Titta

UR Samtiden - Separera religion och politik

UR Samtiden - Separera religion och politik : Separera religion och politikDela
 1. Bill Clinton och Monica Lewinsky.

 2. Hade det hänt i Frankrike hade
  ingen människa höjt på ögonbrynen.

 3. USA är ju ett mångfacetterat land-

 4. -som ständigt väcker intresse
  på många olika sätt.

 5. Man kan fråga: Vilka är egentligen
  dess politiska hjältar?

 6. Och vilka dokument framhålls-

 7. -i så gott som nästan alla linjetal
  som presidenterna håller?

 8. Vilka tankemönster
  har satt sina djupaste spår-

 9. -sin djupaste pränt
  i den amerikanska politiska själen?

 10. Därmed kommer vi över till frågan om-

 11. -hur relationen
  religion och politik ser ut.

 12. Vi måste söka oss långt tillbaka
  för att finna de här tankelinjerna-

 13. -som fortfarande präglar den moderna
  amerikanska politiska scenen.

 14. Då tror jag också vi kan lättare
  förstå hur det faktiskt ser ut-

 15. -och varför det ser ut
  som det ser ut i dag.

 16. Vi hoppar långt tillbaka,
  vi kommer vara en stund där.

 17. Men det finns skäl till det.

 18. Om vi börjar med
  den amerikanska konstitutionen-

 19. -så är den ju världens äldsta
  i nu bruk varande konstitution.

 20. Den antogs i Philadelphia
  den 17 september 1787-

 21. -och den blir därefter bekräftad
  av var och en av delstaterna...

 22. "I folkets namn."

 23. ...från 1787 till 1790.
  Det krävdes nio staters godkännande-

 24. -och när New Hampshire
  hade sagt sitt ja var allt klart.

 25. De förenta staterna
  fanns på kartan och på bladet.

 26. Det skedde den 21 juni 1788.

 27. Den här konstitutionen är,
  kanske till mångas förvåning...

 28. ...endast mycket lite
  kopplad till religion.

 29. Det speglar i mycket ringa grad det
  läge som fanns i USA vid den tiden.

 30. Många talar om det och nämner det,
  men det har en enkel förklaring.

 31. Det finns fyra små smärre
  hänvisningar, av ringa art.

 32. Det berodde helt enkelt på
  att man i de olika delstaterna-

 33. -hade delstatskyrkor.

 34. Och man hade delstatskyrkor
  av olika slag.

 35. Och när man då skulle upp på
  den federala nivån och besluta-

 36. -så lät man den saken bero,
  helt enkelt.

 37. Den 4 februari 1789 samlades
  ett antal lektorer från delstaterna-

 38. -och valde den första presidenten,
  57-årige generalen George Washington.

 39. Han installerades
  en månad senare på dagen-

 40. -och han är en av
  de där stora politiska hjältarna-

 41. -som återkommer ständigt i talen.

 42. Till vicepresident valdes John Adams,
  som senare efterträdde Washington-

 43. -och Adams var mycket aktiv med
  att få "The Continental Congress"-

 44. -att acceptera och skriva under
  ett annat väldigt viktigt dokument-

 45. -nämligen
  "The Declaration of Independence".

 46. Och där finns...

 47. ...fyra hänvisningar till Gud.

 48. Alla var i en typisk tidsanda.

 49. Och det är... Jag läser.

 50. "Naturens lagar och
  de lagar skapade av naturens Gud."

 51. För det andra:
  "...som av sin skapare givits..."

 52. Tredje: "Den högste domaren"
  och "Guds försyn".

 53. Det är här är ett levande dokument
  som ständigt återkommer-

 54. -i dagens presidentretorik.

 55. Till konstitutionen hade man
  efter hand lagt till olika tillägg.

 56. De första tio kallas
  "The Bill of Rights".

 57. De introducerades 1789
  och blev lag 1791.

 58. Och det första tillägget är det där
  som också återkommer ständigt.

 59. Dokumenten är gamla, men de är
  ständigt levande och aktualiserade.

 60. "Kongressen skall inte stifta lagar
  gällande upprättandet av en religion"-

 61. -"eller hindra
  utövandet av densamma."

 62. Detta berodde alltså återigen,
  jag repeterar-

 63. -på att man på delstatsnivå redan
  hade fastställda konstitutioner-

 64. -med tydlig hänvisning till
  vilken tro som skulle gälla-

 65. -och som byggde upp
  det politiska bygget.

 66. Eftersom konstitutionen
  är levande så måste vi...

 67. ...och var så viktig ska vi titta
  bakom, vad var det som formade den-

 68. -och vad var det som formade
  de människor som skrev den-

 69. -och vad var det som formade
  de människor som skrev under?

 70. Vilka var intentionerna
  bakom det hela?

 71. Alla presidenter vill kunna
  hänvisa till "The Founding Fathers".

 72. Alla brukar sprida väl valda citat
  av de här landsfäderna.

 73. Och andra, något senare landsfäder
  som Abraham Lincoln-

 74. -för att just kunna hänvisa
  till att man själv står-

 75. -i en genuin rätt
  amerikansk tradition-

 76. -för att kunna driva
  den rätta politiken, så att säga.

 77. Vi går bakom de här tankemönstren
  som har format dokumenten.

 78. Då ska vi veta att när man skiljde
  på religion och politik-

 79. -var det på federal nivå-

 80. -men man hade därmed inte skiljt
  på religion och politik.

