Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Föreläsningar med fokus på språkstörning. Här presenteras den senaste forskningen inom området. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017 : Lärarstöd till elever med språkstörningDela
 1. Hur ser den perfekta närmiljön ut
  för en elev med språkstörning?

 2. Nu tror jag att ni tänker: Det finns
  inget enkelt svar på den frågan.

 3. Ni kan mycket om språkstörning. Ni är
  experter på specialpedagogik allihop.

 4. Ni är många. Underbart att ni tycker
  att det är värt att vara här i dag!

 5. Fokus är språkstörning. Vi tycker
  nog alla att det är värdefullt-

 6. -att försöka förstå vad det kan
  innebära att ha en språkstörning.

 7. Allra först skulle jag vilja spela
  upp en tonsatt berättelse för er.

 8. Den är en minut lång
  och berättas på svenska-

 9. -men kanske på en svenska som inte
  alla är så vana vid att lyssna till.

 10. Finns det fler finlandssvenskar
  än jag här i dag?

 11. Ganska många!

 12. Vad glad jag blir! Då får ni
  hålla lite på er förståelse-

 13. -eller så kan ni välja att briljera.
  Vi får se...

 14. Nu ska vi hitta en...

 15. Lyssna och försök lyssna till
  vad som händer i den här berättelsen.

 16. ...lame mamm sin,
  han va bloå, Kåtong-, Kåtongbloå

 17. Han va ylak å skräik å roåla tier
  an loåg i vaggon mitt i rume

 18. I en rekti Kåtongvagg där häim

 19. Mamm hans sa: Kva je e nu fö roålas

 20. Näj nu tror ja no vi flyttar
  jag å frassin

 21. Tu je bloå, Kåtong-, Kåtongbloå

 22. Å så foår on åp motorpiede som e
  schtjitit streck i Klockarbackan

 23. Å in rekti Kåtongfrass sat oåp

 24. Men just vör Bila jälma frassin
  så e bar fö tjeljän ut i ditje

 25. I e slaskåt, gåråt Kåtongdik

 26. He va just tenn vör Kåtongbodän
  fast i anna ditje neri backan

 27. I e slaskåt, gåråt Kåtongdik

 28. I e slaskåt, gåråt Kåtongdik

 29. Ni som har varit på språkstörnings-
  kurs på SPSM har hört den tidigare.

 30. Den använder vi ibland just för
  att skapa viss förståelse för-

 31. -hur det kan vara i ett klassrum för
  en elev med förståelsesvårigheter.

 32. Den är dragen till sin spets,
  men kanske inte för alla.

 33. Om jag nu skulle be nån av er
  sammanfatta den här berättelsen-

 34. -kan jag tänka mig
  att det skulle vara en utmaning.

 35. Eller om jag skulle be er beskriva
  vad ni tror hände sen.

 36. Nån som har lust?

 37. Det är spännande att betrakta
  era ansikten när ni lyssnar.

 38. Det finns ju olika kategorier
  av lyssnare: De som anstränger sig-

 39. -och lyssnar hela minuten
  och verkligen vill förstå.

 40. Sen finns det de som lyssnar ett tag-

 41. -och sen skrattar lite, och sen ser
  det ut som ni slutar, släcker ner.

 42. Och så finns det de som blir mest
  irriterade och slutar lyssna snabbt.

 43. Skulle man sitta timme efter timme
  med den här typen av lyssnade-

 44. -så är det ganska tufft.
  Tungt. Omotiverande.

 45. Ni ska få en minut till.

 46. Prata med din närmaste granne
  under kort stund om:

 47. Vad hade du behövt för att förstå mer
  av berättelsen än du förstod nu?

 48. Tack.

 49. Fint att höra att ni har många idéer.
  Vi återkommer till dem lite senare.

 50. Jag heter Pia Rehn och representerar
  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 51. Vi är en myndighet och får direktiv
  från Utbildningsdepartementet.

 52. Från Regeringen. Vi är inte ensamma.
  Vi har två systermyndigheter-

 53. -som ni säkert känner till. Jag vet
  att Skolverket är representerat här.

