Titta

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Om UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Föreläsningar och samtal från konferensen "Allas rätt till utbildning" för yrkes- och studievägledare. Under konferensen behandlas frågor om vad som är viktigt för att kunna bistå på rätt sätt när elever ska göra studieval med hänsyn till medicinska aspekter, regelverk, diagnoser och studieekonomi. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Till första programmet

UR Samtiden - Allas rätt till utbildning : Medicinska aspekter på studie- och yrkesvägledningDela
 1. Man ska få bättre information när man
  söker handelsprogrammet eller frisör.

 2. Då måste man upplysa om att man måste
  ha en stark rygg och schysta knän.

 3. Det krävs för att man ska orka jobba
  fram till pension.

 4. Vi tänkte börja med
  att ta en bakgrund till projektet-

 5. -men också en bakgrund
  till hur man kan tänka-

 6. -kring medicinsk studie-
  och yrkesvägledning.

 7. Det övergripande syftet för projektet
  var att minska risken-

 8. -att elever på gymnasieskolans
  yrkesprogram drabbas av arbetsskada-

 9. -under utbildningen
  och efter yrkesinträdet.

 10. Projektet startade 2013.

 11. Vi fick särskilda medel
  från landstinget.

 12. I den här projektgruppen
  är vi ganska många professioner:

 13. Läkare, yrkeshygieniker,
  sjuksköterska och psykolog.

 14. Det är bra med olika synsätt, och vi
  har god hjälp av referensgrupper.

 15. Det har vi haft både vid enkäter
  och vid rapportskrivningen.

 16. Det är personer från Skolverket
  och Sveriges vägledarförening-

 17. -elevhälsan, rektorer
  och Lärarförbundets gymnasiedel.

 18. Det har resulterat i dessa rapporter:

 19. "Arbetsskaderisker i yrken efter
  yrkesförberedande gymnasieprogram"-

 20. -och "Skolans insatser
  för en hälsosam yrkesdebut".

 21. Vi har två referens-ex att bläddra i.

 22. Sen kan man också ladda ner dem,
  om man vill ha dem-

 23. -på vår hemsida, camm.sll.se

 24. Där går det bra att ladda ner dem.

 25. Är det nån som vill ha pappers-ex
  så skickar jag det till er.

 26. Vi har också en broschyr-

 27. -och det ska räcka till alla utanför.

 28. Den får ni gärna ta.

 29. Det är en liten sammanfattning
  med förslag på hur man kan arbeta.

 30. Som sagt, det vi arbetar med
  på vår patientmottagning-

 31. -är att utreda samband
  mellan yrkesexponering och hälsa.

 32. Det vi märkte innan vi startade-

 33. -var att många unga människor kom
  till oss med yrkesrelaterade problem-

 34. -redan under utbildningen,
  som astma och eksem.

 35. Det är ju så att många yrken innebär
  en ökad risk för medicinska besvär-

 36. -och vissa personer är mer känsliga,
  vilket vi måste ta extra hänsyn till.

 37. Till exempel är det så att var tredje
  elev har en allergirelaterad sjukdom-

 38. -som eksem, astma eller allergisnuva
  som man ibland måste ta hänsyn till.

 39. Det beror på vilka besvär man har.

 40. Vi har hinder som diabetes,
  neurologiska funktionshinder-

 41. -och andra sjukdomar som påverkar.

 42. Det är viktigt att vi får rätt råd
  när vi ska välja vår utbildning.

 43. Det är viktigt att välja rätt yrke.

 44. Att välja fel yrke leder till sämre
  hälsa. Man kanske måste byta yrke.

 45. Det är kostsamt för individen,
  men också för samhället.

 46. Sen är det ju så att om man
  har allergi- och astmasjukdomar...

 47. ...måste man kanske tänka extra
  på vissa saker och exponeringar-

 48. -som kan vara besvärliga
  om de finns i yrket man väljer.

 49. Man kan vara allergisk mot djur.

 50. Man kan vara känslig för damm
  och partiklar som är triggerfaktorer.

 51. Starka dofter. Det här med handtvätt
  och eksem, till exempel.

 52. Kontakt med vissa livsmedel
  som man inte tål.

 53. Starka kemikalier-

 54. -och det här med härdplaster
  och såna saker som kan påverka.

 55. Ni kanske inte ser-

 56. -men det här är exempel på riskyrken
  för personer med astma och allergi.

 57. Vi säger inte att man inte ska jobba-

 58. -men det finns risker med de här
  yrkena när man har dessa sjukdomar.

