Titta

UR Samtiden - En lektion om skolan

UR Samtiden - En lektion om skolan

Om UR Samtiden - En lektion om skolan

Föreläsningar från RBU:s konferens som vänder sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Till första programmet

UR Samtiden - En lektion om skolan : Hur ska skolan bli tillgänglig för alla?Dela

 1. Skolan är den arena där vi ska
  lära oss att hantera våra olikheter.

 2. Jag är tveksam
  till särlösningar i skolan.

 3. "Min dotter börjar första klass.
  Klassen är liten"-

 4. -"och eleverna snälla, men
  fröken vet inte vad hon ska göra."

 5. "Det finns nästan lika
  många elevassistenter som elever."

 6. "För att använda frökens egna ord:"

 7. "På lektionerna duttar de lite,
  sen måste alla vila."

 8. "Det finns inga krav
  och inga förväntningar."

 9. "Efter första läsåret har Tilda inte
  upplevt nån traditionell lektion."

 10. "Hon tappar kunskaper hon hade"-

 11. -"till exempel alfabetet
  och att läsa enkla ord."

 12. "Väck inte för stora förhoppningar,
  så kan man sammanfatta skolans syn"-

 13. -"på skyldigheterna
  när det gäller min dotter."

 14. "Skolan har ett åtagande. Varje elev
  ska utvecklas efter sin potential."

 15. "Men skolan uppvisar
  en brist på förmåga"-

 16. -"att hantera elevers behov.
  Man sätter etiketter på elever"-

 17. -"och tillämpar
  en rigid, kunskapssyn."

 18. "Kunskap måste reproduceras
  och visas upp igen, igen och igen."

 19. "Inga krav ställs och
  inga förväntningar finns på elever"-

 20. -"vare sig i grundskola
  eller i särskola"-

 21. -"när det finns
  funktionsnedsättningar."

 22. "Underkraven skapar elever
  som anpassas till etiketten."

 23. Det här var min arga beskrivning
  av min dotters skolgång.

 24. För drygt ett och ett halvt år sen
  gjorde vi en enkät-

 25. -bland RBU:S medlemsfamiljer.

 26. Vi vill veta hur läget är,
  vilka problem man ser-

 27. -och vad man ser
  som...framgångsfaktorer.

 28. Det blev en liten rapport den gången,
  som byggde på enkäterna.

 29. Där kan man läsa att...nästan 30 %
  av föräldrarna anser att barnet-

 30. -inte får det särskilda stöd
  som barnet behöver.

 31. Ungefär en fjärdedel av föräldrarna
  anser inte att åtgärdsprogram-

 32. -i den form
  som barnet har är effektivt.

 33. Många svarar också:

 34. "Mitt barn har inget åtgärdsprogram,
  fast det behöver det."

 35. 40 % anser att det stöd som
  barnet behöver har kommit för sent-

 36. -eller inte kommit alls. Nästan 40 %.

 37. 37 % anser att skolan inte arbetar
  systematiskt med särskilt stöd.

 38. Över hälften, 54 %, svarar att de
  har fått göra det mesta, eller allt-

 39. -när det gäller att göra research
  kring vilka hjälpmedel-

 40. -och läromedel
  som passar för barnet.

 41. De har sett till att de skaffas in-

 42. -de har utbildat personalen i hur
  de används, och sen följt upp det.

 43. Över 50 % svarar så.

 44. Och nästan 36 % anser att barnet inte
  får rätt stimulans för att utvecklas.

 45. Det är RBU:s föräldrar som svarar så.

 46. Det låter nattsvart, men jag hoppas
  att dagen ska leda fram till-

 47. -att vi får inspiration,
  kunskap och påfyllnad-

 48. -när det gäller vad vi kan kräva-

 49. -vad skolan kan erbjuda och
  vilka olika metoder som kan finnas.

 50. Nu tänker jag lämna ordet
  till Erik Nilsson.

 51. Erik är statssekreterare
  på utbildningsdepartementet-

 52. -hos gymnasieminister Anna Ekström.
  Han ska prata om-

 53. -hur man från politiken
  ser på utbildningsfrågor.

 54. Det ska jag försöka göra. Jag heter
  Erik Nilsson och är statssekreterare.

 55. Jag har en bakgrund
  i kommunal verksamhet.

 56. Jag har varit skolborgarråd
  i Stockholm-

 57. -och förvaltningschef i Botkyrka
  med ansvar för utbildningsfrågor.

