Titta

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Om UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Seminarium om internationella undersökningar av skolresultat. Svenska elevers kunskapsnivå har länge varit låg jämfört med andra länder, men resultat från senare PISA- och TIMSS-undersökningar visar på ett positivt trendbrott. Hur ska vi tolka mätningarna? Vad är det vi mäter? Och vad behöver svensk skola för att bli bättre? Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Till första programmet

UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare? : Internationella utvärderingarDela
 1. Det som mäts är det som går att mäta.

 2. Det mätbara styr
  vad som anses vara viktig kunskap.

 3. Vi mäter kanske inte det vi värderar
  men vi värderar det som mäts.

 4. Välkomna! Roligt att se så många här.

 5. Det beror på att vi har
  ett spännande ämne att diskutera.

 6. Jag är Hans Lindblad-

 7. -ordförande i Expertgruppen
  för studier i offentlig ekonomi-

 8. -men till vardags riksgäldsdirektör.

 9. ESO är en kommitté
  under Finansdepartementet-

 10. -med uppgift att identifiera viktiga
  och relevanta samhällsproblem-

 11. -och anlita forskare och experter
  och skriva rapporter om problemen-

 12. -och om hur de kan åtgärdas.

 13. Syftet är att dels stimulera
  en bra debatt kring frågorna-

 14. -och dels utgöra bra underlag för
  regeringen att fatta beslut efter-

 15. -eller kanske inleda en stor
  offentlig utredning kring ett ämne.

 16. Då kan vår ESO-rapport
  utgöra ett underlag inför det.

 17. En av samhällets
  viktigaste uppgifter-

 18. -är att rusta medborgarna
  för deras framtida liv.

 19. För arbetslivet.

 20. Utan utbildning kommer inte
  den enskilde att kunna försörja sig-

 21. -eller det blir svårt.

 22. Den enskilde får svårt att utveckla
  och förverkliga sig själv-

 23. -och leva sin livsdröm.

 24. Inte heller
  den samhällsekonomiska utvecklingen-

 25. -skulle gynnas av låg utbildning
  eller brister i utbildningssystemet.

 26. Det är värt att tänka på
  att utbildningen också är-

 27. -ett av samhällets
  mest effektiva redskap-

 28. -för att utjämna skillnader
  mellan individer.

 29. Det är ett otroligt
  fördelningsinstrument-

 30. -som utjämnar livschanserna
  och livsinkomsterna för individer.

 31. Vikten av utbildning för individ och
  samhälle kan inte nog understrykas.

 32. Det är också ett av skälen
  till att Sverige-

 33. -satsar stora mängder resurser
  på utbildning.

 34. Kanske inte satsar mest i världen,
  men vi ligger bra över snittet.

 35. Problemet är emellertid
  att resultaten i skolan-

 36. -som alla är medvetna om, har sjunkit
  och ifrågasatts under lång tid.

 37. Det är inget nytt-

 38. -utan har varit en nedåtgående trend
  under en längre tid.

 39. Varför har det blivit så
  och vad kan och vad bör göras?

 40. Om de här sakerna ska vi prata i dag.

 41. ESO har identifierat
  utbildningsfrågor sen tidigare-

 42. -och har diskuterat dem, men vi har
  också velat fortsätta med frågorna.

 43. Därför har vi i dag samlat
  några av landets ledande experter-

 44. -akademiker och beslutsfattare
  inom det här området.

 45. Samtalet kommer att ledas härifrån-

 46. -av professor Robert Erikson
  vid SOFI-

 47. -som guidar oss igenom denna dag.

 48. Vi kommer att diskutera
  olika spännande ämnen.

 49. Så jag stoppar här
  och lämnar över till Robert. Tack.

 50. Tackar. Jag har lovat
  att säga nåt om mig själv först.

 51. Jag är ledamot av ESO-

 52. -men till vardags avdankad professor
  vid Institutet för social forskning.

 53. Innan den här bilden tas bort-

 54. -vill jag att ni noterar
  det som står till vänster.

 55. Det står "hashtag esokunskap"-

 56. -och om ni vill twittra
  kommentarer eller annat-

 57. -så använd denna hashtag.

 58. Bakgrunden till det här seminariet-

 59. -är som sagt att internationella
  kunskapsmätningar tyder på-

 60. -att svenska grundskoleelevers
  kunskaper-

 61. -inom många olika områden
  har sjunkit påtagligt-

 62. -under det första decenniet
  av det här seklet.

 63. Nu blev det lite bättre
  vid den senaste mätningen-

 64. -och jag har försökt sammanfatta
  de två internationella studierna.

 65. Alltså resultaten för Sverige
  över tid i PISA-

 66. -och i TIMSS,
  som är en oberoende undersökning-

 67. -som drivs av...

 68. "Education Assessment Exercise"
  går det nog under.

 69. Inte det? Men nånting åt det hållet
  i alla fall.

 70. Poängen är att jag sammanfört dem, så
  att de hamnade på ungefär samma nivå.

 71. Det jag tycker är slående-

 72. -är hur likartad
  den här utvecklingen är-

 73. -för två helt oberoende studier.

 74. PISA avser-

 75. -femtonåriga elever i svensk skola-

 76. -och TIMSS avser elever i klass åtta.

 77. Det jag tycker är poängen med det-

 78. -är att den likartade utvecklingen
  inom dessa två områden-

 79. -talar för att det som de beskriver
  är en realitet.

 80. Det har ju diskuterats
  om resultaten verkligen stämmer-

 81. -men den här bilden
  talar starkt för det.

