Titta

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Om UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Föreläsningar på temat visdom. Med avstamp i modern forskning söks nya perspektiv på visdomsbegreppet och vad det kan betyda för individ, organisation och samhälle. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Det kloka samhälletDela
 1. Efter Bernie Sanders,
  som ni kanske kommer ihåg.

 2. Det andra är Hillary Clinton.

 3. Och härnere
  har vi givetvis Donald J. Trump.

 4. Jag tänker använda blädderblock,
  och inte power point.

 5. Det gör jag för att markera
  att jag representerar-

 6. -den äldsta
  vetenskapliga disciplinen.

 7. Jag vet inte
  om Sokrates hade blädderblock.

 8. Jag vet inte hur bra han skrev,
  Platon tecknade ner hans dialoger.

 9. Det får bli så här i alla fall. Så...

 10. Jag börjar med
  att ge ett par exempel på-

 11. -vad jag betraktar
  som brist på visdom.

 12. Ibland hamnar vi i situationer
  som ser ut så här.

 13. Det finns ett alternativ
  som vi tycker är bäst.

 14. Sen finns det ett annat alternativ
  som är sämre, men inte så mycket.

 15. Det är nummer två här.

 16. Nu tänker vi oss att vi utgår
  från samma kriterier och värderingar-

 17. -som användes för att komma fram till
  att vi föredrar första alternativet.

 18. Sen finns det ett eller flera
  alternativ som är betydligt sämre-

 19. -enligt samma kriterier.

 20. Vi kan kalla det första alternativet
  för Bernie.

 21. Efter Bernie Sanders,
  som ni kanske kommer ihåg.

 22. Det andra är Hillary Clinton.

 23. Och härnere
  har vi givetvis Donald J. Trump.

 24. Det kvittar om ni håller med om rang-
  ordningen. Ni kan ha en annan syn.

 25. Det viktiga är att ni tänker...
  Om man tycker så här-

 26. -hur ska man då förhålla sig?

 27. Den brist på klokhet
  som jag vill illustrera är när man...

 28. ...glömmer eller tänker bort
  det här alternativet.

 29. Man koncentrerar sig så mycket på att
  förverkliga det första alternativet-

 30. -att när man inser att det inte går,
  då tycker man det kvittar.

 31. Då struntar man i att gå och rösta.

 32. Det är oklokt, eftersom det
  tredje alternativet är mycket sämre-

 33. -enligt ens egna värderingar.
  Det är det som är poängen.

 34. Om man får tro förståsigpåarna
  och opinionsmätningar-

 35. -och statsvetare,
  är det en mekanism som ligger bakom-

 36. -att ledningen för mäktigaste landet
  nu hamnat i Trumps händer.

 37. Många av Bernies anhängare
  avstod från att rösta.

 38. Eller kanske viktigare: De avstod
  från att galvanisera sina nätverk.

 39. "Nu måste vi rösta."

 40. Det är en av många förklaringar
  givetvis. Det finns olika orsaker.

 41. Jag tar ett annat exempel.
  Jag träffade en journalist-

 42. -som skrev om en liten,
  men särskilt extrem grupp-

 43. -inom vänsterrörelsen på 60-talet
  som kallade sig Rebellrörelsen.

 44. Är det nån som kommer ihåg den?
  Nej... En.

 45. Det är väl det närmaste vi svenskar
  kom nåt som Baader-Meinhof-ligan.

 46. De övervägde och
  diskuterade våldsamma terrormetoder-

 47. -för att förverkliga sina idéer.

 48. De upprättade dessutom listor
  på individer som skulle avrättas-

 49. -före eller efter revolutionen.

