Titta

UR Samtiden - Hemmasittare

UR Samtiden - Hemmasittare

Om UR Samtiden - Hemmasittare

Föreläsningar och diskussioner om elever med långvarig skolfrånvaro. Inspelat den 21-22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Hemmasittare : Vad säger forskningen om hemmasittare?Dela
 1. Det finns olika siffror på hur mycket
  frånvarande elever kostar-

 2. -men elever som handlar i utanförskap
  kostar samhället enorma summor.

 3. Vi har skolplikt i Sverige.
  Vi har också skolrätt.

 4. Barn och ungdomar
  har rätt att gå i skolan.

 5. Skolplikten gäller förvisso
  bara under grundskolan-

 6. -men jag ska återkomma till det och
  peka på vikten av att gå i skolan-

 7. -även under gymnasietiden.

 8. Om vi nu tittar på betyg...

 9. Bosse Vinnerljung gjorde en studie
  för några år sen-

 10. -det är säkert fyra år sen nu-

 11. -där han tittade på vilka faktorer
  som starkast predicerade suicid-

 12. -alltså självmord.

 13. Det visade sig att icke fullständiga
  betyg i kärnämnena i årskurs nio-

 14. -var den faktor
  som starkast indikerade-

 15. -att man försökte ta sitt liv
  eller att man tog sitt liv.

 16. Det är ett förvånande resultat-

 17. -och när man sopat förvåningen under
  mattan och inser att det är så-

 18. -så ställer resultaten lite nya
  frågor, för det är nog inte så-

 19. -att missnöje med betygen
  gör att man tar sitt liv.

 20. Snarare är det som så att man
  redan tidigare under sin skolgång-

 21. -har börjat hamna i ett utanförskap.

 22. Påtvingat eller självvalt
  i olika grad.

 23. Där man hamnar utanför skolan,
  och det påverkar såklart resultaten-

 24. -och huruvida
  man får betyg i nian eller inte.

 25. Så att man inte får betyg i nian
  är en allvarlig varningssignal-

 26. -för att nånting
  håller på att gå snett.

 27. Jag brukar säga att skolfrånvaro
  över huvud taget-

 28. -är en viktig varningssignal.

 29. Ströskolk enstaka lektioner
  kan de flesta elever hålla på med.

 30. Rent av hela dagar.

 31. Men när det blir hela dagar så viftar
  man med en liten, röd flagga.

 32. Är man frånvarande flera dagar i rad
  är det en ganska stor flagga.

 33. Sträcker det sig över flera veckor så
  är det en väldigt stor, röd flagga.

 34. Nånting har gått och håller på
  att gå alldeles galet.

 35. Vi vet att elever
  som är frånvarande i stor grad-

 36. -riskerar att hamna i olika typer av
  svårigheter på kort och på lång sikt.

 37. På kort sikt riskerar eleverna
  att hamna efter i skolarbetet-

 38. -och att tappa kontakten
  med kamrater i skolan.

 39. Det kan vara värt att stanna upp
  vid det faktum att det är allvarligt-

 40. -att vara frånvarande från skolan i
  förhållande till skolprestationerna.

 41. Man verkar faktiskt lära sig nånting
  i skolan, trots allt prat i medierna.

 42. Elever som har en hög frånvaro ligger
  ett till två år efter sina kamrater-

 43. -när det gäller skolprestationer.

 44. På längre sikt löper eleverna risk
  att hamna i svårigheter.

 45. De riskerar att hamna i kriminalitet-

 46. -asocialitet,
  missbruk och psykisk ohälsa.

 47. Den här asocialiteten eller
  antisocialiteten kan yttra sig i-

 48. -att man får svårare att vara kvar
  i relationer, behålla ett jobb-

 49. -och behålla vänner. Missbruk
  och kriminalitet vet ni vad det är.

 50. Psykisk ohälsa, samma sak.

 51. Frånvaro i skolan kan leda till-

 52. -skilsmässor, arbetslöshet och
  svårigheter på arbetsmarknaden.

 53. Det kan också leda till bidrags-
  beroende. Det är en utsatt grupp.

 54. Det finns olika siffror på hur mycket
  frånvarande elever kostar-

 55. -men elever som hamnar i olika typer
  av utanförskap kostar samhället-

 56. -enorma summor pengar.

 57. Man brukar säga att elever
  som slutar i ett missbruk-

 58. -kostar samhället
  lite mer än elva och en halv miljon.

 59. Elever som slutar i kriminalitet
  kostar samhället drygt 20 miljoner.

 60. Per individ.

 61. Om man räknar ut kostnaden
  för varje årskull-

 62. -som hamnar i skolfrånvaro,
  hemmasittande-

 63. -skolavhopp och utanförskap-

 64. -så hamnar kostnaden
  på ungefär 200 miljarder per årskull.

 65. Och ni vet hur det är med årskullar -
  det kommer en varje år.

 66. Det kan vara intressanta siffror
  att ha i åtanke när vi pratar om-

 67. -om försvaret ska få fyra miljarder
  till. Se till att åtgärda...

 68. Åtgärda skolfrånvaro och utanförskap
  så kan vi köpa...

 69. Det kanske inte är så kul att köpa
  just JAS-plan för pengarna-

 70. -men det blir väldigt många JAS-plan
  eller väldigt många specialpedagoger.

