Titta

UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Om UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Vad görs för att höja den nationella kvaliteten på äldreomsorgen, hur arbetar vi för den existentiella hälsan? Föreläsningar och samtal med psykologer, läkare, sjuksköterskor, präster, utredare och verksamhetsansvariga som alla jobbar med människor som befunnit eller befinner sig i existentiell smärta. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Till första programmet

UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre : Symptom på traumatiseringDela
 1. "Jag söker inte hjälp. 'A man's
  gotta do what a man's gotta do.'"

 2. Man ber inte om hjälp.
  Det är viktigt att inte verka svag.

 3. Jag börjar med John Wayne. "A man's
  gotta do what a man's gotta do."

 4. Han sa faktiskt aldrig det
  i nån film. Jag har kollat.

 5. Ändå fick han ge namn åt ett syndrom.

 6. I USA kallas posttraumatisk stress
  hos äldre för John Wayne-syndromet.

 7. Människor har varit tvungna att
  göra saker i svåra livssituationer-

 8. -och efteråt har de fått höra
  eller själva tänkt:

 9. "A man's gotta do
  what a man's gotta do."

 10. Man kör på, man ber inte om hjälp.
  Man är inte svag.

 11. Det är viktigt att inte verka svag,
  inte minst som ny i ett land.

 12. "A man's gotta do
  what a man's gotta do."

 13. Vi ser hos de äldre flyktingarna
  att många håller undan traumat länge.

 14. De får inte hjälp och behandling.

 15. Posttraumatisk stress är diagnosen
  som jag lägger fokus på i dag.

 16. Det är både en ångestsjukdom
  och en minnessjukdom.

 17. Det naturliga åldrandet accelererar.

 18. Vi ser människor
  som sen länge lämnat krig och tortyr-

 19. -men när vi blir äldre och inte kan
  distansera oss och distrahera oss-

 20. -då kommer symptomen
  på posttraumatisk stress.

 21. "Late-onset PTSD"
  eller John Wayne-syndromet.

 22. Då kommer minnena, och patienten har
  svårt att förstå vad det handlar om.

 23. Det innebär också
  att man inte söker hjälp.

 24. Man har forskat om äldre flyktingar
  som är överlevare efter förintelsen.

 25. När de kom till Sverige
  sa vården och samhället:

 26. "Prata inte om det.
  Det är retraumatiserande."

 27. Vi vet ju att det inte är sant.
  Det finns behandling som hjälper.

 28. Vi vet också att de som sa "prata
  inte om det", de orkade inte höra.

 29. Det handlade i hög utsträckning
  om det.

 30. Fokus är på äldre och trauma i dag.

 31. Jag ska inte fokusera på patient-
  gruppen som jag är specialiserad på-

 32. -men vill ge en kort bakgrund.

 33. Den här patientgruppen
  söker vård i lägre utsträckning-

 34. -och tas om hand av anhöriga
  i högre utsträckning.

 35. Man måste tänka på
  vilken situation de befinner sig i.

 36. Det finns exilrelaterade stressorer.
  Dem arbetar vi med hela tiden:

 37. Att man inte har svenska som
  förstaspråk eller tappar svenskan.

 38. Att man har förlorat anhöriga för
  att de aldrig kom med under flykten.

 39. En patient säger: "Frida, jag
  känner ingen annan i Sverige än du."

 40. "Jag vet inte om jag känner
  någon annan i resten av världen."

 41. "Jag vet inte var de är.
  Jag vet inte om de lever."

 42. Det är en fruktansvärd förlust
  som sker i tidig ålder-

 43. -när vi borde omges
  av människor som stöttar.

 44. Exil är "en social amputation".

 45. Man tappar allt. Det som ska stötta
  positiva minnen har försvunnit.

 46. Man har tappat sin status,
  och man har tappat sin framtidstro-

 47. -för man tvingades lämna sitt hem-

 48. -alla framtidsdrömmar, barnbarnen
  man skulle ta hand om - allt det.

