Titta

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Om UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Föreläsningar på temat visdom. Med avstamp i modern forskning söks nya perspektiv på visdomsbegreppet och vad det kan betyda för individ, organisation och samhälle. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis : Varför är visdom ett sällsynt fenomen?Dela
 1. Alla kontexter - kulturella, historiska,
  situationella och utvecklingskontexter-

 2. -formar oss och vårt beteende.

 3. Det är en stor ära att få vara här.

 4. Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

 5. Om jag förstod Stefan rätt
  lyder frågan egentligen:

 6. Varför blir inte fler av oss visa
  under våra liv?

 7. Jag ska förklara det på två nivåer-

 8. -och jag pratar mycket mer
  om den individuella nivån.

 9. Visdom kan vara svår att utveckla-

 10. -och det finns enklare sätt att må bra-

 11. -så därför väljer många
  den enklare vägen.

 12. Jag ska nämna den situationella
  eller kontextuella nivån.

 13. Ibland saknas möjlighet att bli vis-

 14. -till exempel om ingen i ens närhet
  vill ge kritisk feedback.

 15. Det kan blockera visdomen. Den första
  delen handlar om individuell visdom.

 16. Jag kommer att utelämna mycket,
  för jag har bara en halvtimme på mig-

 17. -så jag struntar i psykologidebatten
  om hur man bäst definierar visdom.

 18. Jag ger bara min definition.

 19. Jag pratar inte om
  hur vi kan mäta visdom.

 20. Kan vi ens mäta nåt så invecklat?

 21. Jag pratar inte om visdomens
  samband med andra variabler-

 22. -eller hur visdom kan övas upp, men ni
  kan nog få en uppfattning om det-

 23. -under mitt föredrag.
  De här personerna är visdomsforskare.

 24. Deras arbete har varit väldigt viktigt.

 25. Min definition av visdom
  försöker kombinera-

 26. -aspekter av alla definitioner,
  så jag vill kalla den "elefanten"-

 27. -som i historien
  om de blinda männen och elefanten.

 28. Jag hoppas att det här åtminstone är
  en stor del av visdomselefanten.

 29. Tanken är att visdom är kunskap,
  men en väldigt speciell sorts kunskap.

 30. Det är erfarenhetsbaserad kunskap.
  Visdom bygger på egna erfarenheter.

 31. Inte kunskap om matematik eller fysik,
  utan om människolivets grundfrågor.

 32. Dit räknas faktumet
  att vi är den enda art som vet-

 33. -att vi kommer att dö.
  Hur hanterar man den kunskapen?

 34. Dit räknas den grundläggande
  konflikten mellan autonomi och närhet.

 35. De stora frågorna som vi alla
  brottas med ibland under våra liv.

 36. Att skaffa sig kunskap som är visdom
  är inte enkelt, som jag redan nämnde.

 37. Det krävs en villighet
  att djupt begrunda en själv, livet-

 38. -och sakerna som vi inte kan veta.

 39. Därför vill inte alla ha
  den sortens kunskap.

 40. Vi har hävdat att det finns
  icke-kognitiva förmågor-

 41. -till exempel öppenhet och villighet att
  uppleva ens egna känslor, som empati-

 42. -som krävs för att utveckla visdom.

 43. De förmågorna kan hjälpa personer
  att hantera svåra upplevelser-

 44. -men de hjälper dem också att lära
  av upplevelserna och bli visare.

 45. Susan Bluck och jag har en teori
  om hur visdom utvecklas-

 46. -hos det fåtal som utvecklar visdom.

 47. Vi anser att livsutmaningar är
  visdomens viktigaste katalysatorer.

 48. En livsutmaning
  är nåt som förändrar livet i grunden.

 49. Det behöver inte vara nåt negativt,
  även om livsutmaningar ofta är svåra.

 50. Det kan vara nåt som att föda sitt
  första barn. Det förändrar världsbilden.

 51. Allt som förändrar
  hur man ser världen och en själv-

 52. -på ett relativt grundläggande sätt är
  en utmaning. Man hanterar dem olika.

 53. Alla lär sig nåt av såna utmaningar.
  Vi lär oss medan utmaningen pågår-

 54. -men i synnerhet
  när vi tänker på den efteråt.