 71. När man frågar sig hur många de är,
  det vill säga vilken är prevalensen-

 72. -så kan vi se
  att det är ungefär fem procent-

 73. -av eleverna
  på högstadiet och gymnasiet.

 74. Ungefär en per klass är borta en
  hel vecka under en tioveckorsperiod.

 75. En per klass är borta
  i vad man skulle betrakta som-

 76. -alarmerande hög utsträckning.

 77. När det gäller eleverna som är
  hemmasittare så är de ännu färre.

 78. De är färre än en procent.

 79. Men de är lätta att identifiera,
  för de är ju inte i skolan.

 80. Jag skulle säga att...

 81. Läs- och skrivsvårigheter kan utgöra
  ett funktionshinder för många.

 82. Det kan vara ganska svårt att
  kartlägga. I alla fall tycks det så-

 83. -för det brukar dröja till en bit in
  på årskurs tre eller mellanstadiet-

 84. -innan man får fastställt att man
  har läs- och skrivsvårigheter.

 85. Det finns många saker i skolan
  som är svåra att kartlägga-

 86. -men frånvaro är inte en av dem.

 87. Antingen är det nån i stolen,
  eller så är det inte nån i stolen.

 88. När det är så enkelt att identifiera
  de som inte är närvarande-

 89. -så borde vi vara bättre på att ge
  dem insatser, för vi vet vilka de är.

 90. Ett vanligt problem är annars att
  man ger insatser till barn och unga-

 91. -som egentligen inte skulle behöva
  det. Fast vi vet inte vilka de är.

 92. Vi ger inte insatser
  till barn som skulle behöva det.

 93. Vi vet inte vilka de är. Frånvarande
  elever vet vi vilka de är.

 94. Om vi tittar på orsaker till frånvaro
  på individnivå-

 95. -så är det ofta individer med negativ
  självbild och dåligt självförtroende.

 96. Individer som har en ökad känslighet
  inför misslyckanden i skolan-

 97. -och en lägre uppfattning
  om sina skolprestationer.

 98. Sen är de ofta i en utsatt situation.

 99. Socialt.

 100. Om man tittar hemmasittare
  så kan man se att...

 101. Man brukar dela in elever som är
  frånvarande i två grupper.

 102. Dels skolkare och sen hemmasittare.

 103. Skolkare är frånvarande från skolan
  på grund av normbrytande beteende.

 104. De kanske håller på med missbruk,
  småkriminalitet och så vidare.

 105. Hemmasittarna präglas i högre grad-

 106. -av att de har problem med
  depression, ångest, fobier, o.s.v.

 107. Det ser vi också när vi tittar på
  vilka diagnoser som är vanligast-

 108. -bland elever som är hemmasittare.

 109. Depression, ångest och separations
  ångest är de vanligaste diagnoserna.

 110. Uppförandestörning och autism-
  spektrumstörning är mer ovanliga-

 111. -än de två ovanstående, men vanligare
  än andra typer av diagnoser.

 112. Så det här är barn som tycker
  att det är jobbigt att gå hemifrån.

 113. De är deprimerade, det vill säga
  de är ledsna, oföretagsamma-

 114. -och de har svårt att se fördelarna
  med att gå till skolan.

 115. Vilket är en del av
  att många av dem är deprimerade.

 116. Angående familjerelaterade faktorer-

 117. -så kan vi se
  att brist tillsyn från föräldrar-

 118. -är en faktor i hemmet
  som samvarierar med skolfrånvaro.

 119. Jag gjorde en studie
  som publicerades 2004.

 120. Det är ett bra tag sen, men jag
  tror att den är ganska aktuell.

 121. Det visade sig
  att en väldigt enkel sak-

 122. -som föräldrar skulle kunna göra för
  att minska risken för skolfrånvaro-

 123. -är att ha lite tillsyn på dem.

 124. Att veta var de är
  när de inte är hemma.

 125. En annan faktor som var viktig
  för att förebygga skolfrånvaro-

 126. -var att lära känna namnen
  på sina barns kompisar.

 127. Det kom en studie för femton år sen:
  "The Importance of Family Dinner."

 128. Den handlade om kriminalitet
  och andra normbrytande beteenden-

 129. -och man kunde visa att familjer där
  man käkade söndagsmiddag tillsammans-

 130. -de barnen begick färre brott
  och presterade bättre i skolan.

 131. De hade avsevärt mycket bättre betyg.

 132. Jag tror inte att just det faktum
  att man käkar mat tillsammans-

 133. -är det som gör att man presterar
  bra i skolan och inte råkar illa ut.

 134. Snarare så är det
  två faktorer som påverkar.

 135. Det ena är
  att föräldrar förmedlar normer-

 136. -och det andra är det jag pratade om,
  att när man kommunicerar med barnen-

 137. -så får man höra lite namn
  på barnens kompisar-

 138. -och kan lära sig dem.

 139. Man kan ta reda på vad de brukar göra
  och vad de ska göra till veckan.

 140. Så jag vill slå ett slag för det
  man kallar för social kontroll.

 141. Det betyder inte att man ska sätta
  en spårsändare på sin tonåring.

 142. För tillit är också en viktig faktor.
  Man måste kunna lita på sin tonåring.

 143. Men man måste definitivt kommunicera
  med sina barn och ungdomar.

 144. Barn som har föräldrar
  som missbrukar-

 145. -är överrepresenterade
  bland hemmasittarna.