 49. Exilrelaterad stress.

 50. Men trots att de flesta flyktingar
  har varit med om fruktansvärda saker-

 51. -så är de allra flesta friska.

 52. Men det är viktigt att minnas att
  de har upplevt väldigt svåra trauman.

 53. Det är svårt för den som har haft
  turen att födas i fred och frihet-

 54. -att förstå vad det innebär
  att ha genomlevt krig.

 55. Det är mer runtomkring,
  inte bara kriget.

 56. En afghansk patient sa:
  "Hela Afghanistan är traumatiserat."

 57. Någon i familjen har försvunnit,
  tvångsrekryterats eller dödats.

 58. Man vet inte om pappa
  kommer tillbaka efter jobbet.

 59. Vi ser
  andra-generations-traumatisering.

 60. Föräldrarna har varit livrädda
  och fört det vidare till barnen.

 61. Man flyr inte vid första händelsen.

 62. Sen tvingas man fly sin stad,
  sitt land och sen vidare, kanske hit.

 63. Att förstå vad det betyder
  att vara riktigt rädd-

 64. -är viktigt
  för att förstå de äldre patienterna-

 65. -och förstå posttraumatisk stress.

 66. Riktigt, riktigt rädd...
  Jag har svårt att ta det till mig.

 67. Vi läser om krig och ser bilderna,
  men vi har liksom trubbats av.

 68. Första gången jag riktig förstod
  var när jag läste en tidningsartikel.

 69. Det var en intervju med en krypskytt
  från Sarajevo, från kriget på Balkan.

 70. Det är inte ett aktuellt krig, men
  då förstod jag vad det handlar om-

 71. -den där speciella rädslan
  att inte kunna skydda sig någonstans.

 72. Det är en krypskytt
  som låg runt den belägrade staden.

 73. Journalisten är en ung man,
  som nog vill bli sportjournalist.

 74. Det är en studs i intervjun, som
  man är ovan vid i såna sammanhang.

 75. Journalisten säger: "Vad var
  svårast med att vara krypskytt?

 76. Krypskytten funderar och säger:

 77. "Ja, om jag tänker efter..."

 78. "Det svåraste var nog
  att skjuta barn."

 79. Jag har sagt det här många gånger
  men får ändå ett tryck över bröstet.

 80. Sportjournalist-killen följer upp
  det. Han drar inte efter andan.

 81. Han säger: "Men varför då?"

 82. Krypskytten svarar snabbt:
  "För att de springer hela tiden."

 83. Det är urskillningslöst våld.

 84. Du blir inte angripen för nånting
  du har gjort. Du kan inte skydda dig.

 85. Det finns ingen rim och reson.

 86. Det finns bara våld och rädsla
  och maktlöshet.

 87. Den hjälplösheten är grunden
  till posttraumatisk stress.

 88. Det är det alla patienter med
  posttraumatisk stress bär med sig-

 89. -upplevelsen av att det inte finns
  någon trygghet, rädslan som kommer.

 90. Här träffar de Migrationsverket.

 91. Många har sagt: "Migrationsverket
  sa att min berättelse var osannolik."

 92. Och det är den.
  Jag förstår tjänstemannen som säger:

 93. "Du gick längs en gata i Bagdad
  och blev upplockad av en skåpbil."

 94. "Och så torterade de dig, och
  du vet inte varför. Helt osannolikt!"

 95. "Ja, annars hade jag ju inte
  gått där!" säger min patient.

 96. "Om det var sannolikt
  hade jag inte promenerat där."

 97. Jag har lärt mig att ingen tror
  att kriget kommer förrän det är där.

 98. Att man blir upplockad är osannolikt,
  annars hade man skyddat sig.

 99. Det där osannolika
  vet man inte varför det hände.

 100. Var det för att jag var kristen?
  Tog de fel person?

 101. Den där osannolika känslan
  finns sen kvar.

 102. När en psykolog säger "du kan vara
  säker i Sverige", då säger patienten:

 103. "Jag borde kanske ha lite mer av
  din trygghet, och du mer av min oro."

