Titta

UR Samtiden - ResearchED 2017

UR Samtiden - ResearchED 2017

Om UR Samtiden - ResearchED 2017

Föreläsningar från Researched leads network day som hölls på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge den 4 februari 2017. Arrangör: Researched.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2017 : En forskningsengagerad skolaDela
 1. Det riktiga problemet med det här-

 2. -är att lärare har fått svar på frågor
  som de inte har ställt.

 3. Jag jobbar på Wellington College-

 4. -som är en skola
  runt en timme utanför London.

 5. Jag ska prata om forskningsledare.

 6. Jag har lett forskningen på
  Wellington College i ungefär två år.

 7. Jag vill ta upp några utmaningar-

 8. -som man kan stöta på
  om man väljer att bli forskningsledare.

 9. Sen vill jag ta upp
  potentiella lösningar-

 10. -och titta på
  hur man rent praktiskt kan göra.

 11. Det finns vissa problem
  med forskningen i skolor.

 12. Jag tror inte att problemen är omöjliga.
  De saknar inte lösningar.

 13. Men vi måste vara ärliga
  angående var vi befinner oss-

 14. -vad gäller forskning och
  bevisanvändning i skolor.

 15. Det första problemet är
  att forskningen bara går åt ett håll.

 16. Den utförs mot lärare - inte av lärare.

 17. Under utbildningsforskningens
  långa historia har lärare...

 18. Det finns en utmärkt bok om
  lärarforskning, "Inside/outside".

 19. Den är svår
  att hitta i Europa men väldigt bra.

 20. Lärare har varit forskade på
  snarare än forskare.

 21. De har blivit objekt för studier.

 22. Forskning ingår inte
  i uppdraget för lärare-

 23. -åtminstone inte i Storbritannien -
  på samma sätt som för andra yrken.

 24. Det ingår i jobbet att vara involverad
  i forskningen, men inte för lärare.

 25. Man får en snabb introduktion
  till forskningen under ett år-

 26. -samtidigt som man försöker bli lärare.
  Det är allt.

 27. Vissa kanske blir doktorander
  eller är med i nåt program-

 28. -men för den stora majoriteten-

 29. -saknas den systematiska
  kopplingen till forskning.

 30. Så jag vill mena
  att det stora problemet här är-

 31. -är att lärare har fått svar på frågor
  som de inte har ställt.

 32. Det kanske handlar om hur
  surfplattor fungerar i klassrummet-

 33. -eller hur projektbaserat lärande
  fungerar. Lärstilar.

 34. Många av frågorna kom inte
  från klassrummen och lärarna.

 35. Så det kommer alltså saker utifrån
  som sen tvingas på lärarna.

 36. Så om frågorna kommer utifrån
  gör alltså även svaren det.

 37. Lärarna är inte aktiva deltagare-

 38. -i kunskapsskapandet kring läraryrket.

 39. En av frågorna
  som jag vill ställa i dag...

 40. ...är huruvida vi är ett professionellt
  yrke jämfört med andra...

 41. ...och är vi ett moget yrke, utifrån
  Douglas Carnines definition.

 42. Problemet är
  att man får en massa sånt här.

 43. När jag började undervisa
  fick jag veta...

 44. Universitet fick ofta kritik
  för att de använde sånt här.

 45. Det här kom från konsulter och
  specialister som kom in i skolan.

 46. Eftersom skolan inte hade regler kring
  det här... Vi saknade forskningsledare.

 47. Folk kom in och gav oss sånt här.

 48. Vi fick lära oss att göra lektionsplaner
  för olika lärstilar.

 49. Visuellt, auditivt
  och kinestetiskt lärande.

 50. Vi känner nog alla till VAK.

 51. Det här är
  Instutite for Learning Styles.

 52. Vi har de klassiska indelningarna
  i visuellt, auditivt och kinestetiskt.

 53. De saknar ordentligt stöd i forskningen.
  Det finns många problem med dem.

 54. Jag intresserade mig för haptiskt
  lärande, när känseln är viktig.

 55. Såna elever pillar ofta med saker.
  Men det roliga slutar inte där.

 56. Vi får även lära oss om personer
  som lär sig bäst med luktsinnets hjälp.

 57. Han kan ofta identifiera lukter.

 58. Det här är alltså
  den "olfaktoriska" eleven.

 59. Han tycker att lukterna hjälper honom
  att lära sig, otroligt nog.

 60. Det är svårt
  att tänka sig ett annat yrke...

 61. ...där såna här grejer
  hade varit så allmänt accepterade.

 62. Tom, Alex och jag får ofta höra...

 63. Vi har pratat om det här.

 64. Nån twittrar och berättar att det här
  tas upp på nån konferens.

 65. Jag tror att det är problemet.

 66. Den tredje stora grejen är det enorma
  avståndet mellan forskning och praktik.

 67. Det finns en massa bra forskning här,
  men sen har vi lärarna här borta.

 68. Det finns en enorm klyfta
  mellan de båda världarna.

 69. Återigen...

 70. Problemet som jag ser det är inte
  forskningen utan implementeringen.

 71. På vår utbildningsfestival i år
  såg jag en fascinerande diskussion-

 72. -med Dylan Wiliam och David Didau.

 73. De diskuterade bedömning av inlärning
  och huruvida den har lyckats.

 74. Dylan Wiliam sa...

 75. ...att han var missnöjd med
  hur den genomfördes ute i skolorna.

 76. Och ofta har bedömningen förändrats
  helt när den når klassrummen.

 77. Allt som återstår
  är en blek kopia av originaltanken.

 78. Så bedömningen i Storbritannien-

 79. -handlar ofta bara om att barnen vet
  vilken nivå de ligger på.

 80. Då blir bedömningen
  summativ snarare än formativ.

 81. Ett annat exempel är Carol Dwecks
  forskning kring dynamiskt mindset.

 82. Det finns trettio år
  av väletablerad forskning där.

 83. Jag vet att vissa ifrågasätter den nu,
  men hon har genomfört den.

 84. Och det är väl för övrigt väldigt bra
  att forskning kan uppdateras.

 85. Men i klassrummet ser det ut så här.
  Man har motivationsaffischer.

 86. Å ena sidan får eleverna i aulan höra-

 87. -att de ska tänka dynamiskt
  och inte statiskt-

 88. -men sen har de
  statiska mål på lektionerna.

 89. Så implementeringen av forskningen
  är ett stort problem.

 90. Den viktiga frågan
  man som forskare bör ställa sig-

 91. -är hur det faktiskt
  kommer att se ut i klassrummet.

 92. Man måste göra det mindre abstrakt
  och hitta praktiska exempel.

 93. Ett av de bästa exemplen på det
  som jag sett...

 94. ...är "Science of Learning" från
  organisationen Deans for Impact.

 95. Vilka är principerna för forskningen
  och hur ser det ut i klassrummet?

 96. Det är sånt vi borde bli bättre på.

 97. I Storbritannien är vi besatta av data.

 98. Jag vet inte hur det är här,
  men där är ansvarsskyldigheten stor.

 99. Tyvärr är datan
  inte alltid särskilt bra.

 100. Ibland gör vi oss skyldiga till...

 101. ...det så kallade McNamara-felslutet.

 102. Vi mäter det som är lätt att mäta
  och bortser från allt annat.

 103. Forskning handlar ofta om
  att försöka mäta det omätbara-

 104. -och beskriva det obeskrivliga.

 105. När man befinner sig i en kultur-

 106. -som bara vill mäta det enklaste
  så är det enormt problem.

 107. Rob Coe har en fantastisk bild-

 108. -där han tar upp dåliga indikatorer
  för inlärning.

 109. De flesta formulär för
  lektionsobservationer jag har sett...

 110. ...innehåller nånting om
  elevernas engagemang.

 111. Folk ser att eleverna är engagerade-

 112. -och tror då automatiskt
  att de lär sig mycket.

 113. Men Graham Nuthalls forskning visar
  att det inte tvunget är så.

 114. Han såg att upp till hälften
  av det som lärarna lärde ut-

 115. -kunde eleverna redan.

 116. Så även om de arbetar
  innebär inte det att de lär sig nåt.

 117. Vi lär oss nåt nytt, ja.

 118. Men om man övar på vad man
  redan kan är inte det att lära sig.

 119. Det femte problemet
  är kapacitet och tid.

 120. Vilken lärare har tid
  att läsa forskningstidskrifter-

 121. -eller böcker om forskning?

 122. Lärarnas arbetsbelastning
  har diskuterats mycket-

 123. -särskilt vad gäller rättning-

 124. -och den mängd rättning
  som lärare förväntas göra.

 125. Och om man då försöker
  introducera forskning i skolan-

 126. -är det extremt svårt
  att be lärarna avsätta den tiden.

 127. Därför måste man hitta ett över-
  gripande sätt att göra det här på.

 128. Jag tror att den senaste...
  Det här är kanske-

 129. -det mest akuta problemet,
  Semmelweis-reflexen.

 130. Ignaz Semmelweis
  var läkare i Wien 1846.

 131. På sjukhuset fanns
  två förlossningsavdelningar.

 132. Han insåg att spädbarnsdödligheten
  var mycket högre på den ena.

 133. Jag tror den låg på 16 procent.

 134. Han noterade
  att läkarna på den ena avdelningen-

 135. -förlöste barn med samma otvättade
  händer som de obducerade med.

 136. Hans teori var...

 137. ...att det på deras händer
  fanns "likpartiklar".

 138. Han bad vissa läkare tvätta händerna
  med en klorerad kalklösning.

 139. Då sjönk spädbarnsdödligheten
  till 1 procent.

 140. Han skrev en artikel om det här.

 141. Han hade gott om bevis, och han skrev
  och publicerade en artikel.

 142. Men inte ens när han publicerade
  artikeln trodde folk på honom.

 143. Det fanns en amerikansk läkare
  som tog väldigt illa vid sig.

 144. Han sa:

 145. "Läkare är gentlemän,
  och gentlemän har rena händer."

 146. Trots att man ger folk bevis...

 147. ...förkastar de instinktivt...

 148. ...sånt som bryter mot det
  som är etablerat inom skolan.

 149. Det finns mycket
  som går emot vedertagna sanningar-

 150. -men poängen med forskning
  är att dessa ska prövas.

 151. Det misstag som många gör
  inom utbildningsvärlden...

 152. ...är att de har en uppfattning,
  och så letar de efter bevis för den.

 153. Och det är
  ett väldigt problematiskt förfarande.

 154. Tom pratade om hur vi lever
  i post-sanningens ålder.

 155. Vi behöver nog mer än bara forskning
  för att övertyga folk.

 156. Jag ska ta upp
  lite av vad vi kan titta på.

 157. Men bevis räcker inte.
  Man måste övertyga folk.

 158. Det är ett jättestort problem.

 159. Det är värt att fråga sig
  om vi är ett professionellt yrke.

 160. Jag gillar
  det här citatet från Gene Glass.

 161. "Vissa tror att utbildningsforskning
  ska vara..."

 162. "...som ingenjörer som hittar
  den bästa vägen till Chicago..."

 163. "...men det handlar om personer som
  bråkar om vilken stad man ska till."

 164. Vi har inte kommit överens
  om färdriktningen.

 165. Inte ens inom skolor
  är vi alltid överens.

 166. Det finns en hel del spänningar.

 167. Så...

 168. Det här är sex problem
  som vi kan börja fundera på-

 169. -och beta av.

 170. Det jag vill göra är...

 171. ...att visa er vad som har
  funkat och inte funkat för mig.

 172. Och jag vill använda verkliga exempel.
  Ofta tenderar vi att vara abstrakta-

 173. -men jag vill försöka ge er
  praktiska exempel.

 174. Om man vill få in
  forskningen i sin skola-

 175. -så finns det vissa saker
  som är viktiga att tänka på.

 176. Det första man kan göra...
  är att skapa ett forskningscentrum.

 177. Det måste inte vara en byggnad,
  även om vissa skolor har gjort det.

 178. Det behöver inte tvunget
  vara en fysisk plats.

 179. Men vad det här låter en göra...

 180. ...är att interagera
  med liknande forskningscenter.

 181. Det är också en signal till skolan.

 182. Det finns många saker
  som ett forskningscenter bör göra.

 183. En viktig sak är att mobilisera bevis.

 184. Man samlar in bevis
  och delar med sig till personalen.

 185. Just nu är det nog
  det viktigaste som vi kan göra.

 186. Många skolor genomför forskning
  och har stora projekt.

 187. Ibland undrar jag om vi har
  ett gemensamt lingua franca-

 188. -eller gemensam kunskap
  om forskning.

 189. Det är verkligen viktigt.

 190. Man bör ha vissa saker i åtanke.

 191. Man bör utse en forskningsledare.

 192. Bör den personen sen
  vara med i ledningsgruppen-

 193. -eller ska den utgöra
  en självständig enhet på skolan?

 194. Det är väldigt viktigt att vederbörande
  har ett bra förhållande till personalen.

 195. Det där med bevis räcker inte.

 196. Man måste lyckas övertyga folk.

 197. Man bör beakta om forskningsledarna
  är med hela vägen.

 198. Jag har sett skolor
  som inleder tvåårsprojekt.

 199. Ett par skolor samarbetar-

 200. -men när den ansvariga byter jobb
  rinner allt ut i sanden.

 201. Det är en av många uppgifter
  för nån i ledningsgruppen-

 202. -och då är det lätt att det inte blir
  nåt. Så det bör man ha i åtanke.

 203. Ska forskningsledaren ha akademiska
  meriter? Den här är känslig.

 204. Några av de mest kunniga som jag
  känner till på det här området-

 205. -saknar en magisterexamen.

 206. Det är viktigt att tänka på,
  vill jag mena.

 207. Vad mer ska en forskningsledare göra?

 208. Det finns många saker.

 209. Alex kommer att komma in
  på det här senare också-

 210. -men vi gjorde en lista när vi
  började med det här för två år sen.

 211. Vi funderade på...

 212. Det finns inte så många exempel på
  det i skolorna, så vi fick improvisera.

 213. Vi fick fundera på
  vad som vore bra kriterier.

 214. Bara för att ta några av dem:
  Att mobilisera bevis var jag inne på.

 215. Kanske ska forskningsledare agera
  mellanhand mot skolpersonalen?

 216. När jag var nybakad lärare hade jag
  uppskattat att ha nån på skolan-

 217. -som jag kunnat sätta mig med
  i en kvart-

 218. -och be om tips på hur jag
  till exempel leder grupparbeten.

 219. "Hur kan jag förbättra det här?
  Vad ska jag titta på?"

 220. I åratal famlade jag i blindo och
  testade grejer till höger och vänster.

 221. Så det är en sak.

 222. Övertalaren och översättaren
  kommer jag strax till.

 223. Ofta tror jag att forskare i skolan...

 224. ...om de bara agerar projektledare...

 225. ...utan att förändra kulturen...

 226. ...kan man ifrågasätta
  hur användbar rollen är.

 227. Det här är viktigt: Forskningsledaren
  bör vara en skeptiker.

 228. Det ska vara nån som ifrågasätter
  dåliga bevis när de anförs.

 229. Nån som höjer rösten när skolan
  vill införa nåt som är problematiskt.

 230. Man behöver inte avfärda det,
  men få i gång lite kritiskt tänkande-

 231. -och komma med alternativa argument.

 232. De av oss som jobbar i skolan
  känner till den här killen.

 233. Nån som alltid ifrågasätter ledningen-

 234. -och inte tycker om nya idéer-

 235. -och inte uppskattar innovationer.

 236. Den killen gillar jag.

 237. För ofta har han rätt.

 238. Titta på
  vad skolorna ibland utsätts för.

 239. Han kan fråga dig som forsknings-
  ledare: "Varför ska jag lyssna på dig?"

 240. "För tio år sen sa din företrädare
  att jag borde börja med lärstilar."

 241. "Hur är du annorlunda?"

 242. Det är utmaningen när man
  försöker presentera ny forskning.

 243. Jag tror inte
  att man kan lyckas övertyga alla.

 244. Men det måste vara tillräckligt många
  för att nånting ska hända.

 245. Och det kan ta många år.

 246. Och om nån inte värdesätter bevis,
  hur kan man då övertyga dem?

 247. Om nån inte värdesätter logik-

 248. -hur kan man då
  övertyga dem med det?

 249. Bevisen räcker inte.
  Man måste hitta alternativa sätt.

 250. Forskningsledaren måste ofta
  "översätta" forskning till praktik.

 251. Ofta tror jag att forskningens språk
  är främmande för lärare.

 252. De av oss som läser mycket forskning
  gör oss ofta skyldiga till det här.

 253. Man pratar förbi personalen.

 254. Man pratar inte så att
  de som inte läser forskning förstår.

 255. Så översättningen är viktig.

 256. Forskningsledaren är en consigliere,
  eller särskild rådgivare.

 257. Det här är en viktig roll.

 258. Ledningen
  fattar viktiga beslut om skolan-

 259. -och de kanske inte läser
  så mycket forskning.

 260. Då kan forskningsledaren
  komma med några viktiga påpekanden-

 261. -vad gäller de här frågorna.

 262. Jag vill prata om
  hur vi kan åtgärda de här problemen.

 263. Särskilt hur vi kan strukturera
  forskningen i skolan.

 264. Jag ska visa lite av vad jag har gjort.

 265. Jag har upplevt den här modellen.

 266. Det är mycket forskning som pågår,
  men alltid åt olika håll.

 267. Inget är samordnat,
  och inget av det tar ett helhetsgrepp.

 268. För två år sen...

 269. ...samarbetade vi
  med forskare från Harvard.

 270. Vi ville genomföra ett projekt...
  Skolan var intresserad av-

 271. -vilken självdisciplin och inställning
  eleverna hade.

 272. Så det första som vi gjorde var
  att skicka en enkät till personalen.

 273. Vi frågade dem
  vad vi borde fokusera på.

 274. Vad är viktigt för vår skola?

 275. Vi frågade alla anställda-

 276. -och de var intresserade av påståenden
  kring dynamiskt mindset.

 277. Vi inledde ett tvåårigt projekt.
  Det första året...

 278. ...handlade om att samla in data
  för att se hur situationen såg ut.

 279. Det första året...

 280. ...under vintern...

 281. ...bad jag forskarna
  komma till vår skola...

 282. ...och ställa sig upp
  inför personalen...

 283. ...och berätta vad de gör och varför.

 284. Jag bad dem också prata om...

 285. ...några vanliga missuppfattningar
  kring dynamiskt mindset.

 286. Och sen frågade jag... Det viktiga var
  hur vi skulle gå till väga.

 287. Jag ville få ihop ett team
  av tolv forskningsintresserade.

 288. Det var två anställda
  från var och en av sex fakulteter.

 289. Vi träffades varannan vecka.

 290. Jag ville att projektet
  skulle förankras över hela skolan.

 291. Vi träffades varannan vecka
  och läste litteraturgenomgångar.

 292. Akademiker höll genomgångar för oss-

 293. -med länkar till specifika papers.

 294. Sen träffades vi
  varannan onsdagskväll.

 295. Te och kakor lockade alltid folk.

 296. Om ni vill få lärare
  att göra nåt sånt...

 297. ...så är det alltid bra
  att ha kakor på bordet.

 298. Under den första terminen
  läste vi en massa.

 299. Vi läste allt vi kom över inom ämnet.

 300. Det var en otrolig tid.

 301. Jag tror att alla i rummet efteråt...

 302. ...insåg att det nog var lite mer
  komplext än vad vi hade trott.

 303. Det bra med mötena var att olika
  institutioner bidrog med olika saker.

 304. Mattelärarna sa saker
  som engelsklärarna inte sa.

 305. Jag var den
  som såg till att mötena blev av-

 306. -och jag förde anteckningar.

 307. Vi ville också ha elevrepresentanter.

 308. Vi hade tolv elever
  som representerade alla årskurser-

 309. -och de fick läsa samma forskning.

 310. Väldigt ofta var de väldigt kunniga.

 311. Det här gjorde vi av två orsaker:

 312. En var
  att vi skulle genomföra en studie-

 313. -och använde oss
  av amerikanskt material-

 314. -så vi behövde se om eleverna
  tyckte att frågorna funkade hos oss.

 315. Det andra var
  att de gav oss ett annat perspektiv.

 316. Att få se
  vad det här innebär för eleverna-

 317. -var väldigt nyttigt för oss.

 318. Vi utformade
  en enkät tillsammans med dem.

 319. Vi jobbade med Harvardforskarna,
  personalen och eleverna-

 320. -och sammanställde enkäten.

 321. Vi frågade ut hela skolan.

 322. Vi ville ha ett stort underlag,
  så vi tog hjälp av andra skolor-

 323. -och frågade ut alla elever-

 324. -för vi ville ha mycket data.

 325. Harvardforskarna skrev ett paper.

 326. Det var inget granskat paper,
  för det var ämnat för lärarna.

 327. Vi ville ha det på ett språk som lärare
  och allmänhet skulle förstå.

 328. Under år två ville vi testa en grej.

 329. Vi ville ta reda på...

 330. Allt det här om mindset var intressant,
  men kan man påverka elever så?

 331. Vi genomförde...

 332. Vi genomförde en rad åtgärder...

 333. ...och under år två...

 334. ...blev jag tillförordnad chef över
  engelskundervisningen i ett halvår.

 335. Det finns ju som sagt
  mycket som tar upp lärares tid-

 336. -så under år två
  hann vi knappt med projektet-

 337. -men vi blev klara
  och kunde publicera resultaten.

 338. Men jag skulle säga...

 339. ...att det som var mest användbart -
  och nu återkommer vi till kulturen...

 340. ...var att forskning kan öppna upp
  utrymmen som inte funnits.

 341. Man ser till att nåt händer
  - som ett samtal-

 342. -vilket annars inte skulle ägt rum.

 343. Sen är ju frågan
  hur man sprider det här.

 344. Jag tror att den här bilden...

 345. Klockan är som forskning, för man
  har en massa rörliga komponenter.

 346. Forskningen kan vara väldigt komplex.

 347. För lärarna måste man
  presentera det här på ett vis-

 348. -så att det blir
  praktiskt och användbart för dem.

 349. Så att de kan göra nåt av det.

 350. Det här är lite saker
  som personalen kan göra.

 351. Det finns summeringar av forskning.

 352. De här fem länkarna...

 353. ...är orimligt användbara.

 354. De är anmärkningsvärda.

 355. Om man är lärare i
  franska, matte eller engelska-

 356. -är kognitiv psykologi nåt helt nytt.

 357. Det finns väldigt bra grejer
  att hämta där-

 358. -men hur använder man dem i klass-
  rummet om man saknar erfarenhet?

 359. Det här är väldigt
  bra sammanfattningar.

 360. De presenterar forskningen
  på ett sätt som lärare förstår.

 361. Den här är särskilt bra:
  "The Science of Learning."

 362. Googla den så hittar ni en pdf-fil.

 363. Om det enda ni gör är att skicka filen
  till alla era kollegor...

 364. ...så lär de sig otroligt mycket
  om hur elever lär sig...

 365. ...och hur man bäst gör
  för att hjälpa dem.

 366. Det finns många böcker om utbildning.

 367. Det finns olika listor
  över publicerade böcker.

 368. För många som är intresserade
  av forskning om utbildning-

 369. -var nog
  den här boken en uppenbarelse.

 370. Den är skriven av Dan Willingham.

 371. Den fick mig att ifrågasätta många
  saker som jag hade tagit för givna.

 372. Boken av Daisy Christodoulou-

 373. -ifrågasatte mycket av det
  som jag antog var sant.

 374. Det här är en bok av
  David Didau och Nick Rose.

 375. Den är väldigt användbar rent praktiskt.

 376. Den tar upp vad varje lärare
  måste veta om psykologi.

 377. Varje månad skickar vi ut en
  forskningsgenomgång till personalen.

 378. Forskningsledaren
  tar upp viktiga studier i ett mejl.

 379. "Det här är sånt ni borde känna till
  och kan lägga tio minuter på."

 380. Man kan skriva bloggar.

 381. Många av de som skrivit böckerna jag
  nämnde och ledande forskare-

 382. -påpekar intressant nog ofta-

 383. -att bloggar har bland de bästa
  forskningsdiskussionerna.

 384. Bloggarna förklarar saker för lärare
  på ett sätt som de förstår.

 385. Och det här
  har uppenbarligen inte granskats.

 386. Men om ingen läser granskad
  forskning är det ett problem.

 387. Jag vill också se mer av...
  personer som Dylan Wiliam.

 388. Dylan Wiliam hade
  det här samtalet med David Didau-

 389. -som är bloggare - han forskar inte.
  Men det var verkligen intressant.

 390. Skolan var intresserad av
  självstudier-

 391. -så vi skrev en rad blogginlägg om det
  under några veckor.

 392. Och det var lätt för personalen
  att komma åt dem.

 393. Vi publicerade en forskningstidskrift
  efter det första året.

 394. Det var delvis
  för föräldrar och besökare.

 395. Vi tog...

 396. Eleverna skrev lite om projektet
  och om vad de fick göra.

 397. Jag spelade in en podcast,
  och idén här var...

 398. ...att jag under tio minuter diskuterar
  en fråga med en viktig person.

 399. Så efter tio minuter skulle lärarna
  ha en uppfattning om vad det gällde.

 400. Carol Dweck
  besökte vår skola under slutet av året-

 401. -och elevernas forskningsråd
  intervjuade henne.

 402. Så de läste forskningen
  och ställde en massa frågor.

 403. Det fina med podcaster är att de inte
  innebär en börda för lärarna.

 404. Många lyssnar ändå på podcaster.
  De blir inte tvungna att läsa en bok-

 405. -eller att gå på en föreläsning.

 406. Vi gör forskningssummeringar
  för specifika problem.

 407. Om det finns nåt vi vill ta upp... Just
  nu diskuterar vi rättning och feedback.

 408. Ett sätt att inleda diskussionen är att
  presentera en sidas sammanfattning.

 409. När folk har läst den
  kan man börja diskutera.

 410. Det är viktigt för skolor
  att samarbeta med universitet.

 411. Ibland behöver vi ta hjälp
  av forskarnas expertis.

 412. Om lärarna bara utför småskalig
  forskning har vi ett problem.

 413. Det är till exempel kul
  att se så många lärare här i dag.

 414. Jag vill mena att vi i dag har
  forskning på tre nivåer i skolan.

 415. Småskalig, som lektionsobservationer.

 416. Vi har storskalig,
  där man undersöker hela skolor.

 417. Och sen har vi forskning på individnivå,
  som att man informerar sig.

 418. Man kan fråga sig
  hur det här påverkar.

 419. Och innan vi börjar med
  randomiserade kontrollerade studier...

 420. ...måste vi kanske utbilda folk mer och
  se till att vi har ett gemensamt språk.

 421. Jag gillar den här definitionen av
  Douglas Carnine.

 422. "Ett omoget yrke baseras på
  subjektiv bedömning av individen..."

 423. "...låter tillit
  bygga på personliga kontakter..."

 424. "...och förkastar
  standardiserade förfaranden."

 425. "Ett moget yrke..."

 426. "...är ett där man förlitar sig på
  kvantifierade data..."

 427. "...och man når ut till en bred publik."
  Inte bara skolan, alltså.

 428. "Man fokuserar mindre
  på personlig tillit..."

 429. "...och mer på standardiserade
  åtgärder och vetenskap."

 430. Jag säger inte att
  kvantitativ forskning är det enda rätta.

 431. I skolan finns mycket
  som Polanyi kallar tyst kunskap.

 432. Det är saker som vi vet hur man gör,
  men vi kan inte förklara hur.

 433. Kvalitativ forskning
  är viktig inom utbildning.

 434. Men vi kan göra fynd
  som går att applicera.

 435. Särskilt
  när det gäller investeringsbeslut.

 436. Just nu är det lite som i Vilda västern.

 437. Men det blir bättre,
  och vi rör oss från...

 438. ...pionjärer och outforskade områden.

 439. Vi når nog längre...

 440. ...om vi ser forskning och forsknings-
  ledare som en gräsrotsmodell.

 441. Om vi återvänder till citatet...

 442. ...om att forskningen
  utförs mot lärare - inte av lärare.

 443. Forskningen kommer utifrån
  och tvingas på lärare.

 444. I sin bok
  hävdar Cochran-Smith och Lytle att...

 445. "...klassrumsforskning definierar
  lärarna som utgångspunkten."

 446. "Förändringar sker hos lärarna själva,
  och det är det som gör skillnaden."

 447. Och Researched är ett exempel
  på det. Det är en gräsrotsrörelse.

 448. Det är lärare som talar med lärare
  om viktiga saker. Och det är positivt.

 449. Tack så mycket.

 450. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En forskningsengagerad skola

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många skolledare har svårt att hantera all information som finns om utbildning och utnyttja den vid rätt tidpunkt för att minska gapet mellan forskning och praktik. Carl Hendrick är chef vid Wellington College i Storbritannien och ger praktiska råd till skolledare och lärare om hur de kan länka forskning till praktisk utbildning. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ämnesord:
Forskning, Pedagogisk metodik, Skolan, Skolutveckling, Undervisning, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2017

En forskningsengagerad skola

Många skolledare har svårt att hantera all information som finns om utbildning och utnyttja den vid rätt tidpunkt för att minska gapet mellan forskning och praktik. Carl Hendrick är chef vid Wellington College i Storbritannien och ger praktiska råd till skolledare och lärare om hur de kan länka forskning till praktisk utbildning. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2017

Vad kan forskningsskolor göra?

Alex Quigley är chef vid forskarskolan vid Huntington School i York i Storbritannien. Han talar om forskningsskoleprojektet EEF/IEE och hur det syftar till att stödja skolor i dess utbyte, tolkning och användning av forskningsresultat för att förbättra elevers skolgång. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2017

(R)evolutionär skolutveckling

Per Kornhall är författare och skoldebattör och talar om att nyliberala förvaltningsidéer har påverkat de flesta skolsystemen i Europa. I Sverige har det lett till ett marknadsanpassat skolsystem. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2017

En students resa genom lärandet

Hur kan kognitiva psykologer bidra till att synliggöra inlärningsprocessen? Yana Weinstein är medgrundare till The learning scientists och har studerat elevers lärandeupplevelser från ett kognitivt psykologiskt perspektiv. Här talar hon om framstegen som gjorts och begränsningarna inom ämnesområdet. Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2017

Att pröva och ompröva undervisning

Hur vet vi vad som faktiskt ger effekt på elevers lärande och inte bara är "nytt" eller "nyskapande"? Karin Berg är gymnasielärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg och talar om kollegialt lärande och om vad som behöver förändras i undervisningen och varför. Vilka är svårigheterna och glädjeämnena i förändringar? Inspelat den 4 februari 2017 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: Researched.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetikens kraft

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Läsande pappor

Barn behöver förebilder, men vad gör man om förebilderna inte läser? Och om de icke-läsande förebilderna dessutom är män - hur påverkar det elevernas syn på läsning? På Hortax skola utanför Piteå har man valt att dra in elevernas pappor i ett läsprojekt där fäder och barn läser och diskuterar tillsammans. En ev lärarna bakom projektet är Camilla Lundmark som berättar om hur det gått. Inspelat på Bokmässan 2016.