 55. Det som vi lär oss påverkar hur vi
  hanterar nästa utmaning i våra liv.

 56. Men inte alla lär sig att bli visare.

 57. Vissa lär sig att världen är en farlig,
  opålitlig plats. En bitterhetslektion.

 58. Vissa lär sig bara: "Jag har rätt. Alla
  andra har fel. Jag är nöjd med livet."

 59. Många lyckas vara nöjda med sina liv
  utan att direkt utveckla visdom.

 60. Livet kan så klart lära en mycket annat.

 61. Frågan är alltså varför några få
  blir visare av sina erfarenheter.

 62. Vad lär de sig, och hur lär de sig det?

 63. Vår teori är alltså att förmågorna
  som jag nämnde är nödvändiga-

 64. -för att bli vis av det som man lär sig.

 65. De är nödvändiga
  för att livserfarenheter ska ge visdom.

 66. Nu ska jag gå igenom de fem förmågor
  som vi tycker är viktigast-

 67. -med många exempel.
  Vi gjorde en studie från 2008 till 2012-

 68. -med hjälp av
  Österrikes vetenskapsstiftelse-

 69. -där vi intervjuade personer
  som sades vara särskilt visa-

 70. -plus många andra, varav några visa.

 71. Det viktigaste var en svår livsutmaning
  eller konflikt som de hade upplevt.

 72. Vi sa: "Berätta om en svår situation
  i ditt liv."

 73. "Vad hände? Hur hanterade du det?
  Hur kändes det?"

 74. "Har du lärt dig nåt av det?"

 75. Vi mätte deras visdom på olika sätt
  liksom mindre viktiga saker.

 76. I dag ska jag ge några exempel på
  livsutmaningar som de berättade om-

 77. -för att illustrera
  de viktiga förmågorna.

 78. Den första förmågan är öppenhet.
  Här testar de nåt nytt.

 79. Man är öppen för nya människor,
  erfarenheter och perspektiv-

 80. -och intresserar sig för
  hur oliktänkande tänker.

 81. Man omger sig inte bara med åsikter
  som vi vill höra, vilket vi gärna gör-

 82. -utan man lyssnar på andras åsikter.

 83. Man intresserar sig för
  varför andra tänker annorlunda.

 84. Man ska inte bara visa intresse,
  utan även acceptera andras åsikter.

 85. Man accepterar att andra kanske inte
  är likadana. De har andra levnadssätt.

 86. Inget är bra eller dåligt.
  Man är bara olika.

 87. Man hyser inga fördomar
  om hur folk råkar välja att leva.

 88. Här är några exempel på öppenhet.

 89. En kvinna hade lärt sig många saker.

 90. Hon var en av de visaste i studien,
  och hon sa att hon har lärt sig mycket-

 91. -bland annat att människor är olika.

 92. "Jag har lärt mig att alla är olika"-

 93. -"och att man inte får omvända andra.
  Det har varit svårt."

 94. De flesta av oss känner nog igen det.

 95. Jag lärde mig nåt om visdom,
  och jag vill att ni "köper" det.

 96. Det är jättesvårt att låta bli att tänka
  att jag vet hur människor borde leva-

 97. -för att bli lyckliga.
  Jag älskar ett annat citat.

 98. Det var en far som hade
  en väldigt svår bakgrund med sonen.

 99. Han hade stora planer för sonen.

 100. Han trodde sig veta sonens bästa,
  men sonen blev helt annorlunda.

 101. "Jag har lärt mig oerhört mycket
  om en människas utveckling"-

 102. -"och att barn inte är ens ägodel."

 103. "Barnet är en självständig person från
  en generation som är olik min egen."

 104. Många av oss har nog svårt att avgöra-

 105. -sånt som hur ofta barnen
  ska få använda telefonen eller internet.

 106. Han säger vist: "När vi var unga
  levde vi i en helt annan takt"-

 107. -"men det går inte att använda
  som en modell nu"-

 108. -"för omständigheterna är annorlunda
  och världen förändras."

 109. Han menar att det är viktigt att se ens
  barn som alla andra unga människor-

 110. -och vara öppen för
  vem personen är och vill vara.

 111. Som förälder vet jag hur svårt det är.

 112. Varför är öppenhet så svårt?
  När vi var små var vi väldigt öppna.

 113. Vi försökte bara förstå världen-

 114. -så allt var lika möjligt som nåt annat-

 115. -men sen fick vi
  en bild av hur världen fungerar.

