Titta

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Om UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Seminarium med utgångspunkt i de fyra jämställdhetspolitiska målen: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hur långt har man nått med att uppfylla dessa mål? Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Utbildningsvalets roll för könslönegapetDela
 1. Har kvinnor en förkärlek för
  utbildningar som ger låga inkomster?

 2. Det kan man undra.

 3. Jag är intresserad av jämställdhet
  och ekonomiska utfall.

 4. Jag har funnit genom åren
  att det är bra att ha koll på fakta.

 5. Då bemöter man enklare andra
  som vet hur det är i världen-

 6. -och kanske inte har samma koll
  på fakta.

 7. När jag fick frågan att prata
  valde jag att ägna tiden åt-

 8. -utbildningsvalets konsekvenser
  för ekonomisk jämställdhet.

 9. Jag tänkte fokusera på
  tre vanliga påståenden-

 10. -om utbildning
  och ekonomisk jämställdhet.

 11. Att vi får ekonomisk jämställdhet
  när högutbildade kvinnor får jobb.

 12. Vi vet att det är jättemånga kvinnor
  som läser på universiteten.

 13. 60 % av alla som tar examen vid
  högskolor och universitet är kvinnor.

 14. Vi förväntar oss att när de kommer ut
  i arbetslivet är könslönegapet borta.

 15. Det andra påståendet
  handlar om barnen.

 16. Om vi inte blir ekonomiskt jämställda
  när högutbildade kvinnor får jobb-

 17. -är det för att barnen är i vägen.
  Det tar för mycket tid.

 18. Och sen att om män och kvinnor
  går samma utbildningsinriktning-

 19. -finns väl inga inkomstskillnader?

 20. Det här tycker jag kan vara
  viktiga poänger att ta upp.

 21. Jag vill säga vad jag menar med
  ekonomisk jämställdhet.

 22. Jämställdhetspolitiken har svårt att
  ha mål. Vi vill att det ska bli lika.

 23. Det betyder att vi ska ha
  samma ekonomiska utfall-

 24. -givet att vi gör samma val.

 25. SCB har tagit fram 88 indikatorer
  på ekonomisk jämställdhet.

 26. Vad betyder det? Att vi mäter hur
  många kvinnor som förvärvsarbetar.

 27. Vi mäter andelen kvinnliga chefer.
  Men vad är målet?

 28. Vi måste fortsätta att fundera aktivt
  kring vad vi vill sträva efter.

 29. I dag kommer jag inte bara
  att prata om löner.

 30. Utan om inkomster.

 31. Skillnaden är att årsinkomsten
  är det man får i plånboken.

 32. Där beaktas det att man kanske
  inte har jobbat heltid-

 33. -och att man har olika bortfall från
  den här heltidsekvivalenta lönen.

 34. När man mäter jämför man
  fiktiva, heltidsekvivalenta löner-

 35. -som män och kvinnor
  faktiskt inte jobbar ihop.

 36. Och för att hjälpa till att fånga
  den faktiska utvecklingen-

 37. -ska jag visa er grafer för vad som
  händer med 45-åringar över tid.

 38. Jag har tagit dem som är födda 1955.
  De är 45 år 2000.

 39. Sen har jag tagit dem som är födda
  -56. Och så visar jag-

 40. -inkomstutveckling och utbildning
  för en jämförbar grupp av personer.

 41. Det är viktigt för att säga vad som
  händer i dag på jämställdhetsfronten.

 42. En första graf. Hur mycket
  utbildar sig män och kvinnor?

 43. Det är bara 45-åringar i grafen.

 44. Här har vi män som är födda 1955
  och som år 2000 var 45 år.

 45. 2014,
  sista året som jag har data för-

 46. -där var männen födda 1969.
  Så vi har 45-åringar över tid.

 47. Då ser vi att bland dem som har
  minst tvåårig högskoleutbildning-

 48. -så är det 2014
  ungefär 25 % av männen.

 49. Medan 64-65 % av männen
  har minst tvåårig gymnasieutbildning.

 50. Bland kvinnorna är det upp emot 40 %-

 51. -som har minst tvåårig
  högskoleutbildning 2014.

 52. Och lite drygt 50 %
  har minst gymnasieutbildning.

 53. Som vi ser har det funnits fler
  kvinnliga akademiker från 2000.

 54. På 90-talet ser det likadant ut.
  Grafens nivåer kanske skiljer sig åt-

 55. -beroende på hur man mäter. Jag har
  mätt utbildningen när de är 45.

 56. Men det är helt klart så
  att kvinnor utbildar sig mer än män.

 57. Det finns många fler kvinnor
  vid universiteten.

 58. Hur ser det ut med inkomsterna?

 59. Här har jag en graf för årsinkomster.

 60. Så det här är vad man får
  i plånboken, före skatt förvisso...

 61. ...när man är 45 år.

