Titta

UR Samtiden - Skolforum 2016

UR Samtiden - Skolforum 2016

Om UR Samtiden - Skolforum 2016

Föreläsningar från Skolforum 2016 om den senaste forskningen kring pedagogik och didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober och 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2016 : Muntligt berättande i flerspråkiga klassrumDela

 1. Jag, Michael Lundgren
  ska prata om "muntligt berättande"-

 2. -"i flerspråkiga klassrum".

 3. Det är även titeln på en bok,
  som är utgiven på Studentlitteratur.

 4. Den skrev jag med Ola Henricsson.
  som är pedagog-

 5. -och forskare på pedagogiska
  institutionen i Göteborg.

 6. Han är även berättare, med mera.
  Jag återkommer strax till boken-

 7. -då jag kommer att ge exempel på
  vad vi tar upp där.

 8. Men på den här föreläsningen
  är jag ju själv i dag.

 9. Jag är alltså psykolog-

 10. -och kommer att lägga an perspektiv
  från min psykologuppgift.

 11. Då är egentligen inte
  så mycket hämtat från klassrummen-

 12. -utan i möten med barn,
  som på olika sätt-

 13. -tangerar temat
  "det flerspråkiga klassrummet".

 14. Vad det innebär med en inkluderande
  skola, en berättande kultur-

 15. -och vad det innebär att barn
  förvärvar en narrativ kunskap-

 16. -och ett språk för det.

 17. Det är nåt som låter. Hoppas att det
  inte sprakar för mycket.

 18. Jag har arbetat i drygt 25 år
  på ungdomsmottagningar-

 19. -i Göteborgsområdet.

 20. Det är en lågtröskelverksamhet
  som många av er känner till-

 21. -med såväl psykologisk, social
  och medicinsk kompetens.

 22. Man arbetar under ett tak
  för att bjuda in unga människor-

 23. -att berätta om sånt de
  behöver hjälp med som gäller hälsan-

 24. -men som ibland även har
  med olika svårigheter att göra.

 25. Där har jag träffat många unga
  människor från alla delar av världen-

 26. -som berättar saker för mig.

 27. Min uppgift är
  att bistå med ett utrymme-

 28. -för berättandet och berättelsen.

 29. Söker man psykolog har man
  just förväntningar på att bli hörd-

 30. -och hitta ord att formulera
  upplevelser och erfarenheter-

 31. -som på olika sätt förbryllar en,
  som på olika sätt förföljer en-

 32. -som på olika sätt är väldigt
  osorterade och svåra att få form på.

 33. Det känns enkelt för mig
  att tillsammans med Ola-

 34. -att gå in och titta på-

 35. -vad det är för nytta med att hitta
  ett förhållningssätt som pedagog-

 36. -där man uppmuntrar barn
  att komma till ett eget uttryck.

 37. Det har med pedagogiska läromål
  men även mycket med hälsa att göra.

 38. Som ni vet, så hänger de här
  aspekterna väldigt intimt samman.

 39. Jag handleder och utbildar människor
  i olika sammanhang-

 40. -som möter barn i utsatthet.
  Barn, som utsätts för våld.

 41. Barn och unga som utsätts
  för sexuella övergrepp.

 42. Barn, vars föräldrar sitter i
  fängelse eller barn som är nyanlända.

 43. I olika grupp- och stödverksamheter.

 44. Jag handleder polis och socialtjänst
  inom både förskola och skola.

 45. Men också idrotten,
  som efter skola och förskola-

 46. -är landets största barnverksamhet.

 47. Dit söker sig många vuxna
  för att på ett pedagogiskt sätt-

 48. -stötta barnen i deras sunda
  utveckling och deras intressen-

 49. -för lek och idrott.

 50. Det blir väldigt bra och hälsosamt
  nästan jämt, men svårigheter finns.

 51. Där är jag ute
  och försöker bidra till-

 52. -att föreningar och klubbar
  rustar sig-

 53. -för att möta svårigheter
  när såna ibland visar sig.

 54. Jag har även varit delaktig
  i olika introduktionsprojekt-

 55. -inom förskola och skola
  i Göteborgstrakten.

 56. Min första kontakt med det området
  som handlar om nyanlända-

 57. -var ett daghem för flyktingbarn-

 58. -som låg i en av Göteborgs förorter
  för mycket länge sen.

 59. Sen har det gått vidare.
  Välkomsten i Gunnared-

 60. -har bildat modell för
  olika introduktionsmottagningar-

 61. -för unga och deras familjer.

 62. Modellklasser av olika slag
  och även samtalsgrupper-

 63. -för unga ensamkommande.

 64. Ett centralt tema i min uppgift
  är ordet och berättelsen.

 65. Att när jag själv möter unga-

 66. -göra det möjligt
  och göra det viktigt att berätta.

 67. Men att också inspirera
  behandlingspersonal-

 68. -förhörsledare inom polisen,
  socialsekreterare-

 69. -och inte minst pedagoger
  att våga gå in i berättandet.

 70. Berätta, det gör vi ju alla ständigt.

 71. Ni pedagoger är säkert duktiga
  och drivna berättare-

 72. -ändå är det nåt med det
  muntliga berättandet som utmanar-

 73. -som ibland ställer vissa krav
  som förvånansvärt många backar för.

 74. Att inte bara undervisa och redogöra
  tydligt och klart för saker och ting-

 75. -utan öppna upp för berättande.

 76. Sen kommer jag in lite grann på
  vad jag tänker att berättande är.

 77. Men jag vill snabbt först göra
  en liten lov tillbaka i tiden.

 78. Jag har varit intresserad
  av berättande i många, många år.

 79. Jag skrev en bok
  som hette "Sagans läkande kraft"-

 80. -tillsammans med en kollega och
  studiekamrat på psykologutbildningen.

 81. Där utvecklade vi en idé om hur
  man kan använda olika berättelser-

 82. -och bildskapande
  i samband med berättandet-

 83. -för att ge barn ett uttryck,
  en form för sina upplevelser.

 84. Då med inriktning på barn
  som låg på sjukhus.

 85. Det var 1988. Sen har jag fortsatt
  att skriva och forska lite i det här.

 86. Jag skrev "Den lilla drakflickan"
  som vänder sig till vuxna-

 87. -som möter barn som har utsatts
  för sexuella övergrepp.

