Titta

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Om UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

En konferens om nyanlända elever. Här får du som lärare och skolpersonal lära dig mer om hur det kan gå till att förankra ett helhetstänk i lärarlaget och skapa en röd tråd i undervisningen. Du får också veta hur man på ett bra sätt kommer igång med en traumamedveten pedagogik i skolmiljön. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Framgångsfaktorer för en bättre skolstartDela
 1. Det vi gör nu - för vi måste hela
  tiden förändra, lära och utveckla.

 2. Sen 2013 har vi en organisation-

 3. -där en eller två skolor i taget
  har en särskild beredskap.

 4. De har ett särskilt ansvar.

 5. Monica Sonde. Verksamhetschef för
  grundskolan i Södertälje kommun.

 6. Som Ann-Marie sa: Södertälje kommun
  har tagit emot nyanlända i många år.

 7. Det finns en lång erfarenhet.

 8. Det finns fler kommuner här
  som har lika lång erfarenhet-

 9. -och sen är det många kommuner som
  plötsligt har fått många nyanlända.

 10. Min ambition i dag är att dels kort
  beskriva dels "vad menas med många?"

 11. Vad handlar det om
  för Södertäljes del?

 12. Jag tänkte beskriva hur vi har
  organiserat mottagandet över tid.

 13. Vi lär oss ju på vägen.

 14. Då förändrar man.

 15. Var befinner vi oss just nu hur vi
  löser mottagandet för nyanlända?

 16. Det blir den korta delen.

 17. Den stora delen är hur vi bedriver
  själva utvecklingsarbetet

 18. -utifrån styrning, ledning
  och åtgärder-

 19. -för att det ska bli en bra kvalitet
  i undervisningen.

 20. Jag ska försöka ge en bild av
  resultaten som Anna-Maria nämnde.

 21. Vi har en positiv resultatutveckling.

 22. Det kanske man ska se som att vi
  sysslar med hyfsat rätt saker.

 23. Jag började 2007 i Södertälje.

 24. Det är tio år sen nu.

 25. Då var det en ganska hög topp
  med nyanlända elever.

 26. Det var många från Irak
  som kom till Södertälje just då.

 27. När jag säger "många",
  var det ca 500 elever-

 28. -som var nyanlända
  sen två år tillbaka.

 29. Den statistiken byggde vi på då. Nu
  bygger vi både på två år tillbaka-

 30. -och på den definition som finns
  på Skolverket med fyra år tillbaka.

 31. Men då hade vi ca 500 elever som var
  nyanlända sen två år tillbaka.

 32. Vi har 9 000 normalt i grundskolan.

 33. Sen sjönk det.
  2010 låg det på ca 400 elever

 34. 2013 och framför allt 2014
  ökade det dramatiskt.

 35. Då hade vi 650-700 elever som var
  nyanlända sen två år tillbaka.

 36. Vi fick ca 30 elever i månaden
  under lång tid.

 37. D.v.s. en ny klass in månaden.

 38. Hösten 2015...

 39. Jag tror att många av er känner igen
  det jag beskriver från 2014.

 40. Den påverkade inte Södertälje i samma
  utsträckning som övriga Sverige.

 41. Det är kanske till stor del orsaken
  till att ni sitter här.

 42. Det fortsatte komma,
  men det steg inte ytterligare.

 43. Hur ser det ut nu? Jag ska se
  om jag kan trycka på knappen.

 44. Just nu är det lite lägre. Så tror
  jag att det är för många utav er.

 45. I nuläget har vi 450 elever
  i grundskolan-

 46. -som är nyanlända
  sen två år tillbaka.

 47. Den stora språkgruppen
  är arabisktalande. 216-

 48. -utav den 450 nyanlända.

 49. När vi hade uppåt 700 nyanlända-

 50. -var 350-400 av dem arabisktalande.

 51. Södertälje har hela tiden haft
  en stor tonvikt på arabisktalande.

 52. Den nästa största språkgruppen
  just nu, är polsktalande. 22 elever.

 53. Den tredje största språkgruppen,
  är engelsktalande. 21 elever.

 54. Ni ser att det är en enorm tonvikt
  på arabisktalande.

 55. Det påverkar lite hur man kan tänka
  och organisera undervisningen.

 56. Jag jobbade tidigare utanför
  Stockholm i stadsdelen Skärholmen.

 57. Där såg det inte ut så här. En skola
  hade 60-70 olika språk på skolan.

 58. Det blir ett sätt att jobba. Ser det
  ut så här blir det ett annat sätt.

 59. Det är viktigt att titta på,
  vilken kontext man befinner sig i.

 60. Det förs hela tiden statistik.
  Jag får statistik varje månad.

 61. Hur många som har kommit,
  i vilka årskurser, vilka språk.

 62. De är stöd för hur vi ska organisera.

 63. Nu går jag över till
  hur vi ska organisera.

 64. När jag kom 2007-

 65. -hade Södertälje fem skolor
  med s.k. förberedelseklasser.

