Titta

UR Samtiden - Samtal om livet och döden

UR Samtiden - Samtal om livet och dödenDela
 1. Skräcken för döden kan vara
  paralyserande, handlingsförlamande-

 2. -och extremt plågsam, men jag
  skulle inte kalla den sjuklig.

 3. Vi ska tala om döden.

 4. En konsekvens
  av att vi lever allt längre är-

 5. -att allt fler går döden till mötes
  genom långsamt söndrande sjukdomar-

 6. -som cancer,
  parkinson eller alzheimer.

 7. Frågan är:
  Hur hanterar vi den typen av död?

 8. Vad kan forskningen erbjuda?
  Vad kan psykiatrin erbjuda?

 9. Hur kan filosofiska resonemang och
  existentiell reflektion hjälpa oss-

 10. -att möta döden
  i ett välfärdssamhälle som Sverige?

 11. Den medicinska forskningen gör det
  möjligt att uthärda sjukdomar länge-

 12. -men till slut vinner de över oss
  - över livet.

 13. Det ska vi prata om. Låt mig först
  presentera mina samtalspartner:

 14. Det är Åsa Nilsonne, psykiater
  och professor i medicinsk psykologi-

 15. -Torbjörn Tännsjö, filosof,
  författare och professor i filosofi-

 16. -och Annika Borg, teologie doktor,
  skribent och präst.

 17. Epikuros sa att där döden finns,
  där finns inte vi-

 18. -och där vi finns, finns inte döden.
  Därför angår döden inte oss.

 19. Är det liksom en lösning på
  dödsångesten - en filosofisk tröst?

 20. Jag säger nej, men min grundläggande
  idé till döden är för det första-

 21. -att jag tror på döden. Jag tror att
  mitt liv tar slut i och med döden.

 22. Epikuros har rätt i att det inte kan
  vara förfärligt att vara död.

 23. Det är en komplicerad filosofisk
  tanke, men enkelt kan man säga-

 24. -att döden ändå är dålig för mig för
  att den berövar mig ett fortsatt liv-

 25. -som jag kunde ha åtnjutit "om inte",
  vilket är svårt att handskas med.

 26. Om jag inte hade blivit sjuk eller
  blivit påkörd, hade jag levt vidare.

 27. Det liv som jag skulle ha åtnjutit
  berövar döden mig-

 28. -och det har Epikuros inte riktigt
  fått kläm på.

 29. Han var mest bekymrad över att folk
  var rädda av religiösa skäl-

 30. -och rädda för att det skulle bli
  fruktansvärt när man väl var död.

 31. Han ger inga argument mot det, men
  jag tror att döden är en realitet.

 32. Men religionen är väl ett förnekande?

 33. Nej, det säger jag inte.
  Jag skulle också svara nej på frågan.

 34. Döden är högst påtaglig i livet
  för alla.

 35. Och religionen är ju inget förnekande
  av döden.

 36. Däremot är det ett hanterande av den-

 37. -och det finns föreställningar
  och hopp kring ett liv efter döden.

 38. Det är det som jag kallar förnekelse,
  vilket väl hör till krishanteringen?

 39. Det är inte riktigt en förnekelse -
  säkert för vissa, men inte för alla.

 40. Döden är ju högst påtaglig i livet.

 41. Vi förlorar dem vi älskar,
  och vet att vi också går mot döden.

 42. För vissa kan det vara något som
  ockuperar deras tankar och känslor-

 43. -och deras liv oerhört mycket.

 44. Så sorg och död är högst påtagligt
  för alla.

 45. Fast jag tycker att han har rätt.

 46. Det är utmärkt om vi kan tänka oss
  att... Vi vet att vi kommer att dö.

 47. Döden är en realitet.

 48. Det lönar sig inte särskilt mycket
  att oroa sig.

 49. Det lönar sig att använda cykelhjälm
  och att bilen har fungerande bromsar.

 50. Men att ospecifikt oroa sig för
  att ens eget medvetande ska slockna-

 51. -tar mycket energi från andra saker.

 52. Och det är ett ganska tråkigt sätt
  att använda sin tid och energi på.

 53. Ändå är det många människor
  som bekymrar sig över sin egen död.

 54. Att närstående dör
  är inte bara dåligt för mig-

 55. -utan det är även dåligt för dem.

 56. Så om man filosofiskt ska försöka
  handskas med oviljan mot döden...

 57. Jag är anhängare av döden,
  men man måste starta med att medge-

 58. -att döden berövar människor
  något som de hade kunnat uppleva.

 59. Fast det är inte säkert. Nyligen har
  man börjat tala om gerotranscendens.

 60. Smaka på det ordet. Gerotranscendens.

 61. Det betyder i princip att nu när vi
  lever allt längre - min mamma är 95-

 62. -verkar det ske en andlig utveckling
  hos personer som blir äldre.

 63. En sak som tydligen händer är
  att man släpper uppfattningen om-

 64. -att det är så viktigt att just jag
  lever vidare, så att man kan tänka:

 65. "Jag har levt i 90 år. Jag har haft
  ett bra liv, och det kan faktiskt..."

 66. "Nu är en bra tid att vandra vidare."

 67. Den inställningen förordar jag-

 68. -att man kan släppa sin
  egoistiska fixering vid sig själv.

 69. Men då är det ju inte riktigt sant.

 70. Du sa att man protesterar mot att bli
  av med något som man inte vill mista-

 71. -men nu...

 72. Jag säger bara att man blir av
  med något, men man kan ju bejaka det.

 73. Någon annan får åtnjuta livet sedan.
  Världen slutar inte med mig.

 74. Om barn och barnbarn tar vid
  är det en utmärkt institution-

 75. -och vid insikten av detta borde jag
  kunna släppa taget, men det är svårt.

 76. Det fenomenet som du pekar på
  må vara något som griper oss-

 77. -när vi är försvagade och närmar oss
  döden - när livet rinner ut.

 78. Men om den medicinska vetenskapen
  skulle kunna göra-

 79. -så att vi kunde hänga kvar
  under 200, 300 eller 400 år-

 80. -skulle vi nog klänga oss fast, trots
  att det vore dåligt på vissa sätt.

 81. Får jag fråga Annika:
  Om man har en teologisk uppfattning-

 82. -om att vårt personliga medvetande
  kommer till himlen när vi dör-

 83. -kan det ju vara en trösterik tanke.

 84. Men många teologer tror ju inte på
  den typen av konkret liv efter döden.

 85. Hur är det i ditt fall, som präst?
  Vad tror du händer efter döden-

 86. -och hur kan teologin vara en tröst
  om du inte tror på liv efter döden?

 87. Först vill jag bara gå in på det
  som ni talade om.

 88. Jag tror inte att människor
  fungerar så att de säger:

 89. "Det är ingen idé att tänka på döden,
  för jag kan inte göra något åt det."

 90. Döden uppehåller oss människor
  på många olika sätt.

 91. Det är normalt att fundera över den,
  och det kan finnas vinster med det.

 92. Poesi, musik och litteratur kretsar
  ofta kring denna existentiella fråga.

 93. Vi kan inte bara plocka bort det.

 94. För de flesta är det helt normalt att
  behöva reflektera över det, tror jag.

 95. Men när det gäller vad man tror på...

 96. Teologin är, som filosofin,
  mångfacetterad. Det är väldigt olika.

 97. Om man går till det som är min tro,
  den kristna, så är det ju så-

 98. -att det inte finns
  några entydiga svar-

 99. -i de skrifter eller den tradition
  som jag står i, den kristna.

 100. Men det finns olika föreställningar-

 101. -som är tidsbundna
  utifrån den världsbild som man hade.

 102. Bibeltexter är ju nedtecknade
  för 2 000 år sedan-

 103. -med den världsbild
  och syn på materia som man hade då.

 104. Så för en del kristna är det så
  att detta med en fysisk uppståndelse-

 105. -är något som man tror benhårt på.

 106. -Hur är det för dig?
  -Ja, hur är det för mig?

 107. På frågan "vad händer efter döden?"
  skulle jag svara "jag vet inte".

 108. Och genom mitt liv har jag pendlat
  mycket inom denna stora ocean-

 109. -som teologin är, där man kan ha
  många olika föreställningar om det-

 110. -som kristen.

 111. Jag kan bli väldigt personlig
  och ta ett exempel.

 112. Båda mina föräldrar dog i cancer.

 113. Cancer är alltid svårt,
  men ibland väldigt svårt.

 114. Och när jag förlorade min pappa
  var tron som ett visset löv för mig.

 115. Min tro betydde ingenting för mig
  i den situationen.

 116. Jag hade inga föreställningar,
  utan det var bara en sorts slut.

 117. När jag förlorade min mamma
  så erfor jag det på ett annat sätt.

 118. Då var det så svårt att tron var det
  enda som jag hade att hålla mig i-

 119. -men då inte i första hand
  tron på livet efter detta.

 120. Det hade inte en så stor mening då.

 121. Däremot var det en barmhärtighet i
  själva stunden, i det svåra som var.

 122. Så vad som händer efter döden...

 123. En sorts urkristen föreställning är
  att vi på något sätt möter den gud-

 124. -som vi tror på.

 125. Men hur det går till och ska se ut
  vet inte jag.

 126. Ibland tänker jag att det bara är
  slut. Det är här och nu som gäller.

 127. Jag tänkte fråga dig, Åsa,
  hur man ska hantera den dödsångest-

 128. -som även friska människor kan känna.

 129. Man kan vakna klockan tre på natten
  och börja tänka-

 130. -att det kommer en dag när man
  inte finns för sina barn längre.

 131. Det kan ju vara otroligt ångestladdat
  även för den som inte är svårt sjuk.

 132. Vad säger du som psykiater?

 133. Hur ska man hantera det
  när man drabbas av dödsångest?

 134. Jag är väldigt pragmatisk.
  De flesta känslor fyller en funktion.

 135. Om jag är rädd för att huset ska
  brinna kan jag se över elledningarna-

 136. -brandförsäkringen och brandvarnarna.

 137. -Döden är svår att försäkra sig mot.
  -Ja, men du nämnde de efterlevande.

 138. Det är väl en jättebra tanke
  att se över sitt testamente-

 139. -fundera över hur man skulle vilja
  att ens tillgångar fördelas-

 140. -och vad man vill berätta för barnen
  eller barnbarnen eller någon annan.

 141. Vem skulle jag vilja ringa
  och säga förlåt till?

 142. Man kan städa på något sätt.
  Man talar om dödsstädning.

 143. Om man nu är orolig för vad som ska
  hända när man har dött är mitt tips-

 144. -att göra det man kan.

 145. Och nästa gång oron kommer, säger man
  "nej, nu har jag gjort allt jag kan."

 146. Men om man ändå oroar sig... Finns
  det en patologisk rädsla för döden?

 147. Det finns ju en patologisk rädsla
  för att vistas på öppna ytor och så.

 148. Jag är inte så svag för det här
  att patologisera vårt själsliv.

 149. Är det inte det du lever på?

 150. Man kan vara präst på olika sätt, och
  man kan vara psykiater på olika sätt.

 151. Förnekar du alltså att det skulle
  finnas en sjuklig skräck för döden-

 152. -som inte kan hanteras så som du sa?

 153. Skräcken för döden kan vara
  paralyserande, handlingsförlamande-

 154. -och extremt plågsam, men jag
  skulle inte kalla den sjuklig.

 155. -Men det är ju en definitionsfråga.
  -Ångesten kan ta sig fysiska uttryck.

 156. O ja, man kan få hela köret
  med yrsel...

 157. Det förstår jag, men frågan är
  om den kan vara patologisk.

 158. Men oavsett det undrar jag om
  det finns något sätt att hantera det.

 159. Det hjälper inte att fixa testamentet
  om tanken på att dö är outhärdlig.

 160. Då är frågan vad som gör den tanken
  så outhärdlig.

 161. Ja, att man inte får vara med längre.

 162. Och varför är det så outhärdligt?
  Nästan alla som har levt är döda.

 163. Det är normalt att dö,
  och det måste vi förhålla oss till.

 164. Varför är det så outhärdligt för dig?

 165. Det är väl det som Torbjörn säger.
  Det är en egoistisk tanke.

 166. Släpp loss mig på någon person
  som har det här problemet.

 167. Jag har haft sådana tankar.

 168. Hela den västerländska
  filosofiska traditionen-

 169. -är väl ett sätt att handskas
  med den typen av rädsla?

 170. Om man inte tror att man kommer till
  himlen och träffar sina släktingar-

 171. -då är min fråga:

 172. Finns det tröst i något annat
  - filosofin, vetenskapen eller något?

 173. Förlåt, jag blir bara så ivrig.

 174. Men vem var det som fick
  en förbannelse - en grekisk gud-

 175. -och förbannelsen gick ut på
  att han aldrig skulle dö?

 176. Jag känner igen det vagt.

 177. Det visade sig vara en fruktansvärd
  förbannelse. Tänk att leva i 300 år.

 178. Jag tror att människor vill ha evigt
  liv. Många jobbar ju på det i dag.

 179. Man bekämpar sjukdomar, och även
  åldrandet ska ses som en sjukdom.

 180. Det gäller att handskas med det.

 181. De har ju inte en önskan
  att bli dömda till evigt liv-

 182. -där man inte undslipper harposång,
  som kan bli outhärdlig i längden-

 183. -utan att få leva så länge man vill,
  och själv bestämma när det är slut.

 184. Då skulle man känna sig trygg,
  om man är rädd för döden.

 185. Men vill inte alla människor, i varje
  givet ögonblick, leva lite till?

 186. Jo, det tror jag.

 187. Och det här med rädsla...
  Vi har ju sorgen också.

 188. Och att vara rädd för döden
  eller sörja att man ska lämna livet-

 189. -som man älskar eller inte älskar,
  eller ha ouppklarade saker...

 190. ...att förlora anhöriga...

 191. Och själva döendet
  är ju oftast ingen rolig historia.

 192. Så det är klart att det upptar
  jättemycket tankar hos människor.

 193. Många sammanhang där jag har varit
  som präst är ju sorgens sammanhang-

 194. -och där är ju döden oerhört påtaglig
  hos de efterlevande.

 195. De tankarna
  - dödsrädsla, men också annat-

 196. -som sorgen över att personen
  inte fick fortsätta...

 197. Det är det uppenbara. Det är sorgligt
  att bli berövad sina närstående.

 198. Ja, men döden är sorglig för all.

 199. Men till det kommer att det är något
  förfärligt som drabbar den som dör.

 200. Det är den föreställningen som
  mycket filosofi har kretsat kring.

 201. Sokrates ska tömma giftbägaren
  och försöker trösta sig.

 202. Han säger att själen är odödlig.

 203. Om man inte tror det, kan man trösta
  sig med att livet ändå är eländigt.

 204. Sådana manövrer går genom den väster-
  ländska filosofiska traditionen-

 205. -möjligen ett västerländskt fenomen.

 206. När jag skrev "Filosofisk tröst" åt
  jag lunch på ett forskningsinstitut.

 207. Jag var den enda där
  som inte talade kinesiska.

 208. När jag skulle beskriva mitt projekt
  fanns det ingen förståelse.

 209. De påstod att den individuella döden
  inte är ett problem för dem.

 210. Det är sorgligt när närstående dör-

 211. -men de såg det som en västerländsk
  fixering vid en icke-fråga.

 212. Så man kan undra hur många som hyser
  den typen av obehag inför döden.

 213. Angående individuellt och kollektivt
  finns det kulturella skillnader-

 214. -både historiskt och i nutid,
  på hur man ser på det.

 215. Men att sörja eller känna ångest
  inför att någon inte fick leva mer-

 216. -är nästan det vanligaste
  som jag har mött hos sörjande.

 217. Personen fick kanske inte se
  sina barnbarn växa upp.

 218. Man sörjer att livet är slut,
  och det blir oerhört påtagligt.

 219. Även om man intellektualiserar det-

 220. -blir det som en existentiell chock
  att vara med om det här-

 221. -även om människan var gammal.

 222. Mest traumatiskt är det om det
  är oväntat och unga personer och så-

 223. -men det är alltid smärtsamt,
  och jag har mött så många sörjande.

 224. Jag har ägnat många år av mitt liv,
  ibland nästan enbart åt det.

 225. Det är många ingredienser.

 226. Jag tror inte att man rationellt
  kan plocka bort döden och tänka-

 227. -att vi inte kan göra något åt det,
  för det kan vi ju inte.

 228. Kan vi inte det? Om det är ett
  PI-samtal ska vi kanske komma in på-

 229. -att mycket forskningsresurser är
  inriktade på att förlänga våra liv.

 230. Hittills har det mest varit negativt.
  Man förlänger en tråkig del av livet-

 231. -fylld av sjukdom och misär.

 232. Vi ska få dubbelt så många cancerfall
  inom de närmaste 25 åren.

 233. Men det finns också en långsiktig,
  utopisk strävan efter evigt liv.

 234. Frågan är om det är önskvärt.

 235. Jag tycker att det är en dystopi och
  att vi ska försöka motstå frestelsen.

 236. Men den är nog nästan oemotståndlig.

 237. Vi kommer att gå den vägen, om vi
  inte gör slut på oss dessförinnan.

 238. Vi ska prata om medicinska aspekter,
  men jag vill uppehålla mig lite här-

 239. -och fundera på om vetenskapen
  kan vara en tröst på något sätt-

 240. -kanske i kosmologiska reflexioner
  om att universum är oändligt.

 241. Det kanske finns oändligt många
  multiuniversum, och tiden är oändlig.

 242. De atomer som är jag
  kommer att återbildas någon gång-

 243. -om det är oändligt. Finns det
  någon tröst i det? Du skriver om det.

 244. Ja, Nietzsche har en idé
  om den eviga återkomsten.

 245. Allt kommer att upprepas.

 246. Det här samtalet har förts oändligt
  många gånger och kommer att göra det.

 247. -Om universum verkligen är oändlig.
  -Ja, just det.

 248. Det håller nog inte vetenskapligt nu,
  men då var det kanske plausibelt.

 249. Men även om något som liknar det här
  har skett oändligt många gånger-

 250. -och kommer att fortsätta så-

 251. -har jag svårt att förstå hur
  min personliga identitet ska bevaras.

 252. Någon som är kvalitativt lik mig
  säger det här, men det är inte jag.

 253. Så det fungerar knappast som tröst.
  Vi vill ha en personlig kontinuitet.

 254. Det är oklart vad den består i-

 255. -men att en person skulle vara
  densamma vid två olika tidpunkter-

 256. -uppfylls inte i de spekulationerna,
  så det är ingen bra tröst.

 257. Jag tycker att det är två saker.

 258. Det är skillnad att vara rädd för att
  vara död och rädslan för processen-

 259. -som leder fram till att man är död.

 260. Hur kommer mina sista månader
  att se ut?

 261. Där kan man verka för
  en så god palliativ vård som möjligt.

 262. -Och läkarassisterade självmord.
  -Eller hur man vill vinkla det.

 263. Men...jag är mer rädd för andras död.
  Jag är inte rädd för att dö själv.

 264. Det vore fruktansvärt om framför allt
  mina barn eller barnbarn skulle dö.

 265. Men det skulle var för min smärta,
  inte för deras.

 266. Men filosofen Heidegger menade
  att vi ständigt måste tänka på döden-

 267. -för annars kommer våra
  liv att brista i autenticitet.

 268. Måste vi det? Måste vi hela tiden
  vara medvetna om vår kommande död-

 269. -för att leva med livskvalitet
  och livsnärvaro fullt ut?

 270. Jag tror att det ligger en insikt
  i det han säger.

 271. I insikten om
  att min tid är ändlig...

 272. Hur lång eller kort den är, vet jag
  inte. Allt det jag företar mig är...

 273. Det finns ett slut på mitt liv.

 274. Det kan fungera så för många,
  att det blir en...

 275. Det jag gör - mitt liv - är viktigt.

 276. De val som jag gör är viktiga.
  Livet är inget som jag slarvar bort.

 277. Det finns en insikt i det.

 278. I dödens närhet kan en förhöjd livs-
  känsla inträda hos de inblandade.

 279. Varje timme eller varje...

 280. Bara en sådan sak som att en maträtt
  smakar gott blir något fantastiskt-

 281. -eller nyponsoppa.

 282. Så både i filosofisk mening och
  rent konkret ligger det något i det.

 283. Jag har vänner som
  har undkommit döden med en hårsmån-

 284. -som tsunamin i Thailand. De över-
  levde men var väldigt nära att dö.

 285. De vittnar om att det har blivit
  en förhöjd livskänsla efter det.

 286. -Det är lite det du menar.
  -Ja, jag kan bara gå till mig själv.

 287. Jag kan nog ändå... Min mammas död
  hade ett väldigt hastigt förlopp.

 288. Det har förändrat ganska mycket
  av mitt eget perspektiv på livet-

 289. -även om jag har arbetat
  med de här frågorna i hela mitt liv.

 290. Jag har 5 1/2 veckas perspektiv
  på mitt eget liv.

 291. Det är ganska mycket som man säger ja
  eller nej till då. Man ser klarare.

 292. Men vi är förstås olika.

 293. Är vi dåliga i vårt samhälle
  på att vara medvetna om döden?

 294. Jag tror det. Inom buddhismen säger
  man "living by the light of death".

 295. Det är egentligen det
  som ni talade om.

 296. Man kan få ut en maximal närvaro
  i ögonblicket-

 297. -genom att samtidigt veta
  att döden finns där.

 298. Det mest tillspetsade uttrycket
  som jag har hört för det, är det här:

 299. Föreställ dig att du kastas
  från ett torn och störtar mot marken.

 300. Om du kan fånga den känslan,
  kan du leva ett autentiskt liv-

 301. -inte just ett lyckligt liv, men bra.

 302. Det verkar för drastiskt
  för min smak.

 303. Men man bör ha en medvetenhet om det,
  dels för den förhöjda livskänslan-

 304. -dels för att man kan planera
  och hushålla med sin tid.

 305. Men jag misstänker att man också
  kan bli alltför upptagen av det-

 306. -så att det kan förstöra livskänslan.

 307. Och vi blir så lätt distraherade.

 308. Jag har hört talas om människor som
  har fått en dödlig diagnos, som hiv.

 309. Och sedan kommer man på metoder
  så att det blir en botbar sjukdom-

 310. -när man har berett sig på att dö.

 311. Flera har vittnat om att det går
  snabbt att tappa den här livskänslan.

 312. Man blir som vem som helst.

 313. Så det är nog svårt att hålla det
  fast, utan att gå till överdrift-

 314. -så att det förstör ens möjligheter.

 315. Men det borde vara din specialitet
  hur man hittar rätt avvägning.

 316. Det är väl en av våra livsuppgifter,
  skulle nog Marcus Aurelius ha sagt-

 317. -att förstå hur man ska balansera
  medvetenheten om att livet tar slut-

 318. -och fokus på nuet, utan
  att bli störd, utan att bli hjälpt.

 319. Annika, i din yrkesroll som präst
  har du väl mött många människor-

 320. -som är döende eller vet
  att de har en kort tid kvar.

 321. Vi kanske alla har haft
  döende släktingar.

 322. Hur ska man tala med någon som vet-

 323. -att han eller hon bara har
  ett år kvar? Hur ska man hantera det?

 324. Alltså, återigen:
  Människor reagerar ganska olika-

 325. -men framför allt handlar det väl om
  att försöka lyssna och hänga med-

 326. -i var den personen befinner sig.
  Vissa vill prata mycket om det.

 327. Andra vill inte alls göra det, utan
  förnekar snarare och tittar bort.

 328. Det finns inget rätt och fel. Alla
  ska respekteras för sitt sätt att...

 329. Hur var det när du förlorade din mor?

 330. -Hur var ert samtal den sista tiden?
  -Helt...

 331. Helt öppet om precis allting.

 332. Jag visste i detalj
  hur hon ville ha sin begravning.

 333. Det är den ena sidan av det. Den
  andra sidan är, apropå eutanasi...

 334. Det står ju för dig.

 335. Men en människa som befinner sig
  i den situationen är oerhört skör.

 336. Vissa dagar är man klar över saker,
  medan andra är ångestfyllda.

 337. Så det är väldigt olika.
  Det är ju inte...en rak linje-

 338. -utan oerhört...

 339. Vissa dagar kan en person vilja dö,
  nästa dag inte.

 340. Man har panisk skräck inför döden
  ena dagen, men hälsar den nästa dag.

 341. Tredje dagen tänker man
  att man kommer att botas.

 342. Det är min erfarenhet när det gäller
  sådana sjukdomar. Så kan det fungera.

 343. Men man får lyssna och försöka
  vara med, och det kan vara jobbigt.

 344. För anhöriga är det förstås
  jättejobbigt. Man vill säga saker.

 345. Och man har ju oftast en egen ångest.

 346. Man får försöka stå ut och lyssna-

 347. -men också stå ut med om personen
  inte alls vill tala om det.

 348. Det kan också vara frustrerande
  för de anhöriga om man förnekar.

 349. Var lyhörd
  och respektera personens val.

 350. Den bild som du tecknade i början
  innebär att det blir allt vanligare-

 351. -att människor lever med en sjukdom
  som de troligtvis kommer att dö av.

 352. Jag har flera vänner
  som är i den situationen.

 353. Det beror på åldern, men mycket
  på den medicinska utvecklingen.

 354. Man ställs inför val. Ska jag
  behandla eller inte? Vad kostar det?

 355. Vi kommer att leva mycket närmare
  döden, tack vare "life sciences"-

 356. -som gör sina framsteg.
  Det är oundvikligt, tror jag.

 357. Vi lever längre,
  men dör också mycket längre.

 358. Det är inte helt säkert.

 359. Jag såg en studie där man funderade
  över hur läkare gör när de dör.

 360. Då hade man intervjuat ett antal
  läkare som hade fått diagnoser-

 361. -som betyder att man inte har
  hur lång tid på sig som helst.

 362. En betydligt större del av dem
  än andra avstod från all behandling.

 363. De ville inte få de sista
  dyrköpta månaderna eller åren-

 364. -utan konstaterade att de
  ville vara hemma med sin familj-

 365. -och bara få smärtlindring.

 366. Så även om möjligheterna finns,
  är det inte säkert-

 367. -att alla kommer att
  vilja utnyttja dem.

 368. Ja, det finns amerikanska läkare och
  medicin-etiker som har proklamerat-

 369. -att om man får en dödlig sjukdom
  i högre ålder, ska man få dö i den.

 370. Men det tror jag aldrig kommer att
  gripa omkring sig särskilt mycket.

 371. Men om läkarna,
  de mest välinformerade...

 372. -Det är kanske därför de gör så.
  -Då kan man informera andra.

 373. Då går det kanske i den riktningen.

 374. Starka medicinska utvecklingsdrag
  går i motsatta riktningen, tror jag.

 375. Men Torbjörn,
  du har sagt några gånger-

 376. -att du är för döden
  eller att du gillar den. Varför?

 377. Rent egoistiskt är det ju en förlust
  om jag hade kunnat leva lite till-

 378. -kanske med lite lägre livskvalitet,
  men ändå.

 379. Då tror jag att de flesta
  inte vill släppa taget.

 380. Det driver på utvecklingen
  för att förlänga våra liv allt mer.

 381. Även om man kan ge en hygglig
  medicinsk status åt människor-

 382. -så att de inte plågas, tror jag att
  livet inte kommer att vara lika kul-

 383. -de andra hundra åren
  som de första hundra.

 384. Vi tycker att tiden går snabbare och
  har mindre nytta av goda upplevelser.

 385. Det är bättre att vi byts ut.
  I den meningen gillar jag döden.

 386. Jag gillar att jag ska bytas ut
  och att andra ska leva i mitt ställe.

 387. Jag hoppas att vi inte föröder vår
  civilisation, så att det är möjligt.

 388. Då gör vi en samlad lyckovinst.

 389. För du ser det matematiskt
  som en ökad lycka totalt sett.

 390. Världen blir bättre - inte
  för någon speciell, utan sammantaget.

 391. Där ligger den sorgliga paradoxen
  att vi inte är så förnuftiga.

 392. Jag är antagligen inte så förnuftig
  som jag försöker låta.

 393. Människor vill hänga kvar-

 394. -och vi kommer att använda medicinska
  resurser på ett oförnuftigt sätt.

 395. Jag läste en rolig bok om vampyrer.

 396. Vampyrer har ju ett evigt liv-

 397. -men de hade mycket självmord
  i den här vampyrkolonin.

 398. Och ett farligt skede för vampyrerna
  var när alla vänner hade dött.

 399. De var kanske 130 år, och ingen som
  mindes något från förr fanns kvar.

 400. Nästa självmordstopp kom vid ungefär
  400 år. Då förstod de inte språket.

 401. De förstod inte vad som hände,
  så då tog de livet av sig igen.

 402. Det gäller inte oss.
  Vi får ju vår kohort med oss.

 403. En generation kommer att ställas
  inför det här valet.

 404. Ska ni vara kvar eller släppa taget?
  Ni får inte sätta barn till världen.

 405. -Dem har vi redan satt till världen.
  -Ja, men inga fler. Det är fullt.

 406. Så du tänker blockerar din villa
  i 400 år?

 407. Vänner till mig i Oxford,
  transhumanister, säger:

 408. "Varför ska vi ha nya generationer
  på dagis och i skolor"-

 409. -"när vi redan har människor som är
  klara med det och vill ha mer liv?"

 410. Men jag tror att lyckoförlusten
  i att det bara håller på är så stor-

 411. -att det vore bättre att bytas ut.
  Men folk släpper inte taget.

 412. Då skulle självmord, med eller utan
  läkarhjälp, vara enda dödsorsaken.

 413. Och olyckor. Man dör en gång på tusen
  år, med nuvarande riskexponering.

 414. Men då blir man ännu mer försiktig.

 415. Så om man har ett evigt liv och
  med vår nuvarande olycksstatistik...

 416. Man lever i snitt 2 000 år.

 417. Den fråga som du tog upp,
  som är väldigt viktig-

 418. -är hur den medicinska forskningen
  och utvecklingen går-

 419. -att vi lever längre,
  och det blir allt bättre metoder.

 420. Den typen av frågor kommer förstås,
  och hur vi fördelar resurserna.

 421. Det är naturligtvis en viktig fråga,
  men också en svår fråga.

 422. Det är svårt att balansera,
  när det gäller människosyn och så.

 423. Nu när vi lever längre
  och kan hållas vid liv längre-

 424. -hur ska då sjukvården prioritera
  sina begränsade resurser?

 425. Det är din fråga. Hur ska vi hantera
  det rent praktiskt och politiskt?

 426. Rent moraliskt skulle jag säga
  att vi skulle...

 427. Nu använder vi resurserna
  mest till marginell livsförlängning.

 428. Men stora lidanden, som vid psykiska
  sjukdomar, är underfinansierade.

 429. Om man kunde ta pengar
  från den livsförlängningen-

 430. -till de svåra källorna till olycka-

 431. -skulle det vara en moraliskt
  försvarlig omdirigering av resurser.

 432. Men det kommer inte att hända-

 433. -för det finns så starka intressen
  i de marginella livsförlängningarna.

 434. Jag träffade en finsk ortoped
  som hade fått reda på-

 435. -att hans sista år skulle kosta två
  miljoner mark, rent genomsnittligt.

 436. Han skrev till hälsovårdsministern:

 437. "Jag vill gärna kvittera ut
  de pengarna nu i stället."

 438. "Och så avsäger jag mig all vård
  i livets slutskede."

 439. Men de visade ingen entusiasm
  för hans förslag.

 440. Om vi kunde anlägga ett opartiskt
  perspektiv på våra liv och fundera-

 441. -skulle vi hellre ha
  en fungerande hemtjänst och psykvård-

 442. -och avstå från det sista året.

 443. Men när vi är vid det sista året,
  släpper vi all rationalitet.

 444. Och när våra närstående är där,
  är vi helt fokuserade på det.

 445. Då tappar vi den distans som krävs
  för en förnuftig resursöverföring.

 446. Jag tror ju att vi
  är förnuftiga varelser, helt klart-

 447. -men det är inte riktigt så
  att vi även innan en sådan situation-

 448. -fattar förnuftiga beslut.
  Det fungerar inte så.

 449. Jag tror att det är
  väldigt djupa mänskliga drivkrafter-

 450. -i det här att vilja vara kvar.

 451. Fast vad grundar du det då på,
  att du tror att vi är förnuftiga?

 452. Jag ska omformulera.

 453. Jag vill tro att vi är förnuftiga-

 454. -åtminstone tillräckligt för att
  kunna hantera saker till 75 procent.

 455. Är det en hög siffra?

 456. Man kan identifiera områden
  där vi beter oss irrationellt.

 457. Alltså irrationellt i den meningen
  att utifrån våra värderingar-

 458. -och om vi hade varit opartiska-

 459. -så skulle vi ha gjort
  en annan prioritering.

 460. Men i situationen gör vi inte så.
  Om man frågar "när dog din mamma?"-

 461. -kanske svaret skulle bli
  "jo, i april 1974 - eller 1994".

 462. Då säger någon: "Tänk om hon hade
  kunnat leva ända till september."

 463. Det kan väl inte vara så viktigt
  när man ser på hela hennes liv?

 464. Men om man är i situationen,
  prioriterar man för nuet.

 465. Vi har en sorts "nutids-bias"
  i våra ställningstaganden-

 466. -som ibland lurar oss till
  opartiskt sett oförnuftiga beslut.

 467. Det här är ju
  det mest laddade området.

 468. Men vad säger Annika och Åsa om
  hur sjukvårdspolitiken borde se ut?

 469. Hur ska vi fördela resurserna
  när vi nu lever längre-

 470. -och har en längre period
  av sjukdom och kostnader?

 471. Borde vi agera annorlunda?

 472. Det låter nästan som ditt bord.

 473. Fast Torbjörn tycker
  att vi borde agera annorlunda.

 474. -Jag har ingen politisk åsikt.
  -Men din moraliska åsikt.

 475. Borde vi omfördela resurserna
  till yngre människor?

 476. Jag tycker
  att psykiatrin är underfinansierad.

 477. Och där är vi verkligen överens.
  Där kunde vi göra stora nyttovinster.

 478. Men då kan man få frågan:
  "Vem ska betala för det?"

 479. "Vems vård ska försämras för att
  psykiatrins vård ska bli bättre?"

 480. Jag skulle vilja se mer valfrihet.

 481. Jag är inte övertygad om att alla
  vill få livet förlängt i slutfasen.

 482. Under min yrkesverksamma tid...

 483. Jag är 68 nu, och när jag började
  arbeta som läkare satte man dropp-

 484. -för att döende människor
  i alla fall inte skulle torka ut.

 485. När en anhörig dog för
  ett tiotal år sedan, sa de i stället:

 486. "Nu lägger vi ner det här."
  De stängde av droppet-

 487. -och hade en mycket mer tillåtande
  attityd till döden.

 488. I stället för att dra ut på det ett
  antal dygn, fick döden ha sin gång.

 489. Det tyckte jag kändes respektfullt.

 490. Jag tror inte att droppet förlängde
  livet, men det är en annan fråga.

 491. Men...

 492. ...när du pratar om den sista veckan,
  kan det ligga något i det.

 493. Men hela insatsen i forskningen i dag
  går ut på marginell livsförlängning.

 494. Ta kampanjerna om att ge pengar
  till forskning i hjärt-kärlsjukdomar.

 495. Och ge pengar till cancerforskningen-

 496. -så kan vi hjälpa ett fördubblat
  antal patienter som lever med cancer-

 497. -som inte dör i hjärt-kärlsjukdomar.

 498. Det finns en rörelse i den riktningen
  som är väldigt stark-

 499. -och drivs av oss - våra fria val.

 500. -Vad tänker du, Annika?
  -Jag är inne på det som Åsa säger.

 501. Den här typen av prioriteringar
  görs redan inom vården.

 502. Det är klart att det finns människor
  där anhöriga berättar-

 503. -att de tycker att det blev
  överbehandlade - det gick för långt.

 504. Men man gör redan
  sådana prioriteringar.

 505. Man måste lyfta frågan
  kring forskningen och så vidare-

 506. -men det finns sjukdomar, och
  de flesta av oss dör i någon sjukdom.

 507. Det blir märkligt att säga att vården
  inte ska fokusera för mycket på det.

 508. När vi bir gamla, blir vi ju sjuka.

 509. Åldern och sjukdomen är ett problem.

 510. Vad är då en människa? Vi åldras, dör
  och får sjukdomar. Det tillhör livet.

 511. Och vi kan få hjälp med mycket
  av det. Det är i grunden oerhört bra.

 512. Och att vilja leva till varje pris
  kan ju inte vara en felprioritering.

 513. Jag tror
  att det är mycket djupare än så.

 514. Sen kolliderar olika paradigm,
  beroende på vad vi vill titta på.

 515. Men vad blir synen på sjukdom
  och död-

 516. -om det bara är en belastning
  för samhället?

 517. Det är farliga spår, tycker jag.

 518. Men det är jättesvåra frågor-

 519. -och jag är glad att jag inte behöver
  lösa den typen av konflikter-

 520. -som det här skapar och kommer
  att skapa ännu mer i framtiden.

 521. Men de konflikterna
  måste vi väl alla handskas med?

 522. Jag menar att jag inte står i den
  situationen att jag måste prioritera.

 523. -Vem ska göra den prioriteringen?
  -Det måste de som är experter göra.

 524. -Professionen, inte politikerna?
  -Ja.

 525. Det skulle nog de professionella
  inte hålla med dig om.

 526. Jag menar inte att politikerna
  inte har med saken att göra.

 527. Vi medborgare måste ta ställning,
  och politikerna måste fatta besluten.

 528. Professionen kan vi inte lita på.
  De är så inriktade på revirstrider-

 529. -och vill ha pengar till sitt område.
  Det måste politikerna handskas med.

 530. -Det är det vi gör nu, diskuterar.
  -Men du sa att det inte angick dig.

 531. Du missuppfattade mig.
  Jag menade inte så.

 532. Jag menar att jag inte dagligen står
  i sådana beslut.

 533. Jag gör inte sådana prioriteringar.

 534. Om man tar den andra änden
  av spektrumet, så att säga:

 535. I dag kan vi rädda väldigt för tidigt
  födda barn, och få dem att överleva.

 536. Det diskuteras om det går för långt-

 537. -att rädda för tidigt födda barn,
  som inte får ett livsdugligt liv.

 538. Är livet heligt till varje pris-

 539. -eller bör vi släppa det
  vid en viss punkt, även i den änden?

 540. Vad säger ni?

 541. Ja, det är ju så här att vi har
  den kunskap som vi har-

 542. -och vi har den forskning
  och de möjligheter som vi har.

 543. Det går inte att backa de banden-

 544. -utan vi står ständigt
  i den typen av förändringar-

 545. -där de etiska övervägandena
  ofta ligger steget efter.

 546. Vi kan ju rädda de för tidigt födda,
  men det finns en gräns för det också.

 547. Den svåra frågan är hur man ska dra
  gränsen. Det bör vi diskutera öppet.

 548. Bör vi rädda alla?

 549. En möjlig ståndpunkt är att man
  ska rädda ett liv om chansen finns.

 550. En annan inställning är att se
  på oddsen för att det kan gå illa-

 551. -så att man, när man misslyckas,
  kan vålla barnet en massa lidande-

 552. -i försöken att rädda det.

 553. Jag kan inte ange någon formel här,
  men man måste kunna formulera det-

 554. -så att man tar rimligt stora risker
  när man försöker rädda barn.

 555. Hur man ska hålla tillbaka
  läkarnas strävan, kan man diskutera.

 556. Det finns ju läkare på området-

 557. -som vill rädda varje liv
  som det går att rädda.

 558. De går för långt, menar jag,
  men gränsdragningen är svår.

 559. -Jag tycker att man ska dra en gräns.
  -Jo då, visst.

 560. Man ska dra dem, och det är svårt.

 561. Åsa, som medicinare, kan mer, men
  det här har vi inte kunnat så länge.

 562. Så vad som händer med barnen och
  vilka effekterna är, är inte klart.

 563. Men självklart
  måste den typen av gränser dras.

 564. Men forskningen ligger i framkant.
  Därför är diskussionerna viktiga.

 565. Vi behöver ligga etiskt steget före.
  Därför är diskussionerna så viktiga-

 566. -och också att kunna ta
  ett steg tillbaka, se nyktert på det-

 567. -och reflektera utifrån det.

 568. Men eftersom det handlar
  om liv och död-

 569. -är det andra ingredienser
  än bara rationella.

 570. Och man kan inte lämna över till
  professionen, för det råder oenighet.

 571. Vissa vill driva den extrema linjen,
  andra vill ha det mer konservativt.

 572. Det är ju kunniga företrädare
  som är oense.

 573. Får jag förtydliga mig? När jag sa
  att professionen ska besluta-

 574. -så var jag mentalt i ett sjukrum
  när beslut ska fattas-

 575. -om behandlingen ska avbrytas
  eller inte.

 576. -I det rummet måste de...
  -Inte heller det är självklart.

 577. Föräldrarna har en viktig roll också.

 578. Ja, men beslutet fattas ju
  utifrån kunskapen...

 579. Ja, kunskapen har bara läkarna,
  men föräldrarna har rätt att delta.

 580. Självklart, men jag sa
  att den medicinska kunskapen...

 581. Fast ingenting är självklart här.
  Det är sådant som man kan diskutera.

 582. På samma sätt som vi skulle kunna
  förlänga livet till 400 år-

 583. -blir vi allt bättre på att ta hand
  om de här tidigt födda barnen.

 584. Vi kommer kanske att kunna ta ut ett
  barn tolv veckor efter befruktningen-

 585. -och stoppa in det i någon form
  av glamoriserad, extern livmoder-

 586. -och få fram barn som är lika friska
  som det skulle ha varit annars.

 587. Kanske ännu friskare.

 588. -Etiken och politiken...
  -Och juridiken.

 589. Det där kommer att få omvälvande
  betydelse för aborträtten.

 590. -Våra möjligheter att göra saker...
  -Juridiken är nästan alltid efter.

 591. Vi moralfilosofer är ofta ute
  långt i förväg.

 592. Vi betraktas som om vi diskuterar
  verklighetsfrämmande tankeexperiment-

 593. -men 20-30 år senare händer det. Då
  är ofta politikerna tagna på sängen.

 594. De hinner inte handskas med det
  i lagstiftningen.

 595. Det etiska är inte bara en fråga
  för moralfilosofer.

 596. Jag pratar om det i det större
  sammanhanget - i samhällsdebatten.

 597. Vi försöker åtminstone
  att tala med allmänheten också.

 598. Det är en god sak.

 599. Om man tänker sig att man har en
  fyraåring som trillar i från bryggan-

 600. -och det är svårt att få upp ungen.

 601. Då skulle man inte säga: "Nu är
  risken för hjärnskador överhängande."

 602. "Vi bryr oss inte om att försöka ta
  upp barnet och väcka det till liv."

 603. Vid en viss tidsgräns bör man inte
  försöka återuppliva.

 604. Men om det är runt gränsen,
  säg 3 1/2 minut-

 605. -är det klart att man tar upp barnet.

 606. Om man har ett för tidigt fött barn,
  kan det faktiskt bli en pigg, frisk-

 607. -glad och felfri unge.

 608. Och så länge den möjligheten finns
  är det väldigt svårt att "lägga ner".

 609. Det är komplikationen. Om man inte
  satsar allt på att rädda varje liv-

 610. -måste man säga att man
  inte alltid sätter in resurserna.

 611. Det innebär att några liv kommer
  att gå till spillo. Det är priset.

 612. Men den andra linjen innebär att barn
  tvingas leva liv som de borde slippa.

 613. De tvingas plågas
  fram till dess att de ändå dör.

 614. Man måste se att det ligger något
  i båda vågskålarna.

 615. Fast om man resonerar så, att de får
  liv som de hellre hade sluppit...

 616. Det vet inte vi.
  Det kan jag inte säga.

 617. Vissa liv kan jag se som otroligt
  svåra både fysiskt och psykiskt-

 618. -men man kan inte säga att det vore
  bättre om den personen fick slippa.

 619. -Jag instämmer.
  -Där kan den utomstående ju inte...

 620. Det kan gå över alla rimliga gränser.

 621. På Socialstyrelsen träffade jag
  föräldrar som anklagade läkarna-

 622. -för att de räddade barnet till detta
  liv - tills det kvävdes i kramper.

 623. De föräldrar som bedömer att barnen
  borde ha fått slippa det livet-

 624. -är trovärdiga vittnen.

 625. Vi kan aldrig veta säkert att barnets
  liv inte hade ett värde för barnet.

 626. Men det finns liv, och delar av våra
  liv, som det är bättre att slippa-

 627. -framför allt i slutfasen av döendet.

 628. Så det är en orimlig skepticism
  att man inte kan säga något om...

 629. Jag sa att tillämpat på olika exempel
  kan det bli en besvärlig retorik-

 630. -att säga att människor ligger
  som paket, och det är ovärdigt.

 631. Man får vara försiktig
  med att uttala sig om den saken.

 632. Vad är ett värdigt liv?

 633. Döendet är absolut en svår situation.

 634. Men det finns också andra sidor.

 635. I sådana situationer
  när livet är så svårt-

 636. -kan man också få en ny kontakt med
  sina anhöriga, och saker blir sagda.

 637. Och den som lever kvar kan leva ett
  bättre liv för att fick reda ut det-

 638. -på grund av att livet höll på
  att ta slut. Så det är så komplext.

 639. Jag förnekar inte att det finns liv
  som är värda att leva.

 640. Åsa, du har ju jobbat mycket
  med självmordsbenägna människor.

 641. Och jag tänker... Är självmord
  alltid fel? Det är en fråga som...

 642. Jag träffade en läkare som jobbade
  mycket med totalförlamade patienter.

 643. Han sa något klokt till mig:

 644. "Om de säger att de inte vill leva"-

 645. -"kan jag inte säga att det är fel.
  Då får de inte förtroende för mig."

 646. "Så jag brukar svara 'det är möjligt
  att det är rätt i ditt fall'."

 647. "'Vi kan tala om saken.'"

 648. "'Vad är argumenten för att fortsätta
  leva? Låt oss utvärdera och se.'"

 649. Men det finns en allmän uppfattning
  om att självmord alltid är fel.

 650. Hur tänker du kring det
  i dina möten med självmordsbenägna?

 651. Det är två spår. Det ena är
  om jag som läkare möter någon-

 652. -som har självmordstankar
  eller är självmordsbenägen.

 653. Då är det min professionella plikt-

 654. -att göra vad jag kan för att hjälpa
  personen att hitta en annan lösning.

 655. När man talar med människor
  som är självmordsnära-

 656. -och försöker reda ut vilket problem
  som självmordet ska lösa-

 657. -får man ofta fram en livssituation-

 658. -där man kan hitta mycket bättre
  lösningar än att ta livet av sig.

 659. Men som privatperson...

 660. Om min granne kom och sa
  "jag har så ont av min sjukdom"-

 661. -eller "jag har gått i konkurs
  och vill inte leva längre"-

 662. -vore jag mer benägen att acceptera
  det som ett rationellt beslut...

 663. ...som jag inte kan lägga mig i.

 664. Jag skulle aldrig döma
  någon annan människa.

 665. Jag har djup förståelse för beslutet
  och att man kan se det som en utväg-

 666. -även om det är...
  ett sådant dramatiskt beslut.

 667. Men "alltid fel, eller inte?"... Jag
  har arbetat mycket med de anhöriga.

 668. Och de sår som ett sådant beslut
  skapar - som ibland aldrig läker-

 669. -hos andra människor,
  som ska leva kvar och leva med det...

 670. Jag vet vad självmord ställer till
  för andra människor.

 671. Jag skulle aldrig döma någon, men om
  en människa ställer frågan till mig-

 672. -gör jag vad jag kan för att
  få in tankarna på ett annat spår.

 673. Men ibland lyckas man inte med det.

 674. En intressant patientkategori nu
  är de som är respiratorberoende-

 675. -eller beroende av vård
  för att kunna leva vidare.

 676. För några år sedan skedde en
  dramatisk förändring av synen på dem.

 677. En tjej skrev till Socialstyrelsen:

 678. "Söv ner mig först,
  och stäng sedan av min respirator."

 679. Det är ju inte självmord,
  utan ett sätt-

 680. -att få läkaren att avsluta ens liv.

 681. Först bedömdes det som dråp, men
  efter viss diskussion ändrades läget-

 682. -till att det vore olagligt
  att inte göra som personen vill.

 683. Man kan ju inte tvångsbehandla
  en patient-

 684. -eller förvägra sedering när hon
  ska göra sig av med respiratorn.

 685. Så det finns en kategori
  inom sjukvården som har möjlighet-

 686. -att få avsluta sitt liv, om vi
  uttrycker det så, med läkares hjälp-

 687. -utan någon egentlig behovsprövning.

 688. Man vill ju resonera med patienten
  och försöka övertyga-

 689. -men det är hennes beslut som gäller.

 690. Och det förändrar synen
  på självmord-

 691. -som är en obehaglig term.

 692. Det finns nog rationella suicider,
  men de flesta är symtom-

 693. -på sjukdom
  som du ska kunna behandla.

 694. Jag skulle förstås inte säga till
  en granne att hoppa framför tåget.

 695. Men det kan finnas situationer-

 696. -där man kan välja att dö tidigare,
  snarare än senare-

 697. -och det beslutet ska respekteras
  och inte betraktas som sjukt.

 698. Vi ska avrunda, och jag vill be
  om ett slutord från var och en.

 699. Vad säger ni till en människa
  som befinner sig mitt i livet-

 700. -och inte har en känd sjukdom, men
  ändå drabbas av dödsångest ibland?

 701. Vad är ert bästa råd för att leva
  fullt ut till en sådan person?

 702. Jag skulle nog säga: "Din prefrontal-
  cortex, som kan skapa scenarier"-

 703. -"till exempel 'jag kommer snart
  att dö', leder dig på villovägar."

 704. "Det är inte meningsfyllt
  att hetsa upp sig över det."

 705. "Träna på att ta kommandot över vad
  du tänker, och tänk på något annat."

 706. Om det verkar patologiskt har jag
  hittills sagt att de bör söka hjälp.

 707. Nu kan jag inte säga det längre,
  för det finns ingen hjälp att få.

 708. Det finns massor av hjälp.

 709. Då skulle jag snarare säga att du
  bör tänka filosofiskt kring döden-

 710. -och försöka att skapa
  den nödvändiga distansen.

 711. För man håller ju inte på
  att ramla ner från ett torn.

 712. Jag förstår det som att det är
  en rädsla för att jag ska dö.

 713. Då bör du tänka över varför det är
  så förfärligt att just du ska dö.

 714. Då har du ett problem med någon form
  av egoism som du bör bearbeta.

 715. Och då har vi kurser
  i praktisk filosofi, som vi kan...

 716. Som själavårdare, Torbjörn,
  skulle jag inte välja din linje.

 717. Jag vet inte hur framgångsrik
  den skulle vara, men skämt åsido:

 718. Jag har mött människor
  med stark dödsångest.

 719. Och då behöver man lyssna
  och försöka finna ut-

 720. -vad som har utlöst den
  eller varför den är så stark just nu.

 721. Ofta kan det vara saker
  som har att göra med förluster.

 722. Det kan vara sorger eller att man
  har befunnit sig i dödens närhet-

 723. -och upplevt det ångestfyllt.

 724. Det brukar man kunna prata om
  och framför allt kan man ofta känna-

 725. -att många kan drabbas av det.

 726. Det är inte onormalt. Man är inte
  sjuk, utan så här kan det kännas.

 727. -Men det skulle jag göra.
  -Det skulle du svara.

 728. Bra. Tack ska ni ha. PI-samtalet
  är över, men vi lever vidare.

 729. Tack för att ni kom.

 730. Textning: Karin Werge Hjerpe
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Samtal om livet och döden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad skulle hända om ingen längre dör? Panelsamtal om livet och döden utifrån vetenskapligt, filosofiskt och teologiskt perspektiv. Vad har forskningen att erbjuda och hur kan filosofin och existentiell reflektion hjälpa oss att möta döden? Medverkande: Åsa Nilsonne, psykiater, Torbjörn Tännsjö, filosof, och Annika Borg, präst. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat den 22 mars 2017 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern och Fri Tanke förlag.

Ämnen:
Psykologi och filosofi
Ämnesord:
Döden, Människan inför döden, Psykologi, Tillämpad psykologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att bli en lycklig 85-åring

Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Jobba, sova, dö

Anställningsintervjun

Trots att forskare menar att traditionella anställningsintervjuer är en föråldrad metod, är det just så de flesta går tillväga när de ska anställa personal. Varför vill vi så gärna träffa den vi ska jobba med och vad är det egentligen som händer under det där laddade mötet? Vi följer med när Nina söker jobb som barnskötare, och när en teater söker skådespelare. Dessutom träffar vi författaren som skrivit en hel novellsamling med anställningsintervjun som utgångspunkt.