 58. Jag tänkte först
  prata allmänt om skolpolitiken.

 59. Sen tänkte jag närma mig frågan
  om inkludering och stöd mot slutet.

 60. Vi har kanske också tid
  för frågor på slutet, tänker jag.

 61. Ska man börja med frågan om skolans
  uppdrag, är det många diskussioner-

 62. -om skolans kunskapsuppdrag som är
  en väldigt viktig del av uppdraget.

 63. Alla barn ska få möjlighet
  att få de kunskaper som gör-

 64. -att de kan hantera sina egna liv,
  och också ha möjlighet-

 65. -att klara sig på arbetsmarknaden.
  Det är ett viktigt uppdrag.

 66. Ibland glömmer vi skolans andra stora
  uppdrag, som är ett demokratiuppdrag.

 67. Skolan är en av de absolut viktigaste
  institutionerna i samhället-

 68. -för att skapa och upprätthålla ett
  samhällskontrakt mellan individer.

 69. Att se till att man får en
  gemensam värdegrund, att man lär sig-

 70. -att hantera olikheter, konflikter,
  etniska och religiösa frågor-

 71. -frågan om
  man har funktionshinder eller inte.

 72. Det uppdraget är mycket viktigt, och
  i dessa dagar finns det anledning-

 73. -att betona det uppdraget. Hur
  fungerar skolan som en institution-

 74. -för förhandling och utveckling
  av samhällskontraktet?

 75. På båda områdena finns utmaningar.
  Vi har haft 20 års diskussion-

 76. -om krisen i svensk skola
  när det gäller kunskapsresultaten.

 77. När den diskussionen började var
  svensk skola väldigt framgångsrik.

 78. Faktum var att runt år 2000
  hade Sverige väldigt bra resultat-

 79. -i PISA, PEARLS och TIMMS,
  som ni läser mycket om i tidningarna.

 80. Men sen dess har resultaten fallit
  rejält, och särskilt allvarligt-

 81. -var det i de mätningar som gjordes
  2012. Det var stora krigsrubriker-

 82. -om svensk skolas utveckling.
  Man hade inte bara fallit-

 83. -i relation till andra länder,
  utan till Sverige självt.

 84. Jag har ställt många frågor
  om undersökningen.

 85. "Mäter man viktiga saker?"
  Jag är övertygad om-

 86. -att det fångar nånting viktigt.
  Det är ett rejält kunskapstapp-

 87. -som svenska elever uppvisade-

 88. -mellan 2002 och 2012.

 89. Undersökningen som presenterades
  i höstas gav andra resultat.

 90. Sveriges resultat går uppåt i
  alla tre saker man mäter: Matematik-

 91. -språkförståelse eller läsförmåga,
  och naturvetenskap.

 92. Vi går upp på alla de områdena.

 93. Men det som är oroväckande är
  att det är jättestora skillnader.

 94. Sverige var ett av de länder som hade
  det mest likvärdiga skolsystemet.

 95. Det hade minst betydelse
  om ens föräldrar var utbildade-

 96. -om man hade utländsk bakgrund
  och i vilken del av landet man bodde.

 97. Nu ligger vi på OECD-snittet. Vi är
  genomsnittligt bra på likvärdighet.

 98. Resultaten i ämnena är något bättre
  än OECD-genomsnittet.

 99. Men vi ligger på genomsnittet
  när det gäller likvärdighet.

 100. Det känns väldigt utmanande,
  för det innebär i praktiken att-

 101. -hur det går för en i skolan,
  det som har störst betydelse för det-

 102. -är i vilket hem man råkar födas.
  Ens föräldrars utbildningsnivå-

 103. -slår igenom oerhört mycket
  i skolresultaten hos eleverna.

 104. Vi ser också ökade skillnader
  mellan skolor-

 105. -det man kallas
  skolenhetsvariationen.

 106. Den segregation
  som vi har i Sverige har medfört-

 107. -att det är enormt stora skillnader
  mellan skolor i rika områden-

 108. -som rekryterar välutbildades barn,
  och lågstatusskolor-

 109. -där föräldrar har kort utbildning.
  Det finns också många nyanlända-

 110. -som bor i de områdena, och
  som spär på, inte för att nyanlända-

 111. -med nödvändighet har det svårt
  i skolan, men initialt har de det.

 112. Det gör att vi i dag har alldeles
  för stora skillnader i resultat.

 113. Vi har också utslagningsmekanismer.
  Man följer och ser hur det går.

 114. Tanken med betygssystemet är
  att vi ska styra mot absoluta mål-

 115. -att alla ungar ska nå kravnivåerna
  som finns i skolan.

