Titta

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Om UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Seminarium om internationella undersökningar av skolresultat. Svenska elevers kunskapsnivå har länge varit låg jämfört med andra länder, men resultat från senare PISA- och TIMSS-undersökningar visar på ett positivt trendbrott. Hur ska vi tolka mätningarna? Vad är det vi mäter? Och vad behöver svensk skola för att bli bättre? Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Till första programmet

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare? : Politikerna svararDela
 1. Vi kan ha vilka idéer som helst
  om läroplaner och satsningar-

 2. -men saknas det så många lärare som
  det tycks nu har det liten betydelse.

 3. Då har vi utbildningsministern här.

 4. Och vi har statssekreteraren
  i Utbildningsdepartementet här.

 5. Vi är väldigt tacksamma över
  att ha er här.

 6. Vi är naturligtvis nyfikna på
  vad ni har att säga.

 7. Jag har fått i uppgift att försöka...

 8. Vad var det som kom fram
  under seminariet-

 9. -som vi skulle vilja skicka vidare
  till er?

 10. Jag har nog inte lyckats
  i alla avseenden-

 11. -men några punkter
  som har kommit fram är...

 12. Flera har sagt att man
  måste stödja skolor och lärare-

 13. -både symboliskt och ekonomiskt.

 14. Att ge ekonomiskt stöd
  som kan behövas.

 15. Utgå från lärarnas professionalism
  och låt dem utveckla sin verksamhet-

 16. -utan en mängd specifika krav.

 17. Det kom vad jag förstår från flera.

 18. Dessutom frågan om att ge
  särskilt stöd till utsatta skolor.

 19. Och att variera skolpengen
  kom som ett förslag-

 20. -för att ge olika stöd
  till olika skolor.

 21. Man kan låta kommunerna
  ansöka om medel-

 22. -som kan leda till att variationen
  i kunskapsnivå minskar.

 23. Att kommunerna får en möjlighet
  att göra detta.

 24. Det har varit tydligt att ordning
  och reda ska råda i klassrummen.

 25. Är det ett ansvar på statlig nivå?

 26. Men idén kan ju spridas
  från den högsta nivån.

 27. Sen finns det
  lite olika synpunkter här...

 28. ...till... Vad heter det?

 29. ...om systematiska mätningar.

 30. Helena Holmlund vill ha oberoende,
  systematiska mätningar-

 31. -men Volmari vill inte
  att vi ska jämföra.

 32. Det svåra är att genomföra mätningar
  utan att det leder till jämförelse.

 33. Skolan har andra uppgifter-

 34. -än att ge eleverna kunskaper
  i matematik och naturvetenskap.

 35. Och om ni genomför några reformer-

 36. -ska de göras så att vi
  i efterhand kan avgöra hur det gick.

 37. De här förslagen är motstridiga.

 38. Ni får blanda med dem så gott ni kan.
  Men det är en del av dem.

 39. Och Erik Nilsson, det här seminariet-

 40. -har, givet vad PISA gör,
  handlat om grundskolan-

 41. -men en intressant fråga
  är den om yrkesutbildningen-

 42. -men den ligger ju då
  på gymnasienivå.

 43. Vi ser tacksamt fram emot
  era synpunkter.

 44. Stort tack för möjligheten att
  komma hit och till arrangörerna ESO.

 45. Jag hade tänkt vara med hela tiden-

 46. -men även en minister ska undvika
  att lämna sjuka barn på förskolan-

 47. -så jag har följt en stor del
  av seminariet via webbutsändningen-

 48. -och kunnat höra
  en del av de disparata inläggen.

 49. När du välkomnade den första panelen
  sa du-

 50. -att ni lyckats samla
  en stor bredd åsiktsmässigt-

 51. -och det är delvis sant.
  Men som Per Kornhall påpekade-

 52. -har denna bredd
  på några avgörande punkter krympt.

 53. Vi har konsensus om ett antal saker
  som behöver göras.

 54. Frågeställningen är då
  att utifrån TIMSS, PISA-

 55. -och även den positiva utvecklingen-

 56. -av behörighet för nior
  till gymnasiet vi såg i somras...

 57. Vad kan vi göra för att bygga vidare-

 58. -och säkerställa att detta inte är
  ett tomtebloss utan ett trendbrott?

 59. Jag vill lägga till behörighets-
  siffrorna för att vi mäter dem.

 60. Den mätningen görs av alla
  och det har eleverna sen med sig.

 61. Det är en de facto-biljett
  för framtiden från grundskolan.

 62. Den behörighet
  som vi redovisade senast-

 63. -bygger på siffror som är gjorda
  senare än PISA och TIMSS.

 64. Alltså efter det att svensk skola
  tog emot 70 000 nya elever-

 65. -från krig och flykt.

 66. Behörighetssiffrorna
  fortsatte då inte falla-

 67. -utan de elever som hade fått längre
  tid än de som kom vid flyktingkrisen-

 68. -visade på positiva resultat,
  som behövs för en helhetsbild.

 69. En tredje pusselbit till det första
  diagrammet över PISA och TIMSS-

 70. -visar att vi kan stå inför ett
  trendbrott om vi nu gör rätt saker.

 71. Tre delar som återkommit under dagen,
  och är lärdomar från PISA och TIMSS-

 72. -men särskilt från kvalitativa
  studier som görs i svensk skola-

 73. -är först insikten om
  vad kollegialt lärande kan göra.

