Titta

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Om UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Seminarium om internationella undersökningar av skolresultat. Svenska elevers kunskapsnivå har länge varit låg jämfört med andra länder, men resultat från senare PISA- och TIMSS-undersökningar visar på ett positivt trendbrott. Hur ska vi tolka mätningarna? Vad är det vi mäter? Och vad behöver svensk skola för att bli bättre? Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Till första programmet

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare? : Skolans organisationDela
 1. Vi kan få en intressekonflikt mellan
  samhällets motiv för utbildning-

 2. -och elevers, föräldrars
  och utförares motiv.

 3. Vi får tre nya.

 4. Petter Brobacke ansvarar
  för forskning och utveckling-

 5. -vid Academedia Academy.
  Vi beklagar felskriften i programmet.

 6. Helena Holmlund är nationalekonom
  och docent och jobbar vid IFAU.

 7. De har en akronym
  som jag inte klarar av att uttolka.

 8. De sysslar med utvärdering
  av bland annat utbildning.

 9. Hon var med och skrev en omfattande
  rapport om skolan härom året.

 10. Leif Lewin är,
  som det så vackert står-

 11. -skytteansk professor emeritus
  i vältalighet och statskunskap.

 12. Du är nog landets enda professor
  i vältalighet.

 13. -Det är väl trevligt?
  -Och gammal styrelseledamot i Eso.

 14. Det är också en intressant...
  Det är en bra karriär. Punkt.

 15. Han utredde skolans kommunalisering.

 16. Hans slutsats var att staten inte får
  abdikera från ansvaret för skolan.

 17. Ni är välkomna.

 18. -Petter, du får börja.
  -Tack.

 19. Jag kommer
  från friskoleföretaget Academedia-

 20. -och tillhör marknadsmullegruppen,
  som vi blev benämnda.

 21. Främst brinner jag
  för kunskap och lärande.

 22. När Pisaresultatet släpptes i Sverige
  satt jag på eftermiddagen-

 23. -samtidigt som man på nyhetspasset
  på P1 diskuterade resultaten-

 24. -på väg till simskolan
  med min son i bilen.

 25. Jag hade ganska fullt upp med
  att köra och följa alla vägmärken-

 26. -att själv bearbeta
  vad som sades om Pisa-

 27. -och försöka översätta för min son,
  som går i ettan.

 28. Det gick ganska bra tills vi kom
  till den minskade jämlikheten.

 29. Han hade svårt att förstå det.

 30. Men jag fick hjälp av Gustav Fridolin
  i studion.

 31. "Tyvärr lyckas de som har
  mycket böcker hemma bättre i skolan."

 32. När vi kom hem började min son direkt
  räkna böckerna i bokhyllan.

 33. Han sa: "Jag borde klara mig bra."

 34. Sen dess har jag försökt förklara
  att fler faktorer spelar roll-

 35. -än hur många böcker vi har.

 36. Det här handlar väl
  om att det är ganska svårt-

 37. -att säga vad som spelar störst roll.

 38. Vi vet många saker, men inte
  exakt vad som har störst betydelse.

 39. Rubriken på det här passet är ju:

 40. "Vilken roll spelar
  kommunaliseringen, betygsystemet"-

 41. -"friskolorna
  och det fria skolvalet?"

 42. När jag satt i bilen kände jag
  tre känslor kring Pisaresultatet.

 43. Det var glädje, oro och hoppfullhet.

 44. Glädje för att även om vi inte är
  jättebra så kan vi se en förändring.

 45. Några till elever har troligtvis
  större möjlighet att klara sig.

 46. De är bättre på läsning, matte
  och naturvetenskap.

 47. Sen kände jag oro över att
  klyftorna ökar i utbildningssystemet.

 48. Det är ett misslyckande för alla-

 49. -friskolor, stat, kommuner
  och myndigheter-

 50. -att vi har en minskad jämlikhet.

 51. Det är ytterst oroväckande.

 52. Det sista - hoppet - var att nu när
  vi kan se att trenden vänder något-

 53. -kan vi komma bort
  från Skolsveriges vingliga väg.