 116. Men vi kan se att
  den stora, stora vattendelaren är-

 117. -om man blir gymnasiebehörig eller
  inte. När vi ser på arbetsmarknaden-

 118. -blir det tydligt att det har
  betydelse i det långa perspektivet.

 119. Arbetslösheten är på väg ner i dag,
  och tittar vi på ungdomar-

 120. -har vi en väldigt låg arbetslöshet
  bland ungdomar födda i Sverige-

 121. -som inte har funktionshinder,
  och som har genomgått gymnasiet.

 122. Den arbetslösheten är nästan
  minimerad. Det ser lite olika ut-

 123. -men det är låg arbetslöshet där. Det
  är framför allt grupperna jag nämnde-

 124. -och ibland är man både utrikesfödd
  och funktionshindrad-

 125. -och som en följd av det
  har man kanske inte klarat gymnasiet.

 126. Det är tre gånger så hög arbetslöshet
  bland de-

 127. -som inte har slutfört gymnasiet,
  som de som har det.

 128. Här har vi nåt att jobba med.
  Hur ser vi till-

 129. -att alla unga får möjlighet
  att gå gymnasiet?

 130. Det första är
  att få upp resultaten i grundskolan.

 131. Men det andra är att se till
  att gymnasiet blir bättre på-

 132. -att stödja de
  som inte har förutsättningar-

 133. -de som kommer sent,
  har funktionshinder-

 134. -där man faktiskt
  behöver stödja extra.

 135. Det är en utmaning
  som grundskolan har haft i många år.

 136. Men gymnasieskolan har haft den
  situationen att den är frivillig.

 137. Man har kunnat ge undervisning,
  och funkar det, så funkar det.

 138. Annars är det eleven själv som inte
  klarar av att slutföra helt enkelt.

 139. Självklart har eleverna själva
  ett ansvar. Man måste arbeta hårt.

 140. Men vi måste förändra
  vårt "mindset" i gymnasiet och säga:

 141. "Här måste vi ha stöd, så att man
  kan slutföra sin gymnasieutbildning."

 142. Vi behöver mer fokus
  på introduktionsprogrammen.

 143. Det är många elever som går där.

 144. Det är nyanlända, och elever som av
  olika skäl inte har blivit behöriga.

 145. De måste bli bättre på olika sätt.

 146. Gymnasieutredningen lade sitt förslag
  i höstas. Den innehåller bra förslag-

 147. -som tydliggör att kommuner,
  fristående skolor och skolorna-

 148. -måste bli bättre på
  att ge stöd i gymnasiet.

 149. Vi har färre elevhälsoorganisationer
  i gymnasiet än i grundskolan.

 150. Det finns mindre av språkstöd
  och andra insatser i gymnasiet.

 151. Bakom det ligger en tanke
  att skolformen inte är obligatorisk.

 152. Vi undervisar,
  och går det inte, så går det inte.

 153. Fler måste fullfölja gymnasiet-

 154. -för att man ska kunna
  klara sig både i privatlivet-

 155. -men också på arbetsmarknaden.

 156. Demokratimålet skulle jag
  också vilja säga nånting om.

 157. En av de nationalskatter
  som vi faktiskt har i Sverige-

 158. -när man jämför med andra länder,
  är det man brukar kalla för tillit.

 159. Vi har en hög grad av tillit,
  både mellan medborgare-

 160. -och till gemensamma institutioner,
  som skola och rättsväsende.

 161. De allra flesta i Sverige
  har en stark tillit till samhället-

 162. -men också till staten och kommunen.

 163. Man förväntar sig att man blir
  rättvist behandlad och känner ansvar-

 164. -att följa regler
  och bidra till samhället.

 165. Det är en otroligt viktig sak, och
  nyare statsvetenskaplig forskning-

 166. -pratar mer och mer om tilliten som
  en grund för ekonomisk utveckling-

 167. -men också för jämlikhet. Skolan har
  en viktig roll i att skapa tilliten.

 168. Vi måste ha en gemensam arena,
  där det här skapas.

 169. Jag och regeringen
  tycker att utvecklingen i Sverige-

 170. -sen man gjorde
  stora marknadsreformer på 90-talet...

 171. Det gjordes ett antal saker av olika
  regeringar, som inte blev så bra.

 172. Den socialdemokratiska regeringen
  genomförde kommunaliseringen-

 173. -men många kommuner hade inte
  kompetensen att ta ansvar för skolan.

