Titta

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Om UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2017 med fokus på utsatta barns rättigheter och behov av stöd. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2017. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017 : Regeringens syn på brottsbekämpningDela
 1. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  måste männen förändras.

 2. Enligt Kriminalvårdens general-
  direktör är 94 % av klienterna män.

 3. Tack för möjligheten att vara här.

 4. Särskilt tack till Brottsoffer-
  myndigheten och dess generaldirektör.

 5. Och alla organisationer som är med
  och samarrangerar den här...

 6. ...traditionsenliga dagen,
  18:e året i rad, om jag hörde rätt.

 7. En fantastisk tradition.

 8. Verkligen efterfrågat med tanke på
  att salen är fullsatt.

 9. Var det över 400 hundra
  vi skulle vara sammanlagt?

 10. Det visar ju bara
  vilken vikt vi alla lägger-

 11. -vid de här frågorna
  och vilket engagemang det finns.

 12. Vi säger ofta
  att Sverige är en välfärdsstat.

 13. Vi menar att Sverige är
  och ska vara ett land-

 14. -där de tillfällen i livet när vi
  behöver samhällets stöd allra mest-

 15. -så ska samhället finnas där.

 16. När individen är som svagast
  ska samhället vara som starkast.

 17. När vi blir sjuka ska sjukvården
  hålla allra högsta kvaliteten.

 18. Sjukförsäkringen ska täcka
  försörjningen tills vi blir friska.

 19. När vi blir arbetslösa
  ska vi få hjälp till nytt jobb.

 20. Det kanske behövs vidareutbildning.
  Under arbetslösheten-

 21. -ska det finnas en försörjning
  så vi klarar oss fram till dess.

 22. När vi blir äldre ska det finnas
  ett pensionssystem man kan lita på-

 23. -och en fungerande äldreomsorg.

 24. Jag är medveten om att vi inte alltid
  lever upp till välfärdsstatens ideal.

 25. Men poängen är att vi har en riktning
  och att det är dit vi ska.

 26. Vi ska ha det som mål.

 27. När vi säger samhället menar vi inte
  bara offentliga institutioner.

 28. Vi menar också många folkrörelser,
  organisationer-

 29. -och frivilliga medmänniskor
  som tillsammans med det offentliga-

 30. -gör vårt land
  till en tryggare plats att leva i.

 31. Så säger vi
  om välfärdspolitiken i stort.

 32. Min uppfattning är att vår gemensamma
  uppgift att stödja brottsoffer-

 33. -är en väsentlig del
  av denna välfärdspolitik.

 34. Det handlar också om
  att ge människor stöd och hjälp-

 35. -när de är som mest utsatta.

 36. Det kan handla om den som blivit
  rånad och misshandlad på stan-

 37. -som därefter drar sig för
  att gå ut på kvällarna.

 38. Det kan handla om en kvinna som
  i åratal har misshandlats av sin man-

 39. -och äntligen fått möjlighet
  att anmäla och ta sig ur äktenskapet.

 40. Det kan handla om offer för inbrott-

 41. -och som långt därefter känner sig
  otrygg i sitt eget hem.

 42. Vi känner alla igen exemplen.

 43. Men det som är gemensamt
  för nästan alla dessa situationer är-

 44. -att vi i centrum har en människa
  som behöver stöd i en situation-

 45. -där hon kanske är
  som allra mest sårbar.

 46. Återigen,
  då måste samhället finnas där.

 47. Det är en väsentlig del
  av välfärdspolitiken.

 48. Vi har redan gjort en del saker
  under den här mandatperioden-

 49. -för brottsoffer och brottsutsatta.

 50. Vi har gett Brottsoffermyndigheten
  i uppdrag-

 51. -att utveckla den digitala servicen
  så man på ett enklare sätt-

 52. -ska kunna följa sitt ärende.

 53. Vi har även gett Domstolsverket och
  Brottsoffermyndigheten i uppdrag-

 54. -att utveckla en webbaserad
  utbildning för vittnesstöd.

 55. Nog så viktigt i dessa tider.

 56. Brottsoffermyndigheten fortsätter
  driva det regeringsuppdrag-

 57. -som riktar sig till förskolorna.

 58. Det handlar om
  att hitta enklare metoder-

 59. -att få barn att berätta om
  vad de kan ha varit utsatta för.

 60. Bland annat om våld.

 61. Jag hade förmånen att få vara med
  på en förskola i Sollentuna

 62. -och se hur det här fungerar
  på riktigt, så att säga.

 63. Handledningen och boken
  "Liten och trygg" som hör till-

 64. -är en fantastisk skrift att läsa.