 66. Skolor med ett tydligt uppdrag att ta
  emot nyanlända. Dit slussades de.

 67. Det fanns en stolthet och det fanns
  anledning att vara stolt.

 68. Södertälje var snabb på att ta emot,
  ordnade skola omedelbart.

 69. Det fanns en flexibilitet.
  Man var beredd att lösa nuet-

 70. -att ordna och utöka verksamheten så
  att skolorna med förberedelseklasser-

 71. -skulle kunna ta emot de nyanlända.
  En stor del kom också dit.

 72. Men...

 73. 2010 började vi titta på hur det
  egentligen blir för eleverna.

 74. Vad får de för undervisning?
  När det kommer väldigt många-

 75. -hamnar man lätt i
  hur man ska organisera.

 76. Så att man snabbt kan få in barnen
  skolan, i en verksamhet.

 77. Man har fokus på att barnen blir
  omhändertagna, känner sig trygga-

 78. -och bekräftade. Det är jätteviktigt.

 79. Men det räcker inte.

 80. Här har både skollagen och Skolverket
  utarbetat stödstrukturer-

 81. -som hjälper oss att fokusera också
  på undervisningen. Det behövdes.

 82. Vi gjorde en kartläggning och kunde
  se att eleverna var trygga och nöjda.

 83. Vi intervjuade elever och föräldrar
  och tittade på undervisningen.

 84. Vi intervjuade lärare
  och skolledning.

 85. Men eleverna
  fick för lite undervisningstid.

 86. De hade inte fulla skoldagar.

 87. Eleverna i förberedelseklasser
  hade för få ämnen.

 88. Få i skolorna
  med förberedelseklasser-

 89. -kände ansvar utöver lärarna och
  medarbetarna i förberedelseklasserna.

 90. Där fanns det kompetens och ansvar.

 91. Skolans totala skola
  tog inte riktigt ansvar för eleverna.

 92. Eleverna kunde beskriva
  att de trivdes bra-

 93. -men de kände sig inte
  som en del av skolan.

 94. Det finns rätt mycket undersökningar
  som visar på precis samma fenomen.

 95. Informationen om de här eleverna-

 96. -stannade i för stor utsträckning
  hos lärarna i förberedelseklass.

 97. Det är ett fenomen som många känner
  igen oavsett hur man organiserar.

 98. Kompetensen hos lärarna i
  förberedelseklasser, stannade där.

 99. Den fick ingen spridning
  till de övriga på skolan-

 100. -och i än mindre utsträckning
  till de övriga skolorna i Södertälje.

 101. Så kan vi inte ha det
  Så vi var tvungna att tänka om.

 102. Så pass många elever började komma
  att det inte höll.

 103. En mängd olika skäl gjorde att vi
  tog bort våra förberedelseklasser.

 104. Samtliga skolor fick uppdraget
  att ta emot nyanlända elever.

 105. Parallellt utarbetade vi riktlinjer.

 106. Hur ser ett bra mottagande ut?

 107. Vad krävs?
  Vilka förväntningar har vi?

 108. På vilket sätt ska skolhälsovården
  finnas med? Lärare, skolledning, etc.

 109. Det utarbetas riktlinjer.

 110. Dessutom gjorde vi
  en intensiv kompetensutveckling-

 111. -kring svenska som andraspråk,
  och språkutvecklande arbetssätt.

 112. Mycket i samarbete med Nationellt
  centrum för svenska som andraspråk.

 113. Det var en utbildning på 7,5 poäng
  som många lärare gick-

 114. -men också skolledare.

 115. Vi försökte jobba med att bredda
  kompetensen och samtidigt styra ut-

 116. -så att nyanlända
  kom till närliggande skola-

 117. -eller till skola som de aktivt valt.

 118. Så såg det ut i några år.
  Sen såg vi att det inte blev bra.

 119. Så här efteråt är det ju självklart.

 120. Vissa skolor fick ta emot
  väldigt många nyanlända.

 121. De fanns i det området.

 122. Vi började få en knepig balans
  som inte var helt bekväm.

 123. Jag kan ta ett exempel. Ronnaskolan.

 124. Ronnaskolan hade 2013...

 125. ...25 % av eleverna som var nyanlända
  sen två år. En jättehög siffra.

 126. Tittar man på det utifrån fyra år,
  ligger det mycket högre procentuellt.

 127. Det är inte heller bra.

 128. Även om man har hög kompetens
  och lång erfarenhet av nyanlända-

 129. -som på Ronnaskolan-

 130. -håller det inte.