 74. Jan-Eric Gustafsson
  visade det i ett diagram.

 75. Att lärare får tid
  att lära och utvecklas av varandra.

 76. Magnus Henreksons
  fenomenala gymnastiktränare...

 77. Alla lärare kanske inte kan fostra
  OS-medaljörer varje decennium-

 78. -men att säkerställa att alla lärare
  under hela sin gärning-

 79. -får vara just de lärare de vill vara
  och utvecklas med andra-

 80. -det är
  en gemensam nationell uppgift.

 81. Och det kollegiala lärandet
  är en viktig del av det.

 82. Vi tar nu lärdomarna från Matematik-
  lyftet, det initierade Läslyftet-

 83. -och fortbildningsprogrammet om att
  sprida specialpedagogisk kompetens-

 84. -och försöker bygga upp
  en långsiktig infrastruktur-

 85. -i nationella skolutvecklingsprogram.

 86. Man ska alltid
  kunna få Matematiklyft-

 87. -inte bara precis när staten
  tycker att det behövs.

 88. Det kräver förstås även tid.
  Man kan inte bara säga-

 89. -att det finns på en hemsida,
  utan tiden måste också finnas.

 90. Och där har vi behov av
  att anställa fler-

 91. -som gör att lärarna
  får fokusera på sitt arbete.

 92. Inte bara själva undervisningen, utan
  även det som kan ge den kvalitet.

 93. Vid sidan av kollegialt lärande
  har vi ledarskapet.

 94. Statsministern och jag
  talade i veckan om-

 95. -att när nu
  skolutvecklingsprogrammen utvecklas-

 96. -så bör man titta på ett liknande
  för ledarskap i klassrummet-

 97. -där lärare får utveckla
  och dela verktyg mellan varandra.

 98. Vi kan kalla det olika saker
  men det handlar om studiero.

 99. Det är också tydligt
  i TALIS-mätningen-

 100. -vilket inte är så märkligt,
  att det har en jämlikhetsaspekt.

 101. Alltså att i klasser
  där lärarna tvingas ägna mer tid-

 102. -åt annat än undervisning, riskerar
  eleverna att lära sig mindre.

 103. En ganska självklar slutsats
  som ändå kan behöva påpekas-

 104. -för att även dessa
  ska leda till resultat.

 105. Ledarskapet innebär också
  det över skolan.

 106. En sak som jag noterar inte
  har trängt igenom i skoldebatten-

 107. -på så sätt att det återkommer här-

 108. -men som är
  ett första väldigt viktigt steg-

 109. -för hur staten har en ny relation
  på varje enskild skola-

 110. -är Samverkan för bästa skola.

 111. Det är ett myndighetsuppdrag
  som ger Skolverket i uppdrag-

 112. -att sluta avtal
  med enskilda huvudmän-

 113. -både fristående
  och kommunala huvudmän-

 114. -om skolutvecklingsinsatser på skolor
  som har tuffa förutsättningar.

 115. Staten ska se vad som fungerat på
  andra skolor och vad forskning säger-

 116. -och hjälper huvudmän att implemen-
  tera dessa insatser på en skola-

 117. -som behöver insatserna
  för sin utveckling.

 118. Samverkan för bästa skola-modellen-

 119. -innebar först att staten inte bara
  ska inspektera och kritisera-

 120. -utan se när man behöver hjälpas åt
  för att fortsätta arbetet.

 121. Jag nämner den här då idén lanserades
  av Skolledarförbundet.

 122. För skolorna med tuffast förut-
  sättningar är en del av problemet-

 123. -att rektorsuppgiften
  blir i det närmaste omöjlig.

 124. Man har oerhört många olika krav
  från olika aktörer-

 125. -som gör det svårt
  att implementera utvecklingsinsatser.

 126. Och därtill att ens plan
  för utvecklingsinsatser bryts-

 127. -p.g.a. kommunala beslut, nya infall
  som försvårar rektorsuppdraget.

 128. Det vi ser på dessa skolor är
  att rektorerna ofta sitter kort tid.

 129. Så Samverkan för bästa skola-

 130. -som i dag omfattar ca 100 avtal
  men som ska växa-

 131. -är ett första steg för statens
  nya relation med enskilda skolor.

 132. Det tredje handlar om
  att statligt reglera krav-

 133. -på en struktur som kan behövas-

 134. -snarare än exakt hur
  man ska uppnå dessa krav.

 135. Ett tydligt exempel på det-

 136. -är att vi försöker arbeta fram
  en läsa-skriva-räkna-garanti.

 137. Ett regelverk
  som ska ge lärarna större mandat-

 138. -att inte bara mäta-

 139. -utan också att säkerställa
  att av den mätning som görs-

 140. -kunna göra insatser
  för de elever som behöver det.

 141. Veckans betygutvärdering visade,
  för de senare åren-

 142. -att trots att det har hjälpt
  att se elever som behöver stöd-

 143. -så har inte mer stöd getts.

 144. Och det är då inte mätpunkter
  som saknas-

 145. -men däremot mandat och verktyg
  så att stödet ges.

 146. En läsa-skriva-räkna-garanti
  och en åtgärdsgaranti-

 147. -blir ett skollagsmässigt mandat för
  lärare att få insatserna på plats-

 148. -och bygger på vad som har fungerat
  hos ett antal huvudmän-

 149. -som har gett eleverna
  en bättre grund tidigt.

 150. I bästa fall lyckas det också vända
  den snedfördelning av stödet-

 151. -som vi har i skolan. Även där
  sticker vi ut jämfört med Finland.

 152. Finland har en tonvikt
  på särskilt stöd de tidiga åren.

 153. Utvärderingar visar att man då
  kan få mer kvalitet i stödet-

 154. -för elever
  som även behöver det senare.

