Titta

UR Samtiden - Från Burma till Brexit

UR Samtiden - Från Burma till Brexit

Om UR Samtiden - Från Burma till Brexit

Föreläsningar från Utrikespolitiska institutets (UI) gymnasiedag. Om konflikter i världen och Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Från Burma till Brexit : Brexit och Europas framtidDela

 1. Omröstningen om Brexit
  var ett annat exempel.

 2. Den kom att handla om en annan fråga
  än det som skulle bestämmas.

 3. Det handlade mer om brittisk politik
  än om relationen till EU.

 4. Björn Fägersten heter jag, och är
  chef för Europaverksamheten på UI.

 5. Jag ska tala
  om vad Brexit innebär för EU-

 6. -och avsluta med
  vad det innebär för Sverige.

 7. Jag tänkte börja med att tala lite
  om hur det kommer sig-

 8. -att det är så mycket motstånd
  mot EU och mot europeisk integration.

 9. Brexit är ett exempel på det. Det är
  inte det enda och det kan bli fler.

 10. Varför är det egentligen så?

 11. Man kan säga att Europa
  står inför en samarbetsparadox i dag.

 12. Behoven av internationellt samarbete
  i Europa är större än nånsin.

 13. Det finns en mängd olika frågor som
  ingen stat kan lösa själv i Europa-

 14. -oavsett om vi pratar om klimat-
  ångest, finanskris, migrationsfrågor-

 15. -terrorism, ekonomisk obalans,
  etcetera.

 16. Samtidigt finns det i hela Europa ett
  motstånd mot att stärka samarbetet-

 17. -och att stärka de institutioner
  vi har, som kommissionen i Bryssel-

 18. -för att göra samarbetet,
  och det är själva paradoxen.

 19. Det finns ingen aptit på samarbete,
  men alla länder har ett behov av det.

 20. Inte bara EU är kritiserat.

 21. Det finns i Europa
  och kanske även globalt-

 22. -en väldigt stark kritik
  mot alla sorters eliter i dag.

 23. Vi statsvetare talar om "populism",
  att man vänder sig mot de styrande-

 24. -och hävdar att de sviker folken
  och medborgarna i alla länder.

 25. EU är extra illa ute
  i den här tiden av allmän kritik-

 26. -för att EU symboliserar
  det man är mest kritisk mot:

 27. Det är långt bort, avståndsmässigt.
  Det är ofta byråkratiskt.

 28. Det är kosmopolitiskt till skillnad
  från nationalstaten, och så vidare.

 29. EU är en enkel måltavla
  i dessa tider av populism.

 30. De krafter
  som vill stoppa samarbetet-

 31. -har fått ett effektivt verktyg
  i form av folkomröstningar.

 32. Folkomröstningar är bra
  för att samla upp åsikter i ett land-

 33. -men det är lätt att mobilisera
  motstånd genom folkomröstningar.

 34. Det som EU gör är att under lång tid-

 35. -förhandla fram olika paketlösningar.

 36. Om man då drar ut en specifik del
  i en sån paketlösning-

 37. -och protesterar mot den,
  kan man stoppa hela paketet.

 38. Nederländerna kan folkomrösta om en
  liten del av ett avtal med Ukraina-

 39. -och stoppa en paketlösning på ett
  område. Vi ser flera exempel på det.

 40. Omröstningen om Brexit
  var ett annat exempel.

 41. Den kom att handla om en annan fråga
  än det som skulle bestämmas.

 42. Det handlade mer om brittisk politik
  än om relationen till EU.

 43. Vi kan ta lite till om den frågan.

 44. Varför är vi i en situation
  med så mycket kritik i Europa?

 45. EU bildades inte
  för att vara särskilt populärt-

 46. -eller för att skapa nån passion.

 47. EU bildades för att på ett tekno-
  kratiskt sätt bygga ihop länderna.

 48. Om vi kunde enas om hur vi skulle
  köpa och sälja metall till varann-

 49. -så skulle det bli svårare
  att rusta och göra vapen, etcetera.

 50. Man föreslog en mängd tekniska
  områden man skulle samarbeta på.

 51. Folket måste inte älska unionen-

 52. -men den skulle göra det svårare
  att komma i konflikt mellan länderna.

