Titta

UR Samtiden - Hemmasittare

UR Samtiden - Hemmasittare

Om UR Samtiden - Hemmasittare

Föreläsningar och diskussioner om elever med långvarig skolfrånvaro. Inspelat den 21-22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Hemmasittare : Neuropsykiatri och behandlingDela
 1. Att bemöta henne på ett annat sätt
  kostar ju ingenting.

 2. Många har pratat under gårdagen
  och många ska prata i dag.

 3. Vi är alla professionella.
  Vi jobbar inom det här området.

 4. Det är viktigt att de vi arbetar med,
  barnen, att deras röster får höras.

 5. Jag har fått tillstånd
  från en tjej som jag har jobbat med-

 6. -att läsa text som hon har skrivit
  kring hur hon upplevde sin situation.

 7. Jag ska läsa ett textstycke
  innantill.

 8. Beakta att det är från den här
  grunden vi startar behandlingsarbete.

 9. Så här skriver hon om hur det var
  att vara hemma från skolan.

 10. Hon svarar så här:

 11. "Att vara hemma från skolan
  en längre period"-

 12. -"var både så lätt och så svårt."

 13. "Först var det skönt att slippa saker
  som att gå upp ur sängen och skolan."

 14. "Efter ett tag blev det en vana."

 15. "Att gå ut över huvud taget blev för
  mig ovanligt. Det kändes inte bra."

 16. "Samtidigt fanns det i bakhuvudet
  att det var fel och dåligt."

 17. "Det som kändes värst var
  hur det påverkade familj och vänner."

 18. "Det kändes bara
  som att det inte gick."

 19. "Det var inte fysiskt eller psykiskt
  möjligt att gå tillbaka till skolan."

 20. "Folk påpekar alltid att det bara
  är att gå dit. 'Gör det bara.'"

 21. "Det ökade känslan av att ingen
  kunde relatera till hur jag kände."

 22. Där ska vi börja
  vårt förändringsarbete.

 23. Ni kan haja, va?
  Hon vet att man måste gå till skolan.

 24. "Det blir inte bra för mig,
  men det är så svårt."

 25. Vi kan inte prata om
  att hon kan om hon vill.

 26. Hon vill, men beskriver tydligt
  att det tar stopp. Det går inte.

 27. Då går vi över till behandlingsfasen,
  där vi har ett skolnärmandefokus.

 28. Allt vi gör syftar till
  att få eleven tillbaka till skolan.

 29. Mycket blir konkret träning.
  Det kanske är våra färdighetsbrister:

 30. Att i ett rum samtala sig
  till förändring för de här eleverna-

 31. -kanske inte går hem.
  Kanske är det våra brister.

 32. Det är väldigt svårt
  att prata sig till förändring.

 33. Mycket handlar om att konkret träna
  mot de gemensamma mål vi sätter upp-

 34. -som Peter pratade om.

 35. Jag vill lyfta en aspekt. Känner ni
  igen "det här är inte mitt bord"?

 36. "Det här är inte vårt ansvarsområde,
  det här får nån annan ta."

 37. I går pratade vi om vems ansvar det
  är. Skolans eller socialtjänstens?

 38. Jag hörde ett bra begrepp
  för det här.

 39. Vi bör minska "de organisatoriska
  mellanrummen". Vi tänker:

 40. "Det här är mitt bord, det här
  är nån annans och en tredjes."

 41. Eller att det här är elever
  som hamnar på många stolar.

 42. Man hamnar på skolstolen, på
  socialtjänststolen och på BUP-stolen.

 43. Vi tänker att man i stället
  för stolar behöver bygga en soffa.

 44. Här är en tvåsitssoffa, den kanske
  inte räcker. Många är involverade.

 45. Hur får vi till den här stora soffan
  där alla kan sitta och samverka-

 46. -och arbeta för elevens bästa?

 47. Det blir en puff för Lidingö
  under kommande seminarium.

 48. Hur får man till samverkan,
  så man kan sitta gemensamt i soffan?

 49. Om vi placerar ut oss och eleverna
  på stolar där det är för stort glapp-

 50. -spricker behandlingsinsatsen
  för elever med komplex problematik.

 51. Hur bra insatser man än har
  på sin egen stol.

 52. De elever som kommer till oss
  har ofta haft väldigt bra insatser.

 53. Skolan, socialtjänsten och BUP
  har gjort bra grejer.

 54. Men man har inte suttit i soffan.
  Där sprack det.

 55. Lite om behandlingsfasen
  och dess innehåll.

 56. Vi jobbar med eleven, föräldrarna
  och skolan.

 57. De ingår
  i det dagliga förändringsarbetet.

 58. Det handlar inte bara
  om att åtgärda elevens problem-

 59. -utan lika mycket om
  att ge föräldrarna nya färdigheter.

 60. Ge dem stöd och råd hur de
  ska förändra sitt eget beteende-

 61. -gentemot ungdomen, sitt barn.