 146. Dåliga relationer till föräldrar
  och kriser i familjen.

 147. Mer utsatta familjer
  får mer utsatta barn-

 148. -som hamnar i mer utsatta
  situationer. Det är inte så konstigt.

 149. Sen är det givetvis som så-

 150. -att det också finns elever
  som är hemmasittare-

 151. -trots att de på pappret har en
  superbra situation i hem och skola.

 152. Jag ska återkomma till familjen
  om en liten stund-

 153. -men jag vill ändå förtydliga en sak.
  Det är nämligen som så...

 154. Och den här bilden ger ju anledning
  att tro att det är så.

 155. Huvudmannen för skolan, det vill säga
  utbildningschefer eller kommuner...

 156. Det är väl kommunen som är huvudman.

 157. De lägger gärna skulden för hemma-
  sittande hos elevernas föräldrar.

 158. Alltså i hemmen.

 159. Det visar sig
  att verkligheten inte är så enkel.

 160. Vi kan inte bara skylla på hemmen,
  utan vi kan göra en hel del i skolan.

 161. I den mån som skolan och hemmen inte
  klarar av att hantera hemmasittare-

 162. -så finns det insatser
  utanför hem och skola.

 163. Men den här bilden kan göra att vi
  tänker att det är föräldrarnas fel.

 164. Så enkelt är det inte. Sverige är
  fullständigt nerlusat av föräldrar-

 165. -som har gjort allt de kan för att
  bryta sitt barns utanförskap.

 166. Utan att lyckas. De känner sig ofta
  skuldbelagda och misslyckade.

 167. Och i värsta fall så är det så
  att vi som huvudmän eller lärare-

 168. -hjälper till
  att skapa den känslan hos dem-

 169. -genom att vägra att inse
  att vi också har en del i det här.

 170. Om vi tittar på skolan
  så är det så att skolan också...

 171. Det finns orsaker i skolan också
  till frånvaro och hemmasittande.

 172. Det kan handla om bristande stimulans
  eller brist på utmaningar.

 173. En grupp som är sorgligt bortglömd
  av de flesta i svensk skola-

 174. -är elever med särskilda talanger
  och begåvningar.

 175. De utgör en liten grupp -
  de är inte många.

 176. Men de är i behov av särskilt stöd.

 177. Vi har haft inställningen:
  "Vafan, de där klarar sig alltid."

 178. "Jag lägger krutet på de svagaste."

 179. Problemet är att en ganska stor andel
  av våra mest begåvade elever-

 180. -känner sig ostimulerade i skolan.
  De känner ingen samhörighet-

 181. -med sina klasskamrater,
  för ingen är på deras nivå.

 182. De hamnar i utanförskap och ohälsa,
  och blir ibland hemmasittare.

 183. Så jag säger samma sak
  som folk har sagt sen Comenius:

 184. Vi måste individualisera. Det är
  lättare att stå här och säga det-

 185. -än att vara ute i skolan
  och göra det, såklart.

 186. Men det är inte ovanligt
  att elever som hamnar i utanförskap-

 187. -särskilt begåvade elever, upplever
  att de har fått bristande stimulans.

 188. Lågt ställda förväntningar-

 189. -är ett av de allvarligaste misstagen
  man kan göra som lärare.

 190. Vi ska inte tro att bara för att
  vi säger "Heja, heja, kom igen"-

 191. -så ska allting gå bra,
  för vi måste undervisa bra också.

 192. Men lågt ställda förväntningar
  tenderar att...

 193. Elever tenderar att anpassa sig
  till lågt ställda förväntningar.

 194. Enligt John Hatties 138 faktorer
  som påverkar skolprestationer-

 195. -så har högt ställda förväntningar
  en effektstorlek på 0,43.

 196. Det är samma effektstorlek
  som lagom stora skolor.

 197. Vad är billigast, lagom stora skolor
  eller lagom stora förväntningar?

 198. Högt, men lagom högt ställda
  förväntningar är ju gratis.

 199. Utebliven extra anpassning eller
  särskilt stöd är påverkande faktorer-

 200. -och att man undviker
  kränkningar och mobbningar.

 201. När Knut Sundell och jag
  publicerade vår rapport 2004-

 202. -så blev han intervjuad i Sveriges
  Radio, och jag lyssnade där hemma.

 203. Han fick frågan: "Finns det ingen
  gång som skolfrånvaro är berättigad?"

 204. "Det var en väldigt bra fråga",
  tänkte jag.

 205. Jag hade jobbat med rapporten i ett
  år utan att ha ställt mig den frågan.

 206. Då sa han: "Jo, om man blir kränkt
  eller mobbad måste man ha rätt."

 207. Det mest rationella är ju att sluta
  gå till en plats där man blir kränkt.

 208. I stället för att utsätta sig för det
  dag efter dag.

 209. Men det behöver inte vara så
  att man har svårigheter i skolan.

 210. Elever
  som är frånvarande i hög grad...

 211. Nu ska vi få det här rätt. Elever
  som är frånvarande i hög grad-

 212. -är ett till ett och ett halvt år
  efter sina klasskamrater.