 174. Den borgerliga regeringen
  genomförde ett friskoleförsök-

 175. -med marknadsreformer, som var
  mer långtgående än i nåt annat land-

 176. -med näst intill fri etableringsrätt-

 177. -och en väldig segmentering
  av skolväsendet blev resultatet.

 178. Det finns en insikt i alla partier nu
  att en hel del av det som hände då-

 179. -måste vi försöka ta oss tillbaka
  från. Det har skett insatser-

 180. -när det gäller läroplanen-

 181. -för styrdokumenten blev
  väldigt löst hållna under 90-talet.

 182. Det var bra om man hade jätteduktiga
  lärare, som kunde tolka dokumenten-

 183. -och göra bra undervisning,
  men det var inte bra i de lägen-

 184. -när man inte hade utbildade lärare,
  eller inte kunde tolka dem.

 185. Då var det för lite stöd.

 186. Det gjorde att det blev
  skiftande kvalitet på undervisningen.

 187. Det blev också så att vi fick... Vi
  har en bostadssegregation i botten.

 188. Hur har vi en politik som gör-

 189. -att människor med höga
  och låga inkomster bor mer blandat?

 190. Segregationen har galopperat
  de senaste 20 åren.

 191. Men vi har också en skolsegregation.
  Vi har haft svårt-

 192. -att hantera det fria skolvalet. Det
  finns många positiva effekter med-

 193. -att man har möjlighet att välja-

 194. -att man inte känner sig
  helt utlämnad i sin skolplacering.

 195. Men en del negativa effekter är
  att vi får en stark koncentration-

 196. -av elever med en viss bakgrund
  på en viss skola.

 197. Det är välutbildade föräldrar, som
  använder möjligheten att välja skola.

 198. Fler av dem väljer fristående skolor.

 199. Men också i den kommunala skolan
  finns starka segregationsmekanismer.

 200. Resursstarka föräldrar,
  här välutbildade föräldrar-

 201. -som bor i fattiga områden,
  väljer skola utanför det området-

 202. -för att barnen
  ska få ett annat socialt sammanhang.

 203. Det är förståeligt,
  men det leder till-

 204. -att skolor i fattiga,
  utsatta områden tappar de elever-

 205. -som är mest resursstarka,
  har mest språk med sig-

 206. -som kanske har mest studietradition,
  och som kan bidra i undervisningen.

 207. Jag brukar säga att elever
  utgör varandras läromiljöer.

 208. Hur undervisningen funkar beror
  på sammansättningen i elevgruppen.

 209. Vi behöver ha en olikhet
  i elevgruppen. Det är viktigt.

 210. Det är viktigt för lärandet, för vi
  vet att kamrateffekten är betydande.

 211. Men också
  för den demokratiska aspekten.

 212. Hur ska vi sluta samhällskontraktet
  mellan de med utländsk bakgrund-

 213. -och de som har svensk bakgrund,
  mellan de med välutbildade-

 214. -och de med lågutbildade föräldrar
  om de aldrig möts? Eller hur?

 215. Här har vi en stor utmaning. Hur
  förenar vi möjligheten om önskemål-

 216. -men ser till
  att vi får en sammanhållen skola-

 217. -där unga med olika bakgrund
  går i samma skola?

 218. Det finns också en del andra saker
  med marknadsfrågan.

 219. Man kan ha två olika sätt
  att se på skolan.

 220. Antingen ser man den
  som en bildningsinstitution-

 221. -som är gemensam för oss-

 222. -och som ska se till att upprätthålla
  gemensamma värden och kunskaper-

 223. -som är grundläggande för oss alla,
  eller så ser man det som en tjänst-

 224. -där man med smarta val-

 225. -kan göra den bästa investeringen
  för sitt barn.

 226. Det har blivit mer
  av en tjänst på marknaden-

 227. -och mindre en bildningsinstitution.

 228. Vi ser ett starkt tryck
  i betygsinflation runt om i landet.

 229. Det är inte längre bara kunskaper
  som föräldrar efterfrågar.

 230. Man efterfrågar
  i högre utsträckning betyg.

 231. Vi ser tendenser att föräldrar
  ställer krav på högre betyg-

 232. -än vad eleverna har presterat.

