Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2017

UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Föreläsningar från Lars Thomasson-symposiet 2017 under titeln Förmödrar och förebilder - kvinnor som går före. Fokus ligger på kvinnors erfarenheter och liv, historiskt och i nutid. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2017 : Kvinnor och læstadianismenDela
 1. Efter andra världskriget blir
  könsrollsmönstret cementerat.

 2. Förväntningen på vad kvinnor skulle
  göra blev en norm i samhället-

 3. -och har präglat det samiska
  samhället ända till vår tid.

 4. Jag ska prata om kvinnor och
  laestadianismen i lulesamiskt område.

 5. Jag är lulesame och etnolog.

 6. Sen två år tillbaka är jag doktorand
  på samiska studier i Umeå.

 7. Jag kommer från Porjus
  och bor i dag i Koskullskulle.

 8. Det här är en karta över Sápmi.

 9. Det lulesamiska området
  är ungefär mitt i kartan.

 10. Här ser ni en detaljkarta.
  Det bruna är det lulesamiska området-

 11. -som sträcker sig från Luleå,
  förbi Jokkmokk och Porjus-

 12. -och över till Tysfjord
  på norsk sida.

 13. Jag forskar om laestadianismens
  påverkan på samisk identitet-

 14. -på lulesamiskt område.

 15. Jag tar upp kvinnornas roll inom
  väckelserörelsen laestadianismen.

 16. Kristendomen fick inte riktigt fäste
  hos samerna på 1600-1700-talen.

 17. Först med den laestadianska rörelsen
  blev kristendomen stark hos samerna.

 18. Den lulesamiska befolkningen
  är påverkad av kristnande-

 19. -och kolonialism. Koloniseringen
  har gjort nåt med folket.

 20. Vissa har undertryckt sin identitet
  och ser sig inte som lulesamer.

 21. Man glömmer sitt förflutna.

 22. Laestadianismen var en plats
  att komma undan-

 23. -kristnandet och koloniseringen
  i det lulesamiska området.

 24. Laestadianismen
  blev samernas kristna religion-

 25. -som de själva kunde styra över-

 26. -där samiska traditioner,
  levnadssätt och språk fick plats.

 27. Laestadianismen
  var en luthersk väckelserörelse-

 28. -som hade stor betydelse
  för den samiska befolkningen.

 29. Lars Levi Laestadius
  startade väckelserörelsen.

 30. Han var same och skrev predikotexter
  och höll predikningar på samiska.

 31. Här ser ni en karta över
  väckelserörelsens utbredning.

 32. Jag undersöker det streckade området.

 33. Jag jobbar med fältarbete.

 34. Jag gör intervjuer
  och går igenom arkiv.

 35. Här är en samisk predikant
  - min farmors far Anders Kurak.

 36. Han föddes 1863 under flyttning
  i lulesamiskt område.

 37. Han bodde Sauka med sin familj
  och var kateket och predikant.

 38. Det här är en bild från Ålloluokta,
  vägen från Porjus-

 39. -två mil upp. Det är en samling.

 40. Anders Kuraks halvsystrar Sunna
  och Anne bodde i Tennes i Tysfjord.

 41. Familjen Kurak
  påverkade folk i Tysfjord-

 42. -att välja
  den västlaestadianska rörelsen.

 43. Anne och Sunna
  var gifta med samiska fiskarbönder-

 44. -och var aktiva i arbetet
  med renskötseln i Hellmofjorden.

 45. Anders syster Anne
  hade stora andliga gåvor-

 46. -som församlingen och predikanten
  hade nytta av.

 47. Anne kunde samiska och också finska.

 48. Hon läste Laestadius predikningar
  under samlingarna-

 49. -och kunde ibland direktöversätta
  från finska till samiska.

 50. Anne var talesperson för samerna-

 51. -och att de skulle ansluta sig
  till de förstföddas inriktning-

 52. -alltså
  den västlaestadianska inriktningen.

 53. Här är en bild på Anne.
  Hon kallades Tjerrek-Anne.

 54. Och hennes barn...

 55. När den laestadianska rörelsen
  etablerades i Tysfjord-

 56. -hade kvinnor olika roller
  som gudsordets förmedlare.

 57. Det kan man se i motsättning till hur
  församlingens möten utövas i dag.

 58. Där finns det synen
  att kvinnor ska tiga i församlingen.

 59. Annan forskning visar att under tiden
  med Lars Levi Laestadius-

 60. -hade kvinnorna en betydande roll.
  Efter Laestadius död-

 61. -blev det en restriktivare hållning
  kring kvinnors arbete inom rörelsen.

 62. Då ifrågasatte man kvinnans rätt
  att fungera som predikant.

 63. Efter andra världskriget
  blev könsrollsmönstret cementerat.

 64. Förväntningen på vad kvinnor ska göra
  blev norm i samhället-

 65. -och har präglat det samiska
  samhället ända till vår tid.

 66. I samisk kultur har samiska kvinnor
  traditionellt stått starka.

 67. Kvinnor
  har haft sin klara roll och position.

 68. I samiska familjer
  i lulesamiskt område-

 69. -var det inte så tydligt uppdelat
  efter könsroller-

 70. -när man ser på arbetsuppgifter
  i familjen.

 71. Män och kvinnor hjälptes åt med ved,
  bärplockning, fiske och renskötsel.

 72. Nästan alla med anknytning till Stora
  Lulevatten har nån släkting i Norge.

 73. Laestadianismen
  blev väldigt stark hos lulesamerna.

 74. Det kan kanske förklaras
  med att den uppstod bland samerna.

 75. Väckelsen präglades
  av den miljö samerna vistades i.

 76. Laestadianismen innebar en förnyelse-

 77. -och en anpassning av det kristna
  budskapet till den samiska kulturen.

 78. Från början var de flesta predikanter
  på lulesamiskt område samer-

 79. -som var bosatta i området.

 80. Anders Kurak och Petter Sitsi var
  två tidiga lulesamiska predikanter-

 81. -från området kring Stora Lulevatten.

 82. Kurak och Sitsi färdades över fjällen
  hos de norska lulesamerna-

 83. -och predikade.

 84. De samiska predikanterna
  hade en viktig roll.

 85. De var andliga ledare och rådgivare.

 86. Predikanten kunde även vara kateket -
  ambulerande lärare för samiska barn.

 87. Den samiska predikanten
  hade stor auktoritet.

 88. Under väckelsens tidigaste år
  fanns även kvinnliga predikanter.

 89. Det fanns en kvinnlig lulesamisk
  predikant - Anna Abmutsdotter Kurak.

 90. Inom församlingarna växte lokala
  ledare med en bred funktion fram.

 91. Lämpliga personer sändes ut
  som predikanter av Laestadius.

 92. I början sändes även kvinnor ut
  för att sprida budskapet.

 93. En informant berättade så här:

 94. "De samiska predikanterna som fanns
  när jag var liten var också tolkar."

 95. "De tolkade predikanternas budskap."

 96. En annan berättar så här
  om sin mamma:

 97. "Hon diskuterar kristna frågor, även
  med männen som var predikanter."

 98. "Mamma hade många hårda diskussioner
  i åskådningsfrågor."

 99. En annan informant berättade:

 100. "Bönemötena längs Stora Lulevatten
  gick från by till by"-

 101. -"och avslutades i regel
  i Ålloluokta."

 102. "Det var en stor gemenskap.
  Alla kände alla."

 103. "Hela familjen var med.
  Man tillhörde församlingen."

 104. "Kvinnans roll var väldigt viktig."

 105. En präst inom svenska kyrkan
  har berättat så här:

 106. "I rörelsen - alltså 'lijgudis'
  undrade jag...

 107. ..."när jag var präst i Porjus
  för 40 år sen"...

 108. ..."om inte 'liikutuksia',
  när den började hos äldre kvinnor...

 109. ..."kan vara mycket nära 'vuolle'".

 110. "Särskilt stark
  var den vid begravningar."

 111. "Det var en form
  av samisk sorg- och avskedssång."

 112. En lulesamisk kvinna beskrev den
  sociala samvaron under bönemötet.

 113. Trots de kraftiga känslorna-

 114. -kände hon en trygghet i gemenskapen.

 115. Hon blev aldrig rädd
  fast hon var ett litet barn.

 116. "Jag minns att jag satt i min pappas
  knä under själva bönemötet."

 117. "Man sov som barn
  och det var mycket folk."

 118. "Det var högröstat
  och man sjöng psalmer."

 119. "Sen började alla vuxna gråta
  och be om syndernas förlåtelse."

 120. "Jag minns att mamma och pappa grät."

 121. Samedanserna
  i Gällivare och Jokkmokk-

 122. -har de flesta lulesamiska ungdomar
  kommit i kontakt med.

 123. De vill gärna gå när de når tonåren.

 124. Men det var inte lätt när man kom
  från ett laestadianskt hem.

 125. Så här berättar en informant om sin
  pappa som var västlaestadian:

 126. "Första gången jag skulle på samedans
  var jag kanske 16 år."

 127. "Min pappa var hård. Jag fick
  övertala honom om att få gå."

 128. "Det var för att jag
  var enda flickan i familjen."

 129. "Det var spännande.
  Jag var där med mina kusiner."

 130. "Jag hade kolt och skoband på mig.
  Det var på Hedskolan i Gällivare."

 131. "Mina föräldrar är laestadianer.
  För mamma har jag alltid fått fara"-

 132. -"men för pappa
  var det lite hårdare."

 133. Här är samedans
  på Jokkmokks marknad.

 134. En berättar om att föra den samiska
  identiteten vidare till dottern.

 135. "Vi pratar om hur samisk kultur
  förändras - hur det var nu och då."

 136. "För tio år sen samlades man
  vid rengärdet och i bönemöten."

 137. "Framtidens samekultur är kanske
  fotbollscupen i Malmbergen."

 138. "Sameungdomarna är starkare i sin
  identitet än vad vi var som unga."

 139. En informant berättar om sin mor och
  mormor som var troende laestadianer.

 140. "Mamma berättade mycket om släkten.
  Det kunde hon som rinnande vatten."

 141. "Hon tyckte om att diskutera
  livsåskådningsfrågor."

 142. "Hon pratade med männen också."

 143. "Hon var viljestark
  och drev sina frågor."

 144. "Varifrån hade hon fått det? Inte var
  hon med i nån kvinnoförening"-

 145. -"eller hade några systrar
  som stöttade henne."

 146. Ytterligare en informant berättar
  om hur hon uppfostrar sina barn.

 147. "Bönemötena har präglat ens liv.
  Det har jag förstått som vuxen."

 148. "Varför saker och ting
  är som de är..."

 149. "Jag försöker
  föra över det på barnen."

 150. "De ska veta hur man beter sig i
  kyrkan och vad som är rätt och fel."

 151. "Men det får inte vara så hårt
  som det var för vår generation."

 152. Bönemötena
  fyllde också en kontrollfunktion.

 153. En person berättar: "När man blev
  tonåring och kom in i vuxenvärlden"-

 154. -"blev man lite mer kritisk
  till bönemötena."

 155. "Man började se
  och höll inte med om allt."

 156. "Man förstod att det inte bara var en
  social samvaro, utan även kontroll."

 157. "Det var på gott och ont det också."

 158. Moderns roll sett ur en dotters
  perspektiv... Hon berättar så här:

 159. "Hon var stark i sin uppfattning
  och uppfostran."

 160. "Hon styrde våra val
  och vilka vi skulle gifta oss med."

 161. "Jag tror hon önskade att vi
  skaffade familj med vårt eget folk."

 162. "Hon ville skydda oss
  så att det skulle gå väl för oss."

 163. "När man blir äldre känns det viktigt
  att leva samiskt"-

 164. -sa en annan person.

 165. "Barnen ska lära sig språket
  och kulturen och bevara det."

 166. "Då får de göra sitt eget vägval
  när de blir äldre."

 167. Ållo gijtto. Tack.

 168. Tusen tack, Lis-Marie.
  Vilken fin presentation.

 169. Vi har utrymme för frågor-

 170. -om det är nåt ni undrar över.

 171. Gör ni det räcker ni upp en hand
  så kommer Moa med en mick-

 172. -så att vi hör er.

 173. Innan nån annan frågar passar jag på.

 174. Du har jobbat
  med avhandlingsarbetet ett tag.

 175. Har nåt överraskat dig?

 176. Är det nåt som är som du inte trodde
  att det skulle vara?

 177. Innan jag började intervjua folk-

 178. -trodde jag
  att det var starkare på svensk sida.

 179. Att man snackar på samiska
  och höll predikningar...

 180. Men så var inte alls fallet. Det har
  fallit bort nästan helt och hållet.

 181. Går man på storsamling
  i Gällivare till jul-

 182. -pratar man svenska, finska
  och engelska men inte samiska.

 183. Det har ju funnits tidigare
  på bönemöten.

 184. På norsk sida, i Tysfjord,
  är det högst levande.

 185. Där pratar man samiska
  och sjunger psalmer på samiska.

 186. Nåt har hänt. Har det
  med industrialismen att göra?

 187. Vad är det som har skett?

 188. De har haft samlingar
  i några år i Ritsem-

 189. -och då har de haft
  samisk predikan och psalmsång.

 190. Det har de velat återinföra.
  Det har försvunnit.

 191. Sen två år tillbaka...

 192. Jag blev överraskad över skillnaden
  mellan Sverige och Norge.

 193. En fråga där...

 194. En laestadiansk kvinna i dag...

 195. När det gäller jämställdhet,
  skulle du säga-

 196. -att församlingen är ett rum
  där man kan sträva för jämställdhet?

 197. Har hon ett starkare läge
  i eller utanför församlingen?

 198. Det beror på hur man ser det.

 199. Kvinnan har en stark och viktig roll
  i församlingen.

 200. Men de som predikar i dag
  på bönemöten-

 201. -både i Sverige och Norge
  i lulesamiskt område-

 202. -är män.

 203. I församlingens styre,
  är kvinnor representerade där?

 204. Nej, det är de inte.

 205. -Tack så mycket, Lis-Marie.
  -Tack. själv.

 206. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kvinnor och læstadianismen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lis-Mari Hjortfors forskar om læstadianismen och samisk identitet i lulesamiskt område i Sverige och Norge. Här berättar hon om hur väckelserörelsen har påverkat kvinnornas roll. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Ämnen:
Religionskunskap > Samisk religion
Ämnesord:
Genusfrågor, Kvinnofrågor, Laestadianism, Samer, Samhällsvetenskap, Samiska kvinnor, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Kvinnor och læstadianismen

Lis-Mari Hjortfors forskar om læstadianismen och samisk identitet i lulesamiskt område i Sverige och Norge. Här berättar hon om hur väckelserörelsen har påverkat kvinnornas roll. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Starka kvinnor i svåra situationer

Går det att leva i en relation med våld men samtidigt vara stark som kvinna? Vad gör att en person stannar kvar i en sådan relation? Och varför väljer många att tiga? Monica Burman berättar om sin forskning kring den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i olika kontexter och ur olika perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Samelands fria universitet

Hur kan samer leva ett gott liv under ockupation? För det är det som pågår i Sverige idag och har gjort sedan 1500-talet, säger May-Britt Öhman Tuohea Rim, forskare vid Uppsala universitet. Här berättar hon om en vision om "Samelands fria universitet". En framtida institution som utgår ifrån samernas egna erfarenheter och perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Kartläggning av manligt våld inom urfolk

Robert Innes är forskare vid institutionen för urfolksstudier vid universitetet i Saskatchewan, Kanada. Här berättar han om sitt forskningsarbete som handlar om maskulinitet och urfolk, våld och vägar bort från våldet med hjälp av ett urfolksperspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Urfolksfeminism

Koloniseringen av Sydamerika resulterade i ett patriarkalt och rasistiskt exploateringssystem som drabbade människor och natur och som infördes med våld, menar aktivisten Carmen Blanco Valer. Här berättar hon om hur kontinenten kom att påverkas och om det motstånd som gjorts och fortfarande görs. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Om Karin Stenberg

Karin Stenberg beskrivs som en förebild och föregångare för det samiska samhället. Hon utbildade sig till lärare och var hela sitt liv engagerad för samerna. Här berättar forskaren Krister Stoor om hennes liv och gärning. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Gudinnor och kvinnor

Anne Wuolab berättar utifrån ett samiskt perspektiv om de olika kvinnliga förgrundsgestalterna i samisk historia fram till idag. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Judisk vår - relationen mellan judar och muslimer

Judar efter Charlie Hebdo

Den franske filosofen och författaren Bernard-Henri Lévy berättar här om sin syn på möten mellan olika minoriteter och personer med olika religiösa bakgrunder. Vad händer när man möter sin värsta fiende? Inspelat den 8 februari 2015. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Kvinnan bakom gardinen

I Malmös ortodoxa synagoga sitter kvinnorna bakom ett draperi. Eller på balkongen. Inom judendomen pågår idag en kamp om hur de uråldriga lagarna som Gud gav till Israels folk ska tolkas. Är kvinnan oren när hon har menstruation? Har hon rätt att hålla i den heliga skriften?