Titta

UR Samtiden - Fritidshemmet 2017

UR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Om UR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Föreläsningar från konferensen Fritidshemmet 2017 om fritidshemmens uppdrag. Inspelat den 25-26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Förstärkt läraruppdrag på fritidsDela

 1. När vi pratar om integrationsfritids,
  vilken betydelse har det? Vad är det?

 2. Så kul att se så många
  med samma profession som jag här!

 3. Jag heter Line Isaksson
  och jag undervisar i Nässjö kommun.

 4. På en F-6-skola, Runnerydsskolan.

 5. Vi har ungefär 550-600 elever.

 6. Från F till 6,
  och vi är en mångkulturell skola.

 7. Vi har ungefär 70 procent elever
  med annat modersmål än svenska.

 8. Vi har fritidsavdelningar
  som är fördelade F-2-

 9. -och en fritidsklubb 3-6.

 10. Jag ansvarar för bildundervisningen
  på förmiddagen i årskurs 4, 5 och 6-

 11. -i 1, 2 och sen undervisar jag
  på fritidshem.

 12. Det här läsåret
  är det på en F-2-avdelning.

 13. De hade så få lärare,
  så jag är där som stöd.

 14. Jag gör lite andra saker också.

 15. Mitt brinnande intresse
  för fritidshemmen-

 16. -och vår professions utveckling-

 17. -ledde mig till Lärarförbundet,
  där jag nu sitter med i styrelsen.

 18. Jag har varit med
  och skrivit läroplanstexten-

 19. -tillsammans med Ann Pihlgren,
  Skolverket och Birgitta Anderson.

 20. Jag var praktikern i det arbetet.

 21. I vår kommun har vi
  utvecklingslärare i fritidshemmen.

 22. Så jag är även utvecklingslärare
  inom kommunen.

 23. Där jobbar jag nu med
  implementeringen av läroplanstexten.

 24. Vi har startat upp aktionsforskning
  på alla våra fritidshem.

 25. Sen läser jag också på arbetstid.
  Det är jätteroligt.

 26. Just nu läser jag om
  att systematisera undervisning.

 27. Jag kom ju in här-

 28. -när Anneli pratade om lärmiljöer.

 29. Det var så intressant, det hon sa-

 30. -om den här problematiken
  som de flesta av oss står inför-

 31. -nämligen att vi måste dela lokaler.

 32. Det har varit svårt för oss-

 33. -att beskriva den fritidspedagogiska
  miljöns särart-

 34. -och betydelsen av att en sån
  lärmiljö finns när vi undervisar.

 35. Det jag skulle vilja flika in
  är det här med-

 36. -att vi på vår skola har jobbat med
  lärmiljön. Vi bygger ju en ny skola-

 37. -där vi har fått till en lärmiljö
  som passar alla verksamheter.

 38. Oavsett om det är en förskoleklass,
  ämnesundervisning i 5:an-

 39. -eller fritidspedagogisk
  undervisning.

 40. Anledningen till vi har lyckats hitta
  en miljö som passar alla-

 41. -är att vi har utgått
  från framtidens lärande.

 42. Utifrån de resultat vi har i dag
  kan man ju inte säga-

 43. -att den traditionella skolmiljön
  har givit så goda resultat-

 44. -inte heller i ämnesundervisningen -
  så man får kanske vidga perspektivet.

 45. I dag ska jag prata om läroplans-
  texten kopplad till uppdraget-

 46. -och om hur jag tänker kring
  systematiskt kvalitetsarbete.

 47. Jag ska berätta lite om hur vi har
  resonerat kring kvalitetsarbetet-

 48. -och hur vi rent praktiskt
  har tagit ansvar-

 49. -för den här delen av uppdraget.

 50. Jag har inget färdigt facit.
  En del vill ju gärna ha det.

 51. Det går inte. Kvalitetsarbetet måste
  passa mig som lärare-

 52. -och alla andra inom verksamheten
  på respektive skola.

 53. Man måste hitta ett eget sätt
  att hantera dokumentationen-

 54. -och det systematiska
  kvalitetsarbetet.

 55. Man kan ju göra som kollegorna,
  men man måste arbeta sig igenom det.

 56. Jag ska tala om hur vi har tänkt-

 57. -och funderat kring kvalitets-
  säkringen av elevens lärande.

 58. Vi vill ju formulera innehållet i den
  fritidspedagogiska undervisningen.

 59. SFL, Svenska facklärarförbundet-

 60. -deras arbete med att synliggöra-

 61. -vad fritids höll på med resulterade
  i de första Allmänna råden.

 62. Tittar man på Skolinspektionens
  rapport 2010-

 63. -inser man att vi måste ta det
  pedagogiska uppdraget mer seröst.

 64. Innehållet måste utvecklas
  och varieras efter elevernas behov.

 65. Och ålder.

 66. Lärarförbundet gjorde ju ett försök-

 67. -att visa att man kan beskriva
  vår pedagogiska undervisning.

