Titta

UR Samtiden - Immunförsvaret vid graviditet

UR Samtiden - Immunförsvaret vid graviditetDela
 1. Mammans immunförsvar
  måste anpassa sig-

 2. -så att det inte reagerar
  och stöter bort fostret.

 3. Jag tror att de flesta här vet
  att vi har ett immunförsvar.

 4. Många vet att det är aktiverat
  vid sjukdomar, när vi blir förkylda.

 5. En del tycker att de har ett bra
  eller dåligt immunförsvar.

 6. Men vad är immunförsvaret för nåt?

 7. Det består av immunceller.
  Dessa kallas också för leukocyter-

 8. -eller det som de flesta känner igen,
  vita blodkroppar.

 9. Vi har immunceller vårt blod,
  de vita blodkropparna-

 10. -men immuncellerna finns också
  på många andra ställen i kroppen.

 11. I huden, luftvägarna, tarmarna
  och andra slemhinnor.

 12. Det är ställen där vi kommer
  i kontakt med omvärlden-

 13. -där inkräktare
  kan ta sig in och orsaka sjukdom.

 14. Därför är det viktigt att
  immunförsvaret finns på de ställena.

 15. Immunförsvarets uppgift är att hitta
  inkräktare och förstöra dem-

 16. -innan de kan sprida sig
  och orsaka allvarlig sjukdom.

 17. Men bilden till höger visar att vi
  har immunceller på andra ställen-

 18. -till exempel i benmärgen. De flesta
  av våra immunceller bildas där.

 19. Vi har dem i lymfkörtlar, där
  mycket av deras kommunikation sker.

 20. Sen har vi dem i blodet men också
  i den lymfatiska cirkulationen.

 21. Allt detta är uppbyggt
  för att immunförsvaret-

 22. -på ett så effektivt sätt som möjligt
  ska kunna bekämpa infektioner.

 23. Den här bilden är mer komplicerad,
  men jag går igenom den långsamt.

 24. Det jag vill visa är-

 25. -på vilket sätt immuncellerna
  känner igen olika inkräktare-

 26. -och förstör dem.
  Det här är bara några exempel

 27. Om vi börjar här nere till vänster-

 28. -så vet vi att inkräktarna
  som vi utsätts för hela tiden-

 29. -kan vara exempelvis bakterier,
  virus eller parasiter.

 30. De är olika stora
  och fungerar på olika sätt.

 31. Just därför behövs det
  många olika immunceller-

 32. -som kan bekämpa dem på olika sätt.

 33. Jag ska nämna några exempel på såna.

 34. Vi börjar med immuncellen makrofager,
  som betyder "storätare".

 35. De är bra på att äta upp bakterier.

 36. Makrofagerna har molekyler
  på sin yta, så kallade receptorer.

 37. Dessa kan binda till olika bakterier,
  till exempel-

 38. -ta in dem i cellen och förstöra dem.
  Det hindrar att bakterier sprids-

 39. -till andra delar av kroppen.

 40. Ett annat exempel är NK-celler.
  Det står för "natural killers".

 41. De är duktiga på att döda-

 42. -men de dödar
  inte bara mikroorganismerna i sig-

 43. -utan de dödar infekterade celler.

 44. För det är så att många mikro-
  organismer, som bakterier och virus-

 45. -behöver våra celler för att
  föröka sig och sprida sig i kroppen.

 46. Att identifiera och döda infekterade
  celler förhindrar en spridning-

 47. -av en infektion.

 48. Vi har ett annat exempel, B-celler.
  Dessa producerar antikroppar.

 49. De flesta känner till antikroppar.

 50. Det är proteiner
  som är väldigt specifika-

 51. -och kan binda till olika strukturer
  på till exempel toxiner eller gifter-

 52. -och på så sätt neutralisera dem,
  så att de inte orsakar skada.

 53. De kan också binda
  till själva mikroorganismen.

 54. Det blir som en flagga som ropar
  på hjälp från andra immunceller.

 55. Så det effektiviserar
  vårt immunförsvar.

 56. Exemplen som jag beskrev nu-

 57. -det är immunceller som gör jobbet,
  arbetarcellerna.

 58. Men vi har andra viktiga immunceller:
  T-cellerna, längst upp i grönt.

 59. Det första exemplet
  är hjälpar-T-celler.

 60. De kanske låter snälla, men de gör
  immunförsvaret ännu mer aktivt.

 61. Det är "gasen" i immunförsvaret.

 62. De gör de andra immuncellerna
  mer effektiva-

 63. -på att döda bakterier
  och eliminera virus, till exempel.