 88. En väldigt speciell
  riktad berättelse.

 89. Den är tänkt att i sin metaforiska,
  symboliska form-

 90. -göra det möjligt att få en mötes-
  plats kring problematiken i sig-

 91. -utan att behöva tala direkt om det.

 92. Det handlar ju inte
  om ett polisförhör.

 93. Det är ju möjligheten för mig själv
  att hitta nån slags mening-

 94. -nån slags gestalt
  i vad jag har upplevt.

 95. Skapa en mötesplats, en utgångspunkt-
  och möjliga referenser-

 96. -där man kan tala om en berättelse
  och därmed även delvis-

 97. -om nåt som värker i ens eget hjärta.
  Det är jätteviktigt för barn.

 98. Den andra boken är en samling
  med olika tolkningar-

 99. -av mer eller mindre
  kända berättelser och sagor.

 100. Där har vi varit olika personer
  som har reflekterat-

 101. -kring olika tolkningar
  och innebörder i berättelser.

 102. Men det är ju så att goda berättelser
  de blir meningsfulla-

 103. -i mötet med åhöraren.
  Ingen kan säga vad en saga betyder.

 104. Den betyder ju det som jag ger den.

 105. Jag är medskapande i såna innebörder.

 106. Man kan alltid ha lite funderingar
  kring olika generella betydelser-

 107. -och innebörder.

 108. I vår bok, i Olas och min bok-

 109. -har vi mötts, han som pedagog
  och jag som psykolog.

 110. Den innehåller många praktiska tips
  för pedagogen i klassrummet.

 111. Hur kan man erbjuda
  ett muntligt berättande-

 112. -när det finns tre, kanske fem
  olika språkgrupper i klassrummet?

 113. Där en del elever nästan
  inte förstår någon svenska alls.

 114. Ola är väldigt skicklig.
  Han har snappat upp olika knep-

 115. -som gör att det blir möjligt
  och även väldigt, väldigt bra.

 116. Där det muntliga berättandet
  bjuder in på ett annat sätt-

 117. -än mer traditionell undervisning
  till att det väcks intresse.

 118. Man lockas att ta del
  av det som sker.

 119. Man känner igen saker
  och uppmuntras att själv berätta.

 120. Ola kan beskriva situationer
  som handlar om-

 121. -att man berättar på sitt hemspråk
  för resten av klassen.

 122. Ingen kanske förstår de exakta orden,
  men man förstår konturen-

 123. -man förstår ändå nån slags innebörd
  i det som sker-

 124. -och man kan relatera
  till egna berättelser.

 125. Det finns både pedagogiska
  och psykologiska aspekter-

 126. -där jag intresserar mig rätt mycket
  för det identitetsstärkande-

 127. -och hälsofrämjande perspektivet
  i det muntliga berättandet.

 128. Vi skriver om den berättande
  människan, barnet och pedagogen.

 129. Om hur vi kan öva och pröva,
  en massa praktiska tips-

 130. -och ger också exempel på berättelser
  som man kan använda-

 131. -eller olika pedagogiska redskap
  som kan vara till hjälp-

 132. -när man vill utveckla
  sin berättande förmåga.

 133. Den berättande människan. "Narrativ"
  är ju berättande i olika former.

 134. Det är också "berättelse" så det
  är både i verbformen, en verksamhet-

 135. -men i substantivformen också
  beskrivningen av en berättelse.

 136. En berättelse ordnar upplevelser
  i ett förlopp-

 137. -med intrig, handling och gestalt.

 138. Ni har säkert såna små narrativa
  minnen ifrån er tidiga skolgång.

 139. Jag glömmer aldrig
  när Newton satt under äppelträdet-

 140. -och fick en frukt i huvudet.

 141. Det gav mig en bild
  som jag kunde identifiera mig med.

 142. Att få en frukt i huvudet,
  det var ju lite dramatiskt.

 143. Vad är det som det illustrerar?

 144. Jo, rätt så intressanta fenomen
  i vår natur.

 145. Jordens dragningskraft. Det gör att
  man blir lockad att försöka förstå.

 146. "Varför blev det så?"
  Eller Arkimedes i badet.

 147. Han ligger där och upptäcker att...

 148. Vikten av det undanträngda vattnet
  är lika med densiteten...

 149. Jag kommer inte ihåg. Jag är inte
  så bra på fysikaliska samband-

 150. -men det finns många
  små enkla metaforer som fastnar-

 151. -tack vare ett förlopp, en människa,
  en intrig och dramatik i berättelsen.

 152. Och alla människor söker efter
  orsakssammanhang och mening.

 153. Jag möter många barn, som förstår
  en del av de saker de är med om.

 154. De missförstår en del-

 155. -och det de inte förstår
  fyller de i med sina egna fantasier.

 156. De skapar och binder ihop olika
  fragment ibland i en svår tillvaro.

 157. Och så får de en berättelse,
  som ibland blir utgångspunkt-

 158. -för ett orättvist grundantagande-

 159. -där de placerar sig själva i centrum
  för vad som händer.

 160. Det innebär att de får ett ansvar
  och en känsla av skuld-

 161. -som sen blir tung att bära
  tills den kan delas med nån annan-

 162. -prövas och möjligen revideras.

 163. Den berättande människan använder...

 164. ...narrativa strukturer
  för att tänka kring händelser-

 165. -narrativa uttryck
  att kommunicera erfarenheter-

 166. -narrativa strukturer
  att förutse framtida praktiker-

 167. -eller handlingsmönster.

 168. Hon har en narrativ förståelse
  om sig själv och sitt sammanhang.

 169. Jag ska pröva att bjuda in er till
  den goda gestalten på en berättelse.

 170. Det finns en kort berättelse-

 171. -som är den sista i bröderna Grimms
  samlingar. Den heter "Guldnyckeln".

 172. Bröderna Grimm var folklivsforskare
  och nedtecknade en massa berättelser-

 173. -som de hade samlat in runt 1830-
  1840-talet, under nyromantiken.

 174. Berättelser som de var rätt noga med
  att anpassa till barn.

 175. Man hade fått en syn på barn
  och barns behov-

 176. -som var mycket mer tilltalande
  än under 1700-talet-

 177. -när Charles Perrault
  skrev "Gåsmors sagor".

 178. Berättelser som var hårda och
  tillrättavisande, ofta skrämmande.

 179. Den här berättelsen är den sista
  i samlingen Grimm-sagor-

 180. -som har getts ut
  på Läselekets förlag.