 131. Vi var tvungna att tänka om igen.

 132. Vi besökte en del andra kommuner
  som har en central mottagningsenhet.

 133. Vi tittade på hur det såg ut.

 134. Vi kunde se att det fanns en risk
  att hamna i det som vi hade sett här.

 135. Framför allt
  att eleverna blir isolerade.

 136. Vi var lite oroliga över
  informationen efter kartläggning...

 137. Nu har vi lärt oss mer
  jämfört med 2007.

 138. ...hur den skulle följa med eleven
  i den fortsatta undervisningen.

 139. Vi valde att inte ha en organisation
  med en central mottagning.

 140. Det vi gör nu - för vi måste hela
  tiden förändra, lära och utveckla.

 141. Just nu - sen 2013
  - har vi en organisation-

 142. -där en eller flera skolor i taget
  har en särskild beredskap.

 143. De har ett särskilt ansvar. Just nu
  har en skola särskild beredskap-

 144. -att ta emot arabisktalande elever
  i årskurs 5-9.

 145. Kommer en nyanländ elev
  med sina föräldrar till en skola-

 146. -hänvisas de för ett första samtal
  hos en modersmålslärare centralt.

 147. Jag pratar bara om arabisktalande
  elever i årskurs 5-9.

 148. De hänvisas till ett första samtal
  centralt. Steg ett i kartläggningen.

 149. Det första samtalet.

 150. I det samtalet informeras föräldrarna
  om skolan med särskild beredskap-

 151. -för deras barn i just
  den språkgruppen och årskursen.

 152. På den skolan finns det en förväntan
  att de ska ta emot 20-30 elever.

 153. När de närmar sig den volymen-

 154. -har jag redan utsett en ny skola
  med uppdraget att vara mottagande.

 155. Vi flyttar runt ansvaret-

 156. -och ökar kommunövergripande ansvaret
  för mottaganden.

 157. Samtidigt finns det förväntan
  på skolor md särskild beredskap.

 158. Det ska finnas en tydlig
  mottagningsstruktur på skolan.

 159. Det ska vara tydligt vem man
  kontaktar, vem som har dialogen-

 160. -med modersmålsläraren, hur steg två
  ser ut i kartläggningen...

 161. Jag återkommer till det.

 162. Det ska vara väl förankrat
  på hela skolan.

 163. "Nu är vi den skola som har
  det särskilda beredskapsansvaret."

 164. Inte någon enstaka lärare, utan
  hela skolan. Det är jätteviktigt.

 165. Sen flyttas det successivt.

 166. Sen vi införde det har 6-7 skolor
  haft särskilt mottagningsansvar.

 167. Hittills ser vi
  en positiv utveckling.

 168. Vi kan intensifiera studiehandledning
  och jobbar mer flexibelt-

 169. -med modersmålsundervisningen.
  Vi styr resurserna.

 170. Dessutom har vi
  en ambulerande skolsköterska.

 171. Sköterskorna är anställda på skolor
  men en är central. Den personen-

 172. -styrs till skolorna
  med det ökade ansvaret.

 173. Det blir ju en ökad belastning.

 174. Då avlastas sköterskan på skolan-

 175. -och kan fokusera på den här gruppen.

 176. Det är ett sätt att jobba
  med mål- och resultatstyrning.

 177. Vad blev då effekterna av det här?

 178. Ronnaskolan... Jag fick lära mig att
  man kunde peka. Här är Ronnaskolan.

 179. 2008 hade de 16 % nyanlända
  sen två år tillbaka.

 180. 2011 var det uppe i 24 %.
  Under en period var det uppe i 25 %.

 181. I dag har de 8 %.

 182. Om vi tar en mer central skola-

 183. -hade de 1 % 2008, 2 % 2011.

 184. Sen gör vi en förändring.

 185. Blombackaskolan blir en av de första
  skolorna med särskild beredskap.

 186. Det stiger till 9 %, 13 %,
  och i dag ligger de på 12 %.

 187. Det är ett exempel på hur vi ökade
  fördelningen inom kommunen.

 188. Därmed ökade också intresset av
  att kollegialt hjälpas åt och lära.

 189. Jag har också skrivit - om jag backar
  bilden - "Skolor för vissa språk".

 190. Förutom arabisktalande-

 191. -får vi ganska små grupper
  med olika språk.

 192. Vi har, när det gäller
  engelsktalande, polsktalande-

 193. -thai och ryska...

 194. De fyra språken har vi riktat
  till vissa skolor.

 195. Då blir det ingen tillfällig
  beredskap. Då är det skolor-

 196. -som har en nära kontakt med
  modersmålslärare i de här språken-

 197. -och där vi kan jobba
  mer resurseffektivt.