 64. De bidrar till att det blir
  inflammation och ökar immunförsvaret.

 65. Det är viktigt för att effektivt
  och snabbt eliminera mikroorganismer-

 66. -som annars kan sprida sig
  till andra delar av kroppen.

 67. Samtidigt är det viktigt
  att hålla immunförsvaret i schack.

 68. När det inte längre finns behov
  av att eliminera mikroorganismer-

 69. -bör immunförsvaret inte vara aktivt.

 70. Det producerar giftiga ämnen
  som skapar inflammation-

 71. -och kan skada vävnaden. Detta
  kan leda till kronisk inflammation.

 72. Så immunförsvaret
  måste hållas i schack-

 73. -och här är regulatoriska
  T-celler viktiga.

 74. De producerar
  antiinflammatoriska ämnen, cytokiner-

 75. -som bromsar upp immunförsvaret
  och ser till att det återgår-

 76. -till det normala.

 77. De är också viktiga för att förhindra
  autoimmuna sjukdomar.

 78. Vid dessa är immunförsvaret aktiverat
  och förstör våra egna kroppsceller.

 79. Men regulatoriska T-celler
  är duktiga på att förhindra detta.

 80. Det var exempel på hur immunförsvaret
  känner igen olika inkräktare-

 81. -och förstör dem. Det är ju till för
  att de inte ska orsaka sjukdom-

 82. -men immunförsvaret
  känner även igen andra ämnen-

 83. -som är främmande för kroppen
  men kanske inte orsakar skada.

 84. Ett exempel på det
  är vid organtransplantationer.

 85. Vi har alla olika arvsmassa.

 86. Det gör att olika individers celler
  ser lite olika ut.

 87. Vid en organtransplantation kommer
  mottagarens immunceller känna igen-

 88. -och reagera på
  de främmande cellerna-

 89. -och tro
  att de kommer att orsaka skada.

 90. Konsekvensen är att immunförsvaret
  stöter bort organet-

 91. -om man inte behandlar
  med antiinflammatoriska läkemedel.

 92. De flesta som tar emot organ är
  beroende av livslång medicinering.

 93. Så det är viktigt
  att immunförsvaret hålls i schack.

 94. Med det som bakgrund
  går vi vidare till graviditet-

 95. -och det som vi brukar kalla
  en immunologisk paradox.

 96. Ni vet att för att ett barn ska bli
  till behövs en man och en kvinna.

 97. Det betyder att fostret ärver
  halva sin arvsmassa från pappan-

 98. -och är delvis främmande
  för mammans immunförsvar.

 99. Trots det stöts det inte bort. Det
  är som ett naturligt transplantat.

 100. Det finns bra mekanismer för det här.
  Allra oftast går det bra.

 101. Men mammans immunförsvar
  måste då anpassa sig-

 102. -så att det inte stöter bort fostret.

 103. Man vet också att en misslyckad
  anpassning av immunförsvaret-

 104. -kan bidra till olika komplikationer.

 105. Några exempel är upprepade missfall,
  havandeskapsförgiftning-

 106. -och för tidig födsel.

 107. Det finns en rad riskfaktorer
  för det här-

 108. -både genetiska och anatomiska,
  som fel på fostret.

 109. Immunförsvaret
  är inte alltid inblandat-

 110. -men vid hälften av alla fall
  har man ingen känd orsak.

 111. Då tror man att ett missanpassat
  immunförsvar kan spela roll.

 112. Varför då forska om det?
  Vi forskar mycket-

 113. -på hur mammans immunförsvar beter
  sig under en normal graviditet.

 114. Det är intressant nog
  att det här sker naturligt.

 115. Men för att vi ska kunna förstå vad
  som sker vid olika komplikationer-

 116. -måste vi också förstå
  hur det fungerar normalt.

 117. Och framför allt för att kunna
  hitta fel vid komplikationer-

 118. -och sätta in förebyggande behandling
  måste vi känna till mekanismerna-

 119. -vid en normal graviditet.

 120. Så vi vet att det sker. Det har
  forskats mycket och länge på det här.

 121. Vi vet att det sker förändringar
  hos mamman under en graviditet.

 122. Det är framför allt i livmodern
  som mammans immunförsvar förändras.

 123. Det är inte så konstigt. Där finns
  behovet av att tolerera fostret.

 124. Men man ser även
  systemiska förändringar-

 125. -alltså i andra delar av kroppen.
  Det kanske sprider sig med blodet.

