Titta

Få syn på normerna

Få syn på normerna

Om Få syn på normerna

Normer är en uppsättning osynliga värderingar och föreställningar som vi ofta ser som självklara. De är nödvändiga för att mänsklig interaktion i olika grupper ska fungera, och de flesta normer är bra. Men det finns också normer som behöver förändras eftersom de gör att vissa människor inte passar in och även blir diskriminerade. Men för att kunna diskutera normer så måste vi först få syn på dem.

Till första programmet

Få syn på normerna : Kvinnokroppar och idealDela
 1. Kvinnor utgör halva befolkningen. Alla
  är förstås olika.

 2. Ändå finns det normer
  för hur kvinnor bör se ut och vara.

 3. Det som har ansetts kvinnligt
  står i motsats till det manliga.

 4. Det kroppsliga
  är lägre värderat än intellektet.

 5. Det kommer ifrån att man
  delade upp människan i två delar.

 6. Tanken och kroppen.
  Förnuftet och känslan.

 7. Tankarna och förnuftet
  definierades som det manliga.

 8. Därför skulle män bestämma. Kvinnor
  däremot var styrda av sin kropp-

 9. -och närmare naturen,
  med menstruation och barnafödande.

 10. De sågs inte som kapabla
  till det rena tänkandet.

 11. Uppdelningen mellan tanke och kropp är
  oerhört viktig-

 12. -för att förstå vad man menar-

 13. -med att kvinnor bestäms
  utav sitt utseende och sin kropp.

 14. Och varför det har ett lågt värde, och
  har haft ett lågt värde.

 15. Kopplingen mellan femininitet, kropp
  och utseende är starkare än nånsin.

 16. Sen bildmediernas framväxt på 1800-
  talet har kvinnokroppar exponerats-

 17. -för att explodera i sociala medier.

 18. I bildkulturen finns det en kropp
  som alltid kommer tillbaka.

 19. Det är den unga, vackra
  och lite erotiserade kvinnokroppen.

 20. Den har en väldigt stor plats
  och den vänjer oss vid-

 21. -att betrakta kvinnor och deras kroppar,
  och att bedöma dem.

 22. Kvinnans kropp
  är till för alla att bedöma-

 23. -medan mannens kropp är hans privata,
  och är till för honom själv.

 24. När man säljer produkter till män har
  man andra argument än till kvinnor.

 25. Man ska inte se trött ut på jobbet.

 26. Det är inte det här att man ska vara
  vacker för nån annan.

 27. Kvinnor lär sig tidigt
  att bli bedömda efter sitt utseende.

 28. Det gäller att hålla sig inom normen,
  som handlar om att ha en smal kropp.

 29. Idéerna om femininitet sitter starkt, så
  när kvinnor lägger ut bilder-

 30. -som visar några valkar,
  eller vad det nu är-

 31. -så blir det jättestora reaktioner.

 32. Att den är politisk,
  fast det bara är en bild av en kropp.

 33. Det visar
  hur starka de här normerna är.

 34. Det skulle kunna förändras
  genom att man ser andra kroppar.

 35. Så pass enkelt, faktiskt.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kvinnokroppar och ideal

Avsnitt 5 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Medieforskaren Anja Hirdman har studerat synen vi har på den kvinnliga kroppen. Enligt henne är kvinnans kropp allmängods, för alla att bedöma och kommentera. Medan mannens kropp fortfarande är hans egen, privata. Och den starkaste normen är att kroppen ska var smal. Den kvinna som inte är smal och ändå lägger upp bilder på sig själv blir per automatik en kroppsaktivist. Det visar hur starka de här normerna är.

Ämnen:
Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Kroppsideal, dopning och ätstörningar, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Kroppsuppfattning , Normer, Samhällsvetenskap, Skönhetsideal, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Få syn på normerna

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Manliga ideal

Avsnitt 1 av 6

Hälften av befolkningen är män och alla de är förstås inte lika. Men det finns ändå föreställningar om vad som är manligt. Och vad som inte är det.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Funktionsnormen

Avsnitt 2 av 6

Det finns en föreställning i samhället att alla våra kroppar fungerar på ungefär samma sätt och har samma funktioner. Att bryta mot funktionsnormen kan göra att man betraktas som onormal och konstig, och funktionsnedsatta är ofta osynliga i offentligheten och media.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Svenskhet

Avsnitt 3 av 6

Många svenskar med mörk hudfärg eller ett icke-svenskt klingande namn upplever att de inte betraktas som svenskar, även om de är födda eller uppväxta i Sverige. Att en persons utseende fortfarande avgör om man är innanför eller utanför "svenskboxen", som författaren Qaisar Mahmood uttrycker det.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Heteronormen

Avsnitt 4 av 6

Enligt heteronormen utgår de flesta ifrån att alla är heterosexuella, och att det är det normala att vara. Om en person inte passar in i heteronormen så får den därför ständigt förklara sig och komma ut som avvikande.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Kvinnokroppar och ideal

Avsnitt 5 av 6

Medieforskaren Anja Hirdman har studerat synen vi har på den kvinnliga kroppen. Enligt henne är kvinnans kropp allmängods, för alla att bedöma och kommentera. Medan mannens kropp fortfarande är hans egen, privata. Och den starkaste normen är att kroppen ska var smal. Den kvinna som inte är smal och ändå lägger upp bilder på sig själv blir per automatik en kroppsaktivist. Det visar hur starka de här normerna är.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFå syn på normerna

Transbegreppen

Avsnitt 6 av 6

Sexualupplysaren Zafire Vrba reder ut begreppet cis, och förklarar vad det kan innebära att vara en transperson.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Pulsträning och inlärning

Mer energi i skolan

Mattias Hertz, idrottslärare och ansvarig för projektet "Mer energi i Hummelsta", berättar om hur Hummelstaskolan i Enköping under två terminer har utökat antalet idrottslektioner per vecka från två till fem, även för låg- och mellanstadiet. Resultaten pekar mot en bättre social hälsa, menar han. Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Teamkoncept.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Idrottens himmel och helvete

Tävlingssystem

Stilbedömning i ponny-SM har väckt reaktioner och skapat två läger inom ponnysporten. Vi träffar även Pia Nilsson i Florida. Hon utbildar golftränare och har tidigare varit Annika Sörenstams coach.