Titta

UR Samtiden - Hemmasittare

UR Samtiden - Hemmasittare

Om UR Samtiden - Hemmasittare

Föreläsningar och diskussioner om elever med långvarig skolfrånvaro. Inspelat den 21-22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Hemmasittare : Skolavhopp bland unga i NordenDela
 1. Om man anstränger sig utan att få
  hjälp, och står och trampar vatten-

 2. -utvecklar man förr eller senare
  psykisk ohälsa.

 3. Fantastiskt underbart att vara här.
  Jag tänkte presentera mig lite kort.

 4. Jag har jobbat på myndigheten för
  ungdoms- och civilsamhällesfrågor-

 5. -och följt ungdomspolitiken, även
  i temagruppen "Unga i arbetslivet".

 6. I grunden är jag forskare, och har
  sysslat med ungdomsfrågor i 25 år.

 7. Och nu har jag fått förmånen
  att arbeta med ett projekt-

 8. -som Nordiska ministerrådet
  har prioriterat.

 9. Jag jobbar, som Peter sa,
  på Nordens Välfärdscenter.

 10. Det är en institution
  kopplad till Nordiska ministerrådet.

 11. De har sitt huvudkontor i Köpenhamn-

 12. -och de har tolv nordiska
  institutioner kopplade till sig.

 13. Nordens Välfärdscenter
  är en av dessa tolv.

 14. Vi får uppdrag om välfärdspolitiska
  frågor, sociala frågor, utbildning-

 15. -och etablering på arbetsmarknaden.

 16. Allt vi gör ska täcka hela Norden.

 17. Innan jag går vidare,
  vore det trevligt att veta-

 18. -vilka jag har framför mig.
  En handuppräckning.

 19. Hur många jobbar direkt
  med unga människor eller barn?

 20. Hur många jobbar i skolans värld?

 21. Hur många av er är forskare?

 22. Hur många av er är byråkrater, och
  sitter på förvaltningar i kommunen?

 23. Det känns
  som om vi är gjorda för varann.

 24. Fantastisk publik. Jag tänkte börja
  med att visa en film. En kort film.

 25. Min skolgång har varit problematisk,
  eftersom jag har haft depressioner.

 26. Jag hade social fobi
  och var rädd att jag inte dög.

 27. Bland barn och unga har en av fem
  ångest, depressioner eller ätstörningar.

 28. Mina första femton år hade jag
  inga vänner. Det påverkade mig starkt.

 29. Ungdomar är den åldersgrupp
  som lider mest av ensamhet.

 30. Hos en av tre går problem med
  ensamhet ut över skolan och vardagen.

 31. Resultatet blir ofta
  att man inte pluggar vidare.

 32. Jag tänkte att antingen tar jag livet
  av mig eller så dör jag av nåt.

 33. Mer än 500 personer
  begår självmord i Norge.

 34. Sju av tio är män.

 35. Värst var att ingen märkte det.

 36. Jag trodde att ingen såg mig
  eller brydde sig. Där hade jag fel.

 37. Folk bryr sig, men man måste säga till.

 38. VI måste våga fråga varandra
  hur vi har det.

 39. Jag vet inte varför jag började skada
  mig själv. Det bara blev så.

 40. Självskadebeteende
  är utbrett bland kvinnor.

 41. Hur många som skadar sig är inte känt.
  Mörkertalen är stora.

 42. Jag har försökt ta livet av mig
  massor av gånger.

 43. Jag är extremt självmordsbenägen.

 44. Nu är jag bara passiv.
  Dör jag så dör jag.

 45. Dör jag nu så gör jag det. Jag försöker
  varken orsaka det eller stoppa det.

 46. Behöver du nån att prata med?
  Ta kontakt med:

 47. Det här projektet som jag leder...

 48. ...fokuserar på två tematiska
  områden. År efter år har vi sett-

 49. -att ungas självupplevda
  psykiska ohälsa tyvärr ökar.

 50. Det gäller för alla nordiska länder.

 51. Vi i projektet
  har tittat på psykisk ohälsa.

 52. Ungdomar, som riskerar
  att hoppa av skolan i förtid-

 53. -och som får svårt
  att etablera sig på arbetsmarknaden.

 54. I dag är
  en avslutad gymnasieutbildning-

 55. -ett obligatoriskt körkort-

 56. -för att få det här
  självständiga livet och ett arbete.

 57. Förutom det temat har vi också
  fått ett uppdrag att titta på-

 58. -varför vi ser en ökning
  av unga vuxna-

 59. -som hamnar i aktivitetsersättning,
  alltså unga mellan 19 och 29 år.