 59. Den här är tagen från vår hemsida
  "Jobba frisk" där man kan få råd-

 60. -både som elev och i professionen
  när man jobbar med de här frågorna.

 61. Vi har fetmarkerat bara för att visa
  exempel på några av de här yrkena-

 62. -där man kan exponeras för saker-

 63. -som inte alltid är bra
  för dem som har de här sjukdomarna.

 64. Sen är det så
  att om man är väldigt motiverad-

 65. -och väldigt välinformerad-

 66. -så kan man klara av
  vissa av de här yrkena.

 67. Men man måste vara utbildad,
  använda skyddsutrustning och...

 68. ...teknik som kan skydda en.

 69. Sen är det så att olika yrken
  kan ha olika utformningar.

 70. Som i exemplet här,
  som metallarbetare.

 71. Det kan vara extremt påfrestande
  för huden-

 72. -men det kan vara ett rent arbete
  om man sitter framför datorn.

 73. Det är ju så att yrken förändras-

 74. -och det som var riskfyllt för tio
  år sen är inte lika riskfyllt i dag.

 75. Det är viktigt att vi
  håller oss a jour med förändringen-

 76. -och använder de skydd
  som faktiskt finns i dag.

 77. Gå gärna in på den här hemsidan.

 78. Det finns ju många "friskyrken" också
  för allergisjukdom-

 79. -och de finns också på vår hemsida.

 80. Man kan diskutera med eleverna vad de
  vill göra och vad de är bra på-

 81. -så att man kan ge lite exempel.
  Och här finns ni med!

 82. Medicinska kontroller är ingenting
  som ni specifikt sysslar med-

 83. -utan det ligger hos elevhälsan-

 84. -skolläkaren och vidare sen
  i företagshälsovården.

 85. Men vi vill presentera det här-

 86. -för att ni ska tänka efter
  och reagera-

 87. -och kanske inte ge det här rådet
  till en person som har astma-

 88. -som vill bli billackerare...

 89. Att man inte ska jobba med det yrket
  för att det innehåller härdplaster.

 90. Då blir det ett yrkeshinder och man
  kan bli förbjuden att jobba i yrket.

 91. Myndigheterna som styr att man
  ska göra medicinska kontroller-

 92. -är Arbetsmiljöverket,
  Transportstyrelsen-

 93. -och även Rekryteringsmyndigheten.

 94. Man har lite olika ansvar.

 95. Det finns även Strålskyddsmyndigheten
  och Livsmedelsverket.

 96. De här medicinska kontrollerna
  gör man före påbörjat arbete-

 97. -innan man går ut i praktik-

 98. -och sen periodvis
  under hela yrkeslivet.

 99. Det är lite olika
  hur ofta det behövs göras.

 100. Kontrollerna ska göras av en läkare-

 101. -som har specialistkompetens
  inom det här området.

 102. Det kan också vara bedömning
  av lämplighet och förarintyg.

 103. Varför behövs det här? Det är
  för att skydda individen från ohälsa.

 104. Men det kan också vara att skydda
  omgivningen om individen fallerar.

 105. Det kan ofta vara både och.

 106. Jag ska berätta om några yrken
  där de här riskerna finns-

 107. -om man jobbar
  med vissa exponeringar-

 108. -och där de medicinska kontrollerna
  görs eller ska göras.

 109. Yrken med exponering
  för fibrosframkallande damm:

 110. Kvarts, asbest och eldfasta,
  keramiska fibrer.

 111. Det kan vara inom byggnadsarbete,
  om man jobbar som stenhuggare-

 112. -gjutare och blästrare.

 113. Ett medicinskt hinder
  kan vara lungsjukdom.

 114. Det kan vara om man har astma,
  KOL eller tuberkulos.

 115. Rökning ökar risken för försämring-

 116. -om man också har en astmasjukdom
  eller en lungsjukdom.

 117. Något mer man kan exponeras för
  är bly eller kadmium.

 118. De som gör det är målare, plåtslagare
  och renoveringsarbetare.

 119. Elektronikåtervinnig.

 120. Och hinder där kan vara
  om man har en nedsatt njursjukdom.

 121. Då är man specifikt känslig.
  En blodsjukdom också.

 122. Sen är det härdplaster.
  Isocyanater, till exempel-

 123. -om man jobbar som billackerare.

 124. Även tandläkare utsätts för
  härdplaster, och tandtekniker.

 125. Och de nya yrkena, nagelterapeuter
  och ögonfransstylister.

 126. Båtbyggare, byggnadsarbetare,
  målare och reliningsarbetare.

 127. Där är det astma och kronisk
  obstruktiv lungsjukdom, KOL-

 128. -allergi och annan överkänslighet
  och eksem.