 198. -och där eleverna kommer till skolor
  med fler i samma språkgrupp.

 199. Självklart kan föräldrar säga:
  "Jag vill inte."

 200. Kanske var det frågan här.

 201. Men det är sällan.

 202. Enstaka familjer har sagt: "Jag vill
  att mitt barn går i närmaste skola."

 203. Då har vi gjort så.

 204. Men 95 % väljer det som
  vi rekommenderar, styr åt.

 205. I uppföljning som görs varje termin
  med föräldrar som har hänvisats-

 206. -är både elev och föräldrar nöjda.

 207. Vi känner
  att det har varit en bra modell.

 208. Däremot ser vi just nu-

 209. -att det inte är lika stor grupp
  arabisktalande som kommer.

 210. Fortsätter det behöver vi tänka om.

 211. Men just nu är det här rätt för oss.

 212. Det var lite hur vi organiserar.

 213. Vi har pratat förutsättningar. Hur
  många elever? Var kommer de ifrån?

 214. Hur organiserar vi mottagandet?

 215. Men nu kommer vi in på det viktiga,
  det som är helt avgörande-

 216. -för att vi ska få en kvalitet
  i undervisningen.

 217. I grunden handlar allt vi gör
  om att arbeta systematiskt.

 218. Ha koll på vad vi vill åstadkomma-

 219. -ha en struktur för att ta reda på om
  vi är på väg åt rätt håll.

 220. Det definierar jag
  som systematiskt kvalitetsarbete.

 221. Jag var på en skolchefskonferens. Där
  sa en kollega från en annan kommun:

 222. "Jag är så trött på det här
  med systematiskt kvalitetsarbete."

 223. Det gör mig lite orolig.

 224. Det finns en sammanblandning på det
  där dokumentet som nog ska heta:

 225. "Plan för systematiskt
  kvalitetsarbete". Och sen pratar man-

 226. -om ett systematiskt arbete
  med fokus på kvalitet.

 227. Det är viktigt att hålla isär.

 228. Om vi inte har koll på vad vill
  åstadkomma och inte har en struktur-

 229. -där vi hela tiden följer upp och tar
  reda på om vi går åt rätt håll-

 230. -då ska vi vara lite oroliga.

 231. Det är den absolut viktigaste
  framgångsfaktorn i Södertälje.

 232. Vi har ett systematiskt
  kvalitetsarbete. Strukturen, alltså.

 233. Det har ett helt pedagogiskt fokus.

 234. I det systematiska kvalitetsarbetet
  finns inte sjukfrånvaro och ekonomi.

 235. Självklart har vi koll
  på de frågorna-

 236. -men jag pratar om ett arbete-

 237. -för att verkligen stärka kvaliteten
  för eleverna.

 238. I det arbetet utgår vi
  från fyra utvecklingsområden.

 239. Vi skulle lika väl kunna säga
  grundförutsättningar, kvalitéer.

 240. Basen. Allt jag gör som
  verksamhetschef har jag det i fokus.

 241. Jag använder det när vi nu pratar om
  nyanlända, men vi skulle kunna ta-

 242. -vilket pedagogiskt utvecklingsområde
  som helst.

 243. Det här är fortfarande grunden,
  naven och vår ryggrad.

 244. Vi har haft fokuset i sex år. Det är
  ytterligare en framgångsfaktor.

 245. Vi gör inte om hela tiden.

 246. Vi försöker förändra där det inte är
  bra, men det här är strukturen.

 247. Det här är framgångsfaktorer.

 248. För er är det nog inget nytt,
  men jag kommer ändå att gå in på dem.

 249. Pedagogisk ledning. Då pratar jag
  inte om ledarskapet i klassrummet.

 250. Jag pratar utifrån ett skolledar-
  eller huvudmannaperspektiv.

 251. Det hänger ihop.
  Vi pratar ofta om styrkedjan.

 252. Ett väl fungerande pedagogiskt
  ledarskap, till exempel en rektor-

 253. -är när är det tydligt vad som
  ska åstadkommas, vad man vill se.

 254. "Vad vill du se för att vara nöjd?"

 255. Självklart ska inte rektorn
  ha svaren själv.

 256. Man har många skickliga medarbetare
  som kan hjälpta till att identifiera.

 257. Men det ska vara tydligt
  vad det är man ska åstadkomma.

 258. Om vi tittar på kartläggning-

 259. -som är en viktig framgångsfaktor
  i arbetet med nyanlända elever-

 260. -måste det vara tydligt vad
  kartläggningen ska visa.