 68. Man lade fram ett förslag
  till kursplanen.

 69. Och Skolverket...
  Efter många samtal med Skolverket-

 70. -och regeringen fick Skolverket
  i uppdrag att arbeta fram-

 71. -ett tydligare innehåll
  för undervisningen på fritids.

 72. I dag har vi ju kapitel 4 i LGR 11.
  Det har varit en lång resa.

 73. Det går ju framåt i alla fall
  och det känns ju hoppfullt.

 74. Och nu har vi ju texten klar.
  Vad innebär det för mig som lärare?

 75. Vad innebär det för arbetslagen
  och för undervisningen på fritids-

 76. -och det lärande som sker där?

 77. I skollagen står det ju-

 78. -att lärare och fritidspedagoger
  ansvarar för lärandet på fritids.

 79. Det ska vara en lärare eller
  fritidspedagog som har ansvaret.

 80. Och Anneli tog ju upp det här
  med de målstyrda processerna-

 81. -som "syftar till utveckling genom
  inhämtning av kunskap och värden".

 82. Det är vad undervisning är.

 83. Och drivkraften i mitt arbete-

 84. -och tron på den fritidspedagogiska
  undervisningen driver mig vidare-

 85. -för jag tycker att det är självklart
  att varje elev-

 86. -ska få ta del av fritidspedagogisk
  undervisning under sin utbildning.

 87. Det borde vara en självklarhet.

 88. Om man tänker på
  den samtid vi lever i dag, 2016-

 89. -och vilken framtid våra barn
  och ungdomar har...

 90. Vi ska ju förbereda dem inför den.

 91. Och vi har en läroplan-

 92. -som talar om fem förmågor som krävs
  för att man ska lyckas bra:

 93. Kommunikation, ansvar, reflektion,
  samarbete och kreativitet.

 94. Jag tycker att just det här
  kännetecknar den undervisning-

 95. -jag bedriver på fritidshemmen.

 96. Varför har vi då inte en större-

 97. -värdesättning av den
  fritidspedagogiska undervisningen.

 98. Det funderar jag ofta på.

 99. Vi borde ge alla elever de bästa
  förutsättningarna för att lyckas.

 100. Och jag är helt övertygad om
  att fritidshemmet är en viktig del-

 101. -för att våra barn och elever ska
  lyckas både som människor i livet-

 102. -och i sitt kunskapande
  inom de ämnesdidaktiska områdena.

 103. Det talas ju även om eleven
  i skollagen.

 104. Begreppet "undervisning" ska ju
  ges en vid tolkning på fritids.

 105. Omsorg, utveckling och lärande
  ska utgöra en helhet.

 106. Det här med det "kompletterande
  uppdraget" är ju lite intressant.

 107. Vad är det?

 108. Tidigare stod det att vi
  var ett komplement till hemmet.

 109. Sen skulle skola och fritidshem
  komplettera varandra.

 110. Nu står det
  att vi ska komplettera skolan.

 111. Vad betyder
  de här förskjutningarna egentligen-

 112. -då det gäller vårt uppdrag?

 113. De funderingarna
  borde vi ha på varenda enhet.

 114. Vad betyder det för oss? Hur
  kompletterar vi elevernas lärande-

 115. -med den fritidspedagogiska
  undervisningen rent praktiskt?

 116. Man behöver prata med sin rektor
  om det.

 117. Och man måste
  prata om förvaltningens intentioner-

 118. -med det fritidshem där man jobbar.

 119. Eller om man har en annan huvudman...

 120. Jag tror att alla
  inte ser fritidshemmens potential.

 121. Det är jobbigt att det är vi
  som måste kämpa och berätta-

 122. -men ingen annan gör det.

 123. Och jag vill inte heller att nån
  annan beskriver mitt uppdrag.

 124. Det måste ju jag själv göra.
  Det kan ingen annan göra.

 125. Jag kan inte säga hur en hjärtkirurg
  ska utföra sitt uppdrag.

 126. Vi måste beskriva vårt uppdrag och
  vårt bidrag till elevens utbildning.

 127. Hur bidrar vår pedagogiska
  undervisning till elevens lärande?

 128. LGR 11, kapitel 4.

 129. Jag har plockat ut några punkter
  jag vill prata om.

 130. Sånt jag tycker är intressant.

 131. "Lärandet ska vara situationsstyrt,
  upplevelsebaserat, grupporienterat"-

 132. -"samt utgå från elevens behov,
  intressen och initiativ."

 133. När vi först fick texten-

 134. -när vi jobbade med skrivandet
  av läroplanstexten-

 135. -så kände vi i arbetsgruppen
  en väldigt stor oro-

 136. -för hur texten skulle "landa".

 137. Det får inte bli en avprickningstext
  som i ofta i ämnesundervisningen-

 138. -där det centrala innehållet
  bara prickas av.

 139. Det måste förstås
  i ett större perspektiv.

 140. Hur hjälper vi verksamheterna-

 141. -att förstå läroplanstexten?

