Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Föreläsningar av 2016 års Nobelpristagare i medicin, fysik, kemi och ekonomi. Inspelat den 7-8 december 2016. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016 : Jean-Pierre Sauvage, kemiDela
 1. De var inte helt främmande strukturer.
  De var inte helt omöjliga att bygga.

 2. Plötsligt fick vi tillgång
  till de här molekylerna.

 3. Ärade nobelpristagare, kära kollegor,
  kära studenter, mina damer och herrar-

 4. -årets nobelpris i kemi
  kännetecknas av-

 5. -enastående fantasi och kreativitet.

 6. Man har lagt grunden till helt ny
  naturvetenskaplig grundforskning.

 7. Som ni vet, gick priset
  till tre ärevördiga herrar:

 8. Jean-Pierre Sauvage,
  Sir Fraser Stoddart och Ben Feringa-

 9. -"för design och syntes
  av molekylära maskiner".

 10. Världens minsta maskiner,
  de minsta man kan tänka sig.

 11. Fundera på det en stund.
  Vad är en maskin?

 12. Man kan definiera det
  som en typ av konstruktion-

 13. -som består av olika komponenter,
  olika delar, som arbetar tillsammans.

 14. Den är designad
  för att utföra något slags arbete-

 15. -oftast efter
  att man har tillfört energi.

 16. Alla delarna
  måste vara mycket noggrant uttänkta.

 17. De måste byggas.
  De måste sättas ihop.

 18. De måste troligen kunna röra sig
  i förhållande till varandra-

 19. -medan de samtidigt interagerar.

 20. Det är en ganska svår uppgift
  redan på mikroskopisk nivå-

 21. -så ni kan tänka er
  hur svårt det är på molekylär nivå!

 22. De här strukturerna går bara att se
  med mycket avancerade mikroskop.

 23. Men våra tre pristagare tog sig an-

 24. -den djärva och stora utmaningen-

 25. -att skapa maskinliknande strukturer
  på molekylär nivå.

 26. För den utmaningen krävdes det inte
  bara kreativitet utöver det vanliga-

 27. -inom kemisk syntes, alltså
  framställningen av kemiska molekyler-

 28. -och alla pristagarna fick utveckla
  nya metoder för att lyckas med det här-

 29. -men det krävdes också
  att de utvecklade lösningar-

 30. -för att kunna kontrollera rörelserna
  hos de här konstruktionerna-

 31. -så att de fungerar som maskiner.

 32. Ni får höra mer om de här spektakulära
  strukturerna och konstruktionerna-

 33. -som de tre nobelpristagarna
  har skapat genom åren...alldeles strax.

 34. De ska berätta mycket mer
  om sina äventyr-

 35. -och om hur de lyckades skapa
  funktionella molekylära maskiner.

 36. Här är vår första talare.

 37. Det är ganska passande att den första
  talarens namn - professor Sauvage...

 38. ...påminner oss om vilken vild idé
  det här var från början.

 39. Jean-Pierre Sauvage
  föddes 1944 i Paris i Frankrike.

 40. Han flyttade en del när han var ung
  men hamnade i Strasbourg.

 41. Han blev fil.dr 1971 vid Strasbourgs
  universitet i nordöstra Frankrike.

 42. Nu är han professor emeritus
  vid Strasbourgs universitet-

 43. -och forskningschef emeritus-

 44. -vid Frankrikes nationella centrum
  för forskning, CNRS.

 45. Jag vill hälsa
  professor Sauvage välkommen upp.

 46. Tack, Olof.

 47. Jag vill inleda med att säga-

 48. -att det är en otroligt stor ära
  att få stå här i dag-

 49. -och hålla en
  av de tre nobelföreläsningarna i kemi.

 50. Det här är något
  som jag aldrig hade drömt om.

 51. Jag vill tacka
  Kungliga Vetenskapsakademien-

 52. -för att de valde vårt ämnesområde:
  molekylära maskiner-

 53. -och för att de valde mig
  som en av pristagarna-

 54. -ihop med de två andra pristagarna,
  som är goda vänner till mig.

 55. Jag vill inleda med...

 56. Jag ska prata om topologisk kemi i dag.

 57. Topologisk kemi var en förutsättning
  åtminstone för min grupps arbete.

 58. Den forskningen
  kom före molekylära maskiner-

 59. -och det var definitivt
  någonting viktigt.

 60. Jag ska ge en kort bakgrund.
  Vetenskapshistoria är viktigt.

 61. Jag beklagar verkligen att det ofta
  försummas i undervisningen.

 62. Man började med topologisk kemi
  för många år sen, 1961.

 63. Det började med en fin artikel-

 64. -av dr Frisch och dr Wasserman.

 65. De två forskarna
  arbetade inom näringslivet.

 66. Det är ganska paradoxalt-

 67. -att Bell Laboratories
  finansierade forskning-

 68. -om något så udda
  vars praktiska tillämpningar lär dröja.

 69. Frisch och Wasserman diskuterade
  bara. De beskrev inga experiment.

 70. De diskuterade bara kemi och topologi.

 71. Det var faktiskt första gången orden
  "kemi" och "topologi" kopplades ihop.

 72. Därför anser jag
  att det är en mycket viktig artikel.

 73. För första gången kunde kemister se-

 74. -att vissa grafer
  kan vara planära eller icke-planära-

 75. -fastän molekylerna har samma
  uppsättning bindningar och atomer.

 76. Det var så det började.

 77. Vad beträffar experiment kom det
  viktigaste bidraget från Tyskland-

 78. -från Freiburg i Tyskland, som
  ligger nära min hemstad Strasbourg.

 79. Det ligger cirka 80 km
  sydöst om Strasbourg.

 80. I synnerhet professor Schill och
  hans chef, professor Lüttringhaus...

 81. Professor Lüttringhaus
  är en legendarisk organisk kemist.

 82. De publicerade en artikel 1964
  i Angewandte Chemie.

 83. Jag hoppas att ni känner till den.

 84. Det var en viktig artikel,
  som blev historisk.

 85. De hade syntetiserat
  den första katenanen.

 86. Det var en [2]katenan
  - två sammankopplade ringar.

 87. Det var ett lysande arbete,
  mycket elegant!

 88. Men beträffande
  det praktiska resultatet-

 89. -var det inte så spektakulärt-

 90. -för det krävdes många steg-

 91. -och det totala utbytet efter processen
  var mycket blygsamt.

 92. På den tiden var folk
  mycket imponerade av deras arbete-

 93. -men visade ingen entusiasm
  för att själva göra katenaner-

 94. -med liknande metoder som den som
  beskrevs i den här historiska artikeln.

 95. Under kanske 10-20 år hände det inte
  mycket inom det här forskningsfältet.

 96. I början av 80-talet när vi gav oss
  i kast med detta var fältet vilande.

 97. I stort sett ingen
  arbetade inom det här forskningsfältet.

 98. Professor Hansson föreslog
  i ett av sina brev till mig att...

 99. Vi uppmanades att berätta
  om historien bakom upptäckten.

 100. Det är en mycket bra synpunkt.
  Det är viktigt att lyfta fram.

 101. Hur fick vi idéerna? Hur började vi
  jobba med det här? Jag ska förklara.

 102. I början av 80-talet när jag
  startade min egen forskningsgrupp-

 103. -var jag intresserad
  av oorganisk fotokemi.

 104. Jag försökte dela vattenmolekyler
  för att få H2 och O2.

 105. Det var en jättestor utmaning.
  Det är fortfarande en utmaning.

 106. Det fanns många viktiga
  övergångsmetallkomplex.

 107. De antogs vara viktiga och
  intressanta när man ska dela vatten.

 108. Jag hade arbetat inom det området-

 109. -i synnerhet
  med min handledare, Jean-Marie Lehn.

 110. Det huvudsakliga komplexet
  var ett ruteniumkomplex.

 111. Rutenium är mycket dyrt.

 112. Ett kopparkomplex skulle vara
  mer intressant ur praktisk synpunkt.

 113. Om man kan förvänta sig tillämpningar
  är koppar mer attraktivt än rutenium.

 114. Dave McMillin var ett år i Strasbourg.

 115. Han var tjänstledig
  från Purdue University.

 116. Vi byggde molekyler som var nya för
  honom, men vi tyckte att de var enkla.

 117. När han såg en av våra molekyler
  sa han: "Vi måste samarbeta!"

 118. "Vi är fotofysiker och fotokemister, och
  ni gör molekyler, så låt oss samarbeta."

 119. Vi samarbetade. Vi skapade
  ett kopparkomplex av den här typen.

 120. I det fanns två difenyl-fenantroliner.

 121. Det här är fackspråk.
  Ni behöver inte bry er om det.

 122. Det finns två kväveatomer här
  som kan interagera med koppar.

 123. Det här komplexet,
  visade sig vara mycket spännande-

 124. -vad gällde dess fotokemiska
  och fotofysiska egenskaper.

 125. Det hade en lång livslängd
  i sitt exciterade tillstånd.

 126. Det kunde överföra elektroner
  och göra andra intressanta saker.

 127. Så började det, men om man studerar
  strukturen närmare inser man-

 128. -att om man förbinder
  de två ändarna med varandra-

 129. -och de två ändarna med varandra-

 130. -så har man gjort en katenan, en kedja.

 131. Jag har en bättre laserpekare här.

 132. Man förbinder
  den punkten med den punkten-

 133. -och den punkten med den.
  Då har man en katenan.

 134. Vi bestämde oss för att mer eller
  mindre sluta med oorganisk fotokemi.

 135. Vi gick över till organisk syntes
  och till att framställa katenaner.

 136. Det som krävdes
  var att vi i våra experiment kunde-

 137. -ta steget från oorganisk fotokemi
  till organisk syntes.

 138. Vid den tiden hade jag en mycket god
  vän, Christiane Dietrich-Buchecker-

 139. -och hon var CNRS-forskare
  i en annan grupp.

 140. Hon ville komma och jobba hos mig,
  så vi startade liksom gruppen ihop.

 141. Hon var en jätteduktig organisk kemist
  och en fantastisk syntetisk kemist.

 142. Det var tack vare henne som allt arbete
  som jag ska diskutera nu blev möjligt.

 143. Vi publicerade vår första artikel 1983.
  Här ser ni den.

 144. Det var i en vetenskaplig tidskrift
  av hyfsat god kvalitet-

 145. -men det var ingen topptidskrift
  med stor genomslagskraft.

 146. Vi publicerade den på franska.
  Det är kanske överraskande.

 147. Vi publicerade artikeln på franska,
  för vi trodde att den skulle bli viktig.

 148. Det är ganska lätt att förstå
  vad det betyder.

 149. "Une nouvelle famille de molecules:
  les metallo-catenanes".

 150. Behöver jag översätta det?

 151. Det var den allra första artikeln.

 152. Nu ska jag beskriva lite mer i detalj
  hur vi gick till väga.

 153. Efter den här första artikeln
  generaliserade vi konceptet.

 154. Principen är att det
  är en templatstyrd process.

 155. Vi använder en övergångsmetall
  som ett templat-

 156. -som kan samla
  olika organiska fragment-

 157. -och ordna dem
  i ett tredimensionellt rum-

 158. -och bibehålla dem i en given geometri.

 159. Det är ganska enkelt.
  Vi har en övergångsmetall i mitten.

 160. Två organiska fragment
  interagerar med metallen-

 161. -och det bildas en hopflätad struktur.

 162. Vi gör en ring här och en ring här,
  och så får vi en katenan.

 163. Det är mycket enkelt.

 164. Det går att göra mer avancerat.

 165. Vi börjar med en ring som innehåller
  ett koordinerande fragment.

 166. Vi blandar övergångsmetallen-

 167. -med det öppna fragmentet av kedjan,
  som interagerar med metallen.

 168. Då får vi den här uppsättningen.

 169. Till sist gör vi en ring här
  med hjälp av ett gg-fragment.

 170. Vi kallade det
  samlings- och iträdningsstrategin.

 171. I dag tror jag att vi skulle säga
  associations- och iträdningsstrategin.

 172. Vi ska ta en snabb titt på molekylerna.

 173. Vi börjar
  med en mycket enkel molekyl.

 174. Återigen ser vi byggstenen här:
  fenantrolin, som har två kväveatomer.

 175. Det här är förresten inte gjort med
  ChemDraw. Det är ritat med tusch.

 176. Så ritade man förr, och jag tycker
  att det kan mäta sig med ChemDraw.

 177. Vi tar två såna molekyler och koppar(I).

 178. Vi får en hopflätad mellanprodukt,
  som jag sa förut.

 179. Man kan göra cirka tio gram
  av den här föreningen på några dagar.

 180. Det är mycket enkelt.
  Vi behöver inte ens isolera strukturen.

 181. Vi fortsätter
  med den dubbla cykliseringsreaktionen.

 182. Vi tar ett långt organiskt fragment...
  Jag behöver inte gå in på metodologin.

 183. Vi binder samman de två punkterna
  här, och även de två andra där bak.

 184. Det såg vi på bilden
  som beskrev vår strategi.

 185. Vi kan framställa ett halvt gram av
  en sån molekyl, som är en katenan.

 186. Nu har vi två sammankopplade ringar.

 187. I mitten har vi koppar(I)...
  vår metall.

 188. Utbytet var inte speciellt bra.

 189. Men resultatet var så tydligt
  att det förändrade situationen helt.

 190. Det förändrade nog också
  hur kemister såg på katenaner.

 191. De var inte helt främmande strukturer.
  De var inte helt omöjliga att bygga.

 192. Plötsligt fick vi tillgång
  till de här molekylerna.

 193. Vi hade tur
  och kunde kristallisera de molekylerna.

 194. Här ser ni kopparkomplexet
  som är en katenan.

 195. Ni ser röntgenstrukturen.
  Det är en verklig bild av molekylen.

 196. Jag kan röra den, så att ni ser bättre.

 197. I mitten finns koppar(I), som är grönt.

 198. Det är tokigt, för i verkligheten
  är de här komplexen mörkröda.

 199. Men vi har en grön kula här.

 200. Om man tar bort metallen
  omlagras systemet helt.

 201. Det här är reversibelt.

 202. När systemet har omlagrats
  har man en mycket öppen struktur.

 203. Ringarna kan glida fritt i varandra.

 204. Man har liten kontroll över geometrin,
  men det är en fullständig metamorfos.

 205. Vi kallar processen en metamorfos.

 206. Vi blev intresserade av katenaner
  av flera olika anledningar.

 207. Den främsta anledningen
  var att katenaner och knutar...

 208. Här är en knut och en mer komplicerad
  katenan än den jag visade tidigare.

 209. De är allmänt förekommande i naturen.

 210. De finns i DNA, i proteiner
  och till och med i virus.

 211. Jag har inte tid till många exempel-

 212. -men här ser vi
  att DNA bildar vackra topologier.

 213. Och det här sker hela tiden. Det är
  inget ovanligt, det sker rutinmässigt.

 214. Så det var lite om bakgrunden.

 215. Det väckte förstås intresse när
  man lyckades syntetisera katenaner.

 216. Jag hänvisar
  till vår goda vän Frasers fina arbete.

 217. Han fick
  det här forskningsfältet att explodera.

 218. Vi började
  som en liten grupp i Frankrike.

 219. Men det här exploderade
  tack vare honom och hans grupp.

 220. I Storbritannien
  hade vi Chris Hunter och Fritz Vögtle.

 221. De använde sig av vätebindningar
  för att sätta samman olika enheter.

 222. Makoto Fujita gjorde ett fint arbete
  med en palladium-kväve-bindning-

 223. -som är labil
  och termodynamiskt instabil.

 224. Min lista slutar 1994.

 225. Efter det var det så många som bidrog,
  så listan skulle blir alltför lång.

 226. Men mycket bra arbete har gjorts,
  och det fortsätter än i dag.

 227. Jag vill tacka alla som är med
  i vårt världsomspännande "team"-

 228. -och gör katananer, rotaxaner
  och andra strukturer.

 229. Jag vill passa på att nämna en pionjär:

 230. Hiroshi Ogino
  vid Tohoku-universitet i Sendai.

 231. Han publicerade ett fint arbete med
  cyklodextriner och övergångsmetaller.

 232. Innan jag går in på molekylära
  maskiner i den här korta föreläsningen-

 233. -vill jag visa några topologier
  som min grupp har gjort.

 234. Det var mest för att det var
  en utmaning som vi gjorde de här.

 235. Först gjorde vi en katenan.

 236. Sen gjorde vi en [3]katenan,
  en enkel topologi, 1986-1987.

 237. Vi hade en eterstruktur -87, som var
  på omslaget till Andgewandte Chemie.

 238. Treklöverknuten var en stor utmaning.
  Den tog oss många, många år.

 239. Tack vare Christiane
  Dietrich-Buchecker lyckades vi.

 240. Och här är en katenan med två ringar
  som är dubbelt sammankopplade.

 241. Den är främst
  Jean-François Nierengartens verk.

 242. Ännu en duktig syntetisk kemist.

 243. Nu ska jag prata lite grann
  om molekylära maskiner.

 244. Jag ska hänvisa till biologi.

 245. Biologi
  är en inspirationskälla för kemister.

 246. Vi visste att inom biologin
  finns det molekylära maskiner överallt.

 247. Det finns ingen viktig biologisk process
  där det inte finns motorproteiner-

 248. -alltså molekylära maskiner.

 249. ATP-syntas är ett exempel.

 250. Mycket fint arbete har gjorts
  på flera platser om ATP-syntas-

 251. -för att förstå den funktionen
  och hur den fungerar.

 252. Kinesin är också
  en mycket viktig molekulär maskin.

 253. Det är ett litet protein
  som förflyttar sig längs "rör".

 254. Rören är mikrotubuli inuti cellen.

 255. Det finns många, många exempel.

 256. Katenaner och rotaxaner, då?

 257. Katenaner och rotaxaner
  är intressanta i det här avseendet.

 258. Man ser lätt-

 259. -att en ring kan glida på en axel
  som den är uppträdd på-

 260. -från ett läge till ett annat, och vice
  versa - tillbaka till ursprungsläget.

 261. Ringen ska förhoppningsvis
  kunna rotera runt axeln.

 262. I en katenan kan en ring glida
  eller rotera inuti den andra ringen.

 263. Det är intressanta strukturer
  när man gör molekylära maskiner.

 264. Det är riskabelt att visa nästa bild.

 265. Några i publiken har kanske gjort bra
  saker inom fältet molekylära maskiner.

 266. Men jag försökte samla ihop-

 267. -några av namnen från de
  mest framgångsrika grupperna-

 268. -som har gjort molekylära maskiner
  baserade på katenaner och rotaxaner.

 269. Fraser Stoddart och hans grupp,
  Vincenzo Balzani-

 270. -Akira Harada...
  De har gjort ett mycket fint arbete.

 271. David Leigh, som var Frasers student.

 272. Många gör molekylära maskiner
  med katenaner och rotaxaner i dag.

 273. Nu vill jag visa er
  vad vi gjorde i Strasbourg-

 274. -beträffande molekylära maskiner.

 275. Idén var ganska enkel:

 276. Att ta en relativt enkel katenan
  och sätta den i rörelse.

 277. Vi gjorde så här:

 278. Vi har koppar(I) här.

 279. Koppar har ju två oxidationstillstånd
  - koppar(I) och koppar(II).

 280. Koppar(I) vill vara 4-koordinerad. Den
  vill vara omgiven av fyra kväveatomer-

 281. -så att den kan vara
  tetraedriskt omgiven av kväveatomer.

 282. Men koppar2+ är mer krävande.

 283. Koppar2+
  vill vara 5- eller 6-koordinerad:

 284. 6-koordinerad med en oktaedrisk
  geometri med Jahn-Teller-distortion-

 285. -eller 5-koordinerad.

 286. Nu kan vi laborera med det.

 287. Koppar(I) kräver inte
  samma antal atomer som koppar(II).

 288. Vi utgår från koppar(I).
  Här har vi en nöjd koppar(I).

 289. Koppar(I)-jonen
  kan oxideras till koppar(II), koppar2+.

 290. Här är koppar2+
  fortfarande 4-koordinerad.

 291. Den är tetraedriskt omgiven
  av kväveatomer.

 292. Det är inte alls tillfredsställande
  för koppar(II).

 293. Så systemet löses upp-

 294. -för att få
  ett bättre termodynamisk tillstånd.

 295. Det innebär att ringen glider här.

 296. De tre kväveatomerna här
  ersätter-

 297. -de två kväveatomerna
  som var här ursprungligen.

 298. Ringen rör sig ett halvt varv
  för att koppar(II) ska vara nöjd.

 299. Koppar(II) är nu 5-koordinerad.
  Det bildar ett mycket stabilt komplex.

 300. Inget rör sig längre,
  men vi har brownsk rörelse förstås.

 301. Det här var trevligt att betrakta
  för dem som gjorde det här arbetet.

 302. Först har man ett mörkrött molekyl-
  komplex. Sen får man ett mörkgrönt.

 303. Det krävs tålamod.
  Det tar cirka en minut.

 304. Efter det mörkgröna komplexet får man
  ett gulaktigt. Det är ingen vacker färg.

 305. Om man tillför en elektron
  när man har koppar(II) i mitten-

 306. -får man en 5-koordinerad koppar(I),
  och den är mycket missnöjd.

 307. Molekylkomplexet omlagras,
  ringen glider igen-

 308. -och vi är tillbaka
  vid utgångsläget för molekylen.

 309. Det var vår grupps
  första molekylära maskin.

 310. Det är ingen rotation,
  det är en piruett.

 311. Och vi har ingen kontroll
  över i vilken riktning detta sker.

 312. Om ni vill veta mer
  om roterande motorer-

 313. -får ni läsa äldre litteratur som
  Ben Feringas grupp har publicerat.

 314. Jag har en enkel video,
  som jag ska visa.

 315. Videon är gjord av en av mina
  studenter, som är i Nederländerna nu.

 316. Här har vi koppar(I) och fenantrolin
  med sina två kväveatomer.

 317. Här är den andra
  fenantrolin-molekylen.

 318. Så vi har koppar(I)
  med fyra kväveatomer.

 319. Nu tar vi bort en elektron.
  De är blå på bilden.

 320. Då får vi koppar(II).

 321. Systemet omlagras. Nu har vi
  en 5-koordinerad koppar(II).

 322. Man kan sätta tillbaks elektronen.
  Inte samma förstås!

 323. Och då får man ett komplex
  med koordinationstalet 4 igen.

 324. Det fina är att det går att göra hur
  många gånger man vill med molekyler.

 325. Det går förstås att upprepa
  i en datorsimulering-

 326. -men också med molekyler
  är allt "rent" och kvantitativt.

 327. Det är ett fint,
  reversibelt och "rent" system.

 328. Jag har mycket begränsad tid
  till att prata om molekylära muskler.

 329. Låt mig bara få visa er principen.

 330. Vi ville göra ett molekylärt system
  som påminde om molekylära muskler.

 331. För att muskler ska kunna
  dra ihop sig eller sträckas ut-

 332. -har de filament som glider.

 333. Det är filament
  som glider längs med varandra.

 334. Här är muskeln i avslappnat tillstånd,
  och en muskelsammandragning.

 335. Ni ser att filamenten glider.

 336. Vi skapade en molekyl,
  som var relativt komplicerad.

 337. Vi skapade en molekyl
  som betedde sig på exakt samma sätt.

 338. Det är en rotaxan-dimer.

 339. Vi visade
  att vi kunde få den att dra ihop sig-

 340. -och med en annan signal
  till molekylen kan vi sträcka ut den.

 341. Det här går att upprepa många gånger.

 342. Jag har nog inte tid att...?

 343. Jaha, två minuter. Tack.
  Det är exakta tider här!

 344. Jag har inte tid
  att diskutera vårt arbete i detalj.

 345. Jag hoppar över allt det där.

 346. Jag har en bild som är mycket viktig.

 347. Där står namnen på dem
  som utförde det här arbetet.

 348. Först vill jag avsluta
  med den här bilden.

 349. Övergångsmetaller är viktiga för oss.

 350. Vi ägnar oss mer åt koordinationskemi
  än åt supramolekylär kemi.

 351. Övergångsmetaller hade en viktig roll
  i vår kemiforskning.

 352. Med hjälp av dem kunde vi bygga vårt
  system enligt templatstyrda principer.

 353. En övergångsmetall
  kan samla och göra sig av med-

 354. -olika organiska fragment
  runt en metall-

 355. -på ett väldefinierat
  och kontrollerat sätt.

 356. Det gör att man kan få fram
  intressanta målmolekyler.

 357. Tack vare
  övergångsmetallen i molekylen-

 358. -har systemet intressanta elektro-
  kemiska och fotokemiska egenskaper.

 359. Det var så vi kunde
  sätta delar av molekylerna i rörelse-

 360. -till exempel katenaner
  som rör sig i två eller tre steg.

 361. Jag visade er den
  som snurrar i två steg.

 362. Det finns skyttlar, och vi gjorde
  en rotaxan med "flaxande vingar"-

 363. -och molekylära system som kan dra
  ihop sig och sträckas ut som muskler.

 364. Jag slutar här.

 365. Jag ska bara säga några ord
  om systemet i Frankrike.

 366. Det franska systemet
  är kanske inte perfekt-

 367. -men det har sina bra sidor.

 368. Om man anpassar sig till det
  franska systemet kan det vara effektivt.

 369. Vi har fast personal
  i våra forskargrupper.

 370. I min grupp hade vi fast personal.

 371. Jag betraktades som chef för gruppen.

 372. De övriga var mestadels mina vänner.
  Vissa av dem tillhörde min generation.

 373. Här är de som arbetade med mig
  - dock alla inte samtidigt.

 374. Christiane, Jean-Claude Chambron,
  som är i Dijon nu-

 375. -Jean-Paul Collin, som är pensionerad-

 376. -Valérie Heitz,
  som är professor på vårt universitet-

 377. -och yngre medlemmar, CNRS-
  medlemmar eller forskarassistenter.

 378. Jean-Marc Kern
  dog i en flygolycka för många år sen.

 379. Det var en svår stund.

 380. Jag skänker en speciell tanke
  till mina två första doktorander:

 381. Pascal Marnot och Romain Ruppert.

 382. I början är det viktigt att arbeta
  med mycket motiverade studenter-

 383. -och de var verkligen
  mycket motiverade.

 384. Jag ska inte läsa upp
  listan med alla personer-

 385. -som deltog i projektet eller äventyret
  med katenaner, rotaxaner och knutar.

 386. Jag ska kanske bara nämna att arbetet
  med musklerna i huvudsak gjordes-

 387. -av en otroligt engagerad spansk
  postdok: Maria Consuelo Jiménez.

 388. Den roterande katenanen,
  den allra första molekylära maskinen-

 389. -var framför allt Aude Livoreils verk.

 390. Slutligen vill jag tacka
  mitt universitet-

 391. -och CNRS, Frankrikes
  nationella forskningscentrum-

 392. -som bidrog på ett avgörande sätt-

 393. -och EG.

 394. Utan EG tror jag inte att
  allt det här arbetet hade varit möjligt.

 395. Och Alsace-regionen
  där min hemstad Strasbourg ligger.

 396. Vi har också
  haft stor hjälp av en stiftelse.

 397. Och mitt nya institut. Jag fick flytta
  för fem år sen när jag gick i pension.

 398. Och Northwestern University.

 399. Tack, Fraser, för att du ordnade så att
  jag fick vara där på deltid i flera år-

 400. -i den fantastiska miljön.

 401. Jag vill tacka min handledare
  när jag var postdok i Oxford-

 402. -Malcolm Green,
  en framstående metallorganisk kemist-

 403. -och lärarna som påverkade mig mest:
  Guy Ourisson och Raymond Weiss.

 404. Och till sist min fru naturligtvis.
  Hon har alltid varit ett stort stöd.

 405. Det har även vår son Julien varit.

 406. Jag vill också tacka de två andra
  kemipristagarna, Fraser och Ben.

 407. Utan deras lysande bidrag
  skulle jag inte stå här dag. Tack.

 408. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Jean-Pierre Sauvage, kemi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jean-Pierre Sauvage är en av 2016 års Nobelpristagare i kemi. Tillsammans med Sir J Fraser Stoddart och Bernard L Feringa har han utvecklat molekylära maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Här berättar Sauvage om hur han tog första steget då han 1983 lyckades länka ihop två ringformade molekyler till en kedja, kallad katenan. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Kemi
Ämnesord:
Fysikalisk kemi, Kemi, Molekyler, Naturvetenskap, Nobelpriset i kemi, Nobelpristagare, Teoretisk kemi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Yoshinori Ohsumi, medicin

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016 tilldelas den japanske cellbiologen Yoshinori Ohsumi som forskar kring hur celler bryter ner och återvinner delar av sig själva. Fenomenet kallas på forskarspråk autofagi, vilket är grekiska för självätande. Inspelat den 7 december 2016 på Karolinska institutet. Arrangör: Karolinska institutet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Oliver Hart, ekonomi

Oliver Hart är en av två mottagare av 2016 års pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel för sitt bidrag till det som kallas kontraktsteorin, framförallt inom den gren av kontraktsteorin som behandlar det viktiga fallet med inkompletta kontrakt. Här ger han bakgrunden till teorin. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Bengt Holmström, ekonomi

Bengt Holmström är en av två mottagare av 2016 års pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel för sitt bidrag till det som kallas kontraktsteorin. Det är en generell tankeram för att analysera många olika frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring och privatisering av offentliga verksamheter. Här går han igenom hur de olika delarna i teorin har vuxit fram. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

F Duncan M Haldane, fysik

F Duncan M Haldane är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Här går han igenom den teoretiska utvecklingen som har lett fram till bland annat hans egen upptäckt om hur topologiska begrepp kan användas för att förstå egenskaperna hos kedjor av små magneter som förekommer i vissa material. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

J Michael Kosterlitz, fysik

J Michael Kosterlitz är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Tillsammans med David Thouless lyckades han visa något som ingen annan trodde var möjligt: att riktigt tunna skikt av ett material kan vara supraledande vid låga temperaturer, det vill säga att ström kan flyta fram i det helt utan motstånd. De visade också vad som händer när materialet byter fas och slutar vara supraledande. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Jean-Pierre Sauvage, kemi

Jean-Pierre Sauvage är en av 2016 års Nobelpristagare i kemi. Tillsammans med Sir J Fraser Stoddart och Bernard L Feringa har han utvecklat molekylära maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Här berättar Sauvage om hur han tog första steget då han 1983 lyckades länka ihop två ringformade molekyler till en kedja, kallad katenan. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Sir J Fraser Stoddart, kemi

Sir J Fraser Stoddart är en av 2016 års Nobelpristagare i kemi. Tillsammans med Jean-Pierre Sauvage och Bernard L Feringa har han utvecklat molekylära maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Här berättar Stoddart om sin forskning. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

Bernard Feringa, kemi

Bernard Feringa är en av tre mottagare av 2016 års Nobelpris i kemi. Här berättar Feringa om hur han var först med att utveckla en molekylär motor. 1999 fick han ett molekylärt rotorblad att kontinuerligt snurra åt ett och samma håll. Med hjälp av molekylära motorer har Feringa bland annat designat en nanobil och fått rotation på en glasstav som är 10 000 gånger större än själva motorn. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kvinnliga forskare i rampljuset

Goda råd på vägen

Panelsamtal om att många unga kvinnor är rädda för att satsa på en forskarkarriär på grund av otrygga anställningsförhållanden. Rådet från den här panelen är att välja karriär efter intresse och söka tjänster som är prestigefulla. Panelen menade också att det kan vara en fördel att jobba utomlands då man kan se saker från ett annat perspektiv. Medverkande: professor Annalisa Pastore från Kings College i London, Marie Farge, forskningschef på CNRS i Paris och professor Lynn Kamerlin från Uppsala universitet. Moderator: Liesbeth Venema. Inspelat vid Uppsala universitet den 22 maj 2015. Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab och Young Academy of Europe.