 62. Grupperna är minst tvåårigt gymnasium
  och minst tvåårig högskoleutbildning.

 63. För männen ligger årsinkomsten
  i genomsnitt på-

 64. -ungefär 550 000 år 2014 om de har
  minst två års högskoleutbildning.

 65. För kvinnor ligger den där siffran på
  370 000-380 000 kronor per år.

 66. Så i princip kan man se
  på den här bilden-

 67. -att kvinnliga högskoleutbildade-

 68. -tjänar lika mycket
  som gymnasieutbildade män.

 69. Så kvinnor vill utbilda sig mer
  för att de annars tjänar ännu mindre.

 70. Kvinnor behöver utbilda sig för att
  tjäna drägligt, men är ändå efter.

 71. Det är nedslående.

 72. Man kan tänka sig att det finns
  förnuftiga förklaringar till det här.

 73. Den vanligaste är att kvinnor arbetar
  mindre och är hemma mer med barnen.

 74. Det kan vara bra med
  ett tankeexperiment.

 75. Hur stor skulle könslönegapet vara om
  man bara tar hänsyn till utbildning?

 76. Att man fokuserar på utbildningen och
  tar hänsyn till hur lång den varit.

 77. Det jag ska visa är...

 78. För varje utbildning
  och med hänsyn till hur lång den är-

 79. -har jag tagit fram genomsnittslönen
  som nån med den utbildningen har.

 80. Jag har räknat med män och kvinnor-

 81. -och gett en individ
  genomsnittslönen.

 82. Då kan man se hur stor skillnaden är.

 83. För då kan man tänka sig att arbets-
  tid och barn inte spelar nån roll.

 84. Så här ser det ut. Om man bara tar
  hänsyn till utbildningsinriktningen-

 85. -förväntas högskoleutbildade män
  tjäna 10 % mer än kvinnor.

 86. Om de har gymnasieutbildning,
  skulle de tjäna 15 % mer än kvinnor.

 87. Det här säger att män och kvinnor
  väljer olika typer av utbildningar.

 88. För i snitt väljer män
  lite mer lukrativa utbildningar.

 89. Utbildningar som ger
  högre förväntad lön.

 90. Det faktiska könslönegapet, om man
  använder heltidsekvivalenta löner-

 91. -är högre. För högskoleutbildade
  är det ungefär 30 %.

 92. Män tjänar i snitt 30 % mer
  i heltidsekvivalenta löner.

 93. Då kontrollerar jag inte för nånting.

 94. För gymnasieutbildade individer-

 95. -tjänar män också
  ungefär 30 % mer numera.

 96. Valet av utbildningsinriktning-

 97. -förklarar mellan hälften till en
  tredjedel av könslönegapet i Sverige.

 98. Det förklarar en del för gymnasie-
  utbildade och universitetsutbildade.

 99. Det här är naturligtvis intressant.

 100. Hur kommer sig det här? Vi pratar
  ofta om värdediskriminering i yrken.

 101. Att kvinnodominerade yrken
  ger lägre löner.

 102. Ger kvinnodominerade utbildningar
  lägre löner? Det är inte omöjligt.

 103. De är ganska tätt relaterade.

 104. Eller har kvinnor en förkärlek för
  utbildningar som ger låga inkomster?

 105. Det kan man undra. Så då har jag
  tagit fram ett samband mellan-

 106. -antalet kvinnor på utbildnings-
  inriktningen och genomsnittslönen.

 107. Då ser vi ett negativt samband.

 108. På utbildningar med få kvinnor får
  man högre lön i genomsnitt efteråt.

 109. På kvinnodominerade utbildningar blir
  lönen inte särskilt hög i genomsnitt.

 110. Så här har man nånting att jobba med
  helt klart, kan man väl säga.

 111. Jag kan visa lite mer siffror på
  utbildningsinriktning.

 112. Kvinnor på gymnasiet
  har en förkärlek för-

 113. -samhällsvetenskapliga ämnen,
  juridik och viss hälso- och sjukvård.

 114. Män är teknikfokuserade. De som har
  gymnasieutbildning stannar ofta där.

 115. Mönstret på universitet och högskola-

 116. -är lite mer homogent
  mellan kvinnor och män.

 117. Fortfarande är fler män teknologer.

 118. 31 % av 45-åringarna 2014-

 119. -hade en examen
  inom teknik och tillverkning.

 120. Bland kvinnor är samhällsvetenskap
  och lärarutbildningar vanliga.

 121. Så det finns skillnader.
  Frågan är om man kan tänka sig-

 122. -att det inte finns nåt inkomstgap
  eller lönegap mellan kvinnor och män-

 123. -som har samma utbildningsinriktning
  och utbildningslängd. Vi tänker oss-

 124. -att när kvinnor och män väljer lika
  ska det inte finnas några skillnader.