 116. Unga vuxna är ganska öppna och
  intresserade av nya, olika perspektiv-

 117. -men till slut tänker vi: "Nu vet jag
  hur världen är och hur man ska leva."

 118. Då blir det farligt. Folk tror att de
  vet vad som är rätt, och andra har fel.

 119. Man måste lyssna på den andra sidan.

 120. I många länder ser vi nu för tiden
  en kraftig splittring med två grupper-

 121. -som inte vill prata med varandra.
  Samma sak hände nyss i mitt land.

 122. Att lyssna på andra, även om de verkar
  vara idioter, hjälper en att bli visare-

 123. -och troligen kan världen bli visare.

 124. Nästa förmåga kallar vi emotionell
  känslighet och emotionell reglering.

 125. Alla har ibland oönskade känslor.

 126. Oönskade känslor som att vara
  avundsjuk eller att oroa sig för nåt.

 127. Visa personer accepterar sina känslor.

 128. De kan förnimma och tänka på dem.

 129. "Varför är jag nervös
  när jag pratar med den här personen?"

 130. De vill lära sig nåt om sig själva.

 131. Man ska inte bara förnimma sina egna
  känslor, utan även hantera dem-

 132. -vilket kan medföra att inte visa dem.

 133. Ibland ska vi inte uttrycka känslor, och
  ibland är det viktigt att uttrycka dem.

 134. Ibland får känslorna inte ta över-

 135. -för man kan inte hjälpa nån
  om man lider med dem-

 136. -men en vis person är medveten om
  dem och kan reglera dem efter behov.

 137. En vis person förtränger inga känslor.
  Här är några exempel på det.

 138. En man berättade nåt intressant.

 139. Han fick en strikt katolsk uppfostran,
  och tanken var att han skulle bli präst.

 140. Vid sexton eller sjutton års ålder
  insåg han att han inte ville det.

 141. Han hoppade av skolan och bytte liv.

 142. Han lämnade sin lilla by
  och gav sig ut i världen.

 143. Det var skrämmande,
  men han visste att han måste göra det.

 144. En fråga var: "Vilket råd skulle du ge
  till andra i en liknande situation?"

 145. Han sa att de skulle "följa sina inre
  röster, sina magiska röster"-

 146. -"i stället för idealen som påtvingas
  utifrån." Som att han skulle bli präst.

 147. "Förlita dig alltid på
  de djupare lagren, lyssna inombords"-

 148. -"försök att följa det som finns i dig."

 149. Nån annan pratade om en kris.

 150. "Det är bra att prata med andra, men
  det är viktigt att inte förtränga det."

 151. Ibland pratar vi med andra
  för att vi vet vad vi vill höra.

 152. Vi säger nåt för att få höra det som vi
  vill höra. Han säger att det är fel.

 153. "Genomlev känslorna.
  Det gör det lättare senare."

 154. Man kan granska det utifrån när man
  har upplevt och accepterat känslan.

 155. Jag tror att en kvinna
  blev psykoterapeut-

 156. -efter självupplevda erfarenheter.
  Hon pratade om sina klienter.

 157. "Om de känner att de gör nåt
  med hjärnan, trots att det känns fel"-

 158. -"så motarbetar de sig själva. Jag vill
  hjälpa folk att känna vad de känner."

 159. Vi anser att det är viktigt-

 160. -att vara medveten om, acceptera och
  förlåta sig själv för vad man känner.

 161. Varför kan det vara svårt? För det
  första vill vi inte ha vissa känslor.

 162. Många vill inte ha negativa känslor.

 163. De passar inte det som vi vill vara.

 164. "Jag vill vara väldigt utåtriktad,
  så jag vill inte känna social ångest."

 165. Såna saker.
  Många förtränger såna känslor.

 166. Visa personer kan förnimma dem,
  acceptera dem, förlåta sig själva-

 167. -se dem som en del av sig själva,
  lära sig nåt och bli mer integrerade.

 168. Det andra som gör
  att våra känslor kan orsaka besvär-

 169. -är att de kan vara svårkontrollerade.

 170. Visdomsforskare diskuterar flitigt-

 171. -varför vissa är visa angående andras
  problem medan deras egna liv är kaos.

 172. Alla känner nog såna personer.

 173. Orsaken är att våra egna känslor
  är svårare att styra än andras.

 174. Visa personer
  har lärt sig att hantera sina känslor-

 175. -utan att förtränga dem och hålla dem
  inombords tills man får magsår.