 261. Hur ska den användas
  och påverka undervisningen?

 262. Det måste vara tydligt för att
  kartläggningen ska få effekt.

 263. Höga förväntningar. Otroligt viktigt
  när det gäller nyanlända elever.

 264. Det är lika viktigt utifrån en
  ledning eller utifrån en huvudman.

 265. Samma sak gäller ett språk- och
  kunskapsutvecklande arbete.

 266. Det måste vara tydligt. Vad vill vi
  se i undervisningen i klassrummet-

 267. -som kännetecknar ett språk- och
  kunskapsutvecklande arbete? Vet vi-

 268. -är det lättare att lyckas-

 269. -och att ta reda på om man är på väg
  åt rätt håll.

 270. Jag har helt köpt Helen Timperleys
  begrepp "spår och bevis".

 271. Hon är en forskare från Nya Zeeland.

 272. Hon gör det enkelt. Hon pratar om att
  leta spår, bevis, tecken-

 273. -på att du är på väg åt rätt håll.

 274. Ett sånt arbetssätt kännetecknar
  kvalitet på en pedagogisk ledning.

 275. Man ska vara extremt nyfiken på hur
  det blir på riktigt för eleverna-

 276. -och använda det man ser
  i utvecklingsarbetet.

 277. Nästa del i kvalitetsarbetet
  handlar om en lärande organisation-

 278. -en sådan som skapar förutsättningar
  för att lära av varandra-

 279. -och för samarbete.
  Det vet vi är en framgångsfaktor.

 280. I arbetet med nyanlända-

 281. -blir förutsättningarna
  att lära av varandra extremt viktigt.

 282. Vi kan inte de här sakerna
  på en gång.

 283. Hur gör man en kartläggning med
  kvalitet? Hur använder man den-

 284. -i det fortsatta arbetet?

 285. På vilket sätt organiserar ni
  i kommunen-

 286. -för att skapa förutsättningar
  att lära av varandra?

 287. Vi måste skapa de förutsättningarna-

 288. -men hela tiden utifrån
  att vi vet vart vi är på väg.

 289. Även i rektorsgruppen har vi jobbat
  med att förstå vad kartläggningen är-

 290. -och på vilket sätt den ska användas.

 291. Skolledaren
  ska inte genomföra en kartläggning-

 292. -men hen måste veta vad den
  innehåller, hur den bör se ut-

 293. -hur man använder den, och hur
  hen tar reda på att så är fallet.

 294. Även biträdande rektorer
  behöver öva på det här.

 295. Det har vi gjort tillsammans
  på rektorsgrupper.

 296. Mål- och resultatstyrning
  är en viktig faktor.

 297. Det handlar om att
  ta reda på spår och bevis-

 298. -men också att styra resurser
  där de behövs bäst.

 299. Att styra en sköterska är en aspekt
  av mål- och resultatstyrning.

 300. Men även att se
  elevernas kunskapsutveckling.

 301. Att följa upp deras resultat.

 302. Då handlar det inte bara om betyg
  utan om att se progressionen.

 303. Progressionen kan man bara se
  om man vet var de var från början.

 304. Därför blir kartläggningen
  så enormt viktig.

 305. Men det viktigaste av allt
  är kvaliteten i undervisningen.

 306. Vad sker i klassrummet? Här
  tänkte jag stanna med två perspektiv.

 307. Dels, vad är särskilt viktigt i
  undervisningen för nyanlända elever?

 308. Dels, vad är särskilt viktigt
  generellt, för alla elever?

 309. Vi måste passa oss-

 310. -för att göra nyanlända elever
  till nåt extremt speciellt.

 311. Ju bättre kvalitet
  i ordinarie undervisning-

 312. -desto bättre förutsättningar skapar
  vi för den här gruppen elever.

 313. Vi ska påminna oss om att nyanlända
  elever inte är en homogen grupp.

 314. Det finns en enorm spridning förstås.

 315. Jag skulle lyfta fram två saker som
  är särskilt viktiga att fokusera på-

 316. -specifikt för elever
  som är nyanlända i Sverige.

 317. Det ena återkommer jag till om och om
  igen, nämligen kartläggningen.

 318. Att verkligen som elev
  få visa de kunskaper man har-

 319. -och bli sedd för den man är
  med de förmågorna och kunskaperna-

 320. -är jätteviktigt.

 321. Tittar jag tillbaka på 2007,
  så var vi alldeles för dåliga på det.

 322. Om eleverna inte kunde svenska-

 323. -hamnade man lätt i att de inte
  hade kunskaper. Det mår ingen bra av.

 324. Då slocknar ljuset.

 325. Så kartläggningen är viktig för
  elevernas fortsatta studiemotivation.

 326. Att bli mött där man är. Vi har...

 327. Det bör stå steg tre.
  Jag missade att skriva det.

 328. Det är tre steg i kartläggningen.

 329. Steg ett är det första samtalet
  som för en del sker på våra skolor.

 330. För de arabisktalande eleverna
  i årskurs 5-9 sker de centralt.

 331. Litteracitets- och numeracitetssteget
  ligger i steg två.

 332. Det sker med lärare på skolan
  tillsammans med modersmålsläraren.

 333. Det finns tydliga mallar i allt-

 334. -och vi länkar allt vi kan
  till det som sker på Skolverket.

 335. Där finns det hur mycket som helst.
  Ingen anledning att krångla till det.

 336. Det är svårt nog ändå.

 337. Steg tre handlar om att vidga
  kartläggningen till fler ämnen.

 338. Det sker parallellt i undervisningen
  med ämneslärare-

 339. -och oftast i samarbete
  med studiehandledare.

 340. Men spridningen
  behöver man en struktur för.

 341. Det måste finnas en spridning
  så att lärare på skolorna-

 342. -kan... Inte bara den
  som gjort kartläggningen.

 343. Det där kan vi säga om och om igen.

 344. Men finns det ingen struktur
  som efterfrågar det-

 345. -med fasta datum, en fast punkt,
  vissa arbetslag där det efterfrågas-

 346. -händer det i för liten utsträckning
  att man lämnar över informationen.

 347. Handlingsplaner och riktlinjer
  är nödvändiga.

 348. De ska vara konkreta. Man talar inte
  bara om vad som ska göras-

 349. -utan när det ska göras och av vem.

 350. Annars sticker tiden i väg.

 351. Då har några få vuxna god kännedom om
  en nyanländ elev och dess kunskaper-

 352. -men alltför många lärare
  har inte den informationen.

 353. Det är den ena delen.

 354. Studiehandledning lyfter vi ständigt
  upp som en framgångsfaktor.

 355. Det är jätteviktigt.

 356. Men vi diskuterar för sällan-

 357. -vad som kännetecknar en
  studiehandledning med kvalitet.

 358. Man hamnar i en kvantitetsdiskussion.
  "Hur många timmar?"

 359. Det håller inte.

 360. Jag är ofta ute på skolor, ofta ute
  i verksamhet och i undervisning.

 361. Jag har sett många lektioner med en
  studiehandledare bredvid en elev-

 362. -och är tolk.

 363. Ibland kan det vara rätt.

 364. Men det är inte genomtänkt-

 365. -att studiehandledaren jobbar så
  just nu med just den här eleven.

 366. Det blir en vana.

 367. En ganska dyr vana.

 368. Här finns det ett stort område att
  uppmärksamma och ta tag i.

 369. Vi har jobbat med frågan
  och har kommit en bit på väg-

 370. -men vi är inte i mål.

 371. Jag kommer att återkomma till det.

 372. Jag tjatar om riktlinjer,
  stödstrukturer och mallar.

 373. Det är det man kan hålla i sig i.

 374. Vi har utarbetat strukturer kring
  studiehandledning som vi kopplar-

 375. -till efter kartläggning.
  Vad såg man i kartläggningen?

 376. Vad ska vi prioritera när det gäller
  studiehandledningen? Varför?

 377. Hur länge? Hur följs det upp?

 378. Hur väl informerade och involverade
  är elev och vårdnadshavare?

 379. Då kan vi diskutera huruvida
  handledningen ska ske på lektionstid-

 380. -eller inför lektion.
  Eller kanske efter lektion.

 381. Ibland kan man jobba med fler elever,
  ibland individuellt.

 382. Sen finns det en krass verklighet,
  ett pussel att få igenom.

 383. Man måste mixa och rigga.

 384. Men man kan inte säga att det inte
  går att tänka strategiskt-

 385. -p.g.a. för svåra omständigheter.
  "Vad blir bäst för den här eleven?"

 386. Eller eleverna. Och sen
  göra allt vi kan för att möta det.

 387. När det gäller studiehandledning
  måste vi titta på-

 388. -vad som genererar kvalitet,
  och inte bara omfattningen.

 389. Två punkter
  behöver man särskilt beakta-

 390. -i kvaliteten i undervisningen
  för elever och lärare.

 391. Samarbetet mellan ämneslärare och
  studiehandledare är helt avgörande.

 392. Återigen krävs det en struktur,
  en mall och en tydlig förväntan-

 393. -på hur dialog och samarbete ska se
  ut. Det löser sig inte per automatik.

 394. Vi jobbar med att stärka kvaliteten
  på undervisningen för alla elever.

 395. Det vinner naturligtvis
  dessa elever också på.

 396. Vi har jobbat intensivt med språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssätt-

 397. -på alla nivåer
  Vi fortsätter med det.

 398. Vi har skolor med verksamhetsidéer
  där man profilerar sig tydligt-

 399. -som skolor som genomsyras av språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 400. Det är ett sätt att locka till sig
  skickliga lärare-

 401. -som är intresserade av att utveckla
  den pedagogiken och det arbetssättet-

 402. -med kollegor som aktivt har sökt sig
  till skolor som driver det hårt.

 403. Där ser vi tydliga framgångsfaktorer.

 404. Vi prövar en tvålärarmodell
  eller en flerlärarmodell.

 405. Vår ambition är att ha två lärare
  i undervisningen-

 406. -kopplat till en klass.
  Det går inte fullt ut.

 407. Det krävs större klasser för att det
  ska vara hållbart ekonomiskt.

 408. I så stor utsträckning som möjligt
  jobbar vi så.

 409. Flera skolor har utvecklat ett
  alternativ med en flerlärarmodell-

 410. d.v.s. tre lärare på två klasser.

 411. Vi vill åstadkomma
  ett flexibelt arbetssätt.

 412. Men det blir inte
  bättre undervisning-

 413. -för att vi har organiserat
  med två lärare i en klass.

 414. Det blir inte bättre
  om vi bara organiserar-

 415. -och inte har ett tydligt syfte
  och en diskussion om vad vi vill se.

 416. Det vi gör är att vi
  ändrar lärarnas förutsättningar.

 417. Ska lärare använda den tiden
  på bästa sätt-

 418. -måste de diskutera vad de gör
  med helt nya förutsättningar.

 419. Risken är annars att de undervisar
  som vanligt medan den andra går runt.

 420. Det blir lite bättre studiero, men i
  övrigt stärker vi inte kvaliteten.

 421. Men får man helt nya förutsättningar-

 422. -att planera, genomföra
  och följa upp en undervisning-

 423. -då ges det otroliga möjligheter
  att också utveckla kvaliteten.

 424. Det finns massor med exempel på
  hur undervisningen har utvecklats.

 425. Framför allt språk- och
  kunskapsutvecklande, och också...

 426. ...mer kvalitet genom anpassningar.
  Men man måste veta vad man ska göra-

 427. -man måste ha en skolledning
  som följer upp...

 428. Det sker inte av sig självt.

 429. Riktlinjer har jag pratat om.

 430. Jag tänker
  att vi har ett svårt arbete.

 431. Ingen anledning att krångla till det.

 432. Det finns riktlinjer från Skolverket.

 433. Vi har utarbetat riktlinjer,
  styrdokument, stöd och mallar.

 434. Min förväntan
  är att alla skolor följer dem.

 435. Om man inte har kommit på nåt bättre.

 436. Då ska vi naturligtvis ta över det
  till samtliga skolor.

 437. Det är en ram att utgå ifrån-

 438. -och det skapar förutsättningar
  för att lära av varandra.

 439. Lite kort om våra resultat.

 440. Vi har höjt meritvärdet.

 441. Generellt har vi höjt det
  sex år i rad för årskurs nio.

 442. Det känns bra. Jag ser det som bevis.

 443. Jakten är inte poängen.
  Jakten är kvaliteten.

 444. Poängen är en effekt av att vi
  stärker kvaliteten. Det är viktigt.

 445. Vi har höjt resultaten sex år i rad
  i Södertälje.

 446. Tittar man på elever med svensk
  bakgrund - föräldrar födda i Sverige-

 447. -har meritvärdet gått
  från 205 poäng 2011-

 448. -till 235 nu senast.

 449. Riket ligger på 237. Det känns bra.

 450. Tittar man på elever med en utländsk
  bakgrund men födda i Sverige...

 451. Föräldrarna har utländsk bakgrund.

 452. Där har vi ökat från 206 till 233.

 453. Det är inte så stor skillnad längre
  på den här gruppen.

 454. Det känns extra bra.

 455. Att båda grupperna ökar,
  men att skillnaden minskar.

 456. Det tycker jag är bra.

 457. Tittar vi på elever med utländsk
  bakgrund som är födda utomlands-

 458. -har den ökat från 146 år 2011
  till 195.

 459. Här hittar jag inte
  motsvarande siffra för riket.

 460. Det finns mycket
  som pekar på en positiv utveckling.

 461. Nu måste jag skynda mig. Meritvärdet
  har ökat de senaste fyra åren.

 462. Parallellt har andelen nyanlända
  sen fyra år tillbaka också ökat.

 463. Det är också viktigt. En hel del av
  våra nyanlända presterar imponerande.

 464. Jag tänker att jag ska avsluta med...

 465. ...en liten episod.

 466. Framgångsfaktorerna
  är att vi har en tydlig styrning.

 467. Att vi hela tiden är tydliga med
  vad vi vill åstadkomma-

 468. -och att vi ständigt följer upp det.

 469. Ständigt nyfikna.

 470. Juni 2016, i somras. Vi hade för
  första gången en stipendieutdelning-

 471. -för elever som har gjort
  särskilt imponerande prestationer.

 472. Nu pratar jag inte om elever
  som har nått absolut max meritvärde.

 473. Det finns en mängd exempel på
  imponerande prestationer.

 474. Rektorerna från våra skolor
  fick skriva en motiveringstext-

 475. -till varför just de här eleverna
  borde få stipendium på kommunal nivå.

 476. Sex elever prioriterades.

 477. Det är några dagar före avslutningen
  och vi har utdelningen i stadshuset.

 478. Det är högtidligt.
  Vi har blommor, massmedia är där...

 479. Vi har en stor papperscheck, vi har
  tårta. Föräldrarna är också inbjudna.

 480. Vårt kommunalråd fanns med.

 481. Jag kommer att nämna två elever.
  Den ena är en flicka i årskurs nio-

 482. -från Hovsjöskolan.

 483. Hon har varit drygt två år i Sverige.
  Hon kom från Syrien.

 484. Pojken i årskurs nio från Vasaskolan-

 485. -har varit knappt två år här.
  Han kom från Syrien.

 486. Nu står de här och ska få stipendium
  med fyra andra elever-

 487. -för en imponerande prestation
  när de slutar grundskolan.

 488. Det visar sig att de här två eleverna
  känner varandra.

 489. De har gått i samma klass
  i sex år i Syrien.

 490. Det blir så häftigt.

 491. Flickan från Hovsjöskolan har
  fortfarande kontakt med sin lärare-

 492. -som de hade i Syrien, på Facebook.

 493. Så vi tog ett kort på de här eleverna
  med blommor och tårtor-

 494. -och skickade till läraren.

 495. Den läraren ska känna sig proppstolt
  över vilket arbete som de har gjort.

 496. De två eleverna ska känna sig extremt
  stolta över ansvaret de tagit-

 497. -i resan som de har varit med om.
  De går ut med fantastiska resultat.

 498. Lärarna som har mött de två eleverna-

 499. -ska känna sig stolta
  över att ha haft höga förväntningar-

 500. -och gett eleverna förutsättningar.

 501. Det var en av de bättre dagarna som
  verksamhetschef i Södertälje. Tack.

 502. Textning: Petra Vancea
  www.btistudios.se

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framgångsfaktorer för en bättre skolstart

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Södertälje kommun har förbättrat sina skolresultat samtidigt som antalet nyanlända elever legat högt. Verksamhetschefen Monica Sonde berättar här om flera framgångsfaktorer som varit avgörande. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ämnesord:
Inkluderande utbildning, Invandrarelever, Mångfald i skolan, Skolan, Skolutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Framgångsfaktorer för en bättre skolstart

Södertälje kommun har förbättrat sina skolresultat samtidigt som antalet nyanlända elever legat högt. Verksamhetschefen Monica Sonde berättar här om flera framgångsfaktorer som varit avgörande. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Nytänkande och samarbete gav resultat

Rektorn Caj Stigson och läraren Helena Baardh från Åsedaskolan i Uppvidinge berättar om sin resa mot ett mer professionellt mottagande av nyanlända elever. En viktig framgångsfaktor i deras arbete har varit att noggrant kartlägga den nyanlända elevens kunskapsstatus. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Bättre och snabbare integration i skolan

Mats Wennerholm från Skolverket berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Ska skolan klara ett stort mottagande går det inte att jobba på som vanligt. Det krävs både nytänkande och uppfinningsrikedom, menar Mats Wennerholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Hur bemöter man elever med trauma?

Genom att på ett lyhört sätt försöka förstå var i sin flyktprocess eleven befinner sig så går det att professionellt stödja elever som drabbats av trauma, menar psykologen Anna Herbert. Själv har hon erfarenhet av en dramatisk flykt från Iran som ung. Det tog tid innan jag förstod hur mycket den här händelsen påverkat mig, säger hon. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Från nyanländ till nyanställd lärare

I Stockholm finns idag ett 40-tal skolor som valt att ta emot nyanlända lärare med en utländsk lärarexamen. De här lärarna tillför enormt mycket. På min skola är det här det bästa som hänt, att vi fått nya kollegor med andra erfarenheter, menar Jenny Stanser, rektor på Blommensbergsskolan i Stockholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Kollegial samverkan i lärarlaget

Projektledaren Josefin Nilsson har nyligen fått pris för sitt arbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Främst har jag riktat in mig på skolledare för den här gruppen är central för att ett förändringsarbete skall fungera på ett bra sätt, berättar hon. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Samverkan

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Hela skolans angelägenhet

Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar.