Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 3. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : På väg bort?Dela
 1. Skolfrånvaro innebär stora utmaningar
  för hela skolan-

 2. -oavsett om det handlar om långvarig
  frånvaro eller ströfrånvaro.

 3. Hur kan du som lärare upptäcka elever
  på väg bort och främja närvaro?

 4. När vi sätter eleven och elevens
  behov i fokus krävs det mycket jobb-

 5. -men det ger ett gott resultat.

 6. Min erfarenhet är att när jag
  har en relation med mina elever-

 7. -då kan lärande inträffa.

 8. När du ser
  att en elev är borta återkommande-

 9. -ska du aktivera dig som lärare
  och signalera vikten av närvaro.

 10. Lärare behöver föräldrar,
  och föräldrar behöver lärare.

 11. Man har bevisat
  att föräldraengagemang-

 12. -ger mer jämlika villkor
  i utbildningen.

 13. Välkomna! Kom in!

 14. Ett av sätten vi jobbar för
  att minska problematisk frånvaro-

 15. -är det vi kallar för "skolkärlek".

 16. Då såg vi... När vi började jobba
  på det här sättet-

 17. -med "studiegården" och ett
  professionellt bemötande av eleverna-

 18. -då såg vi att den gruppen minskade.

 19. Vi såg att resultaten gick upp, och
  vi fick högre meritvärden i betyg.

 20. Vi såg
  att andelen "hemmasittare" minskade.

 21. Då säger vi:
  "Klara, färdiga, plugga!"

 22. Skolkärlek är ett förhållningssätt
  som ska genomsyra alla lektioner.

 23. Det består av
  ett professionellt bemötande-

 24. -en uppriktig nyfikenhet
  på varje elev-

 25. -en förmåga
  att sätta elevens behov i fokus-

 26. -en förmåga att vara flexibel
  kring varje elev.

 27. Det bygger på tätt samarbete med EHT.

 28. Det bygger på tidiga orosanmälningar
  om man som lärare ser nånting.

 29. Det kan vara att man inte når målen
  i nåt ämnesområde.

 30. Det kan vara att nån börjar ta många
  sovmorgnar och sen inte kommer alls.

 31. Det kan vara nån
  där humöret plötsligt ändras.

 32. Små tecken som gör att vi ser
  att nåt inte stämmer-

 33. -och vi kan inte lösa det
  i arbetslaget.

 34. Har vi en snabb kommunikation med
  EHT, kan vi snabbare ta tag i det.

 35. Fördelen är att olika professioner
  kan se på elevens behov.

 36. Det är lätt som lärare
  att utgå från en klass.

 37. Det är läraren och det är klassen.

 38. Vi har vänt på perspektiven
  och utgår från varje individ-

 39. -eftersom de är så olika
  och har olika behov.

 40. Olika behov av att bli sedd
  och olika behov av att få stöd.

 41. Vi har märkt att när vi sätter
  eleven och elevens behov i fokus-

 42. -krävs det mycket jobb,
  men det ger ett gott resultat.

 43. Vi ser att vi når fler-

 44. -och vi ser att våra elever
  trivs väldigt bra i skolan.

 45. Det är svårt att sätta ord på
  en sån mjukvara-

 46. -men ett professionellt bemötande
  handlar om att se varje elev-

 47. -vara uppriktigt nyfiken
  på individen-

 48. -och att lägga det där lilla extra.

 49. Det kan vara en liten grej
  som att fråga hur det var i helgen-

 50. -eller hur det gick med de där orden.

 51. Det är inte rätt sida,
  men det är rätt rubrik.

 52. Det kan ha blivit nåt knas i frågan.

 53. Studiegården är schemalagd tid
  med pedagog som varje klass har.

 54. Till studiegården kommer man med
  uppgifter man inte har hunnit göra.

 55. Det kan vara ett prov eller
  en inlämning som man har missat.

 56. Det kan vara ett ställe
  där man kan jobba vidare-

 57. -med nåt man behöver extra stöd i
  med hjälp av pedagog.

 58. Det är ett ställe där man kan sitta
  i lugn och ro och prata med en vuxen-

 59. -och känna sig sedd
  och uppmärksammad.

 60. Studiegården kan man se
  som en del i "skolkärlek".

 61. Det är en plats där man som elev har
  chans att få extra stöd av pedagog-

 62. Chans att ta i kapp, chans att jobba
  lite djupare med nånting-

 63. -chans att utveckla en förmåga
  som man inte hinner på lektionstid.

 64. Förlåt, nu var jag otydlig.
  Jag menar det.

 65. Hur god pedagog jag än är, och hur
  mycket ämneskunskaper jag än har-

 66. -så är det svårt
  att få en lärandesituation-

 67. -om jag inte har
  en relation med mina elever.

 68. Min erfarenhet är att när jag har
  en relation med mina elever-

 69. -då kan lärande inträffa.

 70. Ofta kan man se att det börjar med
  ströfrånvaro eller sen ankomst.

 71. Sen blir det lite fler dagar,
  och sen blir det en vecka.

 72. Det kommer orosanmälningar
  att det inte funkar på en lektion-

 73. -eller att en elev inte klarar av
  att undervisas.

 74. Den här personen klarar inte... Vi
  får inte han eller hon till lärande.

 75. Jag tänker också att-

 76. -eftersom vi lägger mycket
  tid och kraft på relationsbygge...

 77. Har man en relation med en elev
  är det lättare att uppfatta signaler-

 78. -som avviker från det som har varit
  normaltillståndet när det har funkat.

 79. Jag vill ha reda på tidigt
  när det inte gick vägen-

 80. -annars kan det kännas motigt
  att höra av sig till sin chef.

 81. När det blev nånting positivt
  med att tala om att:

 82. "Jag vill ha hjälp"...

 83. Det tyckte jag gjorde en svängning
  i hur vi fick grepp om-

 84. -hur vi i elevhälsan
  skulle ta oss an fall på individnivå-

 85. -och hur vi skulle lägga kartan
  för mönster.

 86. Det är avgörande att det händer fort,
  att vi agerar fort-

 87. -att vi säger: "Nu känner jag oro för
  dig, Lisa, att du har varit borta."

 88. Att de känner att vi märker
  på en gång om nåt inte är bra.

 89. Det händer nåt magiskt när vi kan
  sätta in ett specialpedagogiskt-

 90. -skolkurativt-, medicinskt-
  och skolpsykologiskt perspektiv-

 91. -och att vi har plockat in
  lärarperspektivet i elevhälsan.

 92. Det har ökat förtroendet för
  vad vi som grupp kan göra.

 93. För att främja närvaro krävs tydlig
  struktur för närvaroregistrering.

 94. Det är viktigt
  med goda relationer lärare/elev-

 95. -och en fungerande samverkan
  med vårdnadshavare.

 96. Det menar Malin Gren Landell
  som är psykolog-

 97. -och regeringens särskilda utredare
  kring elevfrånvaro.

 98. Du har lett en statlig utredning
  kring elevfrånvaro.

 99. Det är en stor andel elever som inte
  når behörighet till gymnasiet.

 100. En förklaring är
  att man har problematisk frånvaro-

 101. -att man inte är i skolan
  i den utsträckning man behöver.

 102. Man har sett
  att det är en oroväckande hög andel.

 103. Då valde man från regeringen
  att belysa frågan med en utredning.

 104. Vad såg ni, då?
  Vad drog ni för slutsatser?

 105. Närvaroregistreringen
  behöver bli mycket bättre.

 106. Det är inte en administrativ uppgift.
  Det handlar om att se elever.

 107. Att förstå som lärare
  hur viktigt det är-

 108. -att jag tar ansvar för
  närvaroregistrering är en grundbult.

 109. Att eleven blir sedd.

 110. Det handlar också om schemaläggning,
  att inte ha håltimmar-

 111. -utan att hålla
  ett sammanhållet schema.

 112. Det handlar också om att ha
  en bra samverkan med elevhälsan-

 113. -men även överlämningar
  när eleven byter skola.

 114. Att mottagande skola får veta om
  det har varit problem med frånvaro.

 115. "Vad kan vi göra som funkade bra?"

 116. Vilka signaler
  behöver man reagera på?

 117. När du ser att en elev är borta
  återkommande ska du aktivera dig-

 118. -och fråga eleven
  och visa att du bryr dig.

 119. Ta reda på vad det kommer sig
  att frånvaron finns.

 120. Det kan även vara giltig frånvaro.

 121. Vi har många fall där giltig frånvaro
  sen har blivit ett stort problem-

 122. -med till exempel psykisk ohälsa
  och en stor frånvaro.

 123. I utredningen har vi sett
  att de skolor som ringer hem-

 124. -även vid giltig frånvaro
  och ställer rutinfrågor...

 125. "Vi ringer alltid
  när man har varit borta två dagar."

 126. "Vi vill hjälpa dig så att du
  inte kommer efter i skolan."

 127. Responsen de har fått från föräldrar
  är: "Vad skönt att ni ringde."

 128. Du pratar om att främja närvaro.
  Vad innebär det?

 129. Det finns mycket forskning
  om skolklimat.

 130. Där ingår relationen lärare/elev-

 131. -att skapa ett bra klimat där både
  lärare och elever känner sig trygga.

 132. Det kan handla om bullernivåer-

 133. -eller miljöer som är bra
  om man har astma och allergi.

 134. Väldigt mycket handlar om
  att ha en NPF-vänlig miljö-

 135. -anpassad till en neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning.

 136. När man tar reda på hur det är på
  skolan, ska man involvera eleverna.

 137. Sen handlar det om
  att samarbeta med föräldrar-

 138. -och betona vikten av närvaro.

 139. Hur kan man stötta en elev
  som jag känner är på väg bort-

 140. -som har
  en begynnande problematisk frånvaro?

 141. Där du har uppmärksammat?

 142. För en enskild elev handlar det om-

 143. -att skolan tar reda på varför
  det är svårt att komma till skolan.

 144. Vad är det som kärvar?

 145. Många elever vittnar om
  att de inte har fått nån utredning.

 146. De har inte gjort nån kartläggning.
  Man har gissat.

 147. Då handlar det om att fånga eleven
  och ha ett samtal.

 148. Det är bra om man gör det som lärare.

 149. "Jag har sett att du är borta på
  torsdagar eller de här lektionerna."

 150. Som lärare kan man säga: "Jag
  kan hjälpa dig att hämta igen det."

 151. "Du kan få extra tid på dig med det."

 152. Då kan man troligen hejda
  den där frånvaron.

 153. Koll och uppföljning
  ser jag som en grundgrej.

 154. Vi kan inte bara gå och ha
  bra bemötande. Vi måste ju ha koll.

 155. Jag tänker på hur vi jobbar
  med koll och uppföljning.

 156. Att elevhälsan får ses varje vecka-

 157. -att det finns tid avsatt
  att gå igenom veckans oro.

 158. Och att vi tar oss tid för att se
  mönster på en övergripande nivå.

 159. Jag tycker att vi har lärt oss mycket
  på de dagarna-

 160. -så att vi har kunnat vässa de här
  bubblorna och samverka bättre.

 161. Framgångsfaktorerna är alltså-

 162. -flexibilitet, samverkan, koll,
  uppföljning och bemötande.

 163. Det är jobbigt att slitas mellan
  ämnes- och relationsperspektiv.

 164. Elevhälsa och rektor
  kan fylla en kompletterande funktion-

 165. -i stället för att hamna
  i konkurrerande perspektiv.

 166. Det är inte alltid lätt att lyfta
  perspektivet från klassrummet.

 167. Det...

 168. Det är bra för då kan jag fokusera
  mer på vad jag är satt att göra.

 169. Så, absolut.

 170. Vad blir viktigt när vi märker att en
  elev är på väg att halka ur skolan?

 171. Att kroka arm med förälder
  är viktigt.

 172. Vi har inte alltid förstått det,
  men vilken skillnad det blir!

 173. Det kan bli väldigt konkret.
  Jag har åkt och hämtat elever.

 174. -Och SMS.
  -Ja. Aldrig sluta hamra.

 175. Även om det är svårt i situationen.

 176. Eleven tycker att den har den
  jobbigaste mentorn i hela världen.

 177. "Jag vill inte prata med dig!"

 178. -Men det hjälper.
  -Ja.

 179. Att vi hugger direkt och inte
  ger oss. De säger fula saker-

 180. -men med ett professionellt bemötande
  rinner det av.

 181. Jag tänker också
  att man skämtar om begreppet.

 182. När du kommer och frågar vad de gör.

 183. "Skolkärlek!" säger de
  när de pucklar på varandra.

 184. "Vad gör ni?"
  "Skolkärlek!"

 185. Det är viktigt att vi kartlägger
  varför de inte kommer till skolan.

 186. Vilka lektioner är det
  som inte klickar? Vad hände i går?

 187. Att man verkligen frågar eleven
  och inte generaliserar skolkare.

 188. Vad har den här individen att säga?
  Att man lyssnar.

 189. Ofta får man kloka svar.

 190. Mycket handlar om att låta elever
  känna att de blir sedda.

 191. -Det är ju ganska enkelt.
  -Egentligen är det det.

 192. -Är det det för alla?
  -Jag tror att man kan träna sig.

 193. Man är den sista att upptäcka
  om man inte har ett bra bemötande.

 194. Du mäter regelbundet om eleverna
  tycker att de är i ett bra bemötande.

 195. Du frågar också lärare,
  och där blir det en glipa ibland.

 196. Hur ska man ta upp det med en person?
  Det brottas vi lite med.

 197. Vilken typ av samtal hjälper en vuxen
  människa att vilja göra annorlunda?

 198. Vi utsätter ju eleverna för det.
  De blir bedömda.

 199. Vi lever i en bedömningskultur.

 200. Vi jobbar i skolan. Det ÄR
  frustrerande, jobbigt och komplext.

 201. -Men ibland är det härligt också.
  -Ganska ofta.

 202. Det är viktigt att konstatera
  att det kan vara så.

 203. Det skulle vara härligt
  att göra det mer som en manual.

 204. Vad ska man jämföra det med?

 205. En åtgärdslista. Hur vet du att du
  är bra på skolkärlek och bemötande?

 206. Det går inte att säga "le"
  och "sträck på ryggen."

 207. Det handlar om en anda man skapar,
  ett ömsesidigt trevligt klimat.

 208. Det handlar inte om att vara kompis.
  Ordet "professionell" är viktigt.

 209. Om de säger tokiga grejer,
  är vi ändå vuxna.

 210. Att man säger att nåt inte är okej.

 211. Den kritik det får är att det är
  lull-lull. Kompis ska man inte vara.

 212. Vi har en ämneskompetens
  som är reglerad med en legitimation-

 213. -som visar att lärare
  är förmögna att undervisa.

 214. Tänk om vi kunde få en relations-
  legitimation och relationskompetens!

 215. Jag heter Indra Costermans
  och jobbar på "The School Bridge."

 216. Det är en organisation
  som erbjuder stöd-

 217. -till skolor, lärare, föräldrar
  och elever-

 218. -både i grundskola och på gymnasiet.

 219. Vi har många olika projekt. Nästan alla
  inkluderar föräldraengagemang-

 220. -som ett sätt att främja
  jämlika villkor inom utbildning.

 221. Det är också ett bra sätt
  att främja skolnärvaro.

 222. Vi har mer än 170 nationaliteter
  där 1 av 5 barn lever i fattigdom.

 223. Lärare undervisar, men i det
  sammanhanget räcker inte det.

 224. Man måste bygga en god relation
  med elever och föräldrar-

 225. -och skapa förtroende.

 226. Vi fokuserar på socialt utsatthet, då
  utbildning är ett sätt att bryta det.

 227. Socialt utsatta barn föds in
  i en miljö fylld av svårigheter.

 228. De saknar många möjligheter.

 229. Lärare kan få vågskålen att väga över
  till förmån för de här barnen.

 230. När en skola ber om samarbete-

 231. -försöker vi få en bild av relationen
  mellan skola och föräldrar.

 232. När vi arbetar på ett projekt-

 233. -vill vi få insyn i alla aktiviteter som
  skolan organiserar för föräldrar.

 234. Vi ber om feedback
  från lärare, föräldrar-

 235. -och lägger samman det
  med våra egna intryck-

 236. -för att förbättra skolans policy
  om hur de samarbetar med föräldrar.

 237. Skolan kan till exempel organisera
  ett öppet klassmöte där vi är med.

 238. Vi observerar och fokuserar även
  på skolans goda praktiker.

 239. Hur de motiverar lärare och bygger
  en bra relation med föräldrar.

 240. Hur man kommunicerar tydligt
  med ord som alla förstår.

 241. Vissa föräldrar kan inte språket.

 242. De kan ha samma modersmål,
  men det kan vara svåra ord.

 243. Är de rädda att komma till skolan-

 244. -eftersom skolan bara kontaktar dem
  när de har dåliga nyheter?

 245. Vi föreslår andra aktiviteter
  och andra sätt att kommunicera.

 246. Lärare behöver föräldrar,
  och föräldrar behöver lärare-

 247. -så det handlar om motivation, om
  att välja rätt inriktning i skolan.

 248. Föräldrar och lärare behöver varann.

 249. Man har bevisat
  att föräldraengagemang-

 250. -ger mer jämlika villkor
  i utbildningen.

 251. Att skapa en god relation
  med föräldrar är inte så svårt.

 252. Det handlar om
  hur man positionerar sig.

 253. Det handlar om
  att hälsa utanför skolan-

 254. -eller om att ta en kaffe ihop.
  Ni kallar det för "att fika".

 255. Om relationen med föräldrarna är bra,
  kan man prata om svåra saker också.

 256. Man kan prata om läxor-

 257. -eller om resultat som inte är så bra,
  och man kan samarbeta.

 258. När ett barn ser att föräldrarna
  har en bra relation med skolan-

 259. -arbetar de hårdare
  och trivs bättre i skolan.

 260. Tack vare den känslomässiga
  relationen med skolan-

 261. -går lärandet bättre.

 262. Jag tänker att när man upprättar ett
  åtgärdsprogram ska eleven vara med.

 263. Som vi har pratat om flera gånger.

 264. Det är viktigt att höra hur eleven
  tänker. Vad den känner och tycker.

 265. Och föräldrarna.

 266. Mentorn har ett viktigt uppdrag
  i hela den processen-

 267. -i att vara den som stöttar eleven
  och är länken mellan skola och hem-

 268. -och är den som följer processen.

 269. Specialpedagog. Ibland kan
  skolsköterska och kurator vara med.

 270. Det är olika, men det är lagarbete
  att plocka dem som behövs.

 271. -Det tycker jag också.
  -Du vill ju gärna vara med.

 272. Många gånger är det olika språk som
  ska översättas för att få ihop det.

 273. Specialpedagogens roll
  blir många gånger att lyssna på-

 274. -både hur eleven upplever bristen
  men också läraren-

 275. -och se vad som fattas.

 276. Jag behöver vara med
  eftersom jag många gånger behöver...

 277. Det är sällan en attitydfråga.
  Det behövs förändringar runt en elev-

 278. -som kostar pengar
  eller kräver en annan organisation.

 279. Det vi ser är att alla våra elever
  och elever med ökad frånvaro-

 280. -är ju tydlighet i det vi gör.

 281. Vi behöver ha ett tydligt upplägg
  där det är tydligt vad som förväntas.

 282. Hur man förväntas ta sig dit,
  och hur vi kan jobba tillsammans.

 283. Det är härligt
  att vi kan vara flexibla.

 284. "Okej, du har svårt att sitta
  i den stora gruppen."

 285. Att vi då kan nyttja studion.

 286. "Jag har svårt när han förklarar,
  men henne förstår jag bättre."

 287. "Då kan du ha den lektionen
  med den andra läraren."

 288. Det är viktigt att vi aldrig ser det
  som ett misslyckande för nån.

 289. Vi är olika. Så måste det få vara.

 290. Att vara professionell innebär
  att man inte får vara ensidig.

 291. Man måste kunna visa en bredd
  med olika stilar.

 292. Bemöta många på ett värdigt sätt.

 293. Eleven kan vara ensidig men inte vi.

 294. Det finns en gräns för hur mycket
  man klarar att "solfjädra ut sig".

 295. Jag tycker att det har blivit
  prestigelöst att skicka elever...

 296. Samarbetet med studion känns så bra.

 297. Det kan ofta vara
  väldigt frustrerande-

 298. -och ha en stor elevgrupp med
  många olika behov när jag är bara en.

 299. Det hänger ihop med att förhålla sig
  professionellt över lag.

 300. Då delar vi upp det.
  Då samarbetar vi.

 301. Det här kan vi få hjälp med
  med den här eleven.

 302. Med en professionell inställning,
  kan man ta till sig avlastningen-

 303. -i hur mycket starkare vi blir
  runt varje elev.

 304. Som mentor kan jag känna-

 305. -att jag har ett visst antal verktyg.

 306. Man kan känna att nu har jag provat
  alla, men vi når inte framgång.

 307. Då måste jag få hjälp
  och samverka med nån annan aktör.

 308. Det kan vara Socialtjänsten, att vi
  behöver hjälpas åt kring eleven.

 309. Ofta Socialtjänsten men BUP också.

 310. Den kontakten tar man ju inte
  som mentor. Det är ju då...

 311. När man som mentor i sina arbetslag
  har använt alla verktyg-

 312. -kommer orosmejlen,
  och EHT kopplas in.

 313. Ibland kan man hitta nya verktyg.

 314. "Jag kollar med fotbollstränaren. Kan
  han hjälpa mig med den här eleven?"

 315. Eller att man bollar
  med de som jobbar på fritidsgården.

 316. Man kan få idéer och infallsvinklar.

 317. Utifrån att man känner eleven och vet
  vad den har för behov och drömmar.

 318. Eller om man själv kan se att det
  finns en brist som vi kan fylla.

 319. Vi behöver påminna varandra
  om att det är 24-timmarsungar.

 320. Vi har dem bara på dagen, men det
  är så mycket som ska klaffa i övrigt.

 321. Det händer många saker på 24 timmar.

 322. Vi kanske skulle bli ännu bättre
  på att samverka med andra aktörer?

 323. Speciellt i de fall där barnen
  är i väldigt komplexa situationer.

 324. Där känner jag mig otillräcklig
  många gånger.

 325. Det vore härligt att utveckla
  ett externt samarbete.

 326. Samtalet fortsätter på Mörsils skola-

 327. -och ni som har tittat, dela gärna
  med er av era tankar på #lärlabbet.

 328. Vill du se mera,
  finns det på urskola.se. Hej då!

 329. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

På väg bort?

Avsnitt 21 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Skolfrånvaro. På Mörsils skola i Åre har man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Grunden för arbetet är att ge "skolkärlek". Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården, där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt. "Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt", säger Lisa.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Sociala relationer
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolans socialpsykologi, Skolk, Skoltrivsel, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?