 176. Man ger utlopp för dem på bra sätt,
  som att mentalt ta ett steg tillbaka-

 177. -och granska sina känslor.
  Mindfulness kan vara ett sätt.

 178. Empati och medkänsla är jätteviktigt.

 179. Stefan har tydligen pratat om det.

 180. Man måste vilja och ha förmågan-

 181. -att inte bara mentalt rekonstruera
  hur nån annan måste känna sig-

 182. -utan även delvis känna detsamma.

 183. Naturen har gjort det biologiskt möjligt
  för oss att känna empati för andra-

 184. -men tyvärr
  kan vi också stänga av empatin helt-

 185. -vilket historien ofta har visat.

 186. Visa personer
  kan känna empati för andra.

 187. De både vet och bryr sig om
  vad andra känner.

 188. Därför ägnar sig många visa personer
  åt nån sorts humanitär aktivitet.

 189. De sköter om andra
  och gör nåt för världen.

 190. Intressant nog hade vi flera exempel-

 191. -där kvinnor pratade
  om sina mödrar eller döttrar.

 192. Det kan ibland vara väldigt svårt
  att känna empati för närstående.

 193. Den första kvinnan pratar om sitt
  invecklade förhållande till sin mor-

 194. -men hon förstår moderns beteende.

 195. "Jag tror att hon vill mitt bästa."

 196. "Alla mammor vill nog det,
  även om det kanske inte är det bästa."

 197. "Hon känner nog att hon inte kan få
  mig att känna det som jag behöver."

 198. Det är väldigt generöst
  att försöka förstå modern-

 199. -som har sårat henne under lång tid.

 200. Det andra citatet kommer
  från en mor som pratar om sina barn.

 201. "Varför ska barn tacka sina föräldrar?
  För att de lever? De bad inte om det."

 202. "Vi ville ha barn. De gladde oss."

 203. "Det är viktigt för mig
  att inte kräva nåt av mina barn."

 204. Hon har ett positivt förhållande
  till barnen, men hon påtalar att...

 205. "Det handlar inte om mig. Jag vill
  att mina barn ska vara lyckliga."

 206. En person
  förde ett bredare perspektiv på tal.

 207. Hon pratade länge om
  att det är väldigt lätt att döma andra-

 208. -och tänka negativa saker.
  Ibland hyser hon medkänsla-

 209. -när hon tänker
  på vårt ständiga dömande och förakt.

 210. Hon hyser medkänsla
  med hela mänskligheten-

 211. -och dumheterna som vi alla gör.

 212. Det kan vara svårt att känna empati
  för dem som vi känner väl-

 213. -men de flesta har svårt att känna
  empati för dem som de inte känner.

 214. De flesta är bra på
  att känna empati för likasinnade-

 215. -gruppmedlemmar och bekanta-

 216. -men vi är väldigt bra på att stänga av
  empatin helt när det gäller "de andra".

 217. Judar, flyktingar och andra grupper
  ansågs vara onda-

 218. -och då kunde man helt stänga av
  den medfödda empatin.

 219. Visa personer tycks inte ha utegrupper
  som inte anses förtjäna empati.

 220. De ser hela världen som ingruppen -
  djur och alla levande varelser.

 221. Därför kämpar de ofta för saker
  som är mycket större än de själva.

 222. Nästa förmåga är reflexivitet.
  Det är utan tvivel viktigt.

 223. Folk frågar ofta: "Är intelligens
  helt oviktig för visdom?"

 224. Nej. Det viktiga är att kunna tänka på
  komplexa frågor på ett komplext sätt.

 225. Många av dagens frågor
  är väldigt komplicerade.

 226. En vis person
  kan se och hantera komplexiteten-

 227. -utan att bara vilja slåss
  så mycket som möjligt.

 228. Så tänker man även på sig själv.

 229. Visa personer kan se sig själva på ett
  kritiskt, ifrågasättande, djupt sätt.

 230. De kan ifrågasätta sina egna åsikter-

 231. -och begrunda sina roller
  i en konflikts komplexa utveckling.

 232. Till de två sakerna hör förmodligen
  nåt som vi kallar kontextualism.

 233. Man inser
  att beteenden inte bara händer-

 234. -för att nån är ond eller jag god.

