Titta

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Om UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Seminarium om internationella undersökningar av skolresultat. Svenska elevers kunskapsnivå har länge varit låg jämfört med andra länder, men resultat från senare PISA- och TIMSS-undersökningar visar på ett positivt trendbrott. Hur ska vi tolka mätningarna? Vad är det vi mäter? Och vad behöver svensk skola för att bli bättre? Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Till första programmet

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare? : Styrning och ansvarDela
 1. Nästan 60 % av finska lärare
  känner att de är uppskattade-

 2. -av samhället.
  Vet ni vad procenten är i Sverige?

 3. Det här är den sista panelen.

 4. Vi har Jan-Eric Gustafsson,
  seniorprofessor i pedagogik-

 5. -vid Göteborgs universitet.

 6. Han är ordförande i Skolkommissionen
  och var med och skrev en rapport-

 7. -om policy för svensk skola.

 8. Vi har Per Kornhall, gymnasielärare,
  före detta undervisningsråd.

 9. Han är nu verksam
  i Mälardalens högskola.

 10. Han ingår i ett nätverk
  av skolexperter inom EU.

 11. Och han är medlem
  av KVA:s kommitté för skolfrågor.

 12. Slutligen har vi Kristiina Volmari.

 13. -Ska första stavelsen betonas?
  -Precis.

 14. Hon är undervisningsråd
  i Utbildningsstyrelsen i Finland.

 15. Hon har varit chef för enheten för
  statistik/internationella ärenden.

 16. Hon har varit med att utbilda
  och fortbilda yrkeslärare.

 17. Hon har själv bakgrund som lärare.

 18. Det är återigen
  en mycket kompetent panel.

 19. -Jan-Eric får chansen att börja.
  -Tack så mycket.

 20. Jag har två roller. Den ena är
  som ordförande i Skolkommissionen-

 21. -den andra är
  att vara professor i pedagogik.

 22. Jag tänkte ha två hattar
  på mig här idag.

 23. Först Skolkommissionshatten
  och sen forskarhatten.

 24. Jag ska inte säga så mycket om Skol-
  kommissionen för jag förutsätter-

 25. -att församlingen här känner till-

 26. -att statens offentliga utredning,
  2015 års Skolkommission-

 27. -har två huvuduppgifter
  enligt direktiven.

 28. Den ena är att vända den nedåtgående
  kunskapsutvecklingen.

 29. Den andra är att minska olik-
  värdigheten i svenska skolsystemet.

 30. Och även medverka
  till en allmän kvalitetshöjning-

 31. -av skolsystemet.

 32. Det är glädjande att internationella
  undersökningar pekar på-

 33. -att utvecklingen pekar uppåt. Det
  kan inte Skolkommissionen ta åt sig.

 34. Vi har inte gjort nåt än.

 35. Det har skrivits ett delbetänkande.

 36. I vår ska vi lägga fram
  ett slutbetänkande.

 37. Där kommer vi med förslag om
  hur det här ska förstärkas-

 38. -och även hur vi ska komma tillrätta
  med olikvärdighetsproblemet-

 39. -som verkar vara
  mer markerat nu än tidigare.

 40. När vi har försökt komma till tals
  med de här uppgifterna-

 41. -har vi börjat med
  att göra en diagnos-

 42. -av den här infekterade patienten.

 43. Vi försöker hitta var i består
  orsakerna till den här...

 44. ...situationen där utredningen
  har blivit tillsatt.

 45. Jag ska göra en väldigt kort
  sammanfattning av de huvudpunkter-

 46. -som vi har sett som tänkbara.

 47. Problem, förklaringar
  och sånt som behöver åtgärdas.

 48. Det första har
  med decentralisering att göra.

 49. Man lade över ansvaret för att driva
  skolan på ett stort antal huvudmän.

 50. Dels alla kommuner,
  men även fristående huvudmän.

 51. Där kan man konstatera
  att det finns en variabelkapacitet-

 52. -att ro uppdraget i land.

 53. Och kanske även delvis en variation
  i graderna av ambition-

 54. -som huvudmännen
  har gett sig i kast med detta.

 55. Det är lätt att konstatera att den
  kompensatoriska resursfördelningen-

 56. -som var ganska tydlig i det gamla
  skolsystemet, före kommunaliseringen-

 57. -har tunnats ut
  på ett betänkligt sätt.

 58. Vi har lika, men inte likvärdig
  allokering av resurser.

 59. Nåt som är lätt att konstatera är-

 60. -att vi har en brist
  i kompetensförsörjningen-

 61. -på skolledar- och lärarsidan.