 54. Någon sa nyss att vi har sett
  två vägval och dragit åt olika håll.

 55. Det är ett sätt att se på det.

 56. Jag menar att vi inte ens
  har varit uppe på vägen på ett tag.

 57. Vi har grävt ner oss i var sitt dike.

 58. Det ena symboliserar flumpedagogik,
  det andra är hårda tag och marknad.

 59. Två diken
  där vi inte har mött varandra-

 60. -och pratat om
  vad som gör skolan bättre.

 61. Vi hamnade nästan där i debatten
  innan med den gamla och nya skolan.

 62. Det är lätt att hamna där.

 63. I stället efterfrågar vi
  vissa förändringar.

 64. Att vi ska bli bättre
  på vetenskapliga analyser-

 65. -vilket vi blir-

 66. -men också att vi bygger utvecklingen
  på mer vetenskaplig grund.

 67. Ofta är man överens om hur det ser
  ut, men när man pratar om lösningar-

 68. -hamnar man i olika diken och tänker
  på sin egen skola och ideologi.

 69. Det måste vi bort från.

 70. Det vi ser behöver ändras är
  att ha en större skillnad i skolpeng-

 71. -så att vi bättre
  kan fördela resurser-

 72. -och komma åt
  den minskade likvärdigheten.

 73. Vi behöver också se över skolvalet.

 74. Vi vill komma åt
  de negativa konsekvenserna-

 75. -så att vi får en skola
  där fler elever lyckas.

 76. Som vi var inne på i debatten innan:

 77. Se över betygssystemet, så att det
  inte styrs av negativa krafter-

 78. -som kan bli om inte korrumperande
  så åtminstone negativa.

 79. Det jag tycker är viktigt
  och vill bära med framåt-

 80. -är att vi inte hamnar i olika diken.

 81. Det kan vara vindstilla och skönt,
  men man har inte så bra sikt.

 82. Vi ska tillsammans ta oss upp
  på vägen mot ett kunskapssamhälle.

 83. Vi har fokus på tillit i styrkedjan
  och mer fokus på undervisningen.

 84. Det kan kräva mer forskning
  om skolan och undervisningen-

 85. -men också att vi i skolan
  blir bättre på vetenskaplig grund.

 86. Och som sagt försiktigt reformera
  skolpeng, skolval och betyg-

 87. -för en mer likvärdig skola.

 88. -Helena.
  -Tack för inbjudan.

 89. Jag arbetar på IFAU, en myndighet
  under arbetsmarknadsdepartementet.

 90. Institutet för arbetsmarknads-
  och utbildningspolitisk utvärdering.

 91. Vi utvärderar arbetsmarknadspolitik
  och utbildningspolitik.

 92. Det här passet
  handlar ju om skolans organisation.

 93. Som Robert sa så är det svårt
  att utvärdera de här reformerna.

 94. Kommunaliseringen, friskolereformen,
  skolvalet...

 95. De här genomfördes i stort sett
  samtidigt och i hela landet.

 96. Det är väldigt svårt att svara på
  hur skolan hade utvecklats utan dem.

 97. Vi vet inget
  om den kontrafaktiska utvecklingen.

 98. Det gör det svårt att identifiera
  om någon reform-

 99. -enskilt eller i kombination - har
  bidragit till fallande skolresultat.

 100. IFAU har sammanställt
  en mängda olika kunskapsmätningar.

 101. Vi har sett att resultaten började
  falla redan innan 90-talets reformer.

 102. Sen kan de här reformerna
  ha förstärkt den nedåtgående trenden-

 103. -eller så kan de ha mildrat den.
  Det är svårt att svara på.

 104. Men man måste göra sitt bästa,
  så vi försöker att lära oss något.

 105. På IFAU använder vi
  framför allt kvantitativa metoder-

 106. -för att studera skolans utveckling.

 107. Det finns flera relevanta frågor
  som man kan ta sig an.

 108. En handlar om hur skolan som helhet
  har utvecklats-

 109. -av konkurrens, friskolor
  och skolval.

 110. Som helhet kan man tänka sig
  resultatutveckling-

 111. -och till exempel skolsegregation-

 112. -i relation till... Som en konsekvens
  av konkurrens och skolval.

 113. En annan fråga rör resultatskillnader
  mellan olika typer av huvudmän.

 114. Det är en annan frågeställning.

 115. I IFAU:s forskningsrapporter
  har vi sett-

 116. -att när vi tittar på...