 126. Generellt sett är de flesta friska.
  Man är inte sjuk hela tiden-

 127. -men det finns en ökad risk för vissa
  infektioner, exempelvis influensa.

 128. Det finns en ökad risk att drabbas,
  men de drabbade kan även bli sjukare-

 129. -än icke-gravida.

 130. Därför rekommenderas gravida kvinnor
  att vaccinera sig mot influensa.

 131. Det tyder på att förändringar
  i immunförsvaret sprider sig-

 132. -till andra delar av kroppen.

 133. Det finns andra exempel-

 134. -på att immunförsvaret
  inte bara förändras i livmodern.

 135. Två exempel är ledgångsreumatism
  och multipel skleros eller MS.

 136. Båda är autoimmuna
  inflammatoriska sjukdomar.

 137. Det vill säga att immunförsvaret
  är väldigt aktivt.

 138. Vid ledgångsreumatism
  har man inflammation i lederna-

 139. -och vid multipel skleros är det
  centrala nervsystemet som drabbas.

 140. Immunceller angriper nervceller,
  så att de förstörs.

 141. Vid båda sjukdomarna ser man
  en förbättring under en graviditet.

 142. Efter förlossningen återgår de
  till så som det var innan.

 143. Det tyder på att mekanismer som är
  viktiga för att tolerera fostret-

 144. -läcker ut till resten av kroppen-

 145. -och leder till minskad inflammation
  i andra delar.

 146. Men vi har alltså forskat mycket
  på det som sker i livmodern-

 147. -och det ska jag prata om.

 148. Den här bilden visar var det händer,
  om man säger så.

 149. På bilden längst upp ser man att
  fostret ligger i mammans livmoder.

 150. Fostret i sig har ingen
  direkt kontakt med mammans celler.

 151. Det simmar runt i fostervatten, och
  det är moderkakan eller placentan-

 152. -som sitter fast i livmoderväggen.

 153. Men placentan utvecklas
  från samma ställe som fostret-

 154. -och är lika främmande-

 155. -så immunförsvaret måste ändå
  förändras under en graviditet.

 156. Den nedre bilden är lite komplicerad-

 157. - men jag ville visa livmoderväggen,
  som är ljusblå här-

 158. -och placentan, som är fingerlika
  eller trädlika strukturer.

 159. De sitter fast på några ställen
  och förankrar hela placentan.

 160. Mammans blod strömmar omkring här
  och förser barnet med näring.

 161. Jag tänkte dyka ännu djupare
  i det här-

 162. -och titta ännu mer på kontakten
  mellan mamma och fosterceller.

 163. Nu tittar vi på området där placentan
  sitter fast i livmoderväggen.

 164. Det är i det här området
  som celler med foetalt ursprung-

 165. -kommer i kontakt med mammans celler.

 166. Den nedre, ljusblå delen
  är alltså livmodervägen-

 167. -mammans livmoderslemhinna.
  Och den är full av immunceller.

 168. De kan ha förmåga att känna igen
  och stöta bort främmande celler.

 169. Vi vet att placentan har väldigt
  nära kontakt med livmoderväggen.

 170. Celler från placentan till
  och med invaderar livmoderväggen.

 171. En del av dem ersätter viktiga
  blodkärl för barnets blodförsörjning.

 172. Det är alltså nära kontakt
  mellan mammans immunceller-

 173. -och främmande celler.

 174. Då bör cellerna alltså inte aktiveras
  och förstöra de främmande cellerna.

 175. Det riskerar ju att både placentan
  och fostret stöts bort.

 176. Vi forskar mycket på
  hur det ser ut i livmoderslemhinnan-

 177. -på mammans immunförsvar.

 178. Vävnaden som vi tittar på får vi
  från elektiva kirurgiska aborter-

 179. -det vill säga
  graviditetsavbrytanden-

 180. -utan tecken på komplikationer.

 181. Det är under tidig graviditet
  som toleransmekanismen är så viktig.

 182. Vi har främst varit intresserade
  av två typer av immunceller.

 183. Den ena är regulatoriska T-celler,
  som bromsar upp immunförsvaret-

 184. -för att undvika överdriven
  inflammation. De är gröna här.

 185. Vi har också tittat
  en hel del på makrofager.

 186. Jag återkommer till dem, men jag kan
  säga lite om regulatoriska T-celler.

 187. Vi har sett att de är anrikade i
  livmodern och är fler än i blodet.

 188. Det har också
  andra forskargrupper visat.

 189. Man har också visat att de är viktiga
  för att skapa immunologisk tolerans.

 190. Det har man visat
  med olika djurmodeller.

 191. Vi behöver ju bromsa immunförsvaret-

 192. -så det är logiskt att man har ett
  ökat antal regulatoriska T-celler-

 193. -som dämpar immunförsvaret
  mot fostret.