 54. Vi är den tredje skolmyndigheten-

 55. -som jobbar utåt
  med stöd av olika slag.

 56. Vi är numerärt den största av de tre
  skolmyndigheterna. Det beror på-

 57. -att vi jobbar ut mot verksamhet
  och har verksamhet över hela landet.

 58. Jag representerar den östra regionen.
  Det finns fyra regionkontor till.

 59. Våra ledord: respekt för individen,
  delaktighet och tillgänglighet-

 60. -genomsyrar allt vi gör.
  Elevens röst värnar vi.

 61. Söker man stöd från
  Specialpedagogiska skolmyndigheten-

 62. -kommer man alldeles säkert
  att få frågan:

 63. Vad tänker eleven själv
  om sin situation?

 64. Och hur vet du det?

 65. Vi är ett stöd till befintliga stöd,
  så har man svårt att komma vidare-

 66. -eller behov av
  att bolla det man gör-

 67. -även om man tror att man är
  på rätt väg, så kan man kontakta oss-

 68. -för att få stöttning i
  hur man kan tänka.

 69. Vi är relativt tillgängliga.
  Jag ska berätta senare om hur.

 70. Vi brukar säga
  att vi står på fyra ben.

 71. Jag representerar specialpedagogiska
  stödet, som övre bilden symboliserar.

 72. Det är Lena Hammar, en kollega
  som inte sitter i östra regionen.

 73. Vi jobbar mycket med kursverksamhet
  och rådärenden ute på skolor-

 74. -och annan utveckling. Vår
  läromedelsenhet tar fram läromedel-

 75. -för elever med funktions-
  nedsättningar där läromedel saknas.

 76. Också för små elevgrupper där det
  sällan finns kommersiella intressen.

 77. Då kan man vända sig till oss
  som utvecklar det.

 78. Vi har en bra tjänst som heter Hitta
  läromedel. Har du inte provat den-

 79. -så gå in på hemsidan spsm.se och
  klicka vidare till Hitta läromedel.

 80. Där finns det över 8 000 titlar nu
  som man kan sålla bland-

 81. -och använda olika parametrar, som
  barnets ålder, skolform, behov, osv.

 82. Specialskolor: Vi har åtta eller nio,
  beroende på hur man räknar.

 83. Hällsboskolan finns på två ställen.
  En skola för grav språkstörning.

 84. En av enheterna finns i Stockholm,
  precis granne med oss på Konradsberg.

 85. Och vi har en statsbidragsenhet
  som fördelar bidrag.

 86. Ganska mycket pengar varje år till
  folkhögskolor, t.ex. sjukhusskolor-

 87. -men det som är relevant för er
  är att de också fördelar SIS-medel:

 88. Statliga insatser i skolan. Där finns
  det mycket pengar att söka för er-

 89. -som vill jobba med
  utvecklingsprojekt av olika slag.

 90. Den sidan är också värd att titta på.
  Nästa ansökningsomgång öppnar i maj.

 91. Man kan ansöka
  fram till den sista augusti.

 92. Den här
  kanske man ska bära med sig...

 93. Den här bilden är byggd
  utifrån vår verksamhetsplan 2017.

 94. De här tre orden i bakgrunden:

 95. Tillgänglighet,
  delaktighet och jämställdhet-

 96. -är återigen ledord
  som genomsyrar hela vår verksamhet.

 97. Vi har ett delaktighetsmaterial
  som är spritt. Många känner till det.

 98. Oavsett om man jobbar med
  nåt specifikt, så finns det nåt-

 99. -som alltid är relevant,
  oavsett vad man söker stöd kring.

 100. Elevens delaktighet. Sen har vi några
  specifika områden som lyfts fram.

 101. De väljs varje år utifrån hur det
  faktiska behovet ser ut ute hos er.

 102. Det ser vi bl.a. på vilken typ
  av förfrågningar som inkommer.

 103. Inför 2017 har vi lyft fram neuro-
  psykiatriska funktionsnedsättningar-

 104. -som ett område som många signalerar
  att man har ett stödbehov kring.

 105. Det är den typen av frågor det kommer
  in mest av till vår telefontjänst-

 106. -som jag återkommer till senare.

 107. Flerspråkighet i kombination
  med funktionsnedsättningar.

 108. Vi ser många förfrågningar
  kring nyanlända elever, t.ex.

 109. Och sen har vi språkstörning
  som det tredje.

 110. Temat för den här dagen ligger helt i
  linje med vad vi ser och jobbar för.

 111. Så vi är väldigt glada för
  att kunna vara här i dag.

 112. Eftersom förfrågningarna kring just
  språkstörning har ökat så mycket-

 113. -gör vi en kartläggning
  i östra regionen-

 114. -av vilka behov våra 35 kommuner har-

 115. -av fortbildning eller insatser från
  vår sida kring just språkstörning.

 116. Enkäten som är ganska omfattande gick
  ut till alla 35 kommuner i november.

 117. Data är insamlat och
  sammanställs just nu i en rapport-

 118. -som kommer att offentliggöras
  den 3 maj.

 119. Då kommer vi att kunna se mer exakt
  vad det är man efterfrågar.

 120. Vi har gjort förändringar redan nu
  på basen av det vi sett.

 121. T.ex. att förfrågningarna
  som kommer in till oss-

 122. -dem har vi inte resurser
  för att möta enskilt just nu.

 123. Därför har vi prövat
  att samla förfrågningar-

 124. -och låta många skolor
  komma till oss samtidigt-

 125. -för att nätverka
  kring liknande frågeställningar.

 126. Vi kallar dem "tematräffar". Dels
  får man ta del av teoretisk kunskap:

 127. Vad är en språkstörning?
  Hur yttrar det sig?

 128. Vilka pedagogiska konsekvenser
  har elever med språkstörning?

 129. Vad är de i behov av för stöd?

 130. Man har också innan tematräffen
  som skola skickat in sina frågor.

 131. Vad sitter vi med?
  Vad är det vi kör fast kring?

 132. De frågeställningarna
  jobbar vi med under tematräffarna.

 133. Man kan jobba över skolgränserna,
  man får bolla med andra.

 134. Det blir
  en typ av kollegial handledning.

 135. Men man har också tillgång till oss
  som rådgivare i de här samtalen.

 136. Det har blivit väldigt bra.
  Dels finns en dynamik i det.

 137. Man sitter med liknande frågeställ-
  ningar, men har jobbat olika med dem-

 138. -och har olika erfarenheter av hur
  väl olika anpassningar har slagit ut.

 139. Så att både få prata med andra
  under relativt god tid-

 140. -ger många skolor väldigt mycket.

 141. Sen är det tänkt som en uppstart
  till fortsatt lokalt arbete.

 142. Så det är en form av processtöd.
  Man inleder ett arbete dag ett.

 143. Man jobbar med det lokalt och får sen
  återkoppling av oss på myndigheten-

 144. -när det har gått ett par månader och
  man ser vad som förändrats på skolan.

 145. Vi jobbar enkelt med processtödet.
  Vi använder oss av en fyrfältare.

 146. Den här har blivit omtyckt just för
  att den är så enkel, gissar jag.

 147. Man sitter ofta
  på såna här dagar och känner:

 148. "Det där var ju bra. Det där ska vi
  tänka på. Och varför gör vi så"-

 149. -"på vår skola egentligen?" Och så
  sitter ni och antecknar har jag sett.

 150. Men hur ofta går man tillbaka
  och läser vad man har skrivit?

 151. Tänk om det ger mer att rita upp
  en sån här fyrfältare här, nu-

 152. -och omsätta insikterna och tankarna
  i nåt konkret-

 153. -som man kan förändra
  när man kommer hem.

 154. Har du en tanke om vad ni ska sluta
  med på en gång, så skriv ner den.

 155. Du tror att du kommer ihåg,
  men vi glömmer.

 156. Vad ska vi dra ner på? Vad är inte
  så effektivt som vi kanske har trott-

 157. -utifrån vad ni har lärt er här i dag
  och kommer att lära er i eftermiddag?

 158. Och vad behöver vi öka? Och finns
  det nåt som vi inte ens har tänkt på-

 159. -som vi måste skapa förutsättningar
  för? Skriv ner det också.

 160. Det låter enkelt och det är enkelt,
  men också effektfullt.

 161. Det här kan vara ett dokument som ni
  använder er av och återkommer till-

 162. -för att se: Hur lyckas vi
  verkställa de här sakerna?

 163. Vi jobbar utifrån inkomna frågeställ-
  ningar, så här är några exempel på-

 164. -vilka frågeställningar vi får in.
  Här har vi några autentiska exempel.

 165. Jag går inte in på dem nu, men vi
  läser dem: Hur hinner man som lärare-

 166. -organisera undervisningen utifrån
  alla förslag till anpassningar?

 167. Det här är en perfekt fråga
  att jobba över skolgränser kring.

 168. "Hur har vi gjort?"
  "Jaha, gör ni så?"

 169. När är språklig träning bäst i grupp-

 170. -och när är det bättre att eleven
  arbetar enskilt med en pedagog?

 171. Finns det nåt barn med språkstörning
  inte kan lära sig?

 172. Undantagsbestämmelsen gäller
  vid betygssättning-

 173. -så hur bedömer vi elevers kunskaper
  och förmågor innan dess?

 174. Det är otroligt relevanta
  frågeställningar, eller hur?

 175. Vissa av de här kommer ni säkert att
  kanske få svar på framöver här i dag-

 176. -men också genom att prata med varann
  eller mig och mina kolleger i pausen-

 177. -eller så ses vi på SPSM
  en annan gång.

 178. Hur hjälper vi eleven att utveckla en
  självständighet om hen har en resurs?

 179. Var går gränsen för hur nära man
  ska komma? Inte alltid helt enkelt...

 180. Hur förklarar man för elever
  vad en språkstörning är?

 181. Vilka tilläggsdiagnoser är vanligast
  vid en språkstörning?

 182. Och sen den här enorma frågan,
  som är rolig att ge ut i grupperna.

 183. När tvärgrupperna ser den här frågan
  hörs det förtvivlade suckar:

 184. "Men hur ska vi...?"

 185. Hur ser den perfekta närmiljön ut
  för en elev med språkstörning?

 186. Nu tror jag att ni tänker: Det finns
  inget enkelt svar på den frågan.

 187. En elev eller ett barn
  med språkstörning-

 188. -är inte lik en annan elev eller
  ett annat barn med språkstörning.

 189. Då återkommer jag till elevens röst.

 190. Glöm inte dialogen med barnet
  eller eleven själv.

 191. Det finns rätt mycket information i
  den här skriften, framtagen av SPSM-

 192. -som finns ute i foajén.
  Vi hade 800 ex med oss i dag.

 193. Jag vet att många av dem
  redan är borta. Det är positivt.

 194. Många av er har haft den tidigare.
  Den har tagit slut på myndigheten-

 195. -flera gånger. Den är väldigt
  omtyckt och omfattande-

 196. -trots sin...litenhet.

 197. Den ser ut
  att vara riktad till yngre barn-

 198. -men tänk inte så, för den är
  applicerbar även på äldre elever.

 199. Vi har också en telefontjänst:
  Fråga en rådgivare.

 200. Det här numret ska ni skriva upp.

 201. De här rådgivarna jobbar i de
  olika regionkontoren ute i landet-

 202. -men de svarar alltid
  mellan 12 och 16 alla vardagar.

 203. Det här är en första väg in till oss
  på myndigheten, kan man tänka.

 204. Ibland kanske man känner: Jag fick
  så bra tankar tillbaka i samtalet-

 205. -att jag kan ta mig vidare nu.
  Då är det väldigt bra.

 206. Tillsammans med en rådgivare kan man
  även via telefon få rekommendationen-

 207. -att söka specialpedagogiskt stöd
  på myndigheten.

 208. Då blir man slussad in till den
  blankett som finns på vår hemsida.

 209. Länken ser ni längst ner på sidan.

 210. Vår hemsida är ju väldigt rik
  på information.

 211. Har du inte varit inne på den,
  så gå in på den.

 212. I listen högst upp finns
  Funktionsnedsättningar som en flik.

 213. Klickar man på Funktionsnedsättningar
  finns en underflik: Språkstörning.

 214. Där finns också länkar till tidigare
  konferenser och föreläsningar.

 215. Vi har också frågor och svar, där man
  kan se frågor som andra har ställt.

 216. Även de är väldigt värdefulla
  att ta del av.

 217. Apropå finlandssvenska...

 218. Den här är... Mara sa ju att jag har
  erfarenhet från Finland och Sverige.

 219. Jag är finlandssvensk och kommer från
  en liten stad som heter Kristinestad.

 220. Grannstaden Närpes är känd för
  en dialekt som är väldigt svår-

 221. -men den sägs ligga
  väldigt nära fornnordiskan.

 222. Den här texten
  är skriven på närpesiska.

 223. När jag bad er prata med er granne
  om vad ni skulle ha behövt-

 224. -för att förstå mer av berättelsen
  i början-

 225. -gissar jag att några av er sa
  att ni skulle ha behövt se texten.

 226. Är den klar nu då?

 227. Nej? Vad då, då?

 228. Nån kanske sa nåt om begrepp också.

 229. Bilder? Okej.

 230. Bildstöd.

 231. Bildstöd är bra.
  Vi kan titta lite...

 232. ...på...

 233. ...den bilden. Jag har grönmarkerat
  vissa betydelsebärande begrepp.

 234. Den där lilla grabben är
  en liten "klepp", en liten pojke.

 235. Han bodde nånstans i Kåtnäs,
  och det är faktiskt en ort i Närpes-

 236. -ihop med sin mamma.
  "Lame", i lag med sin mamma.

 237. "Han va bloå, Kåtong-, Kåtongbloå."
  "Kåtong" är en böjning av Kåtnäs.

 238. Som man säger "Stockholmsvit"
  eller "Stockholms"... Vad säger man?

 239. "Stockholmsbo?"

 240. "Kåtong" är i alla fall en böjnings-
  form av Kåtnäs. Det återkommer.

 241. "Han va ylak å skräik å roåla",
  och det gör den där.

 242. Så "ylak" betyder inte elak,
  utan bråkig eller störig.

 243. Och skrek och vrålade där han låg
  i vaggan mitt i rummet-

 244. -"i en riktig Kåtongvagg",
  en riktigt rejäl vagga.

 245. "Mamm hans sa:
  Kva je e nu fö roålas."

 246. Nu tror jag nog att vi flyttar, jag
  och... Vet nån vad "frass" betyder?

 247. Wow!

 248. Hankatt.

 249. "Tu je bloå, Kåtong-, Kåtongbloå
  å så foår on åp motorpiede."

 250. Ja, ni kan. "Som e schtjitit streck."
  Närpesbor skrattar om de hör mig nu.

 251. Men i alla fall... Som ett smutsigt
  streck i Klockarbacken.

 252. "Å in rekti Kåtongfrass sat oåp."
  Frassen satt bakpå mopeden-

 253. -och de for i Klockarbacken,
  för hon har lämnat "kleppen" hemma-

 254. -för att han var så "ylak".
  "Men just vör Bila jälma frassin."

 255. Då jamar han så att hon...

 256. Käringen åkte i diket.

 257. I ett slaskigt och lerigt Kåtongdike.

 258. Precis där vid Kåtongboden,
  fast i andra diket, nere i backen.

 259. "I e slaskåt, gåråt Kåtongdik."
  En utmaning att teckentolka det här!

