Titta

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Om UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2017 med fokus på utsatta barns rättigheter och behov av stöd. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2017. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017 : Skydda barn från sexuell exploateringDela
 1. Brottet handlar inte om pornografi,
  utan om sexuella övergrepp på barn.

 2. Man måste tydliggöra för barnet och
  förövaren att det är ett sexualbrott.

 3. Hej och varmt välkomna
  till det här seminariet-

 4. -som handlar om barns rätt till skydd
  från sexuell exploatering på nätet.

 5. Jag heter Clara Ludvigsson
  och är jurist på Ecpat.

 6. Dagens seminarium
  ska handla om en studie-

 7. -om det som lagen kallar
  barnpornografibrottet.

 8. Den lanseras i dag och är skriven
  av Anna Kaldal och Malou Andersson.

 9. Anna Kaldal är docent i processrätt.

 10. Malou Andersson är juris doktor i
  straffrätt på Stockholms universitet.

 11. Innan jag kallar upp dem tänkte jag
  inleda med en kort introduktion-

 12. -om Ecpat
  och bakgrunden till studien.

 13. Ecpat är en ideell organisation som
  arbetar med att stoppa barnsexhandel-

 14. -genom att driva påverkansarbete-

 15. -öka allmänhetens kunskap om barnsex-
  handel och arbeta brottsförebyggande.

 16. En del av er kanske minns
  vår kampanj "Sopig straffskala"-

 17. -om det orimliga i att nedskräpning
  och sexuella övergrepp mot barn-

 18. -är brott som kan leda till böter.

 19. I det brottsförebyggande arbetet
  driver Ecpat en webbaserad hotline-

 20. -dit vem som helst anonymt kan anmäla
  misstankar om barnsexhandel.

 21. Ecpat har drivit hotlinen
  i över tio år, sen 2005.

 22. Vi uppmanar alla
  att anmäla till polisen-

 23. -men alla kan eller vågar inte det.

 24. Därför är det viktigt att ha ett
  alternativ, så att tipsen når fram.

 25. Analytiker granskar sen tipsen
  som kommer fram och skickar vidare-

 26. -till polis
  eller hotline i annat land.

 27. Analytikerna utreder alltså inte
  tipsen, utan det är polisens uppgift.

 28. De flesta tipsen rör dokumenterade
  sexuella övergrepp av barn.

 29. Det som lagen kallar barnpornografi.

 30. Allt från sexuell posering till
  våldtäkt, sadism och tortyr av barn.

 31. Förra året tog Ecpats hotline
  i Sverige emot över 6 500 tips.

 32. Fler än nånsin. Vi ser också
  att mängden övergreppsmaterial ökar.

 33. Övergreppen blir också allt grövre-

 34. -och i högre grad
  riktar de sig mot spädbarn.

 35. Inför seminariet pratade jag med en
  av våra analytiker om deras arbete.

 36. Jag skulle vilja dela med mig
  av ett citat från henne.

 37. Jag håller med.

 38. Jag har suttit med vid förhandlingar
  om grovt barnpornografibrott.

 39. Jag vet vad materialet gör med en.
  Det förändrade min syn på världen.

 40. Bilderna kan aldrig bli osedda.
  Man bär med sig dem resten av livet.

 41. Citatet beskriver fint
  vad det handlar om.

 42. Om inte vi orkar stå på barnens sida,
  vad ger det för signaler till barnen?

 43. Arbetet med att identifiera barnen i
  övergreppsmaterialet är det centrala.

 44. Brottet är i dag globalt, så arbetet
  mot det måste också vara globalt.

 45. Interpol har hittills
  identifierat 10 000 barn.

 46. De samarbetar numera med hotlines
  via Inhope-

 47. -som är en paraplyorganisation
  för hotlines.

 48. Ecpats hotline i Sverige
  är en del av Inhope.

 49. Man måste komma ihåg att efterfrågan
  gör att materialet ens existerar.

 50. De som efterfrågar materialet
  finns överallt i samhället:

 51. Kvinnor och män
  i alla åldrar och samhällsklasser.

 52. Mer lättåtkomligt material ökar
  efterfrågan på än grövre material.

 53. Det är en ond spiral
  där barnen är de största förlorarna.

 54. Chatten på bilden
  var en del av vår julkampanj-

 55. -och bygger på ett svenskt rättsfall.

 56. Vi vet att bakom varje bild
  finns ett verkligt barn.

 57. Sexuella övergrepp mot barn har varit
  väldigt aktuella senaste tiden.

 58. Senast i fredags slog svenska polisen
  till mot sju misstänkta förövare.

 59. Frågan är alltid aktuell för Ecpat,
  inte minst genom arbetet med hotline.

 60. I januari i år kom en dom från Falu
  tingsrätt som började som ett tips-

 61. -om misstänkt innehav
  av barnpornografimaterial.

