Titta

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Om UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2017 med fokus på utsatta barns rättigheter och behov av stöd. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2017. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017 : Upptäcka och hjälpa utsatta barnDela
 1. Är du inget glad i dag? varför det?

 2. -De bara bråkar där hemma.
  -Vad tråkigt.

 3. Hej på er, allihopa.

 4. Linnea Åberg heter jag, och jag är
  jurist på Brottsoffermyndigheten.

 5. Den här stunden ska vi ägna åt att
  prata om information till barn.

 6. Brottsoffermyndigheten
  har de senaste åren-

 7. -fått jobba med två regeringsuppdrag-

 8. -på temat barns rätt
  till information om sina rättigheter.

 9. Vi ska prata om de här uppdragen-

 10. -och det första misstänker jag
  att många redan känner till.

 11. Det handlar om att ta fram
  information för barn och unga-

 12. -om brott,
  rättigheter, stöd och skydd.

 13. Jag tänkte nämna nåt
  om resultatet av uppdraget.

 14. Resultatet ser ni här:
  webbplatsen jagvillveta.se

 15. Som ni kan se är den
  målgruppsanpassad efter ålder.

 16. För barn under 8 år, 8-13 och 14-17.

 17. Tanken för
  de två äldre målgruppsingångarna-

 18. -är att barnen själva
  ska kunna söka information.

 19. Informationen är
  huvudsakligen textbaserad.

 20. Den kompletteras med
  uppläsningsfunktioner-

 21. -illustrationer, filmer i Instagram-
  format, en bok, och så vidare.

 22. Och så finns det också ett
  broschyrmaterial till de här sidorna.

 23. För att ni ska få en känsla för
  hur webbplatsen ser ut-

 24. -klickar vi oss in på
  ingången 8-13 år.

 25. Där får barnen förslag
  på olika saker man kan läsa mer om.

 26. "Det jag har varit med om
  kan vara ett brott."

 27. Man kan läsa om
  bra och dåliga hemligheter-

 28. -och vart man kan vända sig
  för att få stöd och skydd.

 29. Om man klickar på
  "Det kan vara ett brott"-

 30. -får man förslag
  på olika saker som kan ha hänt.

 31. Till exempel se eller höra våld
  hemma. Man kan läsa om misshandel.

 32. Här ser ni ett förslag
  på uppläsningsfunktionen.

 33. Man får då kortfattad text
  som snabbt ska ge en information-

 34. -om vad just misshandel är.

 35. Men när det gäller information
  till de allra minsta barnen-

 36. -blev det faktiskt desto krångligare.

 37. Hur ger man information
  till de minsta barnen-

 38. -och vad ställer det för krav
  på oss vuxna?

 39. Det vi gjorde var
  att ta fram en barnbok-

 40. -som vi gjorde med författaren
  och illustratören Stina Wirsén.

 41. Och det blev då barnboken "Liten".

 42. Boken skickade vi ut
  till landets alla förskolor-

 43. -och till brottsoffer-
  och kvinnojourer.

 44. Tanken är att boken
  ska kunna läsas för alla barn.

 45. Den handlar om att öppna upp för
  samtal om känslor och rättigheter.

 46. Vad som händer hemma, vad man kan
  göra om man blir rädd, o.s.v.

 47. Vad som är okej och inte okej.

 48. Boken finns också
  på webben i pdf-version.

 49. Det finns också i bokhandeln numera.

 50. Ni ser här en länk
  till boken i webbversion.

 51. När det gäller brott
  mot de allra minsta barnen-

 52. -så är det ofta nån
  i barnets absoluta närhet.

 53. Det här gör ju att många barn
  har få andra runtomkring sig-

 54. -som har möjlighet att slå larm
  om det är nåt som är fel.

 55. En grupp som har möjligheten
  att uppmärksamma barnen-

 56. -är just personal i förskolan.

 57. Därför tyckte vi det kändes jättebra
  när vi fick ett regeringsuppdrag-

 58. -om att ta fram en lärarhandledning
  för personal i förskolan.

 59. Det här uppdraget
  slutredovisade vi i oktober 2016.

 60. Vi bestämde oss för
  att göra en webbaserad handledning.

 61. Lärarhandledningen
  finns på jagvillveta.se-

 62. -under målgruppsingången
  för barn under åtta år.

 63. Man kan klicka på "För personal
  i förskolan". Då kommer man hit-

 64. -till lärarhandledningens startsida.

 65. Länken som vi
  sprider till handledningen-

 66. -är jagvillveta.se/förskola.

 67. Och då är det
  till den här sidan man kommer.

 68. Som ni ser består lärarhandledningen
  av två delar.

 69. En del för personal,
  med kunskap om brottsutsatta barn-

 70. -och en del med material
  att göra tillsammans med barnen.

 71. Jag tänkte att vi ska gå igenom hand-
  ledningen och se vad den erbjuder.

 72. Lärarhandledningen är ju riktad mot
  just personal i förskolan.

 73. Men informationen som finns i lärar-
  handledningen kan vara användbar-

 74. -oavsett var man jobbar, så länge
  man har kontakt med mindre barn.

 75. Så tilltalet i texterna i hand-
  ledningen är riktat mot förskolan-

 76. -men materialet
  kan användas i andra verksamheter.

 77. Så fundera på
  hur det kan användas i er verksamhet.

 78. Vi ska börja kika på den
  kunskapshöjande delen för personal.

 79. Som ni ser är det
  de tre orangea boxarna längst ner-

 80. -som utgör den kunskapshöjande delen.

 81. Den kommer ta upp information
  om brott som drabbar små barn-

 82. -hur barn kan signalera
  att de inte har det bra-

 83. -vilka konsekvenser
  våld kan föra med sig-

 84. -och hur man på bästa sätt
  kan bemöta barnen.

 85. Det sista kapitlet tar upp gången-

 86. -från det att man fattar misstankar
  om att ett barn inte har det bra-

 87. -tills att man gör
  en orosanmälan till socialnämnden.

 88. Man får då information
  om hur en anmälan går till.

 89. Vad händer inom socialtjänsten-

 90. -och inom polisen,
  om det leder till en polisanmälan.

 91. I det sista kapitlet
  får man också kunskap-

 92. -om t.ex. misstanke om sexuella
  övergrepp mot barnen på förskolan.

 93. Tanken med lärarhandledningen
  är så klart att ge-

 94. -vuxna bred kunskap
  om brott som drabbar små barn.

 95. Men det finns också fokus på de
  dilemman som personal ställs inför-

 96. -när det gäller de här frågorna.

 97. Just eftersom det kan vara
  svårigheter kring det här-

 98. -har vi sett
  att det finns stora fördelar-

 99. -med att
  ta till sig handledningen i grupp.

 100. Man får möjlighet
  att diskutera de här svårigheterna.

 101. Och vissa av frågorna
  kan det vara svårt eller tabu-

 102. -att ta upp
  med sin chef eller sina kollegor.

 103. Då hoppas vi att handledningen
  ska bli ett verktyg-

 104. -där man får en anledning
  att lyfta upp frågorna.

 105. Förhoppningsvis kan man känna
  trygghet i sin personalgrupp-

 106. -när man väl kommer
  till en anmälningssituation.

 107. Vi klickar oss in
  under "Brott och signaler".

 108. Och den här ingången är uppbyggd som
  alla de tre kunskapshöjande delarna.

 109. Materialet består främst
  av filmer och diskussionsfrågor.

 110. Det har att göra med att vi vill att
  man jobbar med handledningen i grupp-

 111. -och då måste materialet
  vara anpassat för det.

 112. Sen kan man gå igenom
  materialet på egen hand-

 113. -men det finns fördelar med
  att diskutera frågorna tillsammans.

 114. Innehållet
  under de kunskapshöjande delarna-

 115. -består av två typer av filmer.

 116. Den första typen är case-filmer,
  som vi kallar det-

 117. -där man får följa femåriga Kim och
  pedagogen Linda i olika situationer.

 118. Det här är situationer som kan betyda
  att man bör känna oro för ett barn-

 119. -men de behöver inte betyda
  nånting alls.

 120. Tanken är att det kan vara svårt
  att veta vad det beror på.

 121. Men en viktig sak är
  att vi vill att man ska få in tanken-

 122. -att en möjlig förklaring till
  ett barns beteende kan vara våld.

 123. Ni ska få kika
  på den första av case-filmerna.

 124. Du! Du hjälper Kim, va?
  Bråttom - sen. - Hej då, gubben.

 125. Hej då.

 126. Hur är det, Kim?

 127. Är du inget glad i dag? Varför det?

 128. -De bara bråkar där hemma.
  -Vad tråkigt.

 129. Men ibland är man arg på varann.
  Du är ju också arg ibland.

 130. Sen brukar det gå över.

 131. Kim, hoppa på!

 132. Var är min keps?

 133. Var är kepsen?

 134. -Var är min keps?
  -Jag vet inte.

 135. Vad är det som händer?
  Har du tappat bort kepsen?

 136. Är du säker på att du hade
  med den i morse? Kanske.

 137. -Ska vi hjälpas åt att leta?
  -Okej.

 138. Kepsen är inte här.

 139. -Har du tittat bland kläderna?
  -Jag har letat överallt.

 140. -Vadå borta?
  -Jag har letat överallt.

 141. Jag har ju sagt åt dig
  att ta hand om dina grejer.

 142. Vi får hoppas
  att den dyker upp i morgon.

 143. Hej. Har du sett Kims keps?

 144. Den försvann i förmiddags
  ute på gården.

 145. Men vi letar efter den när vi städar.

 146. I förmiddags?
  Har du varit ute i solen utan keps?

 147. Ja...

 148. Vi har visat filmen
  i våra referensgrupper-

 149. -och har gjort fokusgrupps-
  undersökningar med diskussioner.

 150. Och filmen väcker många
  men väldigt olika reaktioner.

 151. En del blir provocerade-

 152. -över att man inte får se att Linda
  gör en anmälan till socialnämnden.

 153. Andra säger att det är sånt
  som händer på förskolan varje dag.

 154. En pedagog sa att de bara anmäler
  om de ser ett tydligt blåmärke.

 155. Det här gör det tydligt
  att det finns ett stort behov-

 156. -av att lyfta de här frågorna
  inom sin arbetsgrupp.

 157. Det där var en typ av film,
  de här case-filmerna.

 158. Sen finns det också till varje
  kapitel kunskapshöjande filmer-

 159. -där vi har intervjuat olika experter
  som ger relevanta svar-

 160. -framför allt för förskolan,
  inom de här områdena.

 161. Under det första kapitlet
  tar filmerna upp barns signaler-

 162. -och de olika brotten
  som drabbar småbarn.

 163. Vi har samarbetat med
  tolv olika experter på området-

 164. -och gjort nio kunskapsfilmer.

 165. Filmerna är
  mellan sex och tio minuter långa-

 166. -så de är anpassade för
  att man ska kunna välja-

 167. -hur lång tid man har att avsätta
  för att gå igenom materialet.

 168. Vi ska kika in under en av
  ingångarna, "Barns signaler"-

 169. -för att se hur sidorna ser ut där.

 170. Upplägget är att man får en film,
  som i det här fallet är en intervju-

 171. -med en expert, och så finns det
  diskussionsfrågor till.

 172. Jag har tänkt att ni ska få se
  ett smakprov av filmerna.

 173. Ni kommer inte få se hela filmerna,
  men ni ska få se ett urplock-

 174. -och den första filmen är Åsa
  Landberg, psykolog och psykoterapeut-

 175. -som berättar om barns signaler.

 176. Jag heter Åsa Landberg, och jag
  är psykolog och psykoterapeut.

 177. Jag har träffat hundratals barn
  som utsatts för brott.

 178. Dels när jag behandlat dem men även
  när jag har intervjuat barn-

 179. -om hur de vill att vuxna ska bemöta.

 180. En del barn signalerar medan
  andra döljer det de varit med om-

 181. -och kanske blir extra snälla för
  att ingen ska märka hur de har det.

 182. Andra barn berättar direkt medan en
  grupp visar att de inte mår bra.

 183. De signalerna tror jag alla
  som arbetar med barn känner igen.

 184. Barn som plötsligt
  ändrar sitt beteende.

 185. Arga, ledsna eller okoncentrerade
  barn. Dem behöver man uppmärksamma.

 186. Oavsett om det handlar om brott
  eller nåt annat behöver de hjälp.

 187. När de berättar om utsatthet är det
  ofta personalen som får veta.

 188. För det är ju vuxna utanför hemmet
  som de litar på och tycker om.

 189. För barn som har det svårt hemma
  blir förskolepersonalen extra viktig.

 190. Det kanske är
  den enda trygga plats de har.

 191. Att ta det som barn berättar
  och signalerar på allvar.

 192. För barn som inte har det bra är för-
  skolan ofta den enda trygga platsen.

 193. De är de enda vuxna som kan slå larm.

 194. Det var ett urplock
  av Åsa Landbergs svar.

 195. Som ni ser
  finns det efter varje film-

 196. -förslag på
  ett antal olika diskussionsfrågor.

 197. Och om man efter att ha sett en film
  behöver ytterligare fördjupning-

 198. -så finns det också
  förslag på fördjupningar.

 199. Ni ska få se ytterligare
  ett smakprov på en sån här film.

 200. Det är Carolina Øverlien,
  docent i socialt arbete-

 201. -som berättar om att bevittna våld.

 202. Jag heter Carolina Øverlien. Jag
  är docent i socialt arbete på SU-

 203. -och jag är forskare på
  kunskapscentret NKVTS i Oslo.

 204. Jag har intervjuat barn i flera
  studier om barn som lever med våld.

 205. Jag har intervjuat barn
  så små som fyra år.

 206. Att se våldet är en aspekt av det.

 207. Att höra våld är det helt centrala.

 208. Ett barn kan gå undan för
  att slippa se själva våldsakten-

 209. -men det är väldigt svårt
  att undvika ljuden.

 210. Barn pratar ofta om
  hur det låter med våldet-

 211. -hur det låter
  när mammas kropp slås in i en vägg.

 212. Ljudminnena kan plåga barnen väldigt.

 213. Det kan också
  handla om sexuellt våld-

 214. -vilket är svårt
  för de yngsta att veta.

 215. Jag har barn som har berättat
  att de som äldre förstår-

 216. -att ljudet på nätterna var ju
  faktiskt att mamma blev våldtagen.

 217. Men när man är så liten
  förstår man inte det.

 218. Förskolan har mycket att erbjuda
  barnen. Det är en lugn plats-

 219. -med vuxna
  som är trygga och omsorgsfulla-

 220. -och som bidrar med rutiner
  och förutsägbarhet i barnets liv.

 221. Och det är ofta det
  som saknas i barnens familjer.

 222. Att barnen får leka på förskolan
  är så himla viktigt för barnen.

 223. För leken
  kan vara problematisk hemma-

 224. -och trigga
  irritation, stress och våld.

 225. Man kanske inte kan ta med hem
  vänner och leka med dem.

 226. På förskolan har man vänner,
  och leken är möjlig.

 227. I leken får barnen bearbeta
  de upplevelser man har-

 228. -och få utlopp för sina känslor.

 229. Personal i förskolan
  är så mycket viktigare-

 230. -för den här gruppen barn
  än vad de tror.

 231. Man tänker att det är svåra frågor
  och är rädd för att göra fel.

 232. Men få professionella grupper
  möter barnen i sin vardag-

 233. -och det gör personal på förskolan.

 234. Och förskollärare är
  inte experter på övergrepp mot barn-

 235. -men de är experter på barn
  och kan mycket om barns beteende-

 236. -och vet att barn som inte har det
  bra kan uttrycka det på olika sätt.

 237. Precis. Och för att ni
  ska få en känsla för upplägget-

 238. -så ser ni de tre kapitelingångarna
  för den kunskapshöjande delen.

 239. Upplägget under de andra ser likadant
  ut som under den första ingången.

 240. Den inleds med en case-film
  med Kim och Linda på förskolan-

 241. -och så finns det filmer
  med experter på de här områdena-

 242. -i det här fallet konsekvenser av
  våld och hur man bemöter barnen.