 62. Det har pekats
  på rekryteringssvårigheter-

 63. -och det har varit kritik
  mot lärarutbildningen-

 64. -och många frågetecken kring
  kompetensförsörjningen.

 65. Det gäller inte minst
  kompetensutvecklingen.

 66. Där bland annat TALIS-undersökningen
  visar på-

 67. -att det finns stora brister
  i det svenska...

 68. ...skolsystemets hantering av det-

 69. -som inte jag tycker ska uppfattas
  som kompensatoriska åtgärder.

 70. Att kompetensutveckla sig är nåt
  som man ska göra hela livet.

 71. Särskilt om man ägnar sig
  åt undervisningsverksamhet.

 72. Brister i resultatinformationen.

 73. Det har också kommit på tal här.
  Vi har inte haft information om-

 74. -hur utvecklingen har sett ut-

 75. -vilket har försvårat
  systematiskt kvalitetsarbete-

 76. -för alla ansvariga, inklusive
  de nationella myndigheterna.

 77. Skolsegregationen
  har vi haft uppe tidigare.

 78. Man kan lätt konstatera
  att den har ökat.

 79. När man tittar på
  de internationella jämförelserna här-

 80. -så jämför vi
  väldigt olika skolsystem.

 81. Sverige har
  ett sammanhållet skolsystem.

 82. Vi ska bara jämföra oss
  med såna skolsystem.

 83. Där ligger vi sämst till.

 84. Tittar man på de nordiska länderna är
  Sverige i en klass för sig själv.

 85. Som varandes väldigt segregerat.

 86. Orsaken till alla dessa problem
  går att föra tillbaka-

 87. -på brister
  i den nationella styrningen.

 88. Vi har ett fragmentiserat skolsystem-

 89. -som OECD har konkluderat
  i sin analys.

 90. Det här är huvudpunkter
  i den analys vi har gjort.

 91. Nu tar jag av mig
  Skolkommissionshatten-

 92. -och sätter på mig forskarhatten.

 93. Det som är nödvändigt om vi ska
  kunna lägga fram bra förslag är-

 94. -att de är evidensbaserade-

 95. -och att förslagen har
  god empirisk grund och koppling-

 96. -till det svenska skolsystemet.

 97. Därför har jag roat mig med-

 98. -att analysera PISA-data
  och TIMSS-data i syfte-

 99. -att undersöka några
  av dessa hypoteser eller frågor-

 100. -kring det svenska
  skolsystemets egenskaper.

 101. En sak är den bristande
  kompetensutvecklingen.

 102. Det leder till den generella frågan:
  Har kompetensutveckling betydelse-

 103. -för elevernas resultat?

 104. Kan nedgången delvis hänföra till-

 105. -att vi har haft en försämring
  i denna aktivitet?

 106. Nu har det skett en del.

 107. Skolverket
  har drivit på utvecklingen-

 108. -av till exempel matematiklyft.

 109. Det har genomförts i ganska stor
  skala med många deltagande lärare.

 110. Och under den period
  som har föregått de här mätningarna.

 111. Man skulle kunna ställa sig frågan-

 112. -om det har skett nån förändring
  i deltagandet i kompetensutveckling?

 113. Om det har haft betydelse
  för undervisningskvaliteten?

 114. Och om detta i sin tur har haft nån
  betydelse för elevernas resultat?

 115. Det här är en modell.

 116. Den är empiriskt grundad
  i färska TIMSS-data-

 117. -som kom för Sveriges del
  i slutet av november.

 118. Här har jag lagt ihop
  färska data från 2015-

 119. -och sen gamla data från 2011-

 120. -för att titta på förändring. Det här
  är en variabel som är dikotom.

 121. Vi har en positiv relation
  mellan kompetensutveckling...

 122. ...eller från tidsvariabeln
  till kompetensutveckling.

 123. Det är ett uttryck för-

 124. -att lärarna i sitt frågeformulär-

 125. -där de hade frågor om deltagande
  i kompetensutveckling-

 126. -i betydligt större utsträckning
  har 2015 svarat att de har deltagit.

 127. Det är inga frågor om matematiklyft
  eller annat specifikt.

 128. Frågan är bara om du har deltagit
  i kompetensutveckling-

 129. -som handlar om didaktik
  och ämnesinnehåll-

 130. -och som handlar om utveckling
  av levnadstänkande.

 131. Där ser vi en dramatisk skillnad.

 132. Man kan översätta till procenttal men
  det finns i alla fall en förändring.

 133. -Och sen...
  -Jag måste hetsa dig lite i tid.

 134. Nähä? Okej.

 135. Hur mäter man undervisningskvalitet?
  Man frågar elever.

 136. Åttondeklassarna i de 350 klasser
  som har deltagit-

 137. -har fått bedöma om de tycker
  att de förstår vad läraren säger.

