Titta

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Om UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

En konferens om nyanlända elever. Här får du som lärare och skolpersonal lära dig mer om hur det kan gå till att förankra ett helhetstänk i lärarlaget och skapa en röd tråd i undervisningen. Du får också veta hur man på ett bra sätt kommer igång med en traumamedveten pedagogik i skolmiljön. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever : Bättre och snabbare integration i skolanDela
 1. Det är intressant.
  Vi var ett utvandrarland.

 2. Vi blev ett land
  som tog emot människor.

 3. Nu är vi beroende av nya människor-

 4. -eftersom vi blir bara äldre och
  behöver många som tar hand om oss.

 5. Tack för den här möjligheten
  att få delge er alla-

 6. -vad vi jobbar med just nu
  på Skolverket-

 7. -kring nyanlända elever
  och deras undervisning-

 8. -och hur vi ska höja kvaliteten
  i den verksamheten.

 9. Vi har haft ett stort mottagande
  och har också ett stort åtagande-

 10. -att hantera alla ungdomar och barn
  som finns i våra verksamheter.

 11. Jag tänkte att i dag ska ni
  få höra en del-

 12. -om det arbete som vi har-

 13. -tillsammans med
  ett antal utvalda kommuner-

 14. -för att försöka utveckla
  det lokala arbetet-

 15. -med undervisningen av de nyanlända.

 16. Det här knyter an till
  det Uppvidinge berättade om-

 17. -hur de har arbetat
  med sitt utvecklingsarbete-

 18. -och det som Monica från Södertälje
  pratade om.

 19. Här har båda nämnt att det är viktigt
  att se över sin organisation.

 20. Att man ser vilka möjligheter
  och problem som finns-

 21. -för att förbättra arbetet
  och undervisningen för eleverna.

 22. Jag ska ge exempel på hur vi
  och några kommuner arbetar just nu-

 23. -och vilka insatser de prioriterar.
  När de gör en översyn-

 24. -och får en ordentlig analys
  av vad de har för utmaningar-

 25. -vad är det då man kan prioritera?
  Det kommer jag att prata mest om.

 26. Men inledningsvis: det här är ju inte
  nåt helt nytt för oss.

 27. Vi har en bra beredskap
  i det svenska skolsystemet-

 28. -för att ta emot elever
  som kommer nyanlända-

 29. -alltså från ett annat språkområde.

 30. Vi har sen 40-talet haft
  arbetskrafts- och flyktinginvandring.

 31. Framför allt finsktalande föräldrar
  ställde tidigt krav:

 32. "Vi vill att det ska finnas
  en undervisning i finska."

 33. Det spred sig och blev modersmåls-
  undervisning redan från 60-talet.

 34. Det här är vi jätteglada för i dag,
  för i skolsystemet finns det-

 35. -en upparbetad kunskap-

 36. -och en lärarkår
  som kan erbjuda studiehandledning-

 37. -och länka in nya människor som kan
  erbjuda modersmålsundervisning.

 38. Den här bilden
  tycker jag är intressant.

 39. Vi var ett utvandrarland,
  vi blev ett land som tog emot.

 40. Nu är vi beroende av nya människor-

 41. -eftersom vi blir bara äldre och
  behöver många som tar hand om oss.

 42. Det skulle inte räcka till om det
  bara var människor som fanns här.

 43. Vi behöver ett inflöde av människor.

 44. Det här är nånting som är
  så naturligt och klart för alla-

 45. -att det ska vara så här.

 46. Men vi har ju hört både av Monica
  och av Uppvidinge-

 47. -att det ställer särskilda krav
  på verksamheter-

 48. -för att kunna ta emot alla elever-

 49. -och ge dem samma möjligheter.

 50. Vad innebär det egentligen,
  att man säger det här?

 51. Det är en sån självklarhet,
  men vad innebär det?

 52. Det innebär att man måste göra
  anpassningar i sin verksamhet.

 53. Det går inte att rulla på.
  Man måste finna nya vägar-

 54. -och erbjuda alternativa vägar.
  Det gäller framför allt...

 55. Eleverna ska ha undervisning
  och det i alla ämnen.

 56. Eleverna ska ha rätt till elevvård-

 57. -de ska ha rätt till
  studie- och yrkesvägledning.

 58. Alla de här utmaningarna som kommer-

 59. -när man har elever
  som inte har svenska som modersmål.

 60. Man måste fundera på
  att organisera sig-

 61. -för att det här ska bli möjligt.

 62. Och...

 63. Det här är ju...

 64. När man kommer som nyanländ elev
  till Sverige är det en jätteutmaning.

 65. Egentligen
  en ganska besvärande situation.

 66. På tv i går visade de från
  de svenska familjerna som flyttar ut.

 67. Vi får följa en familj på Grönland-

 68. -och två barn som sitter i en skola
  och hänger över bänken-

 69. -och säger: "Det går inte.
  Jag förstår inte ett ord."

 70. Det är precis den situationen
  barnen möter.

 71. Där hade de inte gjort anpassningar-

 72. -men här har vi en förberedelse
  och ett ganska långtgående arbete-

 73. -så vi ska kunna göra anpassningar
  som hjälper eleverna att lyckas.

 74. Det här är det vi har
  att förhålla oss till.

 75. Lagstiftningen har förstärkts
  kring undervisning för nyanlända-

 76. -och det är ju också en effekt av
  att vi har jobbat med frågan länge.

 77. Vi har också i dag en möjlighet
  att kunna erbjuda de här sakerna-

 78. -som lagstiftningen säger.

 79. Kartläggningsmaterialet har berömts
  flera gånger i dag.

 80. Det kan jag bara stryka under.

 81. Det är nånting
  som vi har efterfrågat länge.

 82. Nu är det ett kraftfullt verktyg-

 83. -men det är inte självgående,
  utan kräver fortsatt arbete lokalt-

 84. -att man skaffar kunskap om det
  och förstår hur man ska använda det.

 85. Vi kommer tillbaks till det.

 86. När regeringen-

 87. -år 2015, sommaren 2015,
  lämnade uppdrag till Skolverket-

 88. -att arbeta med och höja
  utbildningens kvalitet för nyanlända-

 89. -var det en del i flera regerings-
  uppdrag som handlat om...

 90. 2012 kom uppdraget om kartläggning-

 91. -och 2015 kom uppdraget om
  att höja kvaliteten.

 92. Det innebar att Skolverket kunde
  arbeta aktivt med de här frågorna.

 93. Uppdraget, som det hanteras
  på Skolverket just nu-

 94. -är att vi har riktade insatser
  och generella insatser.

 95. Ni ser allihop
  de generella insatserna ute i landet.

 96. Där handlar det om till exempel
  det som finns på webben:

 97. Alla filmer, alla erbjudanden
  om kompetensutveckling och så...

 98. Det finns också i det här uppdraget-

 99. -hur vi tillsammans med ett antal
  utvalda kommuner-

 100. -gör det lokala utvecklingsarbetet-

 101. -för att förbättra kvaliteten
  på undervisningen för de nyanlända.

 102. Det finns lokala team
  ute hos de utvalda kommunerna-

 103. -men det finns också
  en grupp viktiga personer...

 104. Kanske några av er här
  har blivit utsedda att vara-

 105. -en kommunal samordnare för arbetet
  i just er kommun-

 106. -med de nyanlända elevernas lärande.

 107. Det är 270 kommuner
  som har anmält sig till det här-

 108. -och får ett statsbidrag
  för att en person-

 109. -en lärare eller en skolledare
  eller nån annan i kommunen-

 110. -ska kunna både få information
  kontinuerligt från Skolverket-

 111. -om vad som pågår och vad som
  kan vara fruktbart för arbetet-

 112. -får delta i ett nätverk
  via regionala utvecklingscenter-

 113. -dela erfarenheter
  med andra i regionen-

 114. -och dessutom har ett uppdrag att
  på hemmaplan börja ett analysarbete-

 115. -där man ser hur situationen ser ut
  och vad man behöver prioritera.

 116. Det är precis det som vi gör med de
  utvalda kommunerna.

 117. Samordnaren är en jätteviktig person
  i er kommun.

 118. Ta reda på vem den är, ta kontakt-

 119. -och stötta den personen
  så den kan göra sitt jobb.

 120. Den får stöd av RUP, som sagt.

 121. Det här stödet på webben
  är ju jätteviktigt-

 122. -för där finns uppgifter
  om allmänna råd-

 123. -och förutsättningarna för
  den verksamhet ni ska erbjuda.

 124. Där finns webbsidor...
  Den ser ut så här.

 125. "Nyanlända elevers skolgång".

 126. Där finns information om hur man kan
  organisera sin verksamhet.

 127. Exempel från olika kommuner
  och fristående...

 128. Det finns också en särskild plats
  som handlar om undervisning.

 129. Det finns olika webbkurser,
  fortbildningar på lärosäten-

 130. -erbjudanden om sånt och
  information om kommunala samordnare-

 131. -och om vilka statsbidrag
  som kan vara aktuella i sammanhanget.

 132. När det gäller statsbidrag-

 133. -är ju det en viktig möjlighet
  för staten-

 134. -att kunna prioritera och lyfta fram
  vissa områden man vill ska utvecklas.

 135. Det som vi ser är att statsbidrag
  kan vara väldigt fint att få-

 136. -men kan vara svårt
  att omsätta i en god användning.

 137. Det kan komma mycket pengar
  med kort varsel-

 138. -och på kort tid ska man genomföra
  en förändring i sin verksamhet.

 139. Från forskning om skolutveckling
  vet vi-

 140. -att de snabba greppen
  är oftast inte så framgångsrika-

 141. -utan man behöver stanna upp
  och titta på sin verksamhet-

 142. -fundera över vad man ska prioritera
  och sen därifrån sätta i gång.

 143. Man ska veta att en skola
  inte ligger oplanerad från dag ett-

 144. -utan den nya satsningen ska passa in
  i det som finns-

 145. -och kanske konkurrera med insatser
  som staten erbjudit tidigare.

 146. Att tro att man på nåt år ska kunna,
  med statsbidrag, förändra nånting-

 147. -det har visat sig vara
  ganska orealistiskt.

 148. Vi försöker i möjligaste mån-

 149. -vi som har möjlighet att diskutera-

 150. -att bromsa upp den statsbidragsflora
  som kommer-

 151. -och i stället försöker ha en dialog
  med huvudmännen-

 152. -om hur medlen ska användas.

 153. Det är det som det här arbetet
  med de utvalda kommunerna handlar om.

 154. Webbsidan är central för att
  ni ska hitta det jag har pratat om.

 155. De här utvalda kommunerna
  och stödet som jag pratar om-

 156. -att Skolverket vill ge
  de kommunerna-

 157. -ser i dag ut på följande sätt.

 158. Vi har alltså fått,
  i regeringsuppdraget, uppgift-

 159. -att ta kontakt med huvudmän
  ute i landet-

 160. -som har tagit emot många elever-

 161. -i relation till
  sin tidigare verksamhet.

 162. Om en kommun har haft tusen elever
  och tar emot 300 nyanlända-

 163. -har man uppemot 30 procent,
  en ganska stor andel.