 194. För makrofagerna
  är det inte lika självklart.

 195. Det var alltså de här storätarna.

 196. Vi har forskat en hel del på dem.
  De är väldigt talrika.

 197. Det är den näst vanligaste
  immuncellspopulationen.

 198. Därför har vi tittat närmare på den-

 199. -och försökt förstå dess funktion
  under en graviditet.

 200. Så makrofager... Det är risk
  för att det blir lite invecklat.

 201. Jag ska försöka gå igenom
  bilden ganska långsamt.

 202. Jag nämnde
  att de har molekyler på ytan-

 203. -som kan känna igen bakterier,
  till exempel.

 204. Det är de här till vänster.

 205. När de känner igen olika
  mikroorganismer blir de aktiverade.

 206. Det producerar proinflammatoriska
  mediatorer eller cytokiner.

 207. De triggar i gång immunförsvaret med
  giftiga ämnen som förstör bakterier.

 208. Vi brukar kalla dem
  för proinflammatoriska makrofager.

 209. De kan också påverka
  hjälpar-T-cellen-

 210. -som aktiverar immunförsvaret.

 211. Och de påverkar varandra
  för att öka en inflammation-

 212. -och förstöra mikroorganismen.

 213. Vi ser proinflammatoriska makrofager
  även vid avsaknad av infektion-

 214. -vid en steril inflammation,
  när man inte har mikroorganismer.

 215. Men makrofager ser inte alltid ut så.

 216. Det finns makrofager
  med mer antiinflammatorisk karaktär.

 217. Det är de till höger.
  De har andra molekyler på ytan.

 218. I stället för
  inflammatoriska mediatorer-

 219. -så producerar de
  antiinflammatoriska mediatorer-

 220. -som hämmar immunförsvaret.

 221. I stället för att aktivera hjälpar-T-
  cellerna som gasar immunförsvaret-

 222. -kan de inducera regulatoriska
  T-celler, som bromsar det.

 223. De antiinflammatoriska makrofagerna
  kan man se vid en läkningsprocess-

 224. -när vävnaden behöver återgå
  till det normala och stabiliseras.

 225. Då hjälper regulatoriska T-celler
  och makrofager varandra-

 226. -för att hämma immunförsvaret.

 227. Eftersom makrofager är så många
  under en graviditet-

 228. -var vi nyfikna på vad det var
  för typ av makrofager.

 229. Hypotesen var
  att det var antiinflammatoriska-

 230. -för att bidra till tolerans
  mot fostret.

 231. Om vi börjar med att titta på
  cellerna nederst på bilden-

 232. -vet vi att pro- och
  antiinflammatoriska makrofager-

 233. -ser väldigt olika ut.

 234. Vi tittade på olika molekyler
  på cellens yta-

 235. -som är starkt uttryckta hos
  antiinflammatoriska makrofager-

 236. -men som
  de proinflammatoriska saknar.

 237. Vi använde en metod
  som heter flödescytometri.

 238. Genom att titta på makrofagerna
  i livmodern-

 239. -kunde vi se att de uttrycker
  höga nivåer av alla tre molekyler-

 240. -alltså prickarna till höger.
  Det är väldigt tydligt om man jämför-

 241. -med motsvarande celler i blod. Dessa
  receptorer har inte nåt uttryck.

 242. Datan visar att det är celler
  med en antiinflammatorisk karaktär-

 243. -i livmodern.

 244. Men försöken
  är ju helt baserade på utseende.

 245. Det ser ut som om makrofagerna kan ha
  antiinflammatoriska egenskaper-

 246. -och på så sätt bidra till
  att skydda fostret.

 247. Men vi ville se
  om de faktiskt har en sån funktion-

 248. -och kan hämma immunförsvaret.

 249. Ett sätt är då att se-

 250. -om de också kan inducera eller öka
  antalet regulatoriska T-celler.

 251. Vi vet ju att regulatoriska T-celler
  är anrikade under en graviditet-

 252. -och är väldigt många.

 253. Bidrar då makrofagerna
  till att hålla dem väldigt talrika?

 254. Vi vet att makrofager producerar
  antiinflammatoriska mediatorer-

 255. -så det fanns goda chanser
  att de skulle kunna skapa tolerans.