 117. Sett till skolan som helhet
  så har vi sett-

 118. -att i kommuner
  där friskolesektorn är stark-

 119. -har betygsutvecklingen
  varit något bättre-

 120. -än i kommuner där friskolesektorn
  inte vuxit sig särskilt stark.

 121. Man kan göra motsvarande analys
  med elevers resultat i Timss.

 122. Man tittar regionalt och ser
  att där friskolesektorn har vuxit-

 123. -så har nedgången i Timss inte varit
  lika stark som i andra regioner.

 124. Slutsatsen är om något
  att friskolereformen i sig-

 125. -inte förklarar nedgången i resultat.

 126. Vi har också sett-

 127. -att i de regioner
  där friskolor har blivit vanligare-

 128. -har skolsegregationen vuxit mer-

 129. -än i regioner där det är
  mindre vanligt med friskolor.

 130. Frågan om resultatskillnader mellan
  olika typer av huvudmän är svår.

 131. Vi vill inte att skillnader
  i elevers initiala förutsättningar-

 132. -tillskrivs organisationsformen.

 133. Men: En bra studie på området visar-

 134. -att elever på fristående
  gymnasieskolor uppnår sämre resultat-

 135. -än jämförbara elever på samma
  program i en kommunal gymnasieskola.

 136. Det här drivs
  av lågpresterande elever-

 137. -som går företrädesvis
  på yrkesförberedande program.

 138. Det resultatet stämmer
  med Skolinspektionens bild-

 139. -att det finns kvalitetsproblem
  på vissa yrkesförberedande friskolor.

 140. Det är intressant då det speglar
  vad som kan hända på en skolmarknad.

 141. Vi kan få en intressekonflikt mellan
  samhällets motiv för utbildning-

 142. -och elevers, föräldrars
  och utförares motiv.

 143. Man kan konkurrera med kvalitet-

 144. -men också genom att försöka
  dra till sig svaga elevgrupper och...

 145. ...och sänka kvaliteten.

 146. Kommunaliseringen är svår för en
  utvärderingsforskare att ta sig an.

 147. Det är på systemnivå
  och svårt att utvärdera kvantitativt.

 148. Jag kan sammanfatta mina kommentarer
  med att vi...

 149. Vi som utvärderar effekter tycker
  att det är svårt att dra slutsatser.

 150. Vi hoppas att framtida reformer
  genomförs så att de kan utvärderas-

 151. -så att vi kan genomföra
  försöksverksamheter och liknande-

 152. -så att man får
  bättre beslutsunderlag. Tack.

 153. -Leif. Varsågod.
  -Tack.

 154. Jag tänkte tala om kommunaliseringens
  betydelse för skolresultaten-

 155. -trots vad vi nyss hörde.

 156. I anslutning till utredningen
  som Robert nämnde-

 157. -"Staten får inte abdikera", 2014:5-

 158. -som jag ledde för ett par år sen...

 159. Under 80-talet drabbades
  demokratierna i väst av växtvärk.

 160. Besluten var för centraliserade,
  byråkratin för stelbent-

 161. -skatterna för höga.
  De brittiska väljarna klagade över-

 162. -att regeringen tycktes behöva
  en större stat för välfärdspolitiken-

 163. -än Churchill
  för att vinna världskriget.

 164. Konservativa premiärministrar lovade
  att minska den offentliga sektorn-

 165. -men fick resignera.

 166. De gjorde en så kallad U-turn och sa
  att de inte rådde på centralmakten.

 167. Men så sa en kvinnlig premiärminister
  att "The lady is not for turning".

 168. Thatchers regeringssammanträden
  var statsvetenskapliga seminarier.

 169. Hon övertygade medarbetarna om att
  en ny förvaltningspolitik behövdes.

 170. Så föddes det som några år senare
  kallades new public management (NPM)-

 171. -med marknaden som förebild och
  decentralisering som beslutsmetod.

 172. Sverige var inget undantag.
  På 80-talet hade vi samma kris.

 173. Som vanligt tog vi till oss nya idéer
  mer effektivt och extremt än andra.

 174. Särskilt drevs idéerna
  av socialdemokratiska ekonomer-

 175. -utbildade på Handelshögskolan.

 176. Var skulle man börja?

 177. Skolan blev det första
  tillämpningsområdet för NPM.

 178. Att förbättra skolan
  med decentralisering-

 179. -och föra över makten
  till kommunerna och föräldrarna.