 53. Det funkade ganska bra. Vi blev
  tätare och tätare sammankopplade.

 54. Det tickade på under 50, 60-,
  70-talet utan större motstånd.

 55. Det var frågor folk inte bryr sig om.
  Det var långt ifrån folks vardag.

 56. Så höll det på... Vi statsvetare
  pratar om en integrationsstege.

 57. Om man börjar samarbeta
  på ett område, som tullar-

 58. -då krävs det efter hand
  en gemensam marknad.

 59. Om man har det får man gemensamma
  intressen gentemot omvärlden.

 60. Då behöver man till slut
  en gemensam utrikespolitik.

 61. Då växer samarbetet i en trappa.

 62. Mot 80-, 90-talet hade
  det här samarbetet blivit så nära-

 63. -att det fanns behov av gemensam
  valuta och gemensam utrikespolitik.

 64. Man rör sig från områden som varit
  tekniska, som många inte bryr sig om-

 65. -till symbolladdade saker. Vilken
  valuta man har är nåt alla märker.

 66. Utrikespolitik har folk åsikter om.
  Det säger nåt om vad man står för.

 67. När det gjordes på europeisk nivå
  blev det väldigt känsligt.

 68. Det brottades man med för 10-15 år
  sen. EU behövde en ny konstitution.

 69. Det hade en annan bakgrund. Man
  hade utvidgats, Sovjet hade fallit-

 70. -och man skulle ta in
  tio nya medlemmar från Östeuropa.

 71. Då behövdes det ett nytt regelverk.

 72. Då kom det här missnöjet
  verkligen upp till ytan.

 73. Det kom mycket kritik
  mot EU-projektet.

 74. I det läget hade man kunnat
  dra i handbromsen, närmat sig folket-

 75. -och hittat mer stöd.
  Det gjorde man inte-

 76. -utan man tryckte igenom det som
  kom att kallas "Lissabonfördraget".

 77. Vissa länder, som Irland,
  röstade nej.

 78. Man lät dem rösta igen på en likartad
  produkt, tills alla hade sagt ja.

 79. Den processen kan man diskutera
  hur demokratisk den är-

 80. -men den skapade i alla fall
  inget direkt stöd för Europa-tanken.

 81. Varför gjorde man det? Tanken var,
  om man lyssnar på de involverade-

 82. -att om man skulle ha det nya
  fördraget, skulle EU börja leverera.

 83. Man skulle visa att man var en nyttig
  aktör, och därför vinna popularitet.

 84. Problemet var att man stod rustad med
  det nya, inte så populära, fördraget.

 85. 2009 trädde det i kraft.

 86. Det var också starten för år
  av kriser för den europeiska unionen.

 87. Vi hade en bankkris i USA,
  som blev en finanskris i Europa.

 88. Vi fick migrationskris, eller en kris
  för migrationspolitiken i alla fall.

 89. Vi fick en säkerhetspolitisk kris
  i form av Rysslands agerande.

 90. Helt plötsligt måste man reformeras
  igen. Det här räckte inte.

 91. EU måste på nåt sätt förändra sig,
  men medborgarnas förtroende var slut.

 92. Därför befinner vi oss nu
  i den här paradoxen.

 93. Det finns uppenbara behov av sam-
  arbete, men lite stöd ute i Europa-

 94. -för att faktiskt göra det här.

 95. Allt jag har sagt gäller mer eller
  mindre i alla europeiska länder.

 96. Storbritannien är ett specialfall-

 97. -dels för att de
  alltid har varit en udda partner-

 98. -i EU-samarbetet,
  ända sen de gick med.

 99. De har röstat tidigare, 1973,
  om att lämna samarbetet.

 100. Då valde de att stanna, men de
  har aldrig varit en "perfect match"-

 101. -utan de har alltid varit
  en ganska udda partner-

 102. -som har försökt se
  ekonomisk nytta av samarbetet-

 103. -snarare än passion eller känsla av
  att tillhöra Europa politiskt sett.

 104. Man får säga att de har en unik situ-
  ation gällande den inhemska pressen-

 105. -och hur den skriver om politik,
  som förmodligen har spelat in.

 106. Men som sagt, såna här rörelser finns
  i många olika europeiska länder.

 107. Varför valde då Storbritannien
  att göra som de gjorde?

 108. Det börjar komma, redan nu,
  ganska mycket forskning om det här.

 109. Om varför britterna, framför allt,
  röstade som de gjorde.

 110. Det var 52, 53 procent
  som röstade för Brexit-

 111. -i den folkomröstning de hade
  för snart ett år sen.

 112. Det finns en brittisk organisation
  som studerar värderingar i samhället.

 113. De har under flera år
  kategoriserat britterna-

 114. -i tre stycken kategorier.

 115. Har ni läst psykologi? Abraham Maslow
  har presenterat en behovstrappa.

 116. Det handlar om att man måste till-
  fredsställa vissa behov före andra.

 117. Du måste äta innan du vill gå på
  teater. Vissa saker är viktigast.

 118. Det här kan man också säga
  om befolkningssegment.

 119. Den brittiska undersökningen har
  kartlagt Storbritanniens invånare-

 120. -och delat upp dem i tre grupper:
  settlers, prospectors och pioneers.

 121. Settlers är på första steget
  i nån sorts behovstillfredsställelse.

 122. De är väldigt konservativa. Trygghet
  och säkerhet är deras mål i livet.

 123. De vill känna tillhörighet i
  sitt lokalsamhälle, by eller förort.

 124. Prospectors, "prospect",
  är ute efter nåt.

 125. De vill ha välstånd, personlig
  vinning, rikedom och så vidare.

 126. Pioneers, den tredje gruppen,
  har kommit längst i behovstrappan.

 127. De är intresserade av personlig
  utveckling, etik, idéer om samhället.

 128. Den här undersökningen
  har de gjort under ett antal år.

 129. Grupperna representerar ungefär
  var sin tredjedel av befolkningen.

 130. De är lika stora.
  Runt 33 procent ungefär, var.

 131. Det man kan man visa
  med Brexit-omröstningen-

 132. -är att tidigare
  har idén om europeiskt samarbete-

 133. -haft stöd i alla de här tre
  socialgrupperna, kan vi kalla dem.

 134. Sociologiska grupper.

 135. Om man då tittar på settlers-

 136. -som bryr sig om
  trygghet i sitt närområde-

 137. -var EU ändå nåt som gav fred.

 138. Här finns många äldre medborgare
  som har minnen från världskrigen.

 139. Man såg ändå EU som nåt som skapade
  fred, trygghet och stabilitet.

 140. För prospectors, som snarare
  var intresserade av att berika sig-

 141. -att avancera i karriären och så-

 142. -så var EU:s inre marknad, att man
  kan jobba inom EU, nåt som lockade.

 143. Erasmus-utbyten, att studera i
  andra länder, gav jobb och välstånd.

 144. Slutligen för pioneers,
  den idealistiska, sista gruppen-

 145. -var EU nåt som appellerade. De
  gillade idén om europeiskt samarbete-

 146. -utbyte med Europa, och så vidare.

 147. Det man såg efter omröstningen var
  att det svängt i alla tre grupperna.

 148. I alla de tre sociologiska grupperna
  hade det svängt.

 149. En majoritet var kritisk
  till EU-samarbetet.

 150. Synen på EU har förändrats.

 151. Settlers oroade sig över den ökade
  migrationen till Storbritannien-

 152. -som man kopplade till EU-medlem-
  skapet, en sanning med modifikation.

 153. EU sågs som nåt som skapade
  osäkerhet, snarare än trygghet.

 154. Prospectors, som ville berika sig,
  såg en eurozon i fritt fall.

 155. Man kopplade Europa
  till ett ekonomiskt misslyckande-

 156. -och man blev orolig att
  det skulle smitta Storbritannien.

 157. Pioneers,
  som bryr sig om idéer och etik-

 158. -såg inte längre EU som attraktivt,
  utan som en byråkratisk koloss.

 159. De lockades av idéer om mer globalt
  engagemang för Storbritannien.

 160. Det här är en förklaring
  som har getts-

 161. -till hur EU kunde förlora stöd
  i så breda befolkningsgrupper.

 162. Till det
  kan man lägga en stor åldersfaktor.

 163. Äldre var mer kritiska. Jag åter-
  kommer till vad det betyder på sikt.

 164. Det finns även
  en regional skillnad som är viktig-

 165. -nämligen att det är till stor del
  England som vill lämna EU.

 166. Skottland har en majoritet
  för att vara kvar.

 167. Där har Storbritannien en utmaning
  framför sig, att få ihop det här.

 168. Vad händer nu i Storbritannien?
  Jo, flera saker samtidigt.

 169. Dels ska man förhandla om en
  skilsmässa från Europeiska unionen.

 170. Det styrs av nåt som heter artikel
  50, och ska ta ungefär två år.

 171. Det gäller som sagt bara skilsmässan.

 172. Man ska dela på tillgångar-

 173. -och komma överens
  om regler för hur det ska ske.