 256. Vi använde en in vitro-modell-

 257. -där vi har extraherat
  makrofager från livmoderslemhinnan.

 258. Vi har isolerat dem. Man sätter dem
  i små brunnar på plattor.

 259. Sen får de odlas under ett helt dygn,
  och de producerar en massa saker.

 260. Sen har vi sparat det här mediet,
  som innehåller alla ämnen-

 261. -som decidua-makrofagerna
  från livmodern spontant producerar.

 262. Sen har vi tillsatt de här faktorerna
  till omogna T-celler-

 263. -och sett dem förvandlas
  till regulatoriska T-celler.

 264. Även här använde vi flödescytometri.
  Jag ska inte förklara det i detalj.

 265. Men den första bilden visar-

 266. -hur T-celler odlade
  utan makrofagmedium ser ut.

 267. Och sen celler som är odlade med de
  här decidua-makrofag-faktorerna.

 268. Varje prick motsvarar en cell.

 269. Cellerna innanför rutan
  är regulatoriska T-celler.

 270. Vi ser att
  om vi bara odlar dem spontant-

 271. -är en ganska
  liten andel regulatoriska.

 272. Men med faktorer från makrofager
  från livmodern blir de många fler.

 273. Det här är en femdubbling
  från det normala.

 274. Vi drog slutsatsen
  att de har en bra förmåga-

 275. -att öka antalet
  regulatoriska T-celler.

 276. För att sammanfatta den här delen-

 277. -har vi tittat på
  hur makrofagerna ser ut-

 278. -och sett med andra metoder
  att deras utseende tyder på-

 279. -att de är antiinflammatoriska-

 280. -men framför allt har vi sett att de
  ökar antalet regulatoriska T-celler.

 281. Vi tror att båda immuncellerna bidrar
  till att fostret inte stöts bort-

 282. -att de försöker bibehålla
  en antiinflammatorisk miljö.

 283. Men då kommer nästa fråga:
  Vad gör cellerna så unika?

 284. Vad gör dem antiinflammatoriska?

 285. Vilka faktorer är det?

 286. Vi spekulerade i att eftersom
  placentan är ett väldigt nytt organ-

 287. -som bildas enbart för graviditeten-

 288. -och har väldigt nära kontakt
  med alla immuncellerna-

 289. -så kan det kanske vara den som
  skapar de reglerande immuncellerna.

 290. Så hypotesen var att placentan själv
  kunde producera faktorer.

 291. Vi vet att placentan
  producerar hormoner-

 292. -som progesteron och östrogen
  samt antiinflammatoriska ämnen.

 293. Så vi tänkte testa om de här
  faktorerna styr om immunförsvaret-

 294. -till att bli mer
  antiinflammatoriskt-

 295. -för att skydda sig själv
  men också fostret.

 296. Här använde vi också en
  in vitro-modell, alltså i ett labb.

 297. Men vi extraherade vävnad
  från normala graviditeter-

 298. -tog små bitar av placenta,
  det vill säga moderkaka-

 299. -och odlade dem i brunnar,
  på samma sätt som med makrofagerna.

 300. Sen odlade vi placentavävnaden,
  lät den producera saker-

 301. -och sparade mediet med allt som
  placentan spontant producerar-

 302. -inklusive hormoner,
  antiinflammatoriska mediatorer, etc.

 303. Sen odlade vi våra immunceller
  med och utan placentamediet.

 304. Det gjorde vi för
  både makrofagerna och T-cellerna.

 305. Jag börjar med makrofagerna.

 306. Vi har tittat med flera olika metoder
  och på många olika molekyler.

 307. Här visar jag bara två exempel.

 308. Men vi vet vad makrofagerna
  i livmodern uttrycker för molekyler.

 309. Den här grafen visar att makrofager
  som inte odlas med placentamedium-

 310. -inte uttrycker molekylen som finns
  hos makrofager från livmodern.

 311. Men placentamediet gör att
  makrofagerna får det här utseendet.

 312. Placentamediet gör också att
  makrofagerna börjar producera-

 313. -ett kraftigt antiinflammatoriskt
  ämne som kallas för IL-10.

 314. Och vi har visat med andra metoder-

 315. -att moderkakan kan göra makrofager
  antiinflammatoriska.

 316. Och vi gjorde samma sak
  med T-cellerna.

 317. Vi tittade på om placentafaktorer-

 318. -kan skapa regulatoriska T-celler.