 180. Den tanken formulerade Tage Erlander
  redan på 40-talet-

 181. -när han var ecklesiastikminister,
  men den var politisk omöjlig.

 182. Den borgerliga oppositionen
  ansåg att en kommunalisering-

 183. -skulle leda till en försämring
  av status, kvalitet och resultat.

 184. Ingvar Carlsson ärvde Erlanders
  förhoppningar och resignation-

 185. -tills han i Göran Persson fick
  en skolminister som kunde göra det.

 186. På ett ganska skrupelfritt sätt
  splittrade Persson motståndet-

 187. -och drev igenom kommunaliseringen
  den 8 december 1989-

 188. -med 162 röster - socialdemokrater
  och vänsterpartikommunister-

 189. -mot 157 - moderater, folkpartister,
  centerpartister.

 190. En centerpartist lade ner sin röst.

 191. Kvaliteten skulle höjas genom
  att fler instanser engagerades.

 192. Kärnan var
  att arbetsgivaransvaret för lärarna-

 193. -gick från stat till kommun.

 194. Det sägs att skolan
  alltid varit kommunal-

 195. -eller fortfarande styrs av staten.

 196. Jag vill därför göra en precisering
  av beslutet 1989.

 197. Att fixera den beroende variabeln
  är ju ett villkor-

 198. -för att överleva vid akademin.

 199. Att makten flyttades över
  från stat till kommuner-

 200. -och efter ett par år
  genom friskolereformen till företag-

 201. -betydde inte
  att staten fick abdikera.

 202. Innebörden av NPM är att staten
  i efterhand ska utvärdera resultaten.

 203. Uttryckt i få ord
  är problemet med kommunaliseringen-

 204. -att man underskattade
  utvärderingens kostnader.

 205. Både ekonomiskt och psykologiskt.

 206. Den nya förvaltningspolitiken
  har framkallat utvärderingsmonstret.

 207. Redovisningsbranschens praxis med
  tonvikt på ekonomiska indikatorer-

 208. -kom att penetrera skolans värld.

 209. En ny mentalitet drog bort
  uppmärksamheten från pedagogiken.

 210. Lärarna bands till administration
  i stället för undervisning.

 211. Lärarna blev stressade
  och förlorade initiativkraft.

 212. Ständiga utvärderingar
  gjorde att alla blev misstänkta.

 213. En gäst som oavbrutet kräver
  förklaringar till matlagningen-

 214. -blir aldrig bjuden igen.

 215. Sammanfattningsvis var det inte
  politikerna som räddade skolan 1989.

 216. Skolan räddade politikerna
  från en välfärdspolitik i baklås.

 217. Sannolikt var den svenska skolan
  på toppnivå omkring 1990.

 218. Sen har det som bekant gått utför.

 219. De många "Äntligen!" som ropats ut
  efter senaste Pisa-

 220. -har något desperat över sig.

 221. Det var nog nödvändigt att göra något
  åt centralstyrningen på 80-talet.

 222. Ingen älskade Skolöverstyrelsen.

 223. Men NPM blev ett misstag, som vi nu
  får känna på inom andra sektorer-

 224. -där samma misstag upprepas.

 225. Vi behöver en förvaltningspolitik som
  tar fasta på decentraliseringsidén-

 226. -men respekterar professionalismen
  hos dem som implementerar reformen:

 227. Lärarna.

 228. Ett första steg
  mot politisk förbättring-

 229. -är i allmänhet
  att erkänna målkonflikter.

 230. Det vore väl om politikerna
  erkände att det finns en målkonflikt-

 231. -mellan deras styrningsambitioner
  och lärarnas undervisning.

 232. För att spetsa till det i Esos anda-

 233. -och utmana våra värdar -
  finansdepartementet-

 234. -skulle jag vilja säga att...

 235. Vi bör minska styrningen
  och därigenom höja kvaliteten.

 236. Tackar så mycket. En omedelbar fråga
  till Helena och Leif.

 237. Leif tar upp...

 238. Vad... Helena säger att nedgången
  började före reformerna-

 239. -vilket jag förstår är på 80-talet.

 240. Är då NPM, som kommer på 80-talet-

 241. -det som trycker på utvecklingen?

 242. Vad var det som hände
  redan före reformerna-

 243. -om nedgången i kunskaper
  startade tidigare?

 244. Jag har inte studerat utvecklingen
  tidigare annat än lite deskriptivt-

 245. -genom att läsa biografier
  och vad folk tyckte.

 246. Mitt intryck är att kritiken
  är av väldigt olika karaktär.

 247. På 70-talet...

 248. Den borgerliga regeringens slagord
  om att komma åt flumskolan-

 249. -var en rest av realskolelärarnas
  skepsis mot enhetsskolan.

 250. Det sågs som kulturellt förfall.

 251. Från Pisa och de senaste femton åren-

 252. -har vi mer kvantitativa hårddata
  om kunskaper inom tre områden.

 253. Det är en skillnad i förfall.

 254. Hade du en fråga till mig också?

 255. Hade ni någon... När ni säger...

 256. När ni säger att nedgången i kunskap
  började före reformerna-

 257. -har ni någon idé
  om vad som drev det?

 258. Vi har inget svar på det, nej.

 259. Man kan inte säga
  att nedgången började då.

 260. Det fanns en kritik mot skolan, som
  en rest av kritiken mot enhetsskolan.

 261. Ska man tala mer precist om nedgång
  så får man hålla sig till hårddata-

 262. -och säga att vi kan belägga nedgång
  från 1990 och framåt.

 263. När det gällde... Petter borde vara
  nöjd med Helenas inlägg-

 264. -som talade för
  att friskolorna fungerar ganska bra.

 265. Då undrar jag lite grann över...

 266. Dels säger du...

 267. Det var nog Helena som sa
  att det blir...

 268. Det gick...

 269. Det har gått bättre i de områden
  där det bildades friskolor.

 270. Då är frågan: Varför bildades
  det friskolor just där?

 271. Det sambandet behöver inte
  vara ett orsakssamband.

 272. Det kan finnas
  många förklaringar till det.

 273. Det finns demografiska förändringar
  som vi inte kan ta hänsyn till-

 274. -eller andra saker.
  Därför är jag väldigt försiktig.

 275. Troligtvis skulle det vara så att
  om friskolor hade en negativ effekt-

 276. -så borde man ha sett att det gick
  något sämre i de områdena.

 277. Det är ungefär så långt man kan gå.

 278. Två saker: Det är ju glädjande
  om det går bra där vi finns-

 279. -men det är det jag menar
  med att inte vara i diken.

 280. Vi kan inte vara nöjda
  om inte hela Skolsverige går bra.

 281. Skolan är ett nationellt intresse.
  Alla barn måste lyckas.

 282. Det finns också en tendens
  att klumpa ihop skolor.

 283. Vi ser ganska stora skillnader
  inom grupperna.

 284. Vi har fått beröm av Skolinspektionen
  för kvalitetssystem och styrning-

 285. -och vårt fokus på undervisning.
  Det bidrar till att vi ofta lyckas-

 286. -men även Academedia
  har skolor som inte lyckas.

 287. Man ska inte klumpa ihop för mycket.
  Det finns skillnader och likheter-

 288. -både inom och mellan
  fri- och kommunala skolor.

 289. Du vill utveckla skolvalssystemet.

 290. Har du några tankar?
  Vilka förändringar är önskvärda?

 291. Det är vi inte framme vid,
  men vi tittar på det.

 292. Det finns olika system att titta på.

 293. Vi ska behålla
  den offentliga finansieringen.

 294. En OECD-rapport visade att länder med
  mycket offentlig skolfinansiering-

 295. -har mindre klyftor än i länder
  där man privatfinansierar.

 296. Men vi kan nog få ett ännu bättre,
  jämlikt system.

 297. Hur ser du på att eventuellt mer...

 298. Föräldrar som har större erfarenhet
  av utbildning och resurser-

 299. -har större möjlighet
  att navigera i val till friskolor.

 300. Vi vill att det blir lättare för alla
  att välja skola.

 301. Hur det ser ut
  är inte lätt att säga här-

 302. -men det är en sak
  vi kan bli bättre på.