 138. Om det är intressant
  och några andra saker.

 139. Och där finns en relation.

 140. Kompetensutvecklingen har enligt
  den här modellen medverkat till-

 141. -att vi har fått
  ökad undervisningskvalitet.

 142. Vi har en relation
  mellan kvalitet och matteresultat-

 143. -enligt TIMSS mätningar.
  Det är ju bra.

 144. Sen finns förändringar som inte
  förklaras fullt ut av modellen.

 145. Men då har vi ju lite andra saker
  vi också kan titta på.

 146. Sen är det också så
  att den här frågan-

 147. -om skolsegregation är
  av stort intresse-

 148. -dels i sig själv-

 149. -men också på grund av de idéer
  som Anders också var inne på-

 150. -att det finns kopplingar
  mellan segregationen och resultaten.

 151. Här finns då problemet
  med kausalitet.

 152. Tvärsnittsmässigt
  har vi ett positivt samband-

 153. -men då finns invändningarna att det
  bara är korrelation, inte kausalitet.

 154. Vad gör man då? Man gör en diff-diff.
  Vi tittar på skillnader-

 155. -mellan två succesiva mätningar.

 156. I det här fallet är det differensen
  mellan 2015 och 2006.

 157. Med avseende på ett mått som
  heter "index of social inclusion".

 158. Det här är PISA-data
  och det mäter graden-

 159. -av skolvariation
  i elevsammansättning-

 160. -med avseende på det breda
  socioekonomiska måttet ESCS.

 161. Det finns i PISA-mätningarna och
  visar föräldrars utbildningsnivå.

 162. Och här har vi resultatdifferensen.

 163. Vad ser vi här?
  Vi ser att ju mer...

 164. ...lika skolorna är
  desto bättre är resultaten.

 165. Ju mer skolorna förändras
  i icke-segregerad riktning-

 166. -desto mer ökar resultaten.

 167. Det är inte ett hundraprocentigt
  bevis på kausalitet-

 168. -men det ger stöd för denna tanke.

 169. Här finns intressanta resultat
  utöver Sveriges. Vi har Finland.

 170. De har ju rasat i dessa mätningar
  resultatmässigt.

 171. Som också uppenbarligen har fått-

 172. -en kraftigt ökad skolsegregation
  som bidrar till detta.

 173. Vi har en del andra länder
  att diskutera, men inte nu.

 174. -Det var bara detta jag skulle säga.
  -Tack så mycket.

 175. Per Kornhall, varsågod.

 176. Tack.
  Jag hade fyra bilder att visa.

 177. Jag tycker det är intressant,
  en observation så här långt-

 178. -att folk säger mer samma sak-

 179. -än för fyra fem år sen.

 180. Det blir mer en samlad bild
  av vad som är viktigt.

 181. Den här bilden var Robert orolig för.

 182. Han sa att ingen skulle förstå den,
  men det är lite poängen med den.

 183. Nu ska jag relatera till en annan
  kommission, nämligen OECD.

 184. När jag ritade den här
  på utbildningsdepartementet sa de-

 185. -att det var en av de bästa bilderna
  de sett av det svenska skolsystemet.

 186. Det är en ganska bra story, så jag
  kan inte låta bli att använda den.

 187. Det vi skulle prata om var
  att vi har en departementsnivå-

 188. -och lite kontakt med myndigheter
  enligt den svenska modellen.

 189. Men den här nivån är påverkad
  av politiska grupper och lobbyister.

 190. Sen har vi en målstyrning,
  inte regelstyrning.

 191. Den målstyrningen hamnar direkt i
  klassrummet hos rektorer och lärare.

 192. Men de som ansvarar för pengarna
  i systemet är helt frikopplade.

 193. Det var bara ett sätt att visa
  att vi befinner oss i ett system-

 194. -som kanske inte är helt...

 195. Som de drar slutsatserna av
  efter samtal med alla myndigheter.

 196. Det är ingen ordning. Det är
  fragmentiserat och komplicerat.

 197. Och ansvarslöst.

 198. Från en tidigare rapport som Robert
  tyckte var för komplicerad.

 199. Från en tidigare rapport
  klippte jag bara in det här citatet-

 200. -som är från en rapport från 2014...

 201. Det står bakom mig.
  Jag har det inte här.

 202. De säger att det är svårt att styra
  så komplexa system som skolor är.

 203. Tänk då på
  att vi ändrade på allt i systemet.

 204. Vi tog bort huvudmannaskapet,
  införde målstyrning samtidigt.

 205. Öppnade upp för en marknad där vi har
  gått längre i en styckprisersättning-

 206. -än något annat land ens har tänkt
  tanken att våga göra.

 207. Går en elev ut genom dörren
  så förlorar man pengar.

 208. Kommer det in en elev
  ramlar det in pengar.

 209. Ett sätt att styra skolan som inget
  annat land tror kan fungera.

 210. De säger att det är svårt
  att styra skolsystem överhuvudtaget.

 211. De säger också att vi har kommit till
  ett läge där vi kan få förändring.

 212. Det finns ett moment i systemet
  för att faktiskt förändra det här.

 213. Men hur kommer det att bli?

 214. Det är ju där vi befinner oss nu.

 215. Den tredje bilden, där har vi varit.

 216. Jag har lånat den
  från er en gång i tiden.

 217. Den är från Skolverket
  och den är intressant.

 218. Den ska egentligen illustrera
  betygsinflation och såna saker.

 219. Men den illustrerar
  en helt annan sak.

 220. Alla gröna prickar är friskolors
  betygsresultat i höger riktning.

 221. De blåa prickarna är kommunala skolor
  i Sverige.

 222. Vi ser att friskolorna har
  bättre resultat.

 223. Men det har de ju inte. Kompenserar
  vi den socioekonomiska bakgrunden-

 224. -så har de inte bättre resultat.
  Vad är det då vi ser här?

 225. Jo, vi ser en skillnad
  i socioekonomisk bakgrund.

 226. Vi ser en bild av
  hur segregationen faktiskt ser ut.

 227. Föräldrar med socioekonomisk bakgrund
  har valt bättre skola till sina barn.

 228. Det är inte en attack mot friskolor.
  Jag jobbar mycket där också.

 229. Alla som gör bra skola
  tycker jag är bra.

 230. Men det visar
  att systemet levererar nåt-

 231. -som vi kanske inte vill ha.

 232. Det är bara toppen på ett isberg.
  Segregationen är lika stark-

 233. -gentemot olika kommunala skolor.

 234. I Uppsala är några
  av de attraktiva skolorna kommunala.

 235. Det här är bara toppen av ett isberg.

 236. Tittar du på olika kommuner
  i mellansverige, till exempel-

 237. -de vanliga städerna
  som Eskilstuna och Trosa-

 238. -så skriker dig segregationen
  i ögonen-

 239. -om du jämför socioekonomisk bakgrund
  hos eleverna i de olika skolorna.

 240. Den är extremt tydlig.

 241. En sista bild innan jag går vidare
  till det jag vill säga.

 242. Det här citatet är spännande.

 243. Det är från Göran Perssons
  kommunaliseringsproposition.

 244. Det är likvärdigheten han pratar om.

 245. Likvärdigheten i den svenska skolan
  hade aldrig blivit bra-

 246. -utan en stark statlig styrning.

 247. Krafterna på lokal nivå
  motverkade den.

 248. Han drar slutsatsen att vi ska göra
  nåt bättre och bryter upp systemet.

 249. Men det är en annan sak. Det är en
  intressant kommentar så här efteråt.

 250. Jag tror också att det är sant.
  När det gäller likvärdigheten-

 251. -måste vi få en struktur för det här.

 252. Vi pratar om tillit.
  Jag tror att det är jätteviktigt-

 253. -att vi skapar tillit för de
  professionella i verksamheterna.

 254. Men när det gäller styrkedjan
  kanske vi har varit för naiva.

 255. Vi behöver nog mer styrning,
  fler regler.

 256. Och vi behöver nån form av likvärdigt
  statligt finansieringssystem-

 257. -som är baserat på socioekonomiska
  bakgrundsfaktorer.

 258. Det borde vara absolut självklart
  för alla människor vid det här laget.

 259. Vi borde också inse att många
  av problemen i systemet ligger...

 260. Jag håller med Lewin där.
  "New public management"-

 261. -och det sättet att styra på
  behöver vi analysera mer i djupet.

 262. För där i ligger kommunaliseringen,
  marknadsstyrningen-

 263. -målstyrningen och lönesättnings-
  modellen som vi har i Sverige.

 264. På tal om lärare.

 265. Analyser visar att vi kommer
  att sakna 60 000 lärare om några år.

 266. Hur många klassrum är det?
  Och vilkas barn får stå i klassrum-

 267. -utan utbildade lärare?

 268. Är det de som var till höger
  på bilden eller de andra?

 269. Apropå en idé som du var inne på.

 270. Det förfärliga med mig är
  att vi redan har en idé svensk skola.

 271. Den står i skollagen.
  Vi har en jättebra läroplan-

 272. -som pratar om den demokratiska
  grunden för den svenska skolan.