 319. Det här är en flödescytometrisk bild-

 320. -som visar att de regulatoriska
  T-cellerna när vi odlar dem spontant-

 321. -är väldigt få. Men när vi tillsätter
  faktorer som placentan producerat-

 322. -ökar andelen regulatoriska T-celler.

 323. Det här är en väldigt liten andel,
  men de är väldigt kraftfulla.

 324. De här datan visar återigen
  att moderkakan producerar ämnen-

 325. -som styr om mammans immunförsvar
  och skapar regulatoriska T-celler.

 326. Jag tänkte sammanfatta det här igen.
  Bilden här är också komplicerad-

 327. -men jag vill visa det vi har sett:

 328. Att placentan producerar
  jättemånga olika ämnen-

 329. -och styr om mammans immunförsvar-

 330. -genom att öka
  antalet regulatoriska T-celler-

 331. -genom att styra makrofager,
  så att de blir antiinflammatoriska-

 332. -men också genom att hämma
  en generell aktivering-

 333. -av T-celler,
  de som gasar på immunförsvaret.

 334. Så moderkakan styr om immunförsvaret
  för att hålla det i schack-

 335. -och skydda sig själv och fostret.

 336. Vi har också identifierat
  några inblandade nyckelmolekyler-

 337. -som M-CSF, en tillväxtfaktor
  som ökar under en graviditet.

 338. IL-10 nämnde jag. Det är
  en antiinflammatorisk molekyl-

 339. -som verkar viktig för regulatoriska
  T-celler och makrofager.

 340. Så moderkakan tycks vara bra på
  att styra om mammans immunförsvar-

 341. -och det tycks ske ofta
  under en normal graviditet.

 342. Men vad är det då som går fel vid
  komplikationer? Vad funkar inte?

 343. Mycket är fortfarande oklart,
  men vi närmar oss sanningen.

 344. Jag tänkte nämna två exempel:

 345. Det ena är havandeskapsförgiftning
  eller preeklampsi.

 346. Det andra är prematuritet.

 347. Havandeskapsförgiftning
  visas hos mamman som högt blodtryck.

 348. Mamman kan få organpåverkan, alltså
  skadade organ, framför allt i njuren.

 349. Och fostret kan vara tillväxthämmat.
  Symtomen ses ofta ganska sent-

 350. -i slutet på andra trimestern
  eller i tredje.

 351. Men man vet att sjukdomsmekanismen
  börjar väldigt tidigt-

 352. -och det är associerat med att
  placentan inte utvecklas som den ska.

 353. Man ser också en inflammation,
  alltså ett aktivt immunförsvar.

 354. Det har inte anpassat sig.

 355. Inflammationen kan sen sprida sig
  och skada andra organ.

 356. Man vet inte vilken orsaken är, men
  man känner till en del riskfaktorer.

 357. Några av dem är autoimmuna sjukdomar,
  till exempel diabetes-

 358. -men också övervikt och ålder.

 359. Om man är gravid för första gången
  har man ökad risk att drabbas.

 360. Men i hälften av fallen saknas
  kända riskfaktorer eller orsak.

 361. Därför saknas det bra behandlingar
  för havandeskapsförgiftning.

 362. Det bästa är, om det är väldigt
  riskabelt för båda mamma och barn-

 363. -att förlösa kvinnan.
  Det är den bästa metoden i dag.

 364. Man kan också ge kortison,
  alltså ett immundämpande medel-

 365. -men det är främst för att öka
  lungmognaden hos barnet-

 366. -som annars inte brukar fungera
  som den ska.

 367. Sen har vi prematuritet, alltså
  födsel före graviditetsvecka 37.

 368. Mellan 22 och 37.

 369. Konsekvensen av det är att barnet
  inte har färdigutvecklade organ.

 370. Framför allt lungorna
  men också hjärnan drabbas.

 371. Barnen kan ha andningssvårigheter
  eller kognitiva besvär.

 372. På samma sätt som för preeklampsi
  eller havandeskapsförgiftning-

 373. -vet man inte vad som orsakar det.
  Det finns många riskfaktorer.

 374. Även här är det autoimmuna sjukdomar,
  övervikt och ålder-

 375. -men också infektioner
  kan trigga i gång en tidig födsel.

 376. Det finns inga bra behandlingar,
  framför allt inga preventiva.

 377. Ofta försöker man stanna upp
  ett värkarbete-

 378. -eller hindra inflammation.

 379. Även här brukar man ge kortison för
  att barnet ska utveckla lungorna-

 380. -och inte få andningsbesvär.

