Titta

UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Om UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Föreläsningar från konferensen Nyanländas lärande. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017 : Nyanlända barns hälsaDela
 1. Det är inte självklart att mamma
  och pappa funkar som de brukar-

 2. -och kan ge uppbackning och stöd.

 3. Då får jag hälsa er välkomna också.
  Det här är hemmais för mig.

 4. Jag är väl en av få som
  kommer från Malmö här. Välkomna.

 5. Jag är barn- och skolläkare i
  grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

 6. Vi har nästan 29 000 elever
  inskrivna i grundskolan-

 7. -med ett tillskott av nyanlända barn
  på ungefär 1 200 de senaste två åren.

 8. Jag ska berätta om våra erfarenheter
  inom elevhälsan-

 9. -i arbetet med de nyanlända barnen.

 10. Några av er kommer
  ganska långt ifrån, från Norrbotten.

 11. Där har jag också jobbat.
  I början av 1990-talet-

 12. -var jag chef för barnsjukvården
  i östra Norrbotten.

 13. Kalix, Haparanda, Överkalix,
  Övertorneå och det området.

 14. Precis när jag hade kommit dit
  kom en stor våg flyktingar.

 15. Väldigt många barn
  från kriget i Balkan.

 16. Jag var med och organiserade
  mottagande och hälsovård för barnen-

 17. -i den del av Norrbotten där jag
  jobbade. Vi hade lite resurser.

 18. Det var en liten mottagning,
  en liten barnpsykiatrisk verksamhet-

 19. -och socialtjänsten var inte beredd
  på det stora antalet nya barn.

 20. Situationen har varit helt annorlunda
  i Malmö stad.

 21. Man kan prata om
  en hybridorganisation-

 22. -där civilsamhället, socialtjänsten,
  landstinget och kommunen hjälptes åt-

 23. -och där vi hade mycket resurser.

 24. Det kom många barn och
  vi hann inte göra allt vi ville göra-

 25. -men det var två olika situationer.

 26. Några av er kommer från små kommuner
  och har arbetat med nyanlända barn-

 27. -med de begränsade resurser
  som jag hade i Norrbotten.

 28. Bo pratade under förmiddagen
  om det pedagogiska mottagandet-

 29. -och att man inte hinner allt.
  Då får man prioritera.

 30. Det har förstås även jag behövt göra
  när det gäller skolhälsovården.

 31. I Malmö stad kom jag i kontakt
  med nyanlända i större skala 2009-

 32. -när jag var läkare på den skola-

 33. -som tog emot alla ensamkommande barn
  i grundskoleåldern.

 34. Vi hade 70-80 barn inskrivna
  på en speciell skola-

 35. -som var inrättad
  med pedagogisk personal.

 36. Man hade ännu inte, när vi började
  få elever, anställt nån elevhälsa.

 37. En kollega, Caroline Söderholm,
  byggde långsamt upp-

 38. -en modern elevhälsoverksamhet
  för ensamkommande barn på den skolan.

 39. Jag blev inrollad i det systemet.

 40. På de 80 barnen hade vi
  en skolpsykolog tre dagar per vecka.

 41. Vi hade specialpedagog och kurator,
  och jag själv var där regelbundet-

 42. -och träffade barn och gode män.
  Det var närmast kaotiskt i början.

 43. Det fanns barn som hade symptom
  på posttraumatisk stress-

 44. -med flashbacks och panikattacker-

 45. -och vi hade väldigt svårt att få
  en vettig struktur på verksamheten.

 46. Vi tog hjälp av teamet för krigs-
  och tortyrskadade på landstinget-

 47. -som handledde och höll utbildningar.
  Jag ska berätta om det senare.

 48. Det är mitt perspektiv. Det är också
  intressant med barnens perspektiv.

 49. Jag läste nyligen "Röster från
  ensamkommande barn", SKL:s skrift.

 50. Man hade samverkat med andra
  myndigheter och haft fokusgrupper.

 51. "Berättelser om hur ensamkommande
  barn uppfattar svensk sjukvård."

 52. "Här i Sverige kan doktorn säga:
  'Kom tillbaks om en månad.'"

 53. "Patienten kan få lämna vårdcentralen
  utan medicin eller behandling."

 54. "Ungdomarna upplevde
  att detta var konstigt."

 55. "Man kan till och med
  bli ordinerad motion i Sverige."

 56. "I hemlandet hade doktorn ofta
  ett apotek parallellt med praktiken."

 57. "En av killarna sa att han i Sverige
  fått mer läkarvård än nånsin"-

 58. -"och att han aldrig hade blivit så
  noggrant undersökt i hela sitt liv."

 59. Han hade blivit undersökt, men hösten
  2015 lyckades vi bara genomföra-

 60. -den hälsoundersökning
  som alla asylsökande har rätt till-

 61. -till strax under 40 procent.

 62. Åren före lyckades vi i Malmö nå
  90 procent av de asylsökande barnen.

 63. Det blev en väldig påfrestning
  på våra resurser.

 64. En röst från ett barn
  som jag har träffat i Malmö stad:

 65. "Doktorerna är konstiga här. Ni
  pratar bara om sprutor och vacciner."

 66. "Först frågade Migrationsverket
  om jag hade vaccinationer."

 67. "På vårdcentralen frågade sköterskan
  om jag var vaccinerad."

 68. "Sen frågade en doktor samma sak."

 69. "Sen sa doktorn: 'Vaccinationer
  ordinerar de i skolan.'"

 70. "Fjärde besöket var hos en
  skolsköterska som frågade samma sak."

 71. "Skoldoktorn ställde samma frågor,
  men behövde tänka på saken."

 72. Den här eleven är inte ensam.
  Vi var ovana vid att möta människor-

 73. -från alla möjliga länder
  och konflikter-

 74. -och vi var osäkra på hur vi skulle
  hantera frågan om vaccinationer.