 303. Ska vi... Ja.

 304. Jag tror att Laura...

 305. Jaså? Nehej? Varsågod.

 306. Jag heter Sten Svensson.
  Det ni sa om nedgångens början...

 307. Jag har läst rapporten, och det är
  marginella förändringar till år 2000.

 308. Där kommer ett markant ras
  i Pisa och så vidare.

 309. Det är ju den bilden
  som är intressant.

 310. Den stora nedgången kommer på
  2000-talet, efter 90-talets reformer.

 311. Det andra är marginella förändringar.

 312. Sen har vi
  friskolors bättre resultat-

 313. -i de områden
  där det finns många friskolor.

 314. Det beror väl till stor del
  på att de etablerar sig-

 315. -i regioner där det finns
  högre andel välutbildade föräldrar?

 316. Högskoleorter, storstadsregioner...

 317. Föräldrarnas utbildningsnivå
  är ju den viktigaste faktorn-

 318. -för hur barnen lyckas i skolan.
  Det sambandet måste ni peka på.

 319. Det tar vi hänsyn i analyserna.

 320. Vi jämför förändringen
  i en kommun med den i en annan.

 321. Vi tar hänsyn
  till kommunernas sammansättning.

 322. Sådant ska inte slå igenom-

 323. -om det inte har skett stora
  demografiska förändringar över tid.

 324. Det är inte det som driver sambandet.

 325. Om man tittar på friskolorna
  så kan man i vår utredning finna-

 326. -att de främst etableras
  i de stora kommunerna.

 327. I små kommuner, särskilt i Norrland,
  har man så dåligt med resurser-

 328. -att man inte ens kan skicka lärare
  till Skolverkets utbildningar.

 329. Staten har inte abdikerat - det görs
  massor av kurser och satsningar.

 330. Men kommunerna måste ansöka,
  och de små klarar inte av det.

 331. Det är nog så att stora, välskötta
  kommuner har många friskolor.

 332. Föräldrar är inte bara en resurs,
  utan också ett problem.

 333. De som trakasserar lärarna är inte
  bara Skolinspektionen-

 334. -utan också föräldrarna,
  då de ringer lärarna efter kl. 17.

 335. Laura Hartman,
  ordförande för Tillitsdelegationen-

 336. -en statlig kommitté som ska
  främja mer tillitsbaserad styrning-

 337. -i offentlig sektor,
  med fokus på välfärdssektorn.

 338. Jag blir nyfiken
  och har frågor till Petter och Leif.

 339. Kan du utveckla vad du menar
  med mer tillit i styrningen?

 340. Och Leif, vad tänker du
  när du pratar om mindre styrning?

 341. Är det kommunpolitikerna
  som ska skapa goda förutsättningar-

 342. -för professionen
  att utöva det pedagogiska uppdraget-

 343. -som en nämndordförande
  beskrev sin tolkning av sitt uppdrag?

 344. Eller är det snarare att staten ska
  underlätta via tillsynsmyndigheter-

 345. -som har
  en ganska påtaglig styrningseffekt?

 346. Vad menar du med minskad styrning?

 347. Jag kan konstatera en förbättring
  när det gäller kommunerna.

 348. I början av 90-talet förekom det
  att kommundirektören talade om-

 349. -hur lärarna skulle sköta sig.

 350. Man hade på kommunal nivå
  uppgiften att formulera mål.

 351. Kommungubbarna kunde ha
  häpnadsväckande idéer om skolans mål.

 352. Där har det blivit bättre.

 353. Kommunerna respekterar
  skolans självständighet mer.

 354. Vad gäller staten så kan jag ta den
  viktigaste aktören: Skolinspektionen.

 355. Den sysslar både med juridiska saker-

 356. -och med undervisningskvalitet.

 357. Jag tror
  att den bara ska sköta det första.

 358. Det är viktigt att stödja eleverna-

 359. -när det gäller mobbning
  och funktionshinder-

 360. -och inte blanda sig i
  undervisningens kvalitet.

 361. Jag tror att många myndigheter
  som har vida mandat-

 362. -skulle precisera sina uppgifter.

 363. Jag tror att vi stärker tilliten-

 364. -med ännu större fokus på
  undervisning och lärarens profession.

 365. Vi kan se att rektorer går in på fel
  nivå och inte skapar förutsättningar-

 366. -att i klassrummet
  skapa undervisning och lärande.

 367. Vi kan se
  att vi har barnsjukdomar kvar-

 368. -kring den reformen,
  införd av marknadskrafter.