 155. I Sverige ger vi absolut flest elever
  särskilt stöd under åttan och nian.

 156. När man då jobbar med sånt som finns
  i kunskapskraven för trean-

 157. -kan det leda till att eleven inte
  hinner ifatt, sämre självförtroende-

 158. -men gör även stödet sämre för de
  som kommer att behöva det konsekvent-

 159. -om de t.ex. har en neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning-

 160. -än om man tidigt kan möta
  de små hindren innan de blivit stora.

 161. Det för oss då till systemnivån.

 162. Jag har talat om sånt
  som är nära klassrummet:

 163. Kollegialt lärande, ledarskap-

 164. -och krav på struktur
  snarare än hur man uppfyller kraven.

 165. På systemnivå har vi
  en prioritering i tre delar.

 166. Tidigt stöd. Garantier är en del,
  men då måste personal finnas.

 167. Det är positivt att vi börjar få
  fler speciallärare i skolan igen.

 168. Dessutom har vi ett program för dem
  att dela med sig av sina kunskaper-

 169. -till lärare utan denna kompetens.

 170. Man får grundläggande
  specialpedagogiska verktyg.

 171. Lärarrekrytering är den andra delen.

 172. Vi ska bygga vidare på att vi nu har
  fler sökande och fler som examineras.

 173. Men när vi står inför den lärarkris,
  nåt annat är det inte, som vi gör-

 174. -måste vi även
  få fler lärare att stanna.

 175. Framför allt det första avgörandet
  året, att de får introduktionsåret.

 176. Och så att de lärare som gör annat
  vill komma tillbaka till skolan.

 177. Två saker avgör
  ett yrkes attraktivitet-

 178. -och påverkar
  hur omvärlden uppfattar yrket.

 179. Hur många som uppfattar det
  som värdefullt.

 180. Lön är en sån sak.
  Därför investerar vi i lärarlöner.

 181. Men det handlar också om arbetsmiljö,
  främst möjligheter till kreativitet.

 182. Alltså vilken tid jag har
  att utveckla mitt yrke.

 183. Där kommer vi tillbaka till frågorna
  om kollegial utveckling-

 184. -och kraven vi ställer.

 185. Tidigt stöd, lärarrekrytering
  och så jämlikheten i skolsystemet.

 186. Jag hade kunnat ägna all tid åt det,
  men vill ändå landa i-

 187. -att vid sidan av insatserna inom
  rådande system, så har vi gått från-

 188. -att få statliga medel
  riktats till mest behövande skolor-

 189. -till att säkerställa att i grunden
  alla medel riktas mer dit.

 190. Att staten gör sin del
  av resursfördelningen.

 191. Då är Skolkommissionen svaret.

 192. Om det är så att det som behövs-

 193. -är att ha en långsiktig politik
  som inte ändras vid varje val-

 194. -att vi gör förändringar
  som har empiriskt stöd-

 195. -att vetenskapen är i första rummet-

 196. -då är funktionen
  att samla företrädare för forskning-

 197. -såväl pedagogisk som annan,
  och profession i en kommission-

 198. -som med fria mandat
  lägger fram de förslag som krävs-

 199. -för att bygga likvärdighet
  i skolsystemet.

 200. Det blir svårt för alla politiker
  att gå emot kommissionens slutsatser.

 201. Och av delbetänkandet konstaterar man
  att man pekar mot två av era frågor.

 202. Det ena är ett större statligt ansvar
  för skolans finansiering-

 203. -så att resurser
  går dit där de behövs mest.

 204. Och att vi lämnar
  dagens otydliga ansvarsfördelning.

 205. Det blir ett fortsatt delat ansvar
  för utbildning och skola.

 206. Men man ska arbeta fram förslag
  för en tydligare ansvarsfördelning.

 207. Det andra är att alla skolor ska ha
  en mer blandad elevsammansättning-

 208. -än vad som blivit fallet,
  p.g.a. bostadssegregation-

 209. -men även hur reglerna som avgör
  urval till populära skolor slagit.

 210. Målet är då
  att åstadkomma ett starkt system.

 211. Enligt OECD har vi starka lärare
  och rektorer-

 212. -men de har mycket svårt
  att få stöd av systemet.

 213. Om den här uppgången kommer
  trots systemet-

 214. -av den ansträngning
  som görs i skolsystemet-

 215. -innebär det att om vi kan bygga ett
  starkare system så att kedjan håller-

 216. -så kan det här bli ett trendbrott.

 217. Då kan vi sprida det bra till fler
  skolor, ge bättre förutsättningar-

 218. -och se till
  att ingen elev lämnas efter.

 219. Stort tack och vi återkommer
  med frågor och kommentarer-

 220. -men släpper in Erik Nilsson först,
  så du får komma igen sen.

 221. Tack. Jag är statssekreterare
  hos Anna Ekström-

 222. -som är gymnasie-
  och kunskapslyftsminister-

 223. -så mitt fokus blir mer på gymnasiet
  men det blir nog lite överlappande.

 224. Vad är då viktigt
  för att förbättra kunskapsresultaten?

 225. Jag vill börja med segregation,
  som Gustav var inne på.

 226. Resursfördelningen måste ta
  större hänsyn till förutsättningarna-

 227. -i klassrummet, i skolan
  och mellan olika huvudmän.

 228. Men jag vill även lyfta frågan
  om kompetensfördelning.

 229. Det handlar inte bara om pengar utan
  om att de mest kompetenta lärarna-

 230. -möter elever med störst behov.
  Det är generellt ett bekymmer i dag.

 231. I skolorna
  i de mest utsatta områdena-

 232. -är en högre andel av lärarna
  nyutbildade-

 233. -och det tar ju tid
  att bygga upp kompetens.