 181. Om ni vill lyssna på det här
  kommer ni att ställas inför en punkt-

 182. -där ni möter nåt, som är
  högst personligt om en liten stund.

 183. En gång för länge sedan-

 184. -bodde en liten fattig flicka ensam
  i en liten stuga uti en stor skog.

 185. Det var mitt i vintern
  och den gamla stugan var mycket kall.

 186. Flickan satt insvept i en sjal
  framför sin eldstad inne i stugan.

 187. Veden var slut och hon slängde in
  den sista delen av en trasig trästol-

 188. -och insåg: "Nu måste jag ge mig ut
  efter mer ved"-

 189. -"annars kommer jag inte
  att överleva vintern."

 190. Hon svepte sin sjal omkring sig,
  tog spjärn, tryckte upp dörren-

 191. -mot tunga snödrivor utanför och
  gav sig ut i den vinande snöstormen.

 192. Hon började vandra. Snön låg djupt,
  så hon fick pulsa i snön.

 193. Det var kallt, men flickan var tapper
  och målmedveten.

 194. Hon gick en bit in i skogen...

 195. ...och kände med stela fingrar
  under det tjocka snölagret-

 196. -men kunde inte hitta nåt,
  kunde inte känna några grenar-

 197. -eller träbitar, så hon fortsatte
  längre och längre in i skogen.

 198. Till slut föll skymningen och det
  blev allt mörkare och flickan tänkte:

 199. "Nu tar jag mig inte tillbaka.
  Jag får stanna och leta ordentligt."

 200. Hon rafsade undan snön och
  sökte väldigt noggrant på marken-

 201. -men där fanns ingen ved.
  Plötsligt fann hon en glimmande sak.

 202. Hon kunde knappt urskönja,
  men det var en liten guldnyckel.

 203. Hon tänkte: "Där det finns en nyckel,
  där finns det säkert ett lås."

 204. Så med förnyade krafter
  började hon söka efter ett lås.

 205. Snart kände hon locket på en kista.

 206. Hon fick loss kistan
  från den frusna marken-

 207. -hittade nyckelhålet,
  satte i nyckeln.

 208. Det var väldigt kärvt, men plötsligt
  klickade det och locket öppnades.

 209. Och vad hittade hon där?

 210. Det finns inget svar. Det finns
  ingen sann avslutning på sagan-

 211. -utan här bjuds ni in.

 212. Här bjuds var och en in
  att hitta nåt i kistan.

 213. Den här använder jag ofta
  när jag träffar barn-

 214. -och vill uppmuntra dem att fantisera
  och även berätta nånting.

 215. När man ser nåt i kistan,
  så är det lite en projektion-

 216. -av mina egna föreställningar.
  Vad tänker jag att ett barn behöver?

 217. Vad skulle jag behöva
  om jag var i en liknande situation?

 218. Där har jag fått många olika svar.

 219. Nu kan inte jag prata med er,
  eftersom vi saknar en mikrofon-

 220. -annars hade jag velat höra förslag,
  men jag har hört barn som säger:

 221. "Hon hittade en stor vedklabbe,
  som skulle brinna i evighet."

 222. "Det var en stor eld som brann
  och värmde flickan."

 223. "Det låg en päls där."

 224. Många har den mer...

 225. ...generella bilden av sagokistan
  som innehåller skatter-

 226. -guld, ädelstenar och rikedomar.

 227. Men vissa barn säger att hon hittar
  en liten mamma och pappa-

 228. -för det tänker de är det viktigaste
  för ett ensamt barn.

 229. Ett barn som är utsatt i skogen
  eller föräldralöst.

 230. Väldigt många ser en passage
  in i en annan värld.

 231. Det där känner vi väl igen från
  C.S. Lewis berättelser om Narnia.

 232. Om Harry Potters inträde
  från Mugglarvärlden-

 233. -och när han far iväg till Hogwarts-

 234. -på Kings Cross Station i London
  på den väldigt speciella perrongen.

 235. Astrid Lindgren, H.C. Andersens
  "Flickan med svavelstickorna".

 236. Det finns väldigt många exempel på
  hur den magiska realismen-

 237. -inbjuder oss att hitta möjligheter
  bortanför det mest uppenbara.

 238. Det här blir väldigt intressant.
  Det är en av de små berättelser-

 239. -som vi erbjuder i boken
  att pröva det här på.

 240. Det blir intressant
  att lyssna på varandra-

 241. -och höra vad andra tänker.

 242. Man kan skratta,
  men också få rätt mycket tankar-

 243. -om saker som man själv behöver.

 244. Och vad är då en god berättelse?

 245. Jag har gjort en bild
  med tre kugghjul.

 246. Det finns tre delar som utgör en
  god berättelse eller gott berättande.

 247. Det är berättelsen i sig,
  det är berättaren och åhöraren.

 248. Jag har ofta blivit varse åhörarens
  roll i berättandet så att säga.

 249. Man kan ha världens bästa berättelse,
  men lyckas man inte etablera kontakt-

 250. -där saker och ting hakar i varandra
  så blir det meningslöst.

 251. Alla de delarna, alla tre delarna,
  är alltså nödvändiga.

 252. Berättaren i sig
  är också väldigt viktig.

 253. Man behöver inte vara karismatisk
  och väldigt skicklig som berättare.

 254. Man ska ha en engagerad närvaro.

 255. "Det här är viktigt. Nu vill jag
  verkligen att ni lyssnar på det här."

 256. Men en god berättelse förnöjer
  och den förundrar.

 257. Det ska kännas lustfyllt
  att ta till sig det som erbjuds.

 258. Det kan också vara så
  att den förklarar.

 259. Berättelsen om Newton under
  äppelträdet eller Arkimedes i badet-

 260. -kan bjuda in till att förstå större
  och mer abstrakta sammanhang.

 261. Den kan fördjupa,
  förändra och förena.

 262. Det finns många bra ord som passar
  in på vad som är en god berättelse.

 263. Men i en bra berättelse
  finns det identifikationsobjekt.

 264. Det vill säga: Vilken roll engagerar
  mig i den här berättelsen?

 265. Det är alltid väldigt uppenbart.

 266. Den lilla flickan som bodde
  i den kalla stugan.

 267. Det finns ingen tvekan om vem
  som är identifikationsobjekt.

 268. Andra berättelser
  är lite mer vaga i det.

 269. Till exempel Karius och Baktus-

 270. -som skulle stärka oss i hur
  viktigt det var att borsta tänderna.