 50. De var på vippen
  att genomföra en avrättning.

 51. De släpade ut en stackare i en skogs-
  dunge. Sen kom de på bättre tankar.

 52. Vi är i Sverige, trots allt.
  Vill man lägga till, jag vet inte.

 53. Vilka fanns på de listorna?
  Det frågade jag min journalistkompis.

 54. Jag förväntade mig att han skulle
  räkna upp Wallenberg och Bohman.

 55. Ni vet, den typen av personer
  från den gruppen.

 56. Det visade sig att det bara
  var personer från det egna gänget.

 57. Alltså gamla kompisar. Eller från
  andra nästan lika extrema grupper.

 58. Personer
  som betraktades som avfällingar-

 59. -vars brott bestod i att de hade
  tolkat nåt parti i Maos lilla röda-

 60. -en aning annorlunda. Här kan man ana
  samma brist på visdom.

 61. Vissa kanske tyckte att...

 62. ...det Kommunistiska Partiet Marxist-
  Leninisterna (revolutionärerna)-

 63. -var det bästa.

 64. Det var betydligt bättre än...
  Det var i alla fall att föredra-

 65. -framför de gamla reaktionärerna-

 66. -i Kommunistiska Partiet
  Marxist-Leninisterna. Punkt slut.

 67. Det hamnar här.

 68. Båda alternativen var utifrån de egna
  värderingarna betydligt bättre-

 69. -än Socialdemokraterna
  eller Moderaterna.

 70. På grund av det här interna käbblet
  så kom revolutionen av sig.

 71. Det är tur för oss andra kanske,
  men inte enligt de egna kriterierna.

 72. Det vill jag belysa. Det är exempel
  från den politiska vänstern-

 73. -men den här bristen på visdom
  respekterar inga partigränser.

 74. Den förekommer i alla sammanhang,
  det är en mänsklig mekanism.

 75. Man kan spekulera i bakgrunden.

 76. En sorts fantasilöshet, som gör oss
  blinda för alternativa utfall-

 77. -vi står inför. Vi koncentrerar oss
  på en bråkdel av möjligheterna.

 78. Det knyter an lite till kreativitet.

 79. Eller kanske en barnslig tanke
  om att bara det bästa är gott nog.

 80. Eller som just i det här fallet,
  ett sorts tunnelseende som uppstår-

 81. -när man har kämpat om samma väljare-

 82. -eller vill få hegemoni
  inom ett delområde.

 83. Jag utesluter inte att det tunnel-
  seendet i vissa kontexter är bra.

 84. Nån som siktar på guld i OS...

 85. ...bör inte alltid fundera på
  vad som händer om han kommer sist.

 86. Då kan det kanske vara bra
  att vara enkelspårig.

 87. Här ska man hålla isär
  idrott och politik.

 88. Det finns exempel på att vi lyckas
  undvika de här mekanismerna.

 89. Ta demokratin, till exempel.
  Kanske tycker man det vore bäst-

 90. -om alla politiska beslut fattades
  i enlighet med ens egen vilja.

 91. Det vore bättre
  än om man ibland tvingas ge sig.

 92. Båda utfallen är betydligt bättre än
  om man aldrig får sin vilja igenom-

 93. -eller om vi börjar
  slå ihjäl varandra.

 94. Genom anammandet av demokratin
  lyckas vi trots allt undvika-

 95. -att hamna härnere.

 96. Tack vare,
  det är självklart en förutsättning-

 97. -att vi är kloka nog att foga oss i
  beslut som processen leder fram till-

 98. -trots att de strider mot
  vad vi själva tycker.

 99. De här anmärkningarna
  om den här typen av situationer-

 100. -de ska fungera som bakgrund-

 101. -till det jag framförallt
  vill prata om.

 102. Nämligen ett fenomen som varje
  samhälle måste förhålla sig till.

 103. Och det fenomenet innebär-

 104. -att vi i regel bryr oss mycket
  om vår ställning i olika dimensioner-

 105. -till andra personer.
  Relativt till andra.

 106. Vi vill gärna, och
  det finns givetvis alltid undantag...

 107. Det gäller alla generaliseringar
  i dag. Jag har kort om tid.

 108. Vi vill gärna ha mer inkomst
  än våra kolleger.

 109. Vi vill absolut inte
  ha mindre inkomst än våra kolleger.

 110. Inte nödvändigtvis för att pengarna
  i sig spelar så stor roll-

 111. -utan för att vi tror att en
  högre lön betyder att man uppfattas-

 112. -som en bättre läkare
  eller professor eller vd.

 113. Den relevanta dimensionen
  är det sociala erkännandet.

 114. Vilket ofta är en viktigare dimension
  än materiellt välstånd.

 115. Otaliga studier om människors
  tillfredsställelse bekräftar det här.

 116. Det vi har i absoluta termer, till
  exempel vårt materiella välstånd-

 117. -spelar mycket mindre roll
  än vad vi har relativt till andra-

 118. -i nån grupp
  vi känner oss som medlemmar i.

 119. Det finns en aspekt av det här
  som är viktig att tänka på.

 120. Man kanske tror
  att det finns en symmetri här.

 121. I meningen att det jag vinner på att
  få högre lön än nån annan professor-

 122. -står i paritet till, eller
  motsvaras åtminstone ungefär av-

 123. -den negativa tillfredsställelse
  som min kollega känner-

 124. -som en följd av det här.

 125. Jag åker upp en bit,
  och han eller hon åker ner en bit.

 126. Det är ungefär lika stora bitar.

 127. Så fiffigt ordnat är det inte.

 128. Vad många studier också visar är
  att den positiva tillfredsställelsen-

 129. -man erhåller genom ett försteg i
  de dimensionerna man jämför sig i...

 130. ...är betydligt mindre
  än den negativa tillfredsställelsen-

 131. -av att hamna bakom. Det är mindre
  viktigt att ha det bättre än andra-

 132. -än att inte ha det sämre.

 133. Om man vill verka
  för den allmänna tillfredsställelsen-

 134. -bör klyftorna inte bli så stora.

 135. Vilket ligger i linje med vad-

 136. -de brittiska folkhälsoforskarna
  Wilkingson och Pickett-

 137. -försvarade
  i sin bok "Jämlikhetsanden".

 138. Det är inte mitt huvudbudskap i dag.

 139. Jag vill prata om en slags ojämlikhet
  som rör en speciell dimension.

 140. Vi jämför oss med andra med
  hänvisning till olika dimensioner.

 141. Vi kan vara mer eller mindre
  jämställda, relativt till andra-

 142. -vad gäller inkomst, utseende, hälsa
  och socialt erkännande-

 143. -intelligens, frihet och så vidare.

 144. En sämre ställning vad gäller vissa
  dimensioner, till exempel inkomst-

 145. -kompenseras av en bättre ställning
  vad gäller andra, som det sociala.

 146. En fattig konstnär kan känna sig
  minst lika nöjd med sin situation-

 147. -som en välbetald tandläkare
  eller advokat.

 148. Bland annat genom den respekt
  som konstnärer får i vissa kretsar.

 149. Om man ligger illa till
  i samtliga dimensioner-

 150. -kan det vara svårt
  att hålla modet uppe.

 151. Det är bland de som tillhör den
  gruppen, som ändå inte blir bittra-

 152. -som vi hittar de personer
  i samhället med störst mognad.

 153. Som genomskådar, kan man säga,
  det här...

 154. ...lite tomma i jämförelsens logik,
  om man uttrycker sig så.

 155. Som tur är behöver den gruppen
  inte vara så stor-

 156. -eftersom en sämre ställning i ett
  avseende kompenseras av ett annat.

 157. I en dimension är ojämlikhet
  särskilt svår att kompensera.

 158. Det har att göra med hur
  vi betraktas ur moralisk synvinkel.

 159. Vi vill gärna betraktas, och
  betrakta oss själva, som personer-

 160. -som står för det goda och rätta.

 161. Vi vill inte gärna ses som,
  om man ska vara rakt på sak-

 162. -egoistiska,
  moraliskt tvivelaktiga skitstövlar.

 163. Inte ens de som är det,
  ska jag framhålla-

 164. -vill betrakta sig själva så.
  Eller vill bli betraktade så.

 165. Det är en benägenhet som har,
  liksom jämförande i allmänhet-

 166. -enligt mig och andra,
  en evolutionär bakgrund.