 234. Så hur ska vi styra det? Vilka
  incitament och mekanismer kan vi ha-

 235. -för att de duktigaste lärarna
  ska vara på introduktionsprogrammet?

 236. Eller som möter eleverna
  i de mest utsatta gymnasieskolorna?

 237. Hur mycket man än försöker styra om
  ekonomiska resurser och kompetens-

 238. -så måste nåt göras åt segregationen
  och elevsammansättningen.

 239. Det lär inte gå att kompensera
  en alltmer galopperande segregation-

 240. -med avseende på föräldrars utbild-
  ningsnivå men även etnisk bakgrund.

 241. Det kan inte kompenseras med resurser
  utan system och strukturer-

 242. -som gör att vi får mer av att elever
  med olika bakgrund möts i skolan.

 243. Det är viktigt för resultaten men
  även för det demokratiska uppdraget.

 244. Skolan är också en arena där vi
  ska lära oss hantera olikheter-

 245. -att förhandla och allt vi
  behöver göra i samhället framöver.

 246. Har vi då en skola som har sorterat
  upp människor socioekonomiskt-

 247. -men även kulturellt,
  så får vi nog stora problem framöver.

 248. Gällande gymnasieskolan-

 249. -så är den konstitutionellt
  segregerad, kan man nästan säga.

 250. Det är stora skillnader mellan yrkes-
  och de studieförberedande programmen.

 251. Många bra saker inträffade
  i samband med GY11.

 252. Men vi tappade en stor grupp elever-

 253. -som tidigare sökte in
  på de yrkesförberedande programmen.

 254. Vi tappade tio procentenheter
  av en årskull-

 255. -som nu söker de studieförberedande.

 256. Framförallt har samhällsprogrammet
  blivit den stora "slasktratten"-

 257. -dit många elever som inte riktigt
  vet vad de ska göra söker.

 258. Vad ställs man då inför?

 259. Vi får stora problem med kompetens-
  försörjning för yrkesutbildade.

 260. Det är i dag stor efterfrågan
  på personer som går yrkesutbildning.

 261. Men vi har rätt tuffa utmaningar
  i yrkesprogrammen-

 262. -för de elever som försvann från dem
  var de med de högsta meritvärdena.

 263. De mest resursstarka eleverna
  ville inte gå in på ett yrkesprogram-

 264. -för att vägen där är stängd och de
  måste välja sin framtida yrkesbana.

 265. Både föräldrar och elever insåg nog
  att det var ett svårt val.

 266. De mer resursstarka
  valde därför studieförberedande.

 267. Så yrkesprogrammens genomsnittliga
  ingående meritvärden har sjunkit.

 268. Intressant nog
  har även de ingående meritvärdena-

 269. -i de studieförberedande sjunkit.

 270. Tidigare var det de mer resursstarka-

 271. -men nu är det även elever som
  kanske annars hade valt yrkesprogram-

 272. -men som klarat sig hyggligt
  i grundskolan-

 273. -som går in i de studieförberedande.

 274. Så det finns nog en risk för
  att vi får se ett resultattapp-

 275. -i både yrkes- och
  de studieförberedande programmen.

 276. I yrkesprogrammen finns samma
  problematik som i grundskolan.

 277. Vi får klasser där alla de mer
  resursstarka eleverna som drar-

 278. -som är aktiva och har med sig mycket
  in, försvinner därifrån.

 279. Elever utgör varandras lärmiljöer
  och därför är urholkningen-

 280. -av mer resursstarka elever
  i yrkesprogrammen ett stort problem.

 281. Mycket av vårt arbete blir att stärka
  yrkesutbildningens attraktivitet-

 282. -kvalitet, koppling till arbetslivet
  och att försöka minska-

 283. -statusskillnaderna mellan yrkes-
  och studieförberedande program.

 284. De som väljer till gymnasieskolan
  ser i dag inte framför sig-

 285. -ett antal nationella program
  med likvärdig status.

 286. Det naturvetenskapliga programmet
  uppfattas som högst upp i statusen.

 287. Ett annat område är
  introduktionsprogrammen.

 288. Vi har en skarp linje för att
  bli antagen till ett program.

 289. Vad innebar det
  när vi satte den skarpa linjen?

 290. Att man inte kan gå vidare
  utan behörighet.

 291. Många går in på introduktions-
  programmen, så vi måste utveckla dem.

 292. Det är för lite inströmning
  i de nationella programmen-

 293. -från introduktionsprogrammen och
  kvalitetsmässigt bör mycket göras.

 294. Gymnasieutredningen har lagt förslag
  om ökad undervisningstid-

 295. -och ökad styrsel på introduktions-
  programmen som bör genomföras.

 296. Nu ser vi en enorm ökning av elever
  som går på språkintroduktionen.

 297. Gustav nämnde de 70 000 elever
  som kom till svensk skola förra året.

 298. Det är en egen historia. Hur ska vi
  göra så att de sent anlända eleverna-

 299. -framförallt i gymnasieskolan,
  inte slås ut i arbetslöshet?

 300. Om vi har resultat som de ser ut nu
  kommer det att bli följden.

 301. Huvuddelen av de som kom sent kommer
  aldrig att kunna fullfölja gymnasiet-

 302. -och som arbetsmarknaden ser ut nu
  är det en stor vattendelare.

 303. Utan en gymnasieutbildning
  är det väldigt problematiskt.

 304. Så hur kan vi stärka progressionen
  för dem och ge dem mer tid-

 305. -så att de så långt som möjligt kan
  skaffa sig ett nationellt program?