 75. Vi behövde rådgöra. Men Folkhälso-
  myndigheten kom med rekommendationer-

 76. -över hur vi ska förhålla oss till de
  många barn som kommer till Sverige-

 77. -och behöver vaccineras.
  Det är mycket enklare nu.

 78. I stället för att prata med barnen
  om det som var relevant och viktigt-

 79. -ställde vi samma fråga gång på gång,
  mest på grund av vår egen osäkerhet.

 80. Många av oss som har jobbat
  med nyanlända barn-

 81. -har förkovrat oss och utvecklats
  och blivit mycket bättre.

 82. Bo pratade om det i morse.

 83. Det är en process
  när vi möter nya grupper av elever-

 84. -att bli bättre i våra yrken
  och i att sköta våra uppdrag.

 85. Det krävs att vi samarbetar bra.

 86. En pedagog, en läkare och
  en skolsköterska kan inte lösa allt.

 87. Det är komplext.

 88. Man flyr från till ett land
  och har sorg över det man har lämnat.

 89. Man har ett svagt nätverk, behöver
  slå rot och skaffa sig en framtid.

 90. Man har dålig hälsa,
  psykiska och fysiska besvär.

 91. Då krävs det mycket av våra system
  för att vi ska kunna samarbeta.

 92. I dag ska jag prata om
  vilka hälsoproblem som är vanliga-

 93. -hur man kan organisera mottagandet
  inom elevhälsan-

 94. -hur vi mäter föräldrar och andra
  viktiga vuxna i barnens närhet-

 95. -och hur krigsupplevelser kan påverka
  inlärningen första tiden i Sverige.

 96. Många av bilderna har jag fått
  av min kollega Anders Hjern.

 97. Han är barnläkare och professor
  vid Stockholms universitet-

 98. -på CHESS - Centre for
  Health Equity Studies in Stockholm.

 99. Anders har varit med i Skolporten-

 100. -och jag tänkte försöka göra nåt
  på samma bas som Anders.

 101. Sen ska jag lägga till
  egna erfarenheter från Malmö.

 102. Den här bilden signalerar för mig...

 103. Jag vet inte hur Anders har tänkt,
  men den signalerar PTSD för mig.

 104. Med PTSD menar man-

 105. -att plötsligt, oväntade, dramatiska
  händelser som medför livsfara-

 106. -eller situationer
  där man är totalt hjälplös-

 107. -orsakar olika typer av stressymptom.

 108. Det finns tre grupper av symptom:

 109. Återupplevandesymptom är ett.

 110. Flashbacks, plötsliga panikattacker-

 111. -som kan utlösas
  av lukter, ljus, ljud, ord...

 112. ...och situationer
  som liknar de situationer som rådde-

 113. -när jag utsattes
  för den där väldigt starka stressen.

 114. Det andra är undvikande.

 115. Situationer med närhet
  och kommunikation-

 116. -kan plötsligt utlösa ångestattacker.

 117. Bo berättade om det skydd man måste
  ha för att navigera i tillvaron-

 118. -för att ta sig dit man måste ta sig
  under en flykt.

 119. När man får kontakt och börjar prata-

 120. -så kan ångesten plötsligt välla upp
  i helt oväntade situationer.

 121. Det tredje är
  en förhöjd vakenhetsgrad-

 122. -med ökad muskelspänning
  och fullt pådrag av stresshormoner-

 123. -som gör
  att man får kraftig huvudvärk-

 124. -insomningssvårigheter,
  täta uppvaknanden-

 125. -och en mycket störd nattsömn.

 126. Det är de tre olika delarna
  som man menar med PTSD.

 127. Det är inget nytt. Det beskrevs redan
  under amerikanska inbördeskriget.

 128. Det kan utlösas hos vem som helst-

 129. -som utsätts
  för den här typen av trauman.

 130. Den här beskrivningen ger Network
  of Ombudspersons for Children.

 131. 37 länder har ombudsmän.

 132. Man har formulerat sig så här kring
  många av de barn som vi träffar:

 133. "Resan över Medelhavet är farlig."

 134. "En tredjedel av de migranter
  som drunknar är barn."

 135. "På vintern, när man möter barn
  som är våta och kalla"-

 136. -"har de stor risk för allvarligt
  sänkt kroppstemperatur, hypotermi"-

 137. -"med nedsatt motståndskraft
  mot t.ex. lunginflammation."

 138. "Frivilliga i Grekland rapporterar"-

 139. -"att de möter barn
  som dör av hypotermi."

 140. "Ju mindre man är,
  desto mer utsatt och känslig är man."

 141. Det här har en del av barnen
  erfarenheter av.

 142. Syskon, föräldrar och närstående
  kanske har den här bakgrunden.

 143. Man är under en kolossal stress
  när man kommer till det nya landet.

 144. Studier från andra världskriget
  och efter det visar-

 145. -att det ändå är möjligt
  att få en fungerande vardag.

 146. Att skaffa sig utbildning,
  yrke och ett vettigt liv-

 147. -trots alla svårigheter
  man har varit med om.

 148. Omhändertagandet efteråt
  är viktigare än traumat-

 149. -för långsiktig hälsa och anpassning.

 150. Alla har olika erfarenheter med sig.

 151. Jag gjorde hembesök hos en familj-

 152. -där ett av barnen var frånvarande
  från skolan - ett allvarligt tecken.

 153. Håller barnet på att utveckla PTSD
  eller uppgivenhetssyndrom?

 154. Det är viktigt att agera snabbt,
  så vi åkte hem till familjen-

 155. -och möttes i köket av en pappa
  som hade fyra barn i olika åldrar.

 156. Hans dag började med att väcka,
  ge frukost, sätta sig på en buss-

 157. -lämna två barn på en skola
  och de andra två på varsin skola-

 158. -och sen åka tillbaka
  och tvätta och städa.

 159. Jag frågade hur det var möjligt-

 160. -och såg en skiss på kylskåpet
  och på väggen.

 161. Det var hans schema. Det fanns ingen
  plats för SFI eller nåt sånt.

 162. Ett avancerat system med tidtabeller.
  "Hur klarar du det?" frågade jag.

 163. "Inte så svårt, jag var professor
  i historia på ett universitet."

 164. För skolan och för mig var barnet en
  flykting med en traumatisk bakgrund-

 165. -men så det blir ett möte med nån
  som har ofantligt mycket resurser.

 166. Så är det när vi möter barnen. Några
  är hårt drabbade, har ingen skolgång-

 167. -och är väldigt traumatiserade,
  utan utbildning och skola.

 168. Andra är mer välutbildade och
  socialt anpassade än vi själva är.

 169. På mottagningsenheten på grundskolan
  visar det sig-

 170. -att en hel del barn har förmågor
  i det pedagogiska spektret-

 171. -som vida överstiger
  de elever som är åldersmatchade.

 172. Man måste prata med folk
  och undersöka hur det är fatt-

 173. -för att kunna möta människor-

 174. -på den nivå som är rimlig.
  Inte sant?

 175. Gemensamt för alla barn som kommer
  hit är att de har förlorat nåt.

 176. Den sociala gemenskapen,
  kompisarna, släktingarna...

 177. ...fotbollslaget,
  eller vad man nu var intresserad av.

 178. Man lämnar det bakom sig, och det är
  klart att det är en sorgeprocess-

 179. -och en rocky road att anpassa sig
  till helt nya förhållanden.

 180. Många barn är på flykt
  och många barn kommer till oss.

 181. Men om man tittar över världen-

 182. -så drunknar 35 000 ensamkommande
  i de här siffrorna.

 183. Elva miljoner barn på flykt
  i världen.

 184. Tyskland tog emot flest-

 185. -men per capita
  tog Sverige emot fler 2015.

 186. 150 000 står det där.
  I själva verket 163 000.

 187. Så här ser kurvan ut.

 188. Ni ser att den här lila kurvan-

 189. -ensamkommande barn,
  "unaccompanied children"-

 190. -ökade våldsamt under 2015.

 191. Det kom lika många ensamkommande barn
  som det kom barn med vårdnadshavare.

 192. 70 000 ungefär av de 163 000.

 193. Vi har fortfarande asylsökande
  till Sverige-

 194. -även om vi som bor i Malmö märker
  när vi åker till Köpenhamn-

 195. -att gränserna är påpassade.

 196. Vi måste visa pass och legitimera oss
  för att få gå på tåget hit.

 197. Men fortfarande kommer många hit.
  I alla fall är det så i skolan.

 198. Förra året hade vi ungefär 1 100 barn
  som skrevs in i grundskolan-

 199. -jämfört med 1 240 nånting
  året dessförinnan.

 200. 2015 kom de flesta nyanlända barn-

 201. -från konfliktdrabbade områden.

 202. Rektorn berättade att 95 procent av
  de nyanlända barn som vi skrev in-

 203. -kom från Afrikas horn, Mellanöstern-

 204. -Afrika norr om Sahara, Afghanistan.

 205. Så är det inte längre.

 206. Det är inte så många ensamkommande.
  De flesta kommer med sina familjer.

 207. De flesta kommer från Syrien.

 208. Vi har relativt många
  från Afghanistan.

 209. Turkiet, ett stort antal statslösa.

 210. Året före det dominerades av Irak,
  Somalia, Afghanistan.

 211. Väldigt många ensamkommande.

 212. När man skriver in sig
  i Malmö stads skolor-

 213. -erbjuds man att träffa
  en skolsköterska, ett hälsosamtal.

 214. Det är inte landstingets
  smittskyddsundersökning-

 215. -utan det är ett hälsobesök.

 216. Som vårdgivare
  har vår förvaltning sagt-

 217. -att den dag man skriver in sig
  i skolan och har rätt till skola-

 218. -har man också rätt
  till skolhälsovård och elevhälsa.

 219. Vi gjorde så att vi anställde-

 220. -en av de mest meriterade
  och erfarna skolsköterskorna-

 221. -och satte henne i första linjen.

 222. Vår strategi var
  att ha högsta möjliga kompetens-

 223. -i mötet med de nyanlända barnen.

 224. När man skriver in sig...
  Det är inte en Steg 1-undersökning-

 225. -men vi frågar
  om barnen har gått i skola-

 226. -och om mobiltelefonnummer,
  släktingar och såna basdata.

 227. Sen frågar vi om de är intresserade
  av hälsoundersökning.

 228. Av 1 018 i en serie vi tittade på-

 229. -var det 1 017 som ville det.

 230. Då kan man säga att alla
  vill ha en hälsoundersökning.

 231. Problemet är snarare vårt
  än de asylsökandes-

 232. -om vi inte utför
  hälsoundersökningar.

 233. Erbjuder man saker på ett sätt som är
  möjligt att ta emot, så tar man det.

 234. Vi jobbade förstås med tolk
  under hälsosamtalen.

 235. Men hälsosamtalen fick olika djup,
  kan man säga.

 236. Lisbet anpassade samtalet efter det.
  Vi ville ha auktoriserade tolkar.

 237. Det fanns dagar
  när vi hade tolkar i väntrummet-

 238. -vid inskrivningen till skolan.
  Hela dagen.

 239. Men det fanns dagar och perioder
  när vi inte hade de möjligheterna.

 240. Kvaliteten i hälsoundersökningarna
  varierar när det gäller samtalen-

 241. -särskilt om personliga förhållanden.
  Men alla undersökte hörsel och syn.

 242. Ni ser att det ligger en audiometer
  på Lisbets skrivbord.

 243. Hon har en syntavla
  och i handen har hon ett protokoll.

 244. Här sitter en ensamkommande kille
  och där en tolk.

 245. Sen finns den vanliga utrustningen
  på en sån här expedition.

 246. Vi följde ett protokoll-

 247. -där vi frågade om långvarig hosta,
  feber, viktnedgång, tarmsymptom-

 248. -och sånt som
  har med infektionssjukdomar att göra.

 249. Men huvuddelen av samtalet
  handlade om-

 250. -en dialog omkring barnets hälsa.

 251. "Jag är skolsköterska här."

 252. "Är det nånting omkring din hälsa
  som du vill diskutera med mig."

 253. Det var upp till barnet självt
  att ta upp den frågan-

 254. -eller upp till familjerna
  som kom med sina barn.

 255. Vi gick igenom fysiska
  och psykiska faktorer.

 256. Vi ställde inte detaljfrågor
  om hur de tog sig till Sverige-

 257. -utan vi lät den här öppna frågan
  hänga i luften.

 258. Vi frågade om tandhälsa,
  vaccinationer och så.

 259. Undersökningarna tog varierande tid.

 260. Vi hade bestämt i förväg
  att det skulle vara ett hälsosamtal.

 261. Man skulle inte bli nedtryckt
  när man hade varit på undersökningen-

 262. -och känna sig sjukare än när man
  kom dit. Man skulle må lite bättre.

 263. Det är själva vitsen. Lisbet frågade
  alltid: "Vad är du intresserad av?"

 264. "Är det nåt särskilt du vill berätta?
  Vad är du duktig på?"

 265. Jag har fått telefonsamtal från
  vårdcentraler och sjukhus som frågar:

 266. "Vad heter den där sköterskan
  som jobbar hos dig?"

 267. "En kille sa i dag att hälsosamtalet
  var det bästa han hade varit med om."

 268. För varje liten bit
  man kan göra bättre-

 269. -så har det stor effekt.

 270. Man är speciellt mottaglig när man är
  öppen och oskyddad på det här viset.

 271. Det är också viktigt att inte
  inge orealistiska förhoppningar.

 272. Att allt plötsligt
  kommer att bli bra.

 273. När vi frågar om de är redo för
  skolan, svarar de: "När börjar vi?"

 274. Vi börjar samma dag.
  De har en hunger efter utbildning-

 275. -att göra rätt för sig,
  ge tillbaka och utbilda sig.

 276. Varje dag som går från inskrivningen
  som man vänta, är till nackdel.

 277. Man ska så snabbt som möjligt få
  igång utbildningen, som alla vill ha.

 278. Det är jätteviktigt
  som en förebyggande insats.

 279. Skolmiljön, lärmiljön och
  relationerna är det vi jobbar med.

 280. Det är det absolut viktigaste.

 281. Om vi fångar elever som mår dåligt
  så kan vi bryt spiralen-

 282. -med en kurator, en specialpedagog
  eller en sjuksköterska.

 283. Skolinspektionens granskningar
  visar tyvärr-

 284. -att elevhälsan inte är tillgänglig
  i den utsträckning man önskar.

 285. Det jobbar även vi på att förbättra.

 286. Det är viktigt att vi inte låter
  elevhälsan vara alldeles för sig-

 287. -utan att den är integrerad
  i verksamheten-

 288. -och att elevhälsoteamet arbetar
  varje vecka, året runt.

 289. Den traumatiska stressen har
  stor betydelse för hur barnen mår.

 290. Men vår erfarenhet är att de elever
  som skriver in sig hos oss-

 291. -mår så bra
  att de samma dag kan börja skolan.

 292. Nästan alla kan göra det.

 293. Här är en lista på våra data-

 294. -från undersökningarna av 1 000 barn.

 295. De som hade akut behov av vård
  var väldigt få, men de fanns.

 296. Betydande psykisk ohälsa 5 procent.
  Frågan är var man sätter gränsen-

 297. -mellan posttraumatisk stress,
  svåra sömnproblem och psykisk ohälsa.

 298. Men vi bestämde
  att posttraumatisk stress-

 299. -skulle innehålla minst två,
  helst tre delar-

 300. -av det jag berättade om.

 301. De allvarliga sömnproblemen
  dominerade helt-

 302. -speciellt i gruppen
  ensamkommande barn.

 303. 30-40 procent av de ensamkommande
  barnen hade svåra sömnproblem-

 304. -men betydligt färre i den grupp
  som kom med sina vårdnadshavare.

 305. Det skulle man ju också gissa.

 306. Men många blev bättre när de kom till
  sitt familjehem eller sitt boende.

 307. "Det var mycket värre för 14 dagar
  sen. För varje dag blir det bättre."

 308. "Jag vill börja skolan. Sen får vi se
  om det behövs mer hjälp."

 309. Vi hade en dialog med boenden,
  familjehem, gode män-

 310. -eller vem som nu var med
  och representerade vid inskrivningen.

 311. 7 procent hade nedsatt syn.
  Lika många hade nedsatt hörsel.

 312. Många hade aldrig undersökt om de
  behövde glasögon eller hörde dåligt.

 313. Flera barn var helt döva på ena örat,
  några hade spräckta trumhinnor...

 314. ...medfödda hörselnedsättningar
  och sånt.

 315. Mycket av det vi stötte på
  påverkar möjligheterna-

 316. -att funka i skolan.

 317. Det här var
  en av de stora vinsterna med-

 318. -att flytta fram hälsokontrollen
  redan i entrén.

 319. Parallellt med att skolan
  satte igång sina kartläggningar-

 320. -fick vi också den medicinska hälsan
  under kontroll.

 321. Vi lät inte barn vara i olika
  lägenheter på olika boenden-

 322. -med uppenbara medicinska behov,
  utan dem tog vi hand om direkt.

 323. Som ni ser fanns det också
  funktionshinder, 2,3 procent.

 324. Många av dem
  var allvarliga funktionshinder-

 325. -som direkt ledde till kontakt
  med olika kliniker-

 326. -för fortsatt vård eller utredning.

 327. Obehandlad karies var massivt,
  42 procent.

 328. Det var inte det vi i Sverige
  undersöker med röntgen.

 329. Det var det som Lisbet uppfattade
  som mycket uttalad...

 330. Stora karieskratrar, alltså.
  Tandvärk.

 331. De flesta länder
  som de här barnen kommer ifrån-

 332. -har inte förebyggande tandvård
  på det sätt vi är vana vid.

 333. Inga fluortanter
  och inget lördagsgodis.

 334. Man går till tandläkaren
  när man har ont.

 335. Dem skickade vi omedelbart
  till tandläkare för hjälp.

 336. Vad gäller vaccinationer intervjuade
  vi barn med vårdnadshavare.

 337. Det här beror också på barnens ålder.

 338. Många barn hade vaccinerats när de
  var små, före kriget bröt ut och så.

 339. Men väldigt få
  hade skriftlig dokumentation.

 340. Då kunde vi komplettera
  deras vaccinationsstatus-

 341. -så att de får lika bra skydd som
  andra barn som går i svenska skolor.

 342. Här är en beskrivning av sömnen...

 343. Höger bild illustrerar
  ensamkommande barn-

 344. -och sömnproblem är
  den gröna sektorn i cirkeln.

 345. Det är stor skillnad på ensamkommande
  och på dem som kommer med familjer.

 346. Vi pratade på förmiddagen
  om rätten att gå i skola.

 347. FN:s barnkonvention slår också fast-

 348. -att detta även gäller hälsa.

 349. Det var därför vår nämnd
  fattade beslut så lätt-

 350. -att har man rätt till skola
  så har man rätt till hälsovård.

 351. Oavsett föräldrarnas härkomst,
  hudfärg, kön, språk och religion-

 352. -så har barnen samma rätt som andra
  barn även till hälsovård i skolan.

 353. Sverige ratificerade barnkonventionen
  1990. FN beslutade 1989.

 354. Vi var ett av de första länderna
  som ratificerade den.

 355. Gömda barn har samma rätt-

 356. -till den här hälso- och sjukvården
  som alla erbjuds.

 357. Den här bilden såg ni
  i en annan version i morse.

 358. Pedagogisk kartläggning
  inom två månader.

 359. Den menar jag ska innehålla också
  en mer kvalificerad hälsobedömning-

 360. -så att vi använder den tiden
  för att kompensera barnen-

 361. -för tidigare utebliven hälsovård.

 362. Medicinska behov ska vara
  tillgodosedda inom den tiden.

 363. Vi samarbetar
  med landstinget och tandvården.

 364. Ibland är det svårt att få tid
  på vårdcentralerna-

 365. -för de nyanlända barnen.

 366. Lite komplicerat om man ser det
  ur patienternas synpunkt-

 367. -är det här med listningar
  och formalia som man måste sköta-

 368. -för att knyta sig till en vårdenhet.

 369. Man behöver hjälp,
  nån vuxen som behärskar systemet-

 370. -för att det ska funka.

 371. Långt efter hösten 2015 var det
  många barn som inte hade fått-

 372. -den lagstadgade rätten
  till hälsoundersökning i landstinget.

 373. Nån måste förstå systemet, beställa
  tid och se till att man kommer dit.

 374. Även om man har flera barn,
  som den här pappan jag berättade om.

 375. Samtidigt kanske hustrun är sjuk.
  Det kan vara väldigt komplicerat.

 376. Landstinget uppmärksammar
  behov av vård-

 377. -och identifierar smittsamma
  sjukdomar med provtagningar.

 378. Barnhälsovården,
  skolhälsovården och elevhälsan-

 379. -jobbar mer förebyggande
  och hälsofrämjande.

 380. Vi jobbar med skyddet för hälsan.
  Det är vårt huvuduppdrag.

 381. Vi har olika huvudmän. Staten
  ersätter kommunerna för hälsovård...

 382. ...och staten ersätter landstingen
  för sjukvård inklusive habilitering.

 383. Infektioner, kroniska sjukdomar,
  tandhälsa och psykisk hälsa-

 384. -hos nyanlända barn.

 385. När det gäller infektioner tänker vi
  kanske framför allt på blodsmitta:

 386. Hepatit B, hepatit C och hiv.

 387. Hepatit B kan man vaccinera sig mot-

 388. -och det är infört
  i de flesta landsting.

 389. Ett obligatoriskt erbjudande om
  hepatit B-vaccination till alla barn.

 390. Vi diskuterar hur vi ska hantera
  barnen i skolåldern.

 391. Där har vi inte nån organisation-

 392. -för att ge de barnen vaccination
  mot gulsot typ B.

 393. Men vi har möten med regionen
  och jag hoppas att vi klarar ut det.

 394. Man har löst det på ett bra sätt i en
  del av de landsting ni kommer från.

 395. Hiv är aktuellt i vissa länder
  där den infektionen är vanligare.

 396. Tuberkulos är i de flesta länder
  vanligare än i Sverige-

 397. -framför allt
  i vissa länder i Afrika.

 398. Barn därifrån har behövt behandling
  för tuberkulos.

 399. Det har varit diskussioner
  om risken att bli smittad-

 400. -som lärare, vårdare eller personal.

 401. Den risken är ytterst liten.

 402. Barn är kolossalt lite smittsamma
  med tuberkulos.

 403. Väldigt små barn får i allmänhet-

 404. -infektion i skelett eller invärtes-

 405. -inte lungtuberkulos där man hostar.

 406. Man hostar inte så kraftigt
  att det blir stora doser bakterier.

 407. Det är i så fall större risk-

 408. -att man blir smittad av personal
  på en skola eller ett boende-

 409. -än av de nyanlända barnen.

 410. Helicobakter är också vanligare-

 411. -hos de flesta grupper
  av nyanlända barn, än här i Sverige.

 412. Vad ska man då göra? Vi har
  inga generella rekommendationer-

 413. -om vaccination av personal
  mot hepatit B.

 414. De vanliga rutinerna gäller,
  med bra hygien.

 415. När elever blöder har vi handskar på-

 416. -vare sig vi misstänker hepatit B
  eller inte. Alla barn behandlas lika.

 417. Det är ovanligt att tuberkulos
  smittar från barn till andra.

 418. Om man inte hostar, har feber
  eller har en allmän sjukdomskänsla-

 419. -så kan och får man börja skolan.

 420. Nyanlända barn med kroniska
  sjukdomar och funktionshinder-

 421. -kräver mycket vårdinsatser.

 422. Det är svårt att skaffa information.

 423. Bakgrundsdata är otillförlitliga
  eller så saknas det information-

 424. -om tidigare hälsosituation
  och vårdförlopp.

 425. Föräldrarna är förstås ovana
  vid den svenska synen-

 426. -på stöd till barn med funktions-
  hinder. De är vana vid andra rutiner.

 427. Jag träffade några familjer
  från Mellanöstern-

 428. -som kände nån
  med ett handikappat barn.

 429. När barnet hade fått diagnos
  fick det inte gå kvar i skolan.

 430. Skolgången fick man betala själv.

 431. Det var vanligt
  att barn sattes på institution.

 432. Då har man en rädsla
  för att konfronteras med en diagnos.

 433. Man känner inte till det system
  för stöd som vi har i Skandinavien.

 434. Den här bilden illustrerar...

 435. ...att även andragradsgenerationen
  så att säga...

 436. Är man barn till föräldrar
  från Turkiet och Chile-

 437. -har man en ökad risk för karies.

 438. Det beror på en rad olika saker,
  på levnadsvanor i största allmänhet.

 439. Det är en markör för att det kan
  vara vanligare med fysisk ohälsa...

 440. ...om man kommer från utanför Norden.

 441. Professor Anders Hjern
  har genomfört Stockholmsstudien.

 442. Sju år efter att barn från Chile
  och Mellanöstern kom till Sverige-

 443. -följde han upp med föräldra-
  intervjuer kring psykisk hälsa.

 444. Den psykiska ohälsa som
  diagnosticerades efter 4-6 månader-

 445. -minskade efter hand.
  Det talar för att prognosen är bra.

 446. Efter en tid minskar
  de psykiska ohälsobekymren.

 447. Det bekräftas från Norge, där man har
  studerat ensamkommande tonåringar.

 448. Depressiva symptom är vanliga
  den första tiden.

 449. Utagerande och kriminalitet är
  mindre vanligt, och prognosen är god.

 450. Jag var skolläkare på skolan
  för ensamkommande barn 2009-

 451. -där vi inte hade riggat
  med elevhälsan.

 452. Vi startade med undervisning
  och det var stora bekymmer-

 453. -hos de 60-80 ensamkommande barn
  som gick där.

 454. Vi jobbade på flera fronter.

 455. Caroline Söderholm organiserade
  elevhälsoteamet med rektorn.

 456. Vi bad barnläkaren Lars H Gustafsson
  om hjälp.

 457. Han hade jobbat i Mellanöstern-

 458. -utifrån en framgångsrik modell,
  Stop-modellen.

 459. Lars och en del av hans kollegor
  har skrivit "Möta barn på flykt".

 460. Det känner ni säkert till. Han har
  berättat om det i morgonsoffor.

 461. Lars var aktiv-

 462. -i mottagandet av de nyanlända barnen
  hösten 2015.

 463. Han träffade ungdomar, volontärer,
  på järnvägsstationen i Malmö.

 464. De efterfrågade stöd. Det var jobbigt
  att möta alla människor med behov.

 465. Då satte Lars och några kollegor,
  som Anders Hjern, samman boken-

 466. -som ni kan ladda ner gratis
  från Unicef.

 467. I den beskrivs Stop-modellen.
  Jag ska kort nämna vad den betyder.

 468. S står för struktur och säkerhet.

 469. Vi i elevhälsan måste veta
  vad vi har för uppdrag.

 470. Vad ska specialpedagogerna göra?

 471. Kuratorn och psykosociala insatser -
  vilka rutiner och uppdrag gäller?

 472. Vad har psykologen för roll?

 473. Kanske stödja lärarteamet
  och träffa enskilda barn.

 474. Det medicinska teamet... Jag har
  berättat om hälsoundersökningarna.

 475. Det ska finnas struktur parallellt
  med en trygg inlärningsmiljö.

 476. Vi ska ha tid
  att tala med ungdomarna.

 477. Ungdomarna känner sig inte alltid
  trygga att berätta första mötet.

 478. Det är normalt
  att vilja känna folk på pulsen.

 479. Är hon eller han att lita på?
  Kan de ge mig det stöd jag behöver?

 480. Den bedömningen gör vi ju alla
  i en ny relation.

 481. Processen måste ta lite tid-

 482. -och man måste lära känna varandra
  för att kunna kommunicera.

 483. Organiserade aktiviteter
  och undervisning är jätteviktigt.

 484. Man börjar kanske kl. 8.20,
  och kl. 8.40 är det en kopp te.

 485. Kl. 8.45 träffar man en annan lärare.

 486. Det kanske finns ett fotografi
  på läraren utanför klassrumsdörren.

 487. Det är inte så lätt
  att komma ihåg våra konstiga namn.

 488. Man får jobba med ett system som gör
  det lätt att navigera under vardagen.

 489. Först gör man det, sen gör man det.

 490. Parallellt med att man lär sig
  en massa nya saker-

 491. -så blir det en ordnad dygnsrytm
  på nåt sätt-

 492. -med möten, arbete,
  fysisk aktivitet och vila.

 493. Man kommer in i en vardaglig lunk-

 494. -som är gynnsam
  ur många olika hälsoaspekter.

 495. Jag har frågat ungdomarna på skolan
  hur det är ställt med frukosten.

 496. Det har visat sig att många
  kommer hungriga till skolan.

 497. Det vore bra att servera frukost.
  Vi får räkna på vad det kan kosta.

 498. Vi får elever som mår bättre,
  presterar bättre och funkar bättre-

 499. -om de har ätit lite grann.
  Vi ska diskutera det med rektorn.

 500. Stöd till nyanlända föräldrar
  är jätteviktigt.

 501. Det är ju klart
  att i en familj som flyr-

 502. -stressas hela systemet.

 503. Det är inte självklart att mamma
  och pappa funkar som de brukar-

 504. -och kan ge uppbackning och stöd.

 505. Då måste vi finnas där och se det,
  och hjälpa föräldrarna att hjälpa.

 506. Vid vår mottagningsenhet
  möter vi barn-

 507. -som har olika typer av behov.

 508. Ibland är det alldeles uppenbart-

 509. -att det är fråga om ett barn
  som har utvecklingsstörning.

 510. Inget av barnen Sara, Mona eller
  Mustafa som jag nämner finns ju.

 511. Det här är sammansatta, fiktiva fall-

 512. -utifrån den mångåriga erfarenhet
  jag har.

 513. Låt säga att Sara, 7 år, kommer med
  mamma och pappa till vår mottagning.

 514. Sköterskan misstänker omedelbart
  en kromosomförändring-

 515. -som gör
  att barnet ser ut på ett visst sätt.

 516. Föräldrarna säger att de i Tyskland
  har varit hos en hjärtläkare-

 517. -som konstaterat hjärtfel som hänger
  samman med kromosomförändringen.

 518. Hörselnedsättning,
  infektionsbenägenhet-

 519. -sen motorisk
  och psykologisk utveckling.

 520. Då kan vi omedelbart ta kontakt-

 521. -med barnhjärtläkare,
  habiliteringen och särskoleteamet-

 522. -som ordnar en plats
  i grundskoleförvaltningens särskola.

 523. Så att inte barnet väntar några
  månader på att börja skolan-

 524. -där det här sen uppmärksammas.

 525. Vi har flera såna typer av fall
  som vi har kunnat hantera omedelbart.

 526. Men ibland är det en tonårig flicka
  som skrivs in på skolan-

 527. -som har olika typer av svårigheter
  i bagaget. Traumatiska händelser.

 528. Han kanske inte har nån förälder där
  utan bor hos en moster.

 529. Lärarna uppmärksammar att
  hon inte utvecklas som sina kamrater.

 530. Vems bord är det?
  Lärarens och kartläggningens-

 531. -men det kan vara kuratorn,
  psykologen, läkaren, sköterskan.

 532. Hela teamet måste fundera hur vi
  kan bidra i en sån här situation-

 533. -med en elev
  där vi har väldigt lite att gå på.

 534. En elev som inte utvecklas
  i det tempo vi önskar.

 535. Är det depression, PTSD
  eller utvecklingsstörning?

 536. Är det nån annan funktionsvariation?
  Var ska vi börja?

 537. Det är svårt att remittera
  till nån speciell enhet på sjukhuset.

 538. Det finns ju olika kriterier
  och regler-

 539. -om man ska komma till barnneurolog,
  barnhabilitering, barnmedicin-

 540. -eller vad man nu ska remittera till.

 541. Det krävs ett samarbete
  inom teamet över tid.

 542. -kanske ett eller två år,
  ibland fyra eller fem år-

 543. -innan man vet vad det handlar om
  och vilka behov eleven har.

 544. Det är väldigt viktigt att samarbeta
  med de som är nära barnet.

 545. Ibland kan det vara svårt att
  diagnosticera utvecklingsstörning-

 546. -med hänsyn till
  att barnet är traumatiserat-

 547. -eller har haft händelser i livet-

 548. -som gör
  att utvecklingen kan ha påverkats.

 549. Man är inte säker på om det är
  en medfödd kognitiv svårighet-

 550. -eller om det är nåt
  som har tillkommit.

 551. Då blir det svårt att få hjälp,
  och samhället måste ställa upp-

 552. -när barnen blir tonåringar
  och ska komma vidare i livet.

 553. Det är speciellt svårt
  när vi saknar bakgrundshistoria.

 554. Det kan ibland vara fysiska trauman,
  som granatsplitter-

 555. -eller olika typer av skador
  som behöver hanteras.

 556. Det var inte ovanligt
  att vår sköterska tillkallade mig-

 557. -för att göra ytterligare bedömningar
  för att hantera olika svårigheter.

 558. Hos en del barn som passerade oss
  visade det sig efter ett år-

 559. -att det fanns fysiska skador
  eller trauman-

 560. -som behövde hanteras
  av olika specialister.

 561. Huvuduppdraget för elevhälsan
  och skolhälsovården är-

 562. -att se och främja normal utveckling
  och att samarbeta med lärarna.

 563. Att inte jobba isolerat,
  utan att vara där eleverna är-

 564. -möta eleverna och lära känna dem
  och deras behov-

 565. -och att på olika sätt stimulera-

 566. -elevernas och familjernas
  egna resurser.

 567. Samtidigt ska man vara lyhörd
  för elever-

 568. -som har specifika svårigheter
  och särskilda behov-

 569. -som den generella förebyggande
  verksamheten inte kan hantera.

 570. Man ska undvika att gång på gång
  arbeta med metoder som inte fungerar-

 571. -utan säga: "Det kanske behövs nån
  annan kompetens. Vi måste samarbeta."

 572. Då krävs det lite ingenjörskonst-

 573. -att få ihop landstinget,
  habilitering, Bup och allt det här-

 574. -så att man riggar den verksamhet
  som gör att skyddsnätet blir starkt.

 575. Många gånger är civilsamhället-

 576. -och stödorganisationer utanför
  samhällets myndigheter guld värda-

 577. -för att ordna fritidsaktiviteter-

 578. -och en organiserad
  och planerad vardagsvecka.

 579. Det är alltså många olika områden-

 580. -som man behöver ha i huvudet.

 581. Sorgen över att lämna
  det som var värdefullt-

 582. -och det som var jag och min familj.

 583. Svårigheten att anpassa sig
  till ett språk man inte förstår-

 584. -och till människor
  som man inte omedelbart-

 585. -kan möta med de vanliga
  kommunikationssignalerna.

 586. Man kanske har haft krigsupplevelser-

 587. -och varit utsatt för organiserat
  våld i kortare eller längre perioder.

 588. Uppstår svårigheter i familjen kanske
  det sociala nätverket tunnas ut.

 589. Man måste bygga upp det på sikt,
  på nytt.

 590. Den sociala situationen i exil
  kan vara oerhört påfrestande.

 591. Den långa väntan på
  om jag får asyl eller inte.

 592. "Min kompis fick avslag.
  Hur ska det gå för mig?"

 593. "Hur går det med min familj?
  Jag hör på radio och ser på tv"-

 594. -"att man fäller bomber
  där jag bodde. Lever min släkt?"

 595. Det är en massa olika faktorer
  som påverkar-

 596. -våra möjligheter att utvecklas,
  funka i skolan och behålla hälsan.

 597. Där är varje insats viktig,
  även om den inte är så stor.

 598. Tydlighet i asylprocessen
  är oerhört viktig.

 599. Jag ska avsluta med...
  det här har jag berättat om...

 600. ...nåt om identitetshandlingar.

 601. Det är upp till barnet
  att visa hur gammal man är.

 602. Det har varit en nationell debatt
  omkring detta.

 603. Varför är det så svårt att slå fast
  hur gammalt ett barn är?

 604. Många länder saknar möjligheter
  att registrera födsel.

 605. Många elever hos oss är statslösa,
  de har inget medborgarskap.

 606. Det är svårt att få ut id-handlingar
  i en krigssituation.

 607. Andra kan medvetet
  ha gjort sig av med dem.

 608. I ett visst land är det en fördel
  om man är äldre-

 609. -men inte
  när man kommer till Sverige.

 610. Dublinförordningen säger att vi
  ska rätta oss efter första asylland-

 611. -och så ska man bevisa sin ålder.

 612. Det finns ingen maskin
  som säger hur gammal man är-

 613. -och det kommer inte att finnas.

 614. Däremot arbetar Socialstyrelsen,
  på uppdrag av Regeringskansliet-

 615. -med att förbättra möjligheterna
  att avgöra-

 616. -om man är äldre eller yngre
  än 18 år.

 617. Socialstyrelsen har haft
  en expertgrupp och sakkunniga-

 618. -som har sammanfattat-

 619. -att risken för att klassa ett barn
  som vuxen har varit för stor-

 620. -för att man ska kunna använda-

 621. -den typ av diagnostik som man
  har önskat från myndighetens sida.

 622. Därför pågår det nu en studie
  som ska redovisas i...

 623. En delrapport lämnas till
  Socialdepartementet 30 april 2017-

 624. -och slutrapport 30 november 2017.

 625. Man ska göra magnetkamera-
  undersökning av knälederna.

 626. Det är den led som mognar senast.

 627. Om den är mogen talar det mycket
  starkt för att man är över arton.

 628. Det är så man jobbar i dag.
  Det finns ingen mirakelmaskin.

 629. Det låter nästan så i debatten,
  men det gör det inte.

 630. Men man jobbar intensivt på det,
  och Barnläkarföreningen stöder det.

 631. Socialstyrelsen kommer att
  redovisa detta nu i år.

 632. Där sätter jag punkt
  och tackar för uppmärksamheten.

 633. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyanlända barns hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många nyanlända barn bär på erfarenheter som under kortare eller längre tid orsakar stressymptom av varierande svårighetsgrad. Här berättar Stefan Kling, barnläkare och skolöverläkare i Malmö, om vilka hälsoproblem som är vanliga och hur kan man organisera mottagandet av nyanlända barn inom elevhälsan. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Elevvård, Invandrarelever, Skolan, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Nyanlända elevers skolgång

Bo Sundblad, tidigare lärarutbildare vid Stockholms universitet, berättar om Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, om vad det innebär för skolans personal och hur man arbetar med det. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Nyanlända barns hälsa

Många nyanlända barn bär på erfarenheter som under kortare eller längre tid orsakar stressymptom av varierande svårighetsgrad. Här berättar Stefan Kling, barnläkare och skolöverläkare i Malmö, om vilka hälsoproblem som är vanliga och hur kan man organisera mottagandet av nyanlända barn inom elevhälsan. Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande 2017

Ungdomar och vardagsheder

Sandra Sarin, metod- och utbildningsansvarig på Tris (Tjejers rätt i samhället), berättar om hur unga personer påverkas av hedersrelaterade begränsningar och förväntningar. Vad innebär vardagshedern för möjligheten till integration, och hur kan skolpersonal arbeta för att upptäcka och förebygga kvinnlig könsstympning? Inspelat den 24 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.