 129. Då kan man gå in och titta
  i den medicinska kontrollen-

 130. -och det är inte er huvuduppgift-

 131. -men reagera om ni har elever
  och studenter med de här sjukdomarna.

 132. Man kanske inte
  ska råda till det här yrket.

 133. Sen är det
  vibrationsexponerade yrken.

 134. Det är arm, hand eller helkropp.

 135. Det är olika
  hur man använder maskinerna.

 136. Det är ganska många yrken
  som använder vibrationsverktyg.

 137. Byggnadsarbetare, betongarbetare,
  elektriker, verkstadsarbetare-

 138. -stenhuggare, trädgårds-
  och anläggningsarbetare, tandläkare.

 139. Tandtekniker och fordonsförare.

 140. Vår yrkeshygieniker berättade...

 141. Det här har ju visats lite på tv.

 142. I Örebro har de faktiskt gjort
  en film kring det här med vibration-

 143. -och den kan man använda
  i sin undervisning.

 144. Gå in på arbets- och miljömedicin.

 145. Det är en bra film där unga
  har drabbats av vibrationsproblem-

 146. -till exempel nedsatt känsel
  i sina händer och armar.

 147. Jag skulle komma till
  vad vår yrkeshygieniker berättade.

 148. Hon berättade om en ung pappa
  som hade kommit till mottagningen-

 149. -och var nybliven pappa
  och vågade inte hålla sitt barn-

 150. -då han tappat känseln i händerna.

 151. Han var rädd för att tappa
  eller ta i för mycket. Fruktansvärt.

 152. Man kan vara extra känslig
  om man har vissa sjukdomar.

 153. Det finns regler för hur länge man
  får hålla på med vibrationsverktyg.

 154. Håller man på tillräckligt länge
  så kan alla bli skadade.

 155. Men de som är extra känsliga
  är de som har vissa kärlsjukdomar.

 156. Man får de här vita fingrarna.
  Med reumatisk sjukdom är man känslig.

 157. Har man diabetes är man extra känslig
  liksom ämnesomsättningssjukdom.

 158. Om man har rygg- och nackbesvär,
  nervsjukdomar, köld- och brännskada-

 159. -eller om man medicinerar
  så att man har sämre blodtillförsel.

 160. Sen finns det skydd för det här.
  Det finns handskar och såna saker.

 161. Det är viktigt att använda det och
  att arbetsgivaren håller på reglerna-

 162. -hur länge man får använda verktygen.

 163. Sen är det yrken som ställer krav på
  fullgod hälsa och arbetsförmåga.

 164. Det är brandmän, rök- och kemdykare-

 165. -vanliga dykare och de som jobbar
  med höjder i master och så.

 166. Där måste man ha fullgod hälsa-

 167. -och man gör regelbundna kontroller.

 168. Medicinska hinder kan vara hjärt-
  och kärlsjukdom, lungsjukdomar-

 169. -blodsjukdomar, diabetes och övervikt
  som gör det svårt att röra sig.

 170. Vissa neurologiska sjukdomar.
  Om man har nedsatt rörelseförmåga.

 171. Om man har påverkan på syn och hörsel
  kan det vara svårt i de här yrkena.

 172. Neuropsykiatriska hinder
  och svåra psykiska problem-

 173. -och även om man har beroende-
  och missbruksproblem.

 174. Nattarbete är också en av riskerna-

 175. -som Arbetsmiljöverket har i sina...

 176. Att jobba natt är en risk, och även
  skiftarbete som omfattar natt.

 177. Det kan vara nyhetsmedia, transport,
  sjukvård, hotell och restaurang-

 178. -eller om man jobbar som bagare.

 179. Och vilka är riskerna? Diabetes och
  svårhanterade, kroniska sjukdomar-

 180. -där det är viktigt att få sova.

 181. Det är viktigt för alla, men rutiner
  kan vara extra viktigt för vissa.

 182. Ni ser här: Missbruk...

 183. Transportstyrelsen har också krav.
  Det är yrken med krav på förarbevis.

 184. Där är det viktigt att ha god hälsa.

 185. De som jobbar i lokaltrafiken
  som fordonsförare...

 186. Om man jobbar med buss,
  lastbil, taxi och vid järnvägen.

 187. Om man jobbar på sjön eller i flyget.

 188. Där är det också en hel del sjukdomar
  som kan vara hinder.

 189. Man bör göra kontroller.

 190. Sen har vi polisväsendet
  som styrs av Rekryteringsmyndigheten.

 191. Där gör man också
  periodvis återkommande tester.

 192. Och många sjukdomar påverkar
  möjligheten att bli anställd-

 193. -i försvarsmakten och polisväsendet.