 306. En sak till. Gustav
  var inne på lärarförsörjningen-

 307. -men jag vill betona att det är
  ett stort arbete för oss nu.

 308. För vi kan ha vilka idéer som helst
  om läroplaner och satsningar-

 309. -men saknas det så många lärare som
  det tycks nu har det liten betydelse.

 310. Vi måste få fler lärare.
  Och med underskott i systemet-

 311. -kommer de mest resurssvaga skolorna
  vara de som tappar lärare.

 312. Högstatusskolorna kommer att
  kunna behålla sina lärare.

 313. Därför måste vi med ökad lärarutbild-
  ning och andra vägar in i yrket-

 314. -klara lärarförsörjningen.

 315. Tack. Det finns nog många synpunkter
  och frågor.

 316. Jag kan inte avstå från den första.

 317. När ni talar om skolsegregationen-

 318. -och att vi måste få mer likhet
  i sammansättningen i skolorna-

 319. -uppträder två frågor.
  Hur ska det gå till?

 320. Och samtidigt skulle jag säga-

 321. -att min uppfattning är
  att segregationen är överdriven.

 322. Vi har ganska små skillnader
  mellan skolor i Sverige.

 323. Att segregationen då är stor
  talar det inte riktigt för.

 324. Men ska vi då bussa eleverna,
  för vi kan inte flytta...

 325. Vi kan inte flytta folk
  bara för att de ska få gå i skolan.

 326. Vi har på pappret ett fritt skolval-

 327. -men fritt indikerar
  att det är just lika för alla.

 328. Att alla har samma chans
  att gå på de skolor de vill.

 329. Och så är det inte, utan vi har
  ett regelverk för urvalet-

 330. -på de skolor där fler vill gå
  än det finns platser för.

 331. Det baseras på två principer.
  Är man en fristående skola-

 332. -består urvalet vanligen av kötid.

 333. Och för de kommunala skolorna
  gäller närhetsprincipen.

 334. Med bostadssegregationen i grunden-

 335. -har vi då urvalsregler som allt
  annat lika förstärker segregationen.

 336. Båda dessa principer bygger på att
  man antingen har aktiva föräldrar-

 337. -som tidigt väljer skola åt en,
  så man hamnar rätt i kön.

 338. Eller, förutsatt att de mest populära
  skolorna ligger i välbärgade områden-

 339. -att man bor i ett välbärgat område.
  Och då har vi inget fritt skolval.

 340. Till de populära skolorna är vissa,
  p.g.a. föräldrar eller bostadsområde-

 341. -faktiskt i det närmaste utestängda.

 342. Det går att göra nåt åt.
  Urvalsreglerna måste inte vara såna.

 343. Vi har beslutat att friskolor
  ska ha möjlighet att låta nyanlända-

 344. -eller elever som bott i
  ett annat land inte är med i kön...

 345. Det är svårt att kräva
  av en förälder-

 346. -som för sju år sen
  levde ett ordnat liv i Syrien-

 347. -att denne skulle ha ställt sig
  i en skolkö i Sverige.

 348. Men de ska kunna gå i dessa skolor.
  Såna regler går ju att konstruera.

 349. Absolut.

 350. Om moderatorn inte tycker
  att segregation är ett problem-

 351. -kan jag erbjuda ett studiebesök,
  så får du se de enorma skillnaderna.

 352. När man besöker skolor är det
  verkligen skilda världar ibland.

 353. Och de som jobbar i utsatta områden
  ställs inför enorma utmaningar.

 354. Man ska inte negligera
  de utmaningar vi står inför.

 355. På gymnasiesidan har ju konkurrensen-

 356. -och olika förändringar av gymnasie-
  regioner lett till väldigt skarpa...

 357. Hela Stockholmsregionen har i dag
  gemensam sökning till gymnasiet.

 358. Så för samma program, som det
  naturvetenskapliga med hög status-

 359. -kan skolor ha ett genomsnittligt
  ingående meritvärde på 335-

 360. -alltså i meritpoäng
  från grundskolan-

 361. -i de mest resursstarka skolorna
  i Stockholms innerstad.

 362. Till 140-160 i gymnasieskolor
  i ytterstadsområden.

 363. Ni som kan nåt om meritvärden förstår
  att det är totalt skilda världar.

 364. Vi måste göra nåt åt det.

 365. Vi kan inte ha system som skapar
  så skilda förutsättningar.

 366. Det är inte bara om
  en allmän jämlikhetsfråga-

 367. -utan detta påverkar
  studieresultaten-

 368. -och skolans andra viktiga uppgift,
  att sluta samhällskontraktet.

 369. Att vara en arena där eleverna
  får lära sig att hantera olikheter.

 370. -Det måste vi göra nåt åt.
  -Tack. Finns det frågor? - Malin?

 371. Tack så mycket.

 372. Bra att ni pratar om jämlikhet
  och inte bara likvärdighet.

 373. Att jämlikhet måste vara
  ett strävansmål i allt man gör.

 374. Jag pratade om problemet
  med att mätningar kommer i fokus.

 375. Byter man till jämlikhet
  måste man prata om andra frågor.

 376. Jag gläder mig åt yrkesprogrammen.

 377. Den som vill får komma
  till Malmö på studiebesök-

 378. -och se hur man på yrkesprogrammen
  lär sig sin sociala klass.

 379. De är på skolor i industriområden-

 380. -medan de fina kommunala skolorna
  ligger i centrala Malmö.

 381. Det här är förstås jättekomplicerade
  och komplexa saker-

 382. -men hur mycket pratar man om det här
  på departementet egentligen?

 383. Är det det som är i fokus?

