Titta

UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Om UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Föredrag om allt från varför glassdrinkar är så njutbart, hur placebo får oss att bli friska och om hur människokroppen utvecklas. Inspelat den 4 maj 2017 på Playhouseteatern i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Till första programmet

UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017 : Ditt inre livDela
 1. Jag har gjort mig sjuk
  i ett experiment.

 2. Jag har sprutat in bakteriemolekyler
  i mig själv, fragment av en bakterie-

 3. -och observerat reaktionerna.

 4. Jag har en idé som jag presenterar
  i min bok "Ditt inre liv".

 5. Det är att det finns krafter
  som styr vår hälsa-

 6. -som vi börjar förstå-

 7. -och som vi kan påverka själva.

 8. Krafter som styr hälsan
  gäller i hög grad hälsoupplevelser.

 9. De är tätt kopplade till
  objektivt mätbar hälsa som vi ska se.

 10. För min egen del började-

 11. -det som blev en ganska lång resa
  för att undersöka det här-

 12. -med en händelse en ganska dyster dag
  på psykologprogrammet i Uppsala-

 13. -nån gång på 80-talet.

 14. Vi hade en övning i intervjumetodik.

 15. Då ska man få en fallbeskrivning.

 16. Jag föreställde en patient
  som sökte hjälp för nedstämdhet-

 17. -men jag dolde ett alkoholproblem
  som intervjuaren skulle fiska fram-

 18. -och kanske bygga kontakt.

 19. Det stod i beskrivningen
  att jag var läkare.

 20. Det konstaterade intervjuaren
  och frågade: "Forskar du också?"

 21. Sänk ljudet lite!
  Det rundar lite här framme. Tack!

 22. "Du forskar också?"
  "Ja", fick jag säga.

 23. Jag trodde att det var slut på frågor
  om detta ovidkommande-

 24. -men då kom frågan:
  "Vad forskar du om?"

 25. Då kom jag att tänka på det
  jag hade läst i en kursbok-

 26. -att man hade upptäckt att de vita
  blodkropparna hade receptorer-

 27. -för ämnen som utsöndrades i samband
  med olika typer av känsloupplevelser-

 28. -att de kunde påverkas av detta.
  Jag drog till med det.

 29. "Jag forskar om hur emotioner
  påverkar de vita blodkropparna."

 30. Det blev inte tyst på den frågvise,
  utan jag skulle utveckla ämnet.

 31. Så jag byggde upp en liten historia
  om några forskningsprojekt jag hade.

 32. Personen blev lite intresserad,
  och själv blev jag allt mer fångad.

 33. Alkoholproblemen kom fram, men jag
  tänkte att det där var intressant-

 34. -så jag övergav planerna att bli
  barnkliniker och började med det här.

 35. Det tog flera år, men det blev
  en avhandling om de här frågorna.

 36. Det handlar om att vi kan förstå
  mycket om vad som händer i kroppen-

 37. -som har att göra med en interaktion
  mellan hjärnan och immunsystemet-

 38. -som påverkar det vi gör
  och det vi vill göra.

 39. För att man ska förstå de här sakerna
  ska jag ta ett exempel.

 40. Det handlar om
  hur man vet att synsystemet fungerar.

 41. En klassisk illusion. Ser ni den?

 42. Den klassiska frågan är
  vilken inre cirkel som är störst-

 43. -den till höger
  eller den till vänster.

 44. Då är naturligtvis svaret
  att de är lika stora.

 45. Anledningen är
  att vi gör en beräkning.

 46. Det finns ett sammanhang
  med små cirklar eller stora cirklar.

 47. Då tycker vi
  att det finns en relativ storlek-

 48. -så vi uppfattar den
  som lite större än den andra.

 49. Hur fungerar det i hjärnan?
  Det vet vi.

 50. Vi vet att syninformation-

 51. -och olika information
  för att vi ska uppfatta omvärlden-

 52. -kommer in i nackloben
  och färdas framåt.

 53. I början är det väldigt tät koppling-

 54. -mellan informationen vi verkligen
  ser och aktiviteten i syncentrum.

 55. Sen färdas signalerna framåt,
  och nånstans görs en beräkning.

 56. Aha! Det är en kontext
  som vi ska ta ställning till.

 57. Det görs en beräkning och då
  kommer den relativa storleken in.

 58. Det sker successivt med mer abstrakta
  funktioner längre fram i hjärnan.

 59. Då uppstår frågan,
  en ganska ny tanke:

 60. Borde det inte vara likadant med
  de diffusa signalerna från kroppen?

 61. De säger inte så mycket-

 62. -om var i kroppen det gör ont
  eller en trötthetskänsla uppstår.

 63. Det är ganska diffus och påverkbar
  information. Är det en beräkning?

 64. Vi vet allt mer om hur
  det signalsystemet fungerar-

 65. -och hur vi kan få illusioner
  om kroppen-

 66. -och kan uppfatta kroppen
  på ett annat sätt än den är.

 67. Jag har ett favoritexempel
  som jag ska illustrera med.

 68. Det gör jag med hjälp av Barbie.

 69. Om vi kopplar på...

 70. ...en kamera här
  som tittar ner på Barbie-kroppen.

 71. Det fungerar på en Ken-docka också.

 72. Sen sätter vi på mig
  ett par glasögon-

 73. -där jag ser informationen dockan har
  om den kunde titta neråt.

 74. När jag tittar neråt ser jag inte min
  egen kropp. Jag ser Barbie-kroppen.

 75. Så här! Vi rycker bort huvudet också,
  men det vågar jag inte.

 76. Då tittar jag på min Barbie-kropp.

 77. Om man sen pillar på foten
  och samtidigt pillar på min egen fot-

 78. -får jag en kroppsägarupplevelse.
  Jag äger den här kroppen.

 79. Plötsligt är min kropp
  en 20 centimeters Barbiedocka.

 80. Hotas Barbiekroppen av nåt, blir jag
  rädd och drar undan min riktiga fot.

 81. Den här typen av exempel visar
  att kroppen också är en beräkning.

 82. Det är nåt som hjärnan
  sätter upp som en hypotes.

 83. Det är en plasticitet i det
  som vi kan utnyttja, och vi gör det.

 84. Om kroppen är en beräkning, måste
  också hälsotillståndet vara det.

 85. Det är inget vi läser av. Det måste
  vara en uträkning som hjärnan gör.

 86. Även det stämmer i väldigt hög grad.

 87. Vad kan det vara för signaler
  som hjärnan tar emot-

 88. -för att förstå hälsotillståndet i
  kroppen och hantering av de signaler-

 89. -som kanske kan styras
  av förväntan, inlärning-

 90. -eller vad samhället säger om
  till exempel trötthet eller stress?

 91. Det finns ett favoritsystem.
  Vi går till de vita blodkropparna.

 92. De kan påverka vad hjärnan känner
  och vill göra, min motivation.

 93. Vi tänker att den här hjärnan med
  tillhörande kropp är ute och går.

 94. Sen upplever den att det är nåt
  som inte är riktigt bra.

 95. "Här håller jag på att bli sjuk."

 96. Då ger den signaler från kroppen
  som färdas via blodet-

 97. -som påverkar hjärnan
  så att den blir "inbäddad"...

 98. Det är en ganska grov överdrift.

 99. ...i inflammationsämnen
  som gör att man känner sig så här.

 100. Man lutar sig framåt,
  och det känns inte bra.

 101. "Jag kan gå till jobbet,
  men jag vill inte träffa nån."

 102. Det här är kroppens sätt att förmå
  hjärnan att uppleva hälsan som sämre-

 103. -ett av flera sätt som gör
  att vi beter oss på ett annat sätt-

 104. -för att vi ska hålla oss friska.

 105. Vi ska känna oss trötta,
  så att vi sparar energi.

 106. Det är en överlevnadsmekanism.

 107. En annan överlevnadsmekanism
  som är nyare...

 108. I termer av förståelse,
  men den är urgammal.

 109. ...är att vi har ett beteende
  så att vi håller oss friska längre.

 110. Det betyder att
  om infektion är så oerhört farligt...

 111. Vi vet att det är ett hot mot hälsan.

 112. ...kan det inte bara vara så att vi
  ändrar beteende när vi blir sjuka.

 113. Vi kan också hålla oss friska
  genom att undvika att bli sjuka.

 114. Då har vi ett system
  där hjärnan tycks räkna ut-

 115. -med hjälp av synsystem,
  luktsystem och antaganden-

 116. -när risken är stor
  att vi är utsatta för smittor.

 117. Det är ett fördomsfullt system-

 118. -där människor av annan etnicitet
  kan råka illa ut.

 119. Har vi hot mot hälsan,
  blir vi samtidigt mer fördomsfulla.

 120. Vi undersöker
  hur synsystemet fungerar.

 121. Med hjälp av kollegor undersöker vi-

 122. -hur man på lukten
  kan känna att nån är sjuk.

 123. Vad passar då bättre än att utsätta
  en kemiprofessor för ett lukttest?

 124. Ulf, kan du vara så vänlig?

 125. Vi har två burkar med människodoft.
  Det kanske ni känner till.

 126. Vi ska låta Ulf dofta på
  två människor, en frisk och en sjuk.

 127. Den här sprejflaskan
  med inflammationsreaktioner.

 128. Varsågod och ta en sniff!

 129. Ja, så luktade hon eller han.

 130. Burk två.

 131. Åh!

 132. Såg ni reaktionen?

 133. Ganska liten. Det är en välmodulerad
  kemiprofessor det handlar om.

 134. Men en liten ryckning
  och antydan till avsmak. - Tack, Ulf!

 135. Ni kan finstudera det
  på Kunskapskanalen sen.

 136. När vi känner av risk för smitta,
  har vi en avsmaksreaktion.

 137. Den gör att vi ska hålla munnen fri
  från smittoämnen och gifter.

 138. Den kan också få oss att undvika
  andra människor-

 139. Den typen av signaler-

 140. -påverkar hur vi beter oss mot andra
  människor och andra människogrupper.

 141. Om den subjektiva hälsan...

 142. ...är viktig för vårt välmående-

 143. -om vi söker sjukvård
  eller om vi arbetar-

 144. -så är den viktig
  på ett annat sätt också.

 145. Det har visat sig i undersökningar
  att om man frågar en person-

 146. -"Hur uppfattar du
  ditt allmänna hälsotillstånd?"-

 147. -så är det den bästa prediktorn,
  förutsägaren-

 148. -av mortalitet.

 149. Inte i varje studie, men i
  en nyligt gjord studie från England-

 150. -på 500 000 personer som finns
  i en biobank och ett register-

 151. -där man jämför 500 olika prediktorer
  för vad vi kan säga om en människa-

 152. -som bäst förutsäger om den
  ska dö inom fem år eller inte.

 153. Gissa vilken som vann? "Hur uppfattar
  du ditt allmänna hälsotillstånd?"

 154. Bättre än blodprover.
  Bättre än olika test.

 155. Generellt var saker som vi kan fråga
  en människa eller en patient om-

 156. -starkare prediktorer för detta,
  denna mortalitetsrisk-

 157. -än laboratorieprover.

 158. Varför det är så
  vet vi egentligen inte-

 159. -men vi vet
  att vi uppfattar hälsan som sämre-

 160. -om vi får inflammationsprodukter
  igångsatta i kroppen.

 161. Det är ett system som gör
  att vi känner oss sjuka.

 162. Naturligtvis finns det information
  i den här klumpen också-

 163. -om till exempel hur länge våra
  föräldrar har levt eller en diagnos.

 164. Sammantaget har vi
  mycket viktig information-

 165. -om hur hälsan kommer att te sig
  i framtiden för en individ.

 166. Då är vi tillbaka på
  hur man bedömer kroppen och hälsan.

 167. Det har visat sig att ett system
  som sitter invikt i hjärnan...

 168. Om vi lyfter på
  hjässloben och temporalloben-

 169. -tittar det fram
  ett litet område där.

 170. Det tittar fram ett hjärnbarksområde
  som tar emot information-

 171. -på ett sätt som liknar synsystemets
  informationshantering-

 172. -därför att information kommer in bak
  i det här området-

 173. -som heter insulakortex-

 174. -smärtinformation
  och andra händelser i kroppen.

 175. Ju längre signalen färdas-

 176. -desto mer motsvarar det
  den subjektiva bedömningen-

 177. -vilka sammanhang som spelar roll och
  hur det krockar med förväntningar.

 178. Då kan vi sätta i gång signaler-

 179. -som trycker ner eller förstorar
  de här känsloupplevelserna.

 180. Kan vi påverka
  den upplevda hälsan hos folk-

 181. -genom att manipulera de systemen?

 182. Då är det kanske intressantast
  att förbättra hälsan hos folk-

 183. -men vi har börjat i andra ändan
  genom att göra hälsan sämre.

 184. Vad kommer då bättre till pass
  än att använda inflammationssignaler?

 185. Jag har gjort mig sjuk
  i ett experiment.

 186. Jag har sprutat in bakteriemolekyler
  i mig själv, fragment av en bakterie-

 187. -och observerat reaktionerna och lagt
  mig i en hjärnavbildningskamera.

 188. Vi utsätter folk för det här-

 189. -sen frågar vi folk saker
  och mäter aktiviteten i hjärnan.

 190. Då dippar den allmänna hälsan.

 191. -inte bara hur hälsan är just nu
  utan hur det allmänna tillståndet är.

 192. Det är ett sätt.

 193. En patientgrupp som kanske har fel
  på båda de här systemen-

 194. -eller en överaktivitet
  i båda systemen-

 195. -som gäller att bedöma
  kroppens hälsotillstånd-

 196. -och att bedöma risk att bli sjuk-

 197. -är personer med hälsoångest
  eller hypokondri.

 198. De är rädda för precis just det-

 199. -att signaler man har i kroppen
  är ett tecken på ohälsa.

 200. De är också rädda för att bli sjuka-

 201. -om de utsätter sig för situationer
  där de kan bli smittade.

 202. Det är ett stort problem
  hos patienter som söker sjukvård.

 203. Hur behandlar man dem? Kan vi
  förbättra hälsan hos dem? Ja.

 204. Vi ger dem kognitiv beteendeterapi-

 205. -när man ska öva sig på att utsätta
  sig för signaler man är rädd för-

 206. -som hög puls eller hur det känns
  att hålla struphuvudet i sväljläge.

 207. Det är ganska obehagligt.

 208. Man vänjer dem vid kroppsliga fenomen
  utan att de uppfattar det som symtom.

 209. Många av dem är rädda
  för att bli sjuka.

 210. De kan åka tunnelbana-

 211. -och ta i handtag
  utan att tvätta sig efteråt.

 212. De kan göra saker de är rädda för-

 213. -utan att googla symtom-

 214. -och läsa boken "100 sätt
  som får dig att dö snabbare"-

 215. -som vi faktiskt använder
  i behandlingarna-

 216. -eller fråga en doktor
  om en andrahandsbedömning.

 217. Då blir de mycket bättre
  i sin hälsoångest.

 218. Det är en påtaglig effekt
  efter 8-10 veckors behandling.

 219. Då ökar
  personernas självskattade hälsa.

 220. Det här testar vi i experiment-

 221. -där vi vill komma åt
  den subjektiva hälsoupplevelsen.

 222. Om de lever längre
  vågar vi inte uttala oss om.

 223. Vad tror ni händer med människor
  utan hälsoångest-

 224. -om de får börja tvätta händerna
  mycket och försöka undvika smitta?

 225. De ändrar beteende i några veckor,
  och vad händer då?

 226. Sen är de mer känsliga
  i det här avsmakssystemet.

 227. Det som Ulf hade lite av.

 228. Ni vet när man rynkar näsan så här.

 229. Avsmaksreaktionen förstärks.

 230. Man har närmare till avsmak,
  och man har mer hälsoångest-

 231. -även friska personer.

 232. Vi har chans att göra
  folks subjektiva hälsa bättre.

 233. Det gäller förstås olika typer
  av psykologiska behandlingar.

 234. Jag tror att vi också har en stark
  påverkan från samhällsfaktorer.

 235. Om vi nu vet att det finns system
  som ska ta emot information-

 236. -och som kan skicka ut signaler
  för att dämpa smärta-

 237. -eller tycka att smärta
  i ett visst sammanhang-

 238. -inte är en signal om ohälsa utan
  tecken på till exempel träningsvärk-

 239. -eller nånting man bör förvänta sig
  i en 58-årig kropp till exempel...

 240. Har vi då en påverkan från samhället
  om vad vi ska förvänta oss-

 241. -tror jag att vi har en chans
  att påverka hälsan.

 242. Eftersom vi tycks vara hälsofixerade-

 243. -tror jag att man i dagens samhälle
  har en negativ påverkan.

 244. En sak som jag oroar mig för-

 245. -är överdrivna budskap om hur farligt
  det är med stress eller ansträngning.

 246. Det finns
  en belagd negativ påverkan på hälsan-

 247. -men om man läser tidningen
  kan man tro att det är livsfarligt.

 248. I sanatorielivet-

 249. -fanns det
  ett sätt att behandla hälsa-

 250. -som är ett favoritexempel som känns
  lockande och som jag avslutar med.

 251. Man behandlade förstås
  personer med tuberkulos-

 252. -men ofta
  med väldigt milda tecken på sjukdom-

 253. -med "liggkurer" i alperna
  och med psykoanalys.

 254. Kan ni tänka er nåt mer lockande-

 255. -än en balkong med snötäckta räcken
  och alpluft?

 256. Så har man blivit ordinerad
  en sexmånaders kur.

 257. Perfekt för en hypokondriker!

 258. Man mäter tempen för att sen
  gå ner till matsalen och diskutera-

 259. -vem som har högst,
  alltså bäst, temperatur.

 260. Det känns lockande, men det
  skulle vara negativt för min hälsa-

 261. -både upplevd och objektiv.
  Tack så mycket!

 262. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ditt inre liv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I kroppen pågår ett ständigt arbete. Vad är det som gör att vi känner oss sjuka eller friska? Mats Lekander är professor i hälsopsykologi och berättar om sambandet mellan hjärna och immunsystem, om stress, sömn och om vad som gör att vi känner oss sjuka eller friska. Inspelat den 4 maj 2017 på Playhouseteatern i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Anatomi, Hälsa, Medicin, Människokroppen
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Glass för kemister

Professor i bioorganisk kemi Ulf Ellervik berättar om kemin bakom glassdrinkar. Varför fungerar vissa smaker ihop och andra inte? Ellervik forskar bland annat om botemedel mot cancer och är en engagerad kunskapsspridare inom kemins område. Här kombinerar han glass med sprit och kemi. Inspelat den 4 maj 2017 på Playhouseteatern i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Ditt inre liv

I kroppen pågår ett ständigt arbete. Vad är det som gör att vi känner oss sjuka eller friska? Mats Lekander är professor i hälsopsykologi och berättar om sambandet mellan hjärna och immunsystem, om stress, sömn och om vad som gör att vi känner oss sjuka eller friska. Inspelat den 4 maj 2017 på Playhouseteatern i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pi-symposium våren 2017

Varats förunderliga osannolikhet

Historien om hur människokroppen utvecklas är den mest fascinerande berättelse naturvetenskapen har att erbjuda. Alice Roberts är forskare i anatomi, författare, programledare samt professor vid universitetet i Birmingham. Här tar oss med på en resa som visar hur den vetenskapliga skildringen är mer storartad, mer bisarr och vackrare än någon skapelsemyt vi skulle ha kunnat fantisera ihop. Inspelat den 4 maj 2017 på Playhouseteatern i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Sex, drugs and rock'n'roll

Varför kan sex och förälskelse kännas så bra och mat smaka så gott? Vad är det egentligen som händer i kroppen, och varför söker vi oss till olika typer av njutning? Den amerikanska vetenskapsjournalisten Zoe Cormier och den svenska professorn Ulf Ellervik förklarar här de evolutionära fördelarna, de kemiska aspekterna och varför vi människor är skapta för att njuta. Moderator: Lisa Kirsebom. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 24 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Fri tanke förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

När allt blev suddigt

Mattias drabbats plötsligt av den ärftliga och mycket ovanliga ögonsjukdomen Lhon (Lebers heredetära opticus neuropati). På bara några månader blir han gravt synskadad. Själv är Mattias glad över att han inte fått MS eller en hjärntumör, men människor i hans omgivning är helt förkrossade. Programmet handlar om hur han får vardagen att fungera, hur gitarren plötsligt blir mer intressant än tevespelet och om vännernas betydelse.