 174. Det säger inte så mycket om den nya
  relationen man vill ha i framtiden-

 175. -utan det måste man förhandla om
  separat. Det kan ta upp till tio år.

 176. Det vill säga: Vilket ekonomiskt sam-
  arbete ska vi ha med Storbritannien?

 177. Vad ska vi ha för säkerhetspolitiskt
  samarbete? Ska vi dela information?

 178. Hur ska våra poliser samarbeta?

 179. Ska vi ha gemensamma militärinsatser
  i Mali och Libyen, eller inte?

 180. Det finns en mängd områden där man
  ska ha nya avtal med Storbritannien.

 181. Eftersom skilsmässoförhandlingarna
  ska vara färdiga inom två år-

 182. -som artikel 50 säger-

 183. -medan förhandlingarna om de nya
  relationerna kan ta jättemånga år-

 184. -måste man även ha övergångsregler.

 185. Vad gäller mellan skilsmässan och
  då de nya reglerna träder i kraft?

 186. Allt det här
  ska man förhandla om samtidigt-

 187. -vilket ni förstår
  är väldigt krävande.

 188. En fråga, förutom om vad
  Storbritannien vinner och förlorar-

 189. -handlar om vad de mäktar med.

 190. Hur många förhandlare har de, för
  att genomföra de här förhandlingarna?

 191. Vad är den administrativa kapacitet-
  en? Kan de lämna EU inom tidsramen?

 192. Kan de skapa alla nya lagar de
  behöver för att det här ska fungera?

 193. Det vi pratade om nu
  var bara relationen med EU.

 194. Storbritannien har också relationer
  med andra organisationer genom EU.

 195. Det är genom EU-medlemskapet de är
  med i Världshandelsorganisationen.

 196. Om man vill ha en egen relation och
  bli medlem av WHO måste det göras om-

 197. -för nu är man det
  via sitt EU-medlemskap.

 198. Det säger nåt om de utmaningar
  Storbritannien står inför just nu.

 199. Politiskt kan man säga
  att innan man lämnar EU-

 200. -och förhandlar om nya avtal, måste
  man ha en idé om vad man vill uppnå.

 201. Vilken sorts aktör vill
  Storbritannien vara i framtiden?

 202. Ska man vara en frihandelsaktör? Ska
  man ta en annan politisk inriktning?

 203. Det är frågor som måste avgöras
  innan man bestämmer nånting med EU.

 204. Det vi kan se, när vi lyssnar på
  Storbritanniens premiärminister-

 205. -är att allt pekar på att man går
  mot en så kallad "hård Brexit".

 206. Ett abrupt uppbrott
  från den Europeiska unionen.

 207. Det har pratas om nån halvlösning,
  med medlemskap på den inre marknaden.

 208. Nu har man markerat att man kommer
  att lämna alla samarbetsområden-

 209. -och sen får man återskapa samarbete.
  Man lämnar den inre marknaden.

 210. Nu har man för första gången varit
  ärliga med att man måste betala.

 211. Innan har det låtit...
  Bilden här är från kampanjen.

 212. NHS, National Health Service, är
  deras offentligt finansierade vård.

 213. Nåt Brexit-sidan hävdade var:

 214. "Om vi slutar betala
  350 miljoner pund till EU"-

 215. -"så kan vi finansiera
  vår vårdsektor med det."

 216. Mycket av de pengarna
  fick Storbritannien tillbaka.

 217. Andra delar av de summorna måste de
  ändå betala när de är utanför EU-

 218. -precis som Norge betalar till EU-

 219. -för att få ta del av
  samarbetets villkor.

 220. Man har signalerat att man förstår
  att det är ekonomiskt tveksamt-

 221. -men det är värt att betala ett pris-

 222. -för att uppnå det man upplever
  som en politisk frihet.

 223. Det är lite mer realism
  från Storbritannien nu.

 224. Vad kommer det här att betyda
  för Storbritannien?

 225. På kort sikt
  har det skapat en massa turbulens.

 226. De ekonomiska kortsiktiga effekterna
  var inte så där jättestora.

 227. Dagen efter sjönk börserna,
  men de har hämtat sig till viss del.

 228. På kort sikt
  handlar det mest om psykologi.

 229. Där var det väldigt stor osäkerhet
  innan man röstade-

 230. -men när man väl hade avgjort det
  försvann en del av osäkerheten.