 235. Alla kontexter - kulturella, historiska,
  situationella och utvecklingskontexter-

 236. -formar vilka vi har blivit
  och varför vi gör som vi gör.

 237. Här är några exempel på reflexivitet.

 238. En kvinna upplevde svår rädsla
  och ångest under barndomen.

 239. Hon uppfostrades på ett sätt
  där rädsla användes för att lära barnet.

 240. Den upplevelsen
  lärde henne en viktig läxa.

 241. "Det övertygade mig
  att man aldrig ska skrämma andra."

 242. "Rädslan finns alltid i våra samhällen.
  Många institutioner använder rädsla."

 243. "Kyrkan, läkekonsten...
  Rädsla kan effektivt manipulera folk."

 244. Hon lärde sig en relativt komplex läxa-

 245. -och kopplade den till hela samhället.

 246. En imponerande kvinna hade
  en dotter med flera svåra handikapp-

 247. -så hon var tvungen att helt tänka om-

 248. -när det gällde föräldraskap
  och barnuppfostran.

 249. "Min dotter är min bästa lärare."

 250. "Vardagliga saker, vad som är viktigt i
  livet. Med henne lär jag mig ständigt."

 251. "Jag måste tänka på livets mening."

 252. "Jag måste ständigt relativisera
  saker som jag tog för givna."

 253. Att hon är så villig
  att lära sig och växa med dottern-

 254. -visar att hon är villig att ifrågasätta
  sig själv och sina egna åsikter.

 255. Varför är reflexivitet viktigt?
  Många föredrar enkla lösningar.

 256. "Vi bygger en mur." Det låter
  som en enkel lösning på ett problem.

 257. Många av oss gillar såna lösningar.

 258. Vi gillar också att se andras misstag,
  men inte våra. Vi har blinda fläckar.

 259. Dåliga sidor av oss som vi inte ser,
  men som vi kan se hos andra.

 260. Visa personer försöker hitta dem-

 261. -medan de flesta andra föredrar
  att inte se vissa saker.

 262. Den sista förmågan
  handlar om okontrollerbarhet.

 263. De flesta tror
  att vi har kontroll över våra liv.

 264. Om man frågar folk
  hur stor risken för en bilolycka är-

 265. -så underskattar de flesta risken.

 266. "Jag kör ju bra. Det drabbar inte mig."

 267. Att andra kan vara fulla eller dåliga
  förare som krockar med oss-

 268. -är nåt som vi inte tänker på,
  vilket är bra för oss.

 269. De flesta av oss har en tendens att
  överskatta hur stor kontroll vi har.

 270. Visa personer tänker mer realistiskt.

 271. De vet att det ibland är viktigt att
  göra nåt för att förbättra en situation-

 272. -men många situationer kan inte
  förändras. Ni känner nog till-

 273. -sinnesrobönen: ”Gud, ge mig sinnesro
  att acceptera det jag inte kan ändra"-

 274. -"mod att ändra det jag kan
  och förstånd att inse skillnaden.”

 275. Att ha varit med om nåt
  som man inte kan förändra-

 276. -som en sjukdom eller ett dödsfall-

 277. -nåt som man inte kunde förändra-

 278. -är nåt som kan göra många visare.

 279. "Jag kan inte gottgöra
  vad jag gjorde då."

 280. Kvinnan förolämpade nån grovt, och
  hon mår dåligt för det långt senare.

 281. "Jag kan inte förändra det,
  men jag kan förbättra mig nu."

 282. Så lär man sig av sina misstag.

 283. Det här är kvinnan
  med det handikappade barnet.

 284. "Min dotter är sexton,
  och den delen av mitt liv..."

 285. Det finns inget bra engelskt ord.
  Det heter "schleifen" på tyska.

 286. Det är som när stenar slipas i en flod.
  Kanterna rundas av.

 287. "Jag blir slät som en sten i en flod."

 288. "Livet gör oss slätare i floden."

 289. "Det var svårt i början,
  och ibland är det svårt än."

 290. "Det svåraste var att acceptera att det
  är som det är. Det hände helt oväntat."

 291. Hennes berättelse
  handlar om att den sorgliga saken-

 292. -gjorde henne till en mycket bättre
  människa, enligt henne själv.