 243. Det tredje och sista kapitlet,
  "Misstanke och anmälan"-

 244. -där får man se
  upplösningen i case-filmen.

 245. Men där
  handlar de kunskapshöjande filmerna-

 246. -om själva anmälningsskyldigheten
  som personalen har.

 247. Det finns olika filmer som utgår
  från vem misstanken riktas mot.

 248. Om det är misstanke att barnet
  utsätts av nån närstående-

 249. -eller om det är personal på för-
  skolan som utsätter barnet för nåt.

 250. Man får kunskap om vad som händer när
  en anmälan gjorts till socialnämnden.

 251. Både innan ramen för socialtjänsten
  och om det blir en polisanmälan.

 252. Hur går en brottsutredning
  och rättegång till-

 253. -och vad kan det innebära
  för barnet och personalen?

 254. Man tar också upp misstanke
  om sexuella övergrepp på förskola.

 255. Ni ska få se en till filmsnutt-

 256. -som handlar om
  utredning och rättegång.

 257. Här berättar Charlotte Frisack Brodin
  om utredning och rättegång.

 258. Vi kommer in i ett läge
  där Charlotte har berättat om-

 259. -vad som sker
  inom socialtjänsten och polisen.

 260. Charlotte har också berättat om-

 261. -när det är en vårdnadshavare
  som misstänks för brott-

 262. -och man utser
  en företrädare för barnet.

 263. I de fallen hålls ofta
  förhören med barnen på förskolan-

 264. -och då tillfrågas ofta personal att
  följa med som "trygghetspersoner".

 265. Vi kommer in i ett läge där förskolan
  informerats om trygghetspersoner.

 266. Jag heter Charlotte Frisack Brodin
  och jobbar med barn och ungdomar.

 267. Oftast som särskild företrädare
  för barn eller målsägandebiträde.

 268. När barnet kommer till polisen med
  sin trygga vuxna och företrädaren-

 269. -kommer man många gånger
  till nåt som kallas för barnahus.

 270. Där samordnar man
  olika myndigheters insatser-

 271. -i förhållande till barnet. Och
  eftersom det pågår en polisutredning-

 272. -och många gånger
  en utredning hos socialtjänsten-

 273. -så är tanken att barnet inte ska
  behöva komma till olika platser-

 274. -utan att man får berätta vid
  ett tillfälle, på barnahus.

 275. Det betyder att i lokalerna
  finns inte bara poliser-

 276. -utan även företrädare
  för socialtjänsten.

 277. Barnet blir visat runt i lokalerna
  och får se förhörsrummet.

 278. Förhöret hålls sen av en i de flesta
  fall särskilt utbildad polis-

 279. -som kallas barnförhörsledare.

 280. Barnet kommer sitta med
  förhörsledaren i ett särskilt rum-

 281. -och förhöret
  kommer att videoinspelas.

 282. Det händer att även tolk
  vid behov finns med i rummet-

 283. -men annars sitter ingen annan
  i själva förhörsrummet.

 284. Andra personer kommer att titta på
  förhöret via ett medhörningsrum-

 285. -och där sitter jag
  som särskild företrädare-

 286. -företrädare för socialtjänsten,
  åklagare och ofta en till polis.

 287. Det kan vara så att nån från
  BUP sitter med, till exempel.

 288. Men trygghetspersonen
  sitter aldrig med-

 289. -och hör inte vad barnet berättar.
  Trygghetspersonen väntar utanför-

 290. -och jag tycker det är viktigt
  att barnet vet var personen finns-

 291. -och att man har förklarat
  att den här vuxna-

 292. -kommer att finnas kvar
  och vänta tills allting är klart.

 293. Mitt råd till personalen är att
  våga ställa upp som trygghetsperson-

 294. -när man blir tillfrågad.

 295. Som särskild företrädare
  är det alltid min bedömning-

 296. -att barnet behöver
  en trygg vuxen med sig-

 297. -i samband med
  förhör och läkarundersökning.

 298. Det är ovanligt att jag har
  en så etablerad kontakt med barnet-

 299. -att jag själv
  kan stå för tryggheten.

 300. Det kan inte nog poängteras
  hur viktigt det är-

 301. -att vara trygghetsperson, för man
  bidrar till bra förutsättningar-

 302. -för att ett barn ska komma
  till tals under förundersökningen.

 303. Så är det. Det var ett smakprov
  på de kunskapshöjande filmerna.

 304. Det finns mer material, och ni är
  varmt välkomna att gå in-

 305. -och se vad som kan vara till nytta
  i er verksamhet.

 306. Den kunskapshöjande delen
  avslutas egentligen med...

 307. Tanken är att man utifrån
  de diskussioner man haft-

 308. -ska kunna sätta sig
  och ta fram en handlingsplan-

 309. -om misstanke om brott mot barn.

 310. Och nog om det material
  som finns för personalen i förskolan.

 311. Handledningen har också en del
  som vänder sig till barnen.

 312. När det gäller barnen
  klickar man på "Liten i förskolan".

 313. Lärarhandledningen bygger på samma
  syfte som "Liten" och jagvillveta.se-

 314. -nämligen barns rätt
  till information om sina rättigheter.

 315. I det här fallet handlar det
  om barn mellan 1 och 6-

 316. -vilket gör att barnen
  inte själva kan söka information-

 317. -utan de är beroende av
  att de får den genom oss vuxna.

 318. Därför har vi valt att ta fram
  övningar man kan göra med barnen-

 319. -där barnen får verktyg
  att uttrycka känslor-

 320. -att praktisera sina rättigheter och
  man får lära sig om kroppsgränser.

 321. Och tanken är att barnen om de är
  med om nånting som inte känns bra-

 322. -ska våga berätta det för en vuxen.

 323. Vi har tagit fram sjutton övningar
  ihop med dans- och genuspedagoger.

 324. Alla övningarna
  utgår från Barnkonventionen-

 325. -och till varje övning framgår
  hur den knyter an till läroplanen.

 326. Som ni kan se på skärmen
  är övningarna indelade-

 327. -efter olika vardagssituationer
  på en förskola.

 328. Allt från utelek, jobb med bild och
  form, mat och vila eller samling.

 329. Tanken är då att övningarna ska kunna
  integreras i ordinarie verksamhet.

 330. Det här ska bli nåt som man
  jobbar vidare med kontinuerligt-

 331. -och inte bara
  är en grej som man checkar av.

 332. Förhoppningen är att man ska
  fortsätta arbeta med övningarna.

 333. Till övningarna har vi återigen
  samarbetat med Stina Wirsén-

 334. -och tagit fram ett tryckt material-

 335. -i form av en mapp
  som innehåller olika saker.

 336. Den består bland annat av-

 337. -känslokort som man kan jobba med
  i de olika övningarna.

 338. Och tanken är att de ska kunna
  fungera som verktyg i övningarna-

 339. -men vi har även fått feedback på att
  de används inom andra verksamheter.

 340. Övningarna som vi har gjort kanske
  inte passar för ens verksamhet-

 341. -men då kan man använda korten inom
  socialtjänsten, sjukvården o.s.v.

 342. Övningarna finns att skriva ut
  på den här webbplatsen.

 343. Det finns även
  målarblad i handledningen-

 344. -där barnen själva
  får sätta färg och form på Liten.

 345. Affischer som man
  kan sätta upp i sina lokaler-

 346. -för att påminna sig
  att arbeta med materialet.

 347. Vi ska kika lite närmare på
  hur delar av materialet ser ut.

 348. Och om vi t.ex.
  går på "Samling och lässtund"-

 349. -är det som så att vi
  till den här boken om Liten...

 350. När vi har skickat ut den till
  förskolor har den tagits emot väl-

 351. -och man har sett
  att det finns ett stort behov.

 352. Men många har sagt att det är svårt
  att sätta i gång samtal med barnen.

 353. Vad kan jag ställa för frågor, och
  vilka typer av svar kan jag få?

 354. Därför har vi tagit fram
  en lärarhandling-

 355. -för att stötta upp.

 356. Här är det
  inte kunskapshöjande filmer-

 357. -utan pedagogiska övningar
  att göra med barnen.

 358. Varje övning inleds med instruktioner
  på hur man gör övningen.

 359. Man får förslag på olika typer
  av material till övningen.

 360. Oftast är det sånt
  jag nämnde finns att skriva ut:

 361. Känslokort, målarblad eller liknande.

 362. Det finns också tips på uppföljning.

 363. Finns det vissa känslor som är mer
  eller mindre svåra att uttrycka?

 364. Finns det skillnader
  på vem som tar plats-

 365. -kanske beroende på kön eller ålder?

 366. Sen kan ni se
  att det finns till varje övning-

 367. -en tydlig koppling
  till förskolans läroplan.

 368. Den här läsguiden som jag nämnde
  ser ut så här.

 369. Den utgår från boken "Liten".

 370. Tanken är att man till varje uppslag
  får förslag på frågor att prata om.

 371. Det finns tips på saker
  att tänka på när man läser boken.

 372. Vi har valt
  att hålla figurerna könsneutrala-

 373. -för att
  man ska kunna identifiera sig-

 374. -oavsett
  hur ens familjesituation ser ut.

 375. Men frågorna handlar ju om
  att kunna sätta ord på-

 376. -vad det är
  som gör att man känner så-

 377. -men också förslag på att prata om
  bra och dåliga hemligheter-

 378. -och vilka vuxna
  man känner att man kan prata med-

 379. -om man har nåt som inte känns bra.

 380. Och det här är då ett exempel på
  hur en sån här övning kan se ut.

 381. Det finns sjutton olika övningar-

 382. -och de kan användas
  i många olika verksamheter.

 383. Det här var vad jag hade
  tänkt säga om lärarhandledningen.

 384. Med det sagt tackar jag för mig.

 385. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Upptäcka och hjälpa utsatta barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är viktigt att vi alla lär oss att se och förstå signaler från barn som är utsatta för våld eller övergrepp. Vilka frågor bör vi ställa, och hur? Hur går man vidare med sina misstankar? Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar en lärarhandledning och en webbplats som ska fungera som ett stöd för alla som ställs inför detta. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap, Sexologi, Sexuella övergrepp mot barn, Våld mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Regeringens syn på brottsbekämpning

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) redogör för vad regeringen har gjort och vill göra inom brottsbekämpning och kriminalvård. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Stödja offer för hat och våld

Hur påverkas människor som blir utsatta för hatbrott? Paul Iganski, professor i kriminologi och straffrätt vid Lancaster University i Storbritannien, har forskat länge i ämnet och menar att de psykologiska följderna av hatrelaterat våld oftast är svårare än vid andra våldsbrott. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Barns tillförlitlighet och trovärdighet

Hur ska man tolka små barn när de berättar om sexuella övergrepp? Den som lyssnar och betraktar påverkas av flera faktorer som oftast inte har någon betydelse för barnets trovärdighet. Sara Landström, psykologiforskare vid Göteborgs universitet, berättar och ger exempel. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Upptäcka och hjälpa utsatta barn

Det är viktigt att vi alla lär oss att se och förstå signaler från barn som är utsatta för våld eller övergrepp. Vilka frågor bör vi ställa, och hur? Hur går man vidare med sina misstankar? Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar en lärarhandledning och en webbplats som ska fungera som ett stöd för alla som ställs inför detta. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Skydda barn från sexuell exploatering

Hur drabbas det enskilda barnet av att sexuell exploatering på nätet rubriceras som barnpornografibrott och inte som sexualbrott? ECPAT Sverige presenterar en ny studie kring detta. Medverkande: Anna Kaldal, forskare i processrätt, Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, och Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Utøya och posttraumatisk stress

Snart sex år har gått sedan terrordådet på Utøya, och nu har man börjat utvärdera den hjälp som de överlevande ungdomarna fick. Hur blev de bemötta i skolan? Hur upplevdes polisförhören? Jon-Håkon Schultz och Åse Langballe, båda forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo, berättar. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.