 65. Den har visst redan översatts till
  flera språk och ska gå på export.

 66. Oerhört fina och fantastiska
  illustrationer av Stina Wirsén.

 67. Man blir nästan tårögd
  av att läsa handledningen.

 68. Polisen har fått ett särskilt uppdrag
  att utveckla sina arbetsmetoder.

 69. Till exempel
  hur man utreder sexualbrotten.

 70. Men också hatbrotten som vi ska prata
  mycket mer om här idag.

 71. De ska också redovisa
  hur man arbetar med bemötande-

 72. -för det är nog så viktigt
  när man ska anmäla ett brott-

 73. -och kanske känner sig
  oerhört utsatt.

 74. På ett möte med generaldirektörerna
  igår berättade vi-

 75. -om den tioåriga strategi
  som regeringen har beslutat om-

 76. -som handlar om
  att motverka mäns våld mot kvinnor.

 77. Man kan visserligen i några avseenden
  visa att det går åt rätt håll.

 78. Det dödliga våldet mot kvinnor ser
  glädjande nog ut att minska.

 79. De senaste sifforna ligger
  på 13 på ett år-

 80. -vilket skulle vara
  den lägsta siffran någonsin.

 81. Men det spelar ingen roll för
  varje sånt fall är ett misslyckande.

 82. Det gäller att fortsätta arbeta för
  att detta våld upphör.

 83. Då är det så att om mäns våld
  mot kvinnor ska upphöra-

 84. -är det männen som måste förändras.

 85. Generaldirektören för kriminalvården
  sa att 94 % av hans klienter är män.

 86. Det där måste vi se. Så gott som
  samtliga grova brott begås av män.

 87. Så har det kanske alltid varit, men
  det finns väl ingen naturlag i det?

 88. Även sånt som alltid har varit
  kan man försöka ändra på.

 89. Det är del av mänsklighetens historia
  att vi kan göra såna förändringar.

 90. Det måste vi göra här också.

 91. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  måste män helt enkelt förändras.

 92. Den tioåriga strategi mot mäns våld
  mot kvinnor som vi har beslutat om.

 93. Jag vill också nämna
  i det här avseendet-

 94. -att vi under denna mandatperiod
  har skjutit till resurser-

 95. -till många
  av frivilligorganisationerna-

 96. -som jobbar med brottsoffer.

 97. Kvinno- och brottsofferjourer har
  mer pengar att röra sig med-

 98. -än vad man nånsin tidigare har haft.

 99. Det är kul att se hur man använder
  resurser, bygger ut verksamheter-

 100. -och hjälper allt fler människor.
  Det är ett viktigt arbete som pågår.

 101. Det här var lite om sånt vi har gjort
  och är på väg att göra.

 102. Vad ska vi mer göra?

 103. Straffrätten ska
  på olika sätt utvecklas.

 104. Det som står närmast på tur är
  att regeringen ska gå till riksdagen-

 105. -med ett förslag för att ytterligare
  kunna motverka näthatet.

 106. Vi har en situaion-

 107. -när trakasserier och kränkningar
  på nätet är ett allt större problem-

 108. -för många människor,
  inte minst flickor och kvinnor-

 109. -som råkar ut för det.
  Vi måste utveckla metoder mot det.

 110. Kriminalisering är en del av det.

 111. Vi har utredningar från
  Gudrun Antemar med bland annat-

 112. -ett särskilt brott-

 113. -där vi kriminaliserar vad man kallar
  för olovligt integritetsintrång.

 114. Det kan handla om människor
  som lägger ut kränkande fotografier.

 115. Det har inte funnits en heltäckande
  kriminalisering tidigare.

 116. Det gör vi nu
  med den här propositionen.

 117. Det kriminaliseras och omfattas även
  av lagstiftning kring olaga hot.

 118. Om någon hotar om att lägga ut nåt
  som är kränkande för den enskilde-

 119. -så blir det också straffbart.

 120. Dessutom kommer brottet också omfatta
  rätten till brottsskadeersättning.

 121. Bara det är ju viktigt.

 122. Vi går ut med en proposition om detta
  redan nu under våren.

 123. Senare i år kommer lagstiftnings-
  förslag om generella sexualbrott.

 124. Sexualbrottskommittén jobbade
  under ett par år-

 125. -för att utveckla lagstiftningen
  där också.

 126. Bland annat med frågan
  om samtyckesreglering eller ej.

 127. Förslaget man nu går fram med
  innebär att vi tar ett sånt steg.

 128. Utgångspunkten i den nya våldtäkts-
  lagstiftningen kommer vara-

 129. -att det som inte är frivilligt
  betraktas som övergrepp.