 293. De flesta av oss överskattar alltså
  hur stor kontroll vi har över våra liv.

 294. Vi tror att en lyckad karriär beror på
  att vi är så skickliga på vårt jobb.

 295. Vi vill inte tänka på hur mycket turen
  har bidragit till vår framgång.

 296. Vissa tror att de har mindre kontroll
  över sina liv än vad de faktiskt har.

 297. Det har kopplats till depression
  ända sen Seligman-experimenten-

 298. -där hundar blev deprimerade
  när de saknade kontroll över elstötar.

 299. Visa personer
  hyser inga illusioner om sånt.

 300. De vet att nåt kan hända varje dag,
  men de är ändå inte rädda.

 301. De gömmer sig inte under sängen-

 302. -för de vet även
  att de kan hantera allt som händer-

 303. -och de vet att en bra sak är
  en bra sak. De uppskattar goda tider.

 304. En kvinna sa: "Jag är väldigt sjuk,
  men titta ut genom fönstret."

 305. "Ser ni berget? Solen skiner.
  Jag njuter av det varje dag."

 306. Det är det visa sättet
  att uppskatta de bra sakerna i livet.

 307. Det var allt om förmågorna.

 308. Vår teori är alltså att om man tänker på
  det som händer oss på vissa sätt-

 309. -som i viss mån
  kan inövas eller inläras-

 310. -så kan vi bli visare av det.

 311. Men det finns även en situationell nivå.

 312. Det här diskuteras alltmer
  inom visdomsforskningen.

 313. Har ett fåtal visa personer bara haft
  tur till skillnad från de flesta andra-

 314. -eller har de flesta varit visa ibland?

 315. Jag antar att ni förmodligen
  kan komma på några situationer-

 316. -då ni gjorde nåt vist. Enligt en studie
  kom de flesta faktiskt på några saker.

 317. Om ni undrar
  varför ni kunde göra nåt vist-

 318. -men nåt väldigt dumt en annan gång-

 319. -så har inte visdomen förändrats,
  utan situationen var annorlunda.

 320. Det finns situationer som på nåt sätt
  låter oss utnyttja visdomen som vi har.

 321. Det gjordes en studie redan 1996
  där Ursula Staudinger visade-

 322. -att om man ger folk ett svårt problem,
  som Stefans självmordsproblem-

 323. -och de får prata med nån i tio minuter-

 324. -innan de svarar på hur man borde
  hantera problemet, så blir de visare.

 325. Men sen fick folk föreställa sig att de
  pratade med nån annan om problemet.

 326. De blev visare
  än dem som pratade med nån.

 327. Att föreställa sig vad X eller Y
  skulle säga om problemet-

 328. -kan vara ett enkelt sätt
  att göra alla lite visare.

 329. Flera andra experiment har visat-

 330. -att om vi kan backa från ett problem-

 331. -och granska det ur ett annat
  perspektiv så kan vi bli visare.

 332. Visdom tycks inte vara fixerad.
  Vi kan aktivera mer av vår visdom-

 333. -under vissa omständigheter. En studie
  visade nåt som jag har svårt att tro.

 334. Äldre personer är visare när de pratar
  om problem som många äldre har-

 335. -än när de pratar om ungdomsproblem.

 336. Det skulle betyda
  att vi kan förlora visdom.

 337. Ungdomar var visare i studien-

 338. -när de pratade
  om typiska ungdomsproblem.

 339. Äldre personer kan ha haft visdomen-

 340. -men den försvann
  när problemet inte var relevant.

 341. Det kan betyda att vi kan vara visare
  när vi tänker mycket på saker.

 342. När vi får andra problem
  kan visdomen försvinna.

 343. Och de flesta kan minnas situationer
  då vi inte bara tror att vi var visa-

 344. -utan vi gjorde nåt vist.
  Vår nya studie visade...

 345. Vi frågade ju folk om en svår händelse
  och specifikt en svår konflikt.

 346. Vissa var väldigt visa
  när de pratade om konflikten-

 347. -men inte den andra svårigheten,
  eller tvärtom.

 348. Vi kan tänka visare på vissa saker
  än andra.

 349. Vi har inte bara en visdomsnivå.

 350. Visdomsnivån varierar beroende
  på problemet och situationen.

 351. Varför är visdom så sällsynt? Varför
  kan vi så ofta inte utnyttja vår visdom?

 352. Vi hävdar att visdom kan blockeras
  i vissa situationer.

 353. Om man är väldigt arg eller desperat-

 354. -utnyttjar man inte visdomen
  som när man är lugnare.