 233. Vi ser marknadsmekanismer
  med hård konkurrens.

 234. I de områdena är det också
  en starkare betygsinflation.

 235. Vi ser också att resursstarka
  föräldrar kan lägga beslag-

 236. -på resurserna i skolan.
  Det gäller också föräldrar-

 237. -till funktionshindrade barn.
  Det finns stora...

 238. ...skillnader mellan om man
  efterfrågar och kräver resurser.

 239. Där måste man fundera på-

 240. -om det är föräldrar själva
  som måste driva de här frågorna-

 241. -för då är det de föräldrar-

 242. -som har de starkaste resurserna,
  har en bra advokat, som får stöd-

 243. -i stället för de mest behövande.

 244. När jag var i Botkyrka gjorde
  Landstinget en sammanställning-

 245. -av STUDS-teamen, alltså
  neuropsykiatriska undersökningar.

 246. Det var dubbelt så vanligt med
  den typen av undersökningar i Täby-

 247. -som det var i Botkyrka. Det var
  dubbelt så vanligt i en rik kommun-

 248. -med den typen av...undersökningar
  för att få fram en diagnos-

 249. -som det var i den fattiga kommunen.
  Forskningen säger att det är tvärtom.

 250. Det är dubbelt så vanligt med ADHD
  bland barn till lågutbildade mammor-

 251. -än bland högutbildade.
  Dubbelt så många-

 252. -borde ha sökt diagnoserna
  i Botkyrka som i Täby.

 253. Det visar på faran när vi hamnar i
  ett läge, där vi överlåter ansvaret-

 254. -för kvalitet till kunden,
  om jag säger så.

 255. Kunderna har olika förväntningar
  och olika resurser-

 256. -att efterfråga stöd. Där måste vi
  se till att vi har såna strukturer-

 257. -i det offentligt finansierade
  skolväsendet att alla barn får stöd-

 258. -och att vi har likvärdig kvalitet.
  Det kan inte vara kundens fel-

 259. -att kunden har gjort ett dåligt val,
  och därför får ett dåligt stöd.

 260. Men det kommer att ta tid
  att återställa mycket från 90-talet-

 261. -när det gäller olika beslut.

 262. Vi har en skolkommission som arbetar
  med frågor om likvärdighet-

 263. -om hur man kan balansera
  det fria skolvalet, om hur vi ska få-

 264. -en bättre resursfördelning
  med hänsyn till olika behov.

 265. En rak skolpeng som är lika för alla
  kommer att ge olika förutsättningar.

 266. Det måste ske en differentiering av
  resurserna mellan olika skolenheter-

 267. -först mellan olika kommuner
  ska jag säga, och inom en skolenhet-

 268. -mellan olika undervisningsgrupper
  och mellan olika elever.

 269. I gymnasiet i dag fördelar
  vi resurser efter en programpeng.

 270. Olika program får olika resurser.

 271. Det kostar mer att ha industriprogram
  än samhällsprogram.

 272. Men inom programmen...
  I dag har vi gymnasieregioner-

 273. -som innebär att det är konkurrens
  om platserna i stora regioner.

 274. Skåne, Västra Götaland
  eller Stockholm.

 275. På en gymnasieskola
  som har naturvetenskapsprogrammet-

 276. -det som ses som högstatusprogrammet,
  kan det skilja i intagningspoäng-

 277. -från 335, som betyder att man måste
  ha A i alla ämnen från grundskolan-

 278. -plus meritpoäng,
  och på en annan skola kan man ha 160-

 279. -som är ett snitt på godkändnivån.
  De här två får lika mycket pengar.

 280. Ungarna har
  inte lika förutsättningar.

 281. Gymnasiets resursfördelning
  måste ta hänsyn-

 282. -till förutsättningarna för eleverna.

 283. Vi har också en stor utmaning
  med många nyanlända elever.

 284. Bara under 2015,
  när 163 000 människor kom hit-

 285. -kom 70 000 elever
  som var flyktingar.

 286. Hälften var ensamkommande.

 287. En fråga vi brottas mycket med är
  hur vi ska snabba på skolframgången-

 288. -för de nyanlända. Hur kan vi stödja
  dem med modersmål och liknande?

 289. Här har vi också en dubbelhet-

 290. -för många elever är nyanlända
  och har funktionshinder.

 291. Vi har massor med problematik kring
  hur vi ger dem bäst förutsättningar.

 292. Skolverket jobbar nu intensivt
  med uppdraget att stödja skolor-

 293. -med många nyanlända.

 294. I Botkyrka har vi jobbat
  med den frågan i många år-

 295. -men i dag är det många små kommuner-

 296. -som har tagit emot många nyanlända,
  och som blir en utmaning för dem.