 62. Det handlar om att hjälpa skolan
  att göra anpassningar.

 63. Vilka färdigheter måste de träna?

 64. En behandlingsfas ska vara intensiv
  och flexibel.

 65. Man kan inte nöja sig med...
  Kanske är det våra färdighetsbrister.

 66. Man lär sig som psykolog till exempel
  att föra samtal på en mottagning.

 67. Man sitter 45 minuter på lagom
  avstånd från varandra och samtalar.

 68. Man tar ögonkontakt med varandra.

 69. Det funkar inte med dessa ungdomar.
  Måste vi hitta andra sätt?

 70. Måste vi hitta andra platser än
  på mottagningen i den sköna fåtöljen?

 71. Till exempel jobba på hemmaplan.

 72. Det måste vara intensivt.
  Vi ser att insatsen som har gjorts-

 73. -ofta är bra.
  Men det vi ofta ser som en brist-

 74. -utöver att man inte har haft soffan
  att krypa upp tillsammans i-

 75. -är att man har gjort för lite. Man
  har gjort mycket, men ändå för lite.

 76. Man har haft 1-2 besök i veckan,
  men behovet har varit större än så.

 77. Eller så har föräldrarna haft behov
  av stöd och hjälp oftare än så.

 78. Det ska vara en intensiv insats.

 79. Planera för hur ett gradvis närmande
  till skolan ska ske.

 80. Vad behöver tränas hos eleven,
  föräldrarna och skolan?

 81. Det gradvisa närmandet
  sker i små steg.

 82. Man kan aldrig ta ett för litet steg.

 83. Jo, om man tar pyttesteg
  i alla evinnerlighet-

 84. -blir det uttjatat för eleverna.
  Man når aldrig framgång.

 85. Men det första steget kan aldrig vara
  för litet. Man ska alltid lyckas.

 86. Det ska vara rimligt för alla
  att klara av.

 87. För att sätta in en behandlingsinsats
  måste samverkan möjliggöras.

 88. Med de som är inne i det aktiva
  arbetet och med parterna runtomkring.

 89. Ett sätt att möjliggöra samverkan är
  att undanröja hinder som sekretess.

 90. Att man får samtycke på
  att det som rör barnets skolgång-

 91. -det får vi prata om
  mellan BUP, socialtjänst och skola.

 92. Att det är öppna kanaler.

 93. Att man kan lyfta frågor som
  är relevanta för barnets skolgång.

 94. Det ska inte skvallras.

 95. Jag ska inte säga "hörde du?" om
  det inte har med skolgången att göra.

 96. Sekretessen ska röjas för sånt
  som kan öka skolnärvaron hos eleven.

 97. Sålla informationen. "Vad är relevant
  att skolan känner till"-

 98. -"kring föräldrarnas situation?"
  Vissa saker är relevanta, andra inte.

 99. Att sortera,
  eller laborera med delade möten.

 100. På ett möte sitter skolan med
  lite grand, sen lämnar dem.

 101. Att man tänker igenom vad syftet är
  med att lämna informationen vidare.

 102. Det är väldigt sällan som
  vi inte får föräldrarnas medgivande-

 103. -till att utbyta information.
  De kan ha en negativ historia-

 104. -med socialtjänst eller andra. Man
  tycker inte att nåt ska komma fram.

 105. "Varför ska ni ta upp det?"
  Men utifrån kartläggningen-

 106. -och allianserna som har skapats...
  "Vi vill dig väl."

 107. "Vi vill hjälpa er att åstadkomma
  förändring utifrån uppsatta mål."

 108. Att titta på varför det är viktigt
  för oss att kunna prata öppet.

 109. Det är sällan som föräldrarna säger
  att det kvittar.

 110. "Ni får inte prata med skolan
  om det där."

 111. Man brukar säga:
  "Okej, jag litar på er. Ta upp det."

 112. Ibland vill föräldrarna sitta med.

 113. Ibland känner de att det är skönt att
  vi kan ha möten, och att de slipper.

 114. De har kanske haft hundra möten.

 115. De kan tycka det är skönt att
  bli avlastade. "Det mötet slapp jag."

 116. Här tänker jag åter, med risk
  för att bli tjatig: Kartläggningen.

 117. Här har vi grundat. Vi har
  en bra relation med föräldrarna.

 118. Vi delar samma bild. De är trygga med
  att vi tar möten där de inte är med.

 119. De är trygga med att vi bryter
  sekretess. Vi har grundat relationen.

 120. De vet att vi arbetar tillsammans,
  och är överens om analyserna-

 121. -och problematiken.
  Vi är inte ute efter...

 122. "Den här mamman, den här skolan,
  den här rektorn verkar knasig."

 123. Vi är där för att arbeta
  utifrån det vi har kommit överens om.

 124. Vi har checkat av
  att vi uppfattat rätt.

 125. Det är utgångspunkten
  till förändring. Alltså...

 126. Så bra att göra så här på så många
  olika sätt. Kanske mest relationellt-

 127. -och samarbetsalliansen. Det finns
  mycket material kring ungdomarna.

 128. Vi skulle kunna begära in utredningar
  och läsa hur det verkar vara.

 129. Ibland ser man tydliga likheter
  mellan ärendena.

 130. "Så här var det för Kalle.
  Det är nog likadant för Lisa."

 131. I mångt och mycket stämmer det.
  Skulle vi bara göra så-

 132. -missar vi alliansdelen
  och det relationella.

 133. Då kan vi inte förändra. Jag tror det
  betyder mycket in i förändringsfas.

 134. Lite kort om vad vi gör i arbetet
  med elev, föräldrar och skola.

 135. Det finns gemensamma komponenter.
  Att få en förståelse för-

 136. -varför det blivit som det blivit.
  Varför ser det ut som det gör?