 125. Då ser det ut så här
  för högskoleutbildade.

 126. Vi är tillbaka på årsinkomster.
  Det är mitt favoritmått.

 127. Jag har "singlat" ut
  de fyra vanligaste grupperna.

 128. Jag har tittat på lärare,
  den blå linjen.

 129. En genomsnittlig lärare som är man
  tjänar 350 000-400 000.

 130. En kvinna tjänar 300 000 ungefär,
  om man ser på 2014.

 131. Teknik är den gröna linjen.

 132. Där tjänar man mer än lärare i snitt.
  Speciellt män.

 133. Kvinnor som utbildar sig till
  ingenjörer och tekniska yrken-

 134. -tjänar bra i förhållande till
  andra yrken de kan ha valt.

 135. Men inte lika mycket som männen.

 136. Jag har även samhällsvetare
  och hälso- och sjukvård.

 137. Genomgående är kvinnors årsinkomst
  100 000-200 000 kronor lägre årligen.

 138. Vi har indikatorer på att vi är
  världens mest jämställda land.

 139. Men just den ekonomiska biten
  skulle man vilja såg annorlunda ut.

 140. Bara för att... Om man nu tänker
  kvotering i bolagsstyrelser-

 141. -i toppen av näringslivet och makten,
  i politiken och andra sfärer...

 142. Prestigeutbildningar
  som dominerats av män-

 143. -där många kvinnor nu har kommit in
  är grogrunden för makt i framtiden.

 144. Hur ser det ut för dem
  och deras löner?

 145. I de traditionella kategorierna
  civilekonomlinjen, läkarlinjen-

 146. -juristlinjen och civilingenjörs-
  linjen brukar man rekrytera till-

 147. -blivande makteliter.
  Då ser vi att väldigt tidigt...

 148. 30-40 % av dem som gick ekonom-,
  läkar- och juristlinjen är kvinnor.

 149. Det här är bland 45-åringar.

 150. De som antas till utbildningar i dag
  är fler kvinnor i snitt.

 151. Inte på Handelshögskolan i Stockholm.
  De ligger på 30-40 %.

 152. På ingenjörsutbildningarna
  är det fortfarande få kvinnor.

 153. Hur man upprätthåller den här
  skillnaden i ingenjörsutbildningarna?

 154. Men i alla fall. Deras inkomster.

 155. Här har jag tittat på könsgapet
  i årsinkomster.

 156. Om man är kvinnlig civilekonom-

 157. -tjänar man i princip 70 %
  av vad en manlig civilekonom tjänar.

 158. Det har inte förändrats jättemycket
  över tid. Kvinnliga civilingenjörer-

 159. -tjänar 90 % av vad en manlig civil-
  ingenjör tjänar. De är inte så många.

 160. Man ska försöka
  få in fler kvinnor där.

 161. Läkare och jurister
  ligger runt 80 %-strecket.

 162. Så det finns massor att göra.

 163. Är det barnen som hindrar att kvinnor
  får lika höga inkomster som männen?

 164. Det finns upprepade studier...

 165. En studie visar vad som händer
  när ett par får sitt första barn.

 166. Inkomstutvecklingen
  ligger väldigt lika.

 167. Mannens ökar efter första barnet.
  Kvinnans dippar lite.

 168. Sen sackar den efter mer.
  Det blir en ökande klyfta.

 169. Så är det barnen?

 170. Om man håller sig till
  våra prestigeutbildningar-

 171. -och tittar på
  civilekonomer och jurister-

 172. -är det intressanta skillnader mellan
  dem som har barn och inte har barn.

 173. Om man tittar för männen...
  Den blå och svarta linjen överst-

 174. -är manliga ekonomer och jurister
  som har barn.

 175. De tjänar ungefär 200 000 mer-

 176. -än sina manliga jurist- och
  ekonomkollegor som inte har barn.

 177. För män är det bra med barn.
  De får de höga inkomsterna.

 178. Okej?

 179. För kvinnor kanske det påverkar
  på marginalen på slutet.

 180. Man får något lägre årsinkomster med
  barn, men det spelar ingen stor roll.

 181. Det här är ett annat sätt att skära
  statistik på där man ändå ser att...

 182. Ett tips är
  att unga män ska bli pappor.

 183. Kvinnor ska möjligtvis skaffa
  en jämställd partner.

 184. Det här är ganska känt
  från andra länder.

 185. Speciellt för höginkomsttagare
  och männen-

 186. -finns det ett faderskapspremium.