 231. De kortsiktiga effekterna är små.

 232. På lång sikt är bedömarna ense
  om att det kommer att bli kostsamt.

 233. Storbritanniens tillväxt och möjlig-
  het till forskning och innovation-

 234. -som ofta sker i samarbete med
  andra länder, kan påverkas av Brexit.

 235. Grunden
  till argumentet "Bring back control"-

 236. -att de vill ha mer insyn
  i vem som kommer in i landet-

 237. -och få mer makt över sitt öde-

 238. -är nåt man undrar
  om de verkligen kommer att uppnå.

 239. Jag vill hävda att EU och samarbete
  inom EU är just en möjlighet-

 240. -för ett europeiskt land att faktiskt
  ha kontroll över globaliseringen-

 241. -och kunna hävda sig och förhandla
  med stormakter som Kina och USA.

 242. Genom att lämna klubben får man
  mindre kontroll. Det återstår att se.

 243. Storbritannien
  måste ersätta mycket lagstiftning-

 244. -med brittisk lagstiftning,
  under åren framöver.

 245. De måste bestämma sig för
  en ekonomisk politik.

 246. Brexit-kampanjen var full av löften
  åt väldigt olika håll.

 247. Man skulle investera mer
  i NHS och även i andra sektorer-

 248. -medan andra lockades av att Stor-
  britannien skulle bli som Singapore:

 249. En frihandelsö med väldigt låg
  företagsbeskattning, och så vidare.

 250. Vi får se hur de ska få ihop det här
  till ett ekonomiskt paket.

 251. Det kommer att ta tid,
  av flera anledningar.

 252. Det tar lång tid att förhandla.

 253. En annan faktor är att själva
  Brexit-förhandlingarna-

 254. -kan bli offer
  för samma sorts populism-

 255. -som låg bakom Brexit-frågan i sig,
  det vill säga kritiken mot EU.

 256. Brexit-förhandlingen kommer att syfta
  till att skapa en stor paketlösning-

 257. -som är acceptabel för alla parter.

 258. Man kan anta att paketlösningen
  kommer att angripas på samma sätt-

 259. -som britterna själva angrep
  alla paketlösningar inom EU tidigare-

 260. -och andra aktörer också.

 261. Man skjuter in sig på specifika
  element och begär folkomröstning-

 262. -eller att den delen
  ska undantas från omröstningen.

 263. Det såg vi i EU:s frihandelsavtal
  med Kanada för några månader sen.

 264. Jag antar att samma taktik kommer att
  användas mot Brexit-förhandlingarna.

 265. Folk kommer att ha specifika åsikter
  i det som ska vara en paketlösning.

 266. Det kommer att bli
  väldigt komplicerat.

 267. Jag har skrivit United Kingdom
  med ett frågetecken.

 268. Det blir aktuellt
  under förhandlingarna.

 269. Storbritannien är i sig en union.

 270. De ska lämna EU men vissa delar av
  unionen, Skottland, vill vara kvar.

 271. Hur håller man ihop landet framöver?

 272. Det är nånting som kommer
  att vara med i diskussionerna.

 273. Skottland har visat tydligt att de
  går långt för att få sin vilja fram.

 274. Jag har två saker till.

 275. Det ena handlar om stödet.

 276. De som röstade för att lämna EU
  var till stor del de äldre.

 277. Man har räknat ut att om ingen av
  sidorna i omröstningen byter åsikt-

 278. -så är de som vill vara kvar i EU
  i majoritet runt 2022-

 279. -för att så många som vill lämna EU
  har dött.

 280. Demografin har gjort sitt jobb,
  och Bremain-sidan blir i majoritet.

 281. Det är om folk inte byter åsikt.
  Det har skett en del åsiktsbyten.

 282. Det väcker frågan om legitimitet.

 283. Om förhandlingarna drar ut
  flera år i tiden-

 284. -och det var
  en rådgivande folkomröstning-

 285. -hur gör man om några år om en
  majoritet av britterna vill stanna?

 286. Påverkar det det brittiska parla-
  mentets röstning om slutprodukten?

 287. Hur ska de resonera? Det är nånting
  som vi kommer att få höra mer om.

 288. Trump, den amerikanska presidenten-

 289. -har haft en effekt på Stor-
  britannien, och har påverkat det här.

 290. Storbritanniens strategi var, enligt
  brittiska konservativa politiker-

 291. -att lämna EU
  som är tungt och byråkratiskt-

 292. -och bli en egen frihandelsnation
  med egna avtal med andra länder.

 293. Det bygger på en världsordning,
  ett världssystem-

 294. -där man lätt förhandlar med olika
  aktörer, och att det är attraktivt.

 295. Den nya amerikanska presidenten är
  inte det minsta intresserad av det-

 296. -utan vill ha stora,
  maktpolitiska uppgörelser-

 297. -med några få andra,
  som Kina, Ryssland och så vidare.

 298. Han är inte intresserad av att upp-
  rätthålla det regelstyrda systemet-

 299. -kanske under WTO, som Storbritannien
  hade haft stor nytta av-

 300. -om man ska ut i världen
  och förhandla om avtal.

 301. Trumps strategi för USA
  och den sorts värld han vill skapa-

 302. -går rakt emot
  vad Storbritannien skulle behöva-

 303. -för att tjäna på
  att stå utanför Europeiska unionen.

 304. Kommer vi att se mer samarbete
  mellan Storbritannien och USA-

 305. -på grund av det här?
  Det finns vissa signaler.

 306. Trump har inget emot att splittra EU-

 307. -och kan därför ge Storbritannien
  en bra handelsuppgörelse-

 308. -men hans plan för resten av världen
  går emot Storbritanniens intressen.

 309. Det återstår att se vilken roll
  Storbritannien vill ha i framtiden.

 310. Vad betyder det för EU
  att Storbritannien lämnar EU?

 311. Först och främst att man inte kan
  fokusera på annat som är viktigare.

 312. Det finns mycket EU borde göra:

 313. Den politiska situationen
  i Nordafrika, Libyen, Jemen-

 314. -Ryssland, krig i Syrien,
  Israel-Palestinafrågan, etcetera.

 315. Internt har vi Europas ekonomi, euro-
  samarbetet måste stärkas, och så.

 316. Det finns många frågor som borde få
  europeiska politikers uppmärksamhet-

 317. -som inte kommer att få det, då alla
  är fokuserade på förhandlingarna.

 318. Det är en hög alternativkostnad.

 319. Säkerhetspolitiskt satt
  Storbritannien på mycket resurser-

 320. -i form av båtar, soldater,
  diplomater, och så vidare-

 321. -som de ibland använde inom ramen
  för EU:s säkerhetspolitiska verktyg.

 322. Där förlorar EU mycket kapacitet.

 323. Å andra sidan ville många andra
  länder gå längre i samarbetet-

 324. -med ett gemensamt militär-
  högkvarter. Storbritannien sa nej.

 325. Det är nu fritt fram att
  fortsätta bygga upp det samarbetet.

 326. Det är osäkert vilken av de här
  effekterna som blir viktigast.

 327. Det pratas om en dominoeffekt, att
  andra länder följer Storbritannien.

 328. Vi har snart val i Nederländerna.
  Vi har val i Frankrike till våren.

 329. Till hösten har vi val i Tyskland.

 330. Jag tycker att man anar
  lite av en rekyl redan nu.

 331. Partier som vill
  att deras länder ska lämna EU-

 332. -har backat lite, möjligtvis
  för att man ser konsekvenserna.

 333. Om ett av Europas största och mest
  resursrika länder som Storbritannien-

 334. -har så svårt att bestämma vad man
  vill, och genomföra förhandlingarna-

 335. -hur skulle då ett mindre land
  ens klara av att lämna EU-samarbetet?

 336. Folk kanske är lite avskräckta.

 337. EU har 60-årskalas
  om nån månad i Rom-

 338. -när de ska fira Rom-fördraget,
  ett av de äldsta fördragen.

 339. Då förväntas man,
  som en sorts motåtgärd-

 340. -visa att man inte gett upp
  och tänker lägga sig ner och dö.

 341. Man förväntas ta nya steg, framför
  allt inom det ekonomiska samarbetet-

 342. -och kanske
  inom det säkerhetspolitiska området.

 343. Det är intressant
  från ett svenskt perspektiv.

 344. Slutligen måste EU, som det ser ut,
  simultant förhandla med ett antal...

 345. Vi behöver nya relationer
  med Storbritannien och USA-

 346. -som vill andra saker under Trump än
  tidigare, och kanske också med Kina.

 347. Jag har några saker om Sverige.

 348. Sverige och Storbritannien
  har haft ett nära samspel inom EU-

 349. -och velat ungefär samma saker när
  det gäller ekonomisk politik och så.

 350. På det sättet
  blir det sämre för Sverige.

 351. Vi kommer inte att ha
  en lika stark allierad vid vår sida.

 352. Det är säkerhetspolitiskt negativt
  för ett litet land som Sverige-

 353. -som lever i ett område som numera är
  ganska turbulent - Östersjöregionen.

 354. Det är bra för oss
  om Europas stora länder håller ihop-

 355. -och har ungefär samma syn
  på Ryssland.

 356. Ju mer splittring mellan dem,
  desto sämre för Sverige.

 357. Vi har ingen att gömma oss bakom.

 358. Storbritannien
  har ofta tagit våra fighter i EU-

 359. -som när euroländerna vill påverka
  oss länder som inte är med i euron.

 360. Storbritannien har markerat mot sånt.

 361. Nu måste vi välja. Gör vi det själva?
  Är vi beredda att mucka med Tyskland?

 362. Eller så får vi vara mer medgörliga.
  Storbritannien tar inte fighten.

 363. Är Sverige bekväm med den
  allmänna inriktningen på EU framöver?

 364. Vi ser om nån månad på 60-årskalaset
  i Rom, vad som presenteras.

 365. Andra länder har talat om
  en radikal utveckling av samarbetet.

 366. Frågan är
  om Sverige är bekväm med det.

 367. Man har blivit tydligare med
  att man måste samarbeta-

 368. -med de som kommer att forma
  framtidens Europa, som Tyskland.

 369. Vi såg Merkel i Stockholm för
  nån vecka sen. Det är illustrativt.

 370. Vill man ha makt i framtidens Europa
  behövs en god relation med Tyskland.

 371. Vi kommer nog att se fler såna möten.

 372. Det var det jag hade att säga i dag.

 373. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Brexit och Europas framtid

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kommer Storbritanniens utträde ur EU att påverka Europa och Sverige? Björn Fägersten tecknar en bild av en europeisk paradox. Samtidigt som behovet av internationella samarbeten är större än någonsin så finns det ett motstånd och engagemanget mellan EU-länderna är litet. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Ämnesord:
EU-länderna, Europa, Europeiska unionen, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Samhällsvetenskap, Storbritannien
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Från Burma till Brexit

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Från Burma till Brexit

Burma och drömmen om demokrati

Vilka utmaningar står Burma inför? Sara Schulman är forskare i statsvetenskap och bosatt i Burma där hon bedriver sin forskning. Hon ger en lägesbild från Burma och berättar om landets väg mot demokrati. Från kolonialstat till fria val. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Från Burma till Brexit

Internet på riktigt

Marcin de Kaminski arbetar på biståndsmyndigheten Sida och föreläser om medias betydelse för samhällsbyggnaden i flera av de länder där Sida är verksamma. Han berättar om hur viktigt det är att ha koll på sociala medier i odemokratiska länder, hur man ska förhålla sig till alternativa fakta och vilka digitala spår vi lämnar efter oss. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Från Burma till Brexit

Brexit och Europas framtid

Hur kommer Storbritanniens utträde ur EU att påverka Europa och Sverige? Björn Fägersten tecknar en bild av en europeisk paradox. Samtidigt som behovet av internationella samarbeten är större än någonsin så finns det ett motstånd och engagemanget mellan EU-länderna är litet. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Justitia

Förskingring

Fredrik lovar att fixa studentskivan åt sin gymnasieklass. Istället festar han upp pengarna som han får av sina klasskompisar. I den påföljande rättegången döms han för förskingring. Dona och panelen pratar om förmildrande omständigheter och att förlåta brott.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ett särskilt dilemma

Behandlad som ett barn

Del 8 av 20. Susanne Rosenström är verksamhetschef inom omsorgen, och ibland märker hon att brukarna blir behandlade som barn. Det är också vanligt att människor med intellektuell funktionsnedsättning jämförs med barn när man pratar om deras begåvningsnivå. Vilka konsekvenser får det, och hur ska man som chef hantera det? Sebastian samtalar med Susanne om det och delar med sig av sina egna erfarenheter.