Titta

UR Samtiden - Kan juridik vara smart?

UR Samtiden - Kan juridik vara smart? : Kan juridik vara smart?Dela
 1. Numera är organisationerna i allt
  större utsträckning sociala nätverk-

 2. -med multirelationella strukturer.

 3. Det innebär en utmaning
  för juridiken.

 4. Varför vill jag prata om
  smart juridik?

 5. Varför kan juridik vara smart?
  Kan den över huvud taget vara det?

 6. Det är ett drama i många akter
  som egentligen inte har nåt slutet.

 7. Smart juridik är ett projekt
  som börjar med ordet "innovation".

 8. Det har ni alla stött på.

 9. Och det kan vara
  ett ganska frustrerande begrepp.

 10. Begreppet finns överallt,
  men ingen vet vad det innehåller-

 11. -eller hur det ska definieras.

 12. Det är ett ganska vagt begrepp.

 13. Det är positivt och framåtblickande,
  men samtidigt svårt att konkretisera.

 14. Om man frågar runt lite-

 15. -och förhör sig med forskare
  som sysslar med innovationer-

 16. -så kan det här möjligen sammanfatta
  vad man kommer fram till.

 17. Att innovationer
  handlar om teknisk utveckling-

 18. -och om att hitta nya lösningar,
  ofta på tekniska problem.

 19. Innovation är framåtblickande.
  Motsatsen är svår att tänka sig.

 20. Många hävdar att det är nödvändigt
  för en vettig samhällsutveckling.

 21. Jag har satt ett frågetecken där,
  enligt vissa är det inte nödvändigt.

 22. Vi behöver inte ta den diskussionen.

 23. Jag är mer intresserad av
  om det måste handla om teknik.

 24. Om en fråga behöver besvaras,
  är den ofta besvarad sedan länge.

 25. Vad som helst kan vara innovation.

 26. Om man gör
  en ovetenskaplig Google-sökning-

 27. -får man snabbt en lång lista på
  företeelser som kan vara innovativa.

 28. Många av dem är forskningsfält.

 29. Sociala innovationer
  forskas det ganska mycket om.

 30. Innovativa organisationer och
  strukturer är också forskningsfält.

 31. Innovativ design pratas det om.
  Innovativ kultur, och naturvård.

 32. Jag ska inte få er att somna,
  den här listan kan göras lång.

 33. Det som gör att det här med
  innovationer är lite trist-

 34. -är att allt nytt och nyttigt
  ryms i begreppet.

 35. Det här är positivt,
  så varför är jag då frustrerad?

 36. Det är frustrerande som forskning
  att så mycket ska rymmas av begrepp.

 37. Som jurist vill man ha
  precisa begrepp-

 38. -som har
  ett bestämt och tydligt innehåll.

 39. Men frustrationen kan även bero på
  att det inte finns juridik i det här.

 40. Det spelar ingen roll
  hur mycket jag googlar-

 41. -"juridisk innovation"
  dyker inte upp ofta.

 42. Det är kanske en sorts misströstan-

 43. -eller kanske en avundsjuka-

 44. -som har tagit sig uttryck i
  några konkreta frågor.

 45. Jag och en kollega,
  Elsa Trolle Önnerfors...

 46. Hon brukar prata på Juridikens dag.
  Vi är egentligen rätt olika.

 47. Hon är rättshistoriker
  och sysslar med familjerätt.

 48. Jag sysslar med internationell
  privaträtt, men även immaterialrätt-

 49. -som är patent, varumärken
  och upphovsrätt, samt IT-rätt.

 50. IT-rätt är juridik
  som rör informationsteknologi.

 51. Det kanske låter lite innovativt.

 52. Det enda som gör oss lika
  är att vi båda råkar vara docenter-

 53. -och att vi har ungefär samma
  misströstan kring ordet innovation.

 54. Vi träffades mer av en slump.

 55. Det var kanske tal om
  universitetets strategiska plan-

 56. -eller en ansökan
  som skulle vara innovativ.

 57. Och vi frågar oss:
  kan juridik vara smart?

 58. Formulerat som en forskningsfråga:
  kan juridik vara innovativ?

 59. Det vill vi ju gärna tro.
  Jag ser en viss skepsis i publiken.

 60. "Det är inte möjligt.
  Så funkar det inte."

 61. "Det har vi inte juridiken till."

 62. Då kanske ni tänker,
  som en majoritet av svenskarna-

 63. -att det här är juridik:
  ett berg av papper, byråkratiskt-

 64. -Kafka-liknande,
  krångligt, omständligt.

 65. Jurister blandar man inte in, för de
  är bara jobbiga och ställer frågor.

 66. Eller så känner man som den ensamma
  personen inför Högsta domstolen-

 67. -att juridiken är nåt avlägset,
  svåråtkomligt och abstrakt.

 68. Eller så tänker man på den här
  relativt otillgängliga fasaden-

 69. -till EU-kommissionens huvudkontor
  i Bryssel. Det är juridik.

 70. Ni skrattar.

 71. Det tar jag som ett bekräftade
  att några av er ser juridiken så.

 72. Rätt så abstrakt,
  frånvarande och besvärlig.

 73. Jag ska inte fråga er nu, ni får
  gärna bekräfta eller förneka det sen-

 74. -men i så fall stämmer er uppfattning
  väl med en majoritet av svenskarnas.

 75. Tekniska museet hade en utställning
  om Sveriges 100 bästa innovationer.

 76. Det var en interaktiv utställning.
  Nu kan jag inte gå, men...

 77. Så, nu har jag rört på mig.

 78. Besökarna fick vara med och påverka-

 79. -så den här 100-listan såg ut på
  olika sätt från vecka till annan.

 80. Man fick rösta och lämna förslag.

 81. Det här är en skärmdump
  av utställningen.

 82. Där finns antibiotika, och avlopps-
  systemet som har sina förtjänster.

 83. Barnvagnen med mera.
  På 100-listan fanns även smink.

 84. Det kanske jag ifrågasätter som
  en av de 100 bästa innovationerna.

 85. Men min poäng är att juridik
  inte fanns med över huvud taget.

 86. Det fanns inte ens
  en enda liten juridisk konstruktion.

 87. Så hur löser vi det här?
  Jo, vi får byta glasögon.

 88. Om man tar på sig andra glasögon-

 89. -vilket jag vill
  att ni också ska göra-

 90. -är det rätt enkelt att se
  att juridik kan vara innovativ.

 91. Det finns många rättsliga
  konstruktioner som är innovativa.

 92. I ingressen till föreläsningen
  står det "aktiebolaget".

 93. Det kallar jag
  en juridisk innovation.

 94. Aktiebolaget har setts som en av de
  enskilt främsta förklaringarna till-

 95. -att industrialismen kunde ta fart.

 96. Ett bolag som har ett begränsat
  ansvar, lämpat för högre risktagande-

 97. -och som är en egen juridisk person.

 98. En avancerad rättslig konstruktion-

 99. -som absolut bidrog till samhälls-
  utvecklingen, på gott och ont.

 100. Men det är utan tvekan ett historiskt
  exempel på en rättslig konstruktion-

 101. -som är av innovativ karaktär.
  Testamentet är ett äldre exempel.

 102. Jag nämnde tidigare att Elsa är
  rättshistoriker, och det är bra-

 103. -för hon kan hitta såna här bilder
  och säga mer om historiens vingslag-

 104. -och hur det rättsliga
  beslutsfattandet har förändrats.

 105. Det här är en medeltida bild.
  Testamentet har funnits länge.

 106. Att man lämnar ifrån sig sin egendom
  vid sin bortgång-

 107. -men ända fram till medeltiden kunde
  man bara testamentera till kyrkan.

 108. Det förändrades under medeltiden
  när i första hand de besuttna-

 109. -började ifrågasätta om kyrkan
  skulle vara den enda beneficienten.

 110. Man började konstruera lösningar
  för att testamentera till släktingar-

 111. -och på så vis kontrollera egendomen,
  på gott och ont.

 112. Det är en rättslig konstruktion som
  har påverkat samhällsutvecklingen.

 113. Fideikommissinstitutet kan t.ex.
  härledes till den tidsepoken.

 114. Så det är lätt att hitta rättsliga
  konstruktioner som är innovativa.

 115. Det finns faktiskt fler exempel.

 116. När vi har pratat om projektet, som
  vi har sysslat med under ett års tid-

 117. -dyker det alltid upp
  små kommentarer från publiken-

 118. -om rättsliga lösningar som kanske är
  innovativa. Det här är några exempel.

 119. Det har pratats om finansiell
  leasing, mikrofinansiering-

 120. -och utsläppsrättigheter
  under tidigare tillfällen.

 121. Det skulle vara rättsliga konstruk-
  tioner som gör nya saker möjligt.

 122. Och som gör det möjligt
  att hantera problem på ett nytt sätt-

 123. -inom ramen för en rättslig
  konstruktion. Ingen protesterar.

 124. Då håller ni med mig om
  att det finns många exempel på-

 125. -att juridik kan vara innovativ,
  eller smart-

 126. -om det nu är synonyma begrepp.

 127. Då blir nästa fråga
  om man kan forska om det här.

 128. Det finns en del jurister här-

 129. -ni är förstås medvetna om
  att man kan forska om juridik.

 130. Inom en del andra vetenskapsgrenar
  är man kanske mer skeptiskt inställd.

 131. Jag vet inte. Men det är förstås
  en fråga som man måste fundera på.

 132. Vi börjar med att titta historiskt.

 133. Genom att hitta
  smarta rättsliga konstruktioner-

 134. -som har bidragit till utvecklingen-

 135. -kan man tydliggöra mönster för
  hur innovativa lösningar blir till.

 136. Sen finns det omfattande ekonomisk
  och samhällsvetenskaplig forskning-

 137. -kring innovationer.

 138. Innovationsforskning som följer
  det mer "traditionella" mönstret.

 139. De som forskar håller nog inte med om
  att det är traditionellt.

 140. Mycket av den ekonomiska forskningen-

 141. -tar sin höjd från Adam Smith
  och "Wealth of nations".

 142. Innovationsforskningen påstås ha sitt
  ursprung i Schumpeters forskning.

 143. Han lanserade termen "innovation"-

 144. -och idén om att innovationer
  driver på samhällsutvecklingen.

 145. Efter Smith och Schumpeter finns det
  en uppsjö av forskningsmiljöer-

 146. -som ägnar sig åt
  innovationsforskning.

 147. Vi har en specifik i Lund, CIRCLE-

 148. -som forskar om innovationer-

 149. -och som bidrar till att förbättra
  kunskapen om innovationer.

 150. Men, återigen, och här kommer
  mitt missnöje in i bilden...

 151. Så långt som vi har kunnat utreda
  under tiden som vi har ägnat åt det-

 152. -så är ingen av de här miljöerna
  inriktad på juridiska innovationer.

 153. En del har er har säkert stött på
  böcker om juridik och innovation-

 154. -som ofta är på engelska
  och kallas "law and innovations".

 155. Det finns såna texter, och i dem får
  man lära sig två saker om juridik.

 156. Dels att juridik kan användas
  som en sorts supportfunktion.

 157. Jag sysslar med immaterialrätt
  och där ingår patenträtt.

 158. Patenträtt diskuteras ofta
  i samband med innovationer.

 159. Hur man med patent kan befrämja
  innovationer och skydda uppfinningar.

 160. Det är ju en sorts juridik, förstås.

 161. Lika ofta ger innovationsforskningen
  beskrivningar av-

 162. -att juridiken hindrar
  det kreativa klimatet.

 163. Juridiken stänger in
  och gör det svårt att sprida idéer.

 164. Det kan göra det svårt att flytta.

 165. Det kan finnas etableringshinder
  på grund av juridiska restriktioner.

 166. Antingen är juridiken krånglig
  eller nån sorts ensamrätt-

 167. -men juridiken är aldrig innovativ.

 168. Det är det som vi vill ändra på
  med vårt projekt.

 169. Och vi kan konstatera, även om
  det här är ett uppstartsprojekt-

 170. -är att det finns många saker-

 171. -som skiljer juridiska innovationer
  från andra innovationer.

 172. Innovativ juridik är annorlunda-

 173. -mer eller mindre
  beroende på typen av innovationer.

 174. En sak som är väldigt tydlig-

 175. -är att lagstiftning sker
  under reglerat öppna former.

 176. Det skiljer sig från
  många andra innovativa processer.

 177. Det är också en dynamisk process.
  Mycket innovation är dynamisk-

 178. -men själva formen för
  lagstiftningsprocessen är reglerad.

 179. Men lagstiftningsprocessen har också
  en sorts parlamentarisk bakgrund.

 180. Och en kommunikation under
  processen.

 181. Lunds universitet är till exempel
  ofta remissinstans.

 182. Remisserna hamnar ofta hos Juridicum.

 183. Där får universitetet en uppfattning
  om riksdagens lagförslag.

 184. Allt det gör att
  lagstiftningsprocessen är långsam.

 185. Väldigt långsam om man jämför med
  andra beslutsprocesser.

 186. Det är inte ovanligt att det tar
  10 år från initiativ till färdig lag.

 187. En helt annan tidshorisont än vad
  innovationsforskning normalt ser på.

 188. Och det får man också beakta.

 189. Lagstiftning styrs inte heller av
  ekonomiska incitament.

 190. Det är en samhällsnytta som ligger
  bakom, i alla fall i bästa fall.

 191. Här liknar juridiska innovationer
  sociala innovationer-

 192. -men det är fortfarande tydligt-

 193. -att lagstiftningsutvecklingen
  är annorlunda i det avseendet.

 194. Till slut kan man konstatera-

 195. -att lagstiftning
  är svår att kopiera.

 196. Och vad har det för betydelse?

 197. I innovationssammanhang pratar man om
  kopiering som ett mått på framgång.

 198. I vilken utsträckning en företeelse
  används, sprids och kopieras.

 199. Det går att mäta, inte minst
  vad gäller sociala innovationer.

 200. Nya nätverkslösningar-

 201. -och i vilken mån de får bärighet
  utanför en liten krets först-

 202. -och så spridning och kopiering.

 203. Där är det svårare med lagstiftning-

 204. -för lagstiftning är
  väldigt beroende av sitt sammanhang.

 205. Lagstiftning är beroende av den
  rättskultur lagarna ska tillämpas i.

 206. Det är svårt att ta en lagregel från
  ett land och använda den i ett annat.

 207. Sist jag pratade om kopiering-

 208. -kom det svenska ombudsmanna-
  institutet upp som ett exempel.

 209. Man kan kalla det innovativt,
  så pass att EU har kopierat det.

 210. Det används inom EU också,
  i EU-rätten finns det ombudsmän.

 211. Det är den svenska termen som
  används, nåt som vi gärna framhåller.

 212. Men det är rätt stor skillnad på
  den EU-rättsliga ombudsmannen-

 213. -och den i svensk rätt. Det har inte
  kopierats, utan snarare inspirerat.

 214. När det gäller lagstiftning får man
  säga inspiration i stället för kopia.

 215. Det gör att lagstiftningsinnovationer
  blir svårare att mäta.

 216. Det blir svårare att avgöra-

 217. -vilka rättsliga lösningar
  som har förändrat samhället.

 218. Det är utmaningar som vi brottas med.

 219. Om det är så besvärligt, och så många
  saker är annorlunda med juridik-

 220. -ska man då forska om detta?

 221. Såna frågor får man ställa sig-

 222. -som forskare inom universitet
  numera.

 223. Nu måste man motivera
  varför forskningen är relevant.

 224. Vi tycker att det här är relevant.

 225. Nåt som jag vill uppnå här i dag-

 226. -är att belysa hur juridiken
  kan bidra till samhällsutvecklingen.

 227. Den här bilden av travarna med
  dokument får inte vara allenarådande.

 228. Det är ett bidrag till samhälls-
  utvecklingen som sker i det tysta-

 229. -och juridiska lösningar är kanske
  inte lika uppenbara som de tekniska-

 230. -men det är värt att belysa-

 231. -för att tydligare kunna utvärdera
  det juridiska beslutsfattandet.

 232. Genom att utvärdera det, hoppas vi
  att man kan peka på omständigheter-

 233. -som gör det möjligt att förbättra,
  för då kan man kanske också nyskapa.

 234. Här finns det en lång rad utmaningar
  som rättssamhället står inför.

 235. Den här bilden kan tas
  som ett exempel på det.

 236. Den visar hur samhället har
  förändrats, sen internets tid.

 237. Hur de mer organiserade, strukturella
  och uppstyrda organisationerna-

 238. -numera i allt större utsträckning
  är sociala nätverk-

 239. -med multirelationella strukturer.

 240. För juridiken innebär det här
  en tydlig utmaning.

 241. För juridiken är historiskt sett som
  bäst på att hantera enkla relationer.

 242. Relationer mellan enskilda personer.
  Ett avtal, till exempel-

 243. -är ett alldeles utmärkt exempel på-

 244. -en rättslig konstruktion och
  relation som juridiken bemästrar.

 245. Ett anställningsförhållande,
  eller en familjerelation.

 246. Men de multirelationella sammanhangen
  är svårare för juridiken att angripa.

 247. Som till exempel molntjänster.

 248. Jag ska inte gå in på tekniken,
  det finns andra föreläsare-

 249. -som är bättre lämpade att prata om
  tekniken i molnet.

 250. Vi behöver inte adressera
  problematiken för att kunna förstå-

 251. -att det här är
  en komplicerad struktur.

 252. Det är inte bara en köpare och en
  säljare, utan många inblandade led.

 253. Och här står traditionella
  juridiska regler handfallna.

 254. Här kan man behöva tänka på-

 255. -hur man ska fatta beslut
  som fungerar i den här miljön.

 256. Här kan man tänka sig att man behöver
  innovation, och då inte bara teknik.

 257. Det kan lika väl handla om
  mer vardagliga problem.

 258. "Stjärnfamiljer" är ett annat
  sånt här begrepp som har lanserats.

 259. Det här är en illustration
  från en barnbok.

 260. Stjärnfamiljer ska indikera...

 261. ...det som vi har på familjesidan
  i dag - en mångfald av relationer.

 262. Och det är förstås en positiv sak
  som det finns en stor acceptans för-

 263. -men juridiken har bekymmer
  att möta de nya konstruktionerna-

 264. -multirelationella sammanhang.

 265. Sverige ligger bra till på området,
  det pågår utredningar-

 266. -men det råder ingen tvekan om
  att det krävs nya angreppssätt.

 267. Det skulle kunna vara innovationer,
  varför inte rättsliga innovationer?

 268. Textning: Maria Isacsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan juridik vara smart?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Finns det innovativ juridik? Ulf Maunsbach är docent i juridik och berättar om juridiska innovationer. Han ger exempel på sådana som fört samhällsutvecklingen framåt, som aktiebolag och testamente. Etablerandet av aktiebolag är den kanske enskilt främsta förklaringen till att industrisamhället kunde utvecklas. Inspelat den 6 februari 2017 vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Juridik, Rättsvetenskap, Samhällsutveckling
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Längtan efter ett meningsfullt liv finns hos oss alla och med depression och ångest kommer ofta en känsla av tomhet. Men var går gränsen mellan livssmärta och psykisk sjukdom? Hur kommer det sig att psykisk ohälsa hos barn och unga är så utbrett och vad kan vi göra åt det? Psykiatern och suicidforskaren Ullakarin Nyberg har ägnat hela sitt yrkesliv åt psykiskt lidande i olika former. Inspelat den 13 november 2018 på Sigtunastiftelsen. Arrangörer: Betaniastiftelsen och Sigtunastiftelsen.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.

Fråga oss