 187. Att det är så stort i Sverige
  tycker jag ändå är intressant.

 188. Sammanfattningsvis ger kvinnodomi-
  nerade utbildningar lägre inkomster.

 189. Unga kvinnor ska söka mansdominerade
  utbildningar om man ska få högre lön.

 190. Kvinnors lägre inkomster härrör till
  vad man gör i arbetslivet-

 191. -och utbildningsvalet.
  Barn spelar ingen roll i genomsnitt-

 192. -för den årliga inkomstutvecklingen.

 193. Inget utbildningsval garanterar lika
  hög inkomst som en mans för kvinnor.

 194. Vad skulle man kunna göra?
  Fundera på värdediskriminering.

 195. Det pratas om det vad det gäller
  yrken. Utbildningen är första steget.

 196. Oavlönat arbete kommer det
  att pratas om senare i dag.

 197. Men det är viktigt att fundera på.
  Sen har vi föräldraledigheten.

 198. Att barn inte spelar nån roll
  för kvinnans inkomstutveckling-

 199. -handlar mycket om att unga kvinnor
  förväntas bli mammor-

 200. -och kommer att vara hemma mer
  med barnen än sina manliga kollegor.

 201. Det ligger dem i fatet när det gäller
  löneutveckling och exakt position.

 202. Att dela föräldraledigheten
  är det råd som man kan ge till alla.

 203. Det kanske motverkar
  den statistiska diskrimineringen.

 204. Så. Lite mer på fötterna om den
  ekonomiska jämställdheten. Tack!

 205. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utbildningsvalets roll för könslönegapet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ekonomiprofessor Anne Boschini vill råda kvinnor i karriären att dela föräldraledigheten med sin partner. Detta för att motverka den diskriminering som fortfarande finns på arbetsmarknaden. Andra råd är att arbeta mindre oavlönat och att söka sig till mansdominerade utbildningar med hög lön. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Diskriminering av kvinnor , Diskriminering på arbetsmarknaden, Genusfrågor, Jämställdhet på arbetsmarknaden, Jämställdhetspolitik, Löneskillnader, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Utbildning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Jämställdhetspolitik för inflytande

Partisekreteraren Maria Arnholm (L) vill hylla att Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet. Om man visste att man skulle födas någonstans på jorden och fick välja så tror jag att många av oss skulle välja Sverige eller något av våra nordiska grannländer, menar hon. Dock får vi inte ta detta till intäkt för att sluta kämpa och engagera oss i kvinnofrågor, säger Maria Arnholm. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Varannan damernas

Blickar vi tillbaka historiskt så har Sverige velat bli bäst i klassen när det gäller jämställdhet, menar statsvetaren Lena Wängnerud. Utvecklingen började redan på 1970-talet. När Socialdemokraterna 1972 hade sin partikongress ägnade den dåvarande partiledaren Olof Palme hela sitt tal på kongressen åt jämställdhet. Det var en sensation på sin tid, berättar Lena Wängrerud. Här satte en tävlan mellan partierna igång och alla ville utmärka sig på jämställdhetens område vilket kom att gynna kvinnofrågorna. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Utbildningsvalets roll för könslönegapet

Ekonomiprofessor Anne Boschini vill råda kvinnor i karriären att dela föräldraledigheten med sin partner. Detta för att motverka den diskriminering som fortfarande finns på arbetsmarknaden. Andra råd är att arbeta mindre oavlönat och att söka sig till mansdominerade utbildningar med hög lön. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Det evigt kvinnliga

Unikt för Sverige när det gäller jämställdhet är hur män idag tar hand om sina barn. Det här skiljer stort jämfört med andra länder menar Maria Stanfors som är professor vid institutionen för ekonomisk historia i Lund. Det intressanta är att kvinnor i Sverige också lägger mycket tid med att vara med sina barn, vilket gör att vi kan se en stark tendens att prioritera barnen, vilket gäller oavsett utbildningsbakgrund, säger Maria Stanfors. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Mot mer jämställda livslöner

Lönestatistik visar att män idag har 16 procent högre livslön jämfört med kvinnor. I reda pengar gör det 2 800 000 kronor, vilket inte är några småsummor, påpekar ekonomen Lena Granqvist från SACO. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Aldrig mera våldtäkt?

Varför har Sverige ett högt antal anmälda våldtäkter? Det förekommer en rad artiklar runt om i världen där Sverige utpekas som ett våldtäktsland på grund av den stora invandringen som skett nyligen, berättar etnologen Gabriella Nilsson. Hur blev det så här och hur stämmer de oroväckande siffrorna med verkligheten? Det är ju inte säkert att ett högt antal anmälda våldtäkter är dåligt, påpekar hon. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Samtycke i lagstiftning och praktik

Elin Ferm och Sofie Andersson berättar de om organisationen "Fatta!" och vad den står för. Organisationen startades med syfte att motverka sexuellt våld och för samtycke, både i lagstiftningen men också i praktiken. Statistiken visar att var femte vuxen kvinna och var tjugonde man har utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.