 137. Vi pratade om psykoedukation.
  Att utbilda kring svårigheter-

 138. -som uppmärksammats i kartläggningen.

 139. Det görs till elev, föräldrar
  och skola.

 140. Eleven ska få förståelse för
  vilka svårigheter eleven har.

 141. Har man fått en diagnos?
  Diagnosen säger inte så mycket.

 142. Adhd ser olika ut
  för alla som har adhd.

 143. Titta på individen.
  "Vad betyder adhd just för mig?"

 144. "Vad blir svårt för mig
  utifrån de här svårigheterna?"

 145. Prata med föräldrarna om
  barnets svårigheter och deras egna.

 146. Vilka situationer de hamnar i
  som blir svåra att hantera.

 147. Och för skolan: De måste självklart
  veta vad som är elevens svårigheter.

 148. Hur ska de möta eleven
  på ett annat sätt?

 149. Hur ska de fånga upp eleven?

 150. Pedagogiskt,
  men även kring ångestproblematik-

 151. -en neuropsykiatrisk diagnos
  eller en depression.

 152. Vad behöver de känna till? Vågar man
  ställa krav på en deprimerad Ia?

 153. Eller går hon sönder och bara gråter?
  Är det farligt att ställa krav på Ia?

 154. Att förklara att de här kraven
  kan du ställa. Det här kan du göra.

 155. Struktur. Vi träffar eleven ofta.

 156. Ofta flera gånger i veckan.

 157. Vi kanske har kontakt dagligen,
  men gör hembesök tre gånger i veckan.

 158. Det varierar
  beroende på vilken fas man är i.

 159. Man träffar först eleven
  på hemmaplan.

 160. Föräldrarna träffar vi
  på mottagningen en gång i veckan.

 161. Utöver det träffar vi dem på hembesök
  eller vid telefonuppföljningar.

 162. Att ha möte på mottagningen
  ger oss en struktur.

 163. Vi fångas inte
  av turbulens i hemmet-

 164. -eller av den skällande hunden
  som hoppar på benet.

 165. Vissa är hundrädda, andra tycker det
  är störande med en bjäbbande hund.

 166. En hund som kan vara bra när man
  ska skapa en allians med ungdomen.

 167. "Såg du? Jag tycker det här är
  läskigt, du tycker det är läskigt."

 168. Möten med skolan också veckovis. Vi
  kanske inte tar dem på plats, men...

 169. ...det sker en avstämning med skolan.

 170. Förändringsdelen? Det handlar om
  att jobba för ett skolnärmande.

 171. För eleven handlar det om att titta
  på vilka färdigheter som behövs.

 172. Hur ska stegen för att träna dem
  läggas upp?

 173. För föräldrarna: Hur ska de stötta
  barnet att klara av att utföra dem?

 174. Vad behövs
  för att de ska känna sig trygga?

 175. Vad behöver de för att våga pusha på
  eleven när eleven gråter på morgonen?

 176. Om det är det som händer. Hur
  ska de våga stå fast vid planeringen?

 177. Vi hjälper föräldrarna att se hur
  de ska återupprätta strukturen hemma.

 178. Vanlig struktur för en tolvåring.

 179. "Vi sitter vid middagsbordet vid
  den här tiden. Vi äter tillsammans."

 180. Hur kan man få föräldrarna
  att få tillbaka det de har tappat?

 181. För skolan handlar det om
  vilka anpassningar som behöver göras.

 182. Anpassningar i det pedagogiska stödet
  och i bemötandet.

 183. Behöver man göra saker
  i klassrumsmiljön?

 184. Det kan vara många anpassningar.

 185. Sen är det samverkan. Att jobba på
  att eleven, föräldrarna och skolan-

 186. -har en fortsatt bra kontakt.
  Att det blir ett bra...

 187. Att informationsflödet funkar bra.

 188. Och också jobba på att informations-
  flödet på skolan funkar bra.

 189. Som pedagog och mentor
  kan man vara helt med på planeringen.

 190. Sen har man träliga kolleger
  som tycker nåt helt annat.

 191. Som inte alls förstår varför
  man ska göra de här anpassningarna.

 192. Man måste hjälpa skolan, så
  att hela organisationen är överens-

 193. -om att man gör så här därför
  att eleven behöver det just nu.

 194. Bilden visar
  att det måste hänga ihop.

 195. Vi gör en planering
  och arbetar i små steg.

 196. Att vi kan säga tryggt till skolan
  att det här är en bra planering-

 197. -eller att vi tror det, det är
  för att vi checkar av med eleven.

 198. "Är det här ett möjligt nästa steg?"
  "Ja", säger han eller hon.

 199. Vi säger till skolan: "Vi har
  fått ok. Hur kan vi lägga upp det?"

 200. "Vilket klassrum, vilken lärare?
  Var i skolan?"

 201. Ett ständigt planerande tillsammans.
  Vi pratar om gemensamma mål.

 202. Jag vill lyfta gemensam planering.
  Många av ungdomarna vi träffar...

 203. Vi kan inte bara dänga en planering
  i huvudet-

 204. -som handlar om
  att i små steg närma sig skolan.

 205. Det skulle gå i baklås.
  Planeringen måste göras tillsammans.

 206. Det är därför arbetet blir intensivt.

 207. "Vad är möjligt? Vad behöver vi göra
  i relation till elev och föräldrar?"