 194. De har krav på personliga egenskaper-

 195. -som lyhördhet, ansvarstagande
  och stresstålighet.

 196. Det finns hinder här också.
  Hjärt- och kärl, lungsjukdomar.

 197. Det är flera stycken jag radar upp-

 198. -och det är sjukdomar som kan
  vara hinder för de här yrkena.

 199. Det är inte alltid så,
  utan det beror på graden av problem.

 200. Men har man astma så får man inte
  jobba med härdplaster.

 201. Som ni såg så berörs många yrken
  av medicinska krav.

 202. Reglerna gäller i många fall
  under utbildning och under praktiken-

 203. -och rektorn är då ansvarig,
  tillsammans med arbetsgivaren.

 204. Det här reglerna omfattar
  både yrkesläraren och eleven.

 205. Medicinsk studie- och yrkesvägledning
  kan underlätta det här...

 206. ...och där är ni otroligt viktiga,
  tillsammans med elevhälsan.

 207. För ska man byta yrke
  så kostar det ganska mycket.

 208. Sen finns ju
  Skolverkets allmänna råd-

 209. -om hur man bör arbeta
  med studie- och yrkesvägledning.

 210. Det står faktiskt i skollagen-

 211. -att eleverna har rätt att få
  tillgång till personal med kompetens-

 212. -så att de får sina behov
  av vägledning tillgodosedda.

 213. Personalen ska ges möjlighet till
  kompetensutveckling. Ni är många här.

 214. Huvudmannen ser till att verksamheten
  tillhandahåller kompetens-

 215. -för att tillgodose elevernas behov
  av studie- och yrkesvägledning...

 216. ...och fortlöpande kartlägger
  kompetensutvecklingsbehovet-

 217. -för personal som arbetar med
  studie- och yrkesvägledning.

 218. För att kunna erbjuda studie- och
  yrkesvägledning av bra kvalitet...

 219. ...krävs det att man har kunskap om
  funktionsnedsättningar-

 220. -och hur de kan påverka
  elevens framtid eller vardag.

 221. Det står mer i yrkesvägledningen-

 222. -och den kan man ladda ner.

 223. Studie- och yrkesvägledning
  måste utgå från elevens behov-

 224. -och anpassas för att stödja eleven-

 225. -att gå vidare i sin valprocess
  och kunna genomföra sina beslut-

 226. -för att välja gymnasium.

 227. Eleven bör få insikt om sina förmågor
  och begränsningar.

 228. Vad är man bra på?

 229. Och studie- och yrkesvägledning bör
  se till att eleven får information-

 230. -även om arbetslivets krav
  inom vissa yrken.

 231. Som de här medicinska kontrollerna.

 232. Ni kanske inte jobbar så mycket-

 233. -efter den här vägledningen
  för elevhälsan, men där står ni med.

 234. I vägledningen för elevhälsan,
  som uppdaterades 2016-

 235. -står det att det finns miljöer
  vid arbetsplatsförlagt lärande-

 236. -och i vissa yrkesprogram, där elever
  med svåra allergier och astma-

 237. -kan utsättas för risker.

 238. Det krävs att skolan gör risk-
  bedömningar och ibland kontroller.

 239. Ni är jätteviktiga.

 240. Det är viktigt
  att ni samarbetar med elevhälsan.

 241. Sen står det också...

 242. ...vad det gäller utbildning
  till studie- och yrkesvägledare-

 243. -att studenterna
  ska visa förmåga att analysera-

 244. -och förstå individers yrkesval-

 245. -samt utifrån den förmågan
  identifiera deras behov av stöd.

 246. Och visa förmåga
  att tillämpa olika teorier-

 247. -utifrån individers
  och gruppers behov.

 248. Och visa förmåga att i samarbete
  med andra utveckla stödinsatser-

 249. -för människor med särskilda behov.

 250. Där menar vi att studie-
  och yrkesvägledning finns, men...

 251. I utbildningen i dag-

 252. -finns det inget kring medicinsk
  studie- och yrkesvägledning.

 253. Det fanns ett ämne för ett antal
  år sen, men inte nu längre.

 254. Men vi ska få komma till Stockholms
  universitet på en valbar kurs-

 255. -och vi är jätteglada för det.