 369. En del behöver tas bort så
  att läraren kan fokusera på lärande.

 370. Att följa upp hela tiden
  skapar inte tillit.

 371. Kommunikation med lärarna
  ger en stark organisation-

 372. -med vår kunskap från företagsvärlden
  och Skolinspektionen.

 373. Vi måste ha ett vattentätt skott
  mot lärandet och kunskapen-

 374. -där de processerna inte är med.

 375. Vi ska skapa förutsättning
  för läraren att undervisa.

 376. -Okej.
  -Richard Murray.

 377. Jag är väl i någon mån ansvarig
  för att NPM introducerades i Sverige-

 378. -och delar i viss mån Leifs kritik
  av hur den har tillämpats.

 379. Men jag tänkte bara påminna om-

 380. -att den tidsperiod som ni talar om-

 381. -"Varför har det gått utför
  med kunskapsnivåerna i skolan?"-

 382. -omspänner en period då skolan
  har förändrats fruktansvärt mycket.

 383. Totalt i grunden.
  Det som på engelska kallas enrolment.

 384. Vilka är det som går i skolan
  och ska ta studenten?

 385. På min tid var vi 4 % av årskullen
  som tog studenten.

 386. I dag ska vi försöka få 100 %
  att komma igenom skolan.

 387. Vi har inte mätningar bakåt.

 388. Skolöverstyrelsen och Ulf P. Lundgren
  hävdade:

 389. "Man kan inte jämföra kunskap
  över tid."

 390. Vi hade inga kunskapsjämförelser
  från 1960 och framåt.

 391. Vi gjorde en del i Esos
  produktivitetsstudier på den tiden.

 392. Vi hade säkert sett att kunskaps-
  nivåerna började sjunka tidigare.

 393. När vi expanderade enrolment
  från 4 % till 100 %.

 394. Det här handlar om grundskolan.
  Gymnasiet är en annan fråga.

 395. Även där skedde
  en markant förändring-

 396. -på 60-talet med enhetsskolan.
  Den breddades.

 397. Efter grundskolan
  har vi haft alla elever i skolan.

 398. Skulle Magnus säga något?

 399. Angående skolval,
  och att det är en marknad.

 400. En väl fungerande marknad
  för andra produkter-

 401. -betyder att alla blir bättre.

 402. De som inte vet vad de köper
  och köper en mobiltelefon...

 403. Trots att de inte funderade
  så är det en bra produkt.

 404. Tanken var
  att alla skolor skulle bli bättre.

 405. Nu har vi kastat in handduken.

 406. "Skolorna fungerar inte i Rosengård.
  Då måste eleverna bussas någonstans"-

 407. -"eller kunna välja en skola
  i någon annan stadsdel."

 408. Det är helt fel synsätt.
  Marknaden är dåligt riggad-

 409. -om inte även sämre skolor har blivit
  bättre än vad de annars blivit.

 410. Människor ska inte behöva välja.
  De som inte vet något om det här-

 411. -har rätt att hamna i en bra skola.
  Annars är marknaden felaktigt införd.

 412. Har någon en kommentar
  till detta utopiska resonemang?

 413. Mats Björnsson, avdankad
  från utbildningsdepartementet.

 414. Vad gäller skillnad mellan skolor-

 415. -har skillnaden i resultat
  ökat kraftigt på skolnivå.

 416. Den har närmast fördubblats
  under den här perioden.

 417. Jag tänkte fråga:

 418. Varför har vi inte
  en storsatsning på riskkapitalbolag-

 419. -som satsar på utsatta skolor
  för att visa vad de kan åstadkomma-

 420. -i stället för att som nu
  skumma grädden av mjölken?

 421. Vi behöver nog hjälpas åt
  för att kunna satsa på alla skolor.

 422. Vi kanske behöver se över
  delar av systemet i stort.

 423. -Jaha. Okej.
  -Jag vill gå tillbaka till Leifs...

 424. Du sa att skolan
  blev ett experimentområde för NPM.

 425. En viktig del av NPM i skolan är
  mål- och resultatstyrningssystemet.

 426. Vi fick ju på något sätt mål-
  och resultatstyrning av varje elev.

 427. Varje elev skulle
  mål- och resultatstyra sig själv.

 428. Men jag vill fortsätta med vad mer än
  Skolinspektionen det går att åtgärda-

 429. -för att förändra förvaltningen.

 430. Kan man tänka sig att
  rikta uppmärksamhet mot Skolverket?

 431. Det har fler anställda än vad
  den för stora Skolöverstyrelsen hade.

 432. Ska man få en styrmodell
  där professionen får större utrymme-

 433. -så borde väl professionen,
  dess utbildningar och forskning-

 434. -få ett större inflytande snarare
  än en stor, central myndighet?

 435. -Vad säger du om det?
  -Tiden rinner.

 436. Jag håller med. Professionen
  är nyckeln till förbättring.

 437. Tillit är nyckelordet.

 438. En sista fråga från Hans Lindblad.

 439. Jag tänkte ta avstamp där Magnus var.

 440. Han pratade om giganter.

 441. Jag tänkte fråga Helena-

 442. -som representerar forskningsvärlden
  och tittar på det här.

 443. Har man gjort någon utvärdering
  av resultaten i skolan-

 444. -det som slutligen eleven presterar-

 445. -och kvaliteten
  på lärarnas kunskaper?

 446. Vi hör en del om att det är lätt
  att komma in på lärarutbildningar.

 447. Det krävs låga betyg,
  och man fyller inte platserna.

 448. Det kan ju vittna om
  en kvalitetsförändring i lärarkåren.

 449. Finns det något sådant samband?

 450. Vissa här har forskat om det här,
  så jag hoppas att jag säger rätt.

 451. Det stämmer över tid-

 452. -att inflödet till lärarutbildningen
  har förändrats.

 453. Det är personer som har
  i genomsnitt lägre gymnasiebetyg-

 454. -som flödar in i yrket.

 455. I den internationella forskningen-

 456. -ser man att lärare
  är väldigt betydelsefulla-

 457. -men det är svårt att ta fasta på-

 458. -exakt vilka egenskaper
  som gör lärare framgångsrika.

 459. Det finns ingen uppenbar korrelation
  mellan att vara en bra lärare-

 460. -och att man hade höga betyg
  med sig från gymnasieskolan.

 461. Det enda man ser är att
  lärares erfarenhet är en väldigt...

 462. Lärare blir bättre med erfarenhet,
  men andra indikatorer är svårfunna.

 463. Man kan jämföra med Finland,
  som sägs vara ett föredöme.

 464. Där är lärarutbildningen annorlunda.
  Där är det svårt att komma in.

 465. Där har man höga betyg.

 466. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolans organisation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur vill vi att framtidens skola ska organiseras? Petter Brobacke från Academedia Academy, nationalekonomen Helena Holmlund och Leif Lewin, professor emeritus vid Uppsala universitet talar om faktorer som påverkar svenska skolans prestationer. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Skoladministration, Skolan, Skolorganisation, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Internationella utvärderingar

Vad mäter Pisa, TIMSS och andra internationella utvärderingar av skolresultat? Finns det andra värden som är svårare att mäta? Föreläsningar och samtal om dessa frågor. Medverkande: Matilda Ankargren från Skolverket, Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Moderator: ESO:s ordförande Hans Lindblad. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Skolans organisation

Hur vill vi att framtidens skola ska organiseras? Petter Brobacke från Academedia Academy, nationalekonomen Helena Holmlund och Leif Lewin, professor emeritus vid Uppsala universitet talar om faktorer som påverkar svenska skolans prestationer. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Hjärnan och pedagogiken

Hur kan kunskap förmedlas på bästa sätt? Är en inkluderande skola alltid bäst? Och vilken roll har läroplanen för skolresultaten? Föreläsningar och samtal med Robert Clark, rektor vid Engelska skolan i Enskede, Stockholm; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Styrning och ansvar

Hur inverkar skolledning, lärare och föräldrar på skolsituationen? Kan stat och kommun agera annorlunda? Föreläsningar och samtal med Jan-Eric Gustafsson, ordförande i skolkommissionen; Per Kornhall, författare och debattör, och Kristiina Volmari från Utbildningsstyrelsen i Finland. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Politikerna svarar

Moderatorn Robert Erikson frågar ut utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Erik Nilsson. Det handlar bland annat om hur skolan ska styras, hur man ska mäta kunskapsnivå i skolan och vilket uppdrag skolan har. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.