 164. Då kan man komma att bli föremål
  för det här erbjudandet.

 165. Har man också tagit emot många elever
  som kommer sent in i skolan-

 166. -faller man också ut i urvalet
  och kommer att få erbjudandet.

 167. Vi började med tjugo kommuner
  vårterminen 2016-

 168. -och sen fortsätter vi,
  en termin i taget, och fyller på.

 169. Vi hoppas kunna nå
  uppemot 100 huvudmän-

 170. -under den här tiden
  som regeringsuppdraget finns.

 171. Det kan komma att förlängas,
  så vi kan jobba med fler av er.

 172. Det här urvalet...

 173. ...har alltså varit,
  det första 2016, det andra...

 174. ...och nu är vi inne på urval tre,
  som startar vårterminen 2017.

 175. Det fortsätter sen på det här sättet,
  som jag sa.

 176. Arbetsgången för hur man gör-

 177. -kan vara intressant för er,
  inte bara för att se hur vi jobbar-

 178. -utan hur skulle man kunna tänka
  på hemmaplan.

 179. Om vi bestämmer oss, som Monica sa,
  att i Södertälje...

 180. "Nej, det ser inte bra ut.
  Vi behöver ett omtag."

 181. "Vi behöver ta ett rejält grepp om
  hur vi arbetar med de nyanlända."

 182. Då kan det här jag presenterar nu
  vara en möjlig tankemodell för er-

 183. -att göra även på hemmaplan,
  kanske tillsammans med samordnaren.

 184. Det går ut ett erbjudande.
  Vi startar med en gemensam träff.

 185. Sen kommer nånting...

 186. Vi vill att man, på hemmaplan,
  ska utse en lokal arbetsgrupp-

 187. -som tar ansvar för
  den fortsatta nulägesbeskrivningen-

 188. -den fortsatta analysen av nuläget-

 189. -och också börjar skriva på
  en åtgärdsplan.

 190. Det här räknar vi med att de behöver
  jobba med under hela vårterminen.

 191. Om man ska göra det här
  på vårterminen-

 192. -hur ska man få in en insats
  på hösten?

 193. Det funkar inte. Arbetet är upplagt
  på ytterligare ett år-

 194. -vilket gör att man
  under första terminen-

 195. -skaffar sig en bild och analyserar
  hur man ska gå vidare.

 196. Sen sätter man in insatser
  under de kommande tre terminerna-

 197. -för att göra ett utvecklingsarbete.
  Det behöver inte ta slut 2018-

 198. -men just den här modellen,
  där Skolverket driver arbetet-

 199. -eller är med och jobbar med det,
  det omfattar fyra terminer.

 200. Tillbaka. Tänk själva om ni ska göra
  ett omtag i er verksamhet.

 201. Räkna med att det tar mycket tid
  att skaffa en bild av er verksamhet.

 202. Att intervjua elever och lärare.

 203. Att skicka ut SWOT-analyser
  till alla arbetslag-

 204. -så de får beskriva vad de tycker
  är viktigt att utveckla.

 205. För att kunna ha diskussioner
  på alla nivåer i styrkedjan.

 206. Kunna förankra det som ska göras.
  Kunna få fram beslut...

 207. Det tar tid. Ha inte för bråttom.

 208. Avsätt ungefär en termin,
  det tror jag är rimligt.

 209. Och...

 210. Vilka personer eller aktörer
  är det man ser framför sig?

 211. Huvudmannen som har ansvar
  för verksamheten-

 212. -men de utser en lokal arbetsgrupp
  eller lokalt team-

 213. -som består av
  några centrala personer-

 214. -som ska kunna göra
  nulägesbeskrivningen och analysen-

 215. -och börja ta fram planer
  för åtgärder.

 216. De får inte vara många. Då är risken
  att man inte får till möten-

 217. -så det drar ut på tiden.

 218. Man behöver ha en stark kärna
  när man sätter i gång.

 219. Det lokala teamet måste hela tiden
  ha dialog med huvudmannen:

 220. Vad är det för arbete vi startar?
  Vad är det vi vill?

 221. Då är det också viktigt
  att ha ett mandat från huvudmannen-

 222. -i arbetsgruppen. Kanske en medlem
  som har ett lokalt mandat.

 223. Gruppen tar kontakt med verksamheten-

 224. -gör undersökningar för att se
  hur verksamheten fungerar.

 225. Hur är det när vi tar emot nyanlända?
  Lever vi upp till kraven?

 226. Får eleven undervisning
  i alla ämnen?

 227. Hur är det med elevhälsan?
  Hur är det med syv?

 228. Alla de här områdena.
  Hur möter vi föräldrar?

 229. På så sätt skaffar man sig
  en bred bild av verksamheten-

 230. -och ser var svagheterna finns.

 231. Det här måste ske i samarbete,
  givetvis.

 232. I det här fallet, där vi är med-

 233. -där träffar vi det lokala teamet
  och ställer påträngande frågor:

 234. "Hur vet ni det? Är ni säkra?"

 235. Är de inte det får de undersöka mera.

 236. På så sätt får man en kvalitativ bild
  av det som behöver åtgärdas.

 237. Eleverna är självklart med hela tiden
  och behöver frågas.

 238. Man behöver ha eleven i fokus
  när man funderar över-

 239. -vad de olika insatserna
  kommer att innebära.

 240. Exempel på ett lokalt team...
  Man behöver ha mandat och acceptans-

 241. -från förvaltning och huvudmannen
  för att det här ska bli nånting.

 242. Det finns alldeles för många
  duktiga pedagoger-

 243. -som brinner för att det ska
  bli bättre för de nyanlända...

 244. Har man inte med sig hela styrkedjan-

 245. -är det väldigt svårt att driva
  nåt långsiktigt utvecklingsarbete.

 246. Här är ett exempel på
  ett lokalt team:

 247. Det är skolchef,
  förstelärare, rektor...

 248. Om ni tänker ha ett sånt här arbete,
  försök att inte ha kärnan för stor-

 249. -för då är risken att det är svårt
  att få till möten-

 250. -och det blir långa ledtider.

 251. Den sista var fem: två förstelärare,
  en kvalitetsutvecklare-

 252. -folk från elevhälsa
  och politisk nämnd.

 253. Det är alldeles fantastiskt om man
  kan få en politiker med i arbetet-

 254. -men det är inte alltid lätt.

 255. När man sätter i gång
  behöver man struktur för arbetet.

 256. Då är det viktigt att veta att
  huvudmannen ansvarar för vissa delar-

 257. -det lokala teamet ansvarar för andra
  och i det här fallet är vi med.

 258. Då måste vi vara tydliga med
  vad vi ska göra och inte.

 259. Det kopplar tillbaka till det som
  nämns från Södertälje och Uppvidinge:

 260. Vikten av tydlighet,
  så att man inte bara förväntar sig-

 261. -och det blir dolda uppdrag
  som alla är missnöjda med.

 262. Försök att vara så tydliga...

 263. Det här med mallar och sånt
  är också viktigt-

 264. -men jag tänkte på det,
  när frågan kom tidigare:

 265. "Kan vi få se
  er mall från Södertälje?"

 266. Visst kan man titta på den
  som nån sorts referens-

 267. -men det viktiga i det här
  och det som är det här arbetet-

 268. -är att se över sin egen situation.

 269. Att se lokala förutsättningar,
  möjligheter och hinder-

 270. -och utifrån dem börja fundera över
  vad för mall man ska ha.

 271. Det är lätt att ta av vad andra gör,
  men det fungerar inte.

 272. Man behöver göra det här arbetet
  på hemmaplan.

 273. Det vi gör, tillsammans med
  samordnare och de lokala teamen...

 274. Samordnarna får med sig ett verktyg
  från Skolverket-

 275. -som handlar om nulägesanalys.

 276. Den här nulägesanalysen utgår från
  de allmänna råden och kraven i dem.

 277. Med hjälp av den kan samordnaren
  försöka skaffa sig en nulägesbild.

 278. Tillsammans med sina nätverk
  utvecklar de sina nulägesanalyser.

 279. När vi jobbar med de kommuner
  vi har riktade satsningar hos-

 280. -använder vi det här stödet,
  som är lite mer långtgående-

 281. -och kan ge oss en hjälp-

 282. -att få
  en tydligare nulägesbeskrivning.

 283. Vad det vi letar efter?
  Vad är det vi tittar på?

 284. Jo, vi vill att man ska göra
  en beskrivning av nuläget-

 285. -och att man i beskrivningen
  inte bara ska tänka på-

 286. -hur fungerar det
  i förberedelseklass-

 287. -utan att man tittar på både
  hur det ser ut för enskilda elever-

 288. -hur ser det ut i skolan,
  på de olika skolformerna-

 289. -och på huvudmannanivå.

 290. Vad finns
  för resursfördelningssystem?

 291. Vad har man för möjligheter
  att kunna anställa personal?

 292. Alla de olika nivåerna
  behöver man titta på.

 293. Sen följer man kvalitetshjulet,
  där man då...

 294. När man har en bra beskrivning
  börjar man titta på-

 295. -vad vill vi och hur ska vi nå dit?

 296. Från nuläget börjar man formulera
  idéer om hur man ska nå fram dit.

 297. För att nå fram
  behöver man göra saker.

 298. Då är man i det tredje fältet.

 299. På individ-, process-
  och strukturnivå-

 300. -börjar man planera olika insatser.

 301. Det kan vara kompetensutveckling,
  att stärka sin organisation-

 302. -eller handledning.
  Ja, vi kommer till det.

 303. Men allting hänger ihop.

 304. Om man till exempel,
  som nån nämnde tidigare i dag-

 305. -vill förbättra
  studiehandledningen i kommunen...

 306. Ja, med hjälp av nulägesbeskrivningen
  på olika nivåer i system och skola-

 307. -kan man börja se
  var bristerna finns. Sen säger man:

 308. "Vi vill sätta in mer studie-
  handledningar i skolans arbete."

 309. "I processen där individen finns.
  Vi behöver fler studiehandledare."

 310. Vad krävs då? Då krävs
  att man från förvaltningsnivå-

 311. -är beredd att sätta in resurser
  för att skapa rätt förutsättningar.

 312. Man måste ha en organisation
  som kan handleda studiehandledarna-

 313. -så de är på rätt plats,
  med rätt kompetens.

 314. De behöver kompetensutveckling.
  Då behövs också resurser.

 315. Rektor på de olika skolorna
  behöver involveras-

 316. -för att studiehandledarna
  ska tas emot och stöttas-

 317. -så de ska kunna göra
  ett bra arbete med lärarna.

 318. Att säga "vi behöver
  förbättra studiehandledning"-

 319. -innebär en massa olika saker
  på olika nivåer i systemet.

 320. Det är därför det är så viktigt
  att man synliggör alla stegen-

 321. -och problemen och möjligheterna,
  så insatsen håller över tid.

 322. När vi jobbar med våra kommuner-

 323. -är det de här stegen vi går igenom.

 324. Det blir lite repetition
  av det jag har sagt innan.

 325. Jag säger det inte,
  utan klickar fram.

 326. När vi har beskrivningen
  är det problemen...

 327. Det här inte bara utvecklingsområden,
  utan faktiskt problemområden.

 328. Man kan göra antaganden om orsaker.
  Om man gör ett antagande-

 329. -och ser att det här vet vi inte.
  "Hur har vi fått reda på det här?"

 330. Då kanske man måste gå tillbaka igen
  till beskrivningen-

 331. -och ytterligare förstärka
  sin kunskap.

 332. Vi vill inte ha ett utvecklingsarbete
  som leder åt fel håll.

 333. Då får vi inte ha för bråttom.

 334. "Vi hade hoppats att vi skulle
  få klart det för nämnden"-

 335. -"men de får ta det vid nästa möte,
  för vi måste veta det här."

 336. När det gäller insatser
  är det återigen...

 337. Det är inte bara att säga
  "vi behöver kompetensutveckling".

 338. Vad är det den kompetensutvecklingen
  ska leda till?

 339. Vad är det, på lång sikt,
  vi vill se ute i verksamheten?

 340. Leder kompetensutvecklingen till det,
  eller måste vi komplettera den-

 341. -med nåt uppföljningsarbete?
  Behöver vi avsätta tid för det?

 342. Behöver vi avsätta tid
  för att lärarna ska kunna delta?

 343. Det är såna frågor
  som snabbt blir väldigt aktuella.

 344. Det kommer ibland förslag:
  "Vi vill åka på konferens."

 345. "Vad trevligt.
  Var och vad kostar det?"

 346. "Men åk ni. Det är säkert bra."

 347. Hur mycket har ni, innan ni kom hit,
  förankrat att ni skulle komma hit?

 348. Vet era kollegor att ni ska åka hit
  och vad de kan få ut av det?

 349. Har ni planerat
  hur ni ska dela med er?

 350. Har ni sett till att det finns tid
  för att göra det och för att lyssna?

 351. De frågorna ska man ha med sig.
  Annars blir det bara ett bloss.

 352. Jag säger inte att det här är det.

 353. Jag tror att det är viktigt
  att man får dela erfarenheter-

 354. -men det får inte stanna med det.
  Fortsätt och tänk:

 355. "Hur ska jag förmedla det här
  till mina kollegor?"

 356. Det var precis det jag sa.

 357. Utvecklingsområden...

 358. Ja, då kommer vi lite grann in på:
  vad är det man prioriterar?

 359. Vad är möjligt att klämma in-

 360. -tillsammans med allt annat
  som ska hända inom det här området?

 361. Då vill man ju ha sånt som är kopplat
  till elevernas resultat-

 362. -och fokus på sånt som är möjligt.

 363. Man vill prioritera
  det man behöver göra först-

 364. -och än en gång:

 365. Hur ska det vi planerar att ta fäste
  i den verksamhet vi jobbar i?

 366. Det är nämligen inte alltid-

 367. -som ett problem har samma åtgärd
  eller samma lösning.

 368. Om vi tittar längst ut till vänster:

 369. De nyanlända eleverna får
  för lite undervisning.

 370. Det är tyvärr ett ganska vanligt
  problem för arbetet med nyanlända.

 371. Man har mycket svenska, men inte
  så mycket undervisning i alla ämnen.

 372. Det har de rätt till.

 373. Det kan vara att man inte har
  en tillräckligt stark organisation.

 374. Man har inte nog med ämneslärare
  i förberedelsegrupp-

 375. -eller möjlighet
  för direktintegrerade att delta-

 376. -för de har inte språket så starkt.

 377. Det är där problemet ligger.

 378. Då behöver man ha huvudmannen med
  för att få in organisatoriskt stöd.

 379. Det kan också vara så att
  de inte får undervisning därför att-

 380. -kunskaper om de nyanländas
  rättigheter är otillräcklig.

 381. Man har resurser, men man vet inte
  att det är nåt de har rätt till.

 382. Eller man har inte tydliga direktiv
  från skolledning-

 383. -att det här ska faktiskt göras.

 384. Ja, då är det nån form
  av kompetensutveckling-

 385. -och implementering av allmänna råd
  som behövs.

 386. Då är det
  där man behöver sätta in krafterna.

 387. Eller... De får inte undervisningar
  för att attityder skapar motstånd.

 388. Det finns ett inbyggt motstånd
  nånstans bland lärarna:

 389. "Nej, men svenska måste komma före
  allt annat."

 390. "De kan vänta med det andra.
  Det får de när de kan svenska."

 391. "De ska ha undervisning på svenska
  och bedömas på svenska i alla ämnen."

 392. "Vi kan inte..." Ja, ni hör.

 393. Den typen av argumentation
  måste man hantera-

 394. -och då kan det vara
  värdegrundsarbete man behöver göra.

 395. Man behöver kanske skaffa influenser
  från andra skolor om hur de jobbar-

 396. -för att man ska kunna
  jobba med de här frågorna.

 397. Ett annat problem
  som innebär olika saker-

 398. -är att undervisningen inte anpassas
  i tillräcklig grad-

 399. -till de nyanlända elevernas behov.

 400. Det kan vara som vi har sagt innan-

 401. -att det språkutvecklande arbets-
  sättet har man inte tagit till sig-

 402. -utan man fortsätter som tidigare-

 403. -och eleverna får försöka klara sig
  så gott de kan.

 404. Lärarna kanske inte har kompetens-

 405. -om att man kan undervisa på
  ett kompletterande sätt-

 406. -när man har en blandad målgrupp
  i sin klass.

 407. Då behöver man kompetensutveckling
  kring språkutvecklande arbete.

 408. Det kanske är så att huvudmannen inte
  är tillräckligt insatt.

 409. Ja, då behöver de kunskap
  om de här möjligheterna-

 410. -för att de ska låta lärare
  och skolledare delta i utbildningar.

 411. Att man driver ett sånt arbete.

 412. Det kanske saknas
  organisatoriska förutsättningar.

 413. Då behöver huvudman och rektor
  ha stöd-

 414. -för att kunna ordna
  så de här bitarna faller på plats.

 415. När man jobbar med-

 416. -att skaffa en bild av nuläget-

 417. -och man ser de olika problemområdena
  och man jobbar med dem-

 418. -är det viktigt att tänka
  att man har strukturer på plats-

 419. -som man kan ta vara på.

 420. Nån nämnde tidigare att Mattelyftet
  hade öppnat ögonen för lärarna-

 421. -om hur man kunde arbeta kollegialt
  och utveckla sin undervisning.

 422. Läslyftet har ju många delar-

 423. -som är användbara för alla elevers
  läs- och skrivutveckling.

 424. Nu kommer
  ytterligare moduler i Läslyftet-

 425. -som kommer att beröra
  nyanlända elever och deras lärande.

 426. Har man jobbat med Läslyftet
  och har det som fungerande struktur-

 427. -då finns kanske ingen anledning
  att gå på kurs i sånt arbete-

 428. -utan man kan på hemmaplan
  jobba in de här modulerna-

 429. -kring nyanlända elevers lärande,
  inom ramen för Läslyftet.

 430. Eller man har andra lärdomar
  man kan bygga vidare på.

 431. De ska man givetvis ta vara på-

 432. -för det stora problemet är
  om man försöker klämma in för mycket-

 433. -på för kort tid.

 434. Då får man det här motståndet.
  "Nu hinner vi inte med!"

 435. Så fort man har fått det motståndet
  och ändå trycker på-

 436. -då kommer inte det
  att bli nån utveckling av arbetet.

 437. När man har kommit till
  en tydlig bild-

 438. -och man har fått sina problem
  tydligt framskrivna-

 439. -och man faktiskt börjar se
  "det här skulle vi vilja åtgärda"-

 440. -då kommer ett antal förslag på
  vad man vill sätta in insatser kring.

 441. Då gäller det att kunna prioritera.

 442. Det får inte tränga ut eller komma
  i konflikt med sånt som måste göras.

 443. Det ska ges utrymme för.
  Vilka förutsättningar behövs?

 444. Vad krävs av organisationen för att
  man ska få åtgärderna på plats?

 445. Man får en realistisk bild över
  de förslag som man lägger.

 446. Det kan annars bli: "Wow, vi har
  tio saker vi vill göra på en gång!"

 447. "Kompetensutveckling
  för alla lärare."

 448. "De ska läsa de här böckerna.
  Vi ska vara med där och där."

 449. Sen finns ingen realism i det.

 450. Då kommer det att falla
  av den anledningen.

 451. Titta i stället mer på
  vad som redan finns-

 452. -och bygg på det.

 453. När det finns hinder: ta dem,
  jobba med dem på olika nivåer-

 454. -för att kunna gå runt dem
  eller bryta bort dem.

 455. Hela tiden kommer man tillbaka
  till de olika delarna:

 456. Vem tar ansvar
  för att det blir gjort?

 457. Och hur får vi en delaktighet?

 458. Om man bestämmer sig på förvaltningen
  med det lokala teamet:

 459. "Jo, vi vill ha en jättebred satsning
  på språkutveckling för alla lärare."

 460. Går man ut och säger
  "det blir en kurs i höst"-

 461. -då kommer man
  att möta motstånd direkt.

 462. Man måste, innan man kommer dit,
  börja prata med sina kollegor:

 463. "Vi planerar för att...
  Vad tycker ni om det?"

 464. Att man involverar sina kollegor.

 465. Då har man goda förutsättningar
  för att de åtgärder man väljer-

 466. -faktiskt kommer att bli verklighet.

 467. Då kommer vi in på pudelns kärna.
  Vad är det för nånting...

 468. Om vi tittar på kommunerna
  vi jobbar med...

 469. Just nu är det alltså 40 kommuner
  som har börjat skriva åtgärdsplaner-

 470. -och som vill ha insatser för att
  utveckla arbete med nyanlända.

 471. Vad är det för typ av insatser
  som man vill genomföra?

 472. Det kopplar till det
  jag har sagt innan-

 473. -men vi kan väl titta på den här
  tillsammans en stund.

 474. Ni ser i det bruna fältet
  uppe till vänster-

 475. -insatser på huvudmannanivå
  som utvecklar organisationen-

 476. -och det systematiska
  kvalitetsarbetet kring nyanlända.

 477. Där har man bland annat föreslagit-

 478. -att man vill ha
  handledning för förvaltningen.

 479. Man vill ha in extern konsult.

 480. Man ser själv att man,
  i arbetet med de nyanlända eleverna-

 481. -behöver förstärka sin organisation
  och ansvarsfördelningen-

 482. -kring hur arbetet ska bedrivas
  och hur fortsatt utveckling ska ske.

 483. Man säger på huvudmannanivå också
  att man vill-

 484. -göra insatser för att ta fram
  planer, riktlinjer och mallar.

 485. Man behöver kanske förstärka
  med en eller två personer-

 486. -som kan driva arbetet.

 487. Man vill bli bättre på
  att följa upp elevernas resultat.

 488. De nyanlända elevernas resultat,
  i det här fallet.

 489. Monica berättade hur viktigt det är
  att kunna följa eleverna.

 490. Hon visade siffror på
  hur måluppfyllelsen hade ökat-

 491. -men det finns inte-

 492. -nåt enkelt råd att ge-

 493. -hur ni i er kommun ska följa
  de nyanlända elevernas utveckling-

 494. -förutom vilka betyg de får.
  Det finns det ju system för.

 495. Monica pratade om att
  använda kartläggningen som verktyg-

 496. -och sen, på nåt sätt,
  ha avstämningsstationer.

 497. Kartläggningen är ju färskvara.

 498. Eleven går i skola i ett halvår,
  sen behövs en annan kartläggning.

 499. Hur skulle man bygga upp ett system
  där man gör en kartläggning-

 500. -och där man gör avstämningar,
  som man på nåt sätt kan dokumentera-

 501. -i ett uppföljningssystem.

 502. Jag har inte sett hittills
  nån färdig modell för det.

 503. Vi ska inte ha mallar till allt.
  Vi själva behöver tänka:

 504. "Vad är det vi behöver veta
  för att utveckla vår verksamhet?"

 505. Då kan kartläggningen vara ett sätt,
  men det kan finnas andra stationer.

 506. När eleven går över
  från en förberedelsegrupp-

 507. -hur många ämnen deltar den i?
  Sen kan man se en progression.

 508. Jag tror att det där är nånting
  vi kommer att ha stor nytta av-

 509. -om vi kan skapa de strukturerna.
  Då ser vi var undervisningen brister.

 510. Var fungerar den bra?
  Hur kan vi lära av det?

 511. Systematiskt kvalitetsarbete.

 512. Insatser på rektor och ledningsgrupp.

 513. Där ser man möjligheter
  till handledning av nåt lärosäte.

 514. Man har pratat om att man vill,
  på skolnivå hos rektor-

 515. -utveckla organisationen
  på sin skola.

 516. Det har handlat om hur man jobbar
  med studiehandledarna som ambulerar.

 517. Hur möter vi dem? Hur ser vi till
  att lärarna får bra kontakt?

 518. Hur ser vi till att de får stöd, så
  det blir bra kvalitet för eleverna?

 519. Man pratar också om, för rektorer,
  utbildning i kartläggningen-

 520. -och hur man ska förstå kartläggning
  och använda den.

 521. Insatser på skolnivå för att utveckla
  kvaliteten på undervisningen.

 522. Det är, till exempel...
  Ska se om jag kan ta fram...

 523. Den där till höger, där nere.

 524. Utbildning i språkutvecklande arbete
  har kommit tillbaka-

 525. -men det är en jätteviktig möjlighet-

 526. -som vi behöver mer kompetens kring.

 527. Skua, eller språk- och
  kunskapsutvecklande arbete-

 528. -behövs fortbildning i
  och där satsas det ganska mycket-

 529. -för att förstärka den kunskapen.

 530. Man skickar folk på kurs
  till Nationellt centrum.

 531. Man får tillbaka personer
  som kan leda arbetet i kommunen.

 532. Man får också direkt riktade insatser
  av Nationellt centrum i sin kommun.

 533. Och...man vill också utveckla arbetet
  i förberedelseklass.

 534. Man vill ge stöd till dem
  som arbetar i förberedelseklass-

 535. -men man behöver också se till
  att inkludera fler lärare-

 536. -som jobbar i förberedelseklass.

 537. Man behöver göra tydligare steg
  för eleverna-

 538. -när de ska jobba i olika ämnen.

 539. Den översynen gäller i lika hög grad
  språkintroduktionen på gymnasiet.

 540. Det måste bli tydligare för eleverna-

 541. -vilka steg de ska ta
  för att se att de kommer framåt.

 542. Att de får undervisning i alla ämnen
  de behöver i det val de gör-

 543. -beroende på om det är yrkesprogram
  eller nationellt program-

 544. -eller om man har så lite tid kvar
  att det-

 545. -är Komvux eller SFI
  som man kommer emot.

 546. Det innebär att man behöver
  få en egen planering.

 547. Hur arbetar man
  på språkintroduktionen-

 548. -för att elevernas val ska bli
  så väl tillgodosedda som möjligt?

 549. Studiehandledning är nåt
  man vill utveckla.

 550. Kommunerna väljer att skicka studie-
  handledare på kompetensutveckling-

 551. -men man försöker också
  att inte bara låta dem åka på kurs-

 552. -utan ser till att det kommer med
  lärare, som parallellt deltar.

 553. Man har uppföljningen när
  studiehandledarna kommer tillbaka-

 554. -så att mellan studiehandledarnas
  träffar på lärosäten-

 555. -så har de tid för
  att arbeta med kursen på hemmaplan.

 556. Det blir en integration
  av deras kunskap-

 557. -samtidigt som de får stöd
  i sin kompetensutveckling.

 558. Man satsar på
  svenska som andraspråks-utveckling-

 559. -och på fortbildningen
  i kollegialt lärande.

 560. Det kan vara olika typer av övningar
  som man gör i skolan-

 561. -för att förbättra det här mötet
  och samarbetet mellan lärare.

 562. Okej, på skolnivå igen...

 563. För att
  förändra undervisningskulturen-

 564. -är det bland annat insatser
  för att förbättra föräldrasamverkan.

 565. Man vill jobba med interkulturell
  kunskap och värdegrundsarbete-

 566. -men där finns också satsningar på-

 567. -att utveckla stödet
  för användningen av IKT-

 568. -informations- och kunskapsteknologi.

 569. Det är ju ett väldigt starkt-

 570. -kompletterande verktyg-

 571. -som finns för elever
  som kommer med andra modersmål.

 572. Man vill också utveckla studie-
  och yrkesvägledarens kunskaper-

 573. -om hur man vägleder
  nyanlända elever.

 574. Där finns kompetensutveckling
  som de kan gå på.

 575. Man vill ge elevhälsans personal
  ökad kunskap-

 576. -om hur man kan kartlägga
  eller bedöma elevernas behov-

 577. -av de specialinsatser
  som de kan behöva.

 578. Det här är nånting som...

 579. Just elevhälsan menar ofta
  att man är underbemannad.

 580. Då är det inte en fråga
  om kompetensutveckling-

 581. -utan huvudmannen
  behöver förstärka verksamheten-

 582. -allra helst om de ska gå utbildning
  behöver man förstärka parallellt-

 583. -så de hinner gå utbildningen.

 584. Det är några bilder ifrån...

 585. ...det som vi har sett
  när vi har börjat jobba...

 586. ...med 40 kommuner runtom i landet
  som vill förbättra sin verksamhet.

 587. Det är den här typen av insatser
  som man planerar.

 588. De insatser som vi sätter plus för-

 589. -är såna som det finns
  vetenskaplig grund för-

 590. -som har tydlig koppling
  till problemen och har långsiktighet.

 591. Startar man ett arbete
  med språk- och kunskapsutvecklande-

 592. -vill vi se att man inte bara
  har kurs ett år framåt-

 593. -utan man vill se: "Hur ser ni till
  att det kan fortsätta?"

 594. "Hur avsätter ni tid?
  Hur finansieras det?"

 595. En idé om hur insatsen
  ska kunna få effekt-

 596. -och hur den ska synas
  och kunna följas upp.

 597. När man föreslår nånting
  ska man ha en plan för uppföljning.

 598. Att man hela tiden ska vara beredd...
  Omvärlden och kunskapen förändras-

 599. -alltså måste vi vara beredda
  att kunna ändra organisationen.

 600. Vi ser gärna att man använder
  insatser som finns från Skolverket:

 601. De nationella utvecklingsprogrammen
  och de kurser och material vi har.

 602. Det vi inte vill stötta
  från statens sida-

 603. -det är att man vill ha pengar
  till tjänster-

 604. -eller utökning av personal.
  Det är lite synd, kan man tycka.

 605. Man behöver personal
  för att göra arbetet-

 606. -och många har svårt
  att få tag på personal.

 607. Men det är huvudmannens ansvar.

 608. Där ska inte vi gå in
  från statens sida-

 609. -och lappa under nåt år,
  för att sen falla tillbaka.

 610. Är det så att man inte hinner med...

 611. Då är det huvudmannens ansvar
  att få reda på det och åtgärda det.

 612. Där försöker vi att inte gå in
  och ge statligt stöd till det.

 613. Vi vill helst inte se
  att man köper prylar...

 614. ...att man har
  för många insatser samtidigt...

 615. ...och att man satsar på för mycket
  på en gång.

 616. Ja, det här var ett försök
  att ge er en bild av-

 617. -hur vi samarbetar med kommuner.
  Ha med er den bilden hem-

 618. -och tänk: "Hur ska vi börja
  att se över vår organisation?"

 619. Tack!

 620. Text: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bättre och snabbare integration i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mats Wennerholm från Skolverket berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Ska skolan klara ett stort mottagande går det inte att jobba på som vanligt. Det krävs både nytänkande och uppfinningsrikedom, menar Mats Wennerholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Invandrarelever, Mångfald i skolan, Skolan, Skolutveckling, Undervisning, Utbildningspolitik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Framgångsfaktorer för en bättre skolstart

Södertälje kommun har förbättrat sina skolresultat samtidigt som antalet nyanlända elever legat högt. Verksamhetschefen Monica Sonde berättar här om flera framgångsfaktorer som varit avgörande. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Nytänkande och samarbete gav resultat

Rektorn Caj Stigson och läraren Helena Baardh från Åsedaskolan i Uppvidinge berättar om sin resa mot ett mer professionellt mottagande av nyanlända elever. En viktig framgångsfaktor i deras arbete har varit att noggrant kartlägga den nyanlända elevens kunskapsstatus. Inspelat den 1 februari 2017 på Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Bättre och snabbare integration i skolan

Mats Wennerholm från Skolverket berättar om vilka riktade insatser Skolverket gjort till kommuner som tagit emot många nyanlända elever. Ska skolan klara ett stort mottagande går det inte att jobba på som vanligt. Det krävs både nytänkande och uppfinningsrikedom, menar Mats Wennerholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Hur bemöter man elever med trauma?

Genom att på ett lyhört sätt försöka förstå var i sin flyktprocess eleven befinner sig så går det att professionellt stödja elever som drabbats av trauma, menar psykologen Anna Herbert. Själv har hon erfarenhet av en dramatisk flykt från Iran som ung. Det tog tid innan jag förstod hur mycket den här händelsen påverkat mig, säger hon. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Från nyanländ till nyanställd lärare

I Stockholm finns idag ett 40-tal skolor som valt att ta emot nyanlända lärare med en utländsk lärarexamen. De här lärarna tillför enormt mycket. På min skola är det här det bästa som hänt, att vi fått nya kollegor med andra erfarenheter, menar Jenny Stanser, rektor på Blommensbergsskolan i Stockholm. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum om nyanlända elever

Kollegial samverkan i lärarlaget

Projektledaren Josefin Nilsson har nyligen fått pris för sitt arbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Främst har jag riktat in mig på skolledare för den här gruppen är central för att ett förändringsarbete skall fungera på ett bra sätt, berättar hon. Inspelat den 1 februari på Folkets hus i Stockholm. Arrangör Integrationsforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Källkritik

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Processen

Hur får man lärare att dela med sig av sin kunskap till andra lärare? Och att jobba med skolutveckling så att den blir bestående och ständigt pågående? Det är processer som måste få ta tid och plats, enligt Lena Göthe, före detta lärare och rektor som numera helt ägnar sig åt skolutveckling. Det viktiga är att fokusera på lärandet snarare än läraren, för att nå de mål som satts upp.