Titta

UR Samtiden - Skolforum 2016

UR Samtiden - Skolforum 2016

Om UR Samtiden - Skolforum 2016

Föreläsningar från Skolforum 2016 om den senaste forskningen kring pedagogik och didaktik. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober och 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2016 : Hjärna, gener och jävlar anammaDela
 1. Hej, allihop. Välkomna hit. Det är
  roligt att vara här på "Skolforum".

 2. Det är jag som är Torkel Klingberg.
  Jag forskar kring barns utveckling-

 3. -och träning.

 4. Jag och mina medarbetare
  forskar kring olika områden.

 5. Läsning, matematik-

 6. -och arbetsminne.

 7. I dag tänkte jag prata mer
  om matematik och matematikträning-

 8. -och motivationens roll för det.

 9. En av de mest spännande sakerna
  inom matematikområdet just nu är-

 10. -att man har upptäckt
  ett nytt hjärnområde-

 11. -som reagerar specifikt för siffror.

 12. Man visste att det fanns ett område,
  som avtolkar bokstäver-

 13. -som kallas ordformsområdet.
  Men man började se tecken på-

 14. -att det finns
  ett område för siffror.

 15. Den amerikanska neurokirurgen
  Josef Parvizi och hans medarbetare-

 16. -hade sju epilepsipatienter.
  Före operationerna registrerade man-

 17. -från undre delen av hjärnan.

 18. Man tittade bland annat på
  hur de olika hjärnområdena reagerade-

 19. -på bokstäver, siffror
  eller nonsenskrumelurer.

 20. Man såg att det verkar finnas ett
  område, som visar mycket aktivitet-

 21. -för siffror, men inte för bokstäver
  eller andra krumelurer.

 22. Det här vara bara sju patienter.

 23. Varför hade man inte sett
  det tidigare i alla undersökningar?

 24. Just det här området, som ligger
  bakom örat, störs av signaler.

 25. När det finns luft i örats gångar
  stör det signalerna.

 26. Det här området har legat i en dimma,
  så man har inte kunnat titta på det.

 27. Men de senaste två åren har man
  lärt sig metoder att sortera ut...

 28. ...signalerna från det här området.
  Nu håller vi på att titta på-

 29. -vad det här området gör, och
  försöker bena ut matematiknätverken.

 30. Det här är en förenklad bild av
  hur det ser ut.

 31. Vi har två områden. Det
  orange området är ordformsområdet-

 32. -som kollar av bokstäver. Det skickar
  vidare signaler till områden-

 33. -som har med det talade språket och
  förståelse för ords mening att göra.

 34. De skickas fram till språkens område-

 35. -som har att göra med talet
  och den grammatiska förståelsen.

 36. Men det lilla sifferformsområdet
  hoppar över det här-

 37. -och skickar sina signaler
  högt upp i hjässloben.

 38. Det är likadant i höger hjärnhalva.
  De skickas upp i hjässloben.

 39. Vad är det här för område?

 40. Det är en del av de visuella
  områdena, som man brukar säga.

 41. Om man ser en fjäril,
  kommer först all information-

 42. -bak i synområdena. Sen finns det
  specialiserade synområden.

 43. Vissa analyserar detaljerna,
  färgerna och vad det här är för nåt.

 44. Andra områden är specialiserade på-

 45. -att analysera var fjärilen är.

 46. Att den är till höger, så att man
  kan rikta blicken mot det området.

 47. Det är områdena för var nåt är.

 48. Det är dit sifferformsområdet
  skickar sin information.

 49. Hur hänger det här ihop?
  Egentligen är det logiskt.

 50. Det kan hänga ihop med
  tidigare erfarenhet om att platsen-

 51. -positionen i rummet,
  spelar roll för uppfattningen av tal.

 52. Ett av de tidigaste fynden
  var ett gäng psykologiska studier-

 53. -som befäste SNARC-effekten. Om man
  ger försökspersoner en uppgift-

 54. -att trycka på en knapp, när de ser
  en lampa till höger eller vänster-

 55. -är de snabbare med vänster hand
  om lampan dyker upp till höger-

 56. -och snabbare med höger hand
  om den dyker upp till vänster.

 57. Det beror på hjärnans konstruktion.

 58. När man gör samma test med siffror,
  låt oss säga 0-10-

 59. -kommer man att vara lite snabbare
  för låga siffror med vänster hand-

 60. -och lite snabbare för högre siffror
  med höger hand.

 61. Hjärnan tolkar om siffror
  och ger dem en plats i rummet.

 62. Det stämmer också med
  andra forskningsartiklar, som visar-

 63. -att addition också
  verkar ha med rummet att göra.

 64. Hjärnans aktivitet
  när man gör addition-

 65. -liknar den
  när man flyttar blicken till höger.

 66. En rörelse av uppmärksamhet
  till höger liknar hjärnaktiviteten-

 67. -när man gör addition.
  Det finns en koppling-

 68. -mellan rumslig uppfattning
  och uppfattning av siffror.

 69. Det tyder på att om man presenterar
  siffror i form av en tallinje-

 70. -bygger det på ett naturligt sätt
  att uppfatta siffror.

 71. Vi ville studera det här
  med matematisk träning-

 72. -och kombinera matematikträning-

 73. -med arbetsminnesträning
  och uppmärksamhetsträning.

 74. Vi valde att bygga på tallinjen
  på det här sättet.

 75. Vi har utvecklat en app,
  som vi kallar Vektor.

 76. En liten figur, där barn använder sig
  av tallinjen för att förstå tal-

 77. -och förstå räknesätten. "Vi" är
  den finska forskaren Pekka Räsänen-

 78. -och forskarna Ola Helenius och jag.

 79. Och med hjälp
  av en icke vinstdrivande stiftelse-

 80. -som har arbetat fram programmet.

 81. Det börjar väldigt enkelt. Barn ska
  försöka hitta var siffran 6 ligger.

 82. Gör man det på en iPad,
  drar man med fingret så här-

 83. -och hittar positionen 6.

 84. Bara en sån här enkel uppgift förenar
  olika representationer av vad tal är.

 85. Dels är det en symbol, och dels är
  det en specifik plats på tallinjen-

 86. -som ligger bredvid 5 och 7.

 87. Sen blir det en längd,
  så man kopplar ihop längdbegreppet-

 88. -med talets betydelse. Om man vill,
  kan man räkna de här också.

 89. Det är 6 pluppar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Alltihop bildar en enhet.

 90. Man kan gå vidare och göra addition.

 91. Det betyder att man flyttar sig
  åt höger, från där man är.

 92. Man kan göra det mer komplicerat
  genom att förstora tallinjen-

 93. -och lägga till negativa tal,
  decimaltal och bråk.

 94. Det borde vara ett bra sätt
  att lära sig matematik.

 95. Vi kombinerade det
  med arbetsminnesträning.

 96. Det är nåt som förbättrar
  koncentrationsförmågan-

 97. -men det var oklart
  om det har nån effekt på matematik-

 98. -eller annan skolprestation.

 99. Vi har gjort en rad studier. Vi
  höll på med pilotstudier i två år-

 100. -och själva studierna i två år till.

 101. De genomfördes bland annat
  på Eiraskolan på Kungsholmen.

 102. Vi hade sexåringar, som gjorde
  övningarna med iPad och hörlurar.

 103. Ofta var det hela klassen samtidigt,
  men ibland en halvklass i taget.

 104. Resultaten mäter man
  med mattetester före och efter.

 105. Det är inget som de har tränat på,
  utan det är nån sorts oberoende mått.

 106. Man mäter också kontrollgrupper.
  En grupp gjorde lästräning-

 107. -och en gjorde arbetsminnesträning.

 108. Här ser vi förbättringarna. Den
  här gruppen gjorde tallinjeträning-

 109. -och lästräning.

 110. Men bäst effekt såg vi hos de
  som gjorde tallinjeträning-

 111. -och arbetsminnesträning.
  Det var en signifikant effekt-

 112. -och pratar man i termer
  av effektstorlekar var det 0,7-

 113. -det vill säga
  ungefär en normal årsförbättring.

 114. Det är väldigt roligt. Vi är inte
  de enda som tror på tallinjeträning.

 115. Det finns andra träningsprogram
  som har gjort studier på effekterna.

 116. I stort sett alla använde tallinjen
  för att titta på träningseffekten.

 117. Både barn med och utan dyskalkyli.

 118. Men vårt program är gratis.

 119. Men det som var förvånande
  när vi tittade på förbättringar-

 120. -var hur stor skillnad det fanns
  mellan individerna.

 121. Det här är individer.
  Varje streck här är ett barn.

 122. Det här är träning
  de första tre veckorna.

 123. På Y-axeln ser vi svårighetsnivåerna.
  De gick till gradvis svårare nivåer.

 124. Det här är barn utan svårigheter,
  ändå ser vi en trefaldig skillnad i-

 125. -hur fort de förbättrar sig.

 126. Det här är ganska intressant.
  Ett sätt att se på det är-

 127. -att de skiljer sig
  i inlärningshastighet-

 128. -men att inlärningshastighet gånger
  träningstid blir deras kompetensnivå.

 129. Det kan tyckas orättvist, men å andra
  sidan ser vi med en sån här formel-

 130. -att man kan kompensera
  med träningstid.

 131. Men det här...med att
  inlärningshastigheten skiljer sig-

 132. -verkar gå stick i stäv med en ganska
  utspridd...föreställning och regel-

 133. -som heter "10 000-timmarsmyten",
  eller "10 000-timmarsregeln".

 134. Det här är Dan McLaughlin-

 135. -som har byggt det han har gjort
  de senaste tio åren på den regeln.

 136. Hur många har hört talas om den?

 137. Den är lanserad av en psykolog,
  som heter Anders Ericsson.

 138. Han säger att 10 000 timmars träning
  är både nödvändigt och tillräckligt-

 139. -för att bli expert på nåt.

 140. När Dan fyllde 30 år, bestämde
  han sig för att sluta sitt jobb-

 141. -och i stället bli golfproffs.
  Och enligt regeln krävs bara-

 142. -10 000 timmars träning. Han skulle
  träna fem och en halv timme om dagen-

 143. -och bli golfproffs. Han har
  inte nått upp till 10 000 timmar än-

 144. -men ni kan följa hans framgångar på
  thedanplan.org, och se hur det går.

 145. Men våra data verkar inte tyda på
  att det är samma mängd träning-

 146. -som behövs för olika individer.
  Annan forskning-

 147. -visar också på olikheter. Tittar man
  på professionella schackspelare-

 148. -kan man mäta hur duktiga de är,
  genom att titta på deras Elotal-

 149. -som är ett mått på
  vilken nivå de är på.

 150. För att bli stormästare
  ska man upp i ett visst Elotal.

 151. En stormästare har tränat
  runt 8 000-9 000 timmar.

 152. Men det är stora skillnader. En del
  blir stormästare efter 3 000 timmar-

 153. -andra tränar 23 000 timmar,
  men blir ändå inte stormästare.

 154. När vi tittar på arbetsminnesträning
  ser vi trefaldiga skillnader mellan-

 155. -hur mycket barn förbättras
  under träningen.

 156. Internationella studier av
  barns läsutveckling visar samma sak.

 157. Det skiljer sig mycket
  i vilken takt de utvecklas.

 158. Det finns träning på hur
  konditionsförmåga och syreupptagning-

 159. -ökar vid träning. Där är det
  också trefaldiga skillnader.

 160. Mitt förslag är att vi tills vidare
  bör betrakta det här som en myt-

 161. -och i stället försöka förstå vad ens
  kompetensnivå beroende av hastighet-

 162. -och tid betyder.

 163. En sak det betyder är
  att om man är lite långsammare-

 164. -kan man kompensera det med tid.
  Det är användbart att se på barn-

 165. -inte som bra eller dåliga,
  utan som långsammare eller snabbare.

 166. Alla måste lära sig matematik
  och läsning.

 167. Vi föds inte med kunskaperna. Det tar
  år av hjärnmodellering genom träning.

 168. För vissa går det fortare,
  och för andra långsammare.

 169. Vi kan jämföra två individer.

 170. Den ena tar tre gånger
  så lång tid på sig-

 171. -och behöver träna tre gånger
  så mycket. Men vi kan räkna på-

 172. -vad som krävs för att komma
  upp i 75 % av den snabbares nivå-

 173. -tillräckligt för att gå vidare
  till gymnasium eller högskola.

 174. Jag ska inte drilla igenom alltihop,
  men i slutändan kan man räkna på-

 175. -att det krävs drygt dubbelt
  så mycket träning för den långsamma.

 176. En del behöver sex och en halv timmes
  matte i veckan i stället för 3-

 177. -för att komma
  upp i 75 % av den nivån.

 178. Vad beror det här på? För matematik
  finns det inte jättemycket forskning-

 179. -på genetik,
  det finns mest inom läsområdet.

 180. Där har man tittat på snabbheten,
  och sett att en stor del av takten-

 181. -är genetiskt påverkad. Men det som
  händer är att vi får en återkoppling.

 182. Låt oss säga att ett barn är lite
  snabbare på att lära sig att läsa.

 183. Hon går lite fortare framåt-

 184. -men ser att hon är bra,
  och lägger mer tid på läsning.

 185. Det blir ett kretslopp, som gör
  att skillnader mellan individer-

 186. -riskerar att öka med tiden,
  snarare än minska.

 187. Det kan man kompensera för
  med interventioner till exempel.

 188. I läsfallet
  är det mest...forskning-

 189. -men exempel på interventioner
  som ges-

 190. -är fyra timmar i veckan i 20 veckor.
  Det är mycket träning som behövs.

 191. Då kan man visa att även långsamma
  kommer upp i normalintervallen.

 192. Men man kan också fråga sig
  vad den här återkopplingen beror på.

 193. Här kommer vi in
  på motivationsaspekten.

 194. Vad är det för motivation som är
  viktig för att få till träningen-

 195. -som barn behöver?

 196. Det enklaste sättet skulle vara
  att betala barn, eller hur?

 197. Jag fick en fråga
  från min äldsta dotter.

 198. "Kan jag få 1 000 kronor
  för varje A?"

 199. Är det nån som har fått den frågan?

 200. Första gången jag fick den
  blev jag irriterad och indignerad.

 201. "Skolan är för ditt eget bästa.
  Det är ett mål till ett rikare liv."

 202. "Jag ska inte betala dig för sånt."

 203. Men min andra tanke var: "Jag ska
  kanske avstå från mina principer"-

 204. -"om det ger henne bättre chans att
  komma in på den utbildning hon vill."

 205. En tredje tanke var:
  "Skulle det funka?"

 206. "Om jag ska lägga ner några
  tusenlappar, har det nån effekt?"

 207. Jag tittade på forskningen.

 208. Det finns en stor studie
  på 36 000 barn-

 209. -i Dallas, Washington, Houston,
  New York City och Chicago.

 210. Där betalade man barn
  för olika prestationer.

 211. Man fick pengar för hur många böcker
  man läste. I Washington för närvaro-

 212. -i Houston för vissa...

 213. ...läromål, i New York City för
  tester, och i Chicago för betyg.

 214. De fick 50 dollar för varje A,
  35 dollar för varje B och så vidare.

 215. De kunde tjäna
  upp till 1 000 dollar per elev.

 216. 250 skolor var inblandade.
  Studien kostade 9,4 miljoner-

 217. -och inkluderade 36 000 studenter.
  Den sammanfattades av Roland Fryer.

 218. Hela artikeln kan kokas ner
  till en mening.

 219. "The results are surprising."

 220. "The impact of financial incentive
  on student achievement is 0."

 221. Inga små men intressanta effekter,
  utan noll effekter.

 222. Det här kan man kalla
  yttre motivation. En belöning-

 223. -som man får om man gör nånting.

 224. Man kan kontrastera det
  mot inre motivation.

 225. Man gör det
  för att man är intresserad.

 226. Man känner en glädje,
  eller i bästa fall nån sorts "flow".

 227. I vissa fall kan man visa att pengar
  kan minska den inre motivationen.

 228. Den inre motivationen är viktig. Alla
  vill vara motiverade av sina jobb.

 229. Det är ett självändamål kan man säga.

 230. Det finns också teorier om
  hur man kan befrämja inre motivation.

 231. Bland annat teorierna av Edward Deci,
  som menar att...

 232. ...man ska öka autonomiteten, känna
  att man utvecklar sin kompetens-

 233. -och att se större sammanhang.
  Alla bidrar till att känna ökad...

 234. ...inre motivation med det man gör.

 235. Det finns också en bok
  av Daniel Pink, som heter "Drive"-

 236. -på det här temat,
  som är en beskrivning av Decis idéer.

 237. Det här är naturligtvis nödvändigt,
  men frågan är om det är tillräckligt.

 238. Om vi ska öka matematikkompetensen
  hos våra barn-

 239. -är det en ökning av det interna
  intresset som kommer att räcka?

 240. En del fakta talar emot det.

 241. I PISA-studien har man mätt
  barnens intresse för matematik.

 242. "Tycker du att matematik är roligt?
  Ser du fram emot mattelektionerna?"

 243. Man har jämfört det med hur barnen
  presterar i de olika länderna.

 244. Det här visar resultatet.
  Här är hur många procent som tycker-

 245. -att matematik är roligt, och här är
  poängen i PISA-testerna i matematik.

 246. Med ökad motivation
  ser vi sämre prestation.

 247. Barnen i Indonesien är mest
  intresserade, men presterar sämst.

 248. Jämför vi Sverige och Finland-

 249. -är barn i Sverige inte mindre
  intresserade, utan mer motiverade-

 250. -men barn i Finland
  presterar mycket högre.

 251. Det här tyder på att även
  om intresset alltid är viktigt-

 252. -är det kanske inte bara ett medel
  att kunna förbättra prestationerna-

 253. -eller få barn att träna.

 254. Vi har sett liknande effekter
  när vi och andra forskare-

 255. -har studerat en annan typ
  av träning. Arbetsminnesträning.

 256. Resultaten där liknar de,
  som jag har visat på skolstudierna.

 257. Susanne Jaeggi har tittat på
  hur mycket ungdomar förbättras-

 258. -när de gör arbetsminnesträning. Ju
  mer belöning, desto sämre prestation.

 259. Vi har försökt mäta inre motivation-

 260. -hur roligt de tycker att det är,
  men vi har inte kunnat visa-

 261. -några signifikanta effekter på
  att ju mer taggade de var-

 262. -desto bättre gick det.

 263. Vi var lite uppgivna
  på motivationsspåret.

 264. Sen stötte jag på ett begrepp,
  som kallas för "grit".

 265. Första gången jag såg ordet
  var i titeln på filmen "True Grit".

 266. När jag såg omslaget första gången-

 267. -associerade jag först hans ansikte
  med "grit". Han såg tuff ut.

 268. Han måste ha "grit". Men när jag hade
  sett filmen och slagit upp ordet-

 269. -insåg jag att det är tjejen
  som har "grit". Hon har ett mål-

 270. -nämligen att hämnas sin pappas död,
  som hon inte ger upp.

 271. Det här ordet "grit", som betyder
  "beslutsamhet" eller "jävlar anamma"-

 272. -som jag använder i min bok-

 273. -har lanserats
  av psykologen Angela Duckworth.

 274. I korthet har det två aspekter. Att
  hålla fast vid ett långsiktigt mål-

 275. -och att inte ge upp vid motgångar.

 276. Och som med andra karaktärsdrag
  försöker man estimera eller få fram-

 277. -en persons "grit" genom frågor.

 278. Är det små barn kan man fråga
  lärarna. De här frågorna använder vi.

 279. "Har eleverna tagit sig genom
  motgångar för att klara utmaningar?"

 280. "Distraherar idéer och projekt
  eleven?" Det är negativt för "grit".

 281. "Ändras elevens intresse från vecka
  till vecka?" Det är också negativt.

 282. "Blir eleven inte avskräckt
  av motgångar?" Positivt för "grit".

 283. Vi mätte "grit"-aspekten
  hos sexåringar med ett sånt formulär.

 284. Angela Duckworth har tidigare visat
  att det här är ett viktigt begrepp.

 285. Hon började med att titta på
  kontrollerade inlärningssituationer-

 286. -som rättstavningstävlingar. Där
  visade hon att barn med mer "grit"-

 287. -tränade mer och tog sig längre fram.
  Det hade inte med IQ att göra.

 288. Hon har tittat på militärutbildningar
  på West Point.

 289. Elitsoldaterna, som ska gå igenom
  krävande utbildningar.

 290. "Grit" kunde förutse vilka som
  skulle ta sig igenom utbildningen.

 291. Det kunde de inte förutse
  med andra tester.

 292. "Drop out" i high school.
  Där är prestation på skolförmåga-

 293. -en viktig "predictor"
  för vem som hoppar av-

 294. -men förutom det är "grit"
  också en viktig egenskap.

 295. Det har också kopplats
  till äktenskap och arbetsliv-

 296. -och prestation hos studenter.

 297. Det finns ett helt gäng studier
  på ungdomar och vuxna.

 298. Men vi tittade på sexåringarna, som
  tränade matematik eller arbetsminne.

 299. Vi hade misslyckats tidigare med
  alla våra mått på inre motivation.

 300. Men när vi mätte "grit",
  såg vi att det fanns en effekt.

 301. De med mer "grit"-

 302. -förbättrades mer
  under olika typer av träning.

 303. Sen tittade vi på om vi kunde
  relatera det här till nåt i hjärnan.

 304. En del av sexåringarna anmälde sig
  frivilligt till en undersökning.

 305. "Grit" kunde vara kopplat
  till frontalloben, pannloben-

 306. -som har med planeringsförmåga
  och inhibitionsförmåga att göra-

 307. -eller till motivationssystemet-

 308. -som är kärnor
  som ligger djupare ner i hjärnan.

 309. Det senare visade sig vara riktigt.

 310. Delar av det här var viktigt,
  och korrelerades till...

 311. ...motivationen.

 312. Tittar man närmare på
  vad de här delarna av hjärnan gör-

 313. -handlar det inte om hur mycket man
  reagerar när man får en belöning.

 314. Det är inte eufori av
  att få en belöning-

 315. -utan det är snarare drivet
  mot ett framtida mål.

 316. Att kämpa mot nånting i framtiden.

 317. Man har till exempel gjort studier
  på möss när de ska leta efter mat.

 318. De har två val.
  Antingen kan de gå en enkel väg-

 319. -och hitta
  en inte särskilt spännande matbit-

 320. -eller så kan de gå en svår väg
  och hitta en väldigt god matbit.

 321. I vanliga fall gör de sig besväret
  och tar den svårare vägen-

 322. -men blir det en störning på de här
  systemen, går de den enkla vägen.

 323. Det är ett driv mot ett framtida mål
  och en belöning det har att göra med.

 324. Frågan sen är naturligtvis
  om man kan träna "grit".

 325. Jag har varit i USA och diskuterat
  det här med Angela Duckworth.

 326. Hon säger
  att hon får den frågan varje dag.

 327. Det enkla svaret är att vi inte vet
  än. Det är ett ganska nytt begrepp.

 328. Det finns ingen studie,
  där man har sagt: "Ni gör det här"-

 329. -"och ni fick mer 'grit'." Vad
  man vet är att det korrelerar med-

 330. -om man håller kvar sina aktiviteter.
  Om man håller kvar vid fiolspelandet-

 331. -termin efter termin, i stället för
  att hoppa mellan olika aktiviteter-

 332. -eller hoppa av dem.

 333. De som håller kvar vid sitt intresse
  har mer "grit".

 334. Man vet inte om det kanske är de
  med mer "grit" som fortsätter-

 335. -men många psykologer tror
  att det går båda vägar.

 336. Om "grit" är bra för aktiviteter-

 337. -fostrar det kanske också en
  viss "grit". Men det är en chansning.

 338. Att aktiviteter, där man har
  ett långsiktigt mål att bli bättre-

 339. -skulle fostra "grit,
  är det en del som tror.

 340. Det finns en rad studier som visar
  att man kan påverka barns beteende-

 341. -så att de får mer "grit", så att
  de tränar mer, och tränar bättre.

 342. Anders Ericsson har listat kriterier-

 343. -för rätt sorts träning.

 344. En sak är att ha ett tydligt mål.

 345. En sak är att ha full koncentration
  och ansträngning när man tränar.

 346. Att få omedelbar feedback.

 347. Och repetition, reflektion
  och finslipning.

 348. Det här kan man kalla koncentrerad
  träning, eller djup träning.

 349. Forskare,
  bland annat Angela Duckworth-

 350. -ville se om man kunde lära barn
  att träna rätt-

 351. -och överföra det i skolmiljö.
  De hade ett litet instruktionspaket-

 352. -som kallas "Deep practice".
  Barnen gick igenom det-

 353. -och där fick de lära sig
  vad "deep practice" är.

 354. Och också nödvändigheten av
  att misslyckas.

 355. De har tidigare instruerat barnen
  att för att bli bättre på nåt-

 356. -behöver de träna på svåra saker,
  och då måste man misslyckas ibland.

 357. "Deep practice is frustrating." När
  man misslyckas, blir man frustrerad.

 358. "Students think talent
  is all that matters."

 359. De försöker lära dem att de
  inte är dåliga eller bra på matte-

 360. -utan att det är träning, som
  kommer att avgöra hur de blir bättre.

 361. De kunde visa att det
  höjde prestationen i matematik-

 362. -och att de också fick högre betyg.

 363. Det här var en timmes instruktion,
  som påverkade eleverna så här.

 364. Här ser jag en viktig roll
  för läraren, vad de kan förmedla.

 365. Det de försökte förmedla här
  är precis det som är lärarens roll.

 366. Och det gör en skillnad.

 367. Ett annat sätt
  som kan påverka barns inlärning är-

 368. -att tydliggöra sammanhang.
  Det här är en studie av David Yeager.

 369. De ville att barn skulle se ett
  större sammanhang med sina studier.

 370. De gick igenom
  ett informationsprogram.

 371. Barnen skulle skriva
  hur de ville förändra samhället.

 372. De skulle läsa texter från studenter-

 373. -om meningen med studier, och
  skriva en text till andra studenter-

 374. -om hur studier kan göra det möjligt
  att nå sina mål. Exempel på texter-

 375. -från studenter lät så här:

 376. En annan skrev:

 377. Det var nåt de skrev
  för att inspirera andra studenter.

 378. Det visade sig sen
  att det hade en effekt.

 379. Jag tycker att titeln på studien
  var rolig. "Boring but important".

 380. De vill få fram att det kan finnas
  ett större sammanhang i studier.

 381. Det här var elever i nionde klass,
  som med bara en timmes instruktioner-

 382. -hade förmåga
  att förändra sitt synsätt.

 383. En koppling till lärarens roll
  och lärarens interaktion med elever.

 384. Ett tredje sätt att påverka
  barns träning och "gritbeteenden"-

 385. -är rätt sorts feedback.
  Det här är en studie av Carol Dweck.

 386. En grupp fick höra
  att de var jätteduktiga-

 387. -medan de andra fick höra-

 388. -att de borde anstränga sig mer.
  Två grupper med olika feedback.

 389. Sen fick båda grupperna en blandning
  av svåra och lätta uppgifter.

 390. De som fick höra att de var duktiga,
  gav oftare upp-

 391. -när de fick svåra uppgifter.

 392. Det här visar då...att den typ
  av feedback man ger barn-

 393. -kan påverka hur mycket "grit"
  de visar, alltså att inte ge upp-

 394. -trots att nånting är svårt.

 395. Det här kopplar ju
  till Carol Dwecks andra...

 396. ...stora bidrag, och det är
  det här med "flexible mindset".

 397. Det är huruvida man tror
  att ens matematikförmåga är medfödd-

 398. -eller nåt som kan förändras.

 399. Det visar sig att "flexible mindset"
  hänger ihop med "grit".

 400. Personer med mer "grit" har också mer
  "flexible mindset", och vice versa.

 401. Det här är naturligt. Om man inte
  tror att ens förmågor kan förändras-

 402. -kämpar man kanske inte lika mycket.
  Tror man att man är dålig på matte-

 403. -lägger man inte ner lika mycket
  energi, som om man är långsam-

 404. -men kan lära sig det. Vägen framåt
  är att kämpa och försöka.

 405. Det som är intressant med "flexible
  mindset" är att det är påverkbart-

 406. -genom instruktioner
  eller den typ av feedback barnen får.

 407. Att ge beröm på rätt sätt,
  att berömma för prestation-

 408. -och strategi och ansträngning,
  inte för medfödd begåvning.

 409. Ett exempel på det är barn,
  som gjorde några IQ-uppgifter.

 410. Några fick beröm
  för att de var smarta.

 411. De andra fick
  en annan typ av feedback.

 412. Sen fick de svåra och lätta problem.

 413. De som hade berömts för
  sin ansträngning, ansträngde sig mer-

 414. -och de andra gav upp tidigare.
  Hon har också visat att workshoppar-

 415. -kan förbättra "flexible mindset".

 416. Här är en sak,
  som de brukar undervisa i-

 417. -i den här...

 418. ...workshoppen.

 419. "When they think about intelligence,
  many believe"-

 420. -"that a person is born smart
  or dumb, and stays that way."

 421. "But the brain is like a muscle."

 422. "It changes and gets stronger
  when you use it."

 423. Det är roligt för mig
  som börjar gräva i matematik-

 424. -och sen gräver i vilken motivation
  som är intressant.

 425. Sen kommer man
  till "flexible mindset"-

 426. -där de återigen relaterar tillbaka
  till hjärnforskning-

 427. -där kunskap om hjärnans plasticitet
  påverkar barns vilja-

 428. -att anstränga sig
  och tro på förändring.

 429. För att sammanfatta kort:
  Att kämpa trots motgångar-

 430. -är en viktig motivationsfaktor.

 431. Man kan lära sig rätt sorts träning,
  ge krävande feedback-

 432. -och ibland är det nödvändigt
  att misslyckas.

 433. Man kan uppmuntra
  ett flexibelt "mindset"-

 434. -och se större sammanhang. Studier
  kan vara tråkiga, men viktiga.

 435. Tillbaka till matematiklärandet
  och framtidens lärande.

 436. Vi behöver ta hänsyn till skillnader
  i inlärningstakt i skolorna.

 437. För att göra det här, tror jag
  att digitala träningsprogram-

 438. -kan bidra till
  den individanpassade inlärningen.

 439. Vi har jobbat med vårt program.
  Det finns andra utmärkta program.

 440. Khan Academy, som tillhandahåller
  matematikträning för barn.

 441. Den är på engelska, men från
  grundskola till universitetsnivå.

 442. Mattecentrum här i Sverige,
  som har matteboken online-

 443. -för lite äldre elever.

 444. Jag tror på vetenskapliga studier
  som en väg framåt-

 445. -på vetenskapligt
  baserad undervisning.

 446. Ett exempel från vår studie. Vi visar
  att även om man är konservativ-

 447. -hade eleverna ungefär 15 %
  förbättring i matematikprestation.

 448. Tittar vi på tappet
  i PISA-poäng 2000-2012, är det 7 %.

 449. Jag säger inte att vi kommer att
  lösa alla problem med en enda app-

 450. -men det är ett positivt budskap.
  Det finns mycket vi kan göra-

 451. -och många små delar kan vända
  den här trenden, vända barns lärande.

 452. Tittar vi på effekterna av träningen,
  och jämför med andra effektstorlekar-

 453. -håller den sig ganska bra.
  Den ger en ganska stark effekt.

 454. Vi tror på den här matteträningen
  vi har utvecklat-

 455. -som vi kallar för Vektor,
  från stiftelsen Cogntition Matters.

 456. Man kan nu ladda ner den gratis.
  Det är ett redskap.

 457. Vi får vänta på lärarnas feedback,
  hur de vill använda den.

 458. Vi har provat med sexåringar.
  Sjuåringar kan kanske använda den.

 459. Vi ska avsluta med att titta
  på några av reaktionerna från elever-

 460. -när de tränar med programmet.

 461. Man får lösa olika saker.

 462. Det blir en utmaning för en
  att lära sig saker. Jag gillar det.

 463. Jag tycker om tallinjen.

 464. Jag börjar kunna en massa
  andra saker, typ tallinjen, former-

 465. -hur man löser saker och sånt.

 466. Det är så häftigt att se vad mycket
  de här små individerna kan hämta in.

 467. Mycket av nivån de är på
  skulle man inte ha kunnat drömma om.

 468. Vi pratar ju förbi ettans matematik.

 469. Man tränar minnet väldigt mycket.

 470. Det händer mycket,
  och det går i en rasande fart.

 471. Det vi ser är att de har
  kommit långt fram på sina banor.

 472. Man tänker: "Herregud,
  klarar en sexåring de här talen?"

 473. Vi har pratat om när de här barnen
  ska över till ettan sen.

 474. De kommer att få det lätt i matte.
  Lärarna måste ge dem utmaningar.

 475. Förut kunde jag nästan inget i matte,
  men nu kan jag nästan allt.

 476. Jag tycker faktiskt
  att matte är ganska roligt.

 477. Det tycker jag.

 478. Det var några av reaktionerna.

 479. Vi går vidare med det här. Det sprids
  till cirka 65 kommuner i Sverige-

 480. -och studier i Australien, Uruguay,
  och på flera ställen i Mexiko.

 481. Vi hoppas att kunna ge fler barn
  en lite bättre chans-

 482. -att...hitta sin fulla potential.

 483. Och med det här vill jag bara säga
  att nu kan ni nästan allt-

 484. -så jag behöver inte säga mer. Boken
  jag har baserat föreläsningen på-

 485. -finns i Natur & Kulturs...

 486. ...bokstånd. Och vill ni hitta mer
  forskningsinformation, finns det här.

 487. Tack så mycket för mig.

 488. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hjärna, gener och jävlar anamma

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn är inte bra eller dåliga på matematik eller läsning, utan snabba eller långsamma. En del behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning - och jävlar anamma - för att nå sina mål. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, berättar om ny forskning som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning i matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Inlärning, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Inkluderande arbetssätt med nyanlända elever

Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet? Frida Svensson, specialpedagog, och Camilla Jönsson, förstelärare i svenska och engelska, berättar om hur de arbetar. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

Sagor och muntligt berättande kan vara en nyckel för att nå fram till barn som befinner sig i stress, till exempel nyanlända elever. Michael Lundgren, psykolog, beskriver här hur lärare och elever kan använda muntligt berättande för att bland annat utveckla språkliga färdigheter. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Hjärna, gener och jävlar anamma

Barn är inte bra eller dåliga på matematik eller läsning, utan snabba eller långsamma. En del behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning - och jävlar anamma - för att nå sina mål. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, berättar om ny forskning som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning i matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Programmering med och utan dator

Om du kan bygga med lego, baka eller lägga pussel så kan du programmera, menar Ewa-Charlotte Faarinen, universitetsadjunkt i matematik och lärande. Tanken är att inspirera och visa kreativiteten i att jobba med blockprogrammering i undervisningen. Det viktiga är inte ett specifikt programmeringsspråk utan att vi lär ut tankesättet, säger hon. Inspelat på Stockholmsmässan den 31 oktober 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Kritiskt tänkande i skolan

Kritiskt tänkande utgör en grundbult i den svenska skolan. Men vad är kritiskt tänkande? Och vad krävs för att få in kritisk granskning av information i klassrummet? Fredrik Söderquist, högskoleadjunkt i svenska och retorik, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen i Sverige, och Jack Werner, journalist och debattör, berättar hur skolan kan fördjupa innebörden av kritiskt tänkande och göra det till en metod snarare än en abstraktion. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Matematik i en mångkulturell skola

Madeleine Löwing, fil dr i matematikämnets didaktik, talar om kulturella och språkliga skillnader i matematik och nyanländas utmaningar i ämnet. Vad behövs för att en nyanländ elev ska få en bra start, och hur man kan gå till väga för att få en rättvis bild av elevens kunskaper? Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Nyanländas lärande i matematik

I skolan existerar en mångfald av språk, etniska kulturer, uppfattningar och föreställningar. Det är en utmaning för en lärare att undervisa matematik för barn med rötter i en annan kultur än den svenska. Saman Abdoka, lärare i matematik, har lång erfarenhet av att kartlägga elevernas förkunskaper i matematik och delar här med sig av olika metoder och handfasta tips. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Nätmobbning - vad behöver skolan göra?

Sofia Berne, psykolog och forskare, ger exempel på hur skolan kan arbeta för att motverka nätmobbning. Att spendera tid vid datorn, surfplattan eller mobilen är i dag en självklar del av ungas vardag. Men med möjligheterna som kommer med modern teknik och nya kommunikationskanaler ökar även risken för nätmobbning bland unga. Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör man detta på bästa sätt? Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2016

Normkritiska verktyg

Karin Salmson utbildar i normkritik och ger exempel på hur man kan jobba normkreativt i förskolan och skolan. Normkritik är perspektivet som hjälper oss att se normer och hur de fungerar. Steg två är att skapa nya inkluderande normer genom faktiska handlingar, exempelvis genom medvetna val av vilka böcker som används under lässtunden. Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetikens kraft

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Myter om flerspråkighet

Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.