 297. Jag träffade Lessebo kommun-

 298. -vars elevantal har ökat med 40 %
  på grund av flyktingsituationen.

 299. Ni förstår alla vilken oerhörd
  utmaning det är för en liten kommun.

 300. Bara en sån sak som att
  hitta någorlunda utbildade lärare-

 301. -som kan möta det här.

 302. Det var en del av utmaningarna.
  Vad gör regeringen? Gör vi nånting?

 303. Ja, det tycker jag. Vi försöker jobba
  med de här frågorna på olika sätt.

 304. En sak man jobbar med på
  grundskolesidan är tidiga insatser.

 305. De gör analysen att det de första
  åren i skolan gäller att se till-

 306. -att barn inte halkar efter.

 307. Vi behöver ha en bra personaltäthet
  under de tidigaste skolåren-

 308. -men vi behöver också
  mer specialpedagogiskt stöd.

 309. Man har under många år försökt bygga
  upp specialkompetensen i skolorna.

 310. Problemet är att när vi ökar antalet
  platser för speciallärarutbildning-

 311. -tar det tid innan de kommer ut.

 312. Och det är ju också så att antalet
  barn i svensk skola ökar mycket nu.

 313. Lärarförsörjningen är en
  av de frågor vi brottas mest med.

 314. Det gäller inte minst när det gäller
  speciallärare och specialpedagoger.

 315. Det kommer... Det har gjorts stora
  satsningar, men det räcker inte.

 316. Vi måste göra ytterligare saker för
  att klara försörjningen av lärare-

 317. -och det tar naturligtvis tid.

 318. Vi kan kompetensutveckla de
  som faktiskt finns i skolorna-

 319. -men som inte har
  full specialpedagogkompetens.

 320. Vi behöver både sträva efter
  att de ska ha riktig behörighet-

 321. -men vi behöver också göra kortare
  insatser för de som finns där ute.

 322. Flera av gymnasieutredningens förslag
  handlar ju om att tydliggöra-

 323. -att också gymnasiet måste erbjuda
  stöd till elever med svårigheter.

 324. Det är en väldigt viktig fråga
  att bygga upp stöd i gymnaiset.

 325. Jag vill nämna en annan skolform,
  som vi har...som har stor betydelse-

 326. -för många med funktionshinder
  och andra svårigheter-

 327. -och det är Folkhögskolan.
  Det tror jag på framöver också.

 328. Folkhögskolan
  har ett arbetssätt och en form-

 329. -som är väldigt inkluderande
  och kan möta stora olikheter-

 330. -hos dem man jobbar med. Vi har
  satsat på att bygga ut Folkhögskolan.

 331. Vi funderar på
  om vi kan bygga ut den mer.

 332. Det finns en efterfrågan på det stöd,
  som SPSM fördelar till Folkhögskolor-

 333. -för att möta studerande
  med olika typer av funktionshinder.

 334. En annan jätteviktig sak
  för att få bättre resultat-

 335. -är att utveckla vanlig undervisning.

 336. Den lärare som din dotter mötte,
  hur ska hon få stöd-

 337. -så att det blir riktig undervisning?
  Att hon har fokus på-

 338. -vad eleverna behöver förstå-

 339. -och veta vad hon behöver undervisa
  kring för att eleverna ska utvecklas.

 340. Hon behöver strategier för
  att möta olika elevers lärstilar-

 341. -och det är inte lätt. Om man
  läser läroplaner och kursplaner-

 342. -förstår man. "Oj! Hur ska jag
  göra genomgångar, gruppdiskussioner"-

 343. -"och aktiviteter som gör att elever
  kan utveckla de här förmågorna?"

 344. Det är inga små saker vi efterfrågar
  om man läser styrdokumenten.

 345. Om lärare
  får utveckla det här tillsammans-

 346. -och hitta metoder för att kritiskt
  granska, hur funkar undervisningen?

 347. "Har jag tagit upp det
  de tycker är svårt?"

 348. "Vad var det eleverna inte förstod?"
  Då ska jag fokusera mer på det.

 349. De här metoderna för kollegialt
  lärande och systematisk utveckling-

 350. -av undervisningen är för lite
  använt, men har en enorm potential.

 351. Satsningar från den förra regeringen,
  som till exempel mattelyftet-

 352. -där 80 % av lärarna under en termin-

 353. -tillsammans med sina kollegor har
  jobbat igenom ett antal lektioner-

 354. -prövat, förändrat, varierat
  och utvärderat efteråt.