 130. Därmed vänder man
  på frågeställningen-

 131. -på ett sätt
  som inte funnits tidigare.

 132. Det ligger också i förslag om-

 133. -att höja straffen
  för de allra grövsta övergreppen-

 134. -genom ett särskilt steg
  i straffskalan.

 135. Och inte minst viktigt att säga
  i den här kretsen:

 136. Vi vill också gå fram med ett bättre
  stöd från målsägandebiträden-

 137. -för dem som anmäler sexualbrott.
  Det finns också med i utredningen.

 138. Man ska fortare få hjälp.

 139. Den lagstiftningen, det stödet, det
  initiativet, det arbetet kommer vi-

 140. -att bedriva under detta år
  och jag betraktar det vi ska göra-

 141. -som vår viktigaste straffrättsliga
  reform under den här mandatperioden.

 142. Dessutom...

 143. ...är vi i färd med att inleda
  ytterligare två nya lagöversyner.

 144. Den ena handlar om barnäktenskap
  och tvångsäktenskap.

 145. En lagstiftning som togs fram
  och är i kraft sedan 1 juli 2014.

 146. Vi ska utvärdera lagen och se till
  att den fungerar som den var avsedd.

 147. Och om det finns möjligheter
  att också stärka den.

 148. Utgångspunkten
  när det gäller barnäktenskap är-

 149. -att inga barn i Sverige
  ska betraktas som gifta.

 150. Det måste finnas möjlighet för oss-

 151. -att kunna beivra den typen
  av företeelser.

 152. I utredningen ser vi över både
  tvångsäktenskap och barnäktenskap.

 153. Där finns även uppdrag att se över
  straffrätt vid hedersrelaterat brott.

 154. Ett förslag är att införa särskild
  straffskärpningsgrund-

 155. -när det finns hedersmotiv.

 156. Man kan resonera kring det,
  men enligt min uppfattning-

 157. -befinner man sig i ett särskilt
  utsatt läge i dessa situationer.

 158. Om man blir misshandlad eller
  utsatt för andra typer av övergrepp-

 159. -har man inte alltid ett läge-

 160. -där hela ens sociala krets
  har vänts emot en.

 161. Men i dessa fall
  kan det mycket väl vara så.

 162. Delar av eller hela släkten
  har vänt sig emot en.

 163. Den särskilt sårbara situationen gör
  enligt min uppfattning-

 164. -att lagstiftaren bör kunna
  se strängt på den typen av brott.

 165. Därför ska utredaren också
  överväga detta.

 166. Barn- och tvångsäktenskap
  läggs i den utredningen.

 167. Dessutom straffrätten
  kring hedersmotiv.

 168. Alldeles nyligen tog vi
  också initiativ till-

 169. -att göra en översyn när det gäller
  lagstiftningen kring barnpornografi.

 170. ECPAT är en av organisationerna
  som är med om detta.

 171. Vi träffades för en tid sen.

 172. Jag berättade om våra planer.

 173. En översyn av lagstiftningen både
  när det gäller straffskalorna-

 174. -eller om vi ska kalla det "skildring
  av sexuella övergrepp mot barn".

 175. Det finns en diskussion om
  vilken rubrik man ska använda.

 176. Vi ser över straffsats och förstås
  också placering i Brottsbalken.

 177. Vi går fram med ett antal förslag
  till straffrätten.

 178. Det har vi redan gjort och kommer
  att gå framåt med det.

 179. Men vi måste naturligtvis göra
  mycket mer.

 180. Straffrätten är bara en del
  och är viktig i det avseendet-

 181. -att sända en signal om vad samhället
  betraktar som icke önskvärt beteende.

 182. Men det spelar ju ingen roll
  om man inte på riktigt-

 183. -kan ta hand om och inrikta...

 184. ...våra myndigheter och vårt arbete
  i vardagen för att det ska fungera.

 185. Därför finns det också
  ett par andra projekt.

 186. En del är straffrätten,
  men det är bara en del av lösningen.

 187. Om det ska bli färre brottsoffer-

 188. -måste ju även återfallen
  i brott minska.

 189. Vi vet att det är en ganska liten
  grupp bland de som är brottsaktiva-

 190. -som begår väldigt många brott.

 191. Varje person som man kan rehabilitera
  via kriminalvården eller annat sätt-

 192. -kan innebära en rejäl minskning
  av antalet anmälda brott.