 256. Men i utbildningen i Umeå och Malmö
  finns ingenting om funktionshinder.

 257. Det känns ganska anmärkningsvärt.

 258. Hur är det med eleverna?
  Vad säger de? Bamse har jag här.

 259. "Bamse" är ett Stockholmsprojekt
  som har pågått sen 1994-

 260. -och när de här ungdomarna var 16 år,
  2013-

 261. -frågade vi om de fick information
  om yrkesval om de hade allergier.

 262. Bara 5% upplevde att de hade fått
  information utifrån sin hälsa-

 263. -och vad de bör tänka på inför
  yrkesvalet. Det är deras uppfattning.

 264. Sen kanske de har fått det.

 265. Då kommer vi till resultatet,
  och då får Marianne här fortsätta.

 266. Då ska jag redogöra för vårt projekt-

 267. -för det ni har fått reda på nu
  är vackra ord om hur det ska vara.

 268. Så kanske det är också, men vi ville
  se hur det såg ut för Stockholms län.

 269. Därför fick vi anslag för projektet-

 270. -och vi har gjort en genomgång
  av olika studieinriktningar-

 271. -och riskerna där, och sen har vi
  gjort en enkät till skolorna.

 272. Vi såg att det i Stockholm 2014-

 273. -fanns 53 gymnasieinriktningar
  som riktade sig mot yrkeslivet.

 274. Vi gick igenom både
  fysikaliska och psykosociala risker-

 275. -och sen tittade vi på hur många
  elever det var på respektive område.

 276. Vi såg att på 32 av 53 inriktningar-

 277. -finns det inslag som kan leda till
  medicinsk kontroll under yrkeslivet.

 278. I 12 av inriktningarna
  kan det krävas tjänstgöringsintyg-

 279. -och på 13 inriktningar,
  där en tredjedel av eleverna går-

 280. -så finns det risk att drabbas av
  yrkesskada redan under studietiden-

 281. -bland annat på bygg och anläggning,
  fordon, frisör, musikinriktning-

 282. -naturbruk, restaurang
  och vård och omsorg.

 283. Syftet var att undersöka hur
  medicinsk yrkesvägledning genomförs-

 284. -och hur man jobbar med arbetsmiljö-
  undervisning och hälsorisker...

 285. ...för att få en djupare förståelse
  för hur det här fungerar.

 286. Vad är medicinsk yrkesvägledning?

 287. Det är vår egen definition
  av det begrepp ni redan har hört.

 288. Det är ett sätt att uppmärksamma-

 289. -elevens medicinska förhållanden-

 290. -och minska risken att eleven
  drabbas av ohälsa i yrkeslivet.

 291. Det kan handla om allergier.

 292. Eleven ska tidigt göras uppmärksam på
  vilka risker som kan finnas-

 293. -så att man undviker såna yrken
  som inte passar den ohälsa man har.

 294. Vi gjorde en enkät
  till alla grundskolor-

 295. -och gymnasier
  med yrkesinriktad utbildning.

 296. Vi fick svar från 1 100 rektorer-

 297. -studie- och yrkesvägledare,
  yrkeslärare och skolsköterskor.

 298. Vi gjorde också fokusgruppsintervjuer
  för att öka förståelsen för svaren.

 299. Enkäter har ganska låg svarsfrekvens-

 300. -så det är ganska normal frekvens.

 301. Det var studie- och yrkesvägledare
  som i högst utsträckning svarade.

 302. Ni känner er mest berörda av
  frågorna. Rektorerna svarade minst.

 303. Nåt som var gemensamt för alla
  yrkesgrupperna när de svarade-

 304. -på hur viktigt det är med medicinsk
  studie- och yrkesvägledning...

 305. ...var att alla svarade att det
  var viktigt eller mycket viktigt.

 306. Frågan är hur det funkar i praktiken.

 307. Då svarade många
  att det saknas riktlinjer.

 308. Man vet inte om det finns riktlinjer.
  Det gäller alla yrkesgrupper.

 309. Rektorerna svarade i högre
  utsträckning att de delegerar det-

 310. -till dem som ska jobba med frågorna,
  som elevhälsa och yrkesvägledare.

 311. Man gör sällan kontroller på att det
  utförs utan litar på att det görs.

 312. De flesta studie- och yrkesvägledare
  och skolsköterskor saknade kompetens-

 313. -inom området medicinsk SYV.

 314. Man läser och söker information
  på egen hand för att lära sig mer.

 315. Det råder osäkerhet om vem som
  ansvarar för medicinska kontroller-

 316. -och här var det också så att
  rektorerna sa att det fanns rutiner-

 317. -även för att följa upp.

 318. För att fördjupa enkätsvaren,
  då olika yrkesgrupper svarade olika-

 319. -bjöd vi in alla som svarat
  på enkäten att delta i en fokusgrupp-

 320. -för att prata mer om det här.

 321. Vi fick flest intresserade
  från er yrkeskategori.

 322. Vi hade grupper med studievägledare,
  sköterskor och yrkeslärare.

 323. Några rektorer hörde av sig-

 324. -men vi lyckades inte hitta
  en gemensam tid för en rektorsgrupp.

 325. Det var både kommunala skolor
  och friskolor som var med.

 326. Alltihop omfattade Stockholms län
  och de kom från olika kommuner.

 327. Vi visade definitionen av medicinsk
  studie- och yrkesvägledning...

 328. ...som jag visade tidigare och sen
  fick man resonera kring begreppen.

 329. Hur jobbar man med de här frågorna?

 330. Hur samarbetar olika yrkeskategorier?

 331. Hur tar man reda på och hanterar
  frågor kring elevers hälsa-

 332. -och kring sekretess och attityder
  både från lärare och elever?

 333. Hur jobbar man med arbetsmiljö
  och ansvarig organisation?

 334. Vi frågade hur en idealisk situation
  skulle se ut.

 335. Och hur jobbar man med arbetsmiljö
  och hälsorisker?

 336. Vi fann fyra områden
  som man betonade särskilt-

 337. -som vi betecknade som styrning,
  samarbete, väl underbyggda val-

 338. -och förbättringsförslag.

 339. Man saknade riktlinjer.

 340. Det gäller både
  att man saknar det från Skolverket-

 341. -och i skolan där det inte är tydligt
  vem som ansvarar för vad.

 342. En SYV:are sa: "Det står inte
  att man 'ska', utan att man 'kan'"-

 343. -och när det står 'kan' gör rektorer
  som de vill och har ekonomi till."

 344. Sen fann vi att det är som en egen ö-

 345. -det här med studie-
  och yrkesvägledning och elevhälsan.

 346. De upplever att ledningen
  utgår från att man gör det man ska-

 347. -och att läroplanen följs.

 348. Det krävs att man är självständig
  och nästan är som en egen företagare.

 349. Ingen lägger sig i förutom det här
  med planen som man fått delegerad.

 350. En annan säger att det är skillnad på
  400-500 elever och dubbelt så många.

 351. Det är viktigt att veta sitt uppdrag.
  Man har olika förutsättningar.

 352. Hos yrkeslärare fanns det mycket
  frustration, för de kommer in sent.

 353. Eleverna går redan på utbildningen-

 354. -och börjar upptäcka
  att hälsoaspekter spelar in.

 355. Då står de där
  och försöker hjälpa på bästa sätt.

 356. Här fick vi exempel på hur skolor
  hanterar elever med problem.

 357. Hur ska man göra då? Ofta försöker
  läraren själv hitta en lösning-

 358. -eller så kommer det direktiv
  uppifrån hur man ska göra.

 359. En restauranglärare säger:

 360. "Vi försökte styra om
  från kök till matsal"-

 361. -"för att hon inte skulle behöva
  tvätta händerna hela tiden."

 362. En frisörlärare: "Om nån är allergisk
  tar de klippningen."

 363. "Sen tar nån annan färgningen."

 364. "Men jag har kunskaperna. Bland
  övriga kollegor har inte många det."

 365. En tredje yrkeslärare
  pratar mer om skolans ledning.

 366. "Man vill ju behålla eleverna,
  för man är rädd om skolpengen."

 367. Då försöker man hitta lösningar.

 368. Skolsköterskorna prata mycket om
  att man vill jobba förebyggande.

 369. "Jag vill jobba förebyggande
  och hälsofrämjande."

 370. Man kan fundera kring om man har
  500 elever eller 1000 elever.

 371. Förutsättningarna är olika
  när det gäller förebyggande arbete-

 372. -när det är mycket som skolsköterskan
  måste göra, som elevsamtal.

 373. Det var vanligt att sköterskor
  och yrkesvägledare jobbade deltid-

 374. -på flera olika skolor.

 375. Ibland kan de samarbeta-

 376. -men vi fick exempel på att schemat
  är lagt så att de aldrig träffas.

 377. De är inte där samtidigt-

 378. -och då minskar ju förutsättningarna
  för ett bra samarbete.

 379. Vissa hade försökt att från
  grundskolan få kontakt med gymnasiet-

 380. -för att föra över information
  om elever som kan få problem-

 381. -men det är svårt eftersom eleverna
  flyttar till så många olika skolor.

 382. Det fanns en önskan att göra gott.

 383. En annan fråga var sekretessen.

 384. På en del skolor funkade det jättebra
  mellan elevhälsa och yrkesvägledare.

 385. De kommunicerar, vet om gränserna-

 386. -och på många håll ingår studie-
  och yrkesvägledaren i elevhälsan.

 387. På andra ställen var det känsligt.
  En SYV:are sa:

 388. "'Varför ska du veta det här?' Skol-
  sköterskorna förstår inte vår roll."

 389. "Vi måste kunna hjälpa eleverna."

 390. Sekretessen blev ett känsligt ämne.
  Det löste man på väldigt olika sätt.

 391. Båda yrkeskategorierna pratar om
  att man vill samarbeta mer-

 392. -kring det här.

 393. Ska det funka bra
  så behöver man samarbeta.

 394. Nåt som kännetecknar de intervjuade
  är att de vill göra ett bra jobb.

 395. De vill hjälpa eleverna
  och bidra till ett välgrundat val.

 396. Man hamnar i dilemmat hur mycket
  man ska säga eller hindra-

 397. -eller varna för saker och ting.

 398. Man vill inte döda individens dröm,
  men måste medvetandegöra dem.

 399. Att prova på kan vara ett bra sätt.

 400. Det måste ske tidigare än årskurs 9,
  så att man får in tankesättet.

 401. Så att inte eleven bygger upp sin
  dröm och sen får ett slag i magen:

 402. "Nej, det går inte." Har man kunskap
  innan så är det bättre.

 403. En del bjuder in till samtal-

 404. -och lotsar vidare till sköterskan-

 405. -så att man har rutiner för att
  samarbeta när det gäller yrkesval.

 406. Här är en yrkeslärare igen,
  som pratade mycket om det här:

 407. "Jag tycker att man ska ge bättre
  information om vad som krävs."

 408. "Man måste ha en schyst rygg
  och starka knän, för de tar stryk."

 409. "Det här krävs för att du ska orka
  jobba tills du går i pension."

 410. Det här tyckte man var jobbigt.
  De fanns ju redan hos yrkeslärarna.

 411. De borde ha fått information före.

 412. Skolverket har den här fina devisen:

 413. "Det gäller våra elevers framtid.
  Hjälp dem göra väl underbyggda val."

 414. Det ligger i linje med
  vad våra informanter sa.

 415. Vad gäller förbättringsförslag
  önskar man mer stöd från ledningen.

 416. Man vill börja informera om arbetsliv
  och yrken tidigt-

 417. -så att det kan följa eleverna.

 418. Vi fick ett exempel där man gick ut
  till elever i trean redan-

 419. -och började prata om yrkesdrömmar.

 420. Då kan man få in både drömmar-

 421. -och om det finns några hinder
  på ett tidigt stadium.

 422. Nåt som efterlyses är bra
  informationsmaterial på webben-

 423. -så att elever och föräldrar
  och även ni kan hitta bra material.

 424. Man önskar att man hade färre elever-

 425. -så att man hann med
  både det som måste göras-

 426. -och att jobba förebyggande.

 427. Sammanfattningsvis, från både enkäten
  och intervjuundersökningen, fann vi-

 428. -att det behövs riktlinjer
  för medicinsk yrkesvägledning-

 429. -och hur arbetsmiljöundervisningen
  går till, och vem som har ansvaret.

 430. Det behövs ett ökat samarbete mellan
  de grupper som vill samarbeta mer-

 431. -och det behövs utbildning.

 432. Det har funnits ett visst inslag
  av medicinska frågor på utbildningen-

 433. -som inte längre är obligatoriskt.

 434. Det finns en valbar kurs i Stockholm-

 435. -men det här är nånting
  man vill ha fortbildning inom.

 436. Det behövs tydligare rutiner
  kring arbetsmiljöarbetet.

 437. De yrkeslärare som brinner för
  arbetsmiljön och har kunskap om det-

 438. -för det vidare till sina elever,
  men alla kollegor gör inte det.

 439. Många har ingen formell utbildning
  men är duktiga hantverkare.

 440. De är förebilder för eleverna-

 441. -även om det finns regler
  för arbetsmiljö och utrustning.

 442. Om inte läraren använder det,
  gör inte eleverna det.

 443. Det finns ingen arbetsmiljökunskap
  utan det genomsyrar allt-

 444. -och det bygger på
  att läraren har kunskaper-

 445. -som eleverna kan ta till sig.

 446. Och att de har med sig det här
  samarbetet till praktikplatserna.

 447. Skolan kan ställa krav-

 448. -och ha kontroll över
  att arbetsmiljöfrågorna sköts också.

 449. Vi fick en del ruggiga exempel från
  de lärare som deltog i grupperna.

 450. De med mycket på hjärtat deltar.

 451. Inom vård och omsorg hade man svårt
  att hitta bra praktikplatser-

 452. -så ibland kom eleverna tillbaka
  och visste mer än handledarna.

 453. Man hamnar kanske på ett äldreboende
  utan yrkesutbildad personal-

 454. -som kan förmedla
  och handleda eleverna på rätt sätt.

 455. Det här gäller både innan
  man väljer yrke, under utbildningen-

 456. -och när man ska ut i arbetslivet.

 457. Har man inte rätt kunskaper
  är det svårt att jobba rätt-

 458. -och tänka på sin hälsa
  och jobba förebyggande.

 459. Vad kan då ni göra
  i samarbete med elevhälsan?

 460. Det är att trycka på skolledningen
  om riktlinjer om ni inte har det.

 461. Hur ska man jobba med frågorna?
  Riktlinjer och rutiner som följs-

 462. -som man följer upp.

 463. Att man ger elever och föräldrar
  mer information om hälsorisker.

 464. Här har föräldrarna en viktig roll.

 465. Att man bjuder in dem på ett bra sätt
  till informationskvällar.

 466. Yrkesvägledaren och elevhälsan
  kanske träffar föräldrar och elever-

 467. -och erbjuder individuella samtal.

 468. Man ska börja med frågorna tidigt.

 469. Att man jobbar mer mellan grupperna,
  som har ett viktigt samarbete.

 470. Och planerar för att medicinska
  kontroller genomförs-

 471. -på rätt sätt och att det görs
  både för elever och personal.

 472. Ska det göras i vissa yrken
  så måste även lärarna göra det.

 473. Kan vi bidra med nånting här, och hur
  kan man förbättra om det behövs?

 474. Det finns möjlighet nu
  att ställa frågor en stund.

 475. Här kommer våra kontaktuppgifter, men
  de läggs ut på konferensens hemsida-

 476. -så de kommer att finnas där.

 477. Jag tänker att vi tackar Marina
  och Marianne med en stor applåd.

 478. Textning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Medicinska aspekter på studie- och yrkesvägledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Marina Jonsson och Marianne Parmsund från Centrum för arbets- och miljömedicin redogör för projektet "Hälsosam Yrkesdebut". De ger konkreta förslag på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i skolan för elever med astma, allergier och andra sjukdomar. Eleverna ska få hjälp att välja yrke som passar hälsan de har. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv > Utbildnings- och yrkesval
Ämnesord:
Studievägledning, Undervisning, Yrkesval
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Medicinska aspekter på studie- och yrkesvägledning

Marina Jonsson och Marianne Parmsund från Centrum för arbets- och miljömedicin redogör för projektet "Hälsosam Yrkesdebut". De ger konkreta förslag på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i skolan för elever med astma, allergier och andra sjukdomar. Eleverna ska få hjälp att välja yrke som passar hälsan de har. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Att leva och gå i skolan med en diagnos

Lars Andersson och Marianne Lättman-Masch föreläser om adhd och Aspergers syndrom med fokus på metoder och förhållningssätt. Lars utgår från sig själv, sina diagnoser och sitt arbete som adhd-coach och Marianne berättar om hur det är att leva med en man och ett barn med diagnoser. De ger tips på hur skolan, arbetskamrater och vänner kan hjälpa till genom struktur och tydlighet. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Fler vägar till högre studier?

Jörgen Tholin är docent i pedagogik och redogör för en utredning om nytt tillträdessystem till högskoleutbildning på grundnivå. Målet har varit att skapa ett öppnare och enklare system. I utredningen har man bland annat undersökt hur grundläggande behörighet ska kunna uppnås genom arbetslivserfarenhet. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Allas rätt till utbildning

Studiemedel för alla

Marie Holmberg och Karin Hurinský från Centrala studiestödsnämnden (CSN) presenterar nyheter om studieekonomiskt stöd. Den stora nyheten är studiestartsstödet som man hoppas ska nå ut till grupper som inte ser högre studier som ett realistiskt alternativ. Vi får en genomgång av vad man kan få ersättning för, alla bidrag och lån som finns att söka och regler kring dessa. Inspelat den 20 april 2017 i Brygghuset i Stockholm. Arrangör: Lärarfortbildning AB.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.