 381. Men det finns ett behov
  av nya behandlingsmetoder.

 382. Jag ska berätta kort om vad man vet-

 383. -om hur immunförsvaret beter sig
  vid de här komplikationerna.

 384. Väldigt mycket är fortfarande oklart-

 385. -men jag ska berätta om vad man vet.

 386. Den här bilden visar hur det ser ut
  i livmodern vid normal graviditet-

 387. -och vid havandeskapsförgiftning.

 388. Till vänster
  har vi normal graviditet.

 389. Fina, utvidgade blodkärl som är
  viktiga för barnets blodförsörjning.

 390. Och man har
  ett välanpassat immunförsvar.

 391. Det sker en viktig kommunikation
  mellan mammans immunförsvar-

 392. -och placentaceller.

 393. Placentacellerna invaderar
  deciduan, eller livmoderslemhinnan-

 394. -och ersätter en del blodkärlsceller.

 395. De hjälper till att vidga blodkärlen
  så att det blir ett bra blodflöde.

 396. Vid havandeskapsförgiftning
  har man mycket sämre blodkärl.

 397. Moderkakan
  är inte tillräckligt utvecklad.

 398. Det är för att blodkärlen är smala.

 399. De går inte lika djupt in
  i livmoderslemhinnan-

 400. -och blodflödet till barnet minskar.

 401. Det orsakar tillväxthämning.
  Barnet får ju mindre näring.

 402. Det kan också leda till
  högt blodtryck hos mamman.

 403. Man brukar också se
  en inflammation i livmodern.

 404. Immuncellerna är lite mer aktiverade
  än normalt vid preeklampsi.

 405. Det finns studier om makrofagerna.

 406. De är ju vanligtvis
  av en antiinflammatorisk karaktär.

 407. Och man vet att de hjälper till
  att rekrytera placentacellerna.

 408. Vid preeklampsi tycks makrofagerna ha
  en mer proinflammatorisk karaktär-

 409. De är inte lika bra på
  att rekrytera placentaceller-

 410. -vilket kan leda till att blodkärlen
  inte bildas som de ska.

 411. Man har också sett att makrofagerna
  från havandeskapsförgiftning-

 412. -inte alls är lika bra på att öka
  antalet regulatoriska T-celler.

 413. Tillsammans kan det bidra till
  den inflammation som man ser.

 414. Tyvärr vet man varför det är så här.

 415. Det kan var brist på faktorer
  som påverkar cellerna.

 416. Vi tittar på en del, som molekyler
  som är viktiga för immunförsvaret.

 417. Men vi vet inte exakt
  vilken orsaken till preeklampsi är.

 418. Det andra exemplet är prematuritet,
  alltså för tidig födsel.

 419. Här är det också fokus
  på makrofagerna.

 420. Som sagt antar de normalt
  en antiinflammatorisk karaktär-

 421. -för att skapa en antiinflammatorisk
  miljö och tolerans mot fostret.

 422. Man vet också
  att proinflammatoriska makrofager-

 423. -bidrar till en immunaktivering.

 424. Det kan leda
  till att fostret stöts bort.

 425. Det är en normal mekanism
  vid en vanlig förlossning.

 426. Vid en vanlig förlossning,
  inför ett värkarbete-

 427. -ser man ett ökat antal
  inflammatoriska makrofager.

 428. Man tror att de
  sätter i gång immunförsvaret-

 429. -rekryterar andra immunceller till
  livmodern och skapar en inflammation-

 430. -som hjälper till att stöta bort
  fostret vid en förlossning.

 431. Det här är alltså nåt normalt.

 432. Men vid för tidig födsel blir de
  aktiverade alldeles för tidigt.

 433. De kan också producera
  inflammatoriska mediatorer-

 434. -som leder till ett värkarbete
  alldeles för tidigt.

 435. Orsaken är okänd. Man vet att en
  fjärdedel av alla tidiga födslar-

 436. -är associerade med infektioner,
  ofta utan symtom hos mamman.

 437. De kan leda till
  att makrofagerna aktiveras-

 438. -så att de blir inflammatoriska.
  En konsekvens vore då-

 439. -att värkar och avstötning
  av fostret kommer för tidigt.

 440. Men det är bara en fjärdedel
  av alla prematura födslar.

 441. Ofta har man inga infektioner.

 442. Det betyder att andra faktorer
  kan skifta den här balansen-

 443. -från antiinflammatoriskt
  till proinflammatoriskt.

 444. Det kan vara genetiska faktorer.
  Man forskar en hel del om det.

 445. Även om man inte vet hur allt
  fungerar vill jag nämna ett exempel.

 446. Det kom nyligen en studie
  där man har testat ett läkemedel.

 447. Rosiglitazon heter det.
  Det riktar sig mot makrofager-

 448. -och gör de antiinflammatoriska fler
  och de proinflammatoriska färre.

 449. Man har främst testat det i labb.

 450. Man har tagit makrofager från kvinnor
  som har fött prematurt-

 451. -och läkemedlet kan skifta tillbaka
  balansen till antiinflammatoriska.

 452. Man testade det även med möss
  som löpte risk att föda prematurt-

 453. -och behandlade dem med läkemedlet-

 454. -och såg att man minskar
  proinflammatoriska makrofager-

 455. -och får en minskad risk
  att föda prematurt också.

 456. Det är förstås ett tidigt stadium-

 457. -men det visar att det går
  att förändra vårt immunförsvar-

 458. -för att försöka rätta till balansen-

 459. -som på nåt sätt har förstörts.

 460. Det är som sagt mycket vi inte vet.

 461. Det krävs mer forskning
  för att förstå mekanismerna-

 462. -och komma fram till
  bra behandlingar.

 463. Jag vill avsluta med att nämna att
  en del av forskningen vi bedriver-

 464. -riktar sig mot att hitta tidiga
  riskmarkörer för komplikationer.

 465. Vi har startat
  en graviditetsbiobank, GRABB.

 466. Det är ett samarbete mellan
  kvinnokliniken i Östergötland-

 467. -och Linköpings universitet.

 468. Den startade 2011,
  och alla kvinnor som blir gravida-

 469. -och skriver in sig på Kvinnohälsan
  tillfrågas om de vill vara med.

 470. Man tar blodprover runt vecka 25
  och sen i samband med förlossningen.

 471. Syftet med det är att vi i efterhand
  kommer att kunna identifiera-

 472. -de kvinnor som drabbas
  av komplikationer-

 473. -och ta ut blodprover från dem.

 474. De är tagna innan man ser symtom
  på komplikationerna.

 475. Genom att jämföra dem med prover
  från friska gravida-

 476. -kan man hitta markörer, ämnen
  som skiljer sig från det normala-

 477. -och som kan prediktera kvinnor
  som kommer att få komplikationer.

 478. Att veta vilka som löper risk
  att drabbas av komplikationer-

 479. -är en förutsättning för att kunna
  sätta in förebyggande behandling.

 480. I nuläget har vi prover
  från cirka 5 500 gravida.

 481. Insamlingen pågår fortfarande-

 482. -men inom ett eller två år
  kan vi börja analysera proverna.

 483. Tack för att ni har lyssnat-

 484. -och tack till dem som har varit med
  och gjort jobbet:

 485. Jan Ernerudh, som var min handledare
  under min doktorandperiod.

 486. Maria Jenmalm och Göran Berg.

 487. Göran var initiativtagare
  till biobanken.

 488. Men också mina medförfattare
  på labbet här i Linköping-

 489. -och på andra håll i världen.

 490. Särskilt tack till personalen
  på kvinnokliniken-

 491. -som har kontakt med patienterna
  och hjälper oss att ta proverna.

 492. Tack så mycket.

 493. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Immunförsvaret vid graviditet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En graviditet får kroppen att reagera ungefär som vid implantat. Fostret, med hälften av generna från pappan, tvingar mammans immunförsvar att anpassa sig. Judit Svensson-Arvelund, doktor i immunologi, berättar här om hur en misslyckad anpassning kan leda till missfall, för tidig födsel och andra komplikationer. Inspelat på Linköpings universitet den 3 mars 2016. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Ämnesord:
Förlossningslära, Graviditet, Immunförsvar, Immunologi, Medicin, Obstetrik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Sällsynt i Sverige

Hur ser den sällsynta kartan ut i Sverige år 2016? Regionala centrum för sällsynta diagnoser finns nu i nästan alla sjukvårdsregioner. En panel bestående av representanter från landsting, sjukvård och olika centrum förklarar vad det här betyder för patienter med sällsynta diagnoser. Medverkande: Veronica Wingstedt de Flon, Nationella funktionen sällsynta diagnoser, Cecilia Gunnarsson, CSD sydöstra sjukvårdsregionen, Ola Hjalmarsson, CSD Sahlgrenska universitetssjukhuset, Cecilia Soussi Zander, CSD Uppsala/Örebro, Jonas Bergström, Socialstyrelsen och Dag Larsson, SKL. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?