 193. Minskat lidande och därmed även
  färre brottsoffer.

 194. Det är en uppgift i stor utsträckning
  för kriminalvården.

 195. Men också kommunerna
  i vissa avseenden.

 196. Allt pekar inte åt fel håll.

 197. Tvärtom, det finns saker
  som pekar åt rätt håll.

 198. Det som är kriminalpolitikens
  bäst bevarade hemlighet är-

 199. -att återfallen i brott faktiskt
  minskar och har gjort det-

 200. -under de senaste 10-12 åren.

 201. Det tror man inte alltid när man
  tar del av den allmänna debatten.

 202. Andelen återfall i brott minskar
  trendmässigt de senaste 10 åren.

 203. Det kanske finns saker och ting
  som vi gör rätt.

 204. När det gäller programverksamheten
  inom kriminalvården-

 205. -och annan typ av verksamhet.

 206. Det är viktigt att veta.
  Man ska få reda på sånt som görs fel-

 207. -men också när saker görs rätt.

 208. Nu ska denna utveckling fortsätta.
  Fortsätta med programverksamhet-

 209. -som fungerar och är validerad
  och har roll och kvalitet.

 210. Att det finns sysselsättning
  och utbildning på anstalter.

 211. Men kanske allra viktigast just nu:

 212. Att se till
  att utslussningen fungerar.

 213. Det ska finnas någon på andra sidan-

 214. -som kan hjälpa en tillbaka in
  i samhället igen.

 215. Med enkla saker
  som utbildning, sysselsättning-

 216. -och gärna också
  nytt socialt sammanhang.

 217. Det är en uppgift för det offentliga
  tillsammans med frivilligkrafter-

 218. -att hjälpa till med detta.

 219. Men inte bara det.

 220. Inte bara försöka minska andelen
  som återfaller i brott.

 221. Vi måste försöka förhindra
  att det uppkommer brott från början.

 222. Förebygga brott.

 223. Därför kommer regeringen att komma
  fram med en nysatsning i vår-

 224. -på brottsförebyggande arbete.

 225. Jag var ordförande i Brotts-
  förebyggande rådet för 15 år sen.

 226. I slutet av 90-talet...
  Jag inser att det är ännu längre sen.

 227. I slutet av 90-talet-

 228. -skapades brottsförebyggande program
  som hette "Allas vårt ansvar".

 229. Laila Freivalds var justitieminister.

 230. Det var startpunkten när det gäller
  att bygga upp brottsförebyggande råd.

 231. I kommuner och även ge landsting
  och regioner ett sånt ansvar.

 232. Det gick ganska fort
  att skapa en sån struktur-

 233. -och det fanns ett väldigt tryck
  i det.

 234. Sen nådde man nog en gräns
  när den där utvecklingen avstannade.

 235. Det blev upp till varje kommun
  att själv bestämma-

 236. -hur strukturen skulle se ut.

 237. Enligt mig saknar man nu
  det statliga stödet-

 238. -som man hade vid den tiden
  och det vill vi nu återupprätta.

 239. Under våren nu kommer vi att lansera
  ett nytt brottsförebyggande program.

 240. Det första på 20 år.

 241. Med tanke på vad som har hänt
  sen dess förstår man att det behövs.

 242. Nytt brottsförebyggande program.

 243. Vi kommer också att ge staten
  en starkare ledningsfunktion-

 244. -via brottsförebyggande rådet
  och stärka länsstyrelsernas resurser-

 245. -för att stödja kommuner
  som jobbar brottsförebyggande.

 246. Men inte bara kommuner.
  Nytt fokus i brottsförebyggande är-

 247. -att det tidigare samarbetet
  mellan polis och kommun-

 248. -som har varit oerhört viktigt-

 249. -måste nu också byggas ut
  med andra aktörer.

 250. Civilsamhället, frivilligverksamhet
  ska in som en tredje del.

 251. Även näringslivet ska in
  som en fjärde del i detta jobb.

 252. Nytt brottsförebyggande program,
  ny statliga ledningsstruktur-

 253. -pengar till länsstyrelsen
  och lite grann till Brå-

 254. -ny nationell samordnare, nytt fokus
  vi utbyggnad av brottsförebyggande.

 255. Vi tar in ytterligare aktörer
  på tydligare sätt.

 256. Detta lanserar vi med en konferens
  i Malmö om en månad.

 257. Råd för framtida Brå anordnar detta.

 258. Straffrätten, kriminalvården,
  det brottsförebyggande.

 259. Vi är väl medvetna om
  att det inte spelar nån roll-

 260. -hur höga straff vi har-

 261. -eller hur bra verksamhet vi har
  på anstalterna-

 262. -om vi inte fångar några bovar.

 263. För många av de som utsätts för brott
  är detta det man faktiskt vill se.

 264. Man vill ha rättsskipning
  och den som utsatte en-

 265. -för brott faktiskt får ta
  konsekvenserna av det.

 266. Vi är väl medvetna om
  att under de senaste sju åtta åren-

 267. -har polisens resultat när det gäller
  uppklarade brott minskat.

 268. Det var därför frågan om
  omorganisering inom polisen väcktes.

 269. Det här vågar man knappt säga
  nu för tiden-

 270. -men jag tillhör dem som tror att
  polisomorganisationen kan bli bra-

 271. -när den väl sätter sig.

 272. Den kommer att ge större möjlighet...

 273. ...att allokera resurser
  där de verkligen behövs.

 274. Det som oftast låstes och blev
  problem mellan olika myndigheter-

 275. -att bli lättare att lösa.
  Jag tror det blir riktigt bra.

 276. Men det gäller att det följs upp
  med både resurssatsningar-

 277. -och beredskap på
  att utveckla polisens metoder.

 278. Antalet poliser ökade under förra
  året och kommer fortsätta att öka.

 279. Men det som ökar mest är
  antalet civilanställda.

 280. 1 100 fler civilanställda
  bara förra året.

 281. Det i sig är bra. När polisen förut
  har behövt göra såna saker-

 282. -som civilanställda ska göra,
  t.ex. sitta i receptionen-

 283. -eller administrativa uppgifter
  kan civilanställda göra dem nu.

 284. Då kan polisen ägna sig åt att utreda
  brott, vara ute på gator och torg-

 285. -och bidra till en ökad trygghet.

 286. Det gäller att fortsätta föra
  omorganisationen i hamn.

 287. Men den måste naturligtvis
  backas upp av mer resurser-

 288. -men också att de blir fler
  totalt sett i polisorganisationen.

 289. Vi fördubblar intagningen
  på Polishögskolan i år.

 290. På så sätt kommer det
  att utbildas fler poliser.

 291. Vi måste också
  fortsätta utveckla arbetsmetoderna.

 292. Och polisen måste finnas på plats,
  särskilt i de områden-

 293. -där de behövs som mest och man
  måste vara beredd på att förstärka.

 294. Straffrätten, kriminalvården,
  brottsförebyggande, polisen.

 295. Vi ska bekämpa brotten,
  men också brottens orsaker.

 296. Gör vi det
  får vi också färre brottsoffer.

 297. Det vet vi alla här att ingen
  i det här jobbet kan göra allt.

 298. Men alla kan göra nåt.
  Därför är såna här samlingar viktiga.

 299. Jag hoppas ni får en givande dag
  med många möten-

 300. -många diskussioner, idéer
  och tankar. Tack ska ni ha.

 301. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Regeringens syn på brottsbekämpning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) redogör för vad regeringen har gjort och vill göra inom brottsbekämpning och kriminalvård. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Brottsbekämpning, Juridik, Kriminalvård, Polisväsen, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Regeringens syn på brottsbekämpning

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) redogör för vad regeringen har gjort och vill göra inom brottsbekämpning och kriminalvård. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Stödja offer för hat och våld

Hur påverkas människor som blir utsatta för hatbrott? Paul Iganski, professor i kriminologi och straffrätt vid Lancaster University i Storbritannien, har forskat länge i ämnet och menar att de psykologiska följderna av hatrelaterat våld oftast är svårare än vid andra våldsbrott. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Barns tillförlitlighet och trovärdighet

Hur ska man tolka små barn när de berättar om sexuella övergrepp? Den som lyssnar och betraktar påverkas av flera faktorer som oftast inte har någon betydelse för barnets trovärdighet. Sara Landström, psykologiforskare vid Göteborgs universitet, berättar och ger exempel. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Upptäcka och hjälpa utsatta barn

Det är viktigt att vi alla lär oss att se och förstå signaler från barn som är utsatta för våld eller övergrepp. Vilka frågor bör vi ställa, och hur? Hur går man vidare med sina misstankar? Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar en lärarhandledning och en webbplats som ska fungera som ett stöd för alla som ställs inför detta. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Skydda barn från sexuell exploatering

Hur drabbas det enskilda barnet av att sexuell exploatering på nätet rubriceras som barnpornografibrott och inte som sexualbrott? ECPAT Sverige presenterar en ny studie kring detta. Medverkande: Anna Kaldal, forskare i processrätt, Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, och Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Utøya och posttraumatisk stress

Snart sex år har gått sedan terrordådet på Utøya, och nu har man börjat utvärdera den hjälp som de överlevande ungdomarna fick. Hur blev de bemötta i skolan? Hur upplevdes polisförhören? Jon-Håkon Schultz och Åse Langballe, båda forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo, berättar. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Spel

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss