikt lagts vid att träna sig i att använda svenska som arbetsspråk för att sedan bygga på med andra kurser likt ett pärlband. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Att få komma till tals

Fredrik Harstad från ABF berättar om det uppmärksammade och prisbelönta magasinet Världen och vi. De journalister, fotografer och illustratörer som arbetar på tidningen har alla svenska som andraspråk, och många vistas här som flyktingar. Genom tidningen har eleverna fått en röst i samhället, och samtidigt har texterna har blivit ett viktigt undervisningsmaterial för dem som studerar på sfi. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Svenska språket och arbetsmarknaden

Olof Åslund är professor i nationalekonomi och generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Här berättar han om sin forskning kring om det finns ett samband mellan deltagande i sfi och framgång på arbetsmarknaden. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska i flerspråkiga arbetsmiljöer

Samtal om svenska som arbetsspråk

Har vi i Sverige för höga krav på språkkunskaper i svenska när det gäller att få en plats på den svenska arbetsmarknaden? Nej, tyckte de flesta deltagarna i den här panelen med ett specialintresse i språkfrågor och flerspråkighet. Ett problem kan dock vara att vi svenskar är dåliga på att acceptera och förstå svenska med ett lite annorlunda uttal. Att bryta på svenska har till exempel sämre status jämfört med att prata engelska. Medverkande: Kerstin Sjösvärd, projektledare Äldrecentrum, Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare ABF, Anna Folkesson, språkkonsult, och Olof Åslund, professor i nationalekonomi. Moderator: Karin Helgesson. Inspelat den 21 oktober 2016 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm. Arrangör: Examinerade språkkonsulter i svenska.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer svenska som andraspråk och sfi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Amira är här - med stödord

Björnen

Amira är sen som vanligt. Den här gången har hon varit i skogen och stött på en björn.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Vad ska vi göra idag? - somaliska

Bengt och Bodil firar födelsedag

Bengt vet vad han ska göra. Han ska överraska sin kompis, papegojan Bodil. Det är nämligen hennes födelsedag.