 81. Man hade skiljt på stat och kyrka
  på federal nivå-

 82. -men man hade inte skiljt
  på religion och politik.

 83. Om vi tar ett steg bakåt
  kommer vi till en ny grupp.

 84. Inte bara "The Founding Fathers" utan
  dem vi kallar "The Planting Fathers".

 85. Det var de som tog de första stegen-

 86. -satte sig i båtarna
  och for över till den nya världen.

 87. Det är de, som jag menar,
  som jag ska försöka påvisa här-

 88. -har satt den djupaste prägeln
  egentligen på det politiska scenen.

 89. "The Planting Fathers." Det var denna
  grupp, puritaner till största del-

 90. -som satte grundtonen till samhället.
  De ville skapa vad de kallade:

 91. "Ett kristet samvälde.
  En exemplarisk kristen nation."

 92. Eller som man ofta hänvisar till
  i de moderna politiska talen:

 93. "En stad uppe på ett berg."

 94. Det är en fras som är hämtad från
  Jesu bergspredikan. Matteus 5:14.

 95. Men den är också levande,
  använd, brukad ständigt.

 96. Med bibeln som den yttersta normen
  och den yttersta auktoriteten-

 97. -byggde puritanerna ett nytt Israel.

 98. Man såg alltså Atlanten
  som ett nytt Röda havet.

 99. Man kom från till viss del
  tuffa marker i Europa.

 100. En del av dem hade förföljts.

 101. Och så såg man Atlanten
  som det nya Röda havet-

 102. -och där väntade
  det förlovade landet. En ny chans.

 103. Man byggde därmed också städer
  som återspeglade gamla Israel.

 104. Ni som har varit på östkusten vet
  att man kan hitta till exempel-

 105. -Bethel, Bethesda,
  Jericho, Nazareth, Philadelphia-

 106. -Bethlehem och Prophetstown
  och så vidare.

 107. De finns där, i det nya Israel.

 108. Man betonade individen,
  individualismen-

 109. -och den personliga tron
  och en god moral.

 110. Man kunde ju inte mäta tron,
  den syntes ju inte-

 111. -så om man skulle visa sig vara
  en god medborgare-

 112. -så skulle det synas
  i det sättet man levde.

 113. Man... Och därav kommer den här
  betoningen på moral som finns kvar.

 114. Vi kan ju bara tänka på en sån sak
  som ett modernt exempel:

 115. Bill Clinton och Monica Lewinsky.

 116. Hade det hänt i Frankrike
  hade ju ingen höjt på ögonbrynen.

 117. Men i USA stannade
  hela det politiska livet upp.

 118. Det är annorlunda!

 119. Man tog med sig...
  betonade egentligen tio Guds bud.

 120. Man tog med sig en förbundstanke-

 121. -där man såg sig ha ett speciellt
  uppdrag för resten av världen.

 122. Man tog med sig en optimism,
  en dualism-

 123. -som alltså är en kamp mellan
  gott och ont. Det var djupt präglat.

 124. Gud och djävul, gott och ont.
  Det fanns en ständig kamp-

 125. -inne hos var och en
  och över huvud taget.

 126. Därmed betonade man också
  omvändelsen till Gud-

 127. -så att man byggde nationen rätt.

 128. Man skulle alltså bli, som jag
  tidigare sa, "a city upon a hill".

 129. Ett föredöme för resten av världen.

 130. De här grundmönstren, om vi tänker
  efter så kan vi hitta dem i dag.

 131. Gamla mönster, men så djupt präglade
  att man lätt hittar dem i dag.

 132. Jag har läst mängder med dokument
  och hittar dem, ser dem hela tiden.

 133. Om ni inte litar på mig
  så får ni läsa själva.

 134. Hur som helst - man såg sig som
  havandes ett gudomligt uppdrag:

 135. Att bygga nåt nytt
  i den här nya världen.

 136. Vi tar nåt exempel. I "The First
  Virginia Charter" står det så här:

 137. "Främjandet av ett så nobelt värv
  genom allsmäktige Guds försyn"-

 138. -"för att ära Hans gudomliga styre"-

 139. -"och främja den kristna religionen...
  för att känna och tillbedja Gud."

 140. Detta är alltså ett politiskt blad-

 141. -där man betonar vikten av-

 142. -att bygga den här kolonin
  i enlighet med Guds vilja.

 143. Vi tar ett annat, mycket välkänt
  exempel, "The Mayflower Compact":

 144. "Inför Gud och inom församlingen
  göra gemensam sak"-

 145. -"till en enda politisk skepnad."

 146. Alltså bygga ett samhälle
  i Guds närvaro-

 147. -alltså genomlyst av Guds vilja.

 148. Återigen, när man ser fartyget
  och de här vågorna på Atlanten-

 149. -så ska ni tänka er
  Röda havet framför er.

 150. Man skulle till landet
  som flöt av mjölk och honung.

 151. Jag sa då... Vi hoppar fram.

 152. 1720 levde 85 % av de
  som hade befolkat kolonierna-

 153. -i en typ av delstatskyrka.
  Det är ju en förkrossande majoritet.

 154. De kunde vara anglikanska,
  de kunde vara "congregational".

 155. Sedan, på detta, när de hade
  kommit dit och varit där ett tag-

 156. -satte nåt i gång som man brukar
  kalla den första stora folkväckelsen-

 157. -"The First Great Awakening",
  som då genomsyrade-

 158. -oerhört mycket av tänkandet
  inom de här kolonierna.

 159. En stor, stor gigantisk folkväckelse.

 160. Det betyder att om vi hoppar fram
  några årtionden till-

 161. -var det just detta som så tydligt-

 162. -präglade mentaliteten
  och tankestrukturerna-

 163. -när "The Founding Fathers" tog vid.

 164. Den kristna impulsen i det politiska
  livet var enorm vid den här tiden.

 165. Och jag betonar det här, därför
  att det finns i en del kretsar...

 166. Många skriver om detta
  med lite tydligare sekulär agenda.

 167. Att...tankemönstret...

 168. ...vid "The Founding Fathers" tid
  var annorlunda än vad jag nu påstår.

 169. Att jag påstår det här beror på
  att jag har läst mig till det.

 170. Det andra är mer ett önsketänkande
  om hur man önskar att det var-

 171. -utifrån en mer sekulär agenda,
  så att säga.

 172. Det är min övertygelse.
  Jag tar nåt exempel på detta sen.

 173. Eftersom det inte syntes så tydligt
  i konstitutionen-

 174. -kan vi ju se vad man hittade på-

 175. -på den här
  Continental-Confederation Congress-

 176. -som fastställde...konstitutionen.

 177. Jo,
  där öppnade man sessionerna med bön.

 178. Man hade en kaplan
  till kongressens ledamöter.

 179. Man tillsatte kaplan
  till de väpnade trupperna.

 180. Man stödde bibelpublicering
  ekonomiskt.

 181. Man skänkte land för att
  understödja kristningsprocessen-

 182. -i det här fallet av indianer.

 183. Man kan ju tycka vad man vill om det,
  men jag är ute efter hur de tänkte.

 184. Man talade om "covenant theology" som
  gick tillbaka på Gamla testamentet-

 185. -Abraham och Gud och så där.

 186. Man fastställde
  nationella tacksägelsedagar-

 187. -och man lät dem återkomma ständigt
  under befrielsekrigets gång.

 188. Det här var ju inga sekulära fenomen
  som satt där på stolarna-

 189. -utan de var präglade av "The First
  Great Awakenings" tankemönster-

 190. -som var djupt bibliskt.

 191. Om man tittar
  på de enskilda ledamöterna-

 192. -så var 52 av 56 undertecknare
  av "The Declaration of Independence"-

 193. -vad vi kallar trinitariskt kristna.
  Klassiskt kristna.

 194. Det var ju en tid när man i Europa
  började tala om den avlägsne guden-

 195. -som inte... Som bara satte i gång
  allt och sen lämnade allt. Deism.

 196. 50-52 av de 55 undertecknarna
  av konstitutionen-

 197. -var vad man normalt brukar kalla
  klassiskt troende kristna.

 198. Så de religiösa skeptikerna
  som ofta framhålls i debatten-

 199. -det var alltså
  en försvinnande liten minoritet.

 200. En del av dem var dock rejält
  högljudda och framträdande-

 201. -och kanske den främste av dem
  var Thomas Jefferson.

 202. Honom känner vi igen
  från alla läroböcker.

 203. Så den där bilden över politiken
  i den här tiden-

 204. -den var alltså tydligt präglad
  av klassiskt kristen idétradition.

 205. Jag ska ta några exempel.
  Jag tar Alexander Hamilton.

 206. När vi talar om viktiga dokument
  är det inte bara konstitutionen-

 207. -utan när man läser statsvetenskap
  eller politisk historia i USA-

 208. -så läser man alltid vad man kallar
  "The Federalist Papers".

 209. Då har de bland annat
  tre framstående företrädare.

 210. En var Alexander Hamilton, en av
  "The Founding Fathers". Han säger:

 211. "Jag har nogsamt granskat bevisen
  för den kristna religionen"-

 212. -"och om jag skulle sitta som domare
  över dess sanning"-

 213. -"skulle jag utan tvekan
  stå på kristendomens sida."

 214. "Jag kan bevisa dess äkthet lika väl
  som nån annan tanke i vår historia."

 215. Ja, man kan säga vad man vill
  men detta är vad han uttryckte.

 216. Vi går vidare till nästa. John Jay.

 217. Första ledaren av
  Högsta domstolen i USA.

 218. Också författare av
  "The Federalist Papers".

 219. "Genom Guds försyn
  kan vi välja våra ledare"-

 220. -"och det är vår skyldighet och
  vår förmån som en kristen nation"-

 221. -"att välja kristna att leda oss."

 222. Ett sista exempel
  som är lite dråpligt-

 223. -för här är en sak
  som de flesta inte har tänkt på.

 224. Och det är James Madison.
  Han blev den fjärde presidenten-

 225. -men det han kanske
  är mest berömd för-

 226. -är att han skrev in i
  "The Federalist Papers"-

 227. -systemet "checks and balances".
  Och vad är det?

 228. Jo, det är ju att i USA har man
  tre olika sitsar för beslutsfattande.

 229. Det är presidenten i Vita huset,
  kongressen, Representanthuset-

 230. -och sen är det ju den tredje...
  Högsta domstolen.

 231. Det är de tre
  som ska kontrollera varandra-

 232. -så att maktmissbruk ska minimeras.

 233. Och varför säger då James Madison
  att så här måste det vara?

 234. Jo, då säger han att det beror på
  att människan är fallen. Syndafallet.

 235. Efter det så tenderar människan
  att bli inkrökt i sig själv-

 236. -och har lättare för att bli
  korrumperad, självcentrerad...

 237. Därför måste vi i det politiska
  systemet bygga in kontrollmekanismer-

 238. -som gör att den där negativa sidan
  hos människan-

 239. -inte får spelutrymme.

 240. Vi kan ta ytterligare ett exempel
  från den här tiden.

 241. Det är från George Washington,
  den förste presidenten.

 242. Då vet vi återigen, jag påminner,
  detta sägs i en tid av dessa herrar-

 243. -som alla sa att man skulle separera
  kyrka och stat på federal nivå.

 244. Som ni förstår handlade det inte om
  en negativ inställning till kyrkan-

 245. -eller kristen tro, utan det handlade
  om nåt annat. Washington sa:

 246. "När det gäller de läggningar och vanor
  som leder till politiskt välstånd"-

 247. -"är religion och hög moral
  oumbärliga stöttepelare."

 248. "Förnuftet och erfarenheten visar att
  det är omöjligt att en nationell moral"-

 249. -"kan nå framgång
  utan religiöst bistånd."

 250. Och så där höll han på.
  Ni kan läsa hans tal.

 251. Man skiljde inte
  på religion och politik-

 252. -trots att man skiljde på kyrka och
  stat och då endast på federal nivå.

 253. Nu har jag sagt det fyra gånger,
  så jag hoppas ingen glömmer detta.

 254. När det gäller det där andra ledet
  i första konstitutionstillägget-

 255. -så handlade det egentligen...

 256. ...om frihet till religion-

 257. -inte frihet från religion,
  som i dag ofta betonas.

 258. Man ville ha en frihet till sin egen
  och andras religionsutövning.

 259. Inte frihet från religion.

 260. Ja, jag hade visst lagt till
  ett litet exempel till-

 261. -för det här satt i det gamla
  Vita Huset. Det brann ner.

 262. Men när han satt där så lät han
  i tjänstebostadens officiella matsal-

 263. -inrista följande text:

 264. "Jag ber att Gud i himlen
  välsignar detta hus"-

 265. -"och alla som kommer
  att bo och leva här."

 266. "Må endast redbara och visa män
  styra under detta tak."

 267. Ja, då är vi alltså nu här i läget-

 268. -för det som kallas
  upplysningstidens tänkande i USA.

 269. Det intressanta är egentligen
  att när detta började...

 270. När det hade gått några år till
  så kom den andra stora folkväckelsen.

 271. Den kallas
  "The Second Great Awakening".

 272. Detta är intressant på så sätt
  att det sker precis samtidigt-

 273. -som de mer anti-kyrkliga,
  anti-klerikala tendenserna-

 274. -i den europeiska upplysningsandan
  efter franska revolutionen-

 275. -började göra sig väldigt påminda
  på den europeiska scenen.

 276. Så när Europa börjar gå
  mot sekularisering-

 277. -så infaller samtidigt
  "The Second Great Awakening" i USA-

 278. -vilket i stället förstärkte
  de gamla bibliska mönstren-

 279. -och det religiöst
  präglade tänkandet-

 280. -som också då förstås hade sitt
  resultat i det politiska livet.

 281. Därmed kunde den här fransmannen,
  Alexis de Tocqueville...

 282. När han kom till USA på 1830-talet
  skrev han en bok om upplevelserna.

 283. Det är berömd och läses fortfarande
  i "political science"-klasser.

 284. "Democracy in America." Och då
  skriver han nåt, nämligen detta:

 285. "Det finns inget annat land i världen"-

 286. -"där den kristna religionen har ett
  så starkt inflytande som i Amerika."

 287. Så han såg
  och kände förstås skillnaden-

 288. -i det av Frankrike
  präglade landskapet-

 289. -efter revolutionen...

 290. ...och vad som hände och vad han såg
  på den amerikanska scenen.

 291. Nu ska vi hoppa fram rejält i tiden-

 292. -för den här andan
  fanns ju kvar förstås.

 293. Det var en kamp i början av 20-talet,
  men inte om icke-tro och tro-

 294. -utan mer om liberalt utformad
  kristen tro och konservativ tro.

 295. De konservativa tog ett steg till-
  baka, men kom tillbaka på 40-talet-

 296. -och skapade "The National
  Association of Evangelicals" 1942.

 297. Snart skulle man hamna
  i händelsernas centrum igen.

 298. Efter kriget så blev Truman
  president, Harry Truman.

 299. När han var tio år
  hade han läst bibeln två gånger.

 300. Han bar alltid som vuxen
  en bön med sig, alltid, varje dag.

 301. En skriven bön om att han skulle
  fatta rätt beslut.

 302. Alltid, alltid, alltid. Varje dag.

 303. Här började nu en ny karta målas upp-

 304. -där vi ser nationer,
  en hel del av Europa-

 305. -som plötsligt läggs
  under ett tolkningsmönster-

 306. -som hämtade sina tankar
  från Karl Marx och Lenin.

 307. Alltså ett mycket strikt
  anti-kyrkligt politiskt klimat-

 308. -där man brände
  kristna klosterbibliotek-

 309. -och satte munkarna i fängelse
  om man inte mördade dem.

 310. 40 000 präster tog Stalin livet av,
  till exempel.

 311. Det är klart att nu då, när man
  ser detta målas upp där borta-

 312. -så börjar man undra: "Var står vi?
  Vi representerar inte en sån tanke."

 313. Nej, då hittade man ju...försökte
  måla och hitta sin identitet.

 314. Måla den på ett sätt så det skulle
  bli begripligt för alla.

 315. Och när Eisenhower tagit över...

 316. ...så drev man igenom, 1952,
  i en enig kongress-

 317. -att man skulle tillskapa
  officiella nationella bönedagar.

 318. Varje år utropar presidenten
  fortfarande nationella bönedagar.

 319. Två år senare, 1954-

 320. -la man till "One Nation Under God"
  i trohetseden.

 321. Det är ganska sent i tiden.

 322. Två år senare fastställde man-

 323. -nåt som tidigare varit ett semi-
  officiellt motto, "In God We Trust"-

 324. -till att bli nationens motto.
  "In God We Trust."

 325. Då bestämde man att det skulle sättas
  på alla mynt och alla sedlar.

 326. Fortfarande i dag...september, 2016-

 327. -står det så på alla mynt.
  På alla sedlar.

 328. "In God We Trust."

 329. Och på 1-dollarsedeln som vi ser där-

 330. -det kanske syns dåligt,
  men om ni tänker er en-

 331. -så vet ni att det finns
  några olika tecken där.

 332. Bland annat finns det en liten text.

 333. "Annuit Coeptis." Latin.

 334. Om man går in på The State Department
  och tar reda på vad det betyder-

 335. -om man nu inte läser det rakt av
  på latin, så översätter de:

 336. "Gud gynnar vårt värv."

 337. "State Department"
  förklarar vad det står på-

 338. -de här uttrycken för vad den
  amerikanska nationen ska vara.

 339. "Gud gynnar vårt värv."

 340. Det är ju ganska fascinerande,
  kan man tycka-

 341. -om man står här i Sverige
  och ser på.

 342. Det här 50-talet har också
  karakteriserats, av några-

 343. -som "The Third Great Awakening".

 344. Väldigt många
  strömmade till kyrkorna.

 345. Många blev medlemmar i kyrkor under
  50-talet. En stark tillströmning.

 346. Det är klart att det hängde samman
  med att man kopplade samman-

 347. -att vara troende, kristen,
  och att vara en sann patriot.

 348. Vi känner ju till att det också
  ibland fick såna, ja, uttryck...

 349. ...att man liksom hetsade...

 350. Jagade kommunister, så att säga.
  McCarthy-eran.

 351. Det handlade djupast sett om att tala
  om "vilka är vi, vad står vi för?".

 352. Då var den självklara motbilden-

 353. -den kommunistiska
  anti-gudliga regimen i öst.

 354. Men vi kommer in på 60-talet.

 355. Och trots allt detta så ser vi
  att det kommer vissa trendbrott.

 356. Det händer saker som gör
  att man frågar sig:

 357. Har vi tagit några steg fel nu?

 358. Man såg John F Kennedy
  skjutas ihjäl i Dallas.

 359. Man såg hans bror skjutas ihjäl
  i Los Angeles några år senare.

 360. Man såg Martin Luther King Jr
  skjutas ihjäl.

 361. Man hörde Högsta domstolen
  plötsligt fatta beslut-

 362. -som gick emot det man tyckte var
  det genuint amerikanska.

 363. "Be ska man inte göra
  i statliga skolor" och...

 364. "Bibeln är ingen helig skrift
  utan ett litterärt verk", -62-63.

 365. Sen kom det där in som skar ett djupt
  sår i hela den amerikanska själen.

 366. Det var Vietnamkriget. Man började
  fråga sig: "Vad håller vi på med?"

 367. Det är ju så att det dog ungefär
  59 000 soldater i Vietnamkriget.

 368. Tio år senare så hade det dött
  mer än 100 000 veteraner-

 369. -på amerikansk mark,
  på grund av självmord!

 370. Det gjorde ont.

 371. Inte bara för dem runtomkring, utan
  hela själen. Watergateskandalen...

 372. Det var nåt som sa:
  "Nu har det hänt nåt som skadat oss!"

 373. "Vad ska vi göra?"

 374. Då ropade man ut efter en politisk
  ledare och så hittade man en.

 375. Jimmy Carter, som jag
  för övrigt träffade förra året.

 376. Fick en bok av.

 377. Han sa: "Jag är 'born again'."

 378. Vad är detta? "Born again?"

 379. Pånyttfödd, frälst
  kanske man skulle säga i svensk...

 380. ...kyrklig tradition.
  Det finns olika benämningar-

 381. -men alltså tydligt omvänd,
  "born again".

 382. Det är liksom en tydlig markering
  var man själv står.

 383. Det där väckte ju debatt.
  Vem är denne man från södern?

 384. Det blev ett sånt ramaskri att när
  Newsweek skulle karakterisera 1976-

 385. -så kallade man året
  "The Year of the Evangelicals".

 386. Man började undra: "Hur många är de?"
  Ja, det var inte få. Det var inte få.

 387. Men det visade sig att många tyckte
  att den där Carter...

 388. Han höll inte vad han hade lovat!

 389. Eller så var det så
  att han inte riktigt...

 390. Han levde inte upp till de höga för-
  väntningar som många hade på honom.

 391. Och därför gick ropet ut igen.
  Vi behöver en annan.

 392. Då kommer vi till Ronald Reagan-

 393. -som är en,
  i många kretsar, oftast konservativa-

 394. -stor hjälte.

 395. Och när han svors in...

 396. När man svärs in så lägger man
  ju förstås handen på en bibel-

 397. -och då väljer man ut ett bibelstycke
  som ska prägla presidentperioden.

 398. Carters stycke från Mikael handlade
  om att vandra ödmjuk inför Gud.

 399. Ja, det var ju personligt och fint,
  men Reagan hade ett annat stuk.

 400. Han hämtade sitt citat
  från Andra krönikeboken:

 401. "Om mitt folk, det som är uppkallat
  efter mitt namn, då ödmjukar sig"-

 402. -"och ber och söker mitt ansikte och
  omvänder sig från sina onda vägar"-

 403. -"så skall jag höra det från himlen
  och förlåta deras synd"-

 404. -"och skaffa bot åt deras land."

 405. Nationen står i fokus, ska tillbaka
  till det som sagts på 50-talet-

 406. -det som "The Founding Fathers"
  egentligen menade-

 407. -det som "The Planting Fathers"
  hade sagt att de skulle bygga.

 408. Vi måste tillbaka till dem!
  Det framstår väldigt tydligt-

 409. -i Reagans samlade talproduktion.

 410. Man skulle bli, vad han ofta
  benämnde, "a city upon a hill".

 411. Kommer ni ihåg det?
  Citatet från bergspredikan.

 412. Här kommer det. Det fanns
  i många tal, men här är ett exempel.

 413. "Vi har Guds löfte att om vi ber Honom
  om Hans hjälp skall vi få den."

 414. "Med Hans hjälp kan vi fortfarande bli
  den vackra staden på berget."

 415. För alla som hade sensorerna öppna
  för det religiösa budskapet-

 416. -i det politiska meddelandet
  så var det ju solklart.

 417. Nu stöttade han de här evangelikala,
  som var så starka genom historien-

 418. -och de stöttade honom.

 419. Från mer liberalt håll tyckte man ju
  att de där evangelikala var-

 420. -vad man också ofta
  i svensk press betecknar...

 421. Ja, högerkristna. Fundamentalister.

 422. Folk som inte ska blanda sig
  i politik men som ändå gör det.

 423. Men så var det ju inte,
  utan det var egentligen...

 424. Det är klart, det finns väldigt många
  speciella grupper där också-

 425. -men i det stora hela är
  den evangelikala folkrörelsen större-

 426. -än man kan knyta dem
  till en liten specifik udda grupp.

 427. Man knöt an till en tradition som
  hade präglat nationen sedan länge.

 428. Bakåt i tiden fanns det alltså
  de här spåren som man lyfte upp.

 429. Det var inte nån ny grupp som kom.

 430. Ungefär en fjärdedel-
  tredjedel av amerikanerna-

 431. -betraktar sig fortfarande
  som evangelikala.

 432. Om vi plockar fram några siffror
  så om vi tar strax efter 2002-

 433. -sa 59 % av amerikanerna:

 434. "Religionen är mycket viktig
  i mitt liv."

 435. Då tar vi sex gånger tre...

 436. Det är ungefär
  180 miljoner människor.

 437. Det kan ju inte då vara bara en udda
  grupp, utan det är ganska många.

 438. Detta sker alltså
  samtidigt som man i Sverige...

 439. Om man tittar på de politiska
  partierna så ser man att det...

 440. Till exempel Moderaterna,
  Bondeförbundet, Centerpartiet-

 441. -tar bort de där kristna referenserna
  allt tydligare.

 442. Så är landskapet helt annorlunda där.
  Man betonar det allt tydligare.

 443. "Born again" var ju Carter,
  men det sa även Reagan.

 444. Det sa även Bush senior,
  även om han hade en annan förklaring.

 445. Han var episcopalian-anglikan
  och då talade man inte om det-

 446. -men han var uppvuxen i ett hem
  där man bad varje morgon.

 447. Läste bibeln varje morgon eller
  en uppbygglig bok, och så vidare.

 448. Clinton sa också att han var
  "born again". Bill alltså.

 449. Bush senior var också "born again".
  Han var uppvuxen i ett kristet hem-

 450. -men han hade
  en omvändelseupplevelse som vuxen.

 451. Det hade ju Obama också.
  Han kommer från ett mer sekulärt hem-

 452. -men när han i Chicago mötte kristna
  socialarbetare och gick i kyrkan-

 453. -så blev han kristen och valde
  att bli kristen i 25-årsåldern-

 454. -efter sin juristutbildning. Alltså
  som vuxen tog han ställning för tron.

 455. Det där är ju heller inget udda,
  utan det är nåt som man säger.

 456. Men det är ju
  väldigt väsensskilt från...

 457. ...för många svenska statministrar
  att säga: "Jag är frälst."

 458. Det hör liksom inte till vokabulären.

 459. Det intressanta är ju att förra
  statministern hade Reagan som hjälte.

 460. Reagans tal är ju sprängfyllda
  av kristna referenser-

 461. -men det hade ju aldrig...så gott
  som aldrig vår förre statminister.

 462. Trots att Reagan
  var hans politiska hjälte.

 463. Med spelet i dag, om vi tittar på
  det amerikanska folket...

 464. Jag ska snart sluta.

 465. Då är det så här
  att ju mer kyrksam man är-

 466. -desto mer republikanskt röstar man.

 467. För många av de mer kyrksamma
  framstår Reagan som en stor...

 468. ...hjälte.

 469. Många röstar då på republikanerna.
  George W Bush, alltså pojken...

 470. 73 % av de evangelikala
  röstade på honom, till exempel.

 471. Även McCain fick ungefär lika mycket.

 472. När vi kommer fram till 2008-

 473. -så var det 38 % av den amerikanska
  befolkningen som var "born again".

 474. 38 %, 4 gånger 3...
  120 miljoner ungefär.

 475. Inte två, tre, inte några udda
  i nån sekt i Wisconsin.

 476. 120 miljoner!

 477. Det är klart att det påverkar
  det politiska klimatet och samhället.

 478. Jag har bott sju år i USA och
  frågan är inte om jag går i kyrkan.

 479. Frågan är var jag går i kyrkan,
  om jag kommer dit.

 480. Nu finns det dock en kamp mellan
  två grupper som blir tydligare.

 481. Vi ser dem tydligare. Det är nämligen
  att i det republikanska partiet-

 482. -så är man väldigt starkt fortfarande
  präglad av de traditionella värdena.

 483. Och blandar det med, från svenskt
  perspektiv, konservativ politik.

 484. "Separationists" är de som säger att
  vi ska skilja mellan kyrka och stat-

 485. -och då också i den här bemärkelsen
  skilja religion från politik.

 486. Så hänvisar man till just honom
  som jag nämnde tidigare-

 487. -Thomas Jefferson.

 488. Det upprepas så ofta att många tror
  att det står i konstitutionen.

 489. Det är hämtat från ett personligt
  brev som Washington skrev...

 490. Nej, förlåt, Jefferson skrev, några
  år efter att konstitutionen antogs.

 491. Men det har kommit tillbaka
  i Högsta domstolens resonemang.

 492. Det är därför det blir så intressant.

 493. Här finns en kamp nu,
  och därför är det så viktigt.

 494. På ett sätt kan man säga
  att det viktigaste presidenten gör-

 495. -är att utnämna...att han utnämner,
  eller hon, hur det nu går...

 496. ...domare i Högsta domstolen.

 497. Det är nio nu.
  Och länge har det varit 4-5, 5-4.

 498. Om vi tar en sån där brännande het
  fråga i den amerikanska politiken-

 499. -som är helt bortglömd här, som
  abortfrågans vara eller icke vara.

 500. Ska man vända upp och ner på Roe v.
  Wade från 1973 som tillät fri abort-

 501. -så är det 4-5.

 502. Är det en av dem som avlider eller
  avgår, för man sitter på livstid-

 503. -så räcker det med att en
  från det andra lägret tar över-

 504. -så spelar det över och
  besluten kan vara helt annorlunda.

 505. Så en person kan avgöra oerhört
  mycket på den politiska scenen.

 506. Därför är faktiskt det
  väldigt viktigt.

 507. Jag läste så sent som i dag...

 508. De intervjuade en republikan
  och han sa:

 509. "Jag håller inte alls med Trump."

 510. "Jag tycker inte om Trump
  men jag kommer rösta på honom"-

 511. -"för jag tror att han väljer
  en bättre kandidat än Hillary."

 512. Då förstår man vikten.

 513. Nu ska jag bara säga nåt, väldigt
  snabbt, hur det ser ut i kongressen-

 514. -för det är också ganska viktigt.
  Vad är det för några som sitter där?

 515. Hur ser det ut där
  på den religiösa kartan?

 516. Bland demokraterna finns det 46 i
  Senaten och 188 i Representanthuset.

 517. 81,6 % deklarerar sig själva
  som varande kristna.

 518. Judarna är 27, det är 11,5 %.
  De är kraftigt överrepresenterade-

 519. -för de är 1,9 % av befolkningen.
  En stor överrepresentation.

 520. Två buddhister,
  två muslimer, en hindu.

 521. Bland republikanerna finns det 54 i
  Senaten och 247 i Representanthuset.

 522. Där säger 99,7 % att de är kristna.

 523. 300 av 301.

 524. Det finns en med judisk tro
  i Representanthuset.

 525. Så här ser vi också en polarisering-

 526. -där mer traditionella kristna värden
  ofta dryftas av republikaner.

 527. Det finns också en lite mer
  liberal anda bland demokraterna-

 528. -fast det finns många evangelikaler
  där också.

 529. Men där finns det också, numera,
  några mer sekulära röster som höjs.

 530. Men ateisterna är försvinnande få i
  USA om man jämför med den här bilden.

 531. Det finns lite olika siffror på det,
  men...

 532. Den största siffran
  jag har hört är 3 %.

 533. Men om man tittar närmare på det
  så brukar hälften be.

 534. Så det är lite mer komplicerat än
  att bara säga det ena med det andra.

 535. En ganska sen undersökning sa: "Nu är
  det bara 70 % som är kristna i USA."

 536. "Och 22 % tillhör inte nånting!"

 537. Om man tittar närmare så visar det
  sig att de som inte tillhör nåt-

 538. -är de som inte fyller i
  metodist, baptist eller anglikan.

 539. De går till de kyrkor
  som är snabbast växande i USA-

 540. -och det är vad man kallar
  "non-denominational".

 541. Då kryssar man inte i det, men man är
  troende och kanske går varje vecka.

 542. Jag har sett att
  en del svenska tidningar-

 543. -inte riktigt har sett hela bilden
  eller förstått hela bilden.

 544. Så! Ungefär 160 miljoner
  går regelbundet i kyrkan-

 545. -om vi har samma mätinstrument
  som i Sverige. 160 miljoner.

 546. Det är klart, återigen, att det
  påverkar hur folk tänker och röstar.

 547. Då kommer vi till valet. Jag tar
  nån minut om det, om det är okej.

 548. Det är ju, med den här bakgrunden,
  egentligen ganska underligt-

 549. -att dagens valdebatt
  ser ut som den gör.

 550. Alltså hjältarna bland republikanerna
  är ju Reagan-

 551. -och så vidare, och sen går man
  tillbaka till Jefferson.

 552. Ja, kanske mer Lincoln. Lincoln
  var ju republikan. Sen Washington.

 553. Och så är det så annorlunda i dag.
  Varför det?

 554. Egentligen skulle jag lämna det till
  Gaston, men jag säger nåt hastigt.

 555. Det mest frapperande är att det är så
  många som inte gillar kandidaterna.

 556. Det är ingen hjälte.
  Det finns inga hjältar.

 557. Det finns många antihjältar. Därför
  blir det här valet ett anti-val.

 558. Den som ogillas minst
  kommer att vinna...

 559. ...mer än den som gillas mest,
  om ni förstår mitt sätt att tänka.

 560. Många av de där 80 miljonerna
  evangelikalt kristna-

 561. -som kryssar i det
  när man frågar vad man tycker-

 562. -som har blivit väldigt trogna
  republikanska väljare-

 563. -de säger, två av sju grupper säger:
  "Vi gillar inte Trump."

 564. "Vi gillar inte Trump.
  Han är mer en 'player' än 'prayer'."

 565. "Han är mer en 'player' än 'prayer'."

 566. "Men vi kan inte tänka oss
  att rösta på Hillary!"

 567. Och därför blir det väl Trump
  man väljer. Eller stannar hemma.

 568. När det gäller religion
  så har det alltså andra betydelser.

 569. För Trump hänvisar ju i princip...
  Han säger: "Bibeln är viktig."

 570. När man frågade honom vilken bibelbok
  som är viktig hade han ingen susning.

 571. Det är annorlunda. De andra strör
  citat efter sig. Han är annorlunda.

 572. Då brukar man säga att det blir
  personligheterna som blir centrum.

 573. Sakpolitiken läggs lite mer åt sidan.

 574. Det är vad de står för och
  vilka fel eller inte fel som görs...

 575. Alltså ofta felen som betonas.
  Inte sakfrågorna.

 576. Religionen kom upp genom att Trump
  säger nej till muslimsk invandring.

 577. Han har också ändrat sig och tar en
  mer traditionell syn, "pro-life"...

 578. ...approach när det gäller aborter
  och kan vinna röster på det.

 579. Men det är ingen
  man egentligen gillar-

 580. -men kanske ändå
  är beredd att rösta på.

 581. Ja. Jag skulle kunna säga mer
  men tiden springer i väg-

 582. -och jag säger därmed något
  bara till slut.

 583. Varför skiljer sig scenen som då
  är fylld ändå, trots dagens val-

 584. -fylld av religiös retorik?
  Varför är den annorlunda?

 585. Det beror på de tre stora folk-
  väckelserna, de två senaste-

 586. -som gick fram parallellt
  med en sekularisering i Europa.

 587. Det gör en stor skillnad. Man sår
  annorlunda, man skördar annorlunda.

 588. Man har skiljt på kyrka och stat,
  ja, sen 1833 också i alla delstater.

 589. Men man har aldrig skiljt
  på religion och politik.

 590. Från president Truman,
  Eisenhower, Carter och framåt-

 591. -så har vi alltså
  alla presidenter i en tradition-

 592. -där man till och med
  säger sig vara "born again".

 593. Fortfarande säger man varje gång
  man svär "The Pledge of Allegiance"-

 594. -att man är "One nation under God".

 595. Fortfarande när man plockar upp
  vartenda mynt, varenda sedel-

 596. -så står det "In God We Trust".

 597. Man har egentligen aldrig separerat
  religion och politik-

 598. -även om man på federal nivå
  separerade kyrka och stat.

 599. Jag stannar där. Tack.

 600. Svensktextning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Separera religion och politik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

59 procent av alla amerikaner tycker att religion är mycket viktigt, enligt en undersökning. Här berättar Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, om avgörande beslut i bildandet av den amerikanska nationen som präglar landet än i dag och hjälper till att förstå religionens betydelse inom den amerikanska politiken. Inspelat den 20 september 2016 på Vallabiblioteket, Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Förenta staterna, Religion, Religion och politik, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Separera religion och politik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Separera religion och politik

Separera religion och politik

59 procent av alla amerikaner tycker att religion är mycket viktigt, enligt en undersökning. Här berättar Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap, om avgörande beslut i bildandet av den amerikanska nationen som präglar landet än i dag och hjälper till att förstå religionens betydelse inom den amerikanska politiken. Inspelat den 20 september 2016 på Vallabiblioteket, Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2015

Den siste romantiske teologen i Lund

Anders Jarlert är professor i kyrkohistoria och berättar om professorn och teologen Carl Wilhelm Skarstedt i Lund. Under 1800-talet skrev han psalmer och ordlekar och sysslade med botanik. Psalmerna används fortfarande i både Sverige och USA. Inspelat den 17 april 2015 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär

I kölvattnet efter pedofilskandalerna inom katolska kyrkan tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck. Dominikansystern Madeleine Fredell är en av dem som opponerar sig. Hon visar runt i kommuniteten i Vasastan och berättar hur det går ihop att vara feminist och samtidigt inordna sig en av de mest patriarkala strukturerna i vår tid.