 82. Att två oberoende studier kommer
  till väldigt likartade resultat-

 83. -är en faktisk utveckling
  vi måste ta ställning till.

 84. Samtidigt med den lyckade uppgången
  i den allra sista mätningen-

 85. -gäller ändå att skillnaderna i
  skolresultaten efter social bakgrund-

 86. -snarare verkar ha ökat lite
  under den sista perioden-

 87. -så utvecklingen
  är inte obetingat positiv.

 88. Nu är det väsentligt och intressant
  att försöka ta reda på-

 89. -vad som ligger bakom
  både nedgången och uppgången.

 90. En definitiv slutsats
  torde inte gå att dra-

 91. -för att skolreformerna
  har genomförts-

 92. -så att man inte kan skilja ut
  olika orsaker som verkar här.

 93. Men även om utvecklingen i
  den senaste mätningen var positiv-

 94. -har vi ganska långt kvar
  till där vi var vid sekelskiftet.

 95. Och det är väl där vi borde vara.
  Vi kan inte vara nöjda med uppgången-

 96. -utan det gäller att det går upp
  även i fortsättningen.

 97. Vad kan vi då göra
  i det svenska skolsystemet-

 98. -för att få resultaten
  att fortsätta gå uppåt-

 99. -så att vi även vid nästa mätning
  kan se en uppgång?

 100. Sen måste man väl säga...
  Vad skulle jag säga...?

 101. Alltså, det man undrar över
  är den här vågen-

 102. -eller dalen i bilden.

 103. Är det tio förlorade generationer
  inom matematik och naturvetenskap-

 104. -eller är det så...

 105. Och ska det göras nåt
  i vuxenutbildning för dessa grupper?

 106. Sen har det förts fram av en hel del
  som säger...

 107. ...att även om resultaten i mate-
  matik, naturvetenskap och läsning-

 108. -är viktiga, så har skolan
  andra uppgifter att ta hänsyn till.

 109. Det kommer inte fram i mätningarna.

 110. Samtidigt skulle jag säga
  att läsfärdighet-

 111. -och en elementär kapacitet
  att hantera kvantitativa sammanhang-

 112. -är helt centralt för vuxenlivet.

 113. Så det är viktiga resultat.

 114. Och det är viktigt
  att faktiskt ta dem på allvar.

 115. Allt som jag och Hans har tagit upp-

 116. -är sånt som kommer att behandlas
  under seminariet.

 117. Vi har en utomordentligt kompetent
  diskussionsgrupp-

 118. -och ni kommer att upptäcka
  att vi har lyckats sammansätta den-

 119. -så att hela spektrumet
  av uppfattningar i frågan finns med-

 120. -vilket är en stor poäng.

 121. Vi kan se fram emot
  en innehållsrik eftermiddag.

 122. Vid det första passet är det
  tre stycken som ska vara med.

 123. Det är Matilda Ankargren,
  Magnus Henrekson och Malin Ideland.

 124. Ni kanske då kan komma upp?

 125. Då kan jag passa på
  att presentera er.

 126. Matilda, som kommer in från vänster,
  är undervisningsråd-

 127. -och statistiker vid Skolverket på
  enheten för internationella studier.

 128. Hon har bland annat ägnat sig åt
  fördjupade analyser av PISA-data.

 129. -Nu senast med TIMSS, väl?
  -Ja, fast TIMSS Advanced i huvudsak.

 130. Magnus Henrekson
  är nationalekonom, professor-

 131. -och vd för Institutet
  för Näringslivsforskning.

 132. Förra året medförfattade han
  en dyster rapport om skolan-

 133. -som gavs ut
  av Ingenjörsvetenskapsakademien.

 134. Malin Ideland är professor i utbild-
  ningsvetenskap vid Malmö högskola.

 135. Hon har skrivit
  om PISA-resultatens betydelse-

 136. -varvid hon beskriver sig själv som
  en flumpedagog, men säkert ironiskt.

 137. Matilda från Skolverket har ju
  ett visst ansvar och får börja.

 138. Tack, och tack för den här inbjudan.

 139. Jag har nyligen jobbat
  med TIMSS Advanced-

 140. -som mäter matematik-
  och fysikkunskaper på gymnasiet.

 141. Jag tänkte kort säga nåt
  om vårt förhållningssätt-

 142. -eller synsätt på de här studierna.

 143. Varför vi mäter och vad man mäter.

 144. Sverige deltar ju
  i flera internationella studier-

 145. -som mäter kunskaper inom skolan,
  där PISA och TIMSS är två exempel.

 146. Det är en del av utvärderingssystemet
  av elevernas kunskaper-

 147. -som även omfattar
  officiell statistik-

 148. -nationella utvärderingar
  av andra ämnen-

 149. -samt uppföljningar och analyser
  av andra aspekter av skolsystemet.

 150. Dessa studier är alltså en del av ett
  mer omfattande utvärderingssystem.

 151. Studierna ska ge stabila
  och rättvisande jämförelser över tid-

 152. -vilket våra nationella prov
  inte är utformade för.

 153. Så studierna ger oss värdefull
  information som vi annars inte haft.

 154. Förutom kunskapsprov innehåller
  studierna även omfattande enkäter-

 155. -till elever, lärare, rektorer
  och så vidare.

 156. Så vi får även information om elevers
  attityder till skolan och lärande-

 157. -elevernas skolmiljö
  och olika aspekter av undervisningen.