 167. Människan
  har varit framgångsrik evolutionärt-

 168. -genom vår förmåga att samarbeta.

 169. Det naturliga urvalet har främjat den
  psykologi som premierar samarbete-

 170. -genom selektionen av mekanismer
  som säkerställer att människor-

 171. -är motiverade att gå i takt
  med andra i den grupp de tillhör.

 172. Även om det strider mot kortsiktiga
  intressen, finns dessa mekanismer-

 173. -för att se till att folk går i takt
  och klarar sig bättre än andra-

 174. -i kampen för överlevnad.

 175. Och också mekanismer som innebär att
  de som inte går i takt stöts bort.

 176. De undergräver gruppens förmåga
  att samarbeta.

 177. Det bidrar till att förklara kraften
  hos moraliska föreställningar-

 178. -och de känslor av skam och skuld,
  som de är förknippade med.

 179. Det i sin tur förklarar varför det är
  så viktigt att betraktas som okej-

 180. -ur moralisk synvinkel.

 181. Och varför vi reagerar starkt på
  antydningar om att vi inte är okej.

 182. Såna antydningar utgör helt enkelt
  ett hot, ett rätt allvarligt hot.

 183. Vi vet
  att på egen hand klarar vi oss inte.

 184. Det manifesterar sig
  i stort och smått.

 185. Jag ska ta exempel ur mitt eget liv.

 186. Det är inte jag som är skurken här,
  det är de andra.

 187. För några år sen, 2009-

 188. -skrev jag en bok om klimatet.

 189. En sorts debattbok om vad vi bör göra
  för att förhålla oss till problemet.

 190. Givetvis fick jag min beskärda del
  av otrevliga mejl-

 191. -från de som kallades klimat-
  förnekare. Man hör inte från dem nu.

 192. En del av författarna
  till de här mejlen presenterade sig.

 193. Jag fann att det var en övervikt
  bland de som presenterade sig-

 194. -av pensionerade manliga ingenjörer.

 195. Jag var ute och träffade folk
  när jag hade skrivit boken.

 196. Jag ville delta
  i den här diskussionen.

 197. Jag såg till att träffa några av dem
  för att prata om saken.

 198. Vi diskuterade fram och tillbaka,
  olika argument.

 199. En ganska fruktlös verksamhet.
  Men sen kom det fram-

 200. -att de som hade ägnat sina yrkesliv-

 201. -åt att göra så gott de kunde
  i industrin helt enkelt...

 202. ...kände sig sårade
  över att särskilt förknippas med...

 203. ...de brott som vi nu,
  enligt mig och andra-

 204. -begår mot framtida generationer.

 205. Det var ett starkt,
  ska jag säga behov-

 206. -av att försvara sig som låg bakom.
  Det kunde jag starkt förnimma.

 207. I samma veva slutade jag äta kött.
  Man blir ibland bjuden på middag.

 208. Varje gång
  upprepade sig samma ritual.

 209. Jag kom. Värden: "Går det bra med
  den här maten? Du äter ju inte kött."

 210. "Ja, tack så mycket."

 211. Folk började äta och drack vin.

 212. Ofelbart efter nån timme kom de här
  frågorna. "Varför är du vegetarian?"

 213. Jag förklarade.
  Det var klimat och annat.

 214. Sen fick vi ägna flera timmar
  åt att diskutera huruvida...

 215. "Om man inte äter kött,
  får man problem med hälsan."

 216. "Det är värre att äta importerade
  grönsaker." Och så vidare.

 217. Allt det kan givetvis diskuteras, men
  det kändes oerhört överdeterminerat.

 218. Jag insåg att när jag satt där,
  såg de inte mig.

 219. De såg en stor anklagelse, och hade
  ett behov av att förklara sig.

 220. Vad reaktionerna... Och det här är
  kanske lite ytliga manifestationer-

 221. -av hur viktigt det är
  att betraktas som moraliskt okej.

