Titta

UR Samtiden - En lektion om skolan

UR Samtiden - En lektion om skolan

Om UR Samtiden - En lektion om skolan

Föreläsningar från RBU:s konferens som vänder sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Till första programmet

UR Samtiden - En lektion om skolan : Arbetsgången med anmälningsärendenDela

 1. I vissa fall
  pratar vi med elever själva.

 2. Främst när det gäller
  allvarliga former av kränkningar.

 3. För att få barnets perspektiv.

 4. Jag har jobbat på Skolinspektionen
  sedan 2009.

 5. Statsvetare i grunden. Jobbade innan
  på Myndigheten för skolutveckling.

 6. Det lät från politiskt håll som
  att det finns intresse att åter...

 7. ...jobba med råd och utveckling
  regionalt. Vi får se om det kommer.

 8. Jag har tidigare
  jobbat som personlig assistent-

 9. -åt rörelsehindrade barn
  och ungdomar.

 10. Det var oerhört värdefullt
  att få inblick-

 11. -och apropå det här med normer,
  att klä sig i hur nån annan har det.

 12. Jag kunde på nära håll se hur folk
  med funktionshinder blev bemötta.

 13. Det var upprörande att man var
  med folk, både vuxna och ungdomar.

 14. Man blev tilltalad som assistent-

 15. -och inte den person det gällde, bara
  för att personen satt i rullstol.

 16. Än i dag
  gillar jag inte kullerstenar.

 17. Det förstår
  alla som sitter i rullstol.

 18. Jag kommer att försöka ge en bild
  av vad anmälningsärenden är.

 19. Och Skolinspektionens uppdrag kopplat
  till elever med funktionsnedsättning.

 20. Jag ska även kort berätta vad vi vet-

 21. -om hur elever med funktions-
  nedsättningar har det i skolan.

 22. Samt ge tips om vart man
  kan vända sig som förälder och elev.

 23. Det har ni redan hört lite om i dag.

 24. Kort om vårt övergripande uppdrag.

 25. Jag ska prata om anmälningsärenden.

 26. Vi är
  dels ute på regelbunden tillsyn.

 27. Jag träffade en rektor här som sa att
  mina kolleger har hälsat på honom.

 28. Då ser vi på skolan i dess helhet. Vi
  har tematiska kvalitetsgranskningar-

 29. -där vi bland annat har tittat
  på elever med funktionsnedsättningar.

 30. Vi har ett projekt kring
  autismspektrumstörning bland annat.

 31. Vi har även ämnesgranskningar där.
  Jag kommer in på det mer.

 32. Sen tar vi emot ansökningar
  om att starta fristående skolor.

 33. Jag representerar anmälningsärenden,
  som främst rör klagomål-

 34. -som gäller enskilda elever och barn.

 35. Skolinspektionens övergripande mål
  är de här två punkterna.

 36. Det knyter an
  till mycket vi har diskuterat i dag.

 37. Här är det så
  att vi representerar alla barn.

 38. Även elever
  med funktionsnedsättningar.

 39. Så när vi genom vår tillsyn bevakar
  elever med funktionsnedsättningar-

 40. -är det en integrerad del
  av vår verksamhet.

 41. Som jag nämnde tidigare
  har vi gjort riktade granskningar-

 42. -kopplade till
  elever med funktionsnedsättningar.

 43. Bland annat hade vi en
  uppmärksammad granskning 2010-2011-

 44. -där vi tittade
  på mottagandet i särskolan.

 45. Vi kunde se att många kommuner
  hade bristfälligt underlag-

 46. -för att fatta beslut
  om mottagande i särskola.

 47. Tyvärr är det aktuellt
  flera år senare.

 48. Vilket jag kommer att nämna senare,
  vad ett enskilt ärende kan leda till.

 49. Så här är våra upptagningsområden
  för våra regionala avdelningar.

 50. Jag är Göteborg på västkusten,
  men vi delar lite ärenden.

 51. Det händer att jag får stockholms-
  ärenden. Vi ringer från 08-nummer.

 52. Det blir "jag är från Göteborg".
  Då finns det större acceptans.

 53. Vi är regionalt representerade.

 54. På vårt huvudkontor sitter också
  barn- och elevombudet.

 55. Som jobbar
  enbart med kränkande behandling.

 56. De kan även företräda barn och elever
  i domstol och utkräva skadestånd.

 57. Nån var inne på repressiva åtgärder.

 58. Det är riktat mot att ge upprättelse
  för den enskilde eleven och barnet.

 59. Skadestånd ska verka avskräckande-

 60. -när man inte har gjort tillräckligt
  som skola eller förskola.

 61. Vi har även skolväsendets
  överklagandenämnd, ÖKN.

 62. En domstolsliknande myndighet
  dit man kan överklaga vissa beslut.

 63. Till exempel mottagande i särskola,
  och åtgärdsprogram och skolplacering.

 64. Då kommer vi in
  på min favoritverksamhet.

 65. Vi är en signalstyrd verksamhet.
  Det vill säga...

 66. ...vi jobbar med att utreda
  utifrån inkomna anmälningar.

 67. Till skillnad från tillsynen, som har
  planerat i förhand vad de ska göra.

 68. Anmälarna är oftast föräldrar.

 69. Men även mor- och farföräldrar
  och elever anmäler.

 70. Det händer även att lärare anmäler.
  Vem som helst kan anmäla.

 71. Det är enklare att kommunicera
  om det är föräldrar som gör anmälan.

 72. I och med att när vi ställer frågor
  till exempelvis en kommun...

 73. ...skickar inte vi de handlingarna
  till vem som helst.

 74. Det är bra om det är en förälder,
  om den möjligheten finns.

 75. Vårt fokus, som ni kanske har hört,
  är enskilda elevers rätt-

 76. -och nuvarande skolsituation.

 77. Jag kommer in på det senare.
  Vi har blivit en populär myndighet-

 78. -när det gäller anmälningar.
  Tyvärr. Vi har begränsade resurser-

 79. -och har valt
  att fokusera på de ärenden-

 80. -som rör
  en elevs nuvarande skolsituation.

 81. Det kan innebära att vi inte utreder
  vidare om det berör klagomål-

 82. -på en skola
  där eleven inte längre går.

 83. Det kan vara bra att ha i åtanke
  om man funderar på att anmäla.

 84. Det finns dock undantag. Ett viktigt
  undantag är kränkande behandling.

 85. Där har en elev,
  oavsett om den går kvar eller inte-

 86. -möjlighet att få upprättelse
  genom skadestånd.

 87. Det är få ärenden som leder så långt,
  men de utreder vi alltid vidare.

 88. Vi utreder även om man har klagomål
  kring mottagande i särskolan.

 89. Även om eleven inte är kvar
  i exempelvis grundsärskola.

 90. Vi utreder förutsättningar att anmäla
  till Lärarnas ansvarsnämnd-

 91. -vid anmälningar mot enskilda lärare
  och förskollärare.

 92. Det uppdraget fick vi
  när man införde legitimation.

 93. Lärarnas ansvarsnämnd
  är på Skolverket.

 94. Men vi är den enda myndighet
  som har fått i uppdrag-

 95. -att göra anmälningar dit.

 96. Vi gör anmälningar dit
  oftast utifrån anmälningar.

 97. Men vi kan även få öppna ett ärende
  om det finns en brottsdom-

 98. -mot den enskilde läraren.

 99. Lite statistik, då.
  Jag var inne på att vi...

 100. ...har blivit alltmer populära
  att anmäla till, som ni ser.

 101. Den blå linjen handlar om total...

 102. Totalt antal anmälningar
  som har gjorts.

 103. Där är även anmälningar
  till barn- och elevombudet inräknat.

 104. Den gula gäller hur många beslut
  som vi konstaterar brist i.

 105. Det är ju positivt i nån mening
  att det har ökat. Det indikerar-

 106. -att allt fler vet att man
  kan vända sig till Skolinspektionen.

 107. Och att man möjligen
  som förälder och elev...

 108. ...är mer upplyst
  kring vilka rättigheter man har.

 109. Å andra sidan
  kan man se det som ett tecken-

 110. -på att konflikter
  har blivit så långdragna-

 111. -och att föräldrar och elever
  inte vet att man kan vända sig-

 112. -till en instans utöver rektorn: Det
  är huvudmannens klagomålshantering.

 113. Huvudmannens klagomålshantering
  är reglerat i skollagen.

 114. Varje huvudman, kommunen om det
  är en kommunal skola eller styrelsen-

 115. -ska ha en nivå dit man kan klaga
  om man inte är nöjd med rektors svar.

 116. Eller det besked rektor har gett,
  eller hur frågan har hanterats.

 117. Det är oftast en snabbare väg att gå
  än att göra en anmälan till oss.

 118. Att försöka lösa det med
  den som är ansvarig för verksamheten.

 119. Det har diskuterats tidigare.
  Tyvärr är det mest förekommande-

 120. -just anmälningar
  kring kränkande behandling.

 121. Som ni ser är pojkar
  överrepresenterade i alla kategorier.

 122. Jag kommer in på statistiken kopplat
  till elever med funktionsnedsättning-

 123. -lite senare.

 124. Vem gäller anmälan?
  Ja, det är mest elever i grundskolan.

 125. I övriga skolformer
  ingår grundsärskola-

 126. -och grundgymnasieskola
  och specialskola.

 127. Här ser man
  att i de flesta verksamhetsformer-

 128. -så är pojkar överrepresenterade.
  Förutom i gymnasiet.

 129. På gymnasiet ser vi också
  att det är elever själva som anmäler.

 130. Ja, då kommer vi till
  vad en anmälan kan leda till-

 131. -som jag var inne lite på tidigare.

 132. I sex av tio ärenden,
  eller anmälningar...

 133. ...sker enbart
  en initial handläggning.

 134. I en del ärenden
  fattar vi beslut om att avvisa.

 135. Det klagomål som kom in
  rör inte vårt tillsynsområde.

 136. Det som är vanligt nu
  i den här ärendekategorin-

 137. -är att när vi får in ett klagomål-

 138. -ser vi att huvudmannens klagomåls-
  hantering inte har fått möjlighet...

 139. De har inte fått information om
  det här klagomålet på den här skolan.

 140. Då kan det vara så
  att vi överlämnar ärendet-

 141. -till en kommun eller en fristående
  huvudman att utreda det själv.

 142. Vi skriver att om man inte är nöjd
  med huvudmannens hantering-

 143. -kan man återkomma till oss.

 144. I vissa fall, när det exempelvis
  gäller särskilt stöd...

 145. ...som vi kan överlämna i vissa fall-

 146. -då begär vi redovisning
  av huvudmannens utredning-

 147. -och vilka åtgärder de har gjort.

 148. Det här ser vi som ett sätt
  att bättre nyttja våra resurser.

 149. Och också skicka signalen
  att det främst är huvudmannen-

 150. -som ska få vetskap om och...

 151. ...hantera de klagomål
  som verksamheten får.

 152. Vi ser att kommuner
  och fristående huvudmän...

 153. ...har blivit allt bättre på att
  utreda de klagomål som kommer in.

 154. Och också hitta konstruktiva
  lösningar för elever och barn.

 155. I fyra av tio ärenden
  där vi gör en utredning...

 156. Ja, det är fyra av tio ärenden
  som vi utreder vidare.

 157. Den utredningen
  sker oftast skriftligt.

 158. Vi pratar även i telefon. I vissa
  fall pratar vi med eleverna själva-

 159. -främst när det gäller
  allvarliga former av kränkningar.

 160. För att få barnets perspektiv
  på vad som har hänt.

 161. I två av tre beslut som utreds vidare
  konstateras brister.

 162. Då har vi tre olika alternativ.
  Vi kan förelägga, göra en anmärkning-

 163. -eller avstå från ingripande
  om exempelvis eleven har slutat...

 164. ...eller om bristen har rättats till
  under handläggningens gång.

 165. Vid föreläggande och anmärkning
  så följer vi alltid upp ärendena.

 166. BO har ett särskilt uppdrag,
  där de...

 167. ...utreder vad vi kallar för
  rena kränkande behandlings-ärenden.

 168. Anmälare behöver inte fundera på det.
  Det sköter vi inom myndigheten-

 169. -hur vi sorterar ärendena.

 170. Om de regionala kontoren
  eller BO själv-

 171. -konstaterar att eleven har blivit
  kränkt och att skolan har brustit-

 172. -kan BO utreda förutsättningar
  för skadestånd.

 173. Då kan de även företräda
  elev och barn i domstol-

 174. -om huvudmannen inte vill betala ut
  det skadestånd som BO har krävt.

 175. Apropå mottagande i särskolan
  såg jag att mina kolleger i Lund-

 176. -utifrån ett enskilt ärende
  som gällde mottagande i särskolan-

 177. -initierade att granska-

 178. -kommunens mottagande i särskola.

 179. Det var i Skurups kommun,
  där man då kritiserade utifrån...

 180. Man hittade brister i ett enskilt
  fall och kände att nåt är fel.

 181. Man började granska hela kommunen.

 182. Nu har man i 30 ärenden
  konstaterat brister i mottagande.

 183. En enskild anmälan kan få större
  konsekvenser än för den enskilde.

 184. Vi hoppas även att våra beslut
  inte bara...

 185. ...kan ge råd och vägledning
  för den enskilde eleven-

 186. -utan också för skolor generellt
  och en hel kommun.

 187. Jag trodde att den här frågan skulle
  adresseras tidigare under dagen-

 188. -men det var inte
  så många som diskuterade det.

 189. Vi får se vad jag kan komma fram till
  som ni inte redan vet.

 190. Barnombudsmannen har skrivit en bra
  rapport, "Respekt", som kom ut 2016.

 191. Där vågar de sig på att göra
  en beräkning kring hur många barn-

 192. -som har en funktionsnedsättning.

 193. I alla rapporter konstaterar man att
  det är svårt att göra en beräkning.

 194. De har i alla fall
  kommit fram till den här siffran.

 195. Där ingår som sagt astma och allergi
  i den här kategoriseringen.

 196. Det är den vanligaste
  funktionsnedsättningen.

 197. Man kan se att andelen elever med
  funktionsnedsättning ökar med ålder.

 198. Den här siffran påvisar att idén-

 199. -om att elever med funktions-
  nedsättningar är nånting skilt...

 200. Det är svårt att argumentera för det.
  De här eleverna finns på alla skolor.

 201. När jag började gräva i
  hur man kan följa den här gruppen...

 202. Vad vet vi om deras kunskaps-
  utveckling och hur den har sett ut?

 203. Då har både Skolverket
  och Skolinspektionen konstaterat-

 204. -att det inte går
  att följa den här gruppen.

 205. Nu ska jag läsa lite innantill.
  Anledningen till det-

 206. -apropå gruppens måluppfyllelse
  i relation till andra elever...

 207. Det är att det inte förs statistik-

 208. -över vilka barn som har
  och inte har funktionsnedsättning.

 209. En anledning till detta
  är att funktionsnedsättning...

 210. ...kopplas
  till elevers hälsotillstånd.

 211. Det får inte samlas in
  enligt personuppgiftslagen.

 212. Därför vet vi inget om skillnaden
  mellan dem med funktionsnedsättning-

 213. -i relation till andra.

 214. Det är svårt att på nationell nivå
  belysa skolsituationen-

 215. -för den här elevgruppen.
  Det är även svårt att se-

 216. -vilka effekter
  politiska förändringar har.

 217. Det kan vara bra att ha i åtanke.

 218. Men inte minst RBU
  har bidragit med att ge oss kunskap.

 219. Det finns alltså andra sätt
  att få kunskap om den här gruppen-

 220. -när det gäller deras livsvillkor
  och skolsituation.

 221. Jag nämner bara några myndigheter
  och intresseorganisationer.

 222. Jag associerar till RBU.

 223. Även Attention
  har gjort väldigt bra kartläggningar-

 224. -utifrån sina medlemmar.

 225. Det man kan se
  är att det är en mer utsatt gupp.

 226. Särskilt elever med neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar.

 227. Jag blev för ett halvår sen-

 228. -närmast fixerad
  vid detta att det inte synliggörs.

 229. Vi kan inte ta fram det på Skol-
  inspektionen. Alltså register på...

 230. ...hur många elever med funktions-
  nedsättningar som anmäler till oss.

 231. Men det jag kan säga, efter
  att ha pratat med kolleger och BO-

 232. -så utgör en majoritet
  av våra anmälningsärenden-

 233. -som rör kränkande behandling
  och särskilt stöd-

 234. -elever med funktionsnedsättningar.
  Eller där man uppger det.

 235. Särskilt då neuropsykiatriska
  funktionsnedsättningar-

 236. -det vill säga adhd.
  Det är väldigt vanligt förekommande.

 237. Detta är ett särskilt
  återkommande tema, tycker jag-

 238. -när det gäller anmälningar-

 239. -där personal har gjort
  fysiska kränkningar mot barn.

 240. Det är slående hur ofta
  det handlar om elever med npf.

 241. Vilket är väldigt sorgligt.

 242. Jag skulle myndighetspatriotiskt
  kunna lyfta upp våra rapporter.

 243. Men jag tycker
  den här rapporten är så pass bra.

 244. Den ligger precis i linje med
  våra tidigare rapporter från 2009.

 245. Kvalitetsgranskningar om elever med
  funktionsnedsättningar. På hemsidan.

 246. Den här senaste rapporten fångar
  mycket av det vi har diskuterat.

 247. Det är en nationell studie
  som Skolverket har gjort.

 248. Som via främst enkäter-

 249. -till skolans huvudmän och rektorer,
  specialpedagoger och speciallärare-

 250. -har ställt frågor kring...

 251. ...deras arbete apropå grundskole-
  elever med funktionsnedsättning.

 252. Jag har valt att här lyfta fram
  några av slutsatserna.

 253. De konstaterar att
  det finns positiva bilder som de får.

 254. Det är att många strävar efter
  att erbjuda en inkluderande lärmiljö.

 255. Men det finns ett rätt stort men.

 256. Det finns stora skillnader
  mellan skolhuvudmän vad gäller detta.

 257. Så mycket att det inte är en fråga om
  ett fritt skolval för dessa elever-

 258. -jämfört med elever i allmänhet.
  Otroligt allvarligt.

 259. Det kan jag tänka mig att publiken
  tyvärr har fått erfara alltför ofta.

 260. Det kan vara
  att man ringer som förälder och hör.

 261. "Hej! Jag skulle vilja
  att mitt barn börjar på skolan."

 262. "Ja, det låter utmärkt."

 263. "Den sitter i rullstol."
  "Aj då, då är det inte rätt skola."

 264. Det var en journalistisk granskning
  där man ringde runt med såna frågor.

 265. De fick tyvärr
  alltför ofta såna svar.

 266. Man gav förhandsbesked
  om att göra en prövning innan.

 267. Den andra punkten
  är lite för mycket text.

 268. Men ett generellt mönster
  när de har frågat på olika nivåer...

 269. Ju närmare eleven de svarande är-

 270. -det vill säga specialpedagoger
  och speciallärare i det här fallet-

 271. -desto mer negativa är man
  till skolans arbete-

 272. -med att undanröja hinder
  för dessa elever.

 273. Det finns ett glapp mellan
  den politiska ambitionen, möjligen...

 274. ...och den lokala förmågan
  att realisera det här arbetet.

 275. Jag kan varmt rekommendera rapporten,
  som är en väldigt gedigen översikt-

 276. -kring skolors arbete-

 277. -kopplat till tillgänglighet och
  de dimensioner som finns kring det.

 278. Sist: Hur kan man påverka och vart
  vänder man sig? Vi var inne på det.

 279. Det vi trycker på på vår hemsida-

 280. -är naturligtvis att prata med skola
  och förskola först.

 281. Prata med de närmast berörda,
  alltså lärare-

 282. -när det berör saker
  som man kan ändra i klassrummet.

 283. Om man inte når framgång där...

 284. ...ska man vända sig till rektor
  eller förskolechefen.

 285. Jag kommer tillbaka till huvudmannens
  klagomålshantering. Vänd er dit.

 286. Rektor eller förskolechef
  ska informera om hur man gör.

 287. Tyvärr är många av huvudmännens hem-
  sidor snåriga med den informationen.

 288. Man har skyldighet att ha rutiner
  och att informera föräldrar om detta.

 289. Det är det jag menar
  med att det finns nåt mellan rektor-

 290. -och Skolinspektionen.

 291. Man kan naturligtvis
  vända sig direkt till oss.

 292. Ofta frågar vi: Har ni vänt er
  till huvudmannens klagomålshantering?

 293. Vi ser att föräldrar ofta inte har
  fått information om den möjligheten.

 294. Om nån rektor eller huvudman
  kollar på det här, uppmanar jag er-

 295. -att informera föräldrar
  om er klagomålshantering.

 296. Då har ni möjlighet att
  hantera klagomålen på er verksamhet-

 297. -utan att gå omvägen
  via Skolinspektionen.

 298. Om man ändå funderar på
  att göra en anmälan till oss-

 299. -rekommenderar jag fliken
  på vår hemsida-

 300. -det gäller även barn-
  och elevombudet, "Att anmäla".

 301. Där kan man få mycket information.

 302. Förutom information om
  vad det innebär att göra en anmälan-

 303. -finns det en översikt över vilken
  myndighet man ska vända sig till.

 304. Det kan uppfattas som en djungel. Där
  hoppas jag att vi kan vara en guide.

 305. När det gäller Skolverket så jobbar
  de med allmän juridisk vägledning.

 306. Jag googlade innan, och hittade
  en samlingssida där de har rubriken-

 307. -"Elever med funktionsnedsättning".
  Där har de samlat råd och stöd-

 308. -kring den här elevgruppen.
  Den är bra.

 309. De har en upplysningstjänst man
  kan ringa. Då ska man ha i åtanke-

 310. -att de inte yttrar sig
  i det enskilda fallet.

 311. De ger bara vägledning om
  hur lagar och förordningar fungerar.

 312. Man kan även vända sig
  till diskrimineringsombudsmannen-

 313. -med frågor om kränkningar
  och bristande tillgänglighet-

 314. -som har samband med
  funktionsnedsättningar.

 315. De har också en bra hemsida,
  där de vägleder-

 316. -kring de här olika begreppen
  som kan vara snåriga ibland.

 317. Ni ska inte vara ängsliga
  kring om ni har kommit rätt.

 318. Det är vår uppgift som myndighet
  att hjälpa er med de delarna.

 319. Det vill säga, hör av er
  till nån av de här myndigheterna.

 320. Sen hjälper vi er att komma rätt.

 321. Det sista: Om ni undrar hur ett
  åtgärdsprogram ni har fått fungerar-

 322. -eller funderar på hur skolväsendets
  överklagandenämnd resonerar-

 323. -så har de en väldigt bra hemsida.

 324. Där de också
  har delat upp olika kategorier.

 325. Där kan man läsa...

 326. ...belysande beslut
  kring hur de har resonerat-

 327. -kring deras beslut
  om åtgärdsprogram-

 328. -och vad det ska innehålla.

 329. Jag kan varmt rekommendera
  deras hemsida.

 330. Mitt namn
  är som sagt Christian Floer.

 331. Jag skrev inte upp min epost här.

 332. Men jag kommer att ge den här
  till Maria-

 333. -så tar jag med min e-postadress där.

 334. Tack för att jag fick komma.
  Det var oerhört kul.

 335. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arbetsgången med anmälningsärenden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Christian Floer från Skolinspektionen berättar var man ska vända sig ifall ett barn råkar ut för kränkande behandling i skolan och hur och vem som kan anmäla. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Mobbning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolans socialpsykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - En lektion om skolan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Hur ska skolan bli tillgänglig för alla?

Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, talar om hur man jobbar med att göra skolan tillgänglig för alla barn och vilka mål som finns. Inledningstal av Maria Persdotter, ordförande för RBU. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Vad menar skolan med stöd?

Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska myndigheten, berättar om vägar till och vikten av rätt stöd i skolan för barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Skolans ansvar och arbete mot mobbning

Många skolor hinner inte jobba förebyggande mot kränkande behandling, säger Emilia Pettersson från barnrättsorganisationen Friends. Genom att höja kunskapen om funkofobi kan arbetet bli mycket mer effektivt, menar hon. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Arbetsgången med anmälningsärenden

Christian Floer från Skolinspektionen berättar var man ska vända sig ifall ett barn råkar ut för kränkande behandling i skolan och hur och vem som kan anmäla. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Att få vara en i mängden

Emelie Brännström är lågstadielärare på en skola i Kungsbacka. Här berättar hon om vardagen och arbetet med och för eleven Wilma som har en muskelsjukdom. Om vikten av kommunikation, samarbete och lyhördhet mellan skola, föräldrar och Wilma själv. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?