 208. "Hur kan de finnas där och stötta?"
  Och i relation till skolan.

 209. Det är
  ett sammanklistrat behandlingsarbete.

 210. -Ett helt nytt begrepp.
  -Sammanklistrat.

 211. Man kan lägga till att kartläggnings-
  fasen pågår i 3-4 veckor.

 212. Vi gör en omfattande kartläggning,
  men också en intensiv kartläggning.

 213. Under behandlingen fortsätter kart-
  läggningen när vi testar nya saker.

 214. En elev som har suttit hemma ett år.
  Vi vet inte hur det blir-

 215. -för att vi har kartlagt
  i tre veckor.

 216. Vi får reda på hur det är för eleven
  när vi testar saker.

 217. Hur blir det för föräldrarna
  när vi testar?

 218. Det blir en fortsatt kartläggning.
  Man provar och utvärderar.

 219. "Föll det ut som vi tänkt oss,
  eller måste vi göra justeringar?"

 220. Det går inte att ha en planering,
  och så bara köra i tolv veckor.

 221. "Vi provar det här i dag
  och ser hur det faller ut."

 222. "Sen ser vi om vi håller fast vid det
  i morgon, eller om vi behöver ändra."

 223. Lite bilder, ni får power pointen,
  och så lite text kring det vi sa.

 224. Mycket handlar om det vi pratar om.
  Vad är målet? Hur ser stegen ut?

 225. Det här är ett av de valbara passen,
  som våra kolleger ska prata mer om.

 226. Vad behöver eleven för att klara
  de små stegen? Hur tränar vi det?

 227. Man kan tänka sig en träningsstege
  eller en skolstege.

 228. På vilken nivå börjar vi,
  och vad kommer sen?

 229. Också en stege som kan förändras. Man
  kan ha vissa idéer när man börjar.

 230. "Det här kommer först och sen det."
  I takt med att man får en ökad...

 231. ...aktivering och sen en ökad skol-
  närvaro, så förändras det förstås.

 232. Det man trodde skulle vara jättesvårt
  är kanske inte svårt.

 233. Mer om det i eftermiddag.

 234. Ett kort exempel: Vi pratar om elever
  som har suttit hemma lång tid.

 235. Vi tänker oss ett spann av elever
  som har allt från vanlig oro-

 236. -till en omfattande ångestproblematik
  och hemmasittande.

 237. Ni kan alla känna igen er i
  en sån här situation-

 238. -att prata inför en grupp. Oavsett
  om det är hundra personer eller tio.

 239. De flesta tycker det är lite pirrigt.

 240. För en elev är motsvarande situation
  att redovisa i klassen.

 241. Det är ett tydligt mål
  som många elever kan uttrycka.

 242. "Mitt mål är att hålla en svenska-
  redovisning, jag vill ha minst B."

 243. Då måste man redovisa för klassen.

 244. Jag vet inte om det är så,
  jag hittar på.

 245. Det krävs vissa saker
  för att få sitt betyg.

 246. "Jag vill kunna hålla en redovisning.
  Det är omöjligt, det är så jobbigt."

 247. Ett första steg inför att göra det...

 248. Vad är det jobbiga? Jo, alla
  tittar på en. På ett konstigt sätt.

 249. "De tycker jag är knäpp, eller
  så har jag glömt att knäppa gylfen."

 250. Ett första steg att träna på det här
  kan vara att bara räcka upp handen.

 251. Vad händer då?
  Jo, då tittar folk på en.

 252. Framförallt
  om man aldrig har gjort det tidigare.

 253. Här kommer det fiffiga in
  med att vi har kontakt med skolan.

 254. Skola och behandling är en helhet.
  Vi har en mentor med på planering.

 255. "Robert räcker upp handen,
  men han ska inte få frågan."

 256. "Han räcker upp handen,
  men ska inte få frågan."

 257. Vi förankrar det med mentorn.

 258. Tredje lektionen ska han räcka
  upp handen och få en fråga.

 259. Då har vi kollat av vilken fråga
  han ska få och vad svaret är.

 260. Så man känner att man svarar rätt-

 261. -om den stora rädslan
  är att svara fel eller göra bort sig.

 262. Man går så stegvis tills man
  i nån bemärkelse kan stå upp-

 263. -och hålla en redovisning. Oavsett
  om det är i helklass eller inte.

 264. Små, små steg.
  Träna gradvis ihop med skolan.

 265. Att skola och behandling
  blir en enhet.

 266. Att skolan blir
  en utmärkt arena att träna det på.

 267. Det är inget vi kan göra vid köks-
  bordet eller i ett mottagningsrum.

 268. Nu kan du bläddra.

 269. Våra tankar kring förändring
  handlar om psykoedukation-

 270. -kring svårigheter
  som hindrar eleven.

 271. Att i små steg närma sig skolan,
  tätt ihop med föräldrar och skola.

 272. Att ge skola och föräldrar kunskap-

 273. -om hur de kan stötta eleven
  mot sitt målbeteende.

 274. Men så undrar man:
  Vad upplever ungdomarna?

 275. Jag ska återvända
  till flickan jag läste kring.

 276. Så här beskriver hon vad som gjorde
  att hon kunde återvända till skolan.

 277. "Vad gjorde att du kunde komma
  tillbaka till skolan? Vad hjälpte?"

 278. "Det som hjälpte mig
  var att komma till Magelungen."

 279. "Med varje resa dit
  blev det lite enklare."

 280. "Det som hjälpte där var att
  det inte fanns någon som dömde mig."

 281. "Tidigare
  fick jag alltid höra samma sak."

 282. "Att det var så synd om mig
  och mina föräldrar."

 283. "Jag skulle inte komma nånstans,
  och jag var ett hopplöst barn"-

 284. -"som inte skulle bli nånting."

 285. "Jag var så trött på alla dömande
  åsikter, verbala och icke-verbala."

 286. "Allt från en förolämpande kommentar
  till ett nedlåtande ansiktsuttryck."

 287. "Ett falskt leende
  och en klapp på axeln."

 288. "Jag ville stanna hemma ännu mer."

 289. "Att få prata med folk
  som genuint ville lyssna"-

 290. -"och som inte skulle döma mig,
  hjälpte mig mest av allt."

 291. Jag tycker att hon beskriver det
  så otroligt bra.

 292. Det hoppfulla
  är att ge henne det här.

 293. Att vara intresserad av henne
  och inte döma.

 294. Att inte påpeka
  att "det här är inte bra för dig".

 295. "Hur ska det bli för dina föräldrar?"

 296. Att bemöta henne på ett annat sätt
  kostar ingenting.

 297. Det är inga dyra resurser,
  eller tio anställda assistenter.

 298. Inget klassrum som måste byggas om.
  Det handlar om hur vi bemöter dem.

 299. Bara genom att bemöta på ett
  annat sätt kommer vi väldigt långt.

 300. Det känns hoppfullt, tycker jag.
  Jag gissar att ni är bra på det här.

 301. Ni har nog samma förhållningssätt
  som vi har. Att inte döma.

 302. Att vara intresserad,
  och undra hur vi kan jobba framåt.

 303. Ni får vara budbärare utåt
  till de som behöver ökad kunskap.

 304. Jag tror att det skiftar mycket.

 305. Sprid budskapet att genom ett
  annat bemötande så kommer vi långt.

 306. Jag tror inte vi kommer hela vägen,
  men uppenbarligen långt.

 307. Det kan vara små saker i bemötandet.
  Det är en färdighet som man kan öva.

 308. Vi gör också bort oss. Vi blir inte
  bra av att ha gjort det bra en gång.

 309. Vi får hela tiden öva.
  Vi lär oss av fällorna.

 310. "Det här var jobbigt för eleven."
  "Här bemöttes inte föräldrarna bra."

 311. Återigen, på en skola
  eller i en organisation vilken som-

 312. -ska man tänka på
  att nå ut med budskapet till alla.

 313. En sak är att de här eleverna ska
  drälla in lite utifrån sina behov.

 314. Nån lärare kanske tycker: "Varför
  ska de komma tio minuter sent?"

 315. Läraren kanske tänker...
  Det här händer emellanåt.

 316. Läraren säger: "Jag måste markera.
  Om de kommer in sent"-

 317. -"hur blir det då om jag inte säger
  åt dem att vi redan har börjat?"

 318. "Oavsett röstläge."

 319. Då kan man jobba med att få dem att
  förstå varför man inte ska säga det.

 320. Och om det måste tas upp
  jobbiga saker, hur ska man nämna dem?

 321. De här eleverna är väldigt känsliga.

 322. De kan uppleva det som inte
  är en taskig kommentar som taskig.

 323. Bara nyansskillnaden i "kul att du
  är här" och "kul att du är här".

 324. En liten nyansskillnad i orden,
  som man själv inte ens märker-

 325. -och eleven upplever
  att det är en jättepik.

 326. Kanske är det så att när man
  är entusiastisk och säger det-

 327. -blir det för mycket fokus på eleven.

 328. Då skiter det sig.
  Man måste tänka på det också.

 329. Ska det vara pukor och trumpeter,
  eller ska man inte låtsas om det?

 330. Man får utforska det också.

 331. Det är viktigt att fundera kring.
  "Jag har varit borta i två år."

 332. "Var ska jag börja?
  Vilken kurs kan jag hoppa över?"

 333. "Vilket ämne kommer först?"
  Där behöver vi skolans hjälp.

 334. Jag vet inte hur man lägger upp
  en kurs när man har varit borta.

 335. Där behöver jag pedagogernas hjälp.
  Fantastiskt att samarbeta.

 336. Vi behöver också planera
  kring bemötande.

 337. "Hur ska det vara
  när du kommer tillbaka?"

 338. De flesta vill att det ska vara som
  vanligt. Inga pukor och trumpeter.

 339. Det ska vara som vanligt.
  Man vill veta var man ska sitta.

 340. "Vilken lektion är det?
  Vad förväntas av mig? Vilka är där?"

 341. Men att verkligen rigga kring det.

 342. Hur upplever skolan det
  att samarbeta med oss?

 343. Det här är en resursskola,
  en väldigt bra resursskola.

 344. Mycket kunskap, ett bra arbete.
  Vi kände lite att:

 345. "Vad ska vi tillföra här?
  De verkar ha mycket kunskap."

 346. Enligt dem var det ett bra samarbete.
  Skola och behandling kunde mötas.

 347. De insåg vikten av ett systematiskt
  arbete och väl planerade åtgärder.

 348. Att kunna ta de här små stegen
  och att vara konsekvent.

 349. De såg fördelarna med ett gediget
  förarbete med elev och föräldrar-

 350. -innan det var dags
  att komma in i skolmiljön.

 351. Det var skönt med ett bollplank
  när svårigheter uppstod.

 352. Det är klart att svårigheter uppstår,
  hur bra planeringar man än gör-

 353. -så uppstår det svårigheter.
  De uppskattade teamkänslan.

 354. Att inte vara ensam mentor
  som ska möta Kalle-

 355. -och bära hela Kalles eventuella
  ökade skolnärvaro på sina axlar.

 356. Och kanske
  ett eventuellt misslyckande.

 357. "Vi är ett team som arbetar
  tillsammans kring eleven."

 358. Det var så klart ömsesidigt.
  Det var hur vi upplever samarbetet.

 359. Vi ser också vikten av att vara team.
  Om man har en skola där det funkar-

 360. -är det guld värt. Även
  de andra punkterna är ömsesidiga.

 361. En klassiker: Att vi planerar
  och sätter in åtgärder utan att...

 362. ...ha en tanke på nästa steg.

 363. Och utan att ha en tanke på
  hur vi ska se om åtgärden fungerar.

 364. Vi sa att när vi börjar förändra
  gör vi en daglig koll på-

 365. -hur åtgärden verkar falla ut.
  "Går det i den riktning vi önskar?"

 366. Att alltid tänka på det vid
  förändringsarbete eller intervention.

 367. Att ha en plan för
  hur vi ska följa upp det och när.

 368. Och om det finns ett nästa steg,
  vad ska vi i så fall börja planera?

 369. Det kan vara så...
  Vi ser tyvärr att...

 370. I vår position ser vi
  när det inte har fungerat så bra.

 371. Men skolors åtgärdsprogram,
  eller andra insatser som har gjorts-

 372. -där kan det brista i tanken på
  hur man ska följa upp och utvärdera.

 373. Man föreslår nåt som kan vara bra,
  men inte hur man ska följa upp det.

 374. Man skriver nåt som hamnar i en låda-

 375. -tills man senare upptäcker
  att det är fortsatt alarmerande.

 376. Då hittar man protokollet.
  "Gjorde vi det här?"

 377. Att följa upp och
  utvärdera insatserna man sätter in.

 378. Även om man gör anpassningar...
  En klassiker är att ta bort idrotten.

 379. Det kan vara behövligt.
  De dunkande basketbollarna-

 380. -eller lukten i omklädningsrummet
  hindrar. "Vi tar bort det en tid."

 381. "Hur tränar vi elevens
  idrottsfärdigheter under tiden?"

 382. "Hur kan vi anpassa idrottssalen?"
  För vad händer sen-

 383. -när det är dags för idrott igen
  om ingenting har gjorts?

 384. Varken för elev, eller
  i skol- eller bemötandesammanhang.

 385. Då är vi tillbaka på ruta ett. Det
  är faran med att sjukskriva elever.

 386. Att bara sjukskriva,
  men inte ge behandling under tiden-

 387. -som gör eleven mer redo, eller att
  inte arbeta på anpassningssidan...

 388. Att inte bara plocka bort
  och tänka att nu är det löst.

 389. Det kommer tillbaka en dag.

 390. Då måste vi ge andra förutsättningar
  för att det ska lyckas bättre.

 391. Det släpper inte över tid.

 392. Det är också en sån sak, att
  utvärdera och tänka på nästa steg.

 393. Det blir inte alltid som planerat.

 394. Vi har haft mycket fokus på att prata
  om elever, små steg och skolnärmande.

 395. Vi tänker att det ibland är
  lika mycket små steg för föräldrarna.

 396. Det är ett jättesvårt arbete ibland
  för föräldrarna.

 397. Jag tänker på ett ärende.
  Vi jobbade stegvis med eleven.

 398. Vi började jobba hemma med dygnsrytm
  och struktur i hemmet.

 399. Sen kom vi till skolnärmande:
  Åka i bilen till skolan och titta.

 400. Nästa steg var helt oväntat:
  Han ville vara med på rast.

 401. Jag tänkte att det var en sjua, åtta.
  Nej, det var en tvåa.

 402. Det var han med på. Nästa steg
  var att ta klivet in i klassrummet.

 403. Vi hade riggat med mentor
  och träffar. Det var väl förberett.

 404. Det var en pojke
  som ringde mycket hem.

 405. Separerade föräldrar. Han ringde
  först till pappa och sen till mamma-

 406. -när han upplevde att det kändes
  jobbigt. Han fick ont i magen.

 407. Då ringde han först till pappa
  och sen till mamma.

 408. Vi fattade att det här troligtvis
  skulle hända. Vi riggade för det.

 409. Det var väldigt bra planerat. Vi hade
  pratat med pojken och föräldrarna.

 410. Vi kände att det var svårt att veta
  när han ringde-

 411. -om det var rimligt
  att ha som instruktion-

 412. -att pappan skulle säga att
  han ska fortsätta in i klassrummet.

 413. Vi kände oss osäkra. Vår överens-
  kommelse var att om han ringde-

 414. -skulle de säga: "Jag ska kolla med
  Ia och Robert. Jag ringer tillbaka."

 415. Det tyckte vi var en bra
  överenskommelse. Föräldrarna också.

 416. Jag kommer väl ihåg att jag satt
  på en buss på väg till nåt hembesök.

 417. Jag får ett mess från pappan.
  Han skriver:

 418. "Det var en akut situation. Jag
  har hämtat honom, nu är allt bra."

 419. Min reaktion var: "Vad händer?
  Vi hade en tydlig överenskommelse."

 420. "Det här verkade spricka totalt."

 421. Jag blev lite uppgiven,
  jag tyckte att vi hade planerat bra.

 422. Ringde Robert, som sa att vi behövde
  träffa pappan och nysta i det.

 423. Det som blev tydligt i samtalet med
  pappan när vi ritade våra SBK-kedjor-

 424. -om vad som händer när pojken ringer
  och vad det blir för konsekvens...

 425. Planeringen som vi hade gjort,
  som hade rimliga steg för pojken-

 426. -blev för stort för pappan.

 427. Det var jättesvårt att stå emot när
  pojken ringde och ville bli hämtad.

 428. Det pojken beskrev i situationen var:

 429. "Det kändes jobbigt,
  så jag ringde pappa."

 430. "Vad hade du gjort om pappa inte hade
  svarat?" "Då hade jag ringt mamma."

 431. "Och om mamma inte svarat?"

 432. "Då hade jag gått till min mentor och
  frågat vilken lektion jag ska ha."

 433. "Okej." I hans perspektiv
  var det en jättebra lösning.

 434. "Pappa och mamma svarar inte,
  men jag har min mentor."

 435. Det var nån osäkerhet
  kring vilket ämne det var.

 436. Han hade löst det med hjälp
  av mentorn. Han hade fixat det.

 437. Men pappan fixade det inte.
  Det hade vi missat.

 438. Vi förstod inte
  hur svårt det skulle vara för pappan.

 439. Här tänker jag att det som är viktigt
  när det inte blir som planerat-

 440. -är att analysera varför det blev så.

 441. Inte tänka "vilka hopplösa föräldrar
  som inte kan följa planeringen".

 442. Att analysera varför. "Vad är
  funktionen av att hämta sin pojke?"

 443. "Kunde vi ha gjort nåt annorlunda?"
  Ja, vi skulle ha suttit med pappan-

 444. -när pojken skulle in i klassrummet.
  Vi visste att han skulle ringa.

 445. Vi behöver vara ödmjuka.
  Det här var vår miss.

 446. Vi hade inte fattat. Vi kommer
  ingenvart med "pappa, skärp dig".

 447. Vi behöver säga att det var en miss.

 448. Vi gör justeringar
  och sen provar vi igen.

 449. Den avslutande,
  vidmakthållande fasen.

 450. Kartläggning
  och behandlingsinsatser i all ära-

 451. -men nåt vi funderar på är hur vi
  ska få det att hålla i sig över tid.

 452. Förändringsarbetet vi gör, hur
  ska det hålla i sig när vi slutar?

 453. Även när man har avslutat
  en intensiv insats.

 454. Det tänket rör alla insatser,
  oavsett om de görs på skolan-

 455. -eller om det är BUP
  och socialtjänst.

 456. Hur får man det att funka
  när själva insatsen minskas?

 457. Vi har jobbat med hög intensitet,
  och ibland träffat familjer dagligen.

 458. Ju längre in i arbetet vi kommer,
  desto mer drar vi oss tillbaka.

 459. Vi minskar intensiteten.
  Det som vi i början självklart gör...

 460. Vi går in i början
  och tar nästan över från föräldrarna.

 461. De känner att de inte fixar det.

 462. Vi kan stå för praktiska saker,
  som att hämta eleven på morgonen-

 463. -och skjutsa eleven till skolan.
  Vi kanske coachar elev och föräldrar-

 464. -kring hur föräldrarna ska göra.

 465. En förälder bad oss om hjälp att
  lyckas ta sig hemifrån på mornarna.

 466. Hon hamnade i situationer
  där hon kände:

 467. "När barnen börjar bråka i hallen
  och ska stanna hemma"-

 468. -"försöker jag mildra konflikter.
  Men det blir bara värre."

 469. "Det funkar bättre när jag inte är
  hemma. När jag försöker stävja det"-

 470. -"slutar det med
  att de stannar hemma från skolan."

 471. Hon bad oss att ringa
  och lotsa ut henne från hemmet.

 472. "Har du på dig skorna? Bra. Öppna
  ytterdörren, jag vill höra det."

 473. Det är en jättestor insats,
  ett jättestort ingrepp-

 474. -om man inte
  hade haft föräldern med sig.

 475. Det kan man göra i början.

 476. Gör vi det efter tolv eller nio
  månader när vi snart ska sluta ses-

 477. -då kommer det inte att funka.
  Då måste de ha fått färdigheterna.

 478. Att tänka på
  när man ska dra sig tillbaka.

 479. När i tid ska man dra sig tillbaka?

 480. Hur ska effekterna
  hålla i sig över tid?

 481. Rätt mycket har man lagt tillbaka på
  föräldrar, skola och elev att klara-

 482. -redan under behandlingen.