 213. Det är det ena. Det andra är att av
  elever som är frånvarande i skolan-

 214. -så är det bara fem procent
  som har inlärningssvårigheter.

 215. Det är en liten grupp
  som är direkt studiesvaga-

 216. -bland de som är frånvarande.

 217. Så återigen vill jag slå ett slag
  för skolan som en viktig del-

 218. -i barn och ungas
  lärande och utveckling.

 219. Skolan bidrar till lärandet,
  och frånvaro skadar lärandet.

 220. Det är inte tvärtom i så hög grad,
  att de halkar efter först-

 221. -och därför väljer att sluta gå
  i skolan. Det är direkt ovanligt.

 222. Nu till ett intressant förlopp. Jag
  letade efter den här studien 2003-

 223. -när jag skrev rapporten.
  Nu är det som sagt länge sen.

 224. Det var nästan ironiskt, för efter
  att jag hade lämnat in slutmanus-

 225. -men före publiceringen, så
  publicerade Christopher Kearney-

 226. -som är världens kanske mest
  framgångsrika frånvaroforskare-

 227. -precis den här rapporten
  som jag hade letat efter i ett år.

 228. Fast jag visste inte om att den
  fanns. Han visade att sen ankomst-

 229. -typ i årskurs fem
  leder till spridd frånvaro-

 230. -som tenderar att utvecklas
  till frånvaro hela dagar-

 231. -frånvaro längre perioder
  och skolavhopp.

 232. Så som man ska läsa den här...
  Bland de som kommer...

 233. De som är frånvarande-

 234. -är överrepresenterade
  i gruppen som kommer sent.

 235. Eleverna
  som är frånvarande hela dagar-

 236. -är överrepresenterade bland eleverna
  som är frånvarande över huvud taget.

 237. Så det kan givetvis vara så att en
  elev utan att ha varit frånvarande-

 238. -bara hoppar av skolan.
  Man måste inte gå varje steg-

 239. -utan man kan hoppa över steg
  eller gå direkt i fängelse-

 240. -utan att passera Gå.

 241. Det var ett skämt. Alla som är
  gamla nog fattar att det var Monopol.

 242. Var det där ett förläget skratt
  för att ni inte fattar skämtet-

 243. -eller skrattar ni åt mitt tama
  försök att rädda ett dåligt skämt?

 244. Det blev nån slags metanivå på det.

 245. Nu ska vi flytta vårt fokus-

 246. -från att beskriva frånvaro och vad
  som kännetecknar frånvarande elever-

 247. -till att titta på vad man kan göra.
  Vi ska titta på insatser.

 248. Det finns endast ett fåtal
  välgjorda forskningsstudier-

 249. -när det gäller skolfrånvaro
  och hemmasittare.

 250. Så det är svårt att dra några
  slutsatser. Med välgjorda studier-

 251. -menar jag studier där man har
  experimentgrupp och kontrollgrupp-

 252. -med förmätningar i båda grupperna-

 253. -och med randomiserad
  grupptillhörighet.

 254. Man gör förmätningar, eftermätningar
  och uppföljningsmätningar-

 255. -för att mäta effekterna
  av den här interventionen.

 256. Det skulle jag vilja säga
  är direkt ovanligt.

 257. Men det finns några välgjorda
  studier, som vi nu ska titta på.

 258. En sak som fastslås är att skolan
  behöver lägga en hel del krut på-

 259. -att bygga en god relation
  med eleverna.

 260. Det kanske är självklart
  för de flesta.

 261. En god relation är bättre än en dålig
  relation. Det blir roligare då.

 262. En god relation påverkar elevers
  prestationer på ett remarkabelt sätt.

 263. Goda relationer mellan lärare och
  elever har en effektstorlek på 0,70.

 264. Sannolikt så är det så att elever
  väljer att anstränga sig lite extra-

 265. -om de har en god relation med
  läraren. De lyssnar lite extra då.

 266. De väljer att gå till lektioner-

 267. -med lärare
  som de har en god relation till.

 268. Sannolikt så gäller motsatsen också.

 269. Höga och tydliga förväntningar.

 270. Man behöver ha ett systematiskt
  arbete mot sen ankomst.

 271. Från tidig ålder, långt innan
  eleverna börjar vara frånvarande.

 272. Elever och föräldrar måste upplysas,
  och det ska inskärpas i dem-

 273. -vikten av att man kommer i tid, för
  det vittnar om att skolan är viktig.

 274. Sen kan jag irritera mig lite över
  att mina barns skola-

 275. -är jätteeffektiva på det här.

 276. Så fort nåt av mina barn är sena...
  Oftast på tisdagar, när jag lämnar.

 277. De kommer ett par minuter sent, men
  de hinner nog innan fröken börjar.

 278. Men det gör de inte, och då går det
  iväg ett sms, även till min fru-

 279. -så hon sitter ju och tänker: "Vafan,
  Martin är inte i tid i dag heller."

 280. Det är en passning till mig.
  "Skärpning nu."

 281. Jag börjar tidigare och tidigare på
  morgnarna. "Nu borstar vi tänderna."

 282. Ett systematiskt arbete
  mot sen ankomst kan minska risken-

 283. -åtminstone lite grand,
  mot skolavhopp och frånvaro.

 284. Man behöver rapportera frånvaro
  omedelbart.

 285. Och en viktig sak: När elever
  kommer tillbaka till skolan-

 286. -efter att ha varit frånvarande
  en period-

 287. -så får man inte
  överhopa dem med arbete.

 288. Säg att en elev har kommit tillbaka
  till skolan i årskurs nio.

 289. De ska snart ha betyg, och
  som lärare vill man se till att-

 290. -de uppnår betyget E.

 291. Och så försöker man som spansklärare
  ge dem tillräckligt mycket material-

 292. -så att de kan plugga hemma för att
  visa vissa färdigheter i skolan.

 293. Det må ju vara hänt, men sen kommer
  en geografilärare, en mattelärare-

 294. -en historielärare
  och en svensklärare också.

 295. Så när eleven kommer tillbaka
  efter en tids frånvaro-

 296. -ganska tveksam till skolan
  över huvud taget, dittjatad-

 297. -av föräldrar,
  skola eller andra experter...

 298. Man kommer dit, och sen går man hem
  med armarna fulla av arbete.

 299. "Det räcker inte att jobba 24 timmar
  om dygnet den närmaste veckan."

 300. "Jag kommer ändå inte ikapp."

 301. Då är risken ganska stor att man inte
  går till skolan nästa dag.

 302. Då brukar man utnämna nån
  till kontaktperson.

 303. Ibland använder man ordet mentor.
  Nån som har koll på-

 304. -vad eleven får för uppgifter,
  vad den måste ta ikapp.

 305. Och se till att eleven
  får lämpligt stöd-

 306. -och att på olika sätt försöka
  förhandla med lärarna.

 307. "Måste han göra allt det här?
  Måste man göra allt?"

 308. Och försöka skära bort det som går.
  Man kanske inte behöver göra allt.

 309. Det kanske är viktigare att stanna
  i skolan än att göra uppgifterna-

 310. -som lärarna
  i all välmening ger eleverna.

 311. Sen finns det
  en brittisk studie som visar-

 312. -att lärare ibland är sarkastiska när
  elever kommer tillbaka till skolan.

 313. De säger saker som:

 314. "Jaha, får vi finfrämmande?" Eller
  "Vi har särskilt fint besök i dag."

 315. Då känner de sig utpekade. Om man
  är hemma på grund av social fobi-

 316. -och blir utpekad så där, så vet
  man ju att det var en dålig idé-

 317. -att gå till skolan.

 318. Jag har mött tusentals lärare-

 319. -men inte så många som jag tror
  är sarkastiska i den situationen.

 320. Men det är värt att tänka på, att
  man inte ens skämtsamt pekar ut dem.

 321. Det som kännetecknar
  effektiva insatser-

 322. -är att insatserna
  är individanpassade.

 323. De ska vara flexibla
  och individanpassade.

 324. Man behöver blanda in
  både föräldrar, skola och elever.

 325. Den där viktiga triaden.

 326. Att komma åt omfattande hemmasittande
  utan att skolan och hemmet samverkar-

 327. -är jättesvårt, och eleverna
  måste givetvis vara med också.

 328. Ibland behöver skola och hem hjälp-

 329. -och då kan man på olika sätt
  ta hjälp av experter.

 330. Magelungen är en sån här grupp-

 331. -som agerar expertis
  och hjälper föräldrar och skola.

 332. Jag är inte nån som springer runt
  på konferenser titt som tätt-

 333. -och pratar när det är företag
  som anordnar dem.

 334. Det tillhör inte mitt uppdrag
  som universitetsanställd.

 335. Men Magelungen har en så god
  vetenskaplig grund för sina insatser-

 336. -och dessutom bedriver de systematisk
  utvärdering av pågående insatser.

 337. Så jag tycker att jag kan
  ställa mig här utan att skämmas.

 338. Tänk nu på situationen...

 339. Eller tänk på relationen
  mellan skola och hem.

 340. Det är lätt att skolan,
  när en elev börjar bli frånvarande-

 341. -uppmanar föräldrarna att se till
  att Erik kommer till skolan.

 342. "Försök pusha honom lite.
  Han har mycket att göra."

 343. Föräldrarna säger att de gjort vad de
  kan, och så blir det en polarisering-

 344. -mellan skola och hem. Skolan tycker
  att hemmet inte gör tillräckligt.

 345. De har curlat sönder barnet.

 346. "Det är väl bara att se till att han
  sätter sig på cykeln och cyklar hit."

 347. Föräldrarna kanske tycker
  att barnet har vissa svårigheter-

 348. -som skolan systematiskt
  har försummat under flera år.

 349. Barnet har inte fått den anpassning
  eller det särskilda stöd det behöver.

 350. Risken är att man börjar
  i en polariserad situation-

 351. -och att man behöver hjälp med
  att överbrygga den.

 352. Ibland är det tvunget
  att gå in i hemmen-

 353. -och börja prata med barnen där.

 354. För att stegvis närma sig
  nånting som man kallar skolgång.

 355. Att utföra fler och fler
  skolnärvarobeteenden.

 356. Att man utför ett stegvis närmande.
  Och det kan vara dåligt att föreslå-

 357. -att det är skolan
  som ska in och göra det.

 358. Och föräldrarna kanske inte heller
  klarar av det, för de har ju försökt.

 359. Men jag vill betona att det är
  viktigt att skola och hem samverkar.

 360. En annan typ av insats som används
  när elever är frånvarande i hög grad-

 361. -är medicin.

 362. Forskning visar att medicinering
  kan ha en positiv effekt-

 363. -på skolfrånvaro som beror på
  att eleverna är deprimerade-

 364. -eller lider av nån form av ångest
  eller social fobi.

 365. Då kan medicin hjälpa.

 366. Om frånvaron har sitt ursprung
  i nån annan typ av svårighet-

 367. -så kan man inte räkna med
  att medicin funkar.

 368. Jag propagerar inte
  för medicin rent generellt.

 369. Både ni och jag vet
  att medicin inte hjälper alla.

 370. Och medicin har ofta,
  men långt ifrån alltid, bieffekter.

 371. Men i en del fall
  kan det vara värt att prova.

 372. Kearney, som jag pratade om tidigare-

 373. -är vid University of Nevada
  i Las Vegas.

 374. Eller om det heter
  University of Las Vegas i Nevada.

 375. Han... Jag måste säga... Han kanske
  kommer till Sverige under 2017.

 376. Det är jättecoolt, men nåt som är
  ännu coolare är jag ska försöka-

 377. -att åka på studiebesök
  till Las Vegas.

 378. Givet... Jag tycker
  att era skratt var lite insinuanta.

 379. Givetvis av rent professionella skäl.

 380. Han menar
  att interventioner mot skolfrånvaro-

 381. -lämpligen sker på tre olika nivåer.

 382. Dels en universell nivå,
  riktad till alla-

 383. -dels en selektiv nivå,
  riktad till riskgrupper-

 384. -och en indikerad nivå,
  eller en indikerad intervention.

 385. På den universella nivån,
  som riktar sig till alla-

 386. -så är det viktigt
  att man fokuserar på skolklimatet.

 387. Man ska försöka ha ett skolklimat
  som präglas av värme och respekt.

 388. Ett skolklimat
  som förmedlar tydliga förväntningar-

 389. -men som också erbjuder rutiner,
  struktur och förutsägbarhet.

 390. Det är inga små krav
  att ställa på en skola-

 391. -men det är mål som vi måste
  sträva emot på alla skolor.

 392. Förutsägbarhet, rutiner och struktur-

 393. -så att de vet vad som ska hända.

 394. Skolan ska inte bjuda
  på några större överraskningar.

 395. Skolan kan bjuda på variation - det
  är inte samma sak som överraskningar.

 396. Sen behöver de här barnen-

 397. -få både trygghet,
  goda relationer och empati.

 398. Vi behöver ha samarbete mellan hem
  och skola och snabb rapportering-

 399. -om frånvaro.

 400. Man kan behöva särskilda strategier
  vid övergångar mellan stadier.

 401. En särskilt viktig övergång
  är övergången-

 402. -från mellanstadieorganisation
  till högstadieorganisation-

 403. -som för de flesta elever innebär
  att man lämnar det lite tryggare-

 404. -med en klasslärare och ett klassrum-

 405. -till att ha många lärare
  och många klassrum.

 406. Det är en omställning
  som är svår för många-

 407. -eftersom den inte i tillräckligt hög
  grad ger trygghet, förutsägbarhet-

 408. -rutiner och struktur.

 409. Om vi tittar på selektiv nivå
  så kan vi se...

 410. Det här är för elever som löper
  ökad risk att hamna i hemmasittande.

 411. Då kan vi se att man behöver tydliga
  strategier för att motivera elever-

 412. -att gå i skolan. Man måste ställa
  sig frågan: "Vad kan vi göra"-

 413. -"på gruppnivå för att få
  de här eleverna att gå i skolan?"

 414. Man behöver också ge stöd
  till eleverna.

 415. Det handlar framför allt om de här
  fem procenten av hemmasittarna.

 416. De lågpresterande hemmasittarna. De
  som riskerar att hamna i utanförskap-

 417. -och som redan från början
  presterar dåligt behöver ha stöd.

 418. Sen kan man behöva
  tydliga morgonrutiner i hemmet.

 419. Det kan låta jättefånigt.
  Det är ju ganska basic, eller hur?

 420. Men att man väcker barnen, eller att
  de väcker sig själva, vid samma tid-

 421. -och sen är varje tiominutersperiod
  eller femtonminutersperiod-

 422. -fram till att skolan börjar inrutad,
  och de vet precis vad som ska hända.

 423. Så att man inte improviserar.

 424. "Du fick sova lite extra i dag,
  så nu får vi stressa på lite."

 425. Då tänker barnet: "Om jag bara
  sparkar bakut ett par gånger"-

 426. -"så missar jag första lektionen."

 427. Då har barnet nånting att vinna på
  att protestera eller vägra.

 428. Det har det väl oftast ändå, men...

 429. En tydlig struktur även i hemmet
  är viktigt.

 430. Och sen behöver man i många fall-

 431. -släppa sin rädsla
  för att kontakta specialister.

 432. Man måste inte kontakta
  just Magelungen-

 433. -men om relationen mellan hem och
  skola eller mellan skola och elev-

 434. -inte fungerar
  så kan man behöva nån utifrån.

 435. Man kan kontakta nån
  på kommunens resursteam.

 436. För yngre barn kan det vara BUP
  eller Habb, och så vidare.

 437. Men att man kontaktar nån som kan
  komma med nya perspektiv och idéer.

 438. Nån som inte är påverkad
  av år av konflikter-

 439. -mellan föräldrar och lärare.

 440. På indikerad nivå, d.v.s. de som står
  i begrepp att hamna i hemmasittande-

 441. -eller som redan har hamnat där-

 442. -så kan man se att man behöver
  ha kopplat in elevhälsan.

 443. Den är oftast central i arbetet
  med elever som löper stor risk-

 444. -eller har hamnat i hemmasittande.

 445. Man behöver ofta ha nån behandlare
  eller lärare som har som uppgift-

 446. -att hålla koll
  på elevens frånvaro och närvaro.

 447. Man kanske tilldelar personen
  uppgiften att ringa eleven-

 448. -varje morgon kvart över sju
  och säga: "Upp och hoppa!"

 449. Insatser på indikerad nivå
  måste följa en skriftlig plan.

 450. Varför är det så viktigt
  att den är skriftlig?

 451. Jo, det är mycket svårare att börja
  slira än på en muntlig plan.

 452. Om man kommer överens om nånting-

 453. -mellan föräldrar och skola muntligt-

 454. -så finns risken att man börjar
  tolka det på olika sätt.

 455. Skriver man ner det
  så minskar manöverutrymmet.

 456. Man behöver kanske
  ett modifierat schema för eleven.

 457. Man kanske behöver en planering
  för elevens skolarbete.

 458. Det kan behövas en överenskommelse
  om hur eleven ska ta sig till skolan.

 459. Föräldrarna säger:
  "Vi kan inte vara kvar i skolan"-

 460. -"och mota in barnet i klassrummet.
  Vi skjutsar barnet till skolan."

 461. "Vi gör allt som står i vår makt
  för att få in eleven i bilen"-

 462. -"ut ur bilen och in i skolbyggnaden.
  Därifrån måste ni jobba."

 463. Sen är det som vanligt
  med olika typer av prevention-

 464. -att det är viktigt
  med tidiga insatser.

 465. Ju tidigare insatser,
  desto effektivare och billigare.

 466. Men ju tidigare insatser,
  desto mindre pricksäkerhet.

 467. Om man gör tidiga insatser
  så kan man slå sig i backen på-

 468. -att ganska många av de eleverna inte
  skulle ha hamnat i psykisk ohälsa.

 469. De hade inte
  blivit kriminella eller missbrukare.

 470. Det är priset vi får betala
  med tidiga insatser.

 471. Det är ju inget jättestort problem
  om vi råkar ge insatser till några-

 472. -som ändå inte hade behövt det.

 473. Det är som att ta plåster
  på nån som inte har skrubbat sig.

 474. Det är inte nåt stort problem.

 475. Nåt som också kännetecknar
  effektiva insatser-

 476. -är att man kartlägger elevens
  svårigheter och hälsostatus.

 477. Hälsostatus kan innebära
  både psykisk och fysisk hälsa.

 478. Sen upprättar man ett åtgärdsprogram-

 479. -som innehåller både
  en vård- och en handlingsplan.

 480. Handlingsplanen och vårdplanen
  bör gå hand i hand.

 481. Det visar sig att insatser som
  bygger på kognitiv beteendeterapi-

 482. -verkar vara de mest effektiva.

 483. Insatser där man tittar på vilken
  funktion olika beteenden har-

 484. -och vilka situationer
  beteenden uppstår i-

 485. -verkar vara de mest effektiva.

 486. Eftersom man tittar på beteenden
  och deras konsekvenser-

 487. -samt situationen de uppstår i, så
  är det lätt att titta på situationen.

 488. Det är en ganska avskalad teori.

 489. Sen kan det vara så
  att olika typer av utbildning-

 490. -om ångest, fobi
  och depression kan ha god effekt.

 491. Det är då utbildning
  för skolpersonal.

 492. De ska kunna hjälpa till att
  övervinna olika typer av hinder.

 493. Hjälpa till att få eleverna
  att stegvis gå i skolan.

 494. Och förmågan att hjälpa elever
  att stegvis börja gå i skolan-

 495. -ökar om man har kunskap
  om de här svårigheterna.

 496. Sen är det viktigt
  att man ger eleverna tid.

 497. Här finns ett motsatsförhållande,
  för ett önskescenario-

 498. -för både föräldrar och skola-

 499. -är ju att eleven börjar skolan
  i morgon, som senast.

 500. Men om man har så bråttom så tenderar
  man att pusha eleven lite väl mycket-

 501. -och ibland kan det vara bättre
  att skynda långsamt.

 502. En mer välgrundad insats
  som låter det ta tid-

 503. -kan bli mer uthållig och kan öka
  sannolikheten för att man lyckas.

 504. Sammanfattningsvis, då...

 505. Vi behöver ha en skola och lärare-

 506. -som värnar struktur,
  rutiner och förutsägbarhet.

 507. En skola som värnar goda relationer
  mellan lärare och elever.

 508. För den här relationen
  och den stödjande miljön-

 509. -gör att det är lättare för elever
  att delta i lektionerna-

 510. -trots att de känner ett motstånd.

 511. Framför allt är det svårare för dem
  att ta avstånd.

 512. Vi ska ställa rimliga krav på dem.
  Det största misstaget vi kan göra-

 513. -är att ha för lågt ställda krav
  på eleverna.

 514. Alla måste ha möjlighet att lyckas
  i skolan, har man sagt i decennier.

 515. Men det finns en grupp
  som vi har glömt bort.

 516. De som är riktigt talangfulla
  och begåvade.

 517. De här fem procenten av våra allra
  mest talangfulla och begåvade elever.

 518. Många av dem upplever att de inte
  har kamrater att prata med-

 519. -för de tycker att kamraterna
  pratar om för tråkiga saker.

 520. De anser inte att de får tillräckligt
  utmanande arbetsuppgifter i skolan.

 521. De tenderar att vara över-
  representerade bland de som hamnar-

 522. -i hemmasittande och skolfrånvaro.

 523. Sen måste alla elever
  lära sig att läsa.

 524. Det har jag inte pratat om, men
  det kommer nu i sammanfattningen.

 525. Se det som en liten joker i leken.

 526. Bland elever som är hemmasittande-

 527. -så är det ovanligt många
  som inte läser bra.

 528. Så vi måste lära dem att läsa,
  för det tycks vara en skyddsfaktor-

 529. -mot dåliga skolprestationer.

 530. Avslutningsvis så måste skolan
  effektivisera sitt jobb mot mobbning.

 531. Vi måste använda effektiva
  och utvärderade metoder-

 532. -mot mobbning. Jag vet att det finns
  flera skolor här i Uppsala-

 533. -som använder antimobbningsprogrammet
  Kiva från Finland.

 534. Ett av världens
  mest effektiva mobbningsprogram-

 535. -som håller på
  att börja spridas i Sverige.

 536. Det är ett mobbningsprogram som
  är utvärderat i omfattande studier.

 537. Det är spritt i många världsdelar-

 538. -men steget över Åland och hit
  har tagit ganska många år.

 539. Sen måste insatserna få ta tid.
  Hållbara insatser tar som regel tid.

 540. Och slutligen kan det vara så att
  man behöver använda sig av expertis.

 541. Har man som skola
  och som föräldrar under åratal-

 542. -gjort sitt yttersta,
  så kan det behövas-

 543. -nån som kommer in och tittar
  på det här med nya ögon.

 544. Då tycker jag att vi tackar Martin
  med en varm applåd.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad säger forskningen om hemmasittare?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Elever, Elever som avbryter studierna, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Varför blir vissa elever hemmasittare?

Vilka är de tidiga tecknen på oroande skolfrånvaro, och vad kan skolan göra i det förebyggande arbetet? Hur ser vardagen ut för de elever som har mycket hög skolfrånvaro och som blir föremål för behandlingsinsatser? Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Behandling av hemmasittande elever

En bra kartläggning utgör en viktig grund att stå på i alla behandlingsinsatser. Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar varför man bör kartlägga problematiken och hur gör man det i behandlingen av hemmasittande elever. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Stötta de skolfrånvarande

Marit Sahlström, projektledare på Stadsmissionens insats Oneeighty, berättar om hur man arbetar med unga som har stor eller total skolfrånvaro. Oneeighty arbetar via internet och stöttar ungdomar tillbaka till skolan och till ett socialt sammanhang. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Juridiken kring hemmasittaren

Vem ansvarar för elevens skolgång? Vad måste skolan göra? Vad får socialtjänsten göra? Mikael Hellstadius, skoljurist, svarar på dessa frågor och talar om juridiken kring hemmasittaren. Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Den avgörande alliansen

Peter Friberg, leg psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, berättar om hur man skapar gemensamma mål och hur man bemöter och lyssnar till de elever man behandlar. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Neuropsykiatri och behandling

Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens hemmasittarprogram berättar om behandlingsfasen och vidmakthållandefasen i arbetet med hemmasittare. Vilka komponenter innehåller en behandlingsinsats och vilka anpassningar kan man behöva göra utifrån olika diagnoser? Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Hemmasittare i Lidingö

Teamet bakom projektet Ökad skolnärvaro i Lidingö stad berättar om sin modell för att arbeta med hemmasittare och hur de har implementerat ett kommunövergripande arbete för att minska den totala skolfrånvaron i kommunen. Medverkande: Ann Gottfridsson, Hasse Larsson, Per Wirén och Michael Lidman. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Skolavhopp bland unga i Norden

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om projektet Unga in i Norden som arbetar med skolavhopp, psykisk hälsa, arbete och utbildning med fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Inspelat den 22 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hemmasittare

Vad säger forskningen om hemmasittare?

Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om olika typer av forskning kring hemmasittare. Hur ser statistiken ut, och vad kännetecknar effektiva interventioner? Inspelat den 21 november 2016 på Göteborgs nation, Uppsala. Arrangör: Magelungen utveckling AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Datakod blir poesi

Med hjälp av programmering skapar författaren och programmeraren Linda Liukas sitt eget universum. Hon menar att kod är vår tids språk och att det är viktigt att kvinnor lär sig avancerad datateknik. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.