 384. Jag förstår att det är
  en konstig fråga.

 385. Det här är det vi pratar om. Vi
  tillsätter en kommission av en orsak.

 386. Det är en åtgärd som politiken
  i ett land vidtar ganska sällan.

 387. I Sverige har vi ju sen besluten...

 388. Det visade ju Leif Lewins utredning
  som gjordes av förra regeringen.

 389. Det var många olika beslut,
  men sen dessa beslut togs fram-

 390. -har vi fått en helt annorlunda
  situation än i Finland.

 391. Om Finland är landet där alla skol-
  politiska förslag förankras brett-

 392. -så pressas mycket igenom hos oss
  med svaga majoriteter-

 393. -och ofta med ganska lite
  av forskning eller profession bakom.

 394. Man tillsätter en Skolkommission för
  att man vill bryta det arbetssättet-

 395. -för det har lett till en skola som
  inte ger barnen bra förutsättningar.

 396. Bl.a. för att det bryter kraftigt
  mot jämlikhet och likvärdighet.

 397. Det ligger i centrum
  av Skolkommissionens direktiv.

 398. Leif Lewin.

 399. Det behövs en stark statlig styrning
  för att främja likvärdigheten.

 400. Per citerade Göran Perssons
  kommunaliseringsproposition.

 401. Under det kvartssekel som gått
  har staten kommit tillbaka köksvägen-

 402. -med anvisningar
  och väldigt stora resurser.

 403. Är det dags för förstatligande?

 404. Är det inte en parallell med NATO
  som vi har ett nära samarbete med?

 405. Det sista steget till anslutning
  är bara en formalitet.

 406. Hur är det med att skolan
  går tillbaka och återförstatligas?

 407. Du vill väl ha korta svar där vi
  täcker upp hela frågeställningen?

 408. Ja, precis.

 409. Men alltså,
  problemet med hela den diskussionen-

 410. -är att det ordet, under den tid
  som gått sen den stora striden stod-

 411. -har kommit att definieras
  väldigt olika av de som använder det.

 412. Det jag skulle säga
  är eftersträvansvärt i dag-

 413. -är tydligare statligt ansvar
  för finansieringen-

 414. -så att man i arbetet i skolan-

 415. -kan känna sig trygg
  med de resurser man har.

 416. Vad man kallar det för ser jag-

 417. -som lite mer av
  den politiska striden än den reella.

 418. Vi behöver ett statligt ansvar
  finansieringen, inte varje krona-

 419. -men så att skolan har resurser
  oavsett vilken kommun det är.

 420. Och oavsett var i kommunen man bor
  så ska skolan få resurser.

 421. Jag ansluter mig bara...

 422. Man bör prata om
  vad man menar med förstatligande.

 423. Säg att Skolverkets
  t.f. generaldirektör-

 424. -ska anställa alla 250 000
  som vi har i skolans värld.

 425. Det blir en myndighet som får
  många andra att framstå som...

 426. Så vad menar man egentligen?

 427. Jag tror att det blir
  en balans framöver också.

 428. Men som Gustav sa...
  För att skapa en ökad likvärdighet-

 429. -måste staten bli mer aktiv,
  bl.a. med mer likvärdig finansiering.

 430. Okej. Vi har fyra personer kvar.

 431. Anders Jakobsson där nere.

 432. Här i mitten, och längst ner.
  Helena hinner vi inte med.

 433. Men fatta er kort.

 434. Och ni får samla på er
  och svara på det ni vill.

 435. Det ryktas om planer för att införa-

 436. -obligatoriskt fritt skolval
  för alla elever i framtiden.

 437. Hur ser ni på det och hur skulle det
  påverka likvärdigheten i så fall?

 438. Obligatoriskt fritt skolval
  för alla elever.

 439. Vi tar där, ner till...

 440. Nej, åt andra hållet.
  Vi kan börja där nere.

 441. Ingrid Carlgren heter jag.
  Jag glömde presentera mig förut.

 442. Jag antar att ni vill skjuta frågor
  på systemnivå till Skolkommissionen-

 443. -men jag har en om det
  och två korta om professionen.

 444. Leif Lewin var inne på att skolan
  har varit ett NPM-experiment.

 445. Och mål- och resultatstyrnings-
  systemet är nära förknippat med det.

 446. Har ni nån kommentar om ifall det
  finns nån som reflekterar över det.

 447. Alla är överens om
  att professionen ska stärkas-

 448. -men hur ser ni på vilken forskning
  professionen behöver?

 449. Och hur kan lärarutbildningarna
  stärkas att bli mer drivande-

 450. -så att professionen kan bli mer
  drivande i skolans utveckling-

 451. -så att vi inte behöver expandera
  Skolverket till en jättekoloss?

 452. Okej, vi tar...

 453. Jag heter Johan Kant och är rektor
  i Haninge, och har jobbat som lärare-

 454. -i ett område
  som Erik Nilsson precis beskrev.

 455. Ett extremt segregerat område
  i Jordbro.

 456. Jag kan bara skriva under
  på det som Erik Nilsson beskriver.

 457. Det har varit ett problem här i dag-

 458. -när vi har lyssnat
  på mätningarna och PISA-

 459. -där man ibland negligerar
  de resultat som kommer fram.

 460. Det som Erik Nilsson lyfte fram-

 461. -ser man på meritvärdena-

 462. -och andelen elever som kommer in
  på gymnasiet i Stockholmsområdet.

 463. Man kan åka gröna linjen
  ut mot Rågsved-

 464. -eller till Tensta, Rinkeby,
  Hjulsta i västerort-

 465. -eller till Bredäng, och se hur det
  är. Hur många kommer in på gymnasiet?