 273. Problemet är systemet som driver
  verkligheten åt ett annat håll.

 274. Det måste vi göra nåt åt.

 275. Tack så mycket.

 276. Vi hörde av Jan-Eric
  att det går utför för Finland.

 277. Men ni är fortfarande före oss så
  vi vill gärna höra dina synpunkter.

 278. Det är alltid tacksamt och intressant
  att vara här i Sverige.

 279. Jag ska kommentera
  vad du sa om en stund.

 280. Det är jätteintressant att jämföra
  Finland och övriga nordiska länder.

 281. Speciellt intressant
  att jämföra Finland och Sverige.

 282. Vi står varann så nära historiskt-

 283. -och filosofiskt när vi tänker på
  det här med utbildning.

 284. Som en kollega på Skolverket sa
  en gång och som var väldigt fiffigt:

 285. "Det är lätt för vi är så lika,
  men vi är ändå så olika"-

 286. -"att det blir intressant
  att jämföra."

 287. Jag vill tacka för grundskolan
  för den har vi kopierat från er.

 288. Det var ungefär 30-40 år sedan.

 289. Efter det har vi gått ganska skilda
  vägar och står i olika ändar.

 290. Jag ska börja med
  att beskriva några saker-

 291. -som är olika och sen säga nåt om
  vad vi tycker är viktigt-

 292. -när det gäller styrning.

 293. En av de största skillnaderna
  mellan våra länder är-

 294. -att utbildningsfrågor inte är
  politiserade i Finland.

 295. Det här tycker vi är jättebra.

 296. Speciellt när man talar
  om dagens politik-

 297. -som har blivit
  mycket mer populistisk.

 298. Nån sa på morgontelevisionen idag-

 299. -att politikerna är rädda
  för röstarna.

 300. De tittar hela tiden på social media
  och undrar hur de bör tänka.

 301. De förpassar sig till
  vad röstarna vill.

 302. Det har förändrats också i Finland-

 303. -men utbildningsfrågor är utanför
  den politiska debatten tack och lov.

 304. Vi har hört om massor av friskolor
  så det här är ju mycket olika.

 305. Ni tror på valfrihet och vi tror på
  att skolorna ska vara såna-

 306. -att föräldrarna ska kunna lita på-

 307. -att skolan bakom hörnet är lika bra
  som den lite längre bort.

 308. Vi uppmuntrar ju inte
  till privatskolor.

 309. Det är mycket svårt
  att få lov till det.

 310. Ni mäter mycket mera
  och kanske konkurrerar mer.

 311. Vi har ju ingen inspektion.
  Det hade vi fram till 1990.

 312. Vi kommer inte
  att få den tillbaka heller.

 313. Det första nationella provet
  är studentexamen-

 314. -som är vid 19 års ålder.

 315. Före det gör vi bara stickprov
  och nationella utvärderingar.

 316. Vi tittar att allt är okej och det
  innebär att 15 % av eleverna deltar.

 317. Ni offentliggör all data ni har
  om nationella prov och så vidare.

 318. Våra nationella utvärderingar
  publiceras inte hos oss.

 319. Skolan får sitt resultat
  som ska hjälpa dem i utvecklingen.

 320. Medier vill alltid ranka skolor och
  har gjort det genom studentexamen.

 321. Men vi är helt emot det här
  med ranking.

 322. En orsak är en att...

 323. En kanadensisk kollega har sagt:

 324. "Föräldrar kan inte
  ta faktabaserade beslut."

 325. Föräldrar gör mycket lätt
  känslomässiga val.

 326. Det här med likvärdighet är ju
  heligt för oss.

 327. Nu kommer jag till PISA. Vi har
  sjunkit senaste två mätningarna.

 328. Och nu fick vi lite stryk i det här-

 329. -med skillnaden mellan skolor. Senast
  var det 6 % av totalvariationen.

 330. Nu är det 8 %.
  OECD:s medelsnitt ligger runt 40 %.

 331. Så det är ändå mycket lågt.

 332. Det vi ser nu är att
  huvudstadsregionen klarar sig bättre.

 333. Vi ser en sån segregation.

 334. Men vi ska komma ihåg att en stor del
  av vår befolkning bor i den regionen.

 335. En stor skillnad är också
  att det är dyrare-

 336. -att arrangera utbildningsvärlden.
  Ni använder mycket mer pengar.

 337. Det är stor skillnad när man tittar
  på kostnaden per elev och år.

 338. Till sist nånting om läraryrket
  som har kommit fram här.

 339. Läraryrket är mycket populärt
  i Finland vilket vi är tacksamma för.

 340. Och vi gör allt för
  att det ska förbli så.

 341. Jag måste rätta Leif lite.

 342. Vi väljer inte studenter till
  lärarutbildningen på grund av betyg-

 343. -utan hur de passar för yrket,
  hur motiverade de är.