 222. Det kan komma
  mycket starka reaktioner.

 223. Det innebär att när man använder sig
  av moraliska fördömanden-

 224. -i en offentlig debatt-

 225. -får man vara beredd på att betala
  ett potentiellt högt pris.

 226. Om man kallar folk rasister
  eller miljöförstörare-

 227. -och vill kasta ut dem
  i den moraliska kylan-

 228. -riskerar man att aktivera
  de här uråldriga mekanismerna.

 229. De här uråldriga reaktionerna.

 230. Då blir det nästan omöjligt att
  senare tillsammans resonera sig fram-

 231. -till acceptabla lösningar
  på gemensamma problem.

 232. Jag vill inte säga att det aldrig
  är berättigat att göra det-

 233. -eller att uttrycka såna fördömanden-

 234. -men det jag vill säga är att
  man bör inte göra det lättvindigt.

 235. I vissa lägen är motsättningarna så
  stora att det inte spelar nån roll.

 236. Man får betala priset att i framtiden
  blir det svårt att föra ett samtal-

 237. -som gör att vi tillsammans
  kan nå fram till nån lösning.

 238. Jag hoppas att ni ser analogin.

 239. Det är ju så
  att enbart genom dessa fördömanden-

 240. -får man inte de här personerna
  att försvinna eller byta åsikt.

 241. Så vad ska vi göra? Det är intressant
  att reflektera kring-

 242. -hur olika kulturer har förhållit sig
  till den här eviga problematiken.

 243. Ta kristendomen
  och dess tankar om arvsynden-

 244. -och att den som är utan skuld
  må kasta första stenen. Genialt!

 245. Om alla är skurkar,
  kan vi avföra den frågan-

 246. -och gå vidare till att diskutera
  mer sakligt vad vi ska göra.

 247. Jag vill betona att jag är ateist.
  Jag hade tänkt säga agnostiker-

 248. -annars skulle Stefan Einhorn
  bli arg. Han är agnostiker.

 249. Nu får jag säga ateist.
  Det jag vill säga är att arvsynden-

 250. -kan ses som en kulturell lösning
  på den här problematiken.

 251. Det är ett vetenskapligt
  konstaterande. Det finns andra sätt.

 252. Den amerikanska kulturen hävdar
  en rättighetsbaserad jämlikhetstanke.

 253. Kommer ni ihåg
  komedikaraktären Borat? Ja.

 254. Han var väldigt provocerande.

 255. I ett inslag begav han sig till
  ett möte för amerikanska patrioter-

 256. -och intervjuade
  en skrämmande vietnamveteran-

 257. -med tatueringar och solglasögon.
  Han såg läskig ut.

 258. Han berättade att han hade träffat
  en homosexuell man i San Francisco-

 259. -som hade trampat på
  den amerikanska flaggan. Han frågade:

 260. "Vad skulle du göra
  om du träffade honom?"

 261. Veteranen sa
  "jag skulle nog ge honom en smäll".

 262. Borat fortsatte.
  "Men om han spottade på flaggan?"

 263. "Vad skulle du göra om..."
  Han gick vidare utan spärrar.

 264. Veteranens svar blev grövre,
  men plötsligt-

 265. -när Borat försökte få veteranen
  att ta till alltmer absurda metoder-

 266. -ändrades stämningen helt
  och kille sa:

 267. "Jo, jag skulle inte gilla killen.
  Men faktum är"-

 268. -"att han har samma rätt att uttrycka
  sin åsikt som jag har." Flott.

 269. Det är ett exempel på
  hur det i varje kultur finns en nivå-

 270. -där jämlikhet respekteras.
  Eller där man vill respektera.

 271. För att hålla ihop samhället
  och inte hamna härnere-

 272. -är det viktigt att vi alla
  bidrar till den jämlikhetskultur-

 273. -som finns här till exempel.
  Det är nåt vi alla gör i vardagen.

 274. Genom att bete oss som folk
  i kollektivtrafiken-

 275. -säga "hej" till busschauffören
  och betrakta andra som personer-

 276. -och inte bara som hinder
  på vägen till jobbet.

 277. Det är också en av det politiska
  systemets viktigaste uppgifter.

 278. Många politiker håller säkert med
  om det. "Halleluja!"

 279. Ni kommer ihåg slogan
  som "alla ska med" och så vidare.

 280. Om man jämför pratet med konsekvensen
  av den politik som faktiskt förs-

 281. -ser vi ju att klyftorna ökar.
  Inte bara vad gäller inkomst-

 282. -utan vad gäller sjukvårdsresurser,
  utbildningsmöjligheter-

 283. -makt, inflytande och så vidare.
  Då blir det här pratet tomt.

 284. Man måste inte tycka att inkomst-
  skillnader i samhället är dåligt-

 285. -för att man ska se det här
  som ett problem.

 286. Problemet är ju att samhället
  genom detta sänder ett budskap-

 287. -om att vissa gruppers bekymmer
  är mindre viktiga.

 288. Att sända det budskapet
  spelar en mycket större roll-

 289. -för människor
  än inkomstskillnaderna i sig.

 290. I det sammanhanget vill jag framhålla
  en syn på det goda samhället-

 291. -som formulerats av 1900-talets mest
  inflytelserika politiska filosof-

 292. -amerikanen John Rawls. Rawls menar
  att klyftor kan vara acceptabla-

 293. -men bara om de kan motiveras
  från de sämst ställdas situation.

 294. Det kan vara så, eller det är väl så,
  att en politik som tillåter klyftor-

 295. -förbättrar situationen för alla-

 296. -genom ökad produktivitet
  och incitament för innovation.

 297. Men det är bara när
  man kan säkerställa, enligt Rawls...

 298. ...att de är till fördel för de
  sämst ställda, som vi bör godta dem.

 299. Jag vill att ni ska tänka på
  att poängen med det här-

 300. -inte främst är att minska ojämlikhet
  vad gäller materiella resurser.

 301. Det är en viktig fråga,
  men det är inte huvudpoängen här.

 302. Poängen är att när man låter
  politiken genomsyras av såna tankar-

 303. -kommunicerar man starkt till alla
  att vi sitter i samma båt.

 304. Och att det i själva verket är de som
  har hamnat bland de sämst ställda-

 305. -som är de viktigaste passagerarna
  i båten-

 306. -eftersom de utses
  till en sorts tribunal-

 307. -vars godkännande
  de andra ytterst måste kunna utverka.

 308. Jag oroar mig
  för att det här samhällskontraktet-

 309. -är på väg att upplösas på ett sätt
  som gör att vi är på väg hit ner.

 310. Det var allt jag hade att säga.

 311. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det kloka samhället

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, talar om värderingar i det visa samhället. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Filosofi, Kognitiv psykologi, Kunskapsteori, Psykologi, Visdom, Värderingar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Vägar till visdom

Vad är grunden till visdomsbegreppet? Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om visdom som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Vis i kris och moralisk stress

Hur mycket är ledarskap beroende av vishet? Kan man tränas till att bli vis? Gerry Larsson, professor i psykologi vid Försvarshögskolan, berättar om visdom i kriser och om vishet som den yttersta kompetensen. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Konsten att fatta och påverka beslut

Hur förutsägbara är våra beslut? Går det på förhand att säga vad vi kommer att besluta? Pelle Tornell, beslutsforskare vid Stockholms universitet, berättar genom en interaktiv föreläsning om omedvetna beslut och medveten påverkan i näringslivet. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Det goda globala ledarskapet

Med Dag Hammarskjöld som exempel berättar Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap, om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Jaget och visdomen

Vad är den livslånga jagutvecklingens väg mot visdom? Kristina Elfhag, leg psykolog, berättar om visdom och vår psykologiska livsutveckling. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Kreativ, vis och galen

Måste man vara galen för att vara ett kreativt geni, eller är kreativitet och visdom bortom sinnesstämning? Simon Kyaga, överläkare i psykiatri, berättar om sambanden mellan kreativitet och galenskap. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Det kloka samhället

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, talar om värderingar i det visa samhället. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.