 483. Vidmakthållandet påbörjas så fort
  ett förändringsarbete påbörjas.

 484. Då har man med sig hur det man tränar
  ska vidmakthållas.

 485. "Hur ska du klara det på egen hand?"

 486. -Så hur går det, då?
  -Inte bra alls. Det är tomt.

 487. Konstigt!
  Jag får prata kring hur det går.

 488. Kommer ni ihåg våra inmätningar?
  Vi mäter skolnärvaro-

 489. -ångest och depression.
  Vi har formuläret SDQ-

 490. -som mäter styrkor och svårigheter.
  Och vi har formuläret Livets stege.

 491. Vi har ganska preliminära resultat.

 492. Elevunderlaget är för litet för
  att säga nåt med statistisk säkerhet.

 493. Men skolnärvaron tycks öka om man
  jämför innan med efter behandling.

 494. Deras ångest och depression sjunker
  om man jämför innan med efter.

 495. De är i högre grad
  mer tillfredsställda med livet.

 496. Vi ser också att de svårigheter
  man har skattat från början minskar-

 497. -och påverkan på livet minskar också.

 498. Det verkar som ganska lovande
  resultat. Men fortfarande för litet.

 499. Det går att åstadkomma förändring-

 500. -även för de som
  har varit hemma länge från skolan.

 501. Hoppa till den sista sliden, Ia.

 502. Den här kan ni läsa er till.

 503. Vi återvänder till flickan,
  som vi jobbade med under ett års tid-

 504. -och avslutade. Då undrar man alltid
  hur det har gått.

 505. Det var inte jättelätt att avsluta.
  Hon var tillbaka i skolan-

 506. -men fortfarande halvsvajigt.

 507. Sen kom det ett brev till mig.
  Hon skriver så här:

 508. "I flera veckor har jag funderat på
  ögonblicket när jag skriver det här."

 509. "I januari slogs jag av idén, men
  det var sex månader framåt i tiden."

 510. "Så långt fram var det läskigt
  att bara tänka, minst sagt planera."

 511. "I mitten av april var andra gången.
  Nu visste jag vad jag skulle göra."

 512. "Men 90 dagar är fortfarande mycket.
  Nu är det juni."

 513. "Jag sitter i en hotellobby
  och skriver. Jag sammanfattar kort:"

 514. "23 april. Åkte till Magelungen
  för sista gången."

 515. "24 april. Såg Justin Bieber."

 516. "15 maj. Spenderade en vecka
  på vackra Cypern."

 517. "13 juni.
  Skolavslutning för åttorna."

 518. "23 augusti. Började mitt sista år."

 519. "7 januari. Började sista terminen,
  full av tjejdrama"-

 520. -"nationella prov, som jag gjorde
  enskilt, och gymnasieantagning."

 521. "11 juni. Niornas bal.
  Trodde aldrig jag skulle gå på den."

 522. "12 juni. Sista avslutningsdagen
  och avresa till England."

 523. "15 juni.
  Sitter i London och skriver det här."

 524. "Det var en kort sammanfattning
  av vad som varit sedan sist vi sågs."

 525. "Nu kommer det viktigaste: Tack.
  Utan er hade det aldrig gått."

 526. Det sammanfattar så mycket. Det
  är så viktigt att få dem till skolan.

 527. Man missar hela sin skolgång.

 528. Det är inte bara matte och fysik
  man missar, utan allt det andra.

 529. Tjejdramat.
  Det sociala som också sker på skolan.

 530. Vi har mycket att vinna på
  att få tillbaka dem i skolan.

 531. Det var det!

 532. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Neuropsykiatri och behandling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Allmän medicin, Elever, Elever som avbryter studierna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Neuropsykiatriska diagnoser, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Varför blir vissa elever hemmasittare?

Vilka är de tidiga tecknen på oroande skolfrånvaro, och vad kan skolan göra i det förebyggande arbetet? Hur ser vardagen ut för de elever som har mycket hög skolfrånvaro och som blir föremål för behandlingsinsatser? Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Behandling av hemmasittande elever

En bra kartläggning utgör en viktig grund att stå på i alla behandlingsinsatser. Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar varför man bör kartlägga problematiken och hur gör man det i behandlingen av hemmasittande elever. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Stötta de skolfrånvarande

Marit Sahlström, projektledare på Stadsmissionens insats Oneeighty, berättar om hur man arbetar med unga som har stor eller total skolfrånvaro. Oneeighty arbetar via internet och stöttar ungdomar tillbaka till skolan och till ett socialt sammanhang. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Juridiken kring hemmasittaren

Vem ansvarar för elevens skolgång? Vad måste skolan göra? Vad får socialtjänsten göra? Mikael Hellstadius, skoljurist, svarar på dessa frågor och talar om juridiken kring hemmasittaren. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Den avgörande alliansen

Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar om hur man skapar gemensamma mål och hur man bemöter och lyssnar till de elever man behandlar. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Neuropsykiatri och behandling

Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Hemmasittare i Lidingö

Teamet bakom projektet Ökad skolnärvaro i Lidingö stad berättar om sin modell för att arbeta med hemmasittare och hur de har implementerat ett kommunövergripande arbete för att minska den totala skolfrånvaron i kommunen. Medverkande: Ann Gottfridsson, Hasse Larsson, Per Wirén och Michael Lidman. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Skolavhopp bland unga i Norden

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Vad säger forskningen om hemmasittare?

Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.