 355. Politiker är ofta
  för säkra på att de har rätt.

 356. Om alla bara säger att man är duktig-

 357. -så att man tror
  att man är smart och vis-

 358. -så agerar man troligen inte vist.

 359. Vi vill visa det med ett experiment.

 360. Vi är även mindre visa om vi har
  ont om tid att tänka och ta beslut-

 361. -liksom om vi inte vill vara visa.
  Ibland vill vi bara ta populära beslut-

 362. -eller snabba beslut som låter djärva.

 363. Politiker, chefer eller lärare skulle
  alltså kunna vara mycket visare-

 364. -om situationen lät dem vara visare.

 365. Ett exempel på tal om politiker...

 366. Alla säger att de självklart vill ha
  visa politiker-

 367. -så varför är det inte så?
  Politiker måste ha ett visst tänkesätt.

 368. Man måste vara villig att säga
  vad väljarna vill höra.

 369. En politiker i Österrike beskrev
  ett problem som "väldigt komplicerat".

 370. Han blev inte omvald,
  för folk ville inte höra det.

 371. Det var tjugo år sen. Nu vore det värre.

 372. Politiker måste berätta enkla historier
  och inte tänka längre än till nästa val.

 373. De omges självklart av jasägare,
  och vem vill ens bli politiker?

 374. Det känns inte troligt att de som
  vill dra lärdom av livet och bli visa-

 375. -är intresserade av att bli politiker.
  De kan intressera sig för annat.

 376. Problemet är kanske inte
  att de är ovisa-

 377. -utan att systemet skapar
  ovisa politiker-

 378. -eller gör det svårt att vara vis.

 379. Detsamma gäller för många andra
  yrken som lärare, chefer och domare.

 380. Det kan vara värt att inte tänka på
  hur visa personer ska få de jobben-

 381. -utan i stället hur vi kan förändra
  jobben så att besluten blir visare.

 382. Tack så mycket. Det är inte bara mitt
  arbete, utan många var delaktiga.

 383. Tack så mycket för att ni lyssnade.

 384. Översättning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Kunskapsteori, Visdom
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Vägar till visdom

Vad är grunden till visdomsbegreppet? Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om visdom som nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Varför är visdom ett sällsynt fenomen?

Dr Judith Glück berättar om visdom genom livet. Hur visdom utvecklas och stannar av, och varför den gör det. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Vis i kris och moralisk stress

Hur mycket är ledarskap beroende av vishet? Kan man tränas till att bli vis? Gerry Larsson, professor i psykologi vid Försvarshögskolan, berättar om visdom i kriser och om vishet som den yttersta kompetensen. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Konsten att fatta och påverka beslut

Hur förutsägbara är våra beslut? Går det på förhand att säga vad vi kommer att besluta? Pelle Tornell, beslutsforskare vid Stockholms universitet, berättar genom en interaktiv föreläsning om omedvetna beslut och medveten påverkan i näringslivet. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Det goda globala ledarskapet

Med Dag Hammarskjöld som exempel berättar Lena Lid Falkman, forskare och lärare i retorik och ledarskap, om etik, moral och självkritik som en väg till visdom. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Jaget och visdomen

Vad är den livslånga jagutvecklingens väg mot visdom? Kristina Elfhag, leg psykolog, berättar om visdom och vår psykologiska livsutveckling. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Kreativ, vis och galen

Måste man vara galen för att vara ett kreativt geni, eller är kreativitet och visdom bortom sinnesstämning? Simon Kyaga, överläkare i psykiatri, berättar om sambanden mellan kreativitet och galenskap. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klok på alla sätt och vis

Det kloka samhället

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, talar om värderingar i det visa samhället. Inspelat den 5 december 2016 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Ekskäret Konferens AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Psykoterapi via internet

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institutet. Hans forskning visar att psykoterapi via internet ger goda resultat. Idag finns det behandling mot bland annat ångest, depression och sömnsvårigheter. Man kan jämföra behandlingen med en distanskurs inom området och idag använder vi oss av internet med filmer, bilder och text. Vi har läxor där våra patienter får hemläxor att utföra. Ofta handlar det om övningar som du måste praktisera regelbundet, säger Gerhard Andersson. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.