 158. De här studierna täcker några av
  de viktiga komponenterna i vår skola-

 159. -även om alla aspekter av
  vad eleverna kan förväntas lära sig-

 160. -inte kan täckas av denna typ
  av internationella studier.

 161. Studiernas styrka är en metodik
  som täcker ett brett kunskapsområde.

 162. Många provuppgifter är med, men varje
  elev behöver inte svara på allt.

 163. Baksidan är att vi bara
  kan redovisa det på systemnivå-

 164. -aldrig på individ- eller skolnivå.

 165. Studierna är gedigna med nationell
  och internationell kvalitetssäkring.

 166. Studierna utvecklas
  tillsammans mellan länder.

 167. Det innebär att det finns frågor som
  svenska elever kanske inte har mött-

 168. -eller måste ha mött. Men man gör
  analyser på internationell nivå.

 169. Svenska forskare ser
  hur väl studierna överensstämmer-

 170. -med det som svenska elever bör
  ha mött utifrån våra styrdokument.

 171. Samstämmigheten är överlag väldigt
  god mellan vad eleverna bör ha mött-

 172. -och vilken typ av uppgifter de
  kan möta i de här utvärderingarna.

 173. Vi är jätteglada över att se att
  den nedåtgående trenden är bruten-

 174. -eller att vi har nån typ av avbrott,
  i två studier med bättre resultat.

 175. Det stärker oss i tron att vi
  faktiskt ser förbättrade kunskaper.

 176. Vi hoppas att det ger svenska skolan
  hopp och råg i ryggen.

 177. Vi hoppas också att det är början
  på en positiv trend.

 178. Samtidigt får vi påminna oss om att
  vi inte är på de höga kunskapsnivåer-

 179. -som vi var
  när studierna började mätas.

 180. Så vi är försiktigt positiva hos oss.

 181. Vi ser mätningarna
  som temperaturmätningar.

 182. Det är svårt att peka ut
  enskilda insatser eller förändringar-

 183. -som kan ha lett
  till förbättringarna.

 184. Det är i studierna svårt att isolera
  enskilda faktorer som kan påverka.

 185. Trots vissa svårigheter-

 186. -hoppas vi att både Skolverket
  och forskarsamhället-

 187. -så långt det går analyserar vad
  som kan ligga bakom resultatbilden.

 188. Sammanfattningsvis vill jag säga
  att syftet är-

 189. -att ha ett slags
  trendmätningsinstrument-

 190. -och att se Sverige
  i relation till andra länder.

 191. Det sägs att man inte kan förbättra
  om man inte kan mäta-

 192. -och vi hoppas att vi med studierna
  ska kunna förbättra kunskaperna-

 193. -men det finns förstås andra mål-

 194. -som inte täcks in av dessa studier,
  som är väl värda att sträva efter.

 195. Tack. - Magnus Henrekson.

 196. Hur ska vi vända utvecklingen?
  Jag börjar med en historia.

 197. Några av er är tillräckligt gamla för
  att ha sett OS 1976, för 40 år sen-

 198. -och bli imponerad av Nadia Comaneci
  som vann några guld i gymnastik.

 199. 40 år senare kan man bli
  lika imponerad av Simone Biles.

 200. Hon anses vara
  kanske den bästa gymnasten nånsin.

 201. Vad har de två gemensamt?

 202. Simone blev adopterad
  av sin mormor och morfar-

 203. -och hamnade i Houston
  när hon var nio-tio år.

 204. Där fanns Márta och Béla Károlyi-

 205. -och de var Nadia Comanecis tränare
  40 år tidigare.

 206. Hittar de
  en hyggligt talangfull person-

 207. -kan de göra den till världens bästa
  gymnast. De vet hur man gör.

 208. De är den instruerande läraren
  som kan ta nån långt.

 209. Det är ett extremt exempel
  på en elitistisk verksamhet-

 210. -men jag vill illustrera
  att läraren är helt avgörande.

 211. Läraren som snabbt
  kan flytta individer-

 212. -och veta vad de ska ägna sig åt
  för att utvecklas.

 213. I fallet med skolan
  är huvudsaken kognitiva färdigheter.

 214. Samtidigt fick vi i Sverige
  en läroplan 1994-

 215. -som säger att kunskap
  inte kan förmedlas av en lärare.

 216. Bara individen själv kan fixa detta.

 217. Läraren är handledare, inte
  instruerande, och ska stå bredvid.

 218. Och det här är helt felaktigt.

 219. I stort sett
  alla framgångsrika människor-

 220. -kan vittna om
  en väldigt betydelsefull lärare.

 221. Även jag.

 222. Min äldsta vän
  som jag fortfarande har kontakt med-

 223. -är min gamla lärare
  i matematik och fysik.

 224. Vi diskuterade i går. Om man har en
  riktigt bra lärare och är motiverad-

 225. -vid vilken ålder kan man då nå
  Newtons kunskapsnivå? Vid elva år.

 226. När når man Einsteins insikter? Vid
  16-17 år med en riktigt bra lärare.

 227. Men ska man uppfinna hjulet själv-

 228. -kommer man inte så långt
  överhuvudtaget.

 229. Att svenska elever jobbar mycket
  i skolan men resultaten blir dåliga-

 230. -beror på att man inte har
  ett strukturerat sätt-

 231. -för att ta sig fram snabbt.

 232. Länge har vi också menat
  att kunskap inte kan mätas.

 233. Att det är fel att mäta kunskap.

 234. Då öppnar man för tolkning-

 235. -och om många som jobbar med det
  tycker så blir ju betyg också fel.

