Titta

UR Samtiden - Bokprovning 2017

UR Samtiden - Bokprovning 2017

Om UR Samtiden - Bokprovning 2017

Föreläsningar och analyser av trenderna i barn- och ungdomslitteraturen. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokprovning 2017 : Religion och mytologi för barn och ungaDela
 1. Böcker om barn i svåra situationer
  är det gott om-

 2. -men väldigt få av dem tillåter
  huvudpersonen att fundera över-

 3. -eller rentav möta Gud i någon form.

 4. "Religion och mytologi"
  - Karin Mossed.

 5. "Länge har religion och kristendom
  varit tabu i barnlitteraturen."

 6. "I övrigt väjer inte böckerna
  för några ämnen."

 7. Så skrev Ying Toijer-Nilsson 1976-

 8. -i sin bok "Tro och otro
  i modern barnlitteratur".

 9. Hon menade att ny barnlitteratur
  släppte in sex, narkotika-

 10. -och till och med
  politik och könsroller-

 11. -på bekostnad av religionen.

 12. Men hon anade en begynnande renässans
  för kristen litteratur-

 13. -och gladdes åt översättningarna
  av C.S. Lewis böcker om Narnia.

 14. Det har hänt en del under de 40 år
  som gått sen boken kom ut.

 15. Återspeglas det i dagens litteratur
  för barn och unga-

 16. -och i så fall på vilket sätt?

 17. Innan jag går vidare in
  på exempel från 2016-

 18. -vill jag kort definiera de komplexa
  begreppen religion och mytologi.

 19. Med religion kan man säga att det är-

 20. -att tro
  på en eller flera högre makter.

 21. Med mytologi menar man i dag
  en samling myter-

 22. -inom ett visst religiöst,
  ofta utdött, system.

 23. Den västerländska barnboken har
  sin självklara religiösa bakgrund.

 24. De första barnböckerna,
  på 1500-talet-

 25. -skrevs främst för att inskärpa
  kristen moral i de unga läsarna.

 26. Länge dominerade
  kristendomen i barnboken-

 27. -men ungefär runt sekelskiftet 1900-

 28. -började man ana
  mer sekulära tendenser-

 29. -och man släppte in
  narkotika och annat i barnboken.

 30. Men på 1970-talet började pendeln
  svänga igen, noterade Toijer-Nilsson.

 31. Hon var samtidigt osäker på hur
  framtiden skulle komma att se ut-

 32. -för den kristna barnboken.

 33. En annan som uppmärksammat frånvaron
  av andlighet i barnlitteraturen-

 34. -är den amerikanska litteraturvetaren
  Patty Campbell.

 35. Hennes inledning i "Spirituality
  in Young Adult Literature"-

 36. -är påfallande lik
  Ying Toijer-Nilssons.

 37. Jag intresserar mig
  inte bara för kristen litteratur-

 38. -utan jag är nyfiken på
  skildringar av gudar, religioner-

 39. -myter och mytologier.

 40. Hur, om alls,
  skildras religion och mytologi-

 41. -i de barn- och ungdomsböcker
  som kom ut i Sverige 2016?

 42. Det är två enormt stora ämnen,
  men jag ska fatta mig kort.

 43. Jag ska prata om religiösa
  och mytologiska inslag-

 44. -i uttalat religiös litteratur och
  litteratur av mer profan karaktär.

 45. Med några undantag uppehåller jag mig
  vid skönlitteratur-

 46. -som är textbaserad och belyser några
  av de centrala drag jag fått syn på.

 47. Den religiösa litteraturen 2016
  skildrar uteslutande kristna motiv-

 48. -och består av biblar eller bibliska
  berättelser i bilderboksformat.

 49. De enda faktaböckerna inom religion
  som kom ut 2016-

 50. -är just de här biblarna.

 51. Förra året kom ett tjugotal titlar ut
  med ämnesordet "Bibeln"-

 52. -medan det 2010 var tre böcker.
  Så det har ökat.

 53. Och majoriteten av böckerna
  är översättning i någon form.

 54. Bibelberättelserna vänder sig nästan
  uteslutande till de yngsta läsarna.

 55. Och redan Luther betonade vikten av
  bilden som stöd för de enfaldiga-

 56. -och såg till att dåtidens barnbiblar
  anpassades till målgruppen.

 57. Det här ser vi prov på än i dag.
  Under 2016 kom "Lill-Teddys bibel"-

 58. -en av många böcker där en förkortad
  version av Bibeln presenteras.

 59. Och här är det extra gosig
  förpackning som gäller.

 60. En annan variant är biblar
  som genom innehåll och estetik-

 61. -tydligt signalerar
  att målgruppen är tonåringarna.

 62. Man använder tecknade serier
  och blundar inte för Bibelns våld.

 63. Förra året kom två biblar
  i serieformat.

 64. "Den inofficiella Bibeln
  för Minecrafters"-

 65. -och "Hjältarnas seriebibel".

 66. I den senare möter
  läsaren Bibelns olika gestalter-

 67. -som fått smeknamn med
  superhjältekonnotationer.

 68. Exemplet här är ur Gamla testamentet:

 69. Simson med håret kallas passande nog
  för Judge Dreadlocks.

 70. Nog för att texterna i GT också
  betraktas som heliga i judendomen-

 71. -men här presenteras de
  i ett kristet sammanhang.

 72. I en av få skönlitterära skildringar
  med religiöst innehåll-

 73. -"Vad skulle Jesus ha gjort", ställs
  barn inför dilemman som de löser-

 74. -genom att dra sig till minnes
  vad de lärt sig i söndagsskolan.

 75. Och med boken följer ett armband
  så att läsaren kan minnas-

 76. -"what Jesus would have done"
  i en speciell situation.

 77. En reflektion när man tittar på
  den religiösa litteraturen-

 78. -och det är alltså bara
  kristen litteratur här-

 79. -det är att kristendomen presenteras,
  snarare än något annat-

 80. -och att de flesta böckerna vänder
  sig till barn i de yngsta åldrarna.

 81. Vi tar klivet över
  till den profana litteraturen.

 82. Jag börjar med
  att visa på nåt vanligt:

 83. Nämligen att författarna leker med-

 84. -föreställningar,
  symboler och begrepp.

 85. Företrädelsevis då de kristna,
  även här.

 86. I "Gudarna" sätts gudsbegreppet
  under lupp av ett kompisgäng.

 87. De här tjejerna avskyr
  att bli kallade "tjejer"-

 88. -och utnämner sig till "gudar", en
  blandning mellan "guzz" och "brud".

 89. Tillsammans skriver de ett manifest
  som kan läsas som en helig skrift.

 90. Metaforiska gudar som
  tillber sig själva och varandra.

 91. Men finns det profana böcker
  som skildrar gudar att lita på?

 92. Böcker om barn i svåra situationer
  är det gott om-

 93. -men väldigt få av dem tillåter
  huvudpersonen att fundera över-

 94. -eller rentav möta Gud i någon form.

 95. Det här är också påtagligt i USA,
  enligt Patty Campbell.

 96. "Det jäkla ogräset" är
  ett humoristiskt undantag.

 97. Alvin och hans mamma
  är lamslagna av en tung sorg.

 98. Men så plötsligt
  flyttar Gud in i huset intill.

 99. Han - för det här är en han -
  är oerhört glad i att skapa-

 100. -men inte så förtjust i
  att diskutera existentiella frågor.

 101. "Gud var verkligen skicklig med sina
  händer, det måste Alvin erkänna."

 102. "Han skapade lagom vilda blommor och
  en lättskött palm som doftade kanel."

 103. "Och en jordgubbsplanta
  som gav bär fyra gånger om året:"

 104. "Vår, sommar, höst och vinter."

 105. "'Det blir kanonfint att få
  jordgubbar i januari', sa Gud."

 106. "'Jo', sa Alvin."

 107. "'Vinter.' Gud skakade på huvudet.
  'Vad tänkte jag med den årstiden?'"

 108. "'Hala vägar, slask, och sånt där.'"

 109. "'Min pappa dog för att han
  inte kunde bromsa', sa Alvin."

 110. "'Vägen var hal,
  och så körde han in i ett träd.'"

 111. "'Vi hamnar hela tiden i nåt med
  din mamma och pappa', sa Gud surt."

 112. "'Det är bara två år sen', sa Alvin.
  'Vi tänker inte på så mycket annat.'"

 113. "'Ja, ja', sa Gud. 'Det är en dum
  idé, det att folk dör', sa Alvin."

 114. "'Tro mig', sa Gud. 'Det är inte
  heller så lätt att leva för evigt.'"

 115. Vem vill leva för evigt?

 116. Vem vill vara en gud,
  vem vill ha en gud? Finns Gud?

 117. "Finns de gudar jag känner till på
  riktigt, och varifrån kommer jag?"

 118. Funderingarna får Thorgal
  i "Vikingar och gudar"-

 119. -att uppsöka en helig man, som vet
  mer om världen än de flesta andra.

 120. Boken är ett exempel på de lekfulla
  brott mot genrekonventioner-

 121. -som vi har sett prov på under förra
  årets utgivning men också tidigare.

 122. I det som först verkar vara en
  regelrätt skildring av vikingatron-

 123. -och dess skapelseberättelse
  och gudar-

 124. -visar det sig
  att det bara är ett påhitt-

 125. -av människor från framtiden
  från rymden.

 126. "Vikingar och gudar" gavs först ut
  i slutet på 1980-talet.

 127. Jag har med den som ett exempel
  på de böcker som återutgavs 2016-

 128. -som på något sätt
  berör religion eller mytologi.

 129. När vi började arbeta med
  Bokprovningen för nåt år sen-

 130. -funderade vi över
  om vi skulle få se-

 131. -böcker som skildrade samtida
  konflikter med religiösa bakgrunder.

 132. Men det närmaste vi kommer det hittar
  vi i "Gamla hundar, nya vanor"-

 133. -där tonåringen Harvey får undervisa
  sin rasistiska granne om sikhism.

 134. Att bära turban är inte detsamma
  som att vara terrorist.

 135. Men det här
  är inte religiösa konflikter-

 136. -utan snarare rasistiska påhopp
  och ett vänligt bemötande av dem.

 137. Så långt de samtida konflikterna,
  men en historisk konflikt-

 138. -med klara religiösa grunder
  hittar vi i "Middagsmörker".

 139. Den föräldralösa Áili
  tvingas flytta från Skåne-

 140. -till sina släktingar
  i en by utanför Kiruna-

 141. -där hon upptäcker sitt samiska arv
  och att hon är en nåjd-

 142. -en samisk schaman.

 143. Under en trumresa får Áili
  återuppleva den stora kyrkoslakten-

 144. -på 1600-talet som får symbolisera
  det kristna förtrycket-

 145. -av den samiska religionen
  från dåtid till nutid.

 146. Böckerna skildrar förvisso kristen-
  domens möte med andra religioner-

 147. -men är exempel på ytterst få
  undantag vi har hittat i utgivningen.

 148. Det är kristendomen som dominerar-

 149. -och det är få religiösa konflikter
  av strukturell natur-

 150. -som skildras i den profana
  barn- och ungdomsboken 2016.

 151. De religiösa konflikter vi har hittat
  äger snarare rum inne i individen.

 152. I "Guldgossar" möter
  läsaren den tvivlande Freya-

 153. -vars avståndstagande
  från söndagsgudstjänsterna-

 154. -fungerar som ett led
  i frigörelsen från föräldrarna.

 155. "När hon var yngre, nio-tio,
  hade Freya försökt vara from."

 156. "Gudfruktighet var en av få saker..."

 157. "...som nunnorna i skolan
  hade gillat hos ett barn."

 158. "Men det var mer än så. Det hade
  känts som hon inte haft något val."

 159. "Solen gick upp,
  hundar jagade katter..."

 160. "...och Gud utgjorde grunden
  för allt, som en klibbig matta."

 161. "Så Freya hade försökt älska
  den lammliknande Jesus."

 162. "Hon hade ansträngt sig för
  att känna sin skyddsängels närvaro."

 163. "Nu är Freya 16 och har genomskådat
  sina föräldrar och religionen."

 164. "Världen är smutsig, och det som
  hon ser som kristet hyckleri..."

 165. "...är inget
  hon vill ställa upp på längre."

 166. En annan som brottas med tron är
  transtjejen Amanda-

 167. -i "Om jag var din tjej".

 168. Amanda har flyttat till en ny stad-

 169. -och ska följa med
  sin kompis Anna till kyrkan-

 170. -vilket väcker stora funderingar
  både hos Amanda och hennes pappa.

 171. Det här är böcker som problematiserar
  religion snarare än presenterar den.

 172. Vi befinner oss långt från
  de första barnböckerna-

 173. -och den samtida
  religiösa litteraturen-

 174. -vars huvudsakliga syften är-

 175. -att inskärpa
  religiös dygd och moral-

 176. -och ideal i läsarna.

 177. Från religion till mytologi,
  från reality till fantasy.

 178. Jag nämnde att jag med mytologi
  i dag menar en samling myter.

 179. Och vi har länge sett ett intresse
  för det i utgivningen.

 180. Inte minst för de gamla europeiska
  religionerna och deras mytologier.

 181. Den grekiska mytologin
  hålls ständigt aktuell-

 182. -genom skönlitterära tolkningar
  och faktaspäckade actionböcker.

 183. På senare år har dock fokus börjat
  flytta över till nordisk mytologi.

 184. 2016 kom fortsättningar
  i de populära serierna-

 185. -"Pax", "Korpringarna"
  och "Sagan om Turid".

 186. Det nordiska ser vi överallt nu -
  både i filmer och tv-serier.

 187. I vår är temat högaktuellt i den
  skönlitterära utgivningen för vuxna.

 188. I den påkostade "Nordiska gudar"-

 189. -återfinns illustrerade berättelser
  om de nordiska gudarna-

 190. -från skapelsens Ginnungagap
  till det ödesmättade Ragnarök.

 191. Föga förvånande dyker stråk av
  nordisk mytologi ofta upp i fantasyn-

 192. -inte minst i de nordiska originalen.
  Det finns dock ett undantag:

 193. Rick Riordan, som skrivit serier
  med romersk och grekisk mytologi-

 194. -tar sig an
  asatron i "Krigarens svärd".

 195. Huvudpersonen Magnus
  får flytta till Valhall-

 196. -som visar sig ligga ovanför Boston,
  där han bor-

 197. -efter att det visar sig
  att han är guden Frejs son.

 198. Den som läst Riordans böcker vet att
  det är lite kärlek, mycket action-

 199. -och en hel del turer fram och
  tillbaks innan man når slutet.

 200. En annan bok som tar avstamp
  i en realistisk samtid-

 201. -är "En väktares bekännelser".

 202. 15-åriga Tilda Modig bor i Stockholm
  och är väktare-

 203. -och ska bevaka stadens rådare-

 204. -alltså tomtar,
  troll, älvor och andra sagoväsen-

 205. -så att de inte överträder gränsen
  mellan sin värld och människans.

 206. Samtidigt måste Tilda
  hålla sin identitet hemlig-

 207. -inte minst för hennes bästa vän.

 208. Både Toijer-Nilsson och Campbell
  skriver att fantastik-

 209. -kan tolkas som en metafor
  för det andliga sökandet.

 210. Där finns alltid kampen
  mellan ont och gott-

 211. -där skildras det hjältemodiga offret
  som görs för att rädda världen.

 212. I "Uppstigningens brunn", som
  har fått delas upp i två volymer-

 213. -ser vi en sån tematik. Det ryktas
  att Vin är tidernas hjälte-

 214. -att hon är den som
  ska rädda världen från undergång.

 215. Det här är inget nytt i fantastiken.

 216. Mer intressant är att man till
  skillnad från realistisk litteratur-

 217. -har börjat prata om
  religioner och mytologier i plural.

 218. I fantasyn får läsaren navigera-

 219. -mellan ett större antal religiösa
  och mytologiska uttryck.

 220. Det har dessutom blivit vanligare att
  man diskuterar religion och mytologi-

 221. -på en metanivå i böckerna.

 222. I "Uppstigningens brunn"
  är det bevararen Sazed-

 223. -som har ett "akademiskt intresse"-

 224. -för de hundratals religioner
  han lyckades memorera-

 225. -innan Överstehärskaren utplånade dem
  för att införa dyrkan av sig själv.

 226. I "Dans för en död prinsessa"-

 227. -samexisterar en mängd religioner
  under ganska fredliga förhållanden-

 228. -men en är på väg att ta över.

 229. Det här blir tydligast
  i kapitlen om Kao-

 230. -föreståndaren
  för det fridfulla Alla gudars tempel.

 231. Snart försöker
  månpratrerna tränga sig in.

 232. "Den ende skulle beredas
  den plats han förtjänade."

 233. Om så med våld. Våld av ett annat
  slag ser vi i "Naondel"-

 234. -som består av fiktiva vittnesmål.

 235. I ett palats styrt med järnhand
  av visiren Iskan-

 236. -möts ett antal kvinnor
  som tagits till fånga-

 237. -och som oberoende av varandra
  börjar planera för en flykt.

 238. Kvinnorna har olika religiösa
  bakgrunder, och när de lyckas fly-

 239. -bygger de upp ett kloster som med
  magins hjälp blir ointagligt för män.

 240. Och de börjar skriva.

 241. Texterna börjar snart
  att behandlas som heliga-

 242. -och ligger så småningom
  till grund för den tro-

 243. -som senare klosterinvånare
  centrerar sitt liv kring.

 244. Så, avslutningsvis:

 245. I utgivningen 2016 ser vi ett
  intresse för religion och mytologi-

 246. -i såväl realistisk
  som fantastisk litteratur.

 247. Men en religion dominerar
  - kristendomen-

 248. -och en mytologi dominerar -
  den nordiska.

 249. I religiös litteratur blir kristen-
  domen presenterad för unga läsare-

 250. -och i den mån religion berörs
  i den profana litteraturen-

 251. -vänder sig böckerna ofta
  till äldre läsare-

 252. -och religion tenderar där att
  framställas som nåt problematiskt.

 253. Läget är dock inte detsamma som det
  Toijer-Nilsson beskrev 1976-

 254. -eller Campbell i USA 2015.

 255. Kristendomen är inte tabu
  i barn- och ungdomsböcker 2016.

 256. Vem vänder sig böckerna till?

 257. Skulle vi kunna tänka oss
  att man vill nå unga läsare-

 258. -som inte har vuxit upp
  med det svenska kulturarvet-

 259. -eller är det snarare ett uttryck
  för att lära känna sig själv bättre?

 260. Så långt de realistiska berättelserna
  och en viss likriktning.

 261. Men i fantastiken skildras både
  religiös och mytologisk mångfald-

 262. -och, om man så vill, en inkludering.

 263. Där finns de,
  religionerna och mytologierna-

 264. -även om den nordiska mytologin
  framträder starkare än de andra.

 265. Det är i fantastiken som läsaren
  får skymta de stora sammanhangen.

 266. Och andelen fantastisk litteratur
  har ökat kraftigt-

 267. -jämfört med
  den realistiska samtidsberättelsen.

 268. Skulle vi kunna tala om
  en begynnande längtan-

 269. -efter något som ganska länge
  har betraktats som oviktigt?

 270. Jag talar om en förundran inför något
  som är större än det egna jaget.

 271. Flera exempel 2016 pekar på det.

 272. I den religion som ges till handa
  finns det en gud att vända sig till.

 273. I mytologin som ges till handa
  finns det flera gudar-

 274. -men det är samma mytologi.

 275. Det är nästan så att man kan undra,
  för att tala med Toijer-Nilsson-

 276. -om alla andra religioner
  och mytologier är dagens tabu.

 277. Tack.

 278. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Religion och mytologi för barn och unga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den religiösa litteraturen för barn och unga under 2016 skildrar uteslutande kristna motiv och består främst av bibliska berättelser i bilderboksformat, berättar bibliotekarien Karin Mossed. För att gå hem hos tonåringar använder sig dagens författare ofta av serieformatet, och här blundar man inte för de mer våldsamma scenerna i Bibeln. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Barn- och ungdomslitteratur, Litteraturvetenskap, Mytologi i litteraturen, Religion i litteraturen, Svensk litteraturhistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Bokprovning 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Barn- och ungsomsböcker utgivna 2016

Bibliotekarien Sofia Gydemo presenterar statistik från 2016 års utgivning av barn- och ungdomslitteratur. Totalt gavs det ut 2 414 titlar, vilket är en fördubbling jämfört med år 2000. En anledning till den stora ökningen är att det har blivit billigare att producera och trycka böcker. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Normer och inkludering för barn och unga

Under 2016 kom det ut flera böcker om transpersoner för barn och unga, berättar bibliotekarien Kajsa Bäckius. Böckerna handlar framförallt om att komma ut och våga berätta för sina föräldrar och kompisar. Ofta skildras också de negativa reaktionerna från omgivningen, och då särskilt hos fäderna. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Religion och mytologi för barn och unga

Den religiösa litteraturen för barn och unga under 2016 skildrar uteslutande kristna motiv och består främst av bibliska berättelser i bilderboksformat, berättar bibliotekarien Karin Mossed. För att gå hem hos tonåringar använder sig dagens författare ofta av serieformatet, och här blundar man inte för de mer våldsamma scenerna i Bibeln. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Flykt från krig för barn och unga

Berättelser om flykt och krig har ökat markant de senaste åren, berättar forskningsledaren Åsa Warnqvist. Det här är ingen slump, eftersom mer än 160 000 människor sökte asyl i Sverige under 2015 och ungefär en femtedel av dessa var ensamkommande barn. Oftast utspelar sig händelserna kring själva flykten från ett annat land. Ju äldre flyktingbarnen är desto mer komplexa problem, trauman och frågeställningar. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Skräck för barn och unga

Bibliotekarien Sofia Gydemo berättar om vad det var som skrämdes i 2016 års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Otäcka kräldjur, farliga getingar som sprider smittor och insekter som förvandlas till monster är vanligt förekommande, säger hon. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Dagboksromanen för barn och unga

Vi läser bloggar och memoarer som aldrig förr, och det påverkar också barn- och ungdomslitteraturen, säger bibliotekarien Hanna Liljeqvist. Länge betraktades dagböckerna som ett typiskt kvinnligt uttryck, men nu börjar en ändring smyga sig på, berättar hon. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokprovning 2017

Bild och form i barn- och ungdomslitteratur

Illustratören Sara Teleman vill ge en eloge till de förlag som lyfter fram formgivaren och illustratörernas namn i sina böcker. Här gör hon en spaning bland 2016 års böcker och ser vad som är typiskt för vår samtid när det gäller formnormer och traditioner. Något Sara undrar över är varför det finns så få illustrationer med barn från Asien och till exempel Kurdistan. Ofta relaterar författarna i stället till sin egen barndom. Inspelat den 4 april 2017 på Farsta bibliotek. Arrangör: Svenska barnboksinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Så blir det rätt i spalterna

Vitryssland eller Belarus? IS eller Daish? Språkvårdaren Ingrid Fredriksson och Anders Svensson, som är redaktör för Språktidningen, diskuterar språkfrågor som är aktuella i svenska medier. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.