 271. Där får man bekanta sig
  med två små flitiga troll-

 272. -som hugger ut grottor
  i barnets tänder.

 273. Först en bra bit in i berättelsen
  förstår vi-

 274. -att hjälten i berättelsen
  är den gnällige pojken.

 275. Inte de söta trollen,
  för de ska bort.

 276. Det är de som så att säga är ondskan.

 277. Ja, det finns alltså...

 278. Jag pratar om att berättelser
  känner inga gränser.

 279. Det berättas överallt i världen.

 280. Vissa berättelser återfinns
  i olika versioner överallt i världen.

 281. Till exempel Askunge-traditionen.

 282. Det lär finnas 345
  olika versioner av Askungen-

 283. -spridda över hela världen.

 284. Ibland kan de hamna en bit ifrån det
  vi är vana vid.

 285. Jag vet inte om ni associerar till
  Disneys filmatiserade Askunge-

 286. -eller om ni har sagan
  som den starkaste utgångspunkten.

 287. Det finns i alla fall
  många Askunge-berättelser.

 288. De flesta kulturer har dessa
  inledande och avslutande fraser-

 289. -som "Det var en gång", "En gång
  för länge sen" och så vidare.

 290. Och på slutet: "Och så levde de
  lyckliga i alla sina dagar."

 291. "Snipp, snapp, snut, nu
  var sagan slut" eller nåt liknande.

 292. Det där är väldigt viktiga
  sammanhangsmarkörer.

 293. De markerar när man går in
  i berättelsen och när man går ut.

 294. Just för att det är nästan rituellt
  blir det möjligt att inom ramarna-

 295. -också umgås med ganska vilda
  och vågade tankar och känslor-

 296. -komma i kontakt med sånt man annars
  behärskar på ett mer försiktigt sätt.

 297. Berättelse känner inga gränser.
  Formen går igen, den känns igen.

 298. Berättandet känner inga gränser,
  det är man också oftast van vid.

 299. Jag ska läsa ett kort stycke
  utifrån ett exempel som Ola ger-

 300. -när han möter en klass
  med bara somalisktalande barn.

 301. "Jag berättade sagor för elever
  från Somalia. De var 6-8 år"-

 302. -"och hade varit i Sverige
  i högst några månader."

 303. "Det var också en tolk med
  som skulle översätta berättelsen."

 304. "Jag inledde som vanligt med "det var
  en gång" på deras modersmål."

 305. "Jag berättade
  om en get som inte ville gå hem."

 306. "Sagan hade få karaktärer
  och universella ting"-

 307. -"som vatten, eld, råtta och katt,
  bland annat."

 308. "Tolken översatte och berättelsen
  stannade upp varje gång."

 309. "Till slut sa ett av barnen
  till tolken att sluta översätta."

 310. "Eleverna lyssnade färdigt
  på berättelsen om bocken."

 311. "Därefter lekte vi den och till sist
  ritade vi den som en bildserie"-

 312. -"och satte upp den på väggen."

 313. "Eleverna ville uppleva berättelsen"-

 314. -"som man upplever en berättelse
  och inte få den sönderhackad."

 315. "Muntligt berättande är mer än ord."

 316. "Det är kultur, gemenskap, inter-
  aktion och en estetisk upplevelse."

 317. Nånstans fattade man tillräckligt
  för att vilja få kontakten-

 318. -snarare än
  den korrekta översättningen.

 319. Berättande skänker samhörighet,
  glädje och berättarlust.

 320. På det viset, så gynnar det
  nyfikenheten i att vilja hitta orden-

 321. -att vilja lära sig,
  att vilja förstå lite mer.

 322. Språkutvecklingen, alltså.

 323. Sen när barn berättar saker...

 324. Mindre barn
  berättar hela tiden om sig själva.

 325. Inte så mycket genom
  att de pratar ut med oss-

 326. -utan att de relaterar på vissa sätt,
  de leker på vissa sätt.

 327. De förhåller sig till relationer
  på olika sätt.

 328. De berättar direkt och indirekt.

 329. För små barn är berättandet,
  relaterandet-

 330. -en identitetsskapande
  och identitetsstärkande verksamhet.

 331. Vi skriver en del
  om filosofen Paul Ricoeur-

 332. -som 1985 i "Tid och berättelser"-

 333. -beskrev den narrativa identiteten.

 334. Den är svaret på "vem är jag?",
  snarare än frågan "vad är jag?"

 335. Den yttre skepnaden till skillnad
  mot den narrativa identiteten.

 336. Genom att berätta om mig själv skapar
  och återskapar jag min identitet-

 337. -i ett flöde.

 338. Så att berätta...

 339. ...om sig själv, att relatera till
  saker inom ens egen referensram-

 340. -är väldigt hälsosamt, väldigt
  viktigt för barnets utveckling.

 341. Sen berättar barn som ett sätt
  att kommunicera saker.

 342. Jag vet att det finns många barn
  som far ganska illa-

 343. -men som inte riktigt vet
  hur de ska kommunicera det.

 344. De vet inte hur de ska be om hjälp-

 345. -när det finns oro eller svårigheter
  i den egna familjen.

 346. Det är ett hiskeligt steg att ta
  och de flesta barn gör det inte.

 347. När det gäller utsatthet i fråga
  om våld eller sexuella övergrepp-

 348. -eller att det är någon hemma
  som missbrukar-

 349. -eller lider psykiskt-

 350. -så är det väldigt svårt för barn
  att prata med andra om det.

 351. Då kan berättandet
  ändå tränga igenom just i leken-

 352. -just i olika uttryck som barnen har
  som är icke-verbala.

 353. Då är det ett tecken
  på reglering av känslor.

 354. Barn iscensätter ibland situationer
  som berättar något.

 355. Jag har varit
  i många förskolearbetslag-

 356. -där man har varit orolig för barn
  som beter sig "äckligt".

 357. Jag försöker uppmuntra personalen
  att tänka:

 358. "Om vi tänker oss att det finns
  en fråga inbakad i beteendet"-

 359. -"hur skulle den lyda, hur lyssna
  mellan raderna till berättelsen"-

 360. -"som är icke-verbal och indirekt?"

 361. Barn gör sitt bästa
  för att klara sig.

 362. Ibland är det ju så
  att man bemästrar en situation-

 363. -genom att reglera sina känslor
  när man inte får hjälp utifrån.

