Titta

UR Samtiden - Samiska veckan 2017

UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Om UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Föreläsningar från Lars Thomasson-symposiet 2017 under titeln Förmödrar och förebilder - kvinnor som går före. Fokus ligger på kvinnors erfarenheter och liv, historiskt och i nutid. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Till första programmet

UR Samtiden - Samiska veckan 2017 : Gudinnor och kvinnorDela
 1. Om vi gör så att sätter kvinnorna in
  i ett vidare historiskt perspektiv-

 2. -och till de händelserna
  så kanske det lär oss något nytt.

 3. "Gudinnor och kvinnor" har jag kallat
  den föreläsning jag kommer att hålla.

 4. Jag håller på med en fördjupad studie
  av kvinnohistorien i Västerbotten.

 5. Ja...

 6. Historien kan berättas utifrån
  flera synsätt och utgångspunkter.

 7. Detta är berikande och positivt...

 8. Jag vill berätta vår, samernas, historia
  utifrån våra kvinnor.

 9. Det är väldigt passande
  och ligger väl i tiden-

 10. -för under treårsperioden 2017-2019-

 11. -firas hundraårsjubiléet av
  den politiska organisationen i Sápmi.

 12. I detta saknas inte kvinnorna.
  Det var de som trampade upp stigarna-

 13. -var ledarna och de som drev frågorna.

 14. Våra samiska kvinnor har handlat.

 15. Varit aktiva och kraftfulla människor.

 16. Kvinnorna får i föreläsningen plats
  i den vidgade historiska berättelsen,

 17. För Sápmi har inte varit isolerat,
  det har varit i centrum av det hela.

 18. Det har inte varit avsides.
  Inte isolerat-

 19. -men däremot mitt i det,
  i händelsernas centrum.

 20. Vår filosofiska grund,
  vårt tänkande och vår förståelse-

 21. -har sitt ursprung i uppfattningen
  att kvinnorna är viktiga och betydande.

 22. De bär på livet, det är de som föder-

 23. -och av den anledningen
  anses kvinnan vara helig.

 24. Detta säger oss
  benämningen "áhkká".

 25. Våra forskare, som bl.a.
  framlidne May-Lisbeth Myrhaug-

 26. -menar att ordet "áhkku"
  har sitt ursprung i ordet "áhkká".

 27. Godtar vi det så förstår vi också-

 28. -att den samiska kvinnans roll,
  plats och värde är en gärningsmans-

 29. -även i ett större sammanhang.

 30. På den här bilden har jag
  sammanställt en del fakta-

 31. -som talar om hur kvinnans makt,
  värde och roll har varit i Sápmi.

 32. Jag vill att ni ska lägga märke
  till andra punkten.

 33. Jag hämtat fakta
  från boken "Lappiske Rettsstudier"-

 34. -av Erik Solem, från 1933.

 35. Det är också värt att notera
  att Tomas von Westen-

 36. -en gång skrev en speciell paragraf
  om kvinnor, nämligen § 12.

 37. "Kvinnans herradöme och tyranni
  över sina män."

 38. Det var enligt honom en väldigt stor...

 39. Den samiska kvinnan
  Snøfrid Svåsedatter-

 40. -torde vara den första
  man träffar på i historien.

 41. Tanken förbryllar när man inser-

 42. -att hon är anmoder
  till Norges kungahus...

 43. Hon var från Gudbrandsdalen
  och gift med kung Harald Hårfagre.

 44. Den kung
  som enade Norge i ett rike.

 45. Till Norge hörde då även Sápmi.

 46. Vad vet vi då om kvinnorna i
  Västerbotten och i den delen av Sápmi?

 47. Jag tror att det finns
  en hel del kunskap-

 48. -men om vi sätter in våra kvinnor
  i ett större historiskt perspektiv-

 49. -så kanske vi lär oss något nytt.

 50. Jag har inte hittat
  någon bild av Margareta.

 51. Jag har satt in
  en annan bild som illustration.

 52. Margareta träffade sin namne-

 53. -drottningen i Kalmarunionen.

 54. Hon var också hennes namne,
  drottning Margareta.

 55. Margareta vandrade söderut, från vårt
  område, till Uppsala och Vadstena.

 56. Där hon bad om hjälp för att
  omvända samerna till kristendomen.

 57. I Lycksele kallas hon för
  samernas Jeanne d´Arc.

 58. Prästen, Bo Lundmark,
  kallar henne för Den Heliga.

 59. Drottning Margareta lovade hjälp
  med missionsarbetet.

 60. Men när det inte kom igång
  tog hon sig åter söderut till fots-

 61. -för att på nytt träffa
  rikets styrande och rådgivare.

 62. Vi vet inte så mycket om Margareta,
  men hon förstod vart man skulle fara-

 63. -och vad man skulle dra för nytta
  av landets kraftcentrum.

 64. Här kunde man finna lösningar,
  sluta avtal och få saker gjorda.

 65. Vid den här tiden dominerade den
  katolska kyrkan i Europa och i Norden.

 66. Det fanns kloster, munkar och präster.

 67. De religiösa och kulturella centrumen
  var Trondheim och Vadstena.

 68. Denna epok i Norden
  kallas för senare medeltid.

 69. Pesten, digerdöden,
  utplånade hela samhällen.

 70. Kalmarunionen med drottningen
  styrde och bestämde.

 71. Renässansen nalkades,
  med sin vetenskap och konst-

 72. -och även reformationen.

 73. Epoken kallades för lilla istiden.

 74. Här har jag samlat
  en del årtal och händelser-

 75. -från denna del av Sápmi
  under Margaretas tid-

 76. -ända fram till tiden när nästa kvinna
  framträder i de historiska källorna.

 77. När Lars Levi Laestadius mötte
  Milla Andersson Clementsdotter-

 78. -frälstes han i den kristna tron
  och anammade den djupare andligheten.

 79. Detta har Laestadius själv berättat.

 80. I senare tid kallas hon
  för Lappmarkens Maria.

 81. Márjá är ett mer gångbart
  kristet namn än Milla.

 82. Vi vet att hon var med
  i renskötsel arbetet-

 83. -gifte sig, födde en dotter, och
  man tror att hon flyttade till Norge...

 84. ...eller till norska sidan av Sápmi.

 85. Laestadius berättar att det
  var Milla som introducerade honom-

 86. -för begreppet "den himmelske
  föräldern" om vår Gud.

 87. Att kalla vår Gud för
  den himmelske föräldern.

 88. En könlös andlig ledare.

 89. Laestadius startade den andliga
  väckelsen - laestadianismen-

 90. -med begreppet "den andliga föräldern".

 91. Denna kvinna avbildas oftast
  som väldigt lång.

 92. Hon jämförs alltid med andra,
  kortväxta, samer.

 93. Det var en kvinna
  som väckte uppmärksamhet-

 94. -så hon erbjöds att bli uppvisad
  som kuriositet i Sverige och i Europa.

 95. Hon studerades av rasbiologer.
  Rasbiologi var då en vanlig vetenskap-

 96. -och även
  ett allmänt diskussionsområde.

 97. Hon kallades för "Långa Lappflickan"
  eller "Stor-Stina".

 98. Hon sålde sitt skelett
  till rasbiologisk forskning-

 99. -för att få råd
  att resa hem från Europa-

 100. -eftersom hon har rest omkring där
  och visats upp.

 101. Under den epoken kretsar tankarna i
  Europa kring den franska revolutionen:

 102. Frihet, broderskap och jämlikhet.

 103. Detta väcker liv i
  politiska och sociala rörelser.

 104. Kungriken försvinner,
  nationalstaterna blir mer betydande.

 105. Romantikens tidevarv börjar.

 106. Till detta behövs pengar och resurser
  och så inleds koloniseringen.

 107. Bland annat i Afrika och i Sápmi.

 108. Norden påverkas av Napoleon-krigen.

 109. Sverige och Norge bildar union.

 110. Det svenska bondesamhället
  breder ut sig-

 111. -vilket resulterar i
  utvandring till USA.

 112. Här ser vi vissa årtal och händelser
  från den del av Sápmi-

 113. -där Milla och Christina levde-

 114. -och från det tidevarv de var i livet.

 115. Ända fram till när nästa kvinna
  omnämns i de historiska källorna.

 116. Hon begärde skolgång
  för de flyttande barnen.

 117. Sådana skolor som missionsförbundet
  var huvudmän för-

 118. -inte sådana som flyttsamernas barn
  gick i, som var i tält- och torvkåtor.

 119. Hon ville även ha utbildning
  och upplysning i den kristna tron.

 120. En skola byggdes i Bäsksele
  som ligger inom Vilhelmina kommun.

 121. Hon besökte kungen i Stockholm
  och har även intervjuats i media.

 122. Hon gifte sig aldrig
  och fick inte heller några barn.

 123. När skolan väl var på plats
  hörde man inte något av henne.

 124. Under denna tid hade industrialismen
  i Norden sin blomstringsperiod.

 125. Skandinavismen
  blir en politisk väckelserörelse.

 126. Man börjar prata om
  nationalromantiken-

 127. -de rasbiologiska teorierna stärks-

 128. -och många utvandrar USA.
  Koloniseringen av Sápmi ökar.

 129. Små gruvor öppnas, skogsbruk
  breder ut sig och vattendragen regleras.

 130. I Europa pågår mindre krig som
  resulterar i allianser som senare bryts.

 131. Industrin utvecklas.
  Dess inkomster ökar-

 132. -och konfronteras motvilligt
  med de socialpolitiska rörelserna.

 133. Här ser vi en del årtal och händelser
  från denna del av Sápmi-

 134. -från Maria Magdalenas tid till nästa
  kvinna som nämns i källorna.

 135. Jag vill också berätta att 1872-

 136. -ges det ut en samisk tidning-

 137. -så det samiska motståndet
  har också stärkts.

 138. Vi hyllar denna kvinna varje år,
  den sjätte februari.

 139. Det är samiska folkets dag.

 140. Den dagen 1917
  samlade hon vårt folk i Trondheim.

 141. Hon initierade den samiska
  parlamentarismen-

 142. -dess tankar och dess syften.

 143. Hon framhävde jämlikhet
  innan det ens diskuterades i Sverige.

 144. Långt innan kvinnorna
  fick rätten att rösta.

 145. Vid den tiden hade inte samerna
  heller någon rösträtt.

 146. Laula hade högskoleutbildning.

 147. Hon kommunicerade
  med riksdagens ledamöter-

 148. -föreningar och med journalister.

 149. Hon skrev en bok,
  grundade ett samepolitiskt förbund-

 150. -gav ut en tidning-

 151. -och skrev resolutioner och uttalanden
  till Riksdagen.

 152. Vid Dearna/Tärna sameförenings
  grundande 1905 sa hon:

 153. Samerna måste själva
  arbeta för sin framtid.

 154. Under hennes levnad
  bröt den ryska revolutionen ut-

 155. -och nazismen och fascismen rådde.

 156. För de nordiska länderna
  blir det viktigt-

 157. -att befästa
  en romantisk bild av nationen.

 158. Den var rik, man var sund och ägnade
  sig åt friluftsliv och fjällvandring.

 159. Frågan var rastillhörighet viktig och
  Rasbiologiska insitutet grundades.

 160. Samerna ses som renrasiga-

 161. -men även som skrämmande
  förebilder för den svenska kulturen.

 162. All samisk undervisning i skolorna
  avbryts.

 163. Samerna är inte mer medborgare
  än de var på 1700-talet-

 164. -när de vid tingen slöt avtal
  med kungens befattningshavare.

 165. Utveckling och överflöd.

 166. Arbetstillfällen
  och nyttjande av naturrikedomar.

 167. Människan förgör naturen.

 168. Vad lär vi oss av dessa kvinnor
  och av deras ansträngningar?

 169. Jag har gjort en sammanställning
  frågorna jag ställt under föreläsningen-

 170. -och av det jag framfört.

 171. Vad gör kristendomen
  med Sápmi och samerna?

 172. Vad har detta paradigm resulterat i
  för samerna och för Sápmi?

 173. Vad har den gjort för kvinnorna?

 174. Det kristna paradigmet
  möter ett samiskt paradigm.

 175. Och då måste vi ställa frågan:
  Vad är ett samiskt paradigm?

 176. Men kanske den viktigaste frågan är:

 177. Hur skulle den samiska historien se ut
  om jag hade berättat den-

 178. -med utgångspunkt
  i vår filosofi och vår religion-

 179. -och hur den beskriver naturen
  och det kvinnan är?

 180. Ibland är det frågan om att vi anpassar
  den till den plats där den skall vara.

 181. Och med detta så tackar jag för mig.

 182. Tack, Anne, för din presentation.

 183. Vad fint, tycker jag det sätt med
  vilket du binder ihop saker.

 184. Ett samiskt paradigm
  och samisk historia-

 185. -går in i var man placerar sig
  i den historiska kontexten.

 186. Det glöms ofta bort.

 187. När du tar upp historiska skeenden
  från majoritetens syn på historien-

 188. -men går in utifrån en samisk
  synvinkel och placerar in det...

 189. Det var väldigt begripligt, trots
  begränsade nordsamiskakunskaper.

 190. Tack för det.

 191. Frågor från publiken?
  Det har vi här och där.

 192. Nu ska vi se.
  Vår mickspringare Moa...

 193. Jag tackar dig för din trevliga
  föreläsning. En fråga till dig:

 194. Det är inte lätt att få lära sig om
  sin egen historia i skolan.

 195. Men du har sådan gedigen kunskap
  inom detta område-

 196. -om samernas historia.

 197. Min fråga är
  var har du lärt dig allt detta?

 198. Vad kan vi tala om
  för våra samiska ungdomar-

 199. -om de vill få ta del av den kunskapen?

 200. Bra.

 201. Han frågar mig var jag har lärt mig
  den samiska historien.

 202. Är det skolan som varit så vänlig
  och tagit fram alla dessa historier?

 203. Har skolan lärt mig
  sätta in detta i ett system?

 204. Att förstå att en revolution där
  leder till nåt annat här.

 205. Eller som vi hört Carmen Blanco Valer
  har berättat på ett fantastiskt sätt.

 206. Om hur saker och ting hänger ihop.

 207. Jag växte upp och fick lära mig
  att samer levde i ett vakuum.

 208. De var väldigt isolerade
  från världen.

 209. De bor i en rökfylld kåta, kommer ut,
  ser sig omkring och förstår inget.

 210. Det var så de levde.

 211. Jag visste inte att de hade startat
  tidningar och protesterat.

 212. Jag visste inte att de hade skrivit
  jojker på 1600-talet-

 213. -som omtalades i Europa.

 214. Jojk, som när jag växte upp
  ansågs vara skrål-

 215. -har varit konst med högt värde
  ute i Europa.

 216. Jag måste säga samma sak som du:
  Var lär man sig det här?

 217. Det måste bli ett fritidsintresse.

 218. Och det tycker jag är -
  visst, det är bra för mig-

 219. -men jag måste använda ett förfärligt
  fult ord och säga förkastligt.

 220. Att Norden...

 221. ...systematiskt döljer
  såna historiska fakta för oss.

 222. Samer måste vara privatdetektiver...

 223. ...jättenördiga...

 224. ...för att över huvud taget
  få förståelse för-

 225. -vad vår historia är
  och varifrån vi kommer.

 226. Det är det långa svaret på det här.

 227. Min morfar reste till Skottland och
  var med på en världsutställning där.

 228. Han var född och uppvuxen i Karasjok.

 229. I Nordnorge, ute på fjällplatån.

 230. Världsutställningen var i Skottland.

 231. Mot bakgrund av teorin att samer
  inget vet och aldrig läser tidningen-

 232. -aldrig hör på radio och inget vet:

 233. Vad fick honom
  att åka till Skottland?

 234. Vet han ens
  hur han ska åka till Skottland?

 235. Han åker från fjällplatån
  till kusten.

 236. Han tar med renar och allt han
  behöver... Vad är det som bråkar här?

 237. Han sätter sig i en båt i Alta...

 238. ...sätter sig i en båt i Alta och
  reser till Bergen. Var är Bergen?

 239. Hur ska han veta det
  om han inte vet nåt om världen?

 240. Om det nu är så att samer inget vet.

 241. Han kommer till Bergen, en stor stad,
  och måste kunna språk.

 242. Eller "Fanas Skotlandi?"

 243. Hur många förstår det?
  Om jag säger "Fanas Skotlandi?"

 244. Men om jag säger "båt till Skottland"
  så förstår du.

 245. Det kunde han göra. Han reste med båt
  från Bergen till Skottland.

 246. Väl där hittade han fram
  till världsutställningen.

 247. Han sätter upp sin lav, har familjen
  och renar där på världsutställningen.

 248. Hur är det ens möjligt om samer
  aldrig var med i världsskeendet-

 249. -de senaste två tusen åren.

 250. Han kom tillbaka och kunde berätta
  om allt han hade sett i Skottland.

 251. Jag är färdig.

 252. Jag skulle säga "bra talat".

 253. Vi har en till fråga,
  visst var det så?

 254. Jag vill nästan inte
  komma med nåt mer.

 255. Men tack...

 256. Jag antar att du har läst Dee Brown,
  "Bury my heart at wounded knee".

 257. För varje kapitel,
  inte riktigt som du har gjort-

 258. -så räknar han upp
  vad som händer i USA-

 259. -och då fattar man
  att de indianer som det handlar om-

 260. -att de från början är chanslösa.

 261. Det var bara en kommentar.
  Du har gjort det här riktigt bra.

 262. Men när du nu går igenom
  alla de här kvinnorna-

 263. -så är det inte alls så konstigt-

 264. -att Elsa Laula och Karin Stenberg
  har funnits.

 265. Det talades
  om de vilda kaitumlapparna-

 266. -som inte ville bli kristna-

 267. -och där det var det särskilt var
  kvinnorna som var de starka.

 268. I Theréns dagböcker nämns hela tiden
  att kvinnorna är de starka.

 269. Den bilden tycker jag...
  Du visar här på...

 270. Jag förstår att det har funnits.

 271. Men...

 272. Men finns den kvar eller har den
  försvunnit? Kvinnornas roll.

 273. Lagstiftningen och så har inte direkt
  varit pro kvinnor.

 274. Men om vi ser framtiden.

 275. I...

 276. Samisk religion utövas hemma.
  De viktigaste gudinnorna finns där.

 277. Vi har Sáráhkká, Juoksáhkká
  och Uksáhkká.

 278. Hemma, där du bor, det är där
  du har kontakt med dem.

 279. Du åker inte till en kyrka,
  utan de är där.

 280. Det är intressant att en jaktgudinna
  är pojkars beskyddare.

 281. Tydligen behöver de det.

 282. För att få mat och bli beskyddade.

 283. Med tanke på att det är
  gudinnor vi har i huset-

 284. -så tror jag att det lägger grunden
  till vad man tänker om kvinnor.

 285. Vad kvinnans ställning, styrka
  och värde är.

 286. Jag har sett lite på det här, och
  min åsikt om samisk jämlikhet är-

 287. -att den är mer kompletterande
  till sin karaktär-

 288. -av vad jag upplever att feminismen
  diskuterar i manligt/kvinnligt.

 289. Min mamma visste inte vad karlgöra
  var, till exempel.

 290. "Vad gör de då?" sa hon.
  Hon hade tydligen hört talas om det.

 291. "Vet du vad kvinnogöra är, då?
  "Nej, det vet jag inte heller."

 292. Det är intressant, hur man tänkt
  att kvinnan och mannen ska vara.

 293. Jag tror att när man bor här uppe
  där vi bor-

 294. -är det viktigt att vara överens
  och arbeta ihop.

 295. Det är kallt och mörkt
  och vi behöver varandra.

 296. Jag tror att den kompletterande
  rollen har fungerat så.

 297. Jag tror inte att vi kommer bort från
  det, att det håller på att försvinna.

 298. Jag tror att våra áhkká
  visar oss var skåpet ska stå.

 299. Om vi säger så.

 300. Tusen tack, Anne.

 301. Tusen tack till publiken,
  som varit här.

 302. En jättestor applåd till dig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Gudinnor och kvinnor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anne Wuolab berättar utifrån ett samiskt perspektiv om de olika kvinnliga förgrundsgestalterna i samisk historia fram till idag. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Genusfrågor, Kvinnofrågor, Samer, Samhällsvetenskap, Samiska gudinnor, Samiska kvinnor, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samiska veckan 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Kvinnor och læstadianismen

Lis-Mari Hjortfors forskar om læstadianismen och samisk identitet i lulesamiskt område i Sverige och Norge. Här berättar hon om hur väckelserörelsen har påverkat kvinnornas roll. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Starka kvinnor i svåra situationer

Går det att leva i en relation med våld men samtidigt vara stark som kvinna? Vad gör att en person stannar kvar i en sådan relation? Och varför väljer många att tiga? Monica Burman berättar om sin forskning kring den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i olika kontexter och ur olika perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Samelands fria universitet

Hur kan samer leva ett gott liv under ockupation? För det är det som pågår i Sverige idag och har gjort sedan 1500-talet, säger May-Britt Öhman Tuohea Rim, forskare vid Uppsala universitet. Här berättar hon om en vision om "Samelands fria universitet". En framtida institution som utgår ifrån samernas egna erfarenheter och perspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Kartläggning av manligt våld inom urfolk

Robert Innes är forskare vid institutionen för urfolksstudier vid universitetet i Saskatchewan, Kanada. Här berättar han om sitt forskningsarbete som handlar om maskulinitet och urfolk, våld och vägar bort från våldet med hjälp av ett urfolksperspektiv. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Urfolksfeminism

Koloniseringen av Sydamerika resulterade i ett patriarkalt och rasistiskt exploateringssystem som drabbade människor och natur och som infördes med våld, menar aktivisten Carmen Blanco Valer. Här berättar hon om hur kontinenten kom att påverkas och om det motstånd som gjorts och fortfarande görs. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Om Karin Stenberg

Karin Stenberg beskrivs som en förebild och föregångare för det samiska samhället. Hon utbildade sig till lärare och var hela sitt liv engagerad för samerna. Här berättar forskaren Krister Stoor om hennes liv och gärning. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2017

Gudinnor och kvinnor

Anne Wuolab berättar utifrån ett samiskt perspektiv om de olika kvinnliga förgrundsgestalterna i samisk historia fram till idag. Inspelat den 8 mars 2017 på Västerbottens museum. Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.