 142. Det är den intentionen vi har
  när vi skriver den.

 143. Där tillkommer kommentarsmaterialet.
  Jag upplevde att många tyckte-

 144. -att det förklarade mycket
  av det som stod i kapitel 4.

 145. Vad är då situationsstyrt lärande?
  Jo, att fånga elevens intresse.

 146. Det kan man fundera över...

 147. Det kan ju till exempel vara elever
  i matematikundervisningen-

 148. -som har svårigheter med "hälften".

 149. Då kan du som fritidslärare
  hjälpa eleverna-

 150. -att förstå vad "hälften" är när du
  delar in dem i lag på skolgården.

 151. Man måste förstå olika begrepp
  i situationen man befinner sig i.

 152. Det kan lika gärna handla om
  konfliktlösning. Det älskar ju vi.

 153. Att lösa konflikter är ju livet.

 154. Det är ju ett väldigt situationsstyrt
  och upplevelsebaserat lärande.

 155. Hur löser jag som elev konflikter
  på ett demokratiskt sätt?

 156. Det är inte självklart i dag.

 157. Jag vet inte vad ni upplever, men jag
  ser allt fler elever som har svårt-

 158. -med lekstrategier och att lösa
  konflikter på ett demokratiskt sätt.

 159. Det är inte lika självklart längre.

 160. Där har vi ett viktigt uppdrag.

 161. Vi ska lära våra framtida
  samhällsmedborgare-

 162. -att vara demokratiska medborgare.

 163. Jag tror att vi på fritids har en
  unik arena för att träna upp det här.

 164. Jag tycker att vi måste ta det
  ansvaret. Ingen annan gör det.

 165. Upplevelsebaserat lärande...

 166. Det demokratiska uppdraget är
  viktigt, att man verkligen upplever-

 167. -hur det är att befinna sig
  i ett demokratiskt sammanhang.

 168. Hur man går in i och ur leken.
  Hur fritidsgården fungerar.

 169. Konfliktlösning, o.s.v.

 170. Men det kan ju också handla om
  att göra ett experiment med is.

 171. Det kan ge den upplevelse
  man vill uppnå.

 172. Grupporienterat lärande...

 173. Den grupporienterade
  undervisningen...

 174. Att använda sig av gruppen
  som en resurs i lärandet-

 175. -det är ett område som vi inte
  har pratat så mycket om.

 176. Och vi kanske inte
  har funderat så mycket kring det.

 177. Hur stor betydelse har gruppens
  organisation för det du ska göra-

 178. -och hur gruppen
  fungerar tillsammans?

 179. Min kollega Annette är super på det.

 180. Att organisera grupper på så sätt
  att man ökar måluppfyllelsen.

 181. Det kräver en speciell kunskap.
  Vi borde fundera mycket mer-

 182. -på gruppens betydelse för lärandet.

 183. Det är vi ju proffs på.

 184. Det är viktigt att vi tolkar
  och förstår läroplanstexten-

 185. -ur ett fritidspedagogiskt
  perspektiv.

 186. Det centrala innehållet
  får inte bara prickas av.

 187. Syftet ska läsas som en intention.

 188. Vad ska vi uppnå?
  Åt vilket håll är vi på väg?

 189. Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

 190. Du behöver tillsammans med din chef-

 191. -prata om alla de här delarna.

 192. Ni måste skapa en kunskapsbas-

 193. -där texten förstås
  i ett praktiskt sammanhang.

 194. Jag hör olika saker
  om hur implementeringen fungerar-

 195. -ute i landet då det gäller LGR 11.
  Det verkar se väldigt olika ut.

 196. Det är en process.
  Det räcker inte med en föreläsning-

 197. -och sen bara bocka av temat.

 198. Det är en process
  som handlar om samtal.

 199. Implementeringen i vår kommun
  pågår under ett helt år.

 200. Det systematiska kvalitetsarbetet
  kopplas till implementeringen.

 201. Det ger ett väldigt
  vardagsnära perspektiv.

 202. Om det är så att ni inte
  har startat implementeringen-

 203. -så måste ni initiera samtal om det.

 204. Det är för att jag
  som fritidspedagog är ansvarig-

 205. -för fritidsundervisningen.

 206. Det är rektorns ansvar att skapa
  förutsättningar för det här.

 207. Men det kräver en dialog
  så att man hittar former-

 208. -praktiska former, för att kunna-

 209. -föra den här dialogen.

 210. Planerade träffar och planeringstid.

 211. Både med dig själv,
  höll jag på att säga...

 212. Planeringstid ihop med andra
  - men också för dig själv.

 213. Då kan man fundera
  på sitt eget perspektiv.

 214. Det handlar om
  att lära tillsammans med andra.

 215. Här kommer undervisningen in
  som ska komplettera skolan.

 216. "Rekreation och vila
  för hälsa och välbefinnande."

 217. "Utveckla goda kamratrelationer,
  samt känna trygghet i elevgruppen."

 218. Det är en förutsättning
  för att kunna lyckas-

 219. -och för att vi ska få
  ett bra samhälle i framtiden.

 220. Det kräver fungerande kamrat-
  relationer i gruppen, det vet vi.

 221. Det lyfts in i texten
  som ett av våra uppdrag.

 222. I min praktik har jag ibland upplevt
  att det är nåt-

 223. -som placeras vid sidan av.

 224. Vi vet hur viktigt det är för eleven-

 225. -att ha goda kamratrelationer
  och vistas i en trygg miljö.

 226. Men det har inte alltid
  varit en prioriterad del.

 227. Men nu står det i läroplanstexten
  att det är vårt uppdrag.

 228. "Undervisningen ska ge möjlighet
  att utveckla språk, matematik"-

 229. -"teknik, natur och samhälle."

 230. Samtalet lyfts fram, alltså mötet
  mellan fritidspersonalen-

 231. -och eleven.

 232. Och leken tydliggörs.

 233. När vi arbetade med läroplanstexten
  så fick vi kämpa för-

 234. -att leken skulle lyftas fram mer
  - och det borde vara ännu tydligare.

 235. I dag har elever väldigt få arenor-

 236. -där man kan leka med och möta andra.

 237. Så fritidshemmet är en viktig arena
  för att skapa lek "in real life".

 238. Inte... Man kan ju ha
  sociala mötesplatser virtuellt.

 239. Det ska man ha. Det ingår i livet,
  både för vuxna och barn.

 240. Men man måste också
  få uppleva nära kamratrelationer.

 241. Forskningen visar ju också-

 242. -att det räcker med en djup nära
  relation till en annan människa-

 243. -för att utveckla de empatiska
  förmågor man behöver för ett bra liv.

 244. Det här med matematiken
  tycker jag är himla intressant.

 245. I den utbildning jag går nu-

 246. -så är vi utvecklingslärare
  från Jönköpings län.

 247. Där möts lärare från gymnasiet,
  högstadiet, lågstadiet-

 248. -och olika yrkeskategorier.

 249. Vi diskuterade just
  det här med matematik.

 250. För det man ser... Hela...

 251. Det lärare
  från alla stadier berättar-

 252. -är att elever
  har svårt att förstå hörn och sidor.

 253. Nu är jag ju ingen matematiker-

 254. -men det är ett viktigt lärandeobjekt
  att förstå.

 255. En gymnasielärare undrade om man
  pratar om det här på förskolan.

 256. Jag vet inte. Sen tänkte jag på
  vad vi pratar om på fritids.

 257. Vi pratar mycket om former.

 258. Och vi använder
  de riktiga matematiska begreppen-

 259. -för att stimulera
  elevernas matematikutveckling.

 260. Men hörn och sidor
  hade jag inte funderat på.

 261. Hur kan vi förändra
  vårt förhållningssätt-

 262. -för att hjälpa eleverna
  att lyckas bättre-

 263. -i matematik när det gäller hörn?

 264. På jympan skulle ju alla ettor
  kunna ställa sig i det högra hörnet.

 265. Det finns så många
  bra samarbetsmöjligheter-

 266. -mellan ämnesdidaktiken och fritids-
  pedagogiken som kan hjälpa eleverna-

 267. -att nå en högre måluppfyllelse.

 268. Det vore så intressant
  om någon forskare-

 269. -skulle kunna titta lite mer på det.

 270. Den här kvalitetscirkeln använder vi.

 271. Det är nog mer så
  att jag tvingar på mina kollegor den.

 272. Och när jag är ute och pratar
  som utvecklingslärare-

 273. -eller möter
  fritidslärarna i kommunen-

 274. -så finns alltid den här cirkeln med.

 275. För mig är det en hjälp-

 276. -i det systematiska kvalitetsarbetet.

 277. Om man alltid håller sig till cirkeln
  och funderar i de här banorna-

 278. -så innebär det
  ett systematiskt kvalitetsarbete.

 279. Om du är en eftermiddag
  på ditt fritidshem-

 280. -så måste du tänka efter vilka
  intentioner du har inför dagen.

 281. Du måste ha funderat över
  vad som pågår just nu.

 282. "Vad ska vi göra den här
  eftermiddagen?"

 283. "Hur gör jag det?"
  Och: "Hur blev det?"

 284. Läroplanen...

 285. Läroplanen förtydligar och synliggör
  inte bara vårt uppdrag-

 286. -den ställer större krav på mig
  och dig som ansvariga.

 287. Om jag generaliserar lite
  och vågar vara lite provokativ-

 288. -så är det så att tidigare-

 289. -så kunde det vara så att man
  gick till fritids på eftermiddagen-

 290. -efter att har jobbat på tidigare
  på dagen och bara landade på fritids.

 291. Man kanske står på gården
  hela eftermiddagen.

 292. Utan att ha funderat på vilken
  intentionen är med den eftermiddagen.

 293. "Vad gör jag nu?"

 294. "Vad vill jag ska ske?"

 295. Där tycker jag att vi
  behöver vara lite självkritiska...

 296. ...och fundera på det.

 297. Det måste finnas tydliga
  utvärderingsbara mål-

 298. -som kontinuerligt följs upp.

 299. Det är jag ansvarig för.

 300. Vi hade en situation på vår skola
  nu i höstas-

 301. -när vi skulle komma i gång.

 302. En rektor slutade
  och vi fick en helt ny rektor.

 303. Jätteduktig, men inte i fas.

 304. 600 elever, en ensam ny rektor.
  Det blir fullt upp.

 305. Vi hade ingen arbetsplan-

 306. -att utgå ifrån.

 307. Vi hade ju förra årets arbete,
  men vi får en ny plan varje läsår.

 308. Men vi vet ju att det är vårt ansvar
  att ha mål att sträva och arbeta mot.

 309. Vi satte oss och skapade egna mål.

 310. Det gick alldeles utmärkt.

 311. De här initiativen måste du ta.

 312. Om ingen annan gör det,
  så måste vi göra det.

 313. Och sen så...

 314. Sen... Eftersom jag är nördigt
  intresserad av dokumentation-

 315. -så är det ju extra roligt för mig.
  Men jag vill absolut påstå-

 316. -att när man får i gång
  en bra process för kvalitetsarbetet-

 317. -och man känner
  att det är för ens egen skull-

 318. -och för undervisningens skull...

 319. Det leder till en oerhörd inre
  tillfredsställelse. Man ser resultat.

 320. Även om det är en liten del man
  tittar på så ser man en förändring-

 321. -och det skapar
  en väldigt stor tillfredsställelse.

 322. Den här tillfredsställelsen
  skapar ju arbetsglädje.

 323. Det arbete jag gör-

 324. -den undervisning jag försöker
  bedriva ger faktiskt resultat.

 325. Den bekräftelsen blev en
  aha-upplevelse för mig-

 326. -när jag började med ett mer
  systematiskt kvalitetsarbete.

 327. Jag blev bättre på att dokumentera.

 328. Jag bestämde mig för att göra det.

 329. Som sagt, så finns det inget facit
  för hur man ska göra.

 330. Man måste hitta en egen modell
  som passar en själv...

 331. ...och oss tillsammans.

 332. Och jag är nu...

 333. Jag ska berätta
  om en sån här process-

 334. -som jag arbetade med nu i höstas.

 335. Jag kom in på en ny avdelning.

 336. Jag har ju jobbat
  med äldre elever ett tag.

 337. Det här var en avdelning med F-2.

 338. Det var väldigt rörigt
  på den avdelningen.

 339. Varken elever eller personal
  lyssnade på varandra. Ingen lyssnade.

 340. All var glada
  och hade roligt tillsammans-

 341. -men det fanns liksom ingen strategi.

 342. Alltså en tydlig intention
  med det som skedde på avdelningen.

 343. Jag började med
  att göra en observation.

 344. Personligen är jag jätteintresserad
  av lekens betydelse-

 345. -för elevens utveckling och lärande.

 346. Jag tycker att ett av våra viktigaste
  uppdrag som fritidspersonal-

 347. -är att värna om leken och se till
  att den får vara det den ska vara.

 348. Det ska finnas möjlighet till
  berikande lek och den ska värnas.

 349. Man ska få leka i lugn och ro.

 350. På den här avdelningen avbröts den
  hela tiden. Folk gick in och ut.

 351. Elever och barn gick in och ut.

 352. Ingen verkade
  ha reflekterat över det.

 353. Eleverna gick
  från aktivitet till aktivitet.

 354. De var glada, men det fanns
  ingen tydlig intention.

 355. Jag såg också att det inte
  fanns några tydliga lekstrategier.

 356. Jag satte mig ner och hade
  handledning med personalen-

 357. -där de fick beskriva
  hur de själva såg på det här.

 358. De hade aldrig funderat på det.

 359. Många på avdelningen var outbildade.

 360. Man hade inte funderat på lekens
  betydelse och uppdraget gällande den.

 361. Så det pratade vi om.

 362. Vi pratade också om vad som krävs
  för att en bra lek ska fungera.

 363. Vad krävs
  för att den ska vara demokratisk?

 364. Vi bestämde oss för att jobba
  med lekstrategierna under terminen.

 365. För att kunna göra en bedömning...

 366. Jag hade gjort observationer
  och intervjuer med eleverna-

 367. -om hur de gick in i och ut ur leken.

 368. Ingen svarade likadant.
  Det var olika.

 369. Jag observerade även eleverna-

 370. -för att se hur många lekinitiativ-

 371. -som var demokratiska,
  alltså där man frågade:

 372. "Får jag vara med?", och där man fick
  ett ja eller ett nej-

 373. -och att man löste det
  på ett demokratiskt sätt.

 374. Under den eftermiddagen
  kunde jag observera-

 375. -15 olika odemokratiska lekinitiativ
  och två demokratiska.

 376. Vi gjorde den mätningen
  i ett tidigt skede.

 377. Det var i september nån gång.

 378. Sen jobbade vi på med lekstrategier
  tillsammans med barnen.

 379. Vi kom tillsammans överens
  om hur vi skulle göra.

 380. Hur ska vi
  få en demokratisk struktur-

 381. -då det gäller leken?
  Det pratade vi om.

 382. Vi kom överens om lekstrategier
  - både personal och elever.

 383. Nu gjorde jag en mätning före jul.

 384. Då visade det sig
  att det bara var två stycken-

 385. -odemokratiska lekinitiativ.

 386. Man ser en tydlig förbättring.

 387. Det kändes så "gött"
  att prata om det på planeringen-

 388. -att kunna säga
  att det faktisk hade skett.

 389. Men man måste ju hitta system
  som passar en själv-

 390. -och som passar alla tillsammans.

 391. Vi har valt att ha en liknande...

 392. Nej, ni ser inte.
  Det är för "pluttrigt".

 393. Vi dokumenterar vår verksamhet
  på samma sätt som övriga skolan gör.

 394. Alltså med
  pedagogiska planeringsprocesser.

 395. Vi tycker att det är lättare
  att samtala om kvalitetsutveckling-

 396. -om vi organiserar det
  på liknande sätt.

 397. Nu har vi i kommunen
  ett system för dokumentation.

 398. När läroplanstexten
  kommer in i det systemet i vår-

 399. -så kan vi dela planeringsprocesser
  med alla fritidshem i kommunen.

 400. Det är ju
  jättebra kompetensutveckling-

 401. -att se hur andra tänker
  inom det här området.

 402. Vi planerar till och med
  korvgrillning pedagogiskt.

 403. Icke-fungerande grillning
  blev fungerande grillning.

 404. Det finns inga gränser för de
  pedagogiska planeringsprocesserna.

 405. Men ärligt talat handlar det även
  om en statushöjning.

 406. Fritidshemmens potential är helt
  outnyttjad - inte helt, men...

 407. Det finns stor potential att utnyttja
  undervisningen på fritids bättre.

 408. Om våra former för kvalitets-
  utveckling liknar andra yrkens-

 409. -så är det lättare för oss
  att kunna hävda-

 410. -vad
  fritidspedagogisk undervisning är-

 411. -och vilken utveckling
  och vilket lärande som sker.

 412. Sen är det ju inte...

 413. Läroplanstexten har gjort det
  lättare att formulera sig.

 414. Men det är inte lätt
  att komma i gång.

 415. Man behöver kanske ta hjälp
  av varandra i den här processen.

 416. Man får sätta sig och fundera-

 417. -på exempelvis jympan.

 418. "Vi ska jobba med kamratrelationer."

 419. "Hur skulle vi kunna samtala"-

 420. -"och skapa ett kvalitetsarbete
  i den situationen?"

 421. "Vad är intentionen
  när vi går till jympan?"

 422. "Vad vill vi med det?"
  Det är ju en metod.

 423. På vår skola så har vi samverkan.

 424. Vi har samlad skoldag.

 425. Alla elever, från F till årskurs 2-

 426. -går från ca. 08.15 till 13.30.

 427. Det innebär ju att det blir en tid...

 428. Vi har ju den tid som eleverna
  ska ha ämnesundervisning-

 429. -men sen är det ju ytterligare tid
  inom den obligatoriska skolgången.

 430. Den tiden kallar vi FRIS:
  fritidspedagogik i skolan.

 431. Om du är fritidspedagog i vår kommun-

 432. -så undervisar du i FRIS
  på förmiddagen - eller nåt skolämne.

 433. Man kan också ansvara
  för rastverksamheten.

 434. Om du är fritidspedagog-

 435. -för de äldre eleverna
  på fritidsklubben-

 436. -så har du ansvar
  för antingen ämnesundervisning-

 437. -eller så deltar man
  i det mobbingförebyggande arbetet.

 438. Det utgår ju också från kapitel 4.

 439. Det arbete vi har gjort-

 440. -med att synliggöra
  vad fritidspedagogiken kan göra-

 441. -under elevens hela dag...

 442. Det arbetet har gjort
  att ämneslärarna på mellanstadiet-

 443. -har önskat
  att det finns en fritidslärare-

 444. -kopplad till varje 4-5-6:a.

 445. De ska hjälpa till
  att skapa studiero i klassrummen.

 446. Man har sett vilket värde
  vår undervisning har-

 447. -för att ämnesläraren-

 448. -ska ha större möjlighet att ge den
  undervisning som är deras uppdrag.

 449. Vi tillhör ju olika yrkeskategorier
  inom skolan.

 450. Alla yrkeskategorier har sitt värde.

 451. Som elevassistent eller barnskötare
  har du ditt värde.

 452. Som fritidslärare
  har du ditt uppdrag.

 453. F-lärare har sitt uppdrag
  och ämneslärarna sitt.

 454. Och vi har ett gemensamt uppdrag
  i enlighet med kapitel 1 och 2.

 455. Då måste vi fundera på...

 456. ...som fritidspedagoger...

 457. Vad kan jag bidra med
  till elevens bildning?

 458. Vad är mitt uppdrag?
  Det måste vi kunna påvisa.

 459. Vi har bra förutsättningar
  för vår undervisning.

 460. Vi har åtta planeringstimmar
  i veckan.

 461. Har man ämnesundervisning
  så har man tid utöver det.

 462. Det är en förutsättning för att vi
  ska uppfylla läroplanens intentioner.

 463. Vi hade en uppstartsdag
  i början av hösten-

 464. -på vår skola...

 465. Vi är en av de kommuner
  som tagit emot många nyanlända.

 466. Nihad Bunar pratade om
  språkutvecklande arbetssätt-

 467. -och nyanländas lärande.

 468. Han gav ett råd till kommunen
  när han var där och föreläste-

 469. -för all personal från förskolan
  upp till gymnasiet.

 470. Han sa så här:
  "Låt alla barn få vara på fritids."

 471. Det tycker jag att man verkligen...

 472. Det är intressant att han har sett
  att det har betydelse-

 473. -för de nyanlända eleverna-

 474. -att få möjlighet
  att vara på fritids.

 475. På vår skola
  har vi sen ett par år tillbaka...

 476. ...integrationsfritids.

 477. Det innebär att du som nyanländ elev-

 478. -kan vara på fritidshemmet.

 479. Två eller tre gånger i veckan.

 480. Det gäller också
  vissa utvalda aktiviteter på loven.

 481. Jag brukar få frågan om integrations-
  fritids är en speciell avdelning.

 482. Nej, det är det inte.
  Platsen heter så.

 483. Det ingår...

 484. Integrationselever ingår i den
  vanliga undervisningen på fritids.

 485. Men vi har språkstödjare
  som hjälper till och bygger broar-

 486. -mellan språken.

 487. Vi har sett fantastiska...

 488. Inte framgångar,
  eftersom de är odokumenterade.

 489. Men vi upplever-

 490. -att eleverna på integrationsfritids-

 491. -har lättare att komma in i
  och ta till sig ämnesundervisningen.

 492. Det är för att fritidshemmet
  är en unik arena-

 493. -där man kan pröva sig själv
  i förhållande till andra.

 494. Det är ju inte en dömande situation.

 495. Om du sitter
  i en traditionell lärmiljö-

 496. -så är du ju väldigt utsatt
  om du ska säga nånting.

 497. På fritids kan man
  pröva sig själv och språket-

 498. -på ett lugnare
  och mindre kravfyllt sätt.

 499. Och man kan hitta kamratrelationer
  som man sen kan knyta an till-

 500. -när man går ut i sin klass.

 501. Det har också gjort
  att man kan förklara-

 502. -olika situationer-

 503. -som eleven har hamnat i.

 504. Det kan man göra på ett mer...

 505. Situationen är inte så pressad.

 506. Vi upplever att många elever
  hamnar i missuppfattningssituationer.

 507. Man missuppfattar kroppsspråk-

 508. -och vad den andra vill säga,
  göra och vara.

 509. Då kan vi reda ut det på fritids-

 510. -på ett lugnare sätt än vad
  som är möjligt i en skolsituation.

 511. Där är pressen större-

 512. -och där finns inte samma kompetens
  då det gäller konflikthantering.

 513. Vi är ju väldigt duktiga på det.

 514. Nu är vi mitt uppe
  i en fantastisk process...

 515. Tycker jag.

 516. Jag var lite rädd att mina kollegor
  inte skulle tycka det.

 517. Jag är så intresserad av professions-
  utveckling och det som händer-

 518. -i mötet mellan eleven
  och personalen på fritidshemmet.

 519. Jag är ju intresserad av
  att dokumentera det arbetet.

 520. I höstas hade vi Eva Kane
  som föreläsare-

 521. -på en kompetensutvecklingskurs.

 522. Det klickade mellan henne och mig.

 523. Vi hade så många gemensamma tankar.

 524. Hon frågade om de kunde få
  genomföra aktionsforskning hos oss-

 525. -under ungefär två år.

 526. "Det hoppas jag", sa jag.

 527. Vi pratade om det och jag
  tog upp det med mina kollegor.

 528. "Nu tycker de att jag är jobbig",
  tänkte jag, men det var fantastiskt.

 529. Alla fritidslärare
  tycker det ska bli jättespännande.

 530. Förra veckan startade vi-

 531. -med att synliggöra
  just integrationsfritids.

 532. Alltså, vad är det?

 533. I samarbete
  med universitetet i Jönköping-

 534. -ska vi titta på vad det innebär-

 535. -när vi pratar
  om integrationsfritids.

 536. Vilken betydelse har det
  och vad är det?

 537. Får vi fortsatta medel så ska vi
  försöka utveckla det-

 538. -till att bli
  ett mer interkulturellt fritidshem.

 539. Just möjligheten att kunna samtala
  om en liten del av verksamheten-

 540. -på ett väldigt djupgående sätt-

 541. -skapar ju förståelse
  även för andar delar av verksamheten.

 542. Det blir väldigt spännande.

 543. Det här med att vara
  ett interkulturellt fritids-

 544. -visste vi ju egentligen inte
  vad det var.

 545. Vi vet fortfarande inte
  så mycket om det.

 546. Men man kan säga att de här
  integrationsplatserna vi nu har-

 547. -beror på intentionen
  att skapa en vi-känsla.

 548. Man känner sig välkommen hit.

 549. Vi vill kunna visa
  de nyanlända medborgarna-

 550. -hur vårt svenska samhälle
  och skolsystem fungerar.

 551. När man kommer
  från en helt annan skolkultur-

 552. -där man kanske mäter hur många sidor
  du hinner med i matteboken...

 553. Jämför det
  med matteundervisningen i Sverige-

 554. -där vi säger att sidantalet inte
  spelar nån roll, bara eleven förstår.

 555. "Visa och berätta hur du förstår."

 556. Den frustrationen...

 557. ...den kan vi på fritidshemmet
  hjälpa till att förklara.

 558. Jag tror att vi kommer att få se
  en massa spännande saker-

 559. -i och med den här forskningen
  och förhoppningsvis-

 560. -kan vi lyfta fram
  det demokratiska uppdraget.

 561. För jag själv, som ju tänker mycket
  kring fritidspedagogiskt lärande-

 562. -hade inte funderat så mycket
  på vad vi gör på fritids-

 563. -för att utbilda
  demokratiska samhällsmedborgare.

 564. Vad gör vi rent praktiskt?

 565. Jag hade inte
  funderat på det så mycket-

 566. -som jag gör nu
  i samband med den här processen.

 567. Det är inte bara
  till för våra nyanlända medborgare.

 568. Det har ju också betydelse-

 569. -för alla oss som lever i Sverige.

 570. Jag tror att vi många gånger
  tar demokratin för självklar.

 571. Och jag tror att vi i skolan
  kommer att behöva fundera mer-

 572. -på hur vi ska göra det
  demokratiska uppdraget mer synligt.

 573. För varje elev är en bärare av det,
  även utanför staketet.

 574. Det är en av många dimensioner i den
  fritidspedagogiska undervisningen.

 575. Eleverna kan berätta precis
  hur man löser en konflikt-

 576. -men utanför staketet använder
  man sig inte av den strategin.

 577. Ett av våra viktigaste uppdrag
  är ju att se till-

 578. -att skapa goda samhällsmedborgare
  i Sverige.

 579. Jag är helt övertygad om att fritids
  bär på en outnyttjad potential-

 580. -och att vi som lärare och pedagoger
  ska stå upp för vår verksamhet-

 581. -och se till
  att den värderas efter förtjänst.

 582. Och att varje elev får
  en bra undervisning på fritidshemmet.

 583. Tack så mycket.

 584. Text: Andreas Palm Meister
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förstärkt läraruppdrag på fritids

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Line Isaksson är utvecklingslärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse och föreläser om systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Hur kan man stärka elevers lärande och hur skapar man en bättre arbetsmiljö för pedagogisk personal? Hur kan kvalitetsarbete bli en kontinuerlig del av verksamheten? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Fritidspedagogik, Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ämnesord:
Fritidshem, Fritidspedagogik, Grundskolan, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Trivas, leka och lära

Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Lars Gustafsson är organisationskonsult och chefsutbildare och talar om hur man tillsammans i fritidshem och skola ska arbeta så att varje elev får den bästa möjliga resan mot målen. Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Fritidshemmets miljöer

Anneli Hippinen Ahlgren är adjunkt och doktorand vid Stockholms universitet och föreläser om miljöer och didaktik i förhållande till verksamheten på fritidshem. Vilka perspektiv har barn på fritidshemmets miljö? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Förstärkt läraruppdrag på fritids

Line Isaksson är utvecklingslärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse och föreläser om systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Hur kan man stärka elevers lärande och hur skapar man en bättre arbetsmiljö för pedagogisk personal? Hur kan kvalitetsarbete bli en kontinuerlig del av verksamheten? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Lärande och utveckling i fritidshemmet

Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fritidshemmet 2017

Barn som ställer extra krav på verksamheten

Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Learning study

I variationsteorins kölvatten

Anna Vikström, Luleå tekniska universitet, visade i sin doktorsavhandling "Ett frö för lärande" 2005 att elevers möjligheter att utveckla förståelse för komplicerade, biologiska processer har en tydlig koppling till vilket slags undervisning de erbjuds.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Tre pedagoger - om fritidspedagogik

Vi möter tre olika huvudpersoner ur tidigare program. De arbetar alla före, mellan och efter lektionerna. Det handlar om fritidspedagogik med medverkande från olika skolor i Sverige.