Titta

UR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

UR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Om UR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

På vilket sätt kan vårt kulturarv bidra till samhällsutvecklingen? Föreläsningar och samtal från Riksantikvarieämbetets höstmöte 2016. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen : Att engagera sig i kulturarvetDela
 1. Vi invandrare blir en del av landet.

 2. Våra barn och barnbarnsbarn kommer
  att se på Sverige som sitt kulturarv-

 3. -jämte andra kulturarv.

 4. Man måste börja med att säga:
  "Det här är även ditt."

 5. Jag tänkte att vi skulle börja med
  att presentera oss lite mera.

 6. Vi börjar med Adam.
  Vem är du, och vad jobbar du med?

 7. Vi vet att du är ledarskribent,
  men ge oss lite mer kött på benen?

 8. Jag har varit politiker i Folkpartiet
  Liberalerna, när de hette så-

 9. -jobbat med tankesmedjan Timbro,
  skrivit böcker och rapporter.

 10. Jag har en utbildning i Europa-
  kunskap, och har skrivit mycket-

 11. -om vilken roll historia har
  i vårt gemensamma medvetande.

 12. På vilket sätt historia spelar roll
  för gemenskap i ett land.

 13. Mycket om mångfald och identitet.

 14. Jag är en stor motståndare till mång-
  faldsbegrepp som splittrar människor-

 15. -och som betraktar historia
  som nåt farligt och exkluderande-

 16. -som är reserverat
  för några med viss etnisk bakgrund.

 17. Jag tror på en inkluderande,
  öppen gemenskapsidé-

 18. -där det förflutna spelar en viktig
  roll. Det har jag skrivit mycket om.

 19. Just nu är jag föräldraledig,
  och slipper allting - förutom er.

 20. Jag vet att du är intresserad
  av historia privat också, eller?

 21. Ja. Jag gillar begreppet "marginal
  men", eller "marginal people":

 22. Folk på marginalen mellan kulturer.

 23. Man får en känslighet för hur det är
  att inte höra hemma, men höra hemma.

 24. Bland det mest fantastiska med
  Sverige, som jag tänkt på hela livet-

 25. -är tillgången till historien.

 26. Den ligger på bergen och
  i byggnaderna. Den finns överallt.

 27. Jag har en bakgrund i Östeuropa.

 28. Mitt förflutna
  är begravt under en soptipp.

 29. Man har försökt gömma så mycket där.

 30. Det är en extrem skillnad
  mellan Sverige och andra länder.

 31. I Sverige är allt så tillgängligt,
  men neurotiskt och problematiskt.

 32. I andra länder är det otroligt
  politiserat, men desto mer lockande.

 33. Britta, vad har du gjort tidigare?
  Innan du satt i den där stolen?

 34. Britta Roos heter jag,
  för er som inte känner mig.

 35. Jag är länsantikvarie i Skåne,
  sen ett halvår tillbaka-

 36. -och kommer tidigare
  från länsstyrelsen i Stockholm.

 37. Jag är byggnadsantikvarie, utbildad
  på en tvärvetenskaplig institution:

 38. Institutionen för kulturvård-

 39. -under 90-talet, när diskussionen
  om kulturarvets politiska kraft-

 40. -var väldigt aktiv.

 41. Jag står mitt i min yrkeskarriär.

 42. Det är intressant att titta tillbaka
  på vad man har gjort under åren-

 43. -och fundera på hur det
  kommer att påverka en i framtiden.

 44. Man kan säga, att det vi
  träffas här i dag för att prata om-

 45. -har präglat hela mitt yrkesliv.

 46. Jag började jobba i
  det så kallade "Storstadsprojektet"-

 47. -runt år 2000, 2001-

 48. -med frågor som handlade om stor-
  stadens arkitektur och kulturmiljö.

 49. Projektet skapades för att upp-
  märksamma efterkrigstidens kulturarv.

 50. Det var också ett politiskt projekt-

 51. -med särskilda pengar för att upp-
  märksamma marginaliserade stadsdelar.

 52. I det projektet
  mötte vi frågor som handlade om-

 53. -hur man hanterar kulturarv-

 54. -där det inte finns konsensus
  kring värdebeskrivningarna.

 55. Krävs det nya kulturarvsdefinitioner,
  värderingsformer?

 56. Det handlade också väldigt mycket
  om hur man bemöter de människor-

 57. -som befolkar det här kulturarvet.

 58. Vi pratade oerhört mycket under
  de år som det här projektet pågick.

 59. Vi pratade så mycket
  att ibland fick vi ingenting gjort.

 60. Vi funderade på vad projektet
  var till för, vad det hade för syfte-

 61. -hur andra såg på det,
  hur vi såg på oss själva.

 62. Vi funderade mycket
  på begreppet "de andra"-

 63. -som började bli populärt
  inom vetenskapen vid den här tiden-

 64. -och på den annorlundahet-

 65. -med vilken vi själva
  hanterade de här miljöerna.

 66. Storstadsprojektet var ett av
  Sveriges första samlande projekt-

 67. -som på allvar började
  sätta frågor kring identitet-

 68. -och tolkning av kulturarvet
  på agendan.

 69. Efter det följde
  en massa andra saker-

 70. -som "Det moderna samhällets
  kulturarv", "Agenda kulturarv"...

 71. Andra stora satsningar-

 72. -som till stor del
  kom inifrån kulturarvssektorn själv.

 73. Det berodde på
  den upplevda dissonans man kände-

 74. -mellan det arv man hade,
  i form av lagstiftning och urval-

 75. -och den politiska betydelse-

 76. -man upplevde att kulturarvet
  och kulturarvsarbetet hade och har.

 77. Jättebra introduktion! Då vet vi
  att du har en gedigen bakgrund.

 78. Birgitta Johansen heter jag.
  Jag är chef för Örebro läns museum-

 79. -men har jobbat i staten
  i mer än trettio år.

 80. Jag är väl inte ung och arg längre-

 81. -utan halvgammal och halvskyldig-

 82. -till de här sakerna
  som vi diskuterar i dag.

 83. Man får, precis som Britta,
  titta tillbaka lite. Hur bidde det?

 84. Var det det här vi föreställde oss,
  tjugo år senare?

 85. Jag har jobbat på Riksantikvarie-
  ämbetet och kulturdepartementet.

 86. Jag skrev proppen om kulturarv
  i kulturutredningen-

 87. -i mitten av 90-talet.

 88. Det här med rasism och främlings-
  fientlighet stod i förgrunden.

 89. Man skulle jobba mot det.

 90. Vi skrev om kulturarvsbegreppet.

 91. Mycket handlade om att ämnet
  vi höll på med, kulturarvet-

 92. -skulle bli samhällsrelevant.
  Jätteviktigt, var det då-

 93. -och det tycker jag kanske
  fortfarande också att det ska vara-

 94. -men jag kanske i dag
  känner mig lite mer traditionell.

 95. Jag började som
  fornminnesinventerare-

 96. -och jag är en passionerad älskare
  av föremål i samlingarna.

 97. Uppgiften är att kombinera det här:

 98. Samhällsrelevansen och föremålen,
  objekten vi sysslar med-

 99. -som jag ibland undrar
  om vi har släppt.

 100. Det är väl det
  vi ska resonera kring nu.

 101. Då ska vi se. Då börjar vi.

 102. Har ni nån fråga?
  Är det nåt mer ni undrar om oss?

 103. Nej, okej. Vi kör.

 104. Det här är det vi ska prata om.
  Det är det som står i programmet.

 105. För ett inkluderande samhälle
  Allas möjligheter.

 106. Sen finns det en fråga:
  Vad ska fokus vara på?

 107. På identitet och gränser,
  eller på utforskande?

 108. Där finns de, om ni vill se dem.

 109. Vad tänker ni? Vad är viktigt för er?

 110. Är det antingen eller,
  eller både och? Var ligger ni?

 111. Var ska fokus ligga?

 112. Det är väl ganska enkelt att säga-

 113. -för mig som kulturhistoriker
  och kulturarvsarbetare-

 114. -att det ska handla om utforskandet
  av det som förenar oss människor-

 115. -och att det fokus
  på identitet och gränser-

 116. -som har uppstått
  under senare tid i debatten-

 117. -är djupt problematiskt
  på många olika sätt.

 118. -Adam, vad tänker du?
  -Jag tar nån sorts lekmannaroll här.

 119. Min strikta tolkning
  av ett kulturarvsarbete...

 120. Ni har mycket teorier,
  som säkert ser annorlunda på det.

 121. Att betrakta ett kulturarv såsom
  jag förstår det, som ett förflutet-

 122. -är strikt ett empiriskt arbete-

 123. -att skildra och tillgängliggöra det
  som har hänt i ett land eller kultur.

 124. Det kan man använda som instrument
  för att verka sammanlänkande-

 125. -eller splittrande, om man vill det.
  Det görs i vissa länder.

 126. Man använder det förflutna
  för att skapa en bild-

 127. -av vem som ingår och inte ingår
  i nationen.

 128. Oavsett om man gör det
  för att överdrivet inkludera folk-

 129. -och reviderar bilden av dåtiden
  för att passa in det vi vill göra nu-

 130. -vilket man gör i Sverige...

 131. Motsatsen är det som hände i Ukraina-

 132. -där man reviderar bort
  grupper i befolkningen-

 133. -för att skapa en mer enhetlig,
  sanitär bild av det förflutna.

 134. Därigenom ska nationen bli enklare
  och mindre svår att hålla ihop.

 135. Båda sakerna
  fyller ett politiskt syfte.

 136. I Sverige är det på modet
  att allt ska vara inkluderande.

 137. Vi ska ha världsarv, världskultur-
  museet som vi har i Göteborg...

 138. Allt ska vara en global soppa-

 139. -medan man tror att det lokala,
  nationella är fy och usch.

 140. Många i den svenska befolkningen
  har inte blodsband till det här-

 141. -och därför kan det uppfattas som
  obekvämt och rent av exkluderande.

 142. Så det finns två olika visioner här-

 143. -som båda är ganska dåliga,
  vill jag påstå.

 144. Vi kommer säkert tillbaka till det
  förkättrade begreppet "identitet"-

 145. -för som sagt, lite identitet
  behöver man ju ändå. Eller?

 146. Ja, kanske.

 147. Annars blir man kanske förvirrad.

 148. Vi kommer att få höra mer om det
  senare i den här pågående debatten-

 149. -men nåt ändå, eftersom det
  har bubblat hela sommaren och hösten-

 150. -och våren i andra delar av landet,
  inte bara i storstaden-

 151. -kring det här med normkritik,
  och museer och kulturarv.

 152. Det har varit rubriker som "Kultur-
  politik som tystar oliktänkande"-

 153. -"Varför ska museernas främsta
  uppgift vara normkritik?"-

 154. -"Rädda museerna från normpolitiken",
  "Uppfostringskonst", etcetera.

 155. Andra, på andra sidan, har sagt: "Är
  inte normkritiken värd att försvara?"

 156. "Är det ett kunskapslöst korståg
  mot identitetspolitiken?"

 157. "Vad är det som skrämmer?"

 158. När ni läser det här...
  Jag frågar Britta.

 159. Är det bra med den här typen
  av debatt om kulturarv?

 160. Det är oerhört befriande
  att det finns en debatt-

 161. -kring kulturarvet
  och kulturarvets funktion i dag.

 162. Den debatten
  kan ju bara vara av godo.

 163. Sen kan man tycka att debattens ton
  kunde vara annorlunda-

 164. -och att den kanske inte är
  så konstruktiv.

 165. För mig är det självklart-

 166. -och var orsaken till min inledning
  om min introduktion i yrkeslivet-

 167. -att jag som kulturmiljömänniska-

 168. -ständigt reflekterar kritiskt
  över det jag gör.

 169. Det är en del
  av mig själv och min yrkesidentitet.

 170. Sen att man plötsligt
  börjar kalla det för "normkritik"-

 171. -och vilka former det kan ta, i sina
  mer extrema uttryck, är en annan sak.

 172. Att kulturarvet är politiskt-

 173. -och har bäring på en mångfald
  av olika processer i samhället-

 174. -på olika komplexa, dynamiska vis-

 175. -är ofrånkomligt.

 176. Jag kan tycka
  att det svartvita i den här debatten-

 177. -eller det djupt animerade
  i debatten-

 178. -framstår som onödigt hårt.

 179. Det finns ett mer moderat sätt
  att prata om de här frågorna.

 180. Samtidigt väcker det
  oerhört intressanta frågor.

 181. Som exempelvis hur man ser på kunskap
  i relation till kulturarvsarbetet-

 182. -och behovet av fördjupad kunskap
  och kunskapsuppbyggnad.

 183. Jag kan fundera på den debatten.
  De flesta som har debatterat-

 184. -sysslar ju inte med kulturarv
  till vardags.

 185. Man arbetar inte med kulturarv
  och har inte utbildat sig inom ämnet.

 186. Ibland kan man undra: Vet man
  vad man pratar om? Har man läst på?

 187. Jag tänkte på Birgitta Ohlsson,
  en av dina partikolleger-

 188. -som stack upp väldigt snabbt och sa:
  "Det ska vara objektivt."

 189. Du vet inte vad jag pratar om?

 190. Jo då. Det ska vara
  nåt sort objektivt sanningsanspråk?

 191. Museer och kulturarvsarbetare skulle
  jobba med objektiv historieskrivning.

 192. Alla som läst
  tio poäng på universitet-

 193. -kommer att skrocka:
  "Det finns ingen objektiv sanning."

 194. Inte bara folk som har läst kultur-
  historia och närliggande områden-

 195. -har stött på den akademiska trenden-

 196. -att det finns sanningsrelativism och
  ifrågasättande av sanningsanspråk.

 197. Allt som reagerar mot en tidigare,
  rigid inställning till det förflutna:

 198. "Det finns EN historieskrivning,
  punkt." Det fanns inga perspektiv.

 199. Det var bra att man reagerade på det.
  Den uppgörelsen behövde humanioran.

 200. Vi behövde göra upp med absoluta
  och rigida sanningsanspråk.

 201. Men det kan bli
  för mycket av det goda.

 202. Man kan förkasta sanningsanspråk
  så mycket att man inte har nåt kvar.

 203. Vad är historia? Man slår ut med
  händerna och säger: "Vi vet inte".

 204. "Det finns ingen svensk kultur eller
  historia. Vi är en flytande process."

 205. Alla som har bott i ett land
  vet att det är skitsnack.

 206. Det är fullt av normer, värderingar
  och tjocka, kulturella vävar-

 207. -som går genom länder och människor
  och påverkar dem som bor i landet.

 208. Sanningsanspråken
  är det ändå vettigt att leta efter.

 209. Man kan skildra svensk historia, och
  även lokalhistoria och folkhistoria-

 210. -på ett någorlunda objektivt sätt.

 211. Man ska veta att man, utifrån
  vem man är, har olika perspektiv-

 212. -men normkritik för
  normkritikens skull gick för lång.

 213. Man nådde nån sorts nihilism
  inför det förflutna.

 214. Det förflutna är bara en berättelse
  med olika syften. Det når inte långt.

 215. Särskilt inte om man vill att kultur-
  arvsarbete ska förena människor.

 216. Då är sån här nihilism jätteskadlig.

 217. Sverige 1945
  har 0,5 procent utrikesfödda.

 218. Det är försumbart. Det är bara ett
  gäng finnar som varit här i 400 år.

 219. Nu är det tjugo procent. Det är mer
  än USA hade som mest, på 20-talet.

 220. Det är en enorm förändring,
  som många svenskar är ovana vid.

 221. Hur ska Sverige förändras
  på bästa möjliga sätt?

 222. Med överdriven normkritik
  och överdriven nihilism-

 223. -gör man det svårt för sig.

 224. Migration är för många alienation.

 225. Du alieneras från ett land,
  en kultur, från ett lands rötter-

 226. -och kommer till ett nytt land,
  och möts av vad? Alienation.

 227. Folk som säger: Det finns inget här.
  Vår historia är inget att bry sig om.

 228. Vi har ett världskulturmuseum.

 229. Vi är ett globalt folk.
  Den globala byn, liksom.

 230. Jag tror att det goda svaret
  på absoluta sanningsanspråk-

 231. -och väldigt rigid historieskrivning,
  slog över.

 232. Vi håller på att hantera
  den överdrivna reaktionen.

 233. Det är som att man får feber som är
  värre än sjukdomen den försöker bota.

 234. Då har vi hört att det finns
  politiker och ledarskribenter-

 235. -som har tankar om det här,
  och det känns ju ganska betryggande.

 236. Jag funderade på en annan sak.

 237. Det är bilden
  från World Values Survey.

 238. Sverige är längst upp i högra hörnet.
  Mest självförverkligande, etcetera.

 239. Samtidigt är vi "landet lagom",
  fast vi är "landet annorlunda".

 240. Det här du är inne på är att vi...

 241. Varför svänger pendeln så kraftigt
  i Sverige?

 242. Vi är så komplexa och mångbottnade-

 243. -och samtidigt vill vi framstå
  som så oerhört enkla och tydliga.

 244. Vad är vi för nåt land, egentligen?

 245. Ingen har nåt svar på det,
  men man kan ju fundera.

 246. Ett intryck jag har,
  som följer den pågående...

 247. Det finns en pågående debatt i Polen-

 248. -där man diskuterar
  politiseringen av det förflutna.

 249. Om man ska jämföra de debatterna-

 250. -är att man i Sverige är präglad
  av konsensus och inställsamhet.

 251. När det svänger,
  svänger alla på en gång.

 252. Man tittar nervöst på vartåt
  det barkar, och så går man efter det.

 253. Om det är så att det börjar svänga-

 254. -inom humaniora, exempelvis,
  då svänger det snabbt.

 255. I Polen har man
  olika poler inom debatten-

 256. -som är väldigt radikala,
  och skiljer sig mycket från varann.

 257. Man vill nästan inte ha konsensus.
  Det är nåt ganska svenskt.

 258. World Values Survey säger ju det.

 259. Vi präglas både av extrem
  individualism och stark konformitet.

 260. Det är nåt att jobba med
  i kulturarvsarbetet, kanske.

 261. Vi rullar vidare.

 262. Jag tänkte gå tillbaka
  till förra året, och Kenan Malik.

 263. Karin Altenberg lyfte ju också fram
  Kenan Malik här förut.

 264. En fråga till er: Vad tänker ni
  om det här? Är det så här?

 265. Är det ett sätt att presentera det
  förflutna, definiera det nuvarande-

 266. -ur moraliska perspektiv?
  Vad är det inte?

 267. Kan ni skriva under på det här,
  eller tycker ni inte att det är okej?

 268. Jag tycker själv
  att det är ganska okej-

 269. -men ibland kan jag kanske undra-

 270. -om vi tar på oss lite för mycket?

 271. Det är inte säkert att alla
  vill delta i ert kulturarvsarbete.

 272. Jag bor nära en lokal
  där "Gamla Majpojkar" håller till.

 273. Det är en kamratförening
  för gamla män som bodde i Majorna-

 274. -och minns den stadsdelens
  sjöfartshistoria, och så.

 275. Den dörren öppnas varje dag för
  besökare, men det går aldrig dit nån.

 276. Jag har gjort det ett par gånger, för
  att jag är jättehistorieintresserad.

 277. Det finns en dissonans mellan
  vad kulturarvsarbetet vill göra...

 278. Nu är de frivilligkulturarbetare.
  De flesta är yrkesarbetare här.

 279. Även om man erbjuder nåt, är det inte
  säkert att nån efterfrågar det.

 280. Det är svårt att nå människor-

 281. -som aldrig har tänkt tanken
  att det här är relevant för en själv.

 282. Hur når man såna personer?
  För når man inte dem...

 283. En stadsdel förändras mycket
  på hundra år.

 284. Folk ska få känna att de hör samman
  med dem som bodde där tidigare-

 285. -även om de inte har nåt etniskt
  eller kulturellt band till dem.

 286. Den fysiska platsen är viktig,
  och skapar gemenskap.

 287. Där finns en väldigt viktig roll
  för det offentliga att spela.

 288. Att tillgängliggöra det historiska,
  och få dem att känna gemenskap.

 289. Nationen behöver inte vara den
  enheten. Det görs enklare lokalt.

 290. Det är enklare att få lokalpatriotism
  än nån sorts nationalpatriotism.

 291. Som vi kanske inte vill ha heller?

 292. Man behöver definitivt patriotism,
  men det finns god och negativ sådan.

 293. Det finns oerhört skadlig patriotism,
  som är fruktansvärt destruktiv-

 294. -men som regissören Andrzej Wajda sa
  precis innan han gick bort:

 295. "Det största hotet mot Europa
  är nationalism"-

 296. -"och den enda räddningen
  är nationalism."

 297. Det vill säga att folk skapar
  gemenskap och bygger nåt positivt.

 298. I Sverige har vi, kanske på grund
  av SD, en entydigt negativ bild-

 299. -av nationella projekt.

 300. De representerar det nationella, och
  vi det individualistiska och globala.

 301. De är motsatser. Det är också
  ganska svenskt, tror jag.

 302. Jag kan fundera på
  om det mest kritiska och radikala-

 303. -inom museum eller kulturarvsarbete-

 304. -vore att undersöka
  hur man skapar en nation.

 305. Vad är det för beståndsdelar?
  Hur går det till?

 306. Vad ska det vara bra för?
  Det har vi skyggat för.

 307. Vad tänker du, Britta, om det här?

 308. Jag har funderat på en annan aspekt.

 309. Det är alltid väldigt lätt att säga
  vad kulturarvsarbetet inte ska göra.

 310. Det är uppenbart vilka dåliga möjliga
  effekter det finns av det vi gör-

 311. -om vi gör det
  på ett oreflekterat sätt.

 312. Däremot är det mycket mer undflyende
  vad vi faktiskt ska göra.

 313. Nu har Kenan Malik ett förslag här.

 314. Jag tycker att de finns nåt
  intressant i det här fokuset vi har-

 315. -ofta när vi pratar
  om de här frågorna.

 316. Det handlar ofta om,
  som i Kenan Maliks fall-

 317. -att skapa en arena för att diskutera
  konflikter, debatt och så vidare.

 318. Jag tror att det finns nåt intressant
  i den retoriken-

 319. -för är det nåt vi inte har brist på,
  så är det platser för konflikt.

 320. Vi har många konfliktytor
  mellan oss människor.

 321. Det vi inte har, är neutrala platser
  som kan föra oss samman.

 322. Historien är en sån plats,
  om man får använda den retoriken.

 323. I historien
  kan vi möta andra människor.

 324. Vi kan möta dem väldigt enkelt.

 325. Det kan vara så enkelt
  att jag sätter handen på en dörrkarm-

 326. -och känner
  att där finns det ett hål.

 327. Vi har alla haft den känslan.

 328. Då tänker man:
  "Här har många satt sin hand förut."

 329. Det är ett enkelt möte i historien.

 330. En neutral plats att möta upplevelsen
  av vad det är att vara människa.

 331. Det finns nåt viktigt i den kraften.

 332. I historien, när vi möter människor,
  historier, berättelser-

 333. -kan vi se bortom det som
  skiljer oss åt i dag, i våra möten.

 334. En datorskärm, ett attribut...

 335. Saker som gör att det är svårt
  att hitta neutrala arenor.

 336. Där tror jag att vi har
  en jätteviktig uppgift att fylla.

 337. Jag skulle önska att man släppte
  lite av konfliktretoriken-

 338. -för den leder oss fel.

 339. Den leder oss för mycket
  in i det samtidsaktuella-

 340. -och för lite in i det som kunskap
  om historien kan berika oss med.

 341. Innan jag släpper in dig tänkte jag
  att vi kan göra en undersökning.

 342. Som Lars gjorde. Är ni med på det?

 343. Hur många av er håller med Britta om
  att vi ska prata mer om gemenskaper?

 344. Räck upp handen.

 345. Vem anser att vi ska hålla på det där
  med konflikter och ifrågasättanden?

 346. Vi får höra här
  att nån säger "både och".

 347. Det tror jag nog
  att Britta också känner.

 348. Lite av det som Alice Bah var
  inne på, med flera bollar i luften.

 349. Man måste kunna tänka
  två tankar samtidigt. - Varsågod.

 350. Jag tänkte på mötesplatser,
  ifrågasättanden-

 351. -kritiska ifrågasättanden...
  Det finns väldigt mycket av det.

 352. Om man har ett program i P1
  om nationaldagen, är det kritiskt.

 353. Då är det tre personer
  med invandrarbakgrund, som jag-

 354. -som ska sitta
  och ifrågasätta svenskhet.

 355. Det är väldigt typiskt för Sverige.

 356. Man kan få för lite av det,
  och man kan få för mycket av det.

 357. Men nåt jag kan sakna
  är nåt jag får när jag är...

 358. Jag åker till USA varje år,
  och besöker Kongressen.

 359. Man får gå på deras utställning,
  som är helt fantastisk.

 360. Jag blir varm i kroppen. Jag är inte
  amerikan och idealiserar inte USA-

 361. -men de talar om konstitutionen, och
  det skapas en känsla av gemenskap.

 362. De har en liten film, och grejer.

 363. Jag har sett den många gånger nu.

 364. Varför blir jag rörd när nån talar om
  "E pluribus unum" och frihetskriget?

 365. Jo, det bygger nån sorts gemenskaps-
  tanke. Det är en uppbygglig idé.

 366. Det kanske är förljugen, man hade ju
  slavar när USA skapades och så-

 367. -men det är en uppbygglig tanke
  av stolthet.

 368. Det saknas i svenska museer
  och utställningar om svensk historia.

 369. Det finns inte ens
  en gemenskapstanke.

 370. Nån liten ful stolthet även personer
  utan rötter här skulle känna.

 371. "Det här är en nation jag vill vara
  en del av, med ett stolt förflutet"-

 372. -"med delar
  som är speciella och intressanta."

 373. Är man inte stolt över det förflutna
  och inte kan framställa det positivt-

 374. -utan är krass och väldigt kritisk...
  Vem vill vara del av en sån nation?

 375. Det finns en massa andra nationer
  som är mer spännande och intressanta-

 376. -och stolta över sitt förflutna.

 377. Man får folk som frågar sig varför
  man ska vara en del av Sverige.

 378. Som när Mona Sahlin sa: "Ni har en
  fantastisk kultur. Vi har ingenting."

 379. Eller Reinfeldts
  "Ursvenskt är bara barbariet".

 380. Vem fan vill vara del
  av en sån ryggradslös...

 381. Ni skrattar,
  men samtidigt är det ett problem.

 382. Folk födda i utlandet och deras barn
  är inte lockade av en sån nation.

 383. De kan jämföra. De har varit
  på sina hemländers utställningar-

 384. -och USA:s,
  som är en gemenskapsstark nation.

 385. Sverige har det inte så,
  till vårt förfång.

 386. Då minskar en potentiell möjlighet
  att knyta samman människor.

 387. Så människor,
  även om de är från ett annat land-

 388. -är faktiskt kompetenta och
  kapabla att ta till sig och förstå-

 389. -det som museerna presenterar, om man
  gör det på ett attraktivt sätt?

 390. Det var en ledande fråga.

 391. Man måste behandla människor
  som vuxna.

 392. Jag minns nån museidiskussion
  för ett år sen, om:

 393. "Kan det vara exkluderande att prata
  om bondesamhället i Norrbotten?"

 394. Vi är i Norrbotten.

 395. Kan det verka exkluderande
  på nån med utländsk bakgrund?

 396. Det var välutbildat folk
  inom er värld-

 397. -som sa att det kan verka
  exkluderande. Fruktansvärt tramsigt.

 398. Väldigt få med invandrarbakgrund
  kan vara kränkta av det.

 399. Möjligen ointresserade. Man kan göra
  det mer eller mindre intressant.

 400. Vissa är bara inte intresserade.

 401. De kanske inte ens är intresserade
  av sitt eget kulturarv.

 402. Om man i Sverige visar att det är nåt
  vi skäms över och som är ointressant-

 403. -så går man miste om människor.

 404. Vi invandrare blir en del av landet.

 405. Våra barn och barnbarn kommer
  att se på Sverige som sitt kulturarv-

 406. -jämte andra kulturarv.

 407. Man måste börja med att säga:
  "Det här är även ditt."

 408. Runstenarna, de gamla varven, de
  sjunkna örlogsskeppen i våra vikar-

 409. -det är ditt nu. Det är din historia.

 410. Det är inte din etniska bakgrunds
  eller dina blodsbands historia-

 411. -men det kommer att bli det. Det är
  oviktigt om du har blodsband här.

 412. Huset jag bor i blir inte ointressant
  för att min farfar inte bodde i det.

 413. Det är ett annat band i det.

 414. Det här måste man ge till
  alla nya svenskar och deras barn.

 415. Annars får man det splittrade,
  hemska Europa som vi har.

 416. -Britta ville säga nåt.
  -Jag håller med dig om det du sa nu.

 417. Du började med att prata om stora
  berättelser, som nationsberättelsen.

 418. Med tanke på det vi gått igenom under
  morgontimmarna, måste man reflektera.

 419. På nåt sätt är det så
  att Sverige lever-

 420. -i nåt slags vakuum efter folkhemmet.

 421. Vad blev det av Sverige
  när folkhemsbilden dog?

 422. I morse satt Per Schlingmann
  på valvakan-

 423. -och sa att Amerika behöver
  en ny, stor berättelse-

 424. -som kan förena de här
  ytterligheterna i befolkningen.

 425. Det kan man säga, men den berättelsen
  kan ju inte skapas-

 426. -på ett annat sätt än genom politik
  och förändringar i samhället.

 427. Vi inom kulturarvssektorn kan ju inte
  skapa den stora berättelsen.

 428. Det har funnits
  ett sånt projekt i Europa-

 429. -där man har försökt skapa
  en gemensam europeisk identitet:

 430. "Unity in diversity."

 431. Det är väl ingen som tror att det
  projektet gick så bra, i dagsläget.

 432. På tal om var kulturarvsarbetet
  har sina gränser:

 433. Vi kan inte åstadkomma allt.

 434. Vi är både en funktion av samhället,
  en aktiv part i samhället-

 435. -och också en kommentator, samtidigt.

 436. Det är
  en väldigt intressant roll att ha.

 437. Nu tänkte jag gå vidare till
  nästa bild, som är ett påstående.

 438. "Kulturarvsarbetet är politiskt"-

 439. -och det används till en massa saker.

 440. Håller ni med?

 441. -Är det politiskt?
  -Ja. Inget sker i politiskt vakuum.

 442. Inget ni gör sker utan att det
  påverkar eller påverkas av samhället.

 443. Sen kan ett kulturarvsarbete
  vara mer eller mindre politiserat.

 444. Man kan lägga in
  ideologiska värderingar i det.

 445. Det kan man justera upp eller ner.

 446. Det här med att...

 447. Har det blivit FÖR politiskt i dag,
  kan man också fråga sig?

 448. Det kan jag känna,
  efter att ha jobbat i trettio år-

 449. -med att det ska vara samhälls-
  relevant. Har det gått för långt?

 450. Kunde vi inte nöja oss med
  att göra det förflutna tillgängligt-

 451. -och skippa allting
  som det ska betyda i samhället?

 452. Det blir för mycket av de här.
  Vi har blivit "Mädchen für alles".

 453. Jag vet inte. Jag tycker både och,
  som i så många av de här frågorna.

 454. Det är självklart att många aspekter
  av kulturarvsarbetet är politiska-

 455. -i större eller mindre grad,
  beroende på var vi befinner oss.

 456. Är vi privatpraktiserande kultur-
  arvare, eller statligt anställda-

 457. -som jag är,
  och representerar en statlig politik?

 458. Det är självklart att kulturarv
  agerar i alla de här processerna.

 459. Vi är en agent i allt det här.

 460. Samtidigt så finns det
  en mycket närmare verklighet-

 461. -där man befinner sig dagligdags.

 462. Där måste man förhålla sig
  till alla de här olika aspekterna.

 463. Det innebär också att man möter
  andra sakområden och kompetenser.

 464. Man möter folk med naturvetenskaplig
  och samhällsvetenskaplig bakgrund.

 465. Mitt i sin självreflektion
  och normkritiska förhållningssätt-

 466. -måste man kunna visa sitt ämnesfält
  för andra med en annan bakgrund.

 467. Man ska göra det begripligt för dem-

 468. -och få det att passa ihop i
  olika samhällsverksamheters ramverk.

 469. Det där är ju en jättesvår
  balansgång, naturligtvis.

 470. Om jag säger så här. Det här tog jag
  från nåt papper nån har skrivit:

 471. Är det viktigt för kulturarvsarbetet
  att bekämpa kvarvarande fördomar-

 472. -och strukturella orättvisor
  i det svenska samhället, eller inte?

 473. Vill nån räcka upp handen och säga:
  "Ja, vi ska jobba med det"?

 474. Som individer tycker vi nog
  att det är viktigt-

 475. -men jag kan undra ibland
  hur pass direkt relationen är-

 476. -mellan det jag gör i mitt jobb
  dagligdags-

 477. -och hur jag skulle kunna bevisa
  sambandet mellan det vi ställer ut-

 478. -och bekämpandet
  av de stora frågorna.

 479. Det kanske är andra delar
  av samhället och politiken-

 480. -som är bättre på det än kultur-
  politiken och kulturinstitutionerna?

 481. Det finns alltid en lockelse
  för alla politiska rörelser-

 482. -oavsett om man tycker
  att de är goda eller onda-

 483. -att utnyttja alla samhällsresurser
  till att förändra det.

 484. Efter andra världskriget
  fanns det en idé-

 485. -som togs över av kommunismen-

 486. -att man skulle mobilisera
  alla institutioner i samhället-

 487. -att jobba för samma syfte.

 488. Konst var olika mycket uppbygglig
  och skulle premieras eller förbjudas.

 489. Jag gör ingen
  "Vi har det som i Sovjet"-jämförelse-

 490. -men det finns ett släktskap-

 491. -i att underordna institutioner
  till politiska syften-

 492. -även om vi just nu
  tycker att de är goda.

 493. Kulturarvsarbete, kulturbevarande
  av olika slag och tillgängliggörande-

 494. -är så klart nånting som utvecklas
  och blir bättre eller sämre.

 495. Det ska stå stabilt,
  medan allt stormar runt omkring.

 496. Det spelar ingen roll hur
  många regeringar som kommer och går.

 497. Ni ska stå stabila och tillgänglig-
  göra folkets kultur-

 498. -som hela tiden byggs på,
  så ni får visa nya saker i framtiden-

 499. -och ha nya utställningar
  och arbeten.