 104. Det osannolika händer faktiskt!

 105. När det har hänt finns det inget
  som säger att det inte händer igen.

 106. Jag har oerhörd respekt
  för att patienterna lämnar sitt hem-

 107. -med tanke på
  vad många av dem har råkat ut för.

 108. Vid posttraumatisk stress
  är det som om minnena händer igen.

 109. Det är svårt att förstå.

 110. Vi tänker att det är
  som vilket minne som helst.

 111. Men visst kan minnen
  vara väldigt kraftfulla.

 112. Om jag ber er sluta ögonen
  för ett kort ögonblick...

 113. Ni är trygga, så ni vågar det.

 114. Slut ögonen
  och andas hela vägen ner i magen-

 115. -och så vill jag att ni hittar
  minnet av er allra första kyss.

 116. Ni skulle se era ansikten nu!
  Kom tillbaka!

 117. Vilka leenden som spred sig!
  Nån här på första raden rodnade lite.

 118. Det kanske inte var
  den nuvarande kärleken.

 119. Hjärnan är fantastisk.
  Vi reser i tid och rum hela tiden.

 120. Vi kan resa tillbaks till ett minne.

 121. När man tänker på den första kyssen
  kan man minnas doften och läpparna.

 122. Man känner pirret, och man rodnar.

 123. Kroppen minns, och det är underbart.

 124. Men kroppen minns också annat - och
  värre saker mer än positiva saker.

 125. Vår hjärna är en överlevnadsmaskin,
  designad för att fokusera på hot-

 126. -och minnas hot och se till att
  vi lär oss, så hot är det viktigaste.

 127. När det kommer ett minne
  av nåt fruktansvärt - en flashback-

 128. -eller en hörselhallucination
  eller en doft som väcker ett minne-

 129. -så kastas verkligen patienten
  tillbaka i ett minne.

 130. Minnet är obearbetat, det är
  grunden till posttraumatisk stress.

 131. I det ögonblicket du traumatiserades
  var hjärnan fokuserad på överlevnad.

 132. Den har inte integrerat minnet
  som den ska.

 133. Det finns ingen kronologisk markör
  som berättar att det här har hänt.

 134. Hjärnan upplever minnet
  som om det händer här och nu.

 135. Man ser det på patienterna. Har ni
  sett hur det rycker i lårmusklerna-

 136. -på nån som är på väg att springa
  därifrån när minnena kommer?

 137. För hjärnan är det
  som om det händer nu.

 138. Det är det första. Posttraumatisk
  stress har fyra symptomkriterier.

 139. Alla flyktingar
  har inte posttraumatisk stress.

 140. Det är en svår diagnos att uppfylla.

 141. Utan påträngande minnen
  är det inte posttraumatisk stress.

 142. Man kan reagera på trauma
  på andra sätt än PTSD-

 143. -men i dag pratar vi om äldre
  och fokuserar på det.

 144. Minnena kommer som flashbacks,
  man ser det framför sig-

 145. -eller som ljud, dofter eller andra
  förnimmelser av det man upplevt.

 146. Patienterna riskerar
  att hamna på en psykosavdelning-

 147. -ingen bra plats
  för en mycket sjuk och rädd person.

 148. Traumamardrömmar är inte
  vilka mardrömmar som helst.

 149. Det är nästan alltid de fruktansvärda
  minnena som angriper dig dagtid-

 150. -som kommer igen på natten också.

 151. Tänk er att slåss en hel dag med
  minnena och vara rädd hela tiden.

 152. Och sen kommer kvällen.
  Många av patienterna bor inte så bra.

 153. De bor ofta trångt, kanske med barn
  och barnbarn som lägger sig kl. 20.

 154. De har bara ett rum,
  så de vuxna måste också lägga sig.

 155. Man har inget att distrahera sig med,
  så man angrips bara av tankarna.

 156. John Wayne-syndromet handlar om att
  man kan distrahera sig från minnena.

 157. Men utan nåt att distrahera sig med
  har man ingenting att skydda sig med.

 158. Sen somnar du, och du har inte den
  härliga sömnen som alla hoppas på.

 159. Man vaknar inte pigg
  åtta timmar senare.

 160. Man sover en-två timmar.
  Sen sätter man sig skrikande upp.

 161. Är kroppen hel?