 344. Det gör vi nu för tiden,
  det har vi inte alltid gjort.

 345. Det som vi tycker är jätteviktigt är-

 346. -att man ska styra med lätt hand.

 347. Det ska vara långsiktigt och baserat
  på tillit och förtroende.

 348. Vi hade tidigare en femårsplan
  för utbildning och forskning.

 349. Den gick över regeringsperioder
  så det inte blev "policy shifts".

 350. Det som är ovanligt med Finland...

 351. Om man tittar runt i världen
  eller Europa-

 352. -så blir det "policy shift"
  när man får en ny regering.

 353. Det händer inte i Finland eftersom
  vi är ense om utbildningsfrågor.

 354. Alla tänker:
  "Det här är riktningen vi sa följa."

 355. Det finns små nyanser
  om man vill segregera-

 356. -mellan höger och vänster.

 357. Vänsterpartierna tycker-

 358. -att likvärdighet innebär att alla
  ska undervisas samma paket.

 359. Moderaterna och högern tycker
  att man ska ha mer valfrihet.

 360. Men det är nog
  den enda skillnaden man kan hitta.

 361. Vi jobbar ihop med alla.

 362. När vi gör reformer eller förnyar nåt
  gör vi det tillsammans med alla.

 363. Och till skillnad från Sverige så
  jobbar vi mycket ihop med facket.

 364. Det är inte en fiende i Finland-

 365. -utan en mycket värderad partner
  i den här utvecklingen.

 366. Nåt annat vi tycker är viktigt är att
  lärare och rektorer behöver arbetsro.

 367. Det går tack vare att vi inte har
  så många förändringar.

 368. När vi reformerar våra läroplaner
  tar det ungefär tio år.

 369. Det tar lång tid
  eftersom alla är med.

 370. Alla hörs, alla är med,
  alla tycker samma.

 371. Om man har reform efter reform
  så blir det ju så-

 372. -att lärarna och skolorna
  utvecklar en teflonyta-

 373. -där vattnet liksom rinner av
  och inte sjunker in.

 374. Nånting som vi också är
  lyckliga över är-

 375. -att lärarna upplever
  att deras jobb är uppskattat.

 376. Jag tittade på tidigare under-
  sökningar av lärare och rektorer.

 377. Den kom ut 2013
  och nästa kommer ut 2019.

 378. Jag tittade på Finland och Sverige
  och jag tittade på frågorna:

 379. "Tycker du om ditt jobb?"
  Då svarar de ganska lika.

 380. Jag har upplevt att det är mycket mer
  administration i de svenska skolorna.

 381. Enligt TALIS är det inte så-

 382. -men enligt Skolverket
  så ska det finnas en skillnad.

 383. En stor skillnad finns.

 384. Nästan 60 % av finska lärare känner
  sig uppskattade av samhället.

 385. Vet ni vad procentsatsen är
  i Sverige?

 386. I TALIS? Du vet? 5 %.

 387. Det är ju ganska ledsamt.

 388. Vi tror att läraryrket är
  dragkraftigt-

 389. -eftersom lärare och rektorer
  i Finland har ganska bra arbetsro.

 390. Vi mäter ju inte hela tiden.

 391. Lärarna i Finland har ganska...
  De har mindre...

 392. ...timmar som de måste arbeta
  på skolan och har bättre löner.

 393. Det ska man komma ihåg.

 394. Sen kommer jag till favoritfrågan
  om ranking och jämförelse-

 395. -och om det är nödvändigt.

 396. Det kanske låter som om jag och Malin
  hade förberett det här tillsammans.

 397. Jag kommer att säga saker
  som är ganska lika de du sa.

 398. OECD har ju kommit ut med en upp-
  märksammad produkt som heter PISA.

 399. Det har de gjort jättebra.

 400. Men vi borde inte stirra oss blinda
  på vad PISA säger-

 401. -utan titta på helheten.

 402. Finland är fortfarande i topp
  bland de europeiska länderna.

 403. De asiatiska länderna
  kan vi inte göra nåt åt.

 404. Ideologin är så annorlunda där så vi
  behöver inte spela i samma liga.

 405. Men Finland har inte
  ett fantastiskt utbildningssystem-

 406. -fast våra 15-åringar
  klarar sig bra i PISA.

 407. Likaså har Sverige inte
  ett uselt utbildningssystem-

 408. -bara för att era ungar
  inte klarade sig lika bra som våra.

 409. Man borde också titta på
  vad som händer efter grundskolan.

 410. Yrkesutbildning är populärt i Finland
  och vi klarar oss bra.

 411. Ni hade ju Yrkes-EM i Göteborg
  nu i höstas.

 412. Vi fick tolv medaljer,
  sex av dem var guld.

 413. Om man nu vill mäta på nåt sätt.

 414. Men när man tittar
  på universitetsrankingar-

 415. -så ligger ju Sverige i topp
  bland de nordiska länderna.

 416. Bland de 150 bäst rankade
  har ju Sverige tre universitet.

 417. Karolinska institutet
  ligger på plats 28.

 418. Det högst rankade finska
  universitetet ligger på plats 76.

 419. Och dessutom är den svenska ekonomin
  mycket bättre än den finska.

 420. Det är en pågående debatt.

 421. Hur transformerar vi
  ett bra utbildningssystem-

 422. -till ekonomisk framgång?

 423. Det här med mätning
  tror vi inte så mycket på.

 424. Som ni hörde har vi inga
  inspektioner, inga nationella prov.

 425. Vi offentliggör inte resultaten
  från dessa prov.

 426. Jag avslutar med vad en amerikansk
  professor sa när han besökte oss.

 427. Han tyckte mycket om det här med
  arbetsro och avsaknad av mätningar.

 428. Han sa att bönderna
  i USA brukar säga-

 429. -att en gris inte blir fetare
  för att man väger den hela tiden.

 430. Tack så mycket. Utmärkt!

 431. En del av oss blir fetare ändå.

 432. Det här är ju en stor fråga.

 433. Kan man ha återkommande mätningar
  utan att det blir jämförelser?

 434. Du säger att ni inte
  publicerar resultaten.

 435. Men går det
  att hålla tillbaka resultaten?

 436. Det går faktiskt.
  De är ju offentliga enligt lag.

 437. Men på nåt sätt har vi lyckats
  skydda dem så pressen inte får...

 438. Du menar att det inte är nån fart
  på era journalister?

 439. Mätningar blir ju
  vanligare hela tiden.

 440. Jag jobbar mycket med indikatorer
  och så vidare.

 441. Jag brukar kritisera att man även
  inom EU börjar ranka mer.

 442. Motargumentet brukar alltid vara-

 443. -att om det finns en indikator
  så blir det en jämförelse.

 444. Men det är inte samma sak
  om EU ställer oss i en ordning-

 445. -eller om OECD gör det.

 446. Vi borde ha friheten att använda
  dessa indikatorer som vi själva vill.

 447. Du får ju inte komma
  och kritisera min fru-

 448. -men jag får ju göra det.
  Det är lite samma sak.

 449. Det är med tillit, Per.
  Hur skapar man tillit i skolan?

 450. Det är en central fråga
  i sammanhanget.

 451. Vi får ju faktiskt några svar här.

 452. Om vi ska ha tillit
  inom professionerna.

 453. Om man bara säger: "Vi har tillit
  till er", så betyder inte det nåt.

 454. Om jag har tillit till mina barn
  innebär det att jag ger dem frihet.

 455. Jag ger dem makten
  att göra vissa saker.

 456. Tillit i professionen innebär
  att de ska ha beslutsmakt.

 457. De måste också ha säkra ramar
  att kunna utöva sin profession inom.

 458. "Du får göra vad du vill,
  men du får bara en krona."

 459. "Du får äta hur mycket godis du vill,
  men du får bara en krona."

 460. Du får välja vad du vill använda
  dina pengar till.

 461. Om jag har tillit ger jag hela
  veckopengen till dem.

 462. Då kan jag sen också
  ställa ansvarskrav.

 463. Jag tror att själva målstyrningen är
  en problematik.

 464. I och med att den frånhänder
  professionen utrymmet-

 465. -att utöva sin autonomi.
  Förstår ni vad jag menar?

 466. Det krävs regler så jag vet
  att jag har rätt till stöd-

 467. -till en elev
  som jag inte kan hantera.

 468. Inte att det stödet uteblir-

 469. -om inte min rektor tycker
  att hen har fått mycket pengar.

 470. Förstår ni lite hur jag tänker?

 471. Du var inne på att vi måste
  kontrollera det här systemet-

 472. -som vi har släppt fritt
  genom utgångsprov.

 473. Jag tror man kan komma tillrätta
  med avarterna genom regelverk-

 474. -för "så här många bibliotekspersonal
  behövs på så här många elever."

 475. Ett regelverk
  som faktiskt sätter gränserna för-

 476. -vilka övervinster man kan ta ut
  eller vilka besparingar man kan göra.

 477. Sen ett socioekonomiskt
  fördelningstal ovanpå det.

 478. Återigen, man behöver styra lite
  för att ge professionerna möjlighet-

 479. -utöva sitt yrke och ge dem tillit.

 480. Varför bestämmer inte lärarna
  hur betygssystemet ska se ut?

 481. Varför har inte lärarna stor makt att
  tala om hur utbildningen ska se ut?

 482. Varför tror vi jämt
  att vi är bättre på det?

 483. Vad säger Jan-Eric om betygssystemet?
  Du har tittat allvarligt på detta.

 484. Det finns väldigt mycket
  att säga om betygssystemet.

 485. Det handlar dels om
  kvaliteten i informationen.

 486. I vilken utsträckning
  den är pålitlig över tid.

 487. Vi vet att vi har betygsinflation.

 488. Vi vet inte hur stor den är,
  men vi vet att den finns.

 489. Sen är det väl också så
  att just det här-

 490. -har mål- och resultatstyrda system
  negativa konsekvenser på individnivå.

 491. Det styr verksamheten i skolan-

 492. -på ett sätt som är fel.

 493. Jag ska inte utveckla det där mer-

 494. -men sammanfattningsvis finns det
  många frågetecken runt vårt system.

 495. Vi har tid till ungefär en fråga.

 496. Leif och Malin - två.

 497. Utifrån vår utredning var det ljuv
  musik att höra det finska exemplet.

 498. Jag tror också att vår inspektion
  ska ändras i finsk riktning.

 499. Stickprov istället
  för en hel generation-

 500. -med diskret information,
  inte offentliggörande-

 501. -för lokala tidningar för
  att hänga ut rektor och så vidare.

 502. Mäta mindre och därmed visa respekt
  och tillit för lärarna.

 503. Min kommentar var väldigt lik.

 504. Jag tänkte referera
  till en populär utbildningsfilosof.

 505. Han har nog tittat på Finland.

 506. Han pratar om att det har skett
  en förändring i vår mätningskultur.

 507. Innan var lärarna ansvariga gentemot
  eleverna och elevernas lärande.

 508. Nu är man ansvarig uppåt
  i och med inspektioner och mätningar.

 509. Det är där som fokus har förändrats.

 510. Det har skapat stora problem
  för skolan.

 511. För att anknyta
  till det Leif Lewin sa tidigare.

 512. Innebär inte skolvalet att lärare
  blivit ansvariga gentemot föräldrar?

 513. Jo, absolut. Det är nåt annat än att
  vara ansvarig mot elevernas lärande.

 514. Vi har ju en myndighet som har
  i uppdrag att ta fram statistik-

 515. -så att föräldrar ska kunna jämföra
  skolor. Vi har precis tvärtom.

 516. Okej, tack ska ni ha. Utmärkt!

 517. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Styrning och ansvar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur inverkar skolledning, lärare och föräldrar på skolsituationen? Kan stat och kommun agera annorlunda? Föreläsningar och samtal med Jan-Eric Gustafsson, ordförande i skolkommissionen; Per Kornhall, författare och debattör, och Kristiina Volmari från Utbildningsstyrelsen i Finland. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Skoladministration, Skolan, Skolorganisation, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Internationella utvärderingar

Vad mäter Pisa, TIMSS och andra internationella utvärderingar av skolresultat? Finns det andra värden som är svårare att mäta? Föreläsningar och samtal om dessa frågor. Medverkande: Matilda Ankargren från Skolverket, Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Moderator: ESO:s ordförande Hans Lindblad. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Skolans organisation

Hur vill vi att framtidens skola ska organiseras? Petter Brobacke från Academedia Academy, nationalekonomen Helena Holmlund och Leif Lewin, professor emeritus vid Uppsala universitet talar om faktorer som påverkar svenska skolans prestationer. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Hjärnan och pedagogiken

Hur kan kunskap förmedlas på bästa sätt? Är en inkluderande skola alltid bäst? Och vilken roll har läroplanen för skolresultaten? Föreläsningar och samtal med Robert Clark, rektor vid Engelska skolan i Enskede, Stockholm; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Styrning och ansvar

Hur inverkar skolledning, lärare och föräldrar på skolsituationen? Kan stat och kommun agera annorlunda? Föreläsningar och samtal med Jan-Eric Gustafsson, ordförande i skolkommissionen; Per Kornhall, författare och debattör, och Kristiina Volmari från Utbildningsstyrelsen i Finland. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Politikerna svarar

Moderatorn Robert Erikson frågar ut utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Erik Nilsson. Det handlar bland annat om hur skolan ska styras, hur man ska mäta kunskapsnivå i skolan och vilket uppdrag skolan har. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.