 364. Boken "Människan är en berättelse"
  skriven av Clarence Craaford-

 365. -kom ut för många år sen.

 366. Han beskriver just med titeln-

 367. -att människan inte bara
  har berättelser, kan berättelser-

 368. -utan man är sin egen berättelse
  och man berättar den oupphörligt.

 369. Barnet berättar genom hela sin
  gestalt, genom sin plats i tillvaron.

 370. Och det hela tiden.

 371. Ofta får vi lyssna mellan raderna,
  titta bortanför det mest uppenbara-

 372. -och försöka förstå
  vad barnet vill säga oss med det här.

 373. Orden formar
  och omformar erfarenheter.

 374. Jag har ofta som utgångspunkt att
  det som inte kan formuleras i ord-

 375. -det kan man
  inte heller tänka så lätt.

 376. Det kan inte heller delas.

 377. Det är det som ageras eller utvecklas
  till olika symptom, olika beteenden.

 378. Asocialt beteende, beteendestörningar
  är ofta oformulerade berättelser-

 379. -som söker sin bana,
  som söker sina uttryck.

 380. Mitt främsta erbjudande och mitt
  främsta verktyg som psykolog är ju-

 381. -att bjuda in till ett ordnat samtal.

 382. Ett samtal där beteendena lyfts upp-

 383. -på en symbolisk nivå
  där man kan sätta ord på saker.

 384. Då kan man börja sortera
  och börja reda i den här berättelsen-

 385. -som kanske har formats
  av ett väldigt litet barn.

 386. "Det var när jag kom
  som allting började."

 387. "Jag gjorde sönder mamma
  när jag föddes."

 388. "Mamma och pappa fick det jobbigt
  när de fick en mun till att mätta."

 389. "Jag har alltid varit ett glupskt
  och svårt barn."

 390. "Jag är en besvärlig unge."

 391. Många såna grundantaganden är viktiga
  att lyssna noga till, ta på allvar-

 392. -men även bemöta
  på ett utmanande sätt.

 393. Ofta kan man hitta
  en mycket mer svalkande version-

 394. -utifrån ett mer utvecklat tänkande
  än vad det lilla barnet har.

 395. Ibland är det intressant.
  Jag hade en sagostund med en pojke-

 396. -kopplat till ett forskningsprojekt
  där vi arbetade med sagor-

 397. -för barn med funktionsskillnader.
  Pojken hade muskeldystrofi.

 398. Han hade väldigt grund andning,
  satt i sin permobil-

 399. -kroppen var väldigt, väldigt svag.

 400. Jag hade läst en saga för honom...

 401. ...och vi skulle prata om sagan,
  reflektera kring sagan.

 402. Han var inte så pigg på
  att prata om sagan.

 403. Han hittade ingen inspiration
  att göra bilder och så där-

 404. -utan han tog upp sitt etui
  med tuschpennor och så sa han:

 405. "Jag har många pennor.
  Alla var väldigt fina i början."

 406. "Några funkar jättebra fortfarande
  som den orange, gröna, lila och blå."

 407. "Några har torkat lite,
  dem får man spotta på toppen"-

 408. -"och då kommer det lite färg."

 409. "Men här har jag en,
  det är den ljusblå."

 410. "Den var som en missil,
  finast av allihop."

 411. "Men nu är den helt torr,
  den funkar inte längre."

 412. "Jag funderar på att slänga den."
  Sen blev han tyst en stund.

 413. "Men det känns väldigt sorgligt
  på nåt sätt."

 414. Det kan man tycka
  låter lite långsökt-

 415. -lite flummigt att tänka:

 416. "Där berättade pojken delvis
  någonting om en egen känsla."

 417. Ett annat exempel är...

 418. "Barnen i trädet" är en afrikansk
  saga som jag berättade för en pojke-

 419. -som låg på sjukhus
  med en svår fraktur.

 420. Jag läste en afrikansk folksaga
  "Barnen i trädet"-

 421. -om två barn som blev bortrövade
  av en elak häxa.

 422. Sen löste sig allt, för föräldern kom
  och räddade barnen.

 423. Efteråt sa pojken, en väldigt pigg
  och alert 5-åring:

 424. "Ja, den var rätt okej,
  men en grej stämmer inte."

 425. -"Jaså, vad då?"
  -"Häxorna finns inte i djungeln."

 426. "Var finns häxorna, då?"

 427. "De finns på jobben,
  här på avdelningen också"-

 428. -sa han och såg sig om.

 429. "Hur vet man vilka som är häxor
  och inte?" sa jag.

 430. Då sänkte han rösten och sa:
  "Häxorna är de som alltid ler."

 431. Pojken var en vad man tyckte var
  besvärlig patient.

 432. Han matvägrade och fick
  mer eller mindre panikattacker.

 433. Han var egentligen skräckslagen
  för häxorna.

 434. Personalen gjorde sitt bästa för
  att vara tillmötesgående och vänliga-

 435. -men han var inte säker och
  kunde inte läsa dem som jämt log.

 436. Det gjorde att vi kunde prata vidare
  om häxor som ler.

 437. Det hjälpte honom och även mig-

 438. -att delvis skapa
  en ny förståelse kring det här.

 439. Berättelser
  som inte kommer till uttryck-

 440. -de kan ge alla möjliga symptom,
  få olika följder, som sagt var.

 441. Jag har ju träffat på många
  19-, 22- och 25-åringar-

 442. -som har kommit
  med gamla berättelser-

 443. -som har varit dåligt strukturerade
  och svåra att förstå.

 444. Och många gånger väldigt orättvisa.

 445. När man når en grad av lidande-

 446. -när man
  har fått tillräckligt med kunskap-

 447. -när man har distans till det som har
  hänt och möter nya livsutmaningar.

 448. Det kan vara att man
  ska ta sin vuxenhet i besittning.

 449. Man ska våga älska nån
  utanför familjen-

 450. -våga pröva sina resurser
  och förmågor utanför.

 451. Då kan man känna: "Jag måste prata
  med nån vad jag faktiskt känner."

 452. Paniken eller nedstämdheten.

 453. Varför jag har ett behov av
  att rispa min hud-

 454. -eller varför jag förlägger
  så mycket ångest kring ätandet.

 455. Jag läste en intressant bok
  av Hassan Blasim, "Irakisk Kristus".

 456. En samling med korta berättelser-

 457. -från krigets Irak.