 60. Man mår så pass dåligt att man...

 61. ...får aktivitetsersättning.

 62. Denna ökning vill man
  inte ska fortsätta.

 63. Den ökningen finns i alla nordiska
  länder. Det är de tematiska områdena-

 64. -i det här arbetet. De flesta projekt
  på Nordens Välfärdscenter-

 65. -förväntas komma med
  policyrekommendationer.

 66. Danskarna kallar det "anbefalinger".
  Jag gillar det.

 67. "Jag 'anbefaler'
  att politiker ska göra si och så."

 68. Vi har nu tagit fram
  policyrekommendationer-

 69. -efter tre års hårt arbete
  och ett antal publikationer.

 70. Men ibland tänker vi lite bättre...
  Bilder säger ibland mer än ord-

 71. -så jag tänkte visa er kartor,
  som är baserade på Eurostatstatistik-

 72. -för att ni ska se
  hur situationen ser ut.

 73. Hur många unga har vi
  mellan 16 och 29 år i Norden?

 74. Hur många har hamnat i förtidspension
  eller aktivitetsersättning?

 75. Jag pratar
  om de fem nordiska länderna-

 76. -plus de självstyrande områdena
  Grönland, Färöarna och Åland.

 77. 26 miljoner invånare bor i Norden-

 78. -och av dem är cirka 5,5 miljoner
  mellan 16 och 29 år.

 79. Och ungefär 19 % av den
  totala befolkningen i alla länder-

 80. -19 % är mellan 15 och 29 år
  i Norden.

 81. Men som ni ser på kartan
  finns det områden med fler unga-

 82. -såsom Island-

 83. -delar av Grönland-

 84. -och storstadsområdena.

 85. Det är glest med ungdomar
  i östra delen av Finland.

 86. Det ser lite olika ut.

 87. Och i områden med den mörkaste
  gröna färgen är det över 24 %-

 88. -som är i den här åldersgruppen.

 89. "Early school leaving" mäts i Europa
  att man har avslutat-

 90. -den obligatoriska grundutbildningen,
  och minst två år-

 91. -av gymnasial utbildning, men vi har
  oftast tre års gymnasieutbildning.

 92. Det här är statistik från 2014,
  som generellt visar på-

 93. -hur många det är som inte har-

 94. -en avslutad
  treårig gymnasieutbildning.

 95. Sverige är inte sämst i klassen.
  De har mycket att göra-

 96. -i vissa delar av Norge och Island.

 97. Jag vet inte om ni ser
  de här gröna cirklarna.

 98. Den mörkgröna färgen i cirkeln
  är män, och den ljusa är kvinnor.

 99. Generellt kan vi se
  att det är fler unga män-

 100. -som inte klarar av
  att avsluta sin...gymnasieutbildning.

 101. Arbetslösheten ser ut ungefär så här.
  Vi är bättre på utbildning i Sverige-

 102. -men inte så bra på att ge unga jobb.

 103. Men de senaste siffrorna visar
  att arbetslösheten-

 104. -bland unga i Sverige sjunker.
  Det är fantastiskt underbart.

 105. Den här kartan visar på unga vuxna,
  som hamnar i förtidspension-

 106. -eller aktivitetsersättning.
  Jag har blivit lite halvspråkig.

 107. Vissa uttryck säger jag
  på norska och danska.

 108. "Ressourceforløb" heter det i Danmark
  och aktivitetsersättning i Sverige.

 109. Men den här kartan visar
  inte bara på psykisk ohälsa-

 110. -utan det är funktionsnedsättningar,
  som gör att den här gruppen-

 111. -inte...klarar av
  att arbeta helt enkelt.

 112. Och gruppen "Needs"... "Need in
  education, employment or training".

 113. I Sverige pratar vi om UVAS, unga
  som varken arbetar eller studerar.

 114. Och den här gruppen
  är ju extremt heterogen-

 115. -men viss forskning visar också-

 116. -att den här heterogeniteten
  går att analysera-

 117. -och man kan se
  ungefär tre olika grupper-

 118. -i den här UVAS-statistiken.

 119. Det är unga som behöver
  extraordinärt mycket stöd-

 120. -för att klara av
  att gå till skolan eller arbetet.

 121. De måste kanske arbeta med
  sin psykiska ohälsa en längre tid-

 122. -och de behöver kanske mer komplex...

 123. ...hjälp för att gå vidare i livet.

 124. På den andra skalan
  har vi unga i statistiken-

 125. -som bara behöver tillgång till
  rätt nätverk för att få ett arbete-

 126. -som ganska lätt kan bli "job ready",
  som det heter ibland.

 127. Sen har vi gruppen mitt emellan, som
  kanske inte behöver långtgående stöd.

 128. Det går att anpassa våra välfärds...,
  vår välfärd, och tänka på-

 129. -att den här gruppen är heterogen,
  men vissa behöver långtgående stöd-

 130. -och andra behöver bara en liten
  knuff för att vara på banan igen.

 131. Det ser väldigt olika ut, och det
  som ligger bakom är problem i skolan.

 132. Det kan vara...
  Varför har man problem i skolan?

 133. Jag skrev en rapport för några
  år sen, "Tio orsaker till avhopp"-

 134. -där vi fick möjlighet-

 135. -att intervjua 379 unga avhoppare
  från gymnasieskolan.

 136. Tio orsaker är just att... De tio
  orsakerna är listade i rangordning.

 137. Den främsta orsaken till
  att många hoppade av var-

 138. -att de inte kände skoltillhörighet.
  De kände sig inte sedda.

 139. De var mobbade,
  framför allt av andra elever-

 140. -men i vissa fall kände
  de sig trakasserade av vissa lärare.

 141. Det var den främsta orsaken till
  att de fattade ett beslut-

 142. -att inte gå till skolan längre.
  Den andra orsaken till avhopp var-

 143. -att de inte fick tillräckligt
  mycket pedagogiskt stöd-

 144. -för att klara av de uppgifter
  som krävdes av dem.

 145. All forskning i världen... Kungliga
  Vetenskapsakademin lyfte det här-

 146. -för sex, sju år sen. När man
  tittade på all befintlig forskning-

 147. -som försökte se korrelationer
  eller samband mellan psykisk hälsa-

 148. -och utbildning,
  visade det sig så klart...

 149. Det är skönt att ha forskning
  på saker man tycker är självklara.

 150. Om man anstränger sig utan att få
  hjälp, och står och trampar vatten-

 151. -utvecklar man förr eller senare
  psykisk ohälsa.

 152. Är man deppig, är man
  inte mottaglig för information-

 153. -så det blir en ond cirkel.
  Därför är det extremt viktigt...

 154. Det är en mänsklig rättighet att
  alla våra barn ska gå ut årskurs 9-

 155. -och känna att de är bra. "Jag
  har lyckats. Jag är bra på nånting."

 156. Vi är ju alla bra på nånting,
  men tyvärr ser det inte ut så.

 157. Vi har också sett
  att en avslutad gymnasieutbildning-

 158. -med fullständiga betyg i alla ämnen-

 159. -är en extraordinärt
  stark skyddsfaktor-

 160. -för framför allt sårbara grupper-

 161. -såsom fosterbarn-

 162. -unga, som av olika anledningar...

 163. ...har högre risker
  att hamna i utanförskap helt enkelt.

 164. Den här gruppen
  kan ha haft problem hemma.

 165. Det kan handla om...psykisk ohälsa,
  och den ökar som sagt.

 166. I de flesta enkätundersökningar
  ser vi att det är fler unga kvinnor-

 167. -som säger
  att de har psykosomatiska besvär.

 168. Men vi ska också tänka på
  att inte dra för snabba slutsatser-

 169. -och tro att det är fler unga tjejer
  som mår dåligt.

 170. Myndigheten för
  ungdoms- och civilsamhällesfrågor-

 171. -har tittat på den här frågan,
  och det kan vara så att unga män...

 172. Nu måste jag generalisera. Unga män
  är inte så socialiserade till-

 173. -att prata om känslor
  och sätta ord på hur de mår.

 174. Det finns undantag, men många
  är fortfarande fast i en machokultur-

 175. -där det gäller att bita ihop.
  Många unga mäns psykiska ohälsa-

 176. -visar sig på ett annat sätt. De
  blir utåtagerande, de hamnar i våld-

 177. -missbruk etcetera. Men många unga
  kvinnor har ett mer introvert sätt-

 178. -att behandla sin psykiska ohälsa. De
  hamnar kanske i självskadebeteende-

 179. -eller utvecklar ätstörningar.

 180. Vi måste nog tänka på
  vilka genusglasögon vi har på oss.

 181. Det är viktigt att upptäcka barn
  och ungas psykiska ohälsa tidigt.

 182. Ju tidigare, desto bättre.
  Tidigt är billigt och sent är dyrt.

 183. Det är svårt
  att övertyga politiker om det.

 184. I gruppen UVAS-

 185. -är det vanligt med neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning-

 186. -och kognitiv funktionsnedsättning.
  Det pratar vi inte så mycket om.

 187. Unga människor
  som har intellektuella svårigheter-

 188. -att faktiskt följa
  dagens prestationskrav i skolan.

 189. De finns i varje klass, och
  de behöver specialpedagogiskt stöd-

 190. -för att klara sig.
  Sociala fobier känner ni väl till-

 191. -om ni jobbar med unga,
  som isolerar sig själva.

 192. Ju längre de är hemma, desto större
  risk att de utvecklar sociala fobier.

 193. Ju längre de är hemma,
  desto längre tid tar det-

 194. -att få in dem i nån
  vettig aktivitet, sysselsättning.

 195. Vi har även läs- och skrivsvårigheter
  i gruppen.

 196. Vi har tagit fram
  nio olika publikationer-

 197. -och ungdomsperspektivet
  har varit vägledande.

 198. Ingenting om unga utan unga.
  Vi har intervjuat många ungdomar-

 199. -i alla delar av Norden-

 200. -och även professioner,
  som arbetar med dessa unga.

 201. En väldigt stark indikator,
  där det finns risker-

 202. -att utveckla psykisk ohälsa,
  är att känna sig ensam-

 203. -när man är barn och ung.
  Det är ganska självklart.

 204. Man är ung, man vill frigöra sig
  från sina föräldrar-

 205. -man vill gå in i vuxenlivet
  och skapa sina egna nätverk.

 206. Är man ensam då,
  är man ganska utsatt.

 207. Man har framför allt
  den här känslan av att inte passa in-

 208. -att inte duga till nånting.

 209. De unga som vi har pratat med
  vittnar om emotionell omsorgsbrist-

 210. -från deras familjer.
  De kan ha varit fysiskt närvarande-

 211. -men man har känt sig
  ganska osynliggjord och ensam.

 212. De vittnar om otrygghet,
  olika former av otrygghet-

 213. -och en stress. Den här stressen
  är extremt mångfacetterad.

 214. Det kan handla om stress av
  att inte göra nånting-

 215. -och känna att livet man lever inte
  är normalt. "Jag är så stressad."

 216. "Jag vill göra nåt, men hur?"

 217. Det kan handla om stress, som
  är förknippad med prestationsångest.

 218. Man vill vara duktig, man vill
  prestera, man vill ha höga betyg.

 219. Vi har unga i gymnasieåldern,
  som riskerar att bli utbrända.

 220. Och det är ingen klassfråga,
  utan psykisk ohälsa drabbar...

 221. Jag hörde nån säga "slott och koja".
  Det är ett bra uttryck.

 222. Det drabbar alla samhällsklasser.

 223. Känslan av att inte passa in
  är förödande för många unga.

 224. Och barn, unga och vuxna, vill vara
  med i ett meningsfullt sammanhang-

 225. -annars får ju inte livet nån mening.

 226. Man vill ju vara behövd,
  och är man inte det-

 227. -kan den känslan nästan ta kål på en.

 228. Jag vill läsa en sak för er,
  för att ni verkligen ska förstå-

 229. -vilken stress unga,
  som isolerar sig hemma, kan känna

 230. Det här bygger på en studie
  av två norska forskare-

 231. -som skickades till Island,
  Färöarna och Norge.

 232. De intervjuade unga människor-

 233. -som känner att de
  inte orkar gå till skolan längre-

 234. -och som har isolerat sig i sina hem.

 235. De transkriberade alla intervjuer,
  och när de kom tillbaka till Norge-

 236. -gav de en gymnasieklass i uppgift
  att tolka alla intervjuer.

 237. De sa: "Gör tre korta filmer.
  Ni får fria händer. Varsågod."

 238. Filmen ni såg är en av tre filmer.
  Jag vet inte om vi har tid-

 239. -att se de andra två.
  Vi får se var vi hamnar.

 240. Det är en man på 22 år. Han
  har isolerat sig och bor i Nordnorge.

 241. En metod de använde var att
  intervjua ungdomarna om deras vardag.

 242. "Hur ser din vardag ut?"
  Sen var den andra frågan:

 243. "Hur tror du att andra lever
  i sin vardag?"

 244. Det var för att komma åt...
  De är antropologer.

 245. De ville komma åt vad
  unga människor upplever som en norm.

 246. Vad är ett lyckligt liv?
  Han beskriver sin vardag så här:

 247. Jag kan ju inte norska. "Sömnbehovet
  bestämmer hur dagen ser ut."

 248. "Det händer inte så mycket.
  Man går upp, och sen går det nerför."

 249. "Det gäller att ta sig genom dagen.
  Jag känner mig ensam."

 250. "Jag oroar mig för så mycket."

 251. "Allt som kan gå fel. Det är mycket
  oro, det bara snurrar i huvudet."

 252. "Ingen som lever ett normalt liv,
  ska ha det så."

 253. "Jag tänker på allt jag borde göra.
  Tv:n kan lätta på trycket"-

 254. -"men sen kommer det dåliga samvetet.
  Att tänka på att vara social"-

 255. -"och vara bland andra, känns
  jobbigt. Jag oroar mig för ekonomin"-

 256. -"och bostadssituationen. Jag
  saknar nån att gå till sängs med."

 257. Så här tror han att alla andra lever:
  "Vaknar tidigt pigg och utvilad."

 258. "Ett träningspass före
  eller efter arbetet."

 259. "Duscha, äta hälsosam frukost,
  lämna barnen och åka till jobbet."

 260. "Man bör arbeta till fyra,
  men är kvar till fem."

 261. "Jobbar mycket, men det är
  inte stressigt. Man fixar allt."

 262. "Inklusive det kollegiala, sociala.
  Hämta barn, hem, laga mat."

 263. "Maten är närproducerad,
  ekologisk...hemlagad"-

 264. -"och man tar tillvara
  på resterna i frysen."

 265. "Man lever tillsammans med andra,
  umgås med barnen"-

 266. -"och man pratar mycket med varann.
  Man är aldrig trött."

 267. "Man umgås med vänner, grannar,
  har mycket trevligt, går på bio"-

 268. -"dricker kaffe, gör volontärarbete.
  Man känner att man duger."

 269. "Man är social och generös. Läser
  tidningar man inte har hunnit läsa."

 270. "Man bör titta på nyheter
  och förstå allt."

 271. "Och berätta om allt man ska göra
  i helgen, och planera en utflykt."

 272. "Man ska kanske packa fiskeredskap"-

 273. -"hyra en 'hytte', och sen städa,
  plocka, tvätta, göra rent"-

 274. -"så att man kan
  börja planera nästa dag."

 275. "Man avslutar med att uppdatera allt
  i sociala medier."

 276. "Man skriver på Twitter, Facebook,
  Instagram, e-post och sånt"-

 277. -"och sen ser man en dokumentär
  innan man lägger sig kl.22.30."

 278. Alltså...

 279. Visst vet man inte
  om man skratta eller gråta?

 280. Den stressen som man måste känna
  om man har den bilden av-

 281. -att ett lyckligt liv ser ut så, och
  själv sitter hemma. Diskrepansen...

 282. Man kan undra vad vi vuxna
  förmedlar till unga människor om-

 283. -hur ett lyckligt liv ska levas.

 284. Jag känner mig väldigt ensam.

 285. Jag har ingen att prata med.

 286. Jag gillar egentligen skolan och tycker
  att det är spännande att lära sig saker.

 287. Men jag har haft en svår situation
  sen jag började grundskolan.

 288. Mobbningen har tagit all min energi.

 289. Jag kan inte koncentrera mig på
  skolarbetet, på lektionerna eller hemma.

 290. Jag är så rädd för världen där ute.

 291. Rädd för att möta folk
  och för att gå till skolan.

 292. Rädd för att gå hemifrån.

 293. Allt är svårt, och jag är så trött.

 294. Men varför blir jag trött
  av att göra absolut ingenting.

 295. Det är tungt att gå upp på morgonen...

 296. ...för då har jag legat vaken på natten
  och gruvat mig inför morgondagen.

 297. Jag oroar mig för allt som kan gå fel,
  för meningslösheten-

 298. -för brist på energi
  och ork att ta tag i vardagen.

 299. Att ta sig genom vardagen är en kamp.

 300. Tiden är emot mig. Den går för sakta,
  och samtidigt är den meningslös.

 301. Jag flyter genom dagen
  i en sorts tomhet.

 302. Jag har gått till psykiatrin i många år,
  men det har inte direkt hjälpt.

 303. De ger mig bara medicin, och när jag
  blir tvångsinlagd för ätstörningar-

 304. -verkar de bara vara intresserade av
  att få upp min vikt.

 305. Framtiden är en dyster plats.
  Framtiden är mörk.

 306. Det är jobbigt att prata om det.
  Livet där ute susar i väg för andra-

 307. -men jag ligger i sängen på rummet.
  Jag känner mig utanför samhället.

 308. Utanför det ställe där de andra är.
  Jag önskar att jag var där.

 309. För att jag ska komma dit
  måste nån hjälpa mig upp på fötter.

 310. Behöver du nån att prata med?
  Ta kontakt med:

 311. Jag tänkte ge er en läxa. Ni ska inte
  tro att ni bara ska sitta och lyssna-

 312. -utan nån motprestation.
  I slutet av den här presentationen-

 313. -kommer ni att få...länken
  till vår hemsida.

 314. När ni går tillbaka till era arbeten,
  ska ni gå in på hemsidan-

 315. -och där finns alla
  de här publikationerna.

 316. Man kan beställa dem, de är gratis,
  eller så kan man ladda ner dem.

 317. I de flesta finns det
  även policyrekommendationer.

 318. Vi har försökt ha en sammanfattning,
  för många har inte tid-

 319. -att läsa en tjock rapport. Det finns
  sammanfattningar, rekommendationer-

 320. -och de är riktigt, riktigt bra. Jag
  är stolt över att publikationerna-

 321. -har ungdomsperspektivet.

 322. Som jag sa tidigare: Ingenting
  om unga utan unga, så att...

 323. Jag har ju följt frågorna länge.
  Att vara ung i dag är inte samma sak-

 324. -som när man var ung
  för bara tio år sen. Allt förändras.

 325. Därför behöver vi ta oss tid
  att fråga unga människor om-

 326. -hur deras liv och behov ser ut-

 327. -för att kunna anpassa
  den bästa möjliga hjälpen för dem.

 328. I den första rapporten till vänster,
  "Skolelevers psykiska hälsa"-

 329. -tar vi upp det här,
  som jag nämnde tidigare, med-

 330. -att få hjälp
  att faktiskt klara av skolans krav.

 331. Att klara av skolan
  är så extremt viktigt-

 332. -för annars kan man
  utveckla psykisk ohälsa.

 333. Där finns nordisk statistik
  som visar-

 334. -att den självupplevda
  psykiska ohälsan bland elever ökar.

 335. Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga
  är en kartläggning-

 336. -över socialförsäkringssystemen
  i Norden.

 337. Det handlar om hur man har löst-

 338. -och utvecklat socialskyddet
  i alla länder, hur systemen ser ut.

 339. Det är en komparativ...historia.

 340. "In focus mental health among youth".
  Några är på engelska.

 341. Alla nordbor
  vill gärna förstå varann-

 342. -men det ser inte riktigt ut så.
  Vi har översatt mycket till engelska.

 343. Den kan vara spännande för er,
  för där har vi samlat-

 344. -två så kallade "best practice"
  från varje land-

 345. -som jobbar med unga,
  som riskerar att hamna i utanförskap.

 346. Unga vuxna i förtidspension
  eller aktivitetsersättning.

 347. Två riktigt bra exempel från
  varje land, som har goda resultat.

 348. Jag tror att rapporten kan inspirera
  praktiker, lärare, rektorer.

 349. "Jaha, de gör så på Island.
  De gör så där i Finland."

 350. Det är så lätt i det här nordiska...
  Vi har ju fungerande välfärdspolitik-

 351. -i alla länder, men vi har
  löst utmaningar på lite olika sätt.

 352. En sak hörde jag häromdagen.
  Det måste jag berätta-

 353. -för det var nytt för mig också.
  I Norge har man nyligen infört-

 354. -ett uppföljningssystem,
  som lät spännande.

 355. Det går ut på att ingen elev
  i grund- eller gymnasieskolan-

 356. -får bli utskriven från skolan
  förrän ett kontrakt skrivs-

 357. -mellan eleven, rektorn,
  eller ansvarige mentorn-

 358. -och den instansen som tar vid.

 359. Det lät ganska spännande. På det
  sättet hjälper man faktiskt unga-

 360. -att inte hamna mellan stolarna, och
  sitta hemma och inte riktigt veta-

 361. -vart man ska ta vägen, i det
  många upplever som välfärdsdjungeln.

 362. Jag tänkte bara tipsa.
  Man kan tänka så också.

 363. Det här är
  den här rapporten jag nämnde-

 364. -om Island, Färöarna och Norge.

 365. Den innehåller många policyförslag om
  vad man kan förbättra.

 366. Och samverkan, samverkan, samverkan
  är ju faktiskt A och O-

 367. -för ett lyckat arbete.
  Jag lyssnade på Lidingö stads arbete-

 368. -och blev djupt imponerad.
  Det är lätt att prata om-

 369. -att samverkan är viktig, men
  när det görs på riktigt i praktiken-

 370. -ser man alltid riktigt,
  riktigt bra resultat.

 371. Det är inte lätt,
  men heller inte svårt om man vill-

 372. -och inte skyddar sig bakom regler.

 373. "Vi kan inte samverka,
  för vi har sekretess."

 374. Tjänstemän behöver vara lite modiga,
  för att det ska fungera.

 375. Där det fungerar
  ger det goda resultat.

 376. "Relationship between young people
  and welfare services"-

 377. -tar upp den här gruppen UVAS,
  som jag pratade om.

 378. Där finns förslag på
  hur man kan tänka-

 379. -när man utvecklar stödsystemet,
  för att anpassa det till tre grupper.

 380. De som behöver jättemycket stöd,
  långsiktigt stöd, de mitt emellan-

 381. -och de som bara behöver tillgång
  till rätt nätverk, och så vidare.

 382. "Creating participation for youth
  with mental health problems"-

 383. -bygger på åtta månaders fältarbete-

 384. -i så kallade hybrida organisationer.
  Min kristallkula säger mig-

 385. -att vi kommer att se mer och mer
  av så kallade hybrida organisationer.

 386. Det är att civila samhället-

 387. -delar arbetsvardag
  med offentlig sektor.

 388. Inte som i Sverige
  att kommuner eller andra ger pengar-

 389. -till den civila sektorn, och säger:

 390. "Gör det och det.
  Ni är en bra kompletterande aktör."

 391. Utan verksamheter-

 392. -där volontärer
  och kommunens olika tjänstemän-

 393. -delar arbetsvardag under ett tak.

 394. Till exempel Headspace i Danmark
  jobbar på det sättet-

 395. -med fantastiska resultat. Det är
  ungdomsvänligt, lättillgängligt-

 396. -och man behöver ingen remiss för
  att ta sig in på ett Headspacekontor.

 397. Deras motto är: "Inget problem är
  för stort, eller för litet för unga"-

 398. -"för att komma till oss."
  Man får prata med nån ung vuxen-

 399. -som själv har haft psykisk ohälsa,
  eller utbildar sig till psykolog.

 400. Det finns även utbildade människor
  i den här hybrida organisationen.

 401. Har man inte kompetens
  inom till exempel Headspace-

 402. -att hjälpa nån med svårare
  problematik, hjälper de den personen-

 403. -att hamna rätt och få rätt stöd.
  Det är vad den rapporten handlar om.

 404. Och Vad säger då unga människor
  är viktigt?

 405. Vi har delat in rekommendationerna.
  Vad unga säger är viktigt-

 406. -och vad forskningen
  och beprövad verksamhet säger.

 407. "Se och lyssna." Det låter
  självklart. "Se mig och lyssna."

 408. "Ta dig tid, fråga mig."
  Men det är inte så självklart.

 409. Unga som tar steget att söka
  efter hjälp i olika instanser-

 410. -vill bli bemötta med respekt
  för den de är-

 411. -och inte stämplas
  med välfärdspolitiska stämplar.

 412. "Nu kommer vår långtidsarbetslöse
  Robert", eller nåt.

 413. "Hjälp oss att hitta en riktning."

 414. Alla vill vara behövda,
  alla vill ha ett jobb-

 415. -och alla vill leva
  ett självständigt liv.

 416. Men vissa av våra unga människor
  behöver lite extra hjälp med det.

 417. I det här arbetet ska man verkligen
  fokusera på människors styrkor-

 418. -och inte på deras svagheter.
  Det ger ganska goda resultat.

 419. Man ska hjälpa unga att lyckas.
  Många sårbara unga...

 420. Många unga som riskerar
  att hamna i utanförskap-

 421. -har en ryggsäck som är så tung
  av självupplevda misslyckanden.

 422. De tycker inte att de duger
  till nånting. Att hjälpa dem-

 423. -att hitta deras styrkor,
  säger de att de behöver hjälp med.

 424. Många pratar om att de har svårt
  att hitta rätt i välfärdsdjungeln.

 425. När de till slut
  kanske samlar kraft...

 426. ...för att söka hjälp, är kanske
  köerna och väntetiderna för långa.

 427. Många behöver stöd
  att hitta rätt i välfärdsdjungeln-

 428. -och de vill vara behövda
  i ett sammanhang.

 429. Robert säger
  att det är fem minuter kvar-

 430. -så jag tänkte avsluta med
  att nämna våra andra "anbefalinger".

 431. Det är fyra tematiska områden,
  och om tre veckor kommer de-

 432. -att finnas på alla nordiska språk
  på vår hemsida-

 433. -med lite längre förklarande text
  än så här.

 434. Men det tvärsektoriella samarbetet
  är ju A och O-

 435. -när man jobbar med barn och unga. Vi
  fick höra hur Lidingö stad arbetar-

 436. -och det är extremt...nödvändigt.

 437. Det borde finnas en lag på
  att förvaltningar måste samarbeta-

 438. -så att medborgarna inte hamnar
  mellan stolarna. Vi föreslår...

 439. Samarbetet skulle i den bästa av
  världar gå upp på departementsnivå-

 440. -för...där bör man
  börja med samarbete...

 441. ...och inte bråka om pengar.

 442. Vi föreslår utbyggnad
  av förstalinjenverksamheter.

 443. Varför inte bygga ut
  förstalinjenverksamheter i skolor?

 444. De behöver inte ligga
  på nån vårdcentral.

 445. Man kan ha förstalinjenverksamhet
  lättillgängligt och ungdomsvänligt.

 446. Och så pratar vi... Vi utvecklar
  den här tredje punkten-

 447. -som jag tror
  kan vara extra intressant.

 448. Vi måste investera i hälsofrämjande
  insatser i grund- och gymnasieskolan.

 449. Vi måste ge våra barn och unga
  verktyg för hur de ska stärka-

 450. -sin psykiska och fysiska hälsa.
  Vi vuxna är snabba på-

 451. -att tala om vad de inte får göra.

 452. Men hur mycket tid investerar vi i
  att berätta hur man är en bra vän-

 453. -vad man ska göra för att må psykiskt
  bra, pratar om relationer i skolan.

 454. Mer tid för sånt i skolan.

 455. På tal om skolan, nämner vi också
  att vi gärna skulle vilja se skolor-

 456. -med multiprofessionella team,
  så att lärare får tid-

 457. -att göra det de är bra på.

 458. Vi fick höra att Socialförvaltningen
  finns i vissa skolor på Lidingö.

 459. Man kan tänka sig många olika
  professioner som finns i skolan.

 460. Skapa förutsättningar för tidiga
  och lättillgängliga insatser.

 461. Vi saknar det i Sverige.

 462. Vi saknar insatser som går in tidigt
  när man ser de första tecknen på-

 463. -att barn och unga utvecklar psykisk
  ohälsa. Vi väntar alldeles för länge.

 464. Det finns inga naturliga instanser
  att skicka unga till-

 465. -som inte har seriösa problem.

 466. Vart kan de gå för att prata
  om existentiella frågor, hjärtesorg?

 467. Många ungdomar
  vet inte skillnaden på...

 468. "Är det normalt att känna så här?
  Är jag psykiskt sjuk nu eller inte?"

 469. Instanser som tar hand om unga-

 470. -som har lättare psykiska problem,
  och som behöver prata-

 471. -med nån engagerad vuxen.
  Mer av sånt skulle vi vilja se.

 472. Headspace i Danmark
  har nog hittat lösningen, men...

 473. Det finns fantastiska verksamheter
  även i Sverige, men mer av sånt.

 474. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolavhopp bland unga i Norden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Elever, Elever som avbryter studierna, Skolan, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Varför blir vissa elever hemmasittare?

Vilka är de tidiga tecknen på oroande skolfrånvaro, och vad kan skolan göra i det förebyggande arbetet? Hur ser vardagen ut för de elever som har mycket hög skolfrånvaro och som blir föremål för behandlingsinsatser? Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Behandling av hemmasittande elever

En bra kartläggning utgör en viktig grund att stå på i alla behandlingsinsatser. Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar varför man bör kartlägga problematiken och hur gör man det i behandlingen av hemmasittande elever. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Stötta de skolfrånvarande

Marit Sahlström, projektledare på Stadsmissionens insats Oneeighty, berättar om hur man arbetar med unga som har stor eller total skolfrånvaro. Oneeighty arbetar via internet och stöttar ungdomar tillbaka till skolan och till ett socialt sammanhang. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Juridiken kring hemmasittaren

Vem ansvarar för elevens skolgång? Vad måste skolan göra? Vad får socialtjänsten göra? Mikael Hellstadius, skoljurist, svarar på dessa frågor och talar om juridiken kring hemmasittaren. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Den avgörande alliansen

Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar om hur man skapar gemensamma mål och hur man bemöter och lyssnar till de elever man behandlar. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Neuropsykiatri och behandling

Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Hemmasittare i Lidingö

Teamet bakom projektet Ökad skolnärvaro i Lidingö stad berättar om sin modell för att arbeta med hemmasittare och hur de har implementerat ett kommunövergripande arbete för att minska den totala skolfrånvaron i kommunen. Medverkande: Ann Gottfridsson, Hasse Larsson, Per Wirén och Michael Lidman. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Skolavhopp bland unga i Norden

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Vad säger forskningen om hemmasittare?

Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Mottagandet

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?