 355. Mattelyftet
  har haft en betydande roll i-

 356. -att elevers resultat
  har stigit i PISA-undersökningen.

 357. Men det måste ske på alla skolor,
  och vi måste bygga stödstrukturer-

 358. -och rektorerna måste ha fokus på
  hur man jämnar ut kvaliteten-

 359. -i undervisningen och får... Alla
  lärare är inte jättebra alla dagar-

 360. -men skillnaderna är för stora. Man
  kan bli lite bättre och lite jämnare.

 361. Det blir man inte genom att lärare
  själva är isolerade i sitt klassrum.

 362. Det blir man
  genom att jobba tillsammans.

 363. Det finns internationell forskning,
  som talar om det här.

 364. Vi ska använda de goda erfarenheterna
  från mattelyftet. Ett läslyft pågår.

 365. Vi måste bygga permanenta
  stödjande strukturer för lärare-

 366. -att kunna utveckla undervisningen.

 367. Man ska inte köra matte
  och sen sluta-

 368. -utan vi arbetar med
  Nationellt skolutvecklingsprogram-

 369. -som handlar om att alla nivåer måste
  få stöd permanent för att bli bättre.

 370. Om man frågar mig vad-

 371. -som snabbt kan ge resultat
  för förbättring för eleverna-

 372. -skulle jag säga att alla lärare
  involveras i utvecklingsarbete.

 373. Att de ser sin egen undervisning-

 374. -att de får titta på kollegors
  undervisning och diskutera det.

 375. Det finns bra inslag-

 376. -men man måste få syn på vad som är
  bra och mindre bra i undervisningen.

 377. Det är för stor ojämlikhet
  mellan skolor i dag-

 378. -och många föräldrar
  tänker på skolvalet.

 379. "Hur gör jag ett bra val
  för mina barn?"

 380. Verkligheten är att det skiljer mer
  mellan olika klassrum i samma kola-

 381. -än mellan skolor.
  Det är ett lotteri när rektorer gör-

 382. -sin tjänstefördelning.
  Skillnaderna får inte vara så stora.

 383. Man måste jobba kollegialt, man måste
  jobba tillsammans i lärarkollegiet.

 384. Lite om inkludering och särskilt
  stöd. Den frågan är jätteviktig.

 385. Ska alla ha lika chans, måste
  resurser och undervisning vara olika-

 386. -för att man ska kunna nå samma mål.

 387. Det måste byggas upp strukturer
  för det här stödet, en infrastruktur-

 388. -som funkar hela vägen.
  Det är bra att vi har SPSM-

 389. -som tillhandahåller stöd
  och kompetensutveckling.

 390. Men vi måste börja längst ut
  med lärarna. De måste ha en förmåga-

 391. -och en förståelse
  att möta olikheter-

 392. -men också en förmåga
  att ta hjälp när man behöver det.

 393. "Jag märker att min undervisning inte
  fungerar i relation till eleven."

 394. Då måste det finnas hjälp att få.

 395. Det stödet måste finnas... Det nära
  stödet måste finnas på varje skola.

 396. Vi har skolor med olika elevhälsoteam
  och olika tillgång till pedagoger.

 397. Regeringen jobbar för att ha bidrag
  för att anställa specialpedagoger-

 398. -men också för att utbilda fler.

 399. Man ringer inte SPSM i vardagen-

 400. -utan det måste finnas nån där,
  som kan titta på ens undervisning-

 401. -och kanske ställa kritiska frågor.

 402. Nån måste finnas som vet
  när man behöver hjälp centralt-

 403. -när man
  inte har kompetensen på skolan.

 404. Huvudmännen har ett arbete att göra,
  för en del skolenheter är för små-

 405. -för att man ska ha tillräcklig
  specialpedagogisk kompetens.

 406. "Är det vissa kompetenser vi behöver
  organisera centralt i kommunen?"

 407. Det är det på en hel del områden.

 408. Man behöver mer specialiserad
  kompetens än den enskilda skolan har.

 409. Huvudmän i svenska skolan i dag
  kan se väldigt olika ut.

 410. Vi har Stockholms stad
  med 100 000 elever-

 411. -och små skolor, som har 30 elever.

 412. När vi har lagstiftat
  har vi utgått ifrån-

 413. -att huvudmännen gör vissa saker, men
  deras förutsättningar är ju olika.