 458. De berättelserna är en kombination
  av faktiska händelser-

 459. -och den berättartradition som finns
  i trakten för det här.

 460. Där säger Blasim:
  "Arkivberättelser är berättelser"-

 461. -"som skrivs ner på migrations-
  myndigheter och förvaras i mappar."

 462. "De verkliga berättelserna ligger
  kvar i bröstet på flyktingarna"-

 463. -"för att de ska kunna livnära sig på
  att minnas dem i största hemlighet."

 464. Ofta har vi vår egen version,
  men sen ska man redogöra för annat.

 465. Man anpassar saker
  till rådande omständigheter.

 466. Det har varit mycket diskussioner
  kring det här-

 467. -med födelsetal och åldrar,
  definition av människors status-

 468. -och behov, och därmed även rätt
  till ett värdigt mottagande.

 469. En bild säger mer än tusen ord.
  I boken "En bra början"-

 470. -tar Ingrid Bergendahl upp det här.
  Hon är lärare och skolledare-

 471. -och undervisningsråd
  på Myndigheten för skolutveckling.

 472. Hon anser det som viktigt
  att använda sig av kreativa metoder-

 473. -där både musik, bild, berättelser-

 474. -dans och andra former för uttryck
  kan användas.

 475. Det är nåt
  som också stärker självkänslan-

 476. -hos dem som inte ännu
  har förvärvat språket fullt ut.

 477. Ja...
  Att bidra till en berättande kultur

 478. -är ju att bidra
  till en känsla av ömsesidighet.

 479. Ökade möjligheter för inkludering,
  en empatiutveckling hos barn-

 480. -att känna in,
  kunna förstå den andres perspektiv.

 481. Det börjar vi med redan i förskolan-

 482. -men som är jätteviktigt att inte
  släppa, utan fortsätta arbeta med.

 483. Och möjligheten till språkutveckling.

 484. När man underlättar för
  och lockar elever-

 485. -att komma till ett eget uttryck-

 486. -kring roliga saker,
  men också svårare saker-

 487. -så är det ibland så
  att eleverna ger ett förtroende-

 488. -i samband med undervisningen
  eller efter den.

 489. De kanske också behöver stöd
  och hjälp i Elevhälsan.

 490. Man kan fånga upp saker där
  som i så fall också kan komma fram.

 491. Förutsättningar för utveckling av
  hög KASAM, som är en förkortning-

 492. -av känslan av sammanhang,
  är också bättre då.

 493. Känslan av sammanhang
  innehåller tre olika delar-

 494. -som är begriplighet, hanterbarhet
  och meningsfullhet.

 495. Vad är meningen med allt det här?
  kan man verkligen fråga sig som ung.

 496. Vi söker mening
  och behöver hjälp att hitta det.

 497. Aaron Antonovsky har skrivit boken
  "Hälsans mysterium".

 498. Där har han pekat på att förmågan
  till bemästrande ökar-

 499. -när vi har en känsla
  av ett inre sammanhang.

 500. Att vi ingår i nånting större,
  att vi har...

 501. ...en idé om en gestalt
  i det som händer.

 502. Jag hörde om nån som berättade
  om rekryteraren-

 503. -till en extremistisk organisation
  i en förort till Göteborg.

 504. Han mötte en ung man
  och sa till honom:

 505. "Du ska veta att Gud visste vem
  du var redan innan du föddes."

 506. Känner man sig utanför sammanhanget
  och har problem att hitta sin plats-

 507. -så är det väldigt lockande
  med den typen av starka berättelser.

 508. Med den typen
  av starka övertygelser.

 509. Ibland kan det komma starka
  berättelser. Det här är en pojke...

 510. ...på ett boende för unga ensam-
  kommande, som berättade följande.

 511. "Vi skulle dansa i kvinnokläder.
  Männen tyckte om att titta."

 512. "Vi skulle vara med dem på natten.
  Det var olika, många olika."

 513. "Det fanns ingen väg ut.
  Min familj var med på det."

 514. "Det är förbjudet, det inser jag nu.
  Jag kan inte sluta tänka på det."

 515. Ja, det här knyter ju an
  till en tradition, "bacha bazi".

 516. Jag vet inte om jag uttalar det
  helt rätt, men jag tror det.

 517. Det är persiska
  och betyder ungefär "pedofil".

 518. Det är tradition
  i delar av Afghanistan.

 519. Rika affärsmän och krigsherrar-

 520. -köper upp 11-13 år gamla pojkar
  i fattiga familjer.

 521. De klär dem i kvinnokläder
  och utbildar dem att bli sexslavar.

 522. Man ska sjunga, man ska dansa
  och tillfredsställa de här männen.

 523. Ett sätt att kringgå det av
  religionen förbjudna könsumgänget-

 524. -mellan man och kvinna.

 525. När han säger: "Sånt är förbjudet.
  Jag kan inte sluta tänka på det"-

 526. -har man uppnått nåt viktigt.
  En insikt, en känsla av sammanhang-

 527. -som gör att man kan bemöta det
  och inte bara agera det.

 528. Det har ibland varit ett problem
  att unga agerar sina erfarenheter-

 529. -på såna boenden.

 530. Nu tänkte jag ge ett annat exempel
  på barns möjligheter-

 531. -att skapa gestalter, barns
  möjligheter att hitta lösningar-

 532. -på till synes olösliga dilemman-

 533. -och på hur de ibland
  kan komma till uttryck.

 534. Boken "Lång väg hem"
  är skriven av Ishmael Beah-

 535. -som vid 12 års ålder rekryterades
  som barnsoldat i Sierra Leone-

 536. -i inbördeskriget som rasade där.

 537. Det finns många f.d. barnsoldater
  som har vittnat-

 538. -om den outhärdliga känslan av
  att vara både offer och förövare.

 539. Och de olika saker
  som man tvingades att gå in i.

 540. Det som jag tycker är fascinerande
  med den här lilla passagen är-

 541. -att barnets förmåga till
  fantiserande är väldigt kreativ.

 542. Gunnar Berefelt, professor i konst-
  vetenskap har sagt om fantiserandet:

 543. "Fantasi är förmågan att själv
  våga försöket att svara på en gåta."

 544. "Att tro sig greppa det man vill
  begripa. Detta är det fantastiska."

 545. "Fantasin är vår egen
  självsvåldigt byggda bro"-

 546. -"från ofattbart till fattbart,
  från omening till mening."

 547. Det är väl funnet.

 548. Nu ska jag läsa
  en kort passage för er.

 549. Fundera på hur ni skulle ställa er-

 550. -till barnets eller jägarens dilemma.

 551. "Det var kväll, vi satt vid elden
  och lyssnade på berättelser"-

 552. -"medan månen och stjärnorna
  drog sig tillbaka."

 553. "Glöden lyste upp våra ansikten
  och rökstrimmor steg upp mot himlen."

 554. "Pasesei, en kompis farfar, hade
  berättat många historier den kvällen"

 555. "Men innan han började på den sista
  sa han flera gånger:"

 556. "Det här är
  en mycket viktig berättelse."

 557. "Sen harklade han sig.
  Det var en gång en jägare"-

 558. -"som gav sig in i bushen
  för att döda en apa."

 559. "Snart fick han syn på en apa som
  satt bekvämt på en gren i ett träd."

 560. "Apan brydde sig inte ens om honom
  när bladen knastrade"-

 561. -"än högt och lågt när han nalkades."

 562. "När han hade kommit nära
  och stod bakom ett träd"-

 563. -"lyfte han geväret och siktade."

 564. "Just som han skulle pressa in
  avtryckaren började apan tala."

 565. "Om du skjuter mig
  kommer din mor att dö."

 566. "Om du låter bli
  kommer din far att dö."

 567. "Apan återtog sin ställning,
  tuggade på sin mat"-

 568. -"och kliade sig på huvudet
  eller magen."

 569. "Hur skulle du göra
  om du var jägaren?"

 570. Det här knyter an
  till en berättartradition-

 571. -som finns i Västafrika
  av så kallade dilemmasagor.

 572. Där gestaltar man
  ett till synes omöjligt problem-

 573. -som leder in på diskussioner-

 574. -där målet är att alla nånstans
  ska hitta konsensus.

 575. Hur ska vi enas kring
  det bästa förhållningssättet?

 576. Hur ska man göra?

 577. Det var ju inte i första hand
  berättelser för barnen.

 578. "Den här berättelsen fick vi barn
  höra en gång om året."

 579. "Berättaren ställde frågan
  som inte går att besvara"-

 580. -"med barnens föräldrar närvarande."

 581. "Alla barn skulle svara,
  men ingen gjorde det"-

 582. -"eftersom allas föräldrar var där."

 583. "Berättare kom inte heller
  med nåt svar."

 584. "När det var min tur sa jag
  att jag skulle fundera."

 585. "Det dög förstås inte som svar."

 586. "Jag satt med barn mellan 6-12 och
  vi försökte få fram ett svar ihop"-

 587. -"som gjorde att våra föräldrar
  inte blev dödade."

 588. "Om man inte sköt apan
  skulle någon dö"-

 589. -"om man sköt den
  skulle någon också göra det."

 590. "Den kvällen kom vi fram till ett
  svar, men det förkastades. Vi sa"-

 591. -"att vi inte hade jagat apor
  om vi hade varit jägare."

 592. "Det finns andra djur
  som exempelvis hjort att jaga."

 593. "Det svaret godtas inte."

 594. "Vi förutsätter att du redan har höjt
  vapnet och måste fatta beslutet."

 595. "Han bröt sin kolanöt i två delar
  och stoppade en i munnen."

 596. "När jag var sju hade jag ett svar
  som lät vettigt"-

 597. -"men diskuterade det aldrig
  av rädsla för min mors reaktion."

 598. "Vore jag jägare
  hade jag skjutit apan"-

 599. -"för att den inte skulle sätta fler
  jägare i samma besvärliga sits."

 600. Det tycker jag är lite rörande.
  Barnet behöver hitta en lösning-

 601. -och här tänker det utanför
  sin egen lilla värld.

 602. Det är ganska stort
  och framförallt väldigt fantasifullt.

 603. Det kan tyckas vara en väldigt
  svår situation att försätta barn i.

 604. Men det finns en möjlig igenkänning
  i den här situationen-

 605. -där barn i lite andra sammanhang
  tvingas ta ställning-

 606. -till vem väljer man, hur ska jag
  förhålla mig, få ihop mina världar?

 607. Det är inte alls ovanligt hos barn
  i alla möjliga sammanhang i dag.

 608. Ja, så att...

 609. Det handlar om att bemästra,
  och med den narrativa strukturen-

 610. -finns det möjligheter att hitta
  möjliga bemästranden inom sig.

 611. Man skapar och omskapar berättelser
  och berättelser är ett flöde-

 612. -utav olika möjligheter hela tiden.

 613. Bemästrandeperspektivet stärks ju av-

 614. -att man har tillgång till
  att behärska vissa färdigheter.

 615. Man har ett självförtroende,
  men även en stark självkänsla-

 616. -som innebär att man har grundlagt en
  trygg anknytning till viktiga andra.

 617. Den primära anknytningen sker de
  två första åren i en människas liv.

 618. Men den sekundära,
  aktuella anknytningen-

 619. -är ju den som för närvarande råder.

 620. Vilka anknytningspedagoger
  har jag anknytning till?

 621. Vilka viktiga vuxna
  finns i mitt liv just nu?

 622. Salutogena faktorer
  handlar ju just om hälsofaktorer-

 623. -till skillnad från de patogena,
  som förklarar sjukdoms uppkomst.

 624. De salutogena är friskfaktorerna och
  där finns den berättande förmågan-

 625. -som är väldigt viktig.

 626. Jag skapar mig själv utifrån subjek-
  tiv tolkning och narrativt tänkande.

 627. Men jag behöver narrativ stöttning
  i dialog med dig.

 628. När vi möter barn
  ska vi ställa frågor.

 629. Vad hände före? Vad tänkte du?

 630. Vad kände du, gjorde du? Hur gick
  det sen och vad hände ytterligare?

 631. Man ställer frågor som bidrar till
  den här berättande formen.

 632. För den berättande pedagogen
  är det viktigt-

 633. -att själv våga berätta,
  själv våga träda fram.

 634. Att släppa manus eller släppa böcker
  och fritt berätta.

 635. Våga improvisera för i mötet med barn
  uppstår det alltid situationer.

 636. Det kommer infall som gör
  att man så att säga kan behöva-

 637. -väva samman det
  som sker i rummet här och nu.

 638. Det är viktigt
  att kunna hantera egna krav.

 639. Att inte känna att man är en
  dålig berättare, att det blir dåligt.

 640. Att kunna bestämma sig för:
  Hur är utgångspunkten-

 641. -och hur ser slutet ut?
  Sen visualiserar man det tydligt-

 642. -och kan arbeta sig fram mot ett slut
  och det på sitt eget sätt.

 643. Det kan bli fel - okej -
  men det blir nåt just där och då.

 644. Det är viktigt att man är närvarande
  och inte för stressad.

 645. Ett engagerat lyssnande,
  man vet inte exakt vad som kommer.

 646. Det finns olika typer av berättelser
  man kan använda sig av ur livet.

 647. Saker man har varit med om själv.

 648. "När jag var i Grekland
  mötte jag en man som var..."

 649. Det finns historiska berättelser
  som jag var inne på.

 650. Det finns händelser i historien
  som kanske är nåt...

 651. ...som är sant eller en anekdot
  som är väldigt illustrativ.

 652. Sagor, fabler, folk-
  och vandringssägner.

 653. Vitsar, som vi göteborgare
  är så förtjusta i.

 654. Hade vi haft mer tid,
  hade jag gärna dragit några för er.

 655. Slutligen vill jag
  sammanfatta det med-

 656. -att det handlar om att levandegöra
  fakta, sätta in saker i ett förlopp.

 657. Att göra så det känns som att det
  hänger ihop med barnets tillvaro.

 658. Väcka nyfikenhet, intresse, frågor,
  skapa relation och delaktighet.

 659. Träna minne, fantasi
  och gynna språkutveckling.

 660. Att man ser upp med att det
  finns mindre gynnsamma berättelser-

 661. -som är stigmatiserande
  eller konserverande.

 662. Och att man bemöter det
  på ett vettigt sätt.

 663. Min sista bild beskriver-

 664. -att man gjorde en undersökning bland
  ett stort antal elever i Norrbotten-

 665. -där de skulle ge sin syn på vad
  som är viktigt i skolan.

 666. Man använde "narrative inquiry".

 667. Barnen skulle i berättandeform
  återge hur de tänker om skolan.

 668. Där pekar eleverna mycket riktigt på,
  betonar vikten av den sociala miljön-

 669. -de tidsmässiga ramarna och behov som
  mat, värme och fysisk aktivitet.

 670. Att det är väldigt viktigt för barnen
  och för deras lärandeprocess.

 671. Ja, där tackar jag för ordet.
  Jag är glad att ni lyssnade-

 672. -och hoppas att ni har fått
  lite inspiration. Tack ska ni ha!

 673. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sagor och muntligt berättande kan vara en nyckel för att nå fram till barn som befinner sig i stress, till exempel nyanlända elever. Michael Lundgren, psykolog, beskriver här hur lärare och elever kan använda muntligt berättande för att bland annat utveckla språkliga färdigheter. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
Berättande, Elever, Invandrarelever, Invandrarundervisning, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Inkluderande arbetssätt med nyanlända elever

Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet? Frida Svensson, specialpedagog, och Camilla Jönsson, förstelärare i svenska och engelska, berättar om hur de arbetar. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

Sagor och muntligt berättande kan vara en nyckel för att nå fram till barn som befinner sig i stress, till exempel nyanlända elever. Michael Lundgren, psykolog, beskriver här hur lärare och elever kan använda muntligt berättande för att bland annat utveckla språkliga färdigheter. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Hjärna, gener och jävlar anamma

Barn är inte bra eller dåliga på matematik eller läsning, utan snabba eller långsamma. En del behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning - och jävlar anamma - för att nå sina mål. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, berättar om ny forskning som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning i matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Programmering med och utan dator

Om du kan bygga med lego, baka eller lägga pussel så kan du programmera, menar Ewa-Charlotte Faarinen, universitetsadjunkt i matematik och lärande. Tanken är att inspirera och visa kreativiteten i att jobba med blockprogrammering i undervisningen. Det viktiga är inte ett specifikt programmeringsspråk utan att vi lär ut tankesättet, säger hon. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Kritiskt tänkande i skolan

Kritiskt tänkande utgör en grundbult i den svenska skolan. Men vad är kritiskt tänkande? Och vad krävs för att få in kritisk granskning av information i klassrummet? Fredrik Söderquist, högskoleadjunkt i svenska och retorik, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen i Sverige, och Jack Werner, journalist och debattör, berättar hur skolan kan fördjupa innebörden av kritiskt tänkande och göra det till en metod snarare än en abstraktion. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Matematik i en mångkulturell skola

Madeleine Löwing, fil dr i matematikämnets didaktik, talar om kulturella och språkliga skillnader i matematik och nyanländas utmaningar i ämnet. Vad behövs för att en nyanländ elev ska få en bra start, och hur man kan gå till väga för att få en rättvis bild av elevens kunskaper? Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Nyanländas lärande i matematik

I skolan existerar en mångfald av språk, etniska kulturer, uppfattningar och föreställningar. Det är en utmaning för en lärare att undervisa matematik för barn med rötter i en annan kultur än den svenska. Saman Abdoka, lärare i matematik, har lång erfarenhet av att kartlägga elevernas förkunskaper i matematik och delar här med sig av olika metoder och handfasta tips. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Nätmobbning - vad behöver skolan göra?

Sofia Berne, psykolog och forskare, ger exempel på hur skolan kan arbeta för att motverka nätmobbning. Att spendera tid vid datorn, surfplattan eller mobilen är i dag en självklar del av ungas vardag. Men med möjligheterna som kommer med modern teknik och nya kommunikationskanaler ökar även risken för nätmobbning bland unga. Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör man detta på bästa sätt? Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Normkritiska verktyg

Karin Salmson utbildar i normkritik och ger exempel på hur man kan jobba normkreativt i förskolan och skolan. Normkritik är perspektivet som hjälper oss att se normer och hur de fungerar. Steg två är att skapa nya inkluderande normer genom faktiska handlingar, exempelvis genom medvetna val av vilka böcker som används under lässtunden. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Mottagandet

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Fonologisk medvetenhet

Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger får ofta frågor från lärare som antyder att vissa elever har någon form av inlärningssvårighet eller diagnos. Många gånger handlar det bara om att eleven håller på att lära sig ett nytt språk, svenska. Mina Anger arbetar som utvecklingsledare på Enheten för mottagning och modersmål i Uddevalla. Hon berättar om vilka processer och faser en nyanländ elev går igenom för att lära sig svenska.