 466. Jag undrar hur ni ska jobba vidare
  med de frågorna-

 467. -på den nivån? För ni har det
  uppenbarligen på agendan.

 468. -Sista frågan.
  -Jag är Sofia Larsen från Academedia.

 469. Vi har pratat väldigt mycket kring
  uppföljning under denna eftermiddag.

 470. Man vill ofta ha
  New Public Management-

 471. -antingen väldigt mycket
  eller inte alls.

 472. Vi ser att en av våra mest lyckosamma
  delar inom vårt kvalitetsarbete-

 473. -och för att klara att få
  en stor likvärdighet på skolorna-

 474. -är att ha
  en tydlig utvärdering, uppföljning-

 475. -men ge lärarna och rektorerna
  en stor frihet utifrån utvärderingen.

 476. Var ligger ni i vågskålen
  i den diskussionen?

 477. Fråga två handlar om
  det vi också nämnt-

 478. -gällande förtroende för huvudmän
  och oss som arbetar i skolan.

 479. De senaste åren har vi sett en
  markant ökning av nationella bidrag-

 480. -som gör att det kan bli
  ännu mer byråkrati och krångligare.

 481. Hur ser ni framåt? Blir det mindre
  eller mer nationella bidrag?

 482. Ni får plocka i dessa frågor
  på ett lämpligt sätt.

 483. Några av frågorna hänger ju samman-

 484. -och ligger precis i det spektrum
  som har diskuterats här i dag.

 485. Mitt svar måste bli det tråkiga
  att det handlar om vad vi följer upp.

 486. Det är en del av utvärderingen
  av Skolinspektionen-

 487. -även de som de själva gjort
  och agerat utifrån-

 488. -och där myndighetens
  förändringsarbete varit tydligt.

 489. När de gjorde
  sin första inspektionsrunda-

 490. -då det fanns ett behov av
  att besöka alla skolor-

 491. -så kunde de förstås inte
  göra lika djupa granskningar-

 492. -och inte heller lika inriktade på
  pedagogisk kvalitet, på varje skola.

 493. Man tittade för mycket på dokument
  och enskilda skrivningar i skollagen-

 494. -så att man missade
  att skollagens viktigaste paragraf-

 495. -är att varje elev ska kunna
  utvecklas till sin fulla potential.

 496. Det ska allt det andra
  sträva mot att göra.

 497. Skolinspektionens nästa steg var ett
  tydligare urval och att arbeta mer-

 498. -med att vara i klassrum tillsammans
  med lärare, rektorer och elever-

 499. -och detta speglar även utvärderingar
  av Skolinspektionens besök.

 500. Vi har fått nåt annat
  än förra gången.

 501. Det är den utvecklingen man är i
  inför nästa inspektionsperiod.

 502. Vi ser hur vi bygger vidare utifrån
  vad inspektionen kommer fram till.

 503. Som regional samordning
  om ett antal större frågor:

 504. Kompetensförsörjning
  och skolutveckling.

 505. Hur gå vidare med det
  som Samverkan för bästa skola visat?

 506. Att stat och lokal aktör ska jobba
  gemensamt med skolutvecklingen-

 507. -och inte stanna
  vid inspektion och kritik.

 508. När det gäller frågan om forskningen-

 509. -så står vi mitt i en tröskel.

 510. Skolforskningsinstitutet
  är ett positivt exempel-

 511. -där vi går ifrån att forska
  om skolan och på lärarna-

 512. -till att forska mer
  i skolan och av lärarna.

 513. Vi är mitt i den utvecklingen.

 514. Det ser man i ett större intresse
  och status-

 515. -för forskning
  som upplevs mer klassrumsnära-

 516. -och som man kan ha större användning
  av i sitt praktiska vara.

 517. Det är bra om fler lärare
  kan vara aktörer i forskningen-

 518. -och beforska sin egen verksamhet-

 519. -och inte vara antingen på ett
  lärosäte eller en skola, utan växla.

 520. Vi vet av erfarenhet och inter-
  nationellt sett att det är positivt.

 521. Den regionala samordningen
  där även lärosäten får större tyngd-

 522. -kanske kan vara en del
  i en sån utveckling.

 523. Avslutningsvis
  om obligatoriskt skolval-

 524. -är nog det från Skolkommissionens
  betänkande med slutbetänkande i vår.

 525. Vi har sagt flera gånger...

 526. Just det, frågan om riktade och
  sökbara statsbidrag måste jag ju ta.

 527. Många huvudmän tycker
  att ansökningarna är problemet-

 528. -men de är ett symtom
  på ökad ojämlikhet.

 529. Staten svarar med
  att skjuta till resurser.

 530. Det är rimliga medborgerliga krav
  på att nåt måste göras.

 531. Så varenda regering vi har haft
  sen kommunaliseringen-

 532. -har fördubblat antalet sökbara
  statsbidrag, oavsett regeringsfärg.

 533. Vissa har lagt mer pengar,
  andra lite mindre.

 534. Men antalet blanketter
  har fördubblats varje gång.

 535. Men nånstans måste det ta slut.

 536. Och då ska vi inte ta oss an symtomet
  utan själva problemet.

 537. Skolkommissionen har förslag om ett
  annat sätt att säkerställa resurser-

 538. -än detta som inte funkar
  på ett gott sätt-

 539. -utan har tendens att öka bristerna
  i resursallokeringen i skolan.

 540. Det har varit många diskussioner om
  vad PISA mäter eller inte mäter.

 541. Det är relevanta diskussioner
  som utvecklar oss-

 542. -men den senaste PISA visar-

 543. -att var femte femtonåring
  har svårt att läsa en enklare text.