 236. Men ändå blev det betyg som gällde
  för att gå till högre utbildning.

 237. I den miljön sjösätter man
  dels en kommunalisering-

 238. -där mål ska definieras lokalt
  och så-

 239. -och släpper dels in
  en friskolereform med konkurrens.

 240. Men staten och dess företrädare tror
  i grunden inte på kunskapsmätning.

 241. Då har man skapat ett korrupt system.

 242. Eleverna måste ju
  komma vidare utbildningsmässigt-

 243. -och i själva verket
  kan i princip skolor-

 244. -sätta vilka betyg de vill,
  även om det stramas upp nu.

 245. Man kunde även öppna
  de nationella proven innan de gavs-

 246. -och kanske även lösa uppgifterna som
  lärare. Det fanns inga sanktioner.

 247. Hela systemet blev korrumperat.

 248. Men dels synen
  att kunskap inte kan mätas-

 249. -och att kunskap är relativiserad-

 250. -istället för att säga att det
  är svårt att få perfekt kunskap-

 251. -men detta är så bra kunskap
  vi kan få med de metoder vi har.

 252. Det är lika bra att lära ut dem,
  sen kan saker ändras lite.

 253. Men när allt är relativt...

 254. Vi som har haft barn
  i svensk skola vet-

 255. -att man börjar med kritik,
  problematisering och kreativitet-

 256. -innan man har lärt sig området
  tillräckligt bra och kan fakta.

 257. Man börjar kritisera för tidigt.

 258. Men kreativitet förutsätter
  goda kunskaper på sakområdet-

 259. -för att kunna bryta igenom.

 260. Så ska vi ha konkurrens
  måste staten eller nån utomstående-

 261. -acceptera att vi måste
  mäta kunskaper-

 262. -och vara den som sätter betygen.

 263. Analogin med läkemedel
  är nästan perfekt.

 264. Vi accepterar inte
  att de privata läkemedelsbolagen-

 265. -själva får bestämma att ett
  läkemedel är okej och kan användas-

 266. -utan vi har läkemedelsinspektion och
  kemikalieinspektion för kemikalier.

 267. Men här låter vi
  vinstdrivande aktörer...

 268. Och i praktiken måste de kommunala
  agera likadant för att få intäkter-

 269. -då intäkterna följer eleven.
  Då kan inte de få sätta betygen.

 270. Det är som om läkemedelsbolagen
  skulle bestämma om läkemedel är okej.

 271. Det tog man inte tag i. Det var
  en grupp som var emot mätning-

 272. -och en annan "marknads-mulle-grupp"-

 273. -tyckte att privata företag
  inte behövde kontrolleras.

 274. Det fanns alltså ingen...

 275. ...som med gott hjärta
  vågade tänka de hårda tankarna.

 276. När man startar en konkurrensmarknad
  måste man faktiskt mäta-

 277. -och ta ifrån dem rätten
  att sätta betyg.

 278. Sen kan man ha finlir om att
  bara snittet sätts av en extern-

 279. -och sen får läraren inom ramen
  för snittet i en grupp ändra lite.

 280. Det är okej, men att kunna få
  olika betyg på olika ställen-

 281. -där man som förälder
  ställs inför det här:

 282. Ska mina barn gå på en krävande skola
  där de lär sig mycket-

 283. -men kanske bara få 19
  i genomsnittsbetyg-

 284. -eller på en där man lallar runt
  men är garanterad att få 20 i snitt?

 285. Så ska det inte vara.

 286. Det oroar jag mig lika mycket för.

 287. Inte bara kohorterna 10, 12, så att
  de inte är bra på matte och analys-

 288. -utan framförallt att vi har gett dem
  en inställning till rätt och fel-

 289. -i ett system
  där alla tvingats bli korrupta.

 290. Det är där
  den stora omställningen krävs.

 291. Det är en stor utmaning och det är
  viktigt att snabbt stoppa det-

 292. -och göra det rättssäkert-

 293. -och med en inriktning
  mot goda resultat.

 294. Den sista grejen
  är social snedrekrytering.

 295. Att barn från
  mindre privilegierade hem missgynnas.

 296. I systemet med ideologin
  att läraren inte kan lära ut-

 297. -kan läraren inte ha förväntningar
  på eleven.

 298. En ung människa lever upp till
  förväntningar av en utanförstående.

 299. Först som ganska vuxen kan man ha
  förväntningar på sig själv.

 300. Då blir det ju
  föräldrarnas förväntningar.

 301. Det är nästan
  ett perfekt recept för att...

 302. Läroplanen -94
  är nästan ett perfekt instrument-

 303. -för att öka sociala klyftor. Tack.

 304. Tackar. Det var...

 305. Vi får höra hur Malin ser på mätning.

 306. -Det blir nog en intressant punkt.
  -Vilka förväntningar!

 307. Jag ber om ursäkt för det med
  flumpedagog, för jag är etnolog-

 308. -och intresserar mig för skolan
  som en kultur.

 309. Jag börjar med en vardagsanekdot
  om min dotter Malva, åtta år.

 310. Vi var på väg hem, och hon märkte att
  det blev mörkt på eftermiddagarna.

 311. "Det är höst och nästa år börjar jag
  i trean. Då har vi nationella prov!"

 312. "Jag måste kunna stava till Australo-
  pithecus annars går jag i konkurs!"

 313. Jag skrattade och sa
  att de nog inte frågar om just det.

 314. "Va? Ska de inte testa
  allt vi har lärt oss?"