 162. I mardrömmen
  har man fått de värsta skadorna igen.

 163. Kroppen reagerar som om man blev
  angripen. Man vaknar och har ont.

 164. Sen börjar dagen om.
  Inte en chans att man somnar om!

 165. Påträngande minnen är det värsta,
  det förstör livet.

 166. Man måste leva i det och känner det
  som om man är där igen.

 167. Patienterna upplever det som om de är
  tillbaka - i varierande utsträckning.

 168. Man är tillbaka i den fruktansvärda
  upplevelsen som man ville fly ifrån.

 169. Man tappar också koncentrationen.

 170. För de flesta är det
  det största problemet.

 171. Om du har en flashback, så släpper
  hjärnan fokus på allting annat.

 172. Den fokuserar bara
  på det här hotfulla minnet.

 173. När du tappar koncentrationen
  sker det ingen nyinlärning.

 174. Du tappar bort dig i samtalet
  med dina vänner och slutar prata-

 175. -för att inte verka dum.
  Hela tiden skyddar du dig själv.

 176. Du tappar bort dig framför
  en terapeut eller handläggare-

 177. -men de får inget veta,
  för du tror att du är vansinnig.

 178. Man hittar strategier för att dölja
  att man har tappat bort sig.

 179. Många säger: "Jag uppfattas hellre
  som ointresserad och oartig"-

 180. -"av personen
  som försöker ge mig information"-

 181. -"än att jag medger att jag är sjuk."

 182. Vi känner igen det där.

 183. Koncentrationen bryts,
  och man kan inte bilda nya minnen.

 184. Då hänger man inte med.
  Man kanske inte lär sig svenska.

 185. Man drar sig undan.

 186. Symptomgrupp nummer två
  är på ren svenska överspändhet.

 187. Kroppen går på högvarv. Minnena dyker
  upp och kroppen spänner sig direkt-

 188. -beredd att fly, beredd att
  försvara sig, men får inget utlopp.

 189. En ständig adrenalinpumpning
  och ständig rädsla.

 190. Högspänd, argare än vanligt...
  Det kommer av upplevelsen av ett hot.

 191. Högspändhet handlar om rädsla,
  och man får närmare till gråt.

 192. En ständig pulshöjning och ständigt
  övervakande av var hotet kan finnas.

 193. En ständig smärta
  för musklerna är spända.

 194. PTSD-patienter
  är väldigt ofta smärtpatienter.

 195. Och symptomgrupp nummer tre:
  undvikandet.

 196. Att försöka hålla borta fruktansvärda
  minnen som påverkar kroppen.

 197. Även patienter som inser-

 198. -"jag är inte tillbaka i Bagdad,
  det är bara ett minne"-

 199. -även de gör kopplingen mellan
  minnet och ett kroppsligt påslag.

 200. Det kroppsliga påslaget kan vara
  nåt som vi vet inte är farligt.

 201. "Det är en panikångestattack.
  Vi har kollat ditt hjärta."

 202. Jag älskar patienter med panikångest,
  för det är enkelt att arbeta med-

 203. -och det ger patienten en lättnad-

 204. -samtidigt som patienten förstår
  att samtalsterapi fungerar.

 205. Genom att prata
  kan vi förändra vår hjärna.

 206. För mig är panikångest bra,
  det är bra att arbeta med.

 207. Men patienterna
  kopplar ihop panikångesten-

 208. -upplevelsen av
  att hjärtat håller på att ge upp-

 209. -med minnet.

 210. Den kopplingen leder till undvikande.

 211. Alla skulle göra likadant: vi skulle
  hålla undan det som triggade minnet-

 212. -för att inte få minnet
  som ger oss hjärtklappning.

 213. Det är naturligt och mycket mänskligt
  - och det vidmakthåller sjukdomen.

 214. Alla patienter säger:
  "Kan du ta bort mina minnen?"

 215. Jag får säga: "Det kan vi inte, men
  vi kan påverka hur minnena upplevs."

 216. När man håller undan dem och säger
  till hjärnan att det är nåt hotfullt-

 217. -inte att de upplevs som verkliga-

 218. -utan upplevelsen av att minnena
  är farliga och kan ge hjärtinfarkt-

 219. -det pålagrar upplevelsen
  av att minnet i sig är farligt.

 220. Att hålla undan minnet
  stärker den upplevelsen.

 221. Hjärnan letar efter sånt som triggar
  i gång det där - för att skydda dig.

 222. Nätverken kring det minnet stärks
  - och du associerar till det oftare.

 223. Det stärker minnet
  när du försöker skjuta undan det.

 224. Symptomgrupp fyra:

 225. Att leva med ständig rädsla
  och sina värsta minnen hela tiden-

 226. -att ha ont i kroppen, att ha blivit
  en annan: arg, misstänksam, ledsen.

 227. Man drar sig undan, lyckas inte
  i skolan, kan inte bygga en framtid.

 228. Det betyder depression.
  Det är vad det leder till.

 229. PTSD-diagnosen är ingen
  lättvindig eller lätt diagnos.

 230. Men människor blir bättre!
  Det blir de ju.

 231. Det finns mycket bra behandling-

 232. -men vi pratar om dem
  som inte får behandling.

 233. När ni hör symptomen
  är ni vana att tänka demens.

 234. Några av er började nog checka av:

 235. Oron och ångesten-

 236. -förvirringen
  när man inte kan bilda nya minnen-

 237. -misstänksamheten mot andra,
  som skapas av det man har upplevt.

 238. -aggressiviteten, irritationen och
  lättrördheten, att man är i minnena.

 239. Visst skulle vi kunna
  feldiagnostisera det som demens?

 240. Det händer äldre flyktingar.

 241. De har kanske fått höra:
  "Prata inte om det där."

 242. Så de skjuter det ifrån sig
  och arbetar hårt.

 243. De berättar inte för barnen.
  De vill inte belasta dem.

 244. När de blir äldre kommer minnena.
  Det finns inget som distraherar.

 245. De går i pension, barnen flyttar ut,
  och så kommer minnena.

 246. Och så söker man hjälp
  och blir ofta feldiagnostiserad.

 247. När jag träffar en patient med demens
  ser jag en PTSD-patient-

 248. -så en patient med en minnessjukdom
  får kanske inte rätt utredning-

 249. -och får kanske fel medicinering
  eller medicinering för sent.

 250. Man får en minnesutredning, och där
  är man van att tänka demenssjukdom-

 251. -när man skulle kunna ha fått
  en PTSD-diagnos.

 252. Det hade varit mer rätt,
  och man hade kunnat få behandling.

 253. Det mest otäcka i det här
  är att PTSD och demens samvarierar.

 254. En PTSD-patient, som redan har
  en minnessjukdom och en stressjukdom-

 255. -har dubbelt så hög risk
  att utveckla demens.

 256. Vad värre är:

 257. Traumaminnen är mer resistenta
  mot demens än andra minnen.

 258. Här har vi en människa
  som varit rädd större delen av livet-

 259. -och inte berättat för anhöriga
  för att inte belasta dem-

 260. -och då kan de inte berätta
  för omvårdnadspersonal:

 261. "Det här triggar mammas minnen."

 262. De vet inte,
  för mamma har aldrig berättat det.

 263. En person som inte får hjälp i tid
  riskerar att inte få en behandling-

 264. -som skulle kunna rädda dem från att
  som äldre insjukna i demenssjukdom-

 265. -och för att de inte fått behandling
  vara kvar i de allra värsta minnena-

 266. -när kriget är allt de minns, därför
  att traumaminnen är mer resistenta.

 267. Vi pratar om krig i Sverige-

 268. -som om krig är nånting
  som händer på en plats i en tid.

 269. Den upplevelsen har inte jag längre.

 270. Det är patienten som sa att
  hela Afghanistan är traumatiserat.

 271. Det är barnet som får fel diagnos:

 272. Andra-generations-traumatisering
  tas för ADHD.

 273. Man frågar inte om mamma gråter utan
  ger ADHD-medicin, som får fel effekt.

 274. Det är den torterade flyktingen
  som fått slag på fotsulorna-

 275. -och känner smärta i varje steg.
  "Falaka" kallas den metoden.

 276. När fotsulan är så förstörd är det
  som att gå direkt på skelettet.

 277. Det gör fruktansvärt ont,
  och det är syftet med tortyr.

 278. Man bär med sig det
  och blir ett varnande exempel.

 279. I varje steg man tar ska man minnas:

 280. Att sätta sig upp mot den regimen
  eller gruppen var ett misstag.

 281. Men det som är mest gripande för mig
  är de äldre flyktingarna-

 282. -de som bär med sig krigsminnen
  under hela sitt liv.

 283. De återupplever det värsta
  under hela sitt liv.

 284. Och för att vi inte har lyckats hitta
  dem och visa att det finns hjälp-

 285. -så blir de fångna i minnena.
  Det tycker jag är det värsta sveket.

 286. Tack för att jag fick komma hit.

 287. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Symptom på traumatisering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Frida Johansson Metso har mångårig erfarenhet från Röda Korsets arbete med krigstraumatiserade människor. Här berättar hon om vad som händer i den posttraumatiserade människan, hur det yttrar sig och hur äldrevården kan handskas med traumatiserande minnen. Hur ger vården patienterna rätt diagnos, då symptom för PTSD kan likna minnessjukdomar som demens? Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Krigsneuroser, Posttraumatiskt stressyndrom, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Äldre, Ångestsyndrom
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Satsning på psykisk hälsa hos äldre

Jenny Söderlund är verksamhetsutvecklare på äldreförvaltningen i Uppsala kommun. Hon berättar om målbilder och arbetsmetoder för att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre. En av metoderna är att utbilda så kallade förstahjälpare, biståndshandläggare som möter äldre i kommunen. Nathalie Flodman är en sådan. Här berättar hon om mötet med en deprimerad äldre man som vill ta sitt liv. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Symptom på traumatisering

Frida Johansson Metso har mångårig erfarenhet från Röda Korsets arbete med krigstraumatiserade människor. Här berättar hon om vad som händer i den posttraumatiserade människan, hur det yttrar sig och hur äldrevården kan handskas med traumatiserande minnen. Hur ger vården patienterna rätt diagnos, då symptom för PTSD kan likna minnessjukdomar som demens? Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Trauman - en utmaning för äldreomsorgen

Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig på Omvårdnadsinstitutet med stor erfarenhet av äldrevården och nationell utredare för regeringens kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hon drar paralleller mellan de som överlevde förintelsen, de som flydde hit från finska vinterkriget och de som kommer idag. Vilka omvårdnadsutmaningar står vi inför och vad kan vårdpersonal tänka på? Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Ångest hos äldre

Vilka ligger i riskzonen för att må sämre på ålderns höst? Vad kan omvårdnadspersonal tänka på och hur kan de agera? Malgorzata Szmidt är specialistläkare i psykiatri och geriatrik vid äldrepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Här berättar hon om psykisk ohälsa, om de symptom man kan stöta på i äldrevården och vad som kan göras. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

Existentiell hälsa

Cecilia Melder är forskare i religionspsykologi vid Uppsala universitet och Teologiska högskolan i Stockholm. Hon menar att tro, religion och andlighet hör ihop med hur vi ser på våra liv och att detta kompletterar vår fysiska och psykiska hälsa. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre

De svåra samtalen

Sjukhusprästen på Akademiska sjukhuset i Uppsala Kerstin Dillmar och Sigtunastiftelsens kaplan Lars Björklund berättar om situationer där de har haft de svåra samtalen. De talar om insikten att det kanske inte finns någon tröst i de riktigt svåra sorgerna. Det viktiga är att vara där, att finnas bredvid en medmänniska i nöd. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.