 544. Alla de andra sakerna
  vi behöver ha fokus på i skolan-

 545. -kommer i mycket att handla om att
  kunna läsa och uttrycka sig i skrift.

 546. Därför blir detta
  en viktig pusselbit-

 547. -som vi inte kan bortse ifrån
  när vi utvärderar skolan.

 548. Som Pasi Sahlberg skrev:

 549. "The tower of PISA is bad lining,
  that's why we need it."

 550. Vi måste se dess brister
  och utveckla det, men inte tappa det.

 551. Jag kan kommentera Ingrid Carlgrens
  fråga om New Public Management.

 552. Jag har gjort avbön.

 553. Som skolpolitiker i Stockholm
  på 90- och 00-talet-

 554. -var jag anfäktad av New Public
  Management, men har bett om ursäkt.

 555. Den tanke som fanns-

 556. -om att mätning, konkurrens, kundval
  skulle driva kvaliteten framåt-

 557. -så sker inte.
  Det är ett feltänk som finns där.

 558. Samarbete och systematiskt ut-
  vecklingsarbete driver kvaliteten-

 559. -men inte de mekanismer
  som man då tänkte sig-

 560. -där konstruktionen
  med ersättningssystem-

 561. -utgår från ett tänkande
  som vi behöver göra om.

 562. Men det betyder inte
  att man inte behöver mäta.

 563. Men kanske mer som Sofia tog upp.

 564. Det ska göras så att det blir
  ett verktyg för utveckling-

 565. -och för lärares utveckling
  av sin undervisning.

 566. Den typen av mikromätningar
  tror jag absolut att vi behöver göra.

 567. Vi behöver nog aggregera en del
  information för att se strukturfel.

 568. Men framförallt hitta
  hur lärare får verktyg-

 569. -att systematiskt göra
  sin undervisning lite bättre.

 570. Det är i slutändan hur undervisningen
  och mötet ser ut som är viktigt-

 571. -och där ska vi jobba mer
  med hela styrkedjan-

 572. -så att rektor ska se till att lärare
  får utrymme att utveckla den.

 573. Huvudmannen ska se till
  att rektorer lär sig av varann-

 574. -och statens uppgift är
  att få huvudmän att lära av varann.

 575. Vi tänkte mycket fel på 90-talet
  och är många som borde be om ursäkt.

 576. Okej. Då vill jag framför mitt tack-

 577. -till ministern, statssekreteraren
  och alla panelerna.

 578. Men för ett auktoritativt tack
  från ESO får ordföranden rycka in.

 579. Jaha, jag tänkte ta vid och grilla er
  med ett gäng svåra frågor.

 580. Men istället säger jag som så här.

 581. Det har blivit
  ett riktigt spännande seminarium-

 582. -med en massa kloka synpunkter. Och
  vi nämnde även NATO-frågan en aning-

 583. -vilket var lite oväntat.

 584. Men tack allihop för detta,
  det är er förtjänst.

 585. Det är panelernas
  och deltagarnas förtjänst.

 586. Men även Roberts-

 587. -som är blygsam nog att inte medge
  att det här var hans förslag.

 588. Han frågade mig om vi inte skulle ha
  ett seminarium om PISA.

 589. Jo, sa både jag och styrelsen,
  och här har vi nu genomfört det.

 590. Att vi lyckas med skolfrågorna
  ligger i allas intresse.

 591. Jag skämtar till det:

 592. Det är dagens "kids"
  som ska pröjsa våra pensioner.

 593. Så vi har
  ett direkt egenintresse i det.

 594. Så tack så hemskt mycket för allas
  insatser här. Nu ringer vi ut.

 595. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Politikerna svarar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Moderatorn Robert Erikson frågar ut utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Erik Nilsson. Det handlar bland annat om hur skolan ska styras, hur man ska mäta kunskapsnivå i skolan och vilket uppdrag skolan har. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Skoladministration, Skolan, Skolorganisation, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Internationella utvärderingar

Vad mäter Pisa, TIMSS och andra internationella utvärderingar av skolresultat? Finns det andra värden som är svårare att mäta? Föreläsningar och samtal om dessa frågor. Medverkande: Matilda Ankargren från Skolverket, Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Moderator: ESO:s ordförande Hans Lindblad. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Skolans organisation

Hur vill vi att framtidens skola ska organiseras? Petter Brobacke från Academedia Academy, nationalekonomen Helena Holmlund och Leif Lewin, professor emeritus vid Uppsala universitet talar om faktorer som påverkar svenska skolans prestationer. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Hjärnan och pedagogiken

Hur kan kunskap förmedlas på bästa sätt? Är en inkluderande skola alltid bäst? Och vilken roll har läroplanen för skolresultaten? Föreläsningar och samtal med Robert Clark, rektor vid Engelska skolan i Enskede, Stockholm; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Styrning och ansvar

Hur inverkar skolledning, lärare och föräldrar på skolsituationen? Kan stat och kommun agera annorlunda? Föreläsningar och samtal med Jan-Eric Gustafsson, ordförande i skolkommissionen; Per Kornhall, författare och debattör, och Kristiina Volmari från Utbildningsstyrelsen i Finland. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Politikerna svarar

Moderatorn Robert Erikson frågar ut utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Erik Nilsson. Det handlar bland annat om hur skolan ska styras, hur man ska mäta kunskapsnivå i skolan och vilket uppdrag skolan har. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Grav språkstörning

När språklig sårbarhet möter skolans krav

I skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Men det är ingen självklarhet för alla. Barbro Bruce är logoped och verksam vid Malmö högskola. Hon berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.