 62. När polisen började utreda det
  fann man också-

 63. -att det även omfattade övergrepp
  på barn i det verkliga livet.

 64. Jag vill också nämna varför
  vi undviker ordet "barnpornografi"-

 65. -och i stället pratar
  om "övergreppsmaterial".

 66. "Barnpornografi" är
  ett väldigt missvisande ord.

 67. Brottet handlar inte om pornografi,
  utan om sexuella övergrepp på barn.

 68. Man måste tydliggöra för barnet och
  förövaren att det är ett sexualbrott.

 69. Barnpornografibrott är i lagen
  inte ett brott mot barnet-

 70. -utan ett brott mot allmän ordning
  i 16 kap. i brottsbalken.

 71. Vi vill att brottet ska ligga
  i 6 kap., som handlar om sexualbrott.

 72. För att utreda förutsättningarna för
  en flytt till sexualbrotten i 6 kap.-

 73. -har vi uppdragit
  åt Anna Kaldal och Malou Andersson-

 74. -att göra
  en oberoende forskningsrapport.

 75. Rapporten är bekostad
  av Socialstyrelsen.

 76. Du kan ladda hem den
  från vår hemsida, Ecpat.se.

 77. Nu vill jag välkomna Anna Kaldal
  och Malou Andersson upp på scenen.

 78. Tack.

 79. Jag vill säga att vi är tacksamma
  för att vi fått göra den här studien.

 80. Vi har jobbat med frågor om sexuella
  övergrepp mot barn i många år-

 81. -men det har varit en ögonöppnare att
  fördjupa sig i barnpornografibrottet.

 82. Jag delar det du har sagt.
  - Över till dig, Malou.

 83. Tack så mycket.
  - Det undersökningen handlar om är-

 84. -hur det straffrättsliga skyddet
  ser ut för barn-

 85. -när det gäller dokumenterade
  sexuella övergrepp på nätet-

 86. -eller alla
  dokumenterade sexuella övergrepp.

 87. Utgångspunkten har därför varit
  i barnpornografibrottet.

 88. Brottet ligger som Clara sa i 16 kap.
  i BrB, brott mot allmän ordning.

 89. Det ska omfatta all befattning
  med barnpornografiskt material.

 90. Brottet är därför uppbyggt
  i punktform.

 91. Man har listat upp
  olika slags befattning med bilder.

 92. Skildring av ett barn, att man själv
  fotograferar barnet, är allvarligast.

 93. Innehav eller betraktelse av en bild
  utgör den nedre gränsen-

 94. -för vad som ska vara straffbart.

 95. Barnpornografibrottet tar alltså inte
  sikte på övergreppssituationen-

 96. -utan det som händer sen-

 97. -som ett efterföljande brott
  på det sexuella övergreppet.

 98. När man pratar om barnpornografibrott
  så finns ju olika grader.

 99. Man pratar om normalgraden,
  ringa brott eller grovt brott.

 100. Det som gör de olika formerna
  är ofta antalet bilder-

 101. -och vad bilderna föreställer.

 102. Är det ett grovt sexuellt övergrepp
  eller är det en posering av ett barn?

 103. Men alla situationerna ska ändå
  omfattas av barnpornografibrottet.

 104. Bakomliggande tanken med en placering
  i brott mot allmän ordning är-

 105. -att brottet ska skydda alla barn:

 106. Verkliga barn som utsätts,
  men också fiktiva barn.

 107. Till exempel
  omfattas animerade bilder också.

 108. Tanken har varit att man inte får
  göra barnen till sexualobjekt.

 109. Så det finns en tanke med
  att placeringen är i 16 kap.

 110. Men vid bedömningen av material
  som barnpornografi-

 111. -så tittar man dels på barnets ålder-

 112. -och också på vad bilden föreställer.

 113. När det gäller barnets ålder
  är det fråga om en 18-årsgräns.

 114. Men när det gäller alla andra former
  än just skildring av barnet-

 115. -tittar man inte på barnets verkliga
  ålder, utan dess pubertetsutveckling.

 116. Anledningen är att man ofta inte kan
  identifiera barnen på bilderna-

 117. -och då tittar man till exempel
  på kroppsbehåring-

 118. -och utveckling av kroppen i övrigt.

 119. Man har en 18-årsgräns, men för att
  det ska vara barnpornografi-

 120. -ska det vara ett
  inte fullt pubertetsutvecklat barn.