 260. Tack. Vi lyssnar.

 261. Och vet ni? Sjung!

 262. Josip va in litin, litin klepp som
  bodd naschtans i Kåtnäs lame mamm sin

 263. Han va bloå, Kåtong-, Kåtongbloå

 264. Han va ylak å skräik å roåla tier
  an loåg i vaggon mitt i rume

 265. I en rekti Kåtongvagg där häim

 266. Mamm hans sa: Kva je e nu fö roålas

 267. Näj nu tror ja nov vi flyttar
  jag å frassin

 268. Tu je bloå, Kåtong-, Kåtongbloå

 269. Å så foår on åp motorpiede som e
  schtjitit streck i Klockarbackan

 270. Å in rekti Kåtongfrass sat oåp

 271. Men just vör Bila jälma frassin
  så e bar fö tjeljän ut i ditje

 272. I e slaskåt, gåråt Kåtongdik

 273. He va just tenn vör Kåtongbodän
  fast i anna ditje neri backan

 274. I e slaskåt, gåråt Kåtongdik

 275. Räck upp handen
  om ni tyckte att det var lättare nu.

 276. Inte för alla.

 277. Ni har fått prova på
  lite anpassningar.

 278. Ni hade förförståelse andra gången,
  eller hur?

 279. Vi hade gått igenom betydelsebärande
  begrepp och ord. Ni hade bildstöd.

 280. Och ni hade texten. Det gör skillnad.

 281. Det behöver inte vara så svårt.
  Och det behöver inte heller vara så-

 282. -att de här anpassningarna gäller
  bara elever med språkstörning-

 283. -för ingen här har tagit skada av
  den här anpassningen, eller hur?

 284. Var kreativa och se möjligheter
  och utgå från olikhet.

 285. Det är vårt jobb
  att utgå från olikhet.

 286. Tack för mig
  och tack för att du är här.

 287. Textning: Lotta Rossi
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärarstöd till elever med språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Antalet frågor kring språksvårigheter ökar ständigt, berättar Pia Rehn som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att svara mot det stora behovet av stöd görs nu en kartläggning och dokumentation av de vanligaste frågorna. En rapport kommer att publiceras i maj 2017. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Barn med autism, Elever med särskilda behov, Lärare, Specialpedagoger, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Från kuvös till skola

Professor Ulrika Ådén forskar på utvecklingen av hjärnan hos det riktigt lilla barnet och särskilt hos barn som av olika anledningar fått en tuff start i livet. Här har pedagoger och hjärnforskare mycket att lära av varandra då språkstörningar ofta förekommer hos barn som är för tidigt födda, berättar hon. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkliga profiler hos barn med autism

Logopeden och forskaren Liselotte Kjellmer har i över 20 års tid mött barn med språksvårigheter som har det tufft i skolan. Ofta finns det personer i skolan som vill hjälpa, men det saknas ofta kunskap om hur man angriper problemet förklarar hon. De här barnen kan också ha problem när de kommer hem med oförklarliga utbrott av ilska och kaos även om skoldagen varit bra. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Lärarstöd till elever med språkstörning

Antalet frågor kring språksvårigheter ökar ständigt, berättar Pia Rehn som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att svara mot det stora behovet av stöd görs nu en kartläggning och dokumentation av de vanligaste frågorna. En rapport kommer att publiceras i maj 2017. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkutvecklande undervisning

Forskaren Christian Waldmann från Linnéuniversitetet berättar om verktyget "Det kommunikationsstödjande klassrummet". Det kan användas av lärare för att utveckla elevers språklärande i fem- till sju-årsåldern. Alla delar i verktyget har testats noga och grundar sig på aktuell forskning. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Behövs språkstöd i klassrummet?

Språkförståelse är kärnan i allt lärande som sker i ett klassrum, säger Julie Dockrell som är professor vid London University Collage. Förmågan till språk och kommunikation är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn i skolåldern i Storbritannien - och troligtvis det minst uppmärksammade. Julie Dockrell berättar att det har blivit hennes mission att skapa en länk mellan den pedagogiska forskning och praktiken i klassrummet. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.