 500. Det ska stå stabilt. Det är
  det centrala och det väsentliga.

 501. Alla rörelser
  som vill styra samhället totalt-

 502. -vill antingen kooptera er,
  eller slå sönder er.

 503. Ett exempel på det var när buddist-
  statyerna sprängdes i Afghanistan.

 504. Har man sett bilderna
  kommer man ihåg dem för evigt.

 505. När talibanerna spränger statyer.

 506. Eller kulturförstörelsen i Irak under
  invasionen där. Det är fruktansvärt.

 507. Det ska stå för evigt, och
  finnas kvar när vi inte finns kvar.

 508. Jag är väldigt kritisk mot-

 509. -när man underordnar institutioner
  till politiska strävanden.

 510. Det ska finnas en maktdelning
  och en rollfördelning i samhället.

 511. Man kan förlora en hel del på att bli
  en del av det politiska spelet.

 512. Men...
  Är det nån som försöker göra det?

 513. Mycket av det här arbetet,
  diskussionerna som vi för-

 514. -är nåt som kulturmiljösektorn själv
  har drivit.

 515. Frågor som vi själva har lyft. Kanske
  inte så extremt som syns i pressen-

 516. -men inom länsstyrelsevärlden har vi
  jobbat med projektet "Kalejdoskop".

 517. Vi vet att vi kontinuerligt
  måste se över våra urval-

 518. -diskutera våra urvalsgrunder, bredda
  vår kunskap om olika kulturarv.

 519. Det är inte så dramatiskt,
  utan det är en naturlig process.

 520. Det blir kul att se vad kulturarvs-
  propositionen kommer att innehålla-

 521. -men de signaler som man får-

 522. -är snarare att den syftar till
  att bibehålla eller möjliggöra-

 523. -kulturarvsinstitutionernas
  självständighet, och inte nåt annat.

 524. Var den här styrningen kommer ifrån,
  det är också en komplex fråga.

 525. Tusen tack,
  Birgitta, Adam och Britta.

 526. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att engagera sig i kulturarvet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En paneldiskussion om museernas roll i Sverige idag. Ämnen som berörs är allt från normkritik till nationalism och historierevisionism. Medverkande: Birgitta Johansen, länsmuseichef Örebro länsmuseum, Britta Roos, kulturarvsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne, och Adam Cwejman, liberal opinionsbildare. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Ämnen:
Historia > Historieanvändning
Ämnesord:
Kulturarv, Museer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Att engagera sig i kulturarvet

En paneldiskussion om museernas roll i Sverige idag. Ämnen som berörs är allt från normkritik till nationalism och historierevisionism. Medverkande: Birgitta Johansen, länsmuseichef Örebro länsmuseum, Britta Roos, kulturarvsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne, och Adam Cwejman, liberal opinionsbildare. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Att göra anspråk på kulturarvet

För hundra år sedan var museer väldigt nationalistiska. Idag har det blivit nästan tvärtom, menar den brittiska sociologen Tiffany Jenkins. Här talar hon om hur historia och kulturarv kan användas i olika värdeskapande syften och hur konflikter kan uppstå över kulturarvets upplevda värde. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Globaliseringens tre kriser

Varför vinner den radikala högern mark i Europa och USA? Dr Cathrine Thorleifsson, Institutionen för socialantropologi vid Oslo universitet, berättar om projektet Overheating. Hon argumenterar utifrån antropologisk forskning att vi måste förstå logiken och attraktionen i konkurrerande berättelser för att kunna underlätta inkluderande förhållningssätt till samtiden och det förgångna. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Utmaningar i det digitala samhället

Digitaliseringen ger praktiskt taget vem som helst möjlighet att kommunicera, dela information och skapa affärer. Här diskuterar Anna Troberg från Wikimedia Sverige, David Mothander från Google och historikern Rasmus Fleischer vår digitala samtid med allt från filterbubblor, alternativmedier och Googles roll. Moderator: Emil Schön. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kulturarvet och samhällsutvecklingen

Vad triggar samhällsengagemang?

Rädda Barnen har bara hälften så många likes på Facebook som hallonlakritsskallen. Betyder det ens något? Författaren och kolumnisten Per Grankvist går på ett humoristiskt sätt igenom engagemanget i historien från efterkrigstiden till idag - från Batman till Robert Putnam och bowling. Inspelat den 9 november 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Riksantikvarieämbetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Jiddischseminariet 2017

Tobias Rawet - min barndom

När Tobias Rawet var sex år gammal tvingades han sätta sig i en hink nedsänkt i ett dass under flera timmar. Så lyckades hans mamma gömma honom från de tyska utrensningarna av barn i gettot i Lódz. Här berättar Tobias Rawet om hur han överlevde den systematiska förintelsen av Europas judar och om förhållanden i gettot i Lódz och upplevelser i Rawensbrück. Inspelat den 12 augusti 2017. Arrangör: Sveriges jiddischförbund.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Människan och könet

Under 1800-talet var mannen norm, kvinnan avvikande och den manliga blicken förhärskande. Om kvinnligt, manligt och Sveriges första kvinnliga gynekolog.