 121. Om gärningsmannen vet att barnet är
  under 18 år men pubertetsutvecklat-

 122. -blir det inte heller
  ett barnpornografibrott.

 123. Jag tar upp det här, för längre fram
  kommer vi att diskutera frågan.

 124. Därför ska ni få
  en grund till det nu.

 125. En barnpornografisk bild,
  har man sagt i förarbetena-

 126. -ska vara det vi i vardagligt tal
  brukar kalla pornografi-

 127. -men ha ett sexuellt motiv
  som föreställer barn.

 128. Nu har Malou berättat
  hur själva brottet är konstruerat.

 129. Vad har vi då gjort i vår studie?
  Vi har tittat på konstruktionen-

 130. -i förhållande
  till aktuellt kunskapsläge.

 131. Där har vi fokuserat på
  brottsoffrets, barnets, upplevelse-

 132. -av olika barnpornografibrott, och
  satt dem i relation till varandra.

 133. Vi har också tittat på straffrätten.
  Hur har man tänkt straffrättsligt?

 134. Varför har man sett det som ett brott
  mot allmän ordning i 16 kap.?

 135. Sen har vi gjort en analys
  utifrån straffrättens systematik-

 136. -med ett straffrättsligt perspektiv.

 137. Sen har vi gått från det teoretiska
  och tittat på praktiska konsekvenser.

 138. Har det nån praktisk konsekvens
  för barnet att det ligger i 16 kap.?

 139. Skulle det vara nån ändring
  om det låg i 6 kap.?

 140. För att undersöka det här har vi
  tittat på hur lagen är konstruerad-

 141. -och på rättstillämpningen. Vi har
  använt ett material från Ecpat:

 142. Domar som rör barnpornografibrott.

 143. Vi har tittat på hur barnen beskrivs,
  hur man diskuterar ersättning etc.

 144. Utifrån de här olika punkterna-

 145. -har vi diskuterat förutsättningarna
  för en flytt till 6 kap.-

 146. -och möjliga konsekvenser av det.

 147. Vi börjar titta
  på själva kunskapsläget.

 148. Vad vet forskarna
  om hur barn upplever-

 149. -utsatthet
  i barnpornografiskt material?

 150. Vi vet mer i dag
  än vi visste tidigare.

 151. Barn upplever vetskap om att det
  finns pornografiska bilder av dem-

 152. -som ett stort psykologiskt lidande.

 153. Både risken för spridning
  men också faktisk spridning.

 154. Vi vet också
  att den här oron och ångesten-

 155. -vid spridning eller risk
  för spridning kan vara oerhört stark-

 156. -även om själva avbildningstillfället
  inte har varit så traumatiserande.

 157. Jag och Malou har forskat
  om sexuella övergrepp i många år-

 158. -men det var en ny upptäckt.

 159. Man vet att grova sexuella övergrepp
  inom familjen-

 160. -är det mest traumatiska för barn.

 161. Men här kunde man visa att barn
  beskriver otroligt starkt lidande-

 162. -vid vetskapen om att det finns
  bilder på dem och risk för spridning-

 163. -även om ursprungssituationen
  inte var så traumatisk.

 164. Även lindriga sexuella övergrepp
  som har avbildats-

 165. -kan innebära ett stort
  och livslångt lidande för barnet.

 166. Forskningen visar också att det mest
  traumatiska och största lidandet är-

 167. -när själva avbildningstillfället
  varit ett grovt sexuellt övergrepp-

 168. -och sen spridning
  av just de bilderna.

 169. Vad betyder det för juristen hur ett
  barn upplever den här kränkningen-

 170. -när vi tittar
  på placeringen av brottet?

 171. Jo, inom straffrätten pratar man
  om nånting som heter skyddsintresse.

 172. När man tycker att ett visst beteende
  har ett visst straffvärde-

 173. -ska det också skydda
  straffrättsligt.

 174. Personlig och sexuell integritet
  är särskilda skyddsintressen.

 175. Man pratar om fysisk integritet
  och den allmänna ordningen.

 176. I vilket kapitel i brottsbalken man
  väljer att placera ett visst brott...

 177. Om det placeras i 6 kap. visar det-

 178. -att främsta skyddsintresset
  är sexuell integritet.

 179. Om man placerar ett brott i 16 kap.
  signalerar man-

 180. -att främsta skyddsintresset
  är allmänna ordningen.

 181. Varför har man då placerat det
  i det 16 kap.?

 182. Man tycker att hantering, befattning,
  med barnpornografiskt material-

 183. -oavsett om det är ett övergrepp
  som har dokumenterats eller inte-

 184. -alltid är en kränkning av alla barn.
  Därför har man lagt det i 16 kap.

 185. Man menar att även ett fiktivt barn,
  en animerad bild-

 186. -är en kränkning av barn i allmänhet.

 187. Så man har i lagstiftningsarbetet
  diskuterat-

 188. -om man skulle flytta brottet
  till 6 kap. vid några tillfällen-

 189. -just med hänvisning till att
  det enskilda barnet drabbas så hårt-

 190. -av barnpornografibrottet.

 191. Men trots att man har diskuterat
  en flytt från 16 kap. till 6 kap.-

 192. -har man landat i att barnpornografi-
  brottet bör stanna där det är i dag.

 193. Vad har varit skälet till det?
  Två skäl har förts fram.

 194. Man vill inte förlora
  det allmänna skyddsintresset-

 195. -som en placering i 16 kap. ger.

 196. Man menar också att det enskilda
  barnets personliga integritet-

 197. -skyddas i de situationer när ett
  sexuellt övergrepp mot barnet begås-

 198. -i samband med att det skildras.

 199. Då finns ett brott enligt 6 kap.
  och ett barnpornografibrott.

 200. Det här motiverar
  att man har kvar brottet i 16 kap.

 201. Vi ska diskutera det närmare, men
  man har fört de här diskussionerna.

 202. Anledningen till att frågan
  om en flytt har kommit upp är-

 203. -att man i dag vet mer om lidandet
  för det enskilda barnet.

 204. Grövre barnpornografiskt material
  produceras nu i större utsträckning-

 205. -och det sprids i mycket större
  hastighet och omfattning än tidigare.

 206. Vi tänkte berätta lite om genomgången
  av domar som vi har gjort-

 207. -och vad vi har hittat i den.

 208. Vi ville titta på domar
  för att se hur barnet framkommer-

 209. -i domskäl och i resonemang
  kring barnpornografibrottet.

 210. Om det är det allmänna
  som är av intresse-

 211. -eller om man tittar
  på det enskilda barnet.

 212. När man pratar
  om ett dokumenterat övergrepp-

 213. -att det också utgör ett brott
  enligt 6 kap. BrB...

 214. I de fallen framkommer ju barnet
  i frågan om sexualbrott.

 215. Om det är en våldtäkt mot barn
  är ju barnet med i processen.

 216. Om det har dokumenterats utgör det
  också ett barnpornografibrott.

 217. Men i vissa fall har vi sett att det
  finns vad man kan kalla en gråzon.

 218. Att man gör lite olika bedömningar.

 219. När det gäller just de fallen...

 220. Av de 110 domarna som vi gick igenom-

 221. -var det i 48 %
  också ett sexualbrott mot barnet.

 222. I resterande handlade barnpornografi-
  brottet om innehav av bilder-

 223. -eller att man har spridit bilder
  men inte tagit dem själv.

 224. I de här fallen finns det då luckor,
  eller vad man ska säga-

 225. -när det inte är fråga
  om ett sexualbrott.

 226. När det gäller barn under 15 år
  har de ett starkt skydd-

 227. -när det gäller
  just sexuella övergrepp.

 228. Men vid vissa av bilderna
  blir bedömningen i stället-

 229. -att det kanske inte är ett
  sexuellt övergrepp som fotograferas.

 230. Nån kan ha tagit bilder
  på en badstrand-

 231. -som sen sprids och får
  ett sexuellt syfte när de sprids.

 232. När det gäller barn 15-18 år-

 233. -är det betydligt större risk,
  om man vill säga så-

 234. -att det blir varken barnpornografi-
  brott eller ett sexualbrott mot barn.

 235. Att det faller utanför
  det straffbara området.

 236. Det kan till exempel handla
  om en pubertetsutvecklad 16-åring-

 237. -som använder sex
  som ett självskadebeteende-

 238. -och låter sig fotograferas
  och utnyttjas-

 239. -för sexuell dokumentation.

 240. I de fallen har vi inget skydd-

 241. -när det gäller
  det sexuella övergreppet-

 242. -förutom i de fallen
  som gäller att man poserar.

 243. I de fallen gäller det också att det
  ska vara en allvarlig risk för-

 244. -att den ungas utveckling skadas,
  vilket är ett högt ställt krav.

 245. Ofta bedöms det inte som utnyttjande
  av barn för sexuell posering.

 246. Om barnet är pubertetsutvecklat blir
  det inte heller barnpornografibrott.

 247. Det som... Den som tar själva bilden
  i det fallet...

 248. Där har vi en absolut 18-årsgräns.

 249. För den som avbildar barnet
  kan det bli ett barnpornografibrott-

 250. -men inte för den som sen innehar
  och sprider de här bilderna vidare.

 251. Men bilder som också faller utanför
  när det gäller sexualbrott-

 252. -är de bilder som ungdomar tar
  på varandra i en kärleksrelation.

 253. När den tar slut sprids bilderna till
  några som sen sprider dem vidare-

 254. -vilket kan ge
  en enorm spridning av bilder-

 255. -som föreställer samlagssituationer
  eller väldigt avklädda bilder.

 256. En fråga som vi tittade på var vilka
  praktiska konsekvenser det kan få-

 257. -att ha brottet placerat i 16 kap.
  i förhållande till 6 kap.-

 258. -utifrån barnets delaktighet
  i processen.

 259. Det är intressant att när man tittar
  på de tidigare lagstiftningsarbetena-

 260. -så beskriver de
  att det finns en poäng i-

 261. -att inte försöka identifiera
  barnen på bilderna.

 262. Det vore en belastning för barnet-

 263. -att utöver kränkningen att förekomma
  i barnpornografiskt material-

 264. -behöva medverka i en rättsprocess.

 265. Den synen är helt föråldrad.

 266. I dag betonar vi barns rätt att vara
  delaktiga i processer som rör barnet.

 267. Det är inte bara
  en ren rättighetsfråga-

 268. -även om den är väldigt tydligt
  uttryckt i barnkonventionen.

 269. För att kunna få det terapeutiska
  stöd och den behandling du behöver-

 270. -så måste du identifieras, och genom
  deltagande i en rättsprocess-

 271. -har du möjlighet till upprättelse
  och kompensation för kränkningen.

 272. Därför blir barnets möjlighet
  att vara delaktig i rättsprocessen-

 273. -en viktig del
  av rättsprocessens uppgift.

 274. I svensk rätt pratar vi om rätten
  att vara målsägande.

 275. Genom att ha ställning som målsägande
  får du rätt till målsägandebiträde.

 276. Du har också en större förutsättning
  att nån driver din skadeståndstalan-

 277. -och din rätt
  till brottsskadeersättning.

 278. Så rätten att vara målsägande
  är en viktig och central rättighet.

 279. En placering i 16 kap. utesluter inte
  barns möjlighet att vara målsägande-

 280. -men det är klart mycket bättre
  förutsättningar att vara målsägande-

 281. -med en placering i 6 kap.
  Jag tror att just 6 kap. är...

 282. I just sexualbrott är
  målsägandeställningen som starkast.

 283. Tidigare i dag sa justitieministern
  att det nu ligger ett förslag på-

 284. -att förstärka rätten till
  målsägandebiträde just i sexualbrott.

 285. Man ska få ett målsägandebiträde
  tidigare.

 286. Det visar hur viktigt man tycker
  att målsägandeställningen är-

 287. -just när det rör sexualbrotten.

 288. En placering i 16 kap. utesluter dock
  inte en ställning som målsägande-

 289. -men kräver mycket större aktivitet
  från åklagarens sida-

 290. -att identifiera att det finns ett
  barn och att det blivit så kränkt-

 291. -att det ska ses som målsägande
  och därmed ha ett målsägandebiträde.

 292. En placering i 6 kap. skulle i det
  hänseendet stärka barns ställning...

 293. Barnets delaktighet
  och ställning som målsägande.

 294. När vi i vår rapport har diskuterat-

 295. -för- och nackdelarna med
  en placering i 6 kap. jämfört med nu-

 296. -så är en av de punkter
  som vi tycker är viktigast-

 297. -att en flytt till 6 kap.
  skulle sätta barnet i förgrunden.

 298. När man läser domarna ser man...

 299. I barnpornografibrott diskuteras det
  utifrån ett gärningsmannaperspektiv.

 300. Fokus ligger på antalet bilder
  och hur de har spridits-

 301. -men det är mindre fokus
  på barnets lidande.

 302. I dag vet vi att lidandet
  är väldigt kopplat till spridningen.

 303. Större fokus på kränkningen skulle
  bidra till att barnet synliggörs.

 304. Vi menar också att en placering
  i 6 kap. inte skulle innebära-

 305. -att man behöver frångå intresset av
  att skydda barn i allmänhet.

 306. Placeringen i 16 kap. ska täcka både
  den allmänna ordningen och barnet.

 307. En placering i 6 kap.
  skulle kunna innebära-

 308. -ett skydd av både barnets sexuella
  integritet och allmänna ordningen.

 309. En sån flytt
  skulle vara helt i linje-

 310. -med straffrättens systematik
  vid skyddsintressen.

 311. Inte minst när det handlar om sexuell
  integritet och barns rätt till skydd.

 312. Det är två skyddsintressen
  som har betonats.

 313. I den svenska lagstiftningen
  har man mer och mer betonat-

 314. -att den sexuella integriteten
  har ett helt eget skyddsvärde.

 315. Morgan Johansson nämnde ett förslag
  på en ny sexualbrottslagstiftning-

 316. -där man vill införa
  en samtyckeslagstiftning.

 317. Det är ett typexempel på hur man
  betonar den sexuella integriteten-

 318. -som ett eget skyddsvärt intresse.

 319. Likadant barns ställning. Den har
  stärkts i straffrätten på flera sätt.

 320. Vi menar att man
  genom att flytta brottet-

 321. -från 16 kap. till 6 kap. skulle
  lyfta fram just dessa två intressen.

 322. Barnpornografibrott handlar om att
  skydda barnets sexuella integritet.

 323. Därför ska det ligga i ett kapitel-

 324. -där det just är barnet och barnets
  sexuella integritet som lyfts fram.

 325. Dessutom skulle det stärka
  barnets ställning som målsägande-

 326. -och barnet skulle då få
  ett målsägandebiträde per automatik.

 327. Det skulle stärka barns delaktighet,
  möjligheten till terapeutiskt stöd-

 328. -och nån skulle föra
  en kränkningstalan.

 329. Vi såg i materialet att det hände att
  barnet inte togs upp som målsägande-

 330. -och att ingen kränkningstalan fördes
  för barnpornografibrottet-

 331. -även om det fanns ett sånt åtal,
  utan bara för sexualbrottet.

 332. Om barnpornografibrottet placerades
  i 6 kap. skulle det inte ske.

 333. Då skulle det så att säga
  komma i förening.

 334. Sen när vi har tittat är ett
  av de argument som har framförts-

 335. -för att behålla
  barnpornografibrottet i 16 kap.-

 336. -att barnet ändå skyddas av
  att det också utgör ett sexualbrott.

 337. Det är i de fallen där samma person
  har begått det sexuella övergreppet-

 338. -och också har dokumenterat det här.

 339. Det som skulle behövas om man väljer
  att behålla brottet i 16 kap. är-

 340. -att skyddet för dem
  som ofta inte omfattas i dag-

 341. -dvs. barn som är 15-18 år,
  stärks när det gäller sexualbrotten.

 342. Till exempel i brottet utnyttjande
  av barn för sexuell posering-

 343. -där man i dag har ett krav på-

 344. -att det ska finnas en risk för
  att allvarligt skada barnets hälsa.

 345. Om man tog bort en sån gräns, skulle
  alla barn under 18 år omfattas.

 346. Då skulle det finnas ett grundbrott
  till barnpornografibrottet-

 347. -och inte som lagstiftningen ser ut
  i dag, att det här inte är ett brott.

 348. Förslaget
  som Morgan Johansson pratade om-

 349. -när det gäller det nya brottet
  integritetskränkande fotografering...

 350. Att man inte får sprida såna bilder-

 351. -alltså sexuella bilder eller
  andra sexuellt kränkande bilder.

 352. Det brottet är tänkt att placeras
  i brottsbalkens 4 kap.-

 353. -och utgör på så sätt
  ett brott mot frid.

 354. En möjlig lösning
  för att täcka in alla fall-

 355. -där barn utsätts
  för nåt sexuellt övergrepp är-

 356. -att flytta den del av brottet
  när det gäller de sexuella bilderna-

 357. -visa att det är ett brott
  mot sexuell integritet-

 358. -och ha ett sånt brott
  i brottsbalkens 6 kap.

 359. Det skulle också omfatta
  barnen som är 15-18 år-

 360. -för att ge dem
  ett starkare straffrättsligt skydd-

 361. -när det gäller de enskilda barnen.

 362. Gällande den nya brottskonstruktionen
  som man föreslår i 4 kap...

 363. Om man skulle flytta spridning av
  kränkande bilder av sexuell karaktär-

 364. -till ett nytt barnpornografibrott
  i 6 kap.-

 365. -skulle man fullt ut erkänna
  att sexuell integritet-

 366. -är nåt annat
  än kränkning av en persons frid.

 367. Det stämmer överens
  med forskning som visar-

 368. -att just den här typen av bilder ger
  ett barn störst psykologiskt lidande.

 369. Sverige har fått kritik
  från FN:s barnrättskommitté.

 370. När det gäller barnpornografibrottet
  skyddar vi inte barn upp till 18 år-

 371. -utan barn som är 15-18 år
  har ett svagare skydd.

 372. Vi har också funderat
  på den sista punkten.

 373. Malou pratade
  om en rangordning i bestämmelsen.

 374. Det allvarligaste brottet
  är avbildandet-

 375. -och sen betraktas
  till exempel spridning och innehav-

 376. -som mindre allvarliga brott.

 377. Den rangordningen gör att man
  riskerar att betrakta det här-

 378. -mer ur ett gärningsmannaperspektiv
  än ur ett barnrättsperspektiv.

 379. Barn beskriver att spridning i vissa
  fall kan vara ett större trauma-

 380. -än själva avbildningstillfället. Om
  man ska erkänna barnens perspektiv-

 381. -och det straffvärda som det innebär
  att utsätta barn för såna trauman-

 382. -måste man frångå
  den typen av rangordning.

 383. Det innebär inte att avbildning inte
  kan vara allvarligare än spridning-

 384. -men just rangordningen gör
  att man riskerar-

 385. -att slentrianmässigt se det ena
  som alltid allvarligare än det andra.

 386. Det är inte så, om man beskriver det
  från barns perspektiv.

 387. Om man tar bort rangordningen kan man
  göra en individualiserad bedömning-

 388. -och koppla straffvärdet
  till situationen-

 389. -och mer till traumaupplevelsen det
  inneburit för det aktuella barnet.

 390. Om man skulle ta bort en sån här
  rangordning av de olika brotten-

 391. -skulle det ge en starkare signal
  om vad det faktiskt handlar om.

 392. Det vi såg i domarna var ju också-

 393. -avsaknaden av barnen
  i själva domskälen.

 394. Det handlar just om att det
  i det här fallet var 10 000 bilder-

 395. -och det var ju inte så stort antal.

 396. Eller att det som bilderna visade var
  grova sexuella övergrepp.

 397. "Hur många såna har vi?" Det handlar
  mer om en teknisk bedömning.

 398. I det här fallet... När det gäller
  avbildandet av ett barn-

 399. -kan det vara allvarligt
  beroende på vad det är.

 400. Är det ett allvarligt
  sexuellt övergrepp?

 401. Men innehav av ett jätteantal bilder
  kan vara lika allvarligt-

 402. -om man tänker på att varje bild
  representerar ett sexuellt övergrepp.

 403. Det som också gör
  att det här brottet...

 404. Om man skulle ta bort rangordningen-

 405. -eller över huvud taget
  förflytta brottet till 6 kap.-

 406. -så skulle det ge ett starkare
  signalvärde för folk i allmänhet-

 407. -men framför allt för dem som
  ägnar sig åt barnpornografibrott-

 408. -och visa att det rör sig
  om sexuella övergrepp.

 409. På så sätt skulle man flytta fram
  barnet i fokus på ett bättre sätt.

 410. Vi vill tacka för oss, men Clara
  kommer här med några avslutande ord.

 411. Stort tack för en fin presentation
  och för en fint genomförd studie.

 412. Jag vill säga några ord om vad vi på
  Ecpat tagit med oss från rapporten-

 413. -och vad vi vill ska ske framöver.

 414. Anna och Malou, ni berättade att ni
  gått igenom 110 domstolsavgöranden.

 415. Genomgången bekräftar det vi vet från
  Brottsförebyggande rådets statistik:

 416. Sambandet mellan barnpornografibrott
  och sexuella övergrepp mot barn.

 417. Det känner vi igen från vår hotline.

 418. Jag nämnde fallet från Falu tingsrätt
  i början av seminariet.

 419. En utredning om innehav
  av övergreppsmaterial-

 420. -slutar inte sällan med en utredning
  om sexualbrott mot barn.

 421. Som vi just har hört skulle en flytt
  från 16 kap. till 6 kap. skapa-

 422. -större förutsättningar för barnet
  att betraktas som målsägande-

 423. -och få ett målsägandebiträde
  som kan bevaka barnets rättigheter.

 424. Vi vill att barnet ska få kränknings-
  ersättning både för sexualbrottet-

 425. -och för barnpornografibrottet, dvs.
  befattning med övergreppsmaterialet.

 426. Det sker inte alltid i dag.

 427. En flytt skulle också skicka starka
  signaler om vad brottet handlar om-

 428. -och erkänna den kränkning som
  befattning med övergreppsmaterialet-

 429. -alltid innebär för barnet.

 430. Ecpat vill stärka juridiskt skydd för
  barn i sexuellt övergreppsmaterial-

 431. -genom att flytta brottet till 6 kap.

 432. Det ska vara tydligt att det rör sig
  om ett allvarligt sexualbrott-

 433. -som ska ge målsägandestatus
  och kränkningsersättning.

 434. Sexualbrott mot barn är inget nytt,
  men internet ger nya möjligheter-

 435. -att beställa och sprida
  övergreppsmaterial.

 436. Förövare bildar globala nätverk
  där de kan dela övergreppsmaterial.

 437. Vid tillslaget i Norge i höstas
  beslagtogs 150 terabyte material.

 438. Om man räknar om det i bilder
  är det ungefär 30 miljoner bilder.

 439. Förövare diskuterar allt från bästa
  resmål till hur de undviker upptäckt.

 440. Det finns kataloger på nätet
  med övergrepp, en för varje ålder.

 441. En katalog för ettåringar,
  en för tvååringar och så vidare.

 442. För ett barn är vetskapen
  att finnas på bilder som sprids-

 443. -en traumatisk upplevelse.

 444. Man kan bara tänka sig ovissheten att
  aldrig veta vem som har sett bilden.

 445. Den senaste forskningen beskriver
  den rädsla och oro barnen känner-

 446. -för vad som ska hända med bilderna.

 447. De upplever det som att övergreppet
  fortsätter i all oändlighet.

 448. Det finns bilder
  som cirkulerar på nätet-

 449. -på övergrepp som ägde rum
  på 60-, 70- och 80-talet-

 450. -under det som förövarna själva
  kallar för retrobilder.

 451. Ecpat har träffat justitieministern.

 452. Som han nämnde i dagens presentation-

 453. -sker nu en översyn av lagstiftningen
  för placering, straffskala och namn.

 454. Det tycker vi är otroligt positivt.

 455. Vi vill
  att brottets utformning ses över.

 456. Dagens utformning
  har ju inget brottsofferperspektiv.

 457. Vi väntar oss en modern lagstiftning
  som tydligt markerar brottets allvar-

 458. -synliggör det enskilda barnet-

 459. -och markerar att barn aldrig får
  uppfattas som tillåtna sexobjekt.

 460. Vi ska driva frågan tills alla barn
  har ett fullgott juridiskt skydd.

 461. Men det juridiska är bara en del
  av kedjan i att stoppa barnsexhandel.

 462. Alla aktörer i samhället måste
  samverka. Även ni har ett ansvar-

 463. -att se, agera och anmäla
  misstänkt barnsexhandel. Tack.

 464. Textning: Lena Edh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skydda barn från sexuell exploatering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur drabbas det enskilda barnet av att sexuell exploatering på nätet rubriceras som barnpornografibrott och inte som sexualbrott? ECPAT Sverige presenterar en ny studie kring detta. Medverkande: Anna Kaldal, forskare i processrätt, Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, och Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Lag och rätt > Kriminalitet
Ämnesord:
Barnpornografi på Internet, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap, Sexologi, Sexuella övergrepp mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Regeringens syn på brottsbekämpning

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) redogör för vad regeringen har gjort och vill göra inom brottsbekämpning och kriminalvård. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Stödja offer för hat och våld

Hur påverkas människor som blir utsatta för hatbrott? Paul Iganski, professor i kriminologi och straffrätt vid Lancaster University i Storbritannien, har forskat länge i ämnet och menar att de psykologiska följderna av hatrelaterat våld oftast är svårare än vid andra våldsbrott. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Barns tillförlitlighet och trovärdighet

Hur ska man tolka små barn när de berättar om sexuella övergrepp? Den som lyssnar och betraktar påverkas av flera faktorer som oftast inte har någon betydelse för barnets trovärdighet. Sara Landström, psykologiforskare vid Göteborgs universitet, berättar och ger exempel. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Upptäcka och hjälpa utsatta barn

Det är viktigt att vi alla lär oss att se och förstå signaler från barn som är utsatta för våld eller övergrepp. Vilka frågor bör vi ställa, och hur? Hur går man vidare med sina misstankar? Linnea Åberg, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar en lärarhandledning och en webbplats som ska fungera som ett stöd för alla som ställs inför detta. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Skydda barn från sexuell exploatering

Hur drabbas det enskilda barnet av att sexuell exploatering på nätet rubriceras som barnpornografibrott och inte som sexualbrott? ECPAT Sverige presenterar en ny studie kring detta. Medverkande: Anna Kaldal, forskare i processrätt, Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, och Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Utøya och posttraumatisk stress

Snart sex år har gått sedan terrordådet på Utøya, och nu har man börjat utvärdera den hjälp som de överlevande ungdomarna fick. Hur blev de bemötta i skolan? Hur upplevdes polisförhören? Jon-Håkon Schultz och Åse Langballe, båda forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo, berättar. Inspelat den 22 februari 2017 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.