 414. Staten måste
  vara mer närvarande i sitt stöd.

 415. Vi har SPSM som en viktig aktör,
  men vi tänker också mycket på-

 416. -att utveckla Skolverkets arbete-

 417. -så att det är mer närvarande lokalt,
  inte bara styrdokument om-

 418. -hur saker borde vara, utan
  man behöver ett mer närvarande stöd.

 419. Inkludering måste vara huvudspåret.
  Det är en diskussion som finns.

 420. Det finns fördelar med särskild
  undervisning eller särskilda grupper-

 421. -därför att det är lättare att
  tillhandahålla specialistkompetens.

 422. Men i grunden är det problematiskt
  i relation till demokratiuppdraget.

 423. Jag har sett alldeles
  för många lösningar med små grupper-

 424. -där man också
  har sänkt förväntningarna.

 425. "Det är den där gruppen."
  Förväntningarna är för låga.

 426. Eleverna i den gruppen
  utgör varandras läromiljöer.

 427. Har flera svåra förutsättningar,
  utgör de varandras läromiljöer.

 428. De har kanske inte de andra eleverna,
  som har starkare förutsättningar-

 429. -mer språk och mer kunskaper med sig.

 430. Kunskapsmässigt och demokratiskt.

 431. Skolan är en arena,
  där vi ska lära oss-

 432. -att hantera våra olikheter,
  så jag är tveksam till-

 433. -att ha många särlösningar i skolan.

 434. Man ska inte vara dogmatiskt. Det
  är klart att det finns situationer-

 435. -där en elev
  kan få jobba med specialpedagogen-

 436. -eller att man under kortare tider
  har särskilda undervisningsgrupper.

 437. Men ju mindre "sär",
  desto bättre är det.

 438. Det finns bekymmer med särskolan.

 439. Det är rimligt att utvecklingsstörda
  elever ska ha mer resurser-

 440. -och mer kompetens,
  men ju mer "sär" skolan blir-

 441. -ju mer sänker vi förutsättningarna
  i ett livslångt perspektiv.

 442. Ibland kan det finnas utmaningar
  i relation till föräldrarna.

 443. Det kan vara så att föräldrar känner
  att det i första hand är tryggheten-

 444. -som man är orolig över,
  och då kan särlösningar kännas bra.

 445. Men i stället ska vi se till att
  stöd finns i de generella miljöerna-

 446. -i den generella verksamheten.
  På lång sikt ökar det möjligheterna-

 447. -till att funktionshindrade elever
  kan klara sig i ett långt perspektiv.

 448. Jag har varit inne i diskussioner med
  föräldrar, där trygghet och lärande-

 449. -har stått emot varandra.
  Det måste man reflektera över.

 450. Jag har pratat alldeles för länge.
  Jag ber om ursäkt för det.

 451. Jag ville ge er en bred bild
  av utmaningarna-

 452. -och ungefär hur vi tänker kring
  de här frågorna. Tack så mycket.

 453. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur ska skolan bli tillgänglig för alla?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, talar om hur man jobbar med att göra skolan tillgänglig för alla barn och vilka mål som finns. Inledningstal av Maria Persdotter, ordförande för RBU. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Skolor, Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - En lektion om skolan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Hur ska skolan bli tillgänglig för alla?

Erik Nilsson (S), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, talar om hur man jobbar med att göra skolan tillgänglig för alla barn och vilka mål som finns. Inledningstal av Maria Persdotter, ordförande för RBU. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Vad menar skolan med stöd?

Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska myndigheten, berättar om vägar till och vikten av rätt stöd i skolan för barn med funktionsnedsättning. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Skolans ansvar och arbete mot mobbning

Många skolor hinner inte jobba förebyggande mot kränkande behandling, säger Emilia Pettersson från barnrättsorganisationen Friends. Genom att höja kunskapen om funkofobi kan arbetet bli mycket mer effektivt, menar hon. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Arbetsgången med anmälningsärenden

Christian Floer från Skolinspektionen berättar var man ska vända sig ifall ett barn råkar ut för kränkande behandling i skolan och hur och vem som kan anmäla. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En lektion om skolan

Att få vara en i mängden

Emelie Brännström är lågstadielärare på en skola i Kungsbacka. Här berättar hon om vardagen och arbetet med och för eleven Wilma som har en muskelsjukdom. Om vikten av kommunikation, samarbete och lyhördhet mellan skola, föräldrar och Wilma själv. Inspelat den 10 februari 2017 på Quality Hotel Friends, Solna. Arrangör: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.