 315. Utan att hon visste om det
  hade Malva genomskådat-

 316. -eller kanske snarare genomlevt
  det som utbildningsforskare pekar på-

 317. -att tester av kunskapsresultat
  gör nånting-

 318. -med skolan, lärarna, eleverna,
  föräldrarna och politikerna-

 319. -bortom att bara mäta vilka kunskaper
  våra barn och ungdomar har.

 320. Standardiserade tester,
  inte minst såna som PISA-

 321. -har fått en enorm genomslagskraft
  både i politik och praktik.

 322. Genom att titta på forskningen
  som problematiserar detta i skolan-

 323. -vilka konsekvenser som uppstår
  när man lyssnar noga-

 324. -på OECD och PISA
  mer än på andra röster...

 325. Radhika Gorur skriver att medier,
  politiker och skolhuvudmän-

 326. -men även lärare, elever och föräl-
  drar, börjat se skolan som PISA gör.

 327. Mitt inlägg i dag
  är en varning för tunnelseendet-

 328. -där vissa frågor hamnar i tydligt
  fokus medan andra flyr i väg.

 329. Den finske utbildningsforskaren
  Pasi Sahlberg-

 330. -har i "Finnish lessons" förklarat
  hur Finland gjorde PISA-succé-

 331. -genom att göra tvärtemot
  det OECD rekommenderar.

 332. Nämligen att inte marknadsutsätta
  skolan, ge lärarna mer autonomi-

 333. -och ha mindre kontroll uppifrån.

 334. Sahlberg har också myntat
  begreppet "GERM"-

 335. -Global Educational Reform Movement.

 336. Men "germ" betyder ju även bakterie
  på engelska.

 337. Den globala utbildningspolitiken
  brer ut sig som en pandemisk smitta-

 338. -och inte minst
  genom PISA och OECD:s rapporter.

 339. Sahlberg pekar ut
  ett antal sjukdomssymtom-

 340. -som är viktiga i diagnostiseringen
  av den infekterade skolan.

 341. Den lider av standardiserade tester
  och undervisningsupplägg-

 342. -en tro på recept, för att anknyta
  till den förre talaren.

 343. Detta legitimeras av kampen
  för bättre kunskapsresultat.

 344. Och Gorur beskriver standardiseringen
  som en monokultur som utvecklas.

 345. Från naturbrukshåll vet vi att en sån
  utarmar jorden och minskar arterna.

 346. Hon menar att dessa skeenden finns
  även i den bakteriesmittade skolan.

 347. Standardiseringen gäller också
  vilka kunskaper som värderas.

 348. I proven som jag ser här
  testar ju inte allt-

 349. -som Malva trodde
  om de nationella proven.

 350. Istället har det blivit stort fokus
  genom proven på PISA-ämnena.

 351. Läsning, eller "literacy" egentligen,
  matematik och naturvetenskap.

 352. Dessa ämnen
  kan jämföras transnationellt.

 353. Radhika Gorur har intervjuat folk
  som utvecklar PISA-testerna-

 354. -och de bekräftar att det som mäts
  är det som går att mäta.

 355. Det mätbara styr sen
  vad som anses vara viktig kunskap.

 356. Vi mäter kanske inte det vi värderar,
  men vi värderar det som mäts.

 357. Det är ett symtom på
  den GERM-smittade skolan.

 358. Undervisar man inte om det som mäts-

 359. -riskerar man
  att hamna i botten på rankningarna.

 360. GERM-sjukan förvärras av en rädsla
  att inte räcka till i konkurrensen.

 361. Ett andra sjukdomssymtom är
  avprofessionalisering av lärare.

 362. Testerna, inte lärarna, avgör vad som
  är god kvalitet och bra prestationer.

 363. Lärarna ska kontrolleras
  och inspekteras-

 364. -och helst arbeta
  utifrån prövade moduler.

 365. Det gör
  att kreativiteten i yrket hämmas-

 366. -vilket vi hör
  i rapporter från skolgolvet.

 367. Lärarna hinner inte engagera sig i
  undervisningen p.g.a. administration.

 368. Sahlberg kallar det
  för en McDonald-isering av skolan-

 369. -som en motsats
  till en kreativ gourmetrestaurang.

 370. Ett tredje sjukdomssymtom är att en
  ekonomisk logik får genomsyra skolan-

 371. -vilket uttrycks i en önskan om
  att utveckla en arbetskraft-

 372. -som ska se till att gynna
  den ekonomiska tillväxten-

 373. -men också om att många olika aktörer
  har bjudits in på denna marknad.

 374. Det tål att upprepas att OECD är en
  ekonomisk organisation i första hand-

 375. -som ska främja ekonomisk tillväxt.

 376. Ser man då skolan som PISA missar
  man kanske mål bortom denna logik.

 377. De andra sakerna
  som man också ska undervisa om.

 378. Symtomen är också en viss trötthet,
  minskad samarbetslust, kreativitet-

 379. -och brist på ork
  för att sträva efter jämlikhet.

 380. Det handlar om en konkurrens.
  Vi mäter och jämför-

 381. -och konkurrens och jämlikhet
  är kanske två oförenliga storheter.

 382. Vi kanske kan se en ändring snart.

 383. Utbildningsforskaren Andy Hargreaves
  spådom för 2017-

 384. -är att länder hoppar av PISA-

 385. -då resultaten främst visar att man
  lyckas om man kan spelets regler.

 386. Det visar ganska lite om
  vad som gör skolan bättre.

 387. Jag hoppas att Hargreaves kristall-
  kula har rätt och har med Sverige.

 388. För om den här idén
  som bygger på en ekonomisk logik-

 389. -avprofessionalisering av lärare och
  standardisering av lärandeprocess-

 390. -får fortsätta, kan man fundera på
  vad som ska hända med medborgarna.

 391. Många frågor ryms inte inom modellen-

 392. -som hur vi ska bekämpa sexism,
  rasism och annat antidemokratiskt-

 393. -som faktiskt präglar samhället.
  Nån twittrade:

 394. "Var det bra att satsa på matematik
  nu när brunskjortorna tar sig ton?"

 395. Det är inget fel på matematik
  eller naturvetenskap-

 396. -och det är otroligt viktigt
  att lära sig läsa och förstå texter.

 397. Men det finns andra frågor
  bortom PISA-tunneln-

 398. -och de mätbara kunskapsresultaten.

 399. Det har faktiskt betydelse
  var vi lägger fokus.

 400. Vilka frågor och svar
  som får styra hur vi styr skolan.

 401. Då bör vi lyssna på fler röster
  än mitt medskick i dag.

 402. Både på lärare och elevers erfaren-
  heter och olika typer av forskning.

 403. Många synpunkter är besvärligt,
  men är en väg ur tunnelseendet-

 404. -och en monokultur kan ersättas
  med kunskapsmässig mångfald.

 405. Tack. Det var lite olika ståndpunkter
  som togs av panelen.

 406. En fråga till Matilda.

 407. Tycker utbild...

 408. Gudars... Tycker Skolverket-

 409. -att det tas för stor hänsyn till
  OECD? Det är en intressant fråga.

 410. -I allmänhet i samhället?
  -Nej, i skolan.

 411. Jag kan nog inte uttala mig
  för hela Skolverket-

 412. -men vi har förstås noterat att PISA
  har fått stort utrymme i debatten.

 413. Vi försöker väl också påpeka
  att det görs flera studier.

 414. TIMSS-studierna
  görs av en annan organisation-

 415. -och vi har
  ett nationellt uppföljningssystem.

 416. Så vi kan bara notera
  att det har blivit så.

 417. Men både Magnus och Malin-

 418. -går in på det här med elever
  med olika social bakgrund.

 419. Jag vill veta mer
  om hur ni ser på det-

 420. -för det är en problematisk
  utveckling, även nu på slutet-

 421. -att skillnaden mellan barn
  med olika bakgrund har ökat.

 422. Eller att skillnaderna mellan de som
  klarar sig dåligt och bra har ökat.

 423. Frågan är då om Magnus recept
  driver det hårdare-

 424. -eller är Malins recept att släppa
  dem lös mer i olika områden?

 425. Vad är den avgörande effekten?

 426. Jag tycker inte att det är jättebra-

 427. -att man ska inrikta skolan på
  att få bra i PISA-

 428. -utan skälet till att PISA fått ett
  genomslag var att den skola vi hade-

 429. -gick ut på att man i olika ämnen-

 430. -över tid samlade ihop det
  som var mest relevant att studera.

 431. Elever tog till sig det
  olika bra med olika betyg-

 432. -och det förändrades över tid
  och las in i läroböcker.

 433. När man slog sönder det
  och inte ville ha läroböcker-

 434. -utan eleverna skulle forska själva,
  i värsta fall titta på Wikipedia-

 435. -så finns nu inget annat än PISA.

 436. Vi har varit emot att mäta utfall-

 437. -så trots alla pedagoger
  på universiteten-

 438. -har inget mått funnits som
  kan jämföra nivån på 50-90-talet.

 439. Då är det här det mått som finns-

 440. -och då kravlar sig politiker
  och andra ansvariga fast vi det.

 441. Men det hade inte behövt bli så,
  utan är så på grund av misstagen.

 442. Det här om att undervisa
  om sexism och rasism...

 443. Vi ska inte glömma bort
  att de som skapade-

 444. -ett av de mest anständiga
  samhällena i världshistorien-

 445. -gick i en mer gammaldags skola,
  och lyckades skapa det.

 446. De såg till att det blev demokrati-

 447. -med folkbildning och allt.

 448. Så hemskt
  kan det alltså inte ha varit.

 449. Men med det här andra sättet
  ser vi dessa avarter.

 450. Vad ska vi dra för slutsatser av det?
  Ingen studie visar det-

 451. -men det är inte självklart att vi
  ska gå vidare på den väg vi går nu.

 452. Med den andra vägen
  skapades ett rätt bra samhälle.

 453. De som i dag är mellan 80 och 120 år-

 454. -om några av de äldsta lever än.

 455. Malin, du hade synpunkter på det här?

 456. Ja, jag glömde vad jag skulle säga.
  Men jag har inget recept alls-

 457. -så receptet är inte att släppa lös.

 458. Nu vet jag! Jag håller med dig om
  att stöttningen inte kommer före-

 459. -utan i form av kontroller
  och inspektioner-

 460. -så att man fokuserar
  på inspektionerna-

 461. -istället för att se
  hur vi kan stötta det som finns.

 462. Sen kanske vi inte ska gå tillbaka
  80 år i tiden.

 463. Det måste finnas andra sätt
  att göra skola, helt enkelt.

 464. Skolverket har ju faktiskt
  hjälpt till för att hiva upp PISA-

 465. -med direktsända presskonferenser-

 466. -och de pratar om 2012 års resultat
  som en tragedi.

 467. Så Skolverket gör sitt i
  att PISA får väldigt stort utrymme.

 468. Hade de haft direktsändning ifall
  resultatet varit sämre än 2012?

 469. -Det var en PR-kupp.
  -Vi hade direktsändning även 2012.

 470. Jo, jag såg nog den med.

 471. Okej.
  Ska jag fråga resten av panelen?

 472. Jag blir upprörd,
  fast du menar det nog inte, Malin.

 473. Som om PISA är problemet här-

 474. -och brunskjortorna
  skulle lösas om vi inte haft PISA.

 475. Det intressanta med PISA-

 476. -är inte ett mål
  att komma högt upp i rankningslistan.

 477. Men när PISA visar, som det var
  fram till den senaste mätningen-

 478. -att en allt större andel av
  de svenska ungdomarna inte kan läsa-

 479. -så hamnar vi i en farlig situation.
  Och där är PISA avgörande-

 480. -för vi har
  ingen egen sån information.

 481. PISA har inte
  med brunskjortorna att göra-

 482. -men jag menar att när så mycket
  i skolan handlar om konkurrens...

 483. Det är konkurrens på individ-,
  skol- och kommunal nivå-

 484. -och inte minst på internationell
  nivå, så blir det det som får styra.

 485. Idén om konkurrensen
  går in i porerna på skolan.

 486. Det är nog inte medvetet. Ingen
  har tänkt att vi ska ha konkurrens.

 487. Det är ett symtom i samhället
  som går in i skolan också.

 488. Och då hamnar vissa saker i fokus,
  som det mät- och konkurrerbara-

 489. -medan andra saker
  inte hamnar i fokus.

 490. Vi måste titta på vad vi har tappat.

 491. Vad finns inte med
  i den allmänna debatten?

 492. Det är det som hamnar utanför
  den här tunneln.

 493. Sen håller jag absolut med.

 494. Ibland anklagas jag för att inte
  tycka att kunskap är viktigt.

 495. Jag har ju ägnat hela mitt liv
  åt utbildningssystem-

 496. -och har varit i skolan
  sen jag började första klass.

 497. Klart att utbildning och kunskap är
  avgörande för människors livschanser-

 498. -som nån sa här i början.
  Det säger jag inte alls emot.

 499. Både du och Magnus
  talar om konkurrens-

 500. -men varken PISA eller TIMSS
  ger konkurrens mellan skolor.

 501. Det ges väl inga resultat
  på skolnivå?

 502. Det finns inget i det som bygger upp
  konkurrens, vad jag förstår.

 503. Det är ett absolut mått på individ-
  nivå som aggregeras till ett snitt.

 504. Men inte på skolnivå och det är väl
  där som konkurrensen skulle dyka upp?

 505. I Sverige handlar konkurrensen om
  att få bra betyg-

 506. -i värsta fall så bra betyg det går
  till minsta möjliga ansträngning.

 507. Har vi nu valt att ha
  ett system med skolpeng-

 508. -där ekonomiska resurser
  följer individen-

 509. -kan inte skolorna få sätta betyg,
  alltså tala om hur bra de är.

 510. Så kan man inte göra om man har en
  marknad, annars ska man inte ha det.

 511. Men med en marknad
  får man ta konsekvenserna.

 512. Alla byggstenar ska hänga ihop,
  men det har de inte gjort.

 513. Då blir risken att kraven minskar.

 514. Blir det ett konkurrensmedel att
  en individ vill ha ett visst betyg-

 515. -och det krävs mindre på en skola, så
  måste den andra också sänka kraven.

 516. Blir då nationella prov inte bindande
  och externt rättade-

 517. -eller anonymt rättade, hamnar vi
  i ett moras som måste rättas till.

 518. Och så ser vi fusk på högskoleprovet-

 519. -och har vetat det rätt länge
  och det har fått fortgå.

 520. När det är med i "Uppdrag granskning"
  tar politikerna tag i det.

 521. Det är så upprörande.

 522. Hade jag varit arton år
  och levt i det systemet-

 523. -kanske man hade blivit kriminell då
  man är i en ganska kriminell miljö-

 524. -där de vuxna sjösatt ett orättvist
  och icke rättssäkert system.

 525. Det måste vi ta tag i omedelbart.

 526. Malin, du hade nåt också.

 527. Konkurrensen ska ju också
  vara offentlig.

 528. Vi ska visa upp skolans resultat
  på nationella prov-

 529. -och hur kommunernas skolor
  rankas i Sverige.

 530. Det är överallt
  och gör nåt mer än att ranka.

 531. Det gör nånting
  med vardagen i skolan.

 532. Ytterligare kommentarer?

 533. Vi har några frågor från auditoriet.
  Varsågod.

 534. -Det är Anders Jakobsson.
  -Ja, från Malmö högskola.

 535. Jag har en fråga till Matilda.

 536. Vi ser ju ett trendbrott i PISA 2015-

 537. -samtidigt som vi i vissa avseenden
  ser en ökad spridning i resultatet.

 538. Har ni analyserat
  sambandet däremellan?

 539. Nej, det har vi inte gjort
  i nån högre utsträckning än.

 540. Men det kan vi förhoppningsvis göra
  under första halvåret 2017.

 541. Det är en fråga
  som står ganska högt prioriterad.

 542. Frågan om likvärdighet
  och hur det ser ut.

 543. Okej. En fråga från publiken?

 544. -Ja...
  -Säg gärna vem du är.

 545. Pontus Bäckström
  från Lärarnas Riksförbund.

 546. Vi deltar ju i andra internationella
  mätningar också, som ICCS.

 547. Man beskyller ofta mätningar
  för att ta det som är enkelt mätbart-

 548. -men där mäter man
  medborgarkunskaper.

 549. Det är kanske lite svårare
  men nog så intressant.

 550. Där ser vi att svenska elever
  är ganska duktiga.

 551. Men inte i nåt annat deltagande land-

 552. -har elevens bakgrund
  lika stor betydelse för resultaten.

 553. Även samband mellan vilka som stöder
  utomparlamentariska lösningar.

 554. Varför har vi inte med det
  i den här diskussionen?

 555. Även du från Skolverket
  skulle kunna kommentera det.

 556. Har du nånting?

 557. Jag hade tänkt lyfta
  några andra internationella studier-

 558. -men fem minuter kändes för kort.

 559. Men ICCS är ju en studie-

 560. -som kommer att presenteras igen
  i slutet av det här året.

 561. Det blir första gången
  vi kan få en trenduppföljning.

 562. Det blir intressant att se
  hur den faller ut.

 563. Den testar demokrati-
  och samhällsfrågor i årskurs åtta.

 564. Vi har också PIRLS som mäter
  läsförståelse i de yngre årskurserna.

 565. Läsförståelse får ju vara en oerhört
  central del i svenska skolan-

 566. -som bestämmer över alla ämnesområden
  och även över svårkvantifierade mål-

 567. -som jämställdhet samt frågor
  om rasism och medborgarskap.

 568. Ville du att jag skulle kommentera
  nåt mer? Men, nej...

 569. Okej. Hade vi nånting...?

 570. En fråga till Magnus om den gamla...

 571. Jag är nästan i den ålder
  som du hänför dig till-

 572. -och minns ju
  väldigt tydligt Caligula-

 573. -i Ingmar Bergmans film "Hets".

 574. Jag undrar lite, för det
  fanns ju ändå i det gamla systemet-

 575. -ett översitteri från en del lärare
  som var ganska problematiskt.

 576. Det vore så fantastiskt om vi
  kunde ha kvar det bra från den tiden.

 577. Vi vet nu att Caligula inte är bra.

 578. Den typen av svart pedagogik är inte
  ett bra sätt att lyfta människor på.

 579. Klart att vi måste lära
  av våra misstag.

 580. Men det Newton säger är viktigaste
  förklaringen till det han åstadkom-

 581. -är att han stod på giganternas
  axlar. Därför kunde han göra det.

 582. För en ung människa
  är läraren giganten-

 583. -som inte är som Caligula,
  utan på ett modernt sätt-

 584. -men har förväntningar på och bygger
  eleven utifrån förutsättningarna.

 585. Då kan man komma långt, men
  om eleven själv ska uppfinna hjulet-

 586. -och försöka forska,
  så kommer man inte speciellt långt.

 587. Många fixar det inte alls, utan
  socialiserar som jag själv gjorde.

 588. Jag åstadkom ingenting
  på grupparbeten.

 589. Allt jag lärde mig var på läxor hemma
  under kanske 100 minuter varje dag.

 590. Det var mitt sätt att lära mig.

 591. Läxorna på den tiden
  var såna som de bör vara.

 592. Det ska vara sånt
  som nöter in saker i långtidsminnet.

 593. Mina egna barns läxor var motsatsen-

 594. -nämligen på en nivå som kräver hjälp
  av högskoleutbildade föräldrar.

 595. Det får bli sista ordet i detta pass.

 596. Vi tackar er för detta.

 597. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Internationella utvärderingar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad mäter Pisa, TIMSS och andra internationella utvärderingar av skolresultat? Finns det andra värden som är svårare att mäta? Föreläsningar och samtal om dessa frågor. Medverkande: Matilda Ankargren från Skolverket, Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Moderator: ESO:s ordförande Hans Lindblad. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Kunskapskontroll, Skoladministration, Skolan, Skolorganisation, Undervisning, Utbildningsvärdering
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Internationella utvärderingar

Vad mäter Pisa, TIMSS och andra internationella utvärderingar av skolresultat? Finns det andra värden som är svårare att mäta? Föreläsningar och samtal om dessa frågor. Medverkande: Matilda Ankargren från Skolverket, Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Moderator: ESO:s ordförande Hans Lindblad. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Skolans organisation

Hur vill vi att framtidens skola ska organiseras? Petter Brobacke från Academedia Academy, nationalekonomen Helena Holmlund och Leif Lewin, professor emeritus vid Uppsala universitet talar om faktorer som påverkar svenska skolans prestationer. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Hjärnan och pedagogiken

Hur kan kunskap förmedlas på bästa sätt? Är en inkluderande skola alltid bäst? Och vilken roll har läroplanen för skolresultaten? Föreläsningar och samtal med Robert Clark, rektor vid Engelska skolan i Enskede, Stockholm; Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Styrning och ansvar

Hur inverkar skolledning, lärare och föräldrar på skolsituationen? Kan stat och kommun agera annorlunda? Föreläsningar och samtal med Jan-Eric Gustafsson, ordförande i skolkommissionen; Per Kornhall, författare och debattör, och Kristiina Volmari från Utbildningsstyrelsen i Finland. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Efter Pisa - hur går vi vidare?

Politikerna svarar

Moderatorn Robert Erikson frågar ut utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Erik Nilsson. Det handlar bland annat om hur skolan ska styras, hur man ska mäta kunskapsnivå i skolan och vilket uppdrag skolan har